Kennisbank

Beleggen in aandelen of obligaties?

Aandelen en obligaties hebben beiden hun eigen voor- en nadelen. Over het algemeen hebben de verschillende activaklassen allemaal hun eigen eigenschappen. Denk hierbij aan de uitbetalingen, structuren, rendementen en risico’s. Het begrijpen van deze verschillende eigenschappen van de twee activaklassen is essentieel om tot het opbouwen van een gezonde beleggingsportefeuille te komen. Natuurlijk is de allocatie van de portefeuille voor iedere belegger anders. Dit heeft te maken met de leeftijd van de belegger, risicotolerantie en de investeringsdoelen.   Aandelen of obligaties: een overzicht Aandelen zijn in de basis eigendomsbelangen in beursgenoteerde bedrijven. Deze bedrijven bieden investeerders de kans om deel te nemen aan de groei van het bedrijf. Deze beleggingen in aandelen hebben ook de mogelijkheid om in waarde te dalen. De mogelijkheid is zelfs dat ze dalen tot 0. Dit is alleen mogelijk bij een faillissement van het bedrijf. In beide scenario’s is de winstgevendheid van de investering in aandelen geheel afhankelijk van de schommeling van de aandelenkoersen. Fundamenteel gezien zijn deze schommelingen verbonden met de groei en winstgevendheid van een bedrijf. Obligaties zijn een vastrentend instrument die een lening vertegenwoordigen, gedaan door investeerders aan kredietnemers. Meestal zijn dit bedrijven of overheidsinstanties. Obligaties hebben het kenmerk dat de uiteindelijke betalingen worden gegarandeerd door de kredietnemer. Bij een investering in obligaties is er een concrete vervaldatum. Op deze datum wordt de hoofdsom terugbetaald aan de investeerders, samen met het rentebedrag dat gekoppeld staat aan de rentevoet op het moment dat de investering gedaan werd. Obligaties worden niet alleen gebruikt door particulieren. Obligaties worden ook gebruikt door onder andere staten, gemeenten en regeringen om enkele grote projecten en operaties te financieren. Toch is er een mogelijkheid tot wanbetaling bij obligaties. Hierbij is het dus wél mogelijk om als investeerder je geld te verliezen. De meeste obligaties hebben een beoordeling gekregen, een ‘investment grade’. Deze zijn ingedeeld in verschillende klassen om zo te bepalen wat het risico is bij de obligaties. Ondanks het risico op wanbetaling trekken deze obligaties toch een grote groep van beleggers aan.   Voordelen van aandelen Het interessantste voordeel van aandelen ten opzichte van obligaties, is dat aandelen de mogelijkheid hebben om een hoger rendement te genereren dan obligaties. Investeerders die bereid zijn meer risico te nemen voor een hogere potentiële winst, zouden het best kunnen kiezen voor aandelen. Beleggers kunnen ook de overweging maken om te beleggen in aandelen die dividend uitkeren. Dividend is een uitkering van de winst die een bedrijf maakt, aan de aandeelhouders. Een keuze die investeerders kunnen maken, is om de individuele winsten die niet worden opgenomen opnieuw te investeren in het bedrijf, in de vorm van aandelen. Door je beleggingen te spreiden over zowel aandelen als obligaties, heb je zowel de veiligheid van de obligaties als het hogere rendementspotentieel van de aandelen.   Nadelen van aandelen Doorgaans zijn aandelen risicovoller dan obligaties. Dit is simpelweg omdat aandelen geen gegarandeerd rendement bieden aan beleggers. In tegenstelling tot aandelen, bieden obligaties een redelijk betrouwbaar rendement. Beleggers die risico liever willen mijden, hun kapitaal willen veiligstellen en op zoek zijn naar meer gestructureerde uitbetalingsschema’s, zijn waarschijnlijk beter af met het beleggen in obligaties.

