Obligaties kopen

Om obligaties te kunnen kopen heeft u allereerst een beleggingsrekening nodig bij een bank of broker. Er zijn twee manieren om obligaties kopen. De eerste manier is bij emissie. Emissie vindt plaats op de zogenaamde primaire kapitaalmarkt. Emissie kan openbaar en onderhands geschieden. Een openbare emissie kan verlopen via een tenderemissie, waarbij van te voren bekend is welke loopt en welke vergoeding de obligatie zal hebben en daar kunnen beleggers zich op inschrijven door aan te geven tegen welke prijs zij bereid zijn te kopen.

Een andere vorm van openbaar emitteren is toonbankemissie. Dan is gedurende een bepaalde periode voortdurend de mogelijkheid om nieuwe obligaties te kopen. Ook hier zijn de looptijd en vergoeding bekend. Het is voor de uitgever steeds mogelijk om nieuwe obligaties uit te geven bij dit soort emissies.

Bij een onderhandse emissie heeft de onderneming besloten het uitgeven niet via de beurs te doen. Het voordeel van deze methode is dat er minder wet- en regelgeving bij betrokken is en er aan minder voorwaarden voldaan hoeft te worden. Nadeel is dat de groep kopers klein zal zijn en tegen minder gunstige voorwaarden zal willen kopen. Een ander woord voor onderhandse emissie is private placement.

Als een obligatie eenmaal geëmitteerd is, dan is deze verhandelbaar op de secundaire kapitaalmarkt. In Nederland wordt deze markt geregeld via de Amsterdamse Effectenbeurs van Euronext.

Obligaties kopen bij een bank of broker

Als een belegger besluit om obligaties te kopen, zal hij de volgende informatie te zien krijgen per obligatie: land/bedrijf – couponrente – einddatum – uitgiftekoers. Ieder jaar, maar soms ook vaker, wordt er coupon uitgekeerd. De datum is hetzelfde als de dag en de maand van de einddatum. De prijs die een belegger betaalt is de contante waarde van aflossing met daarbij opgeteld de contante waarden van de couponbetalingen.

Let op dat de koers van een obligatie niet hetzelfde is als de prijs. Om de prijs af te leiden van de koers is het veel gevallen voldoende om de koers maal 10 te doen, omdat de nominale waarde meestal €1.000 is.

Als een belegger een obligatie koopt op een andere dag dan wanneer er coupon wordt uitgekeerd, dan zal hij ook een gedeelte van het coupon van die periode betalen. Als er bijvoorbeeld een kwartaal voordat het coupon uitgekeerd wordt een obligatie gekocht wordt, dan zal koper 75% van het coupon van dat jaar bij de prijs moeten optellen, er vanuit gaande dat de obligatie eens per jaar uitkeert.

obligaties kopen

2018-09-14T13:04:51+00:00

Geef een reactie

*