Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Beurskoersen

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op de beurskoersen en hoe deze tot stand komen. Het artikel is opgedeeld in 15 koppen, namelijk: Beurskoersen, Producten op de beurs, Vraag en aanbod, Beursanalisten, Beursindex, Toezicht AFM en Waar kun je de beurskoersen vinden?, Dalende koersen, Trend of structureel?, Waarom dalen de koersen?, Wat moet ik doen als de koersen dalen?, Een goede voorbereiding, Toch dalende koersen, Kies voor dividend en Rust kan je helpen. Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u door het artikel navigeren:

Beurskoersen

 

Beurskoersen

Wat is een beurskoers? Beurskoers is een andere benaming voor een prijs die op de beurs tot stand komt. De beurskoers van, bijvoorbeeld een aandeel, is de prijs waarvoor het aandeel wordt verhandeld. Bewegingen van beurskoersen worden bepaald door vraag en aanbod.  Hoe gewild is een aandeel? Is er veel vraag of aanbod te verwachten? Inzicht in bijvoorbeeld bedrijfsresultaten, toekomstverwachtingen en algemene economische omstandigheden helpen je om te richting te voorspellen waarin de koers van het aandeel zal bewegen. Zo kan jij bepalen wanneer je een aandeel moet verkopen en wanneer je moet kopen. Een aandeel staat genoteerd op de effectenbeurs tegen een bepaalde koers. Dat is het bedrag waarvoor je het aandeel kunt aan- of verkopen. Tegenwoordig gebeurt de handel op de effectenbeurzen digitaal en elektronisch, je hoeft voor een aandeel dus niet helemaal naar Amsterdam of New York te reizen, dit kun je op je computer of telefoon doen via een broker. Is de koers gestegen? Dan is je belegging meer waard en ben je op papier rijker geworden. Je kunt het aandeel dan verkopen voor een hogere prijs dan waarvoor je het hebt gekocht. Er is sprake van koerswinst als de prijs van het financiële product stijgt.

Beurskoersen
Belangstelling voor de beurskoersen op het Damrak 6 juni 1967

Producten op de beurs

Op de beurs wordt voor financiële producten als aandelen, obligaties, opties, wisselkoersen, ertsen, landbouwproducten en bepaalde metalen de koers bepaald. De vraag naar en het aanbod van bijvoorbeeld aandelen bepalen voor een belangrijk deel de beurskoersen. Aan de aanbodzijde heb je beleggers en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het aanbod van aandelen, de vraagkant wordt ingevuld door beleggers die aandelen willen koppen. De koersen zijn vrijwel nooit hetzelfde en veranderen constant. Dit wordt veroorzaakt door de actieve handel die er in aandelen is. Neemt de vraag naar een bepaald aandeel toe, maar blijft het aanbod op hetzelfde niveau of daalt het aanbod dan zal de koers van het aandeel stijgen. Neemt het aanbod van een bepaald aandeel toe en blijft de vraag gelijk of is er zelfs sprake van een daling van de vraag dan zal de koers van het aandeel dalen.

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod van verschillende aandelen verandert door de informatie die beleggers op dat moment over de aandelen hebben. Alle nieuwe informatie kan de belegger namelijk inzicht geven in het mogelijke koersverloop. Op basis daarvan beslist hij of die een aandeel wil kopen of verkopen. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de informatiestroom rondom aandelen. Deze zijn grofweg in te delen in vier soorten bedrijfsnieuws en bedrijfspresentaties, de industrie, sentiment en economische factoren. Bepaald bedrijfsnieuws of een bedrijfspresentatie  kan eveneens invloed hebben op het koersverloop. De koers van een aandeel kan snel dalen als blijkt dat het bedrijf beneden de verwachting presteert. Een aankondiging van een positieve ontwikkeling, zoals het binnenhalen van een grote opdracht of de introductie van een nieuw product, kan de koers weer laten stijgen. Ook de industrie zelf kan van invloed zijn dit komt door de marktcondities binnen de sector van het bedrijf. Bijvoorbeeld in de oliesector: als de olieprijs laag is, dan zullen alle oliebedrijven daar last van hebben. Ook sentiment kan een bepalende rol spelen en bepalen of beurskoersen stijgen of dalen. Dit heeft vaak weer te maken met de mate van vertrouwen die beleggers hebben. Natuurlijk spelen ook economische factoren een rol waaronder het algemene economische klimaat dat heerst. Vaak ziet u dat als het in het algemeen beter gaat met de economie, aandelen vaak behoorlijk in waarde stijgen. Is het tegenovergestelde het geval en is er sprake van een veel minder economisch perspectief, dan dalen de aandelen in waarde. Ook de inflatie en deflatie zijn belangrijke factoren die behoorlijk invloed kunnen hebben. Beleggers die deze factoren goed in de gaten houden, krijgen een veel beter inzicht in wat de koers van een aandeel mogelijk gaat doen. Die kennis kan de belegger gebruiken om te bepalen of hij een aandeel juist wel of niet moet kopen of verkopen.