17 Dec 2021 Lees verder

Lot size

Bij het handelen op de beurs is risicomanagement van groot belang. Het risico kan gemanaged worden door de juiste lot size in te nemen bij het plaatsen van een transactie. De grootte van de positie wordt bepaald door de hoeveelheid Lots dat wordt aangeschaft. Belang van riskmanagement Als je trading kapitaal bestaat uit 1.000 euro, is het af te raden een positie in te nemen waarbij meer dan 100 euro risico gelopen wordt. Dit betekent dat 10 procent van het gehele kapitaal in 1 enkele positie verloren kan gaan. Als deze transactie met winst wordt gesloten, betekent dit dat je totale trading kapitaal waarschijnlijk flink gegroeid is. Maar helaas kan niet iedere transactie met winst worden gesloten. Als een positie van 10 procent van het gehele kapitaal met verlies wordt gesloten, heeft dit een grote inpact op de grootte van het trading kapitaal. Succesvolle traders zouden zeggen; “een te grote inpact”. Elke trader heeft te maken met verliezende transacties. Het kan ook zijn dat er meerdere verliezende transacties achter elkaar plaatsvinden. Als er posities van 10 procent van het trading kapitaal worden ingenomen, kan het zijn dat na 5 verliezende transacties, maar de helft over is van het oorspronkelijke trading kapitaal. Hier moeten traders zich voor behoeden. Traders doen dit door de juiste lot size te berekenen. Positie grootte Door per transactie tussen de 0,5 procent en 2 procent van het gehele trading kapitaal te riskeren, zullen de verliezende transacties geen grote inpakt hebben op het totale trading kapitaal. Het nadeel van het innemen van kleinere posities, is dat er bij transacties met winst, minder winst wordt gemaakt. Voorbeeld: Stel je koopt 1 aandeel van 100 euro. De koers van dit aandeel stijgt naar 130 euro. Je hebt 30 euro winst gemaakt. Stel je koopt geen los aandeel maar 100 aandelen van 100 euro. Bij deze koersbeweging zou je dan 3.000 euro verdiend hebben. Hoe groter de positie, hoe groter de winsten of verliezen. Wat is een lot? Bij het handelen in forex of contracten van aandelen wordt er gebruikt gemaakt van lots om aan te geven wat de omvang van de positie is. Bij de handel in contracten van aandelen vertegenwoordigt 1 lot een positie van 100 eenheden. Op de forex markt vertegenwoordigd 1 lot geen 100 maar 100.000 eenheden Verschillende soorten Forex lots Er zijn bij de forex trading verschillende soorten lots waarin gehandeld kan worden. 1 standaard lot omvat 100.000 eenheden van een valuta. 1 minilot omvat 10.000 eenheden van een valuta. 1 microlot omvat 1000 eenheden van een valuta. Bij forex trading is bij elke wisselkoers het vierde decimaal gekozen om het aantal pips weer te geven. Bij de Japanse Yen is het tweede decimaal aangewezen om het aantal pips te vertegenwoordigen. 1 pip is bij de meeste wisselkoersen, een koersverandering vanaf het vierde decimaal. Voorbeeld: Als de GBP/USD (Britse Pond/United States Dollar) van 1.9656 naar 1.9757 gaat is er sprake van een verandering in de koers met 101 pips. Voorbeeld: : Als de GBP/JPY (Britse Pond/Japanse Yen) van 148.824 naar 146.834 gaat is er sprake van een verandering in de koers met 201 pips. De winsten of verliezen die worden gerealiseerd worden uitgedrukt in het aantal pips. Bij elk verschillend soort lot heeft 1 pip een andere waarde. Ook de valuta’s waarin gehandeld wordt, hebben invloed op de waarde van een pip. Om zeker te zijn van de waarde van een pip is het aan te raden dit te controleren voordat er gehandeld gaat worden. 1 pip bij een standaard lot bedraagt 10 dollar. 1 pip bij een mini lot bedraagt 1 dollar. 1 pip bij een micro lot bedraagt 0.10 dollar. Lot size berekenen De meeste traders willen niet meer dan 2 procent van hun gehele trading kapitaal riskeren per transactie. Bij een account van 10.000 euro mag er dus maximaal 200 euro risico gelopen worden. Om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 200 euro verlies wordt geleden met 1 transactie, moet de juiste positiegrootte worden ingenomen. De formule om de juiste Lot size te bereken is: Lot size = bedrag dat verloren mag gaan / (aantal pips of tiks *waarde van 1 pip of tik) Voorbeeld: Een trader heeft op de Forex markt een low-risk oppertunity gevonden. Hij wilt graag een positie in gaan nemen, maar hoe groot mag deze positie zijn? Het trading kapitaal van deze handelaar bestaat uit 10.000 euro. De waarde van een pip op de Forex markt is 10 dollar. De stop-los van de positie die de handelaar wilt innemen bevindt zich op 50 pips afstand van de openingskoers. Eerst moet de waarde van een pip worden opgerekent naar euro’s. Op dit moment is een pip ongeveer 8.74 euro waard. Van het trading kapitaal mag over 2 procent risico gelopen worden, dit is 200 euro. Lot size = 200 euro / (50 * 8,74) Lot size = 0,45 lot Op de Forex markt worden de ontwikkelingen in de koers uitgedrukt in pips, op de aandelen beurs wordt dit uitgedrukt in ticks. De waarde van elke tick of pip moet worden onderzocht om deze formule uit te kunnen werken. Op het internet zijn er calculators beschikbaar die kunnen helpen bij het bepalen van de positie grootte. Op de Forexmarkt wordt de calculator van Myfxbook veel gebruikt. De positiegrootte is een belangrijk onderdeel van het risicomanagement. Maar met alleen de juiste positiegrootte in te nemen, ben je nog niet winstgevend op de beurs. Meer leren over het beperken van de risico’s en hoe rendement te maken op de beurs? Bereid je zelf goed voor op het handelen op de beurs en voorkom zo onnodige verliezen.

