Op het moment dat de Griekse crisis opgelost lijkt, nemen de Chinezen het crisis stokje over. Het zou mij niet verbazen wanneer er op termijn een verschuiving plaatsvindt richting de VS. De crisis lijkt op wereldtournee.

De aanleiding voor de recente  onrust op de financiële markten is te vinden in de tegenvallende ontwikkelingen in de Chinese economie. De impact van een afkoeling in China is groot. De devaluatie van de yuan leidt tot een besmetting in andere emerging markets en kan aanleiding zijn voor een nieuw rondje depreciaties oftewel een vervolg van de valutaoorlog.

Internationale bedrijven die zaken doen in China hebben direct last van lagere opbrengsten. In Europa wordt o.a. Duitsland getroffen als producent van auto’s en machines. Bedrijven in de VS hebben al tijden last van de dure dollar en de Fed kan nog een keer gaan nadenken over het al dan niet verhogen van de rente.

Het zou mij echter niet verbazen wanneer er binnenkort nog een probleem bijkomt. De cisis kan dan wel eens serieus opdoemen daar waar niemand hem verwacht, namelijk in de VS. De dure dollar is al tijden een probleem voor bedrijven. Tot nu toe werd er stevig door geproduceerd, maar inmiddels nemen de voorraden toe terwijl de afzet stagneert. In het volgende kwartaal kan dat een behoorlijke min opleveren. Verder blijkt uit recente studies dat het social security systeem in de VS zo goed als failliet is.

Daarnaast is er de torenhoge schuld waarbij een verhoging van de rente direct invloed heeft op de rentebetalingen en dus de begroting. Bij een stijging van de rente met een procent wordt het begrotingstekort met ongeveer 2% vergroot. Wanneer de rente naar 4% stijgt betalen de Amerikanen bijna 8% van hun begroting aan rente op de staatsschuld, dit is gelijk aan de uitgaven voor defensie. Op langere termijn wordt dat dus een serieus probleem.

Voor de korte termijn duikt er een andere bedreiging op, de lage olieprijs. Voor de consument een zegen, voor de producent een ramp. De meeste bedrijven hebben een olieprijs nodig van rond de $65 a $70 per vat. Bij de huidige prijs van $43 worden fikse verliezen geleden. Dit zal tot gevolg hebben dat er saneringen, fusies en faillissementen zullen komen. Daarbij is het van belang om te weten dat veel bedrijven door Wall street zijn gefinancierd en dus de pijn in het bankwezen gevoeld zal worden.

Ten slotte heeft deze ontwikkeling ook een consequentie voor de economische groei in de VS. De boom van de olie-industrie kan gevolgd worden door een bust. Mocht er een renteverhoging van de Fed  komen dan is dat volgens mij alleen nodig om straks de rente weer te kunnen verlagen. De crisis lijkt bezig met een wereldtournee, voor beleggers genoeg reden om na te denken over hun strategie. Bekijk hier onze strategie.