Wat is de Sharpe-verhouding? De Sharpe-ratio is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William F. Sharpe en wordt gebruikt om beleggers inzicht te geven in het rendement van een investering ten opzichten van het risico. De ratio is het gemiddeld verdiend rendement boven het risicovrije tarief per eenheid van volatiliteit of totaal risico.

Sharpe-ratio formule

Sharpe ratio formule

R = het rendement is (als stochastische variabele),

Rf = het rendement van een benchmark voor een risicoloze belegging (idem) is,

E[R-Rf] = het verwachte overschot van het rendement over de benchmark is,

= de standaarddeviatie van het overschot is.

Ontcijferen van de Sharpe Ratio

De Sharpe-ratio wordt berekend door de risicovrije rente af te trekken van het rendement van de portefeuille en dat resultaat te delen door de standaarddeviatie van het overtollige rendement van de portefeuille. De Sharpe-ratio is de meest gebruikte methode geworden om het voor risico gecorrigeerde rendement te berekenen. Moderne portefeuilletheorie stelt dat het toevoegen van activa aan een gediversifieerde portefeuille met lage correlaties het portefeuillerisico kan verminderen zonder het rendement op te offeren.

Door diversificatie toe te voegen, zou de Sharpe-ratio moeten toenemen in vergelijking met vergelijkbare portefeuilles met een lagere diversificatie. Om dit waar te maken, moeten beleggers ook de aanname accepteren dat het risico gelijk is aan volatiliteit, wat niet onredelijk is, maar te smal kan zijn om op alle beleggingen te worden toegepast.

De Sharpe-ratio kan worden gebruikt om de prestaties uit het verleden van een portefeuille (ex-post) te evalueren, waarbij het werkelijke rendement wordt gebruikt in de formule. Als alternatief zou een belegger de verwachte portefeuilleprestaties en het verwachte risicovrije tarief kunnen gebruiken om een ​​geschatte Sharpe-ratio (ex ante) te berekenen.

De Sharpe-ratio kan ook helpen verklaren of het overtollige rendement van een portefeuille het gevolg is van slimme investeringsbeslissingen of het gevolg is van te veel risico. Hoewel één portefeuille of fonds een hoger rendement kan behalen dan zijn concurrenten, is het alleen een goede investering als die hogere rendementen niet gepaard gaan met een extra risico.

Hoe groter de Sharpe-ratio van een portefeuille, hoe beter de voor risico gecorrigeerde prestaties. Als de analyse resulteert in een negatieve Sharpe-ratio, betekent dit ofwel dat de risicovrije rente hoger is dan het rendement van de portefeuille, of dat het rendement van de portefeuille naar verwachting negatief is. In beide gevallen heeft een negatieve Sharpe-ratio geen bruikbare betekenis. Beleggers gebruiken bij het portefeuille beheer naast de Sharpe-ratio ook graag de Alpha berekening om te kijken of ze beter presteren dan de benchmark.

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

  • De Sharpe-ratio past de prestaties van een portefeuille in het verleden – of verwachte toekomstige prestaties – aan voor het extra risico dat de belegger heeft genomen.
  • Een hoge Sharpe-ratio is goed in vergelijking met vergelijkbare portefeuilles of fondsen met een lager rendement.
  • De Sharpe-ratio heeft verschillende zwakke punten, waaronder de aanname dat het beleggingsrendement normaal wordt verdeeld.