Soorten aandelen

Over het algemeen wordt het ‘normale’ type aandeel uitgegeven door onderneming, maar er zijn ook andere typen aandelen, die net even anders zijn dan de normale aandelen. Hieronder volgt een opsomming van de soorten aandelen:

soorten andelen

  1. Preferente aandelen: aandelen die recht geven op een vaste dividend vergoeding en zij hebben voorrang op normale aandelen bij dividenduitkeringen;
  2. Cumulatief preferente aandelen: hebben hetzelfde recht als preferente aandelen met als extra kenmerk dat zij ook recht hebben op achterstallig dividend;
  3. Prioriteitsaandelen: aandelen met meer medezeggenschap;
  4. Certificaten van aandelen: het aandeel zelf wordt niet verhandeld, maar een certificaat ervan. Dit houdt in dat een aandeelhouder geen medezeggenschap heeft, maar wel recht op dividend.
2018-09-14T13:29:01+00:00