Aandelen, hoe werken ze?

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Het begrip ‘kapitaal’ is een synoniem voor het uitgegeven aandelenkapitaal van de onderneming. De waarde van het aandelenkapitaal van een onderneming wordt uitgedrukt in een nominale waarde. De nominale waarde heeft niets te maken met de beurskoers van een aandeel. Naast de nominale waarde heeft een onderneming en daarmee ook het aandeel een intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van deze onderneming. Maar hoe werken aandelen?

Aandelen handelen

Aandelen van beursgenoteerde bedrijven zijn via een broker of bank pas te verhandelen op het moment dat een bedrijf genoteerd staat aan de beurs. Bedrijven kunnen nieuwe effecten uitgeven, dit wordt aandelenemissie genoemd en dient vaak als financiering voor investeringen of leningen. De aandeelhouders van het bedrijf kunnen dan effecten kopen en verkopen. Om ze te kopen moet een beginnende belegger eerst een account aanmaken bij een broker. Een broker is een persoon of instantie die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. Aandelen zijn een voorbeeld van effecten, maar hieronder vallen bijvoorbeeld ook obligaties en opties.

Wat is een aandeel?

hoe werken aandelenEen aandeel is letterlijk een aandeel binnen een bedrijf. Het is een bewijs van mede-eigendom. Met een aandeel heeft de bezitter ervan zeggenschap binnen een bedrijf. Alle aandeelhouders binnen een bedrijf kunnen op financieel gebied worden gezien als eigenaren van een bedrijf. Juridisch gezien zit dat anders, daarin zijn ze geen eigenaar van een het bedrijf. Met een aandeel in een bedrijf deelt de aandeelhouder de winst van het bedrijf met de andere aandeelhouders, maar deelt hij ook de risico’s. Op het moment dat een bedrijf verlies draait, dan kan het zijn dat de aandeelhouder geen beloning krijgt over zijn aandeel.

 

Verhandelbare aandelen in een Naamloze Vennootschap

Op de beurs verhandelbare aandelen zijn aandelen in een Naamloze Vennootschap. De bezitter van een aandeel is een aandeelhouder en de N.V. waarvan de effecten op de beurs verhandelbaar zijn, wordt een emittent genoemd. Een aandeelhouder heeft op de beurs een bedrag betaald voor zijn aandeel en heeft daarmee rechten ten opzichte van de emittent verkregen.

Hij heeft onder andere recht op:

 1. Medezeggenschap in de onderneming. Een beursgenoteerde onderneming moet elk jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) organiseren. Hier mogen alle aandeelhouders van de onderneming stemmen over belangrijke beslissingen van het ondernemingsbestuur.
 2. Een aandeel in de winst. Maakt de onderneming winst, dan heeft elke aandeelhouder recht op een gedeelte van deze winst. Deze winstuitkering heet dividend.

aandelen

Soorten aandelen

Er bestaan verschillende soorten aandelen. De meest voorkomende soorten zijn:

 • Gewone aandelen
 • Certificaten van aandelen
 • Prioriteitsaandelen
 • Preferente aandelen
 • Cumulatief preferente aandelen

Waarde

Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement behalen. Als aandeelhouders heb je geen recht op een vaste uitkering van geld op je aandeel.

Twee soorten rendement

Aandelenkoersen veranderen constant en aandeelhouders zijn blij als de koers stijgt. Dit kan leiden tot rendement, wat op twee manieren kan worden ontvangen:

 • Door de stijging van de waarde van het aandeel, op het moment dat de aandeelhouder het aandeel verkoopt voor een hoger bedrag dan waarvoor hij het zelf kocht, dan maakt hij winst.
 • Door een deel van de winst van het bedrijf uit te keren aan de aandeelhouder. Dit heet het dividend. Het uitkeren van dividend is niet verplicht en bedrijven kunnen er ook voor kiezen om dit geld te investeren in het bedrijf.

Meer weten over de werking van financiële producten?
Bekijk het formulier onderaan de pagina en krijg toegang tot onze kosteloze 6-daagse cursus over beleggen.

Aandelen dividend in het kort

De ontvangst van dividend is afhankelijk van de winstgevendheid van het bedrijf en daarom niet gegarandeerd. Als er dividend wordt uitgekeerd, ontvangt elke aandeelhouder een bedrag per aandeel. Er zijn verschillende manieren om dividend uit te keren aan de aandeelhouders:

 1. Cash dividend: aandeelhouder krijgt geldbedrag.
 2. Stock dividend: aandeelhouder krijgt dividend in aandelen.
 3. Keuze dividend: belegger kan kiezen tussen cash of stock dividend.

Bedrijven kunnen interim-dividend uitkeren voor het einde van het boekjaar en slotdividend na afloop. Bij het uitkeren van interim-dividend wordt dit verrekend met het slotdividend door sommige bedrijven. Andere bedrijven keren alleen slotdividend uit. De koers van effecten kan stijgen bij winst en dalen bij verlies, waardoor dividend niet gegarandeerd is.

Aandelen selecteren

Aandelenbeleggers kunnen alleen een schatting maken van het dividend en de beurskoers van een bedrijf. Op de lange termijn zijn zowel de aandelenkoers als het dividend sterk afhankelijk van de winstverwachting van het bedrijf, die wordt beïnvloed door bijzondere baten en lasten.

Voorafgaand aan het beleggen in effecten is het belangrijk om een fundamentele analyse uit te voeren, waarbij de toekomstkansen van het bedrijf, de winstontwikkeling en de solvabiliteitspositie worden onderzocht. Ook de kansen voor de bedrijfstak en de economische stand moeten worden meegenomen. Er zijn twee basisstrategieën voor het opbouwen van een beleggingsportefeuille: de top-down of de bottom-up strategie, of een combinatie van beide.

Top-down-strategie

Bij de top-down-strategie zijn macro-economische factoren (omgevingsfactoren) doorslaggevend voor de beleggingskeuze. U bepaalt op basis van macro-economische factoren in welk land u wenst te beleggen. Vervolgens maakt u een keuze van bedrijfstak of sector per land. Pas daarna volgt de uiteindelijke keuze in welke beursgenoteerde onderneming u wilt gaan beleggen.

Schematisch: Land → Sector → Aandeel

Door verdergaande mondialisering, speelt de landenselectie een steeds kleinere rol. Een bedrijf als Ahold haalt bijvoorbeeld 60% van haar omzet buiten Nederland. Het feit dat Ahold statutair in Nederland is gevestigd, speelt voor de selectie een ondergeschikte rol.

Bottum-up-strategie

De bottom-up-strategie negeert macro-economische factoren en het belang van individuele landen binnen economische blokken. Beleggers starten met een aandelenselectie zonder rekening te houden met bedrijfstak of locatie, maar behouden wel minimale of maximale wegingen per sector of land. Andere selectiecriteria worden vervolgens toegepast.

Schematisch:   Aandeel → Sector → Land

Een strategie waarbij u begint met sectorselectie en vervolgens de beste effecten binnen die sector kiest om trends te volgen, kan worden toegepast. Risicobereidheid en geduld zijn belangrijk bij deze aanpak. Technische analyse, waarbij de toekomst wordt voorspeld op basis van historische koersontwikkelingen, wordt besproken naast de fundamentele analyse in deze syllabus.

 

Tips:

U moet aandelen kopen als u weet dat ze laag staan, maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te kopen.

U moet aandelen verkopen als u weet dat ze te hoog staan, maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te verkopen.

Obligaties kopen

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer

Lees verder
Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!