Fundamentele analyse

Er zijn twee analysemethoden op het gebied van beleggen: technische analyse en fundamentele analyse. Waarbij technische analyse meer voor de korte termijn wordt gebruikt en als timingshulpmiddel, wordt fundamentele analyse meer voor de langer termijn gebruikt en om te bepalen waarin er belegd moet worden.

Bij fundamentele analyse wordt gekeken of een bepaalde financiële waarde in toekomst een goed rendement zou kunnen opleveren, gegeven de macro-economische omgeving en ontwikkeling van het bedrijf, de grondstof, de valuta, etc. zelf.

Macro-economische ontwikkelingen zijn ontwikkelingen in de economie waaraan iedereen onderhevig is, maar waarbij individuen vrijwel geen invloed kunnen uitoefenen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld inflatie, economische groei, internationale kapitaalstromen, werkloosheid, etc. Er is geen uitputtende lijst te geven. Beleggingsanalisten mede op basis van ontwikkelingen op deze gebieden proberen een verwachting te formuleren voor een bepaalde financiële waarde.

Financieel product

Daarnaast wordt er naar financieel product zelf gekeken. Met name bij producten waaraan een bedrijf verbonden is en waarbij de koers enige samenhang heeft met de koersontwikkeling, zoals een aandeel. Een aantal zaken waar een beleggingsanalist naar zal kijken is:

  • Financiële data (Jaarcijfers, kwartaalcijfers, omzetontwikkelingen, koers/winst-verhouding, etc.)
  • Strategie van het bedrijf
  • Ontwikkeling van het marktaandeel
  • Concurrenten

Ook in dit geval is het niet mogelijk om een uitputtende lijst te geven. In het geval van aandelen zal de analist meerdere bedrijven uit dezelfde sector bestuderen om op die manier te proberen de beste eruit te pikken.

Een analist zal op basis van zijn fundamenteel onderzoek een advies geven over een bepaalde financiële waarde. De adviezen zijn als volgt:

  • Strong buy: financiële waarde heeft een groot potentieel, zeker kopen.
  • Buy: financiële waarde heeft potentieel, kopen
  • Neutral/Hold: geen grote verwachtingen van de financiële waarde. Niet kopen alsnog niet bezit, nog niet verkopen als wel in bezit.
  • Sell: financiële waarde zal naar verwachting dalen, verkopen.
  • Strong sell: financiële waarde zal gaan dalen, zeker verkopen

Niet eenvoudig

Fundamentele analyse is niet eenvoudig en tijdrovend. Voor een particulier is fundamentele analyse zelf vrijwel niet uit te voeren. Het vergt kennis en toegang tot veel informatie. Banken hebben afdelingen voor dit soort onderzoek, waar professionals de hele dag onderzoek doen naar aandelen en macro-economische ontwikkelingen.

Een ander kritiekpunt is de vrij hoge mate van subjectiviteit. Het is mensen werk die allemaal op een andere manier naar data kijken. De een vindt omzetontwikkeling belangrijk, de ander kijkt weer meer naar hoeveel winst er wordt behaald en een ander kijkt veel meer naar hoe de beurskoers zich verhoudt tot de winst. Men zegt daarom wel tien analisten, elf meningen.

Ook is het moeilijk in te schatten welke uitwerkingen fundamentele ontwikkelingen zullen hebben op de beurskoers van een financieel product, of wanneer dezen effect zullen hebben, of überhaupt effect hebben. Fundamentele analyse gaat ervan uit de economie en de financiële markten rationeel handelen. Echter, veel onderzoek heeft aangetoond dat dit zeker niet het geval is. Daarom kan een analist gelijk hebben, maar de markt geeft hem het gelijk niet. Hoe vervelend dat ook is, de markt heeft altijd gelijk.

fundamentele analyse

 

2018-09-13T17:03:10+00:00

Geef een reactie

*