Wil je meer weten over wat aandelen zijn en de werking ervan? Lees dan ons uitgrebriede artikel over hoe aandelen werken!

Momentum

Het zogenaamde Momentum – een indicator-  speelt ook een belangrijke rol, hetgeen later duidelijker wordt. Het Momentum geeft aan wat de snelheid is waarmee de koers stijgt of daalt en dan in een bepaalde periode. Simpeler: het verschil tussen de koers van vandaag en de koers van een bepaalde eerdere periode wordt gemeente. Het Momentum is dus hoog als de koers van vandaag beduidend hoger ligt dan die van vijf dagen geleden. Aan de andere kant is het Momentum negatief als de koers van vandaag lager is dan die van vijf dagen geleden. Dan namelijk komt de lijn die het Momentum aangeeft onder de nullijn te liggen.

Zo lang er sprake is van een positief Momentum dat oké blijft stijgen, is er sprake van een positief beeld en kunnen de posities behouden blijven. Bij een negatief Momentum is het een kwestie van wachten tot het moment dat de Momentumlijn de nullijn weer breekt. Dan is namelijk weer een positiever beeld ontstaan en is aankoop het overwegen waard. Een stijgende Momentum lijn is daarom een positief signaal, een dalende lijn geeft een meer negatieve richting aan.

Beursanalisten

De beursanalisten verkrijgen momentum om te investeren door middel van het analyseren van de koers en het koersverloop over een langere periode te bestuderen. Deze twee werkzaamheden zijn vereist in het moderne online beleggen. Beursanalisten zijn vaak verbonden aan banken en zij hebben hun beroep gemaakt van het nauwkeurig onderzoeken van koersgedragingen. Dit is een baan waarbij veel druk komt kijken en waarvoor een lange studie vereist is. Sommige van de beursanalisten hebben hun voorspellingen over het koersverloop vaker goed dan fout. Echter blijkt uit verschillende onderzoeken dat meer dan de helft van de voorspellingen van de meeste beursanalisten niet kloppen.

De adviezen van experts worden ook wel beurssignalen genoemd. Deze adviezen kunnen prima helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Beurssignalen zijn echter nogal eens tegenstrijdig, anderen noemen beurssignalen zelfs onbetrouwbaar. In de wetenschap dat niemand in staat is de toekomst te voorspellen, is de laatste uitspraak ook wel te billijken. Je kunt echter de betrouwbaarheid van een beurssignaal wel op waarde schatten. Allereerst moet je dan een beurssignaal wel op de juiste wijze kunnen interpreteren omdat het allesbehalve een persoonlijk advies is. Een beurssignaal zegt niets meer of minder of een bepaald aandeel in de markt een reële waarde heeft of over- of ondergewaardeerd is. Wat je kunt met een beurssignaal hangt af van je eigen strategie van beleggen. Beurssignalen zijn vaak afkomstig van een beurshuis of een financieel analist. Signalen kunnen tot stand komen op basis van een uitgebreide analyse van een of meer mensen of kan de uitkomst zijn van een computerprogramma dat door specialisten is gebouwd. Hoewel zowel de adviezen van de experts als die op websites er keurig en deskundig uit zien, is het lastig te zeggen wel adviezen echt goed zijn.

Beursindex

Beurskoersen van de AEX, de Amsterdam Exchange Index, zijn voor de Nederlandse belegger vaak het meest interessant. De AEX geeft de koersontwikkeling weer van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie. Daarnaast zijn de koersen uit de Verenigde Staten vaak bepalend voor het algemene sentiment. Als het in de VS economisch wat minder gaat, dan merken we dat in Europa en Nederland ook. De bekendste aandelenindex van de Verenigde Staten is de Dow Jones, oudste aandelenindex ter wereld. Officieel is de naam van deze index Dow Jones Industrial Average Index, vaker wordt echter gewoon Dow Jones gezegd. Dow Jones werd in 1896 opgericht door Charles Dow en Edward Jones en bestond aanvankelijk uit twaalf industriële bedrijven. Nu zijn dat er dertig uit alle sectoren; van McDonalds tot Pfizer en van Boeing tot Coca Cola.