12 Nov 2021 Lees verder

Waarde aandeel

Wat is een waarde aandeel? Waarde aandelen zijn aandelen van bedrijven die worden verhandeld tegen een prijs die zich onder de fundamentele waarde van het aandeel bevindt. Er zijn handelaren en beleggers die gericht op zoek gaan naar deze waarde aandelen. Door de marktwerkingen kunnen de waardes van aandelen belanden onder het niveau dat ze daadwerkelijk waard zijn. Investeerders die winst maken door waarde aandelen op te kopen maken gebruik van de inefficiëntie van de markt. Waarde aandelen zijn in de meeste gevallen aandelen van gevestigde bedrijven die al voor een langere periode actief zijn. Het groeipotentieel van een groeiaandeel ligt vele mate hoger dan die van een waarde aandeel. Waarde aandeel herkennen Waarde aandelen moeten door de waarde investeerders herkend kunnen worden. De meeste waarde aandelen hebben een hoog dividendrendement, een lage prijs-tot-boekwaarde ratio en een lage koers-winstverhouding. Dividend Als een aandeel meer dan 6 procent aan dividend uitkeert, kan er worden gesteld dat dit aandeel een hoog dividendrendement heeft. In de meeste gevallen is een waarde aandeel, een aandeel met een hoog dividendrendement. Dit komt omdat waarde aandelen, aandelen zijn van bedrijven die al langer actief zijn. Vanwege het lage groeipotentieel moeten de investeerders op een andere manier worden aangetrokken. Bedrijven in een verder stadium van de volwassenheidsfase doen dit voornamelijk door het verhogen van de dividenduitkering. Prijs-tot-boekwaarde ratio De boekwaarde van een aandeel geeft weer hoeveel een aandeel daadwerkelijk waard is volgens de balans van een bedrijf. Op de openbare beurs wordt er vaak meer betaald voor een aandeel dan de boekwaarde. De boekwaarde van een aandeel is te berekenen door de waarde van een bedrijf te delen door het aantal aandelen. De prijs-tot-boekwaarde ratio kan berekend worden door de prijs die wordt betaald voor het aandeel op de beurs, te delen door de boekwaarde van het aandeel. Als deze ratio een waarde heeft van onder de 1, wordt het beschouwd als een solide investering. Een ratio van onder de 1 betekent dat er op de beurs minder betaald wordt voor een aandeel, dan de fundamentele waarde van het aandeel. Concurrenten Een waarde aandeel kan herkend worden doordat het goedkoper in de markt ligt dan de concurrenten. De lagere koerswaarde van dit bedrijf kan komen door slechte publiciteit of door tegenvallende resultaten. Deze gebeurtenissen vallen niet in de smaak bij investeerders dus daalt de waarde van een aandeel. Op lange termijn zullen deze gebeurtenissen geen problemen veroorzaken, het zorgt alleen voor een aantrekkelijk instap moment. Koers-winstverhouding De koers-winst verhouding kan een indicatie geven of het aandeel over of juist onder gewaardeerd is. Deze koers-winstverhouding geeft de verhouding weer tussen de koerswaarde van een aandeel en de winst die het bedrijf realiseert. Om de koers-winstverhouding te achterhalen moet de totale winst gedeeld worden door het totaal aantal aandelen. Door de waarde van het aandeel op de beurs te delen door de winst per aandeel, kom je uit op de koers-winstverhouding. De koers-winstverhoudingen van bedrijven hoeven niet telkens worden berekend. De koers-winstverhoudingen worden op Google Finance overzichtelijk weergegeven. Hoe hoger deze koers-winstverhouding, hoe hoger het risico voor de investeerder. Het liefst hebben beleggers een aandeel met een zo laag mogelijke koers-winstverhouding. In de geschiedenis wordt een koers-winstverhouding van 15 procent gehanteerd als gemiddelde. De koers-winstverhoudingen verschillen sterk tussen de verschillende soorten bedrijven. Op dit moment hebben technologie bedrijven een buitengewoon hoge koers-winstverhouding. Dit komt omdat investeerders veel potentie zien in deze bedrijven. Waarde investeerders zoeken aandelen met een koers-winstverhouding die zich onder het gemiddelde bevindt. Risico bij waarde aandelen Het investeren in aandelen brengt risico’s met zich mee. Bij het investeren in groeiaandelen, verwacht de investeerder dat het bedrijf gaat groeien. Bij het investeren in waarde aandelen verwacht de investeerder dat de markt anders gaat kijken naar een bedrijf in de toekomst. Het investeren in waarde aandelen is een lastige manier van investeren. Het vinden van ondergewaardeerde aandelen kan een hele klus zijn en hier is veel kennis voor nodig over het beleggen. Zorg dat je jezelf goed voorbereid op het beleggen en handelen op de beurs.    

05 Nov 2021 Lees verder

Kennispartners