Toezicht van de AFM

De effectenhandel, waaronder de koersvorming, staat onder strikt toezicht van de Autoriteit Financiële markten, kortweg AFM. Ook de uitvoering van de orders, de zogenoemde effectenclearing, is transparant en wordt scherp gecontroleerd door de toezichthouder. Niet alleen omdat de effectenbeurs over grote bedragen gaat maar ook omdat het goed functioneren van de beurs en het vertrouwen van beleggers daarin zo’n groot economisch belang heeft. Alle beurzen in de wereld zijn strikt gereguleerd en staan onder toezicht van de lokale marktautoriteit.

Waar kun je beurskoersen vinden?

Beurskoersen kun je vinden op financiële websites, op teletekst, in de krant en via tools van banken en brokers. Tegenwoordig zijn er ook apps waar je de realtime koersinformatie kunt bekijken. Meestal zijn de koersen redelijk recent, soms is er een vertraging van een kwartier of een half uur. Gespecialiseerde websites of brokers kunnen meestal realtime koersen aanbieden. Realtime beurskoers is de exacte beurskoers die precies op dat moment op de beurs tot stand komt.

Naast het begrip realtime beurskoers bestaat een vergelijkbaar begrip, genaamd: realtime streaming beurskoersen. Dit zijn de meest recente beurskoersen, die bovendien continue worden ververst. Deze koersen zijn te herkennen aan het moment dat een koers groen of rood oplicht na een koersverandering. Voor actieve beleggers is het van groot belang dat ze een zo een actueel mogelijke beurskoers tot hun beschikking hebben. Het klinkt natuurlijk logisch, maar dit is niet altijd het geval.

Dalende koersen

Dalende koersen

Je hebt een mooi diverse en zorgvuldig samengestelde aandelenportefeuille, tenminste dat dacht je. Maar opeens zie je dit rap veranderen, de totale waarde van je portefeuille is aan het kelderen in waarde. Daar gaat je opgebouwde winst van de laatste jaren. Je zorgvuldig uitgedachte strategie lijkt hiermee in één klap verdwenen. Maar is dat wel zo? En wat is wijsheid ten tijde van een onrustige markt en dalende koersen? We zetten diverse tips en tricks voor jou op een rijtje.

Trend of structureel?

Natuurlijk is er ieder jaar wel een tijdje een dipje op de markt te ontdekken. Pieken en dalen komen altijd voor, niet voor niks wordt door kenners vaak gezegd ‘Sell in May and go away, but remember to come back in September’. Maar wat nu als het vanaf september drama is op de markt? Je ziet je aandelen en de waarde ervan alsmaar slinken. Dan kunnen we toch wel spreken van een structurele daling. Maar alvast een geruststelling, dit is niet iets om nu van in paniek te raken. Dalende koersen zijn vervelend, maar bieden ook kansen.

Waarom dalen de koersen?

Waarom dalen de koersen nu? Dit is een vraag die veel mensen aan zichzelf stellen wanneer de koersen anders bewegen dan ze hadden verwacht. Daarom is het belangrijk om te weten wat de koersen kan bepalen. Er zijn veel factoren die de koersen van aandelen, obligaties, valuta en andere financiële instrumenten kunnen beïnvloeden. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende redenen waarom koersen kunnen dalen:

  • Economische onzekerheid: Als beleggers onzeker zijn over de economische vooruitzichten, kunnen ze hun investeringen terugschroeven, wat kan leiden tot dalende koersen.
  • Bedrijfsresultaten: Als een bedrijf teleurstellende resultaten rapporteert, kan dit leiden tot een daling van de koers van het aandeel. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de winst van het bedrijf lager uitvalt dan verwacht.
  • Internationale gebeurtenissen: Gebeurtenissen in andere delen van de wereld kunnen ook van invloed zijn op de koersen. Bijvoorbeeld, politieke onrust, natuurrampen, of spanningen tussen landen kunnen de koersen van aandelen en andere financiële instrumenten negatief beïnvloeden.
  • Rentetarieven: Als de rentetarieven stijgen, kan dit leiden tot een daling van de koersen. Beleggers kunnen hun geld dan bijvoorbeeld liever in spaarrekeningen zetten in plaats van te beleggen in de beurs.
  • Marktverwachtingen: Als de markt verwacht dat de koersen gaan dalen, kan dit zelf een daling in gang zetten. Beleggers willen dan hun verliezen minimaliseren door te verkopen, wat de koersen nog verder kan laten dalen.
  • Aanbod en vraag: De prijs van financiële instrumenten wordt bepaald door vraag en aanbod. Als er meer verkopers zijn dan kopers, zal de prijs dalen, en vice versa.
  • Sector specifieke factoren: Elk type sector heeft zijn eigen factoren die van invloed kunnen zijn op de koersen. Bijvoorbeeld, een afnemende vraag naar olie kan de koersen van oliebedrijven beïnvloeden.

Wat moet ik doen als de beurskoersen dalen?

Wat moet ik doen als de beurskoersen dalen?

Als je belegt, is het onvermijdelijk dat je op een gegeven moment geconfronteerd wordt met dalende beurzen. Naast geld verliezen kunt ook geld verdienen met dalende koersen. Een koersdaling kan positief of juist negatief zijn voor je portefeuille. Het kan eng zijn wanneer beleggingen dalen, maar het is belangrijk om kalm te blijven en rationeel te handelen. De meesten vinden dit moeilijk en vragen zich vaak af wat ze moeten doen wanneer koersen dalen. Wat is nou belangrijk om te weten om een koersdaling te overleven?

Een goede voorbereiding

De eerste tip die we je geven waar het gaat om starten met beleggen aandelen is; Doe dit alleen met geld wat je daadwerkelijk voor langere tijd kunt missen. Wanneer je het met geld doet wat je opeens dringend nodig hebt, loop je het risico op grote verliezen. De beurs is en blijft een risico en de kans op koersen die dalen is dan ook altijd aanwezig. Wanneer je belegt met geld wat je kunt missen, kun je besluiten uit te stappen wanneer je portefeuille er gunstig voor staat.

Wanneer je opeens geld nodig hebt, kan het in een mindere periode je zomaar duizenden euro’s kosten. Naast deze voorbereiding qua geld en financiële buffer is het goed om je aandelen te spreiden. Vaak zijn er aandelen te combineren; waarbij de ene daalt, zal de ander vervolgens gaan stijgen. Denk aan olie ten opzichte van duurzame bedrijven. Dit soort contraire aandelen zijn slim om te combineren en vangen de klap enigszins op.

Toch dalende koersen

Al stel je je portefeuille nog zo zorgvuldig samen, het kan zijn dat de hele markt in mineur is. Wanneer de koersen dalen en je geld over hebt wat je kunt missen, is het aan te raden niet achterover te leunen, maar dit juist te investeren. Of je nu gaat voor aandelen die je al hebt en zeer laag staan of nieuwe aandelen met dalende koersen, in beide gevallen, doe je voor de lange termijn waarschijnlijk een goede zet.

Want wie naar de langetermijntrends kijkt van aandelen en de beurs, ziet over een termijn van een decennium eigenlijk altijd een leuke winst ontstaan ongeacht de pieken en dalen die soms wel een jaar kunnen duren.

Kies voor dividend

Naast dat je alleen de focus legt bij het kiezen van een aandeel op de waarde ervan, kun je ook bewust kiezen voor aandelen die dividend uitkeren. Wanneer je dit doet, zul je bij behoud van je aandelen gewoon een bedrag op je rekening uitgekeerd krijgen, wat afhankelijk is van de winst. Het kan wel zijn dat dit bedrag daalt, maar het is in ieder geval iets. Het slimst op zo’n moment is om dit dividend direct weer te herinvesteren in aandelen waarvan de koersen gedaald zijn. Door dit te doen profiteer je van de lage koersen van dat moment.

Rust kan je helpen

Inmiddels heeft zich wel uitgewezen dat een stoïcijnse handelwijze het meeste loont op de aandelenmarkt. Door je niet af te laten leiden van je strategie en je te laten regeren door angst kun je ook deze periode met een mooi resultaat door komen. Wanneer de koersen dalen wanneer je een langetermijnstrategie hanteert, probeer in deze periode juist bij te kopen dan te verkopen. Een goede en veelgebruikte strategie van het periodiek inleggen in aandelen is ook in dit geval een goede.

Door bijvoorbeeld periodiek in ETF’s te beleggen leg je de verantwoordelijkheid bij de experts neer en zorg je dat je constant investeert in een betrouwbare en gebalanceerde portefeuille. Periodiek inleggen heeft zich al keer op keer bewezen (ook bij dalende koersen) en raden we ook aan boven (te) actief acteren op de markt.

En nog een laatste tip; kijk vooral niet te vaak naar de aandelenkoersen. Bij sommige mensen heeft de koers zelfs invloed op hun gemoedstoestand. Iets wat de koers zeker niet waard is, het verlies is immers pas gemaakt zodra het aandeel verkocht wordt.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website