Kiyoh score

Kennisbank

Wat is koopkracht?

Koopkracht is de waarde van een valuta (geldeenheid), uitgedrukt in het aantal goederen en diensten dat een geldeenheid kan kopen. Je zou kunnen stellen: koopkracht geeft aan hoeveel goederen of diensten je zou kunnen kopen van een bepaald bedrag, zoals van je inkomen. Inzicht in koopkracht Inflatie vermindert de waarde van de koopkracht van een valuta, doordat de prijzen stijgen. Je kunt dus voor hetzelfde inkomen dat je verdient, minder goederen en diensten kopen. Om de koopkracht in de traditionele economische zin te meten, vergelijk je de prijs van een goed of dienst met een prijsindex, genaamd de consumentenprijsindex (CPI). De consumentenprijsindex geeft de prijsontwikkeling van diensten en goederen weer, die gekocht worden door Nederlandse huishoudens. Een manier om over koopkracht na te denken, is door je voor te stellen of je 40 jaar geleden hetzelfde salaris zou verdienen als je grootvader. Tegenwoordig zou je een veel hoger salaris nodig hebben om dezelfde levenskwaliteit te behouden. Op dezelfde manier had een huizenkoper die 10 jaar geleden op zoek was naar een huis in de prijsklasse van € 300.000 tot € 350.000 meer opties om te overwegen dan mensen nu hebben. Koopkracht beïnvloedt elk aspect van de economie. Denk aan consumenten die goederen kopen, aan investeerders en aandelenkoersen tot aan de economische welvaart van een land. Wanneer door inflatie de koopkracht van een valuta daalt, kan dat ernstige negatieve gevolgen hebben voor de economie. Zo kan dat zorgen voor stijgende kosten van goederen en diensten, die bijdragen aan hoge kosten van levensonderhoud, evenals hoge rente tarieven die de wereldmarkt beïnvloeden en dalende krediettradings als resultaat. Al deze factoren kunnen bijdragen aan een economische crisis. Koopkracht en CPI Als zodanig stelt de regering van een land beleid en regelgeving op, om de koopkracht van een valuta te beschermen en een economie gezond te houden. Een methode om de koopkracht te monitoren is via de consumentenprijsindex.  Hierbij wordt het gewogen gemiddelde van de prijzen van consumptiegoederen en -diensten, met name van transport, voedsel en medische zorg gemeten. De CPI wordt berekend door het gemiddelde van deze prijsveranderingen te nemen en wordt gebruikt als een instrument om veranderingen in de kosten van levensonderhoud te meten. Ook wordt het CPI beschouwd als een marketing voor het bepalen van inflatie- en deflatiepercentages. Koopkrachtwinst/verlies Koopkrachtwinst/-verlies is een toename of afname van hoeveel consumenten kunnen kopen met een bepaald bedrag. Consumenten verliezen koopkracht wanneer de prijzen stijgen en winnen koopkracht wanneer de prijzen dalen. Oorzaken van koopkrachtverlies zijn onder meer inflatie, overheidsvoorschriften, natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Oorzaken van koopkrachtwinst zijn bijvoorbeeld technologische innovatie en deflatie. Zoals eerder in het artikel aan naar voren kwam, is de officiële maatstaf voor koopkracht de consumentenprijsindex, die laat zien hoe de prijzen van consumptiegoederen en -diensten in de loop van de tijd veranderen. Wereldwijd geeft het International Comparison Program van de Wereldbank ook gegevens vrij over de koopkracht tussen verschillende landen. Om duidelijk uit te leggen wat koopkrachtwinst is, even een voorbeeld ter illustratie: Stel je voor dat een laptop 2 jaar geleden € 1.000 kostte en tegenwoordig € 500 kost. Consumenten hebben dan hun koopkracht zien stijgen, want ze kunnen tegenwoordig voor hetzelfde geld zelfs 2 laptops kopen t.o.v. 2 jaar geleden toen een laptop nog te koop was voor € 1.000. Deze koopkrachtstijging, wordt ook wel koopkrachtwinst genoemd. De koopkrachtwinst in dit voorbeeld bedraagt € 500. Bij koopkrachtverlies werkt het natuurlijk andersom. Hierbij kun je in plaats van meer kopen voor hetzelfde bedrag, minder kopen van je geld. Bekijk het onderstaande voorbeeld: Stel je bent al een tijdje aan het sparen voor een nieuwe fiets. In 2021 stond de fiets die je op het oog had nog te koop voor € 150. In 2022 kwam inflatie om de hoek kijken en gingen de landelijke prijzen van goederen en diensten omhoog. De fiets die je op het oog had stond door de prijsstijgingen van de inflatie nu te koop voor € 200. Waar je eerst dus € 150 moest betalen voor de fiets, is dat nu € 200 geworden. Je zou dus kunnen stellen dat je minder kunt kopen van je geld dan voorheen. Dit verschijnsel heet koopkrachtverlies. In dit voorbeeld bedraagt het koopkrachtverlies € 50.  

17 Feb 2022 Lees verder

Wat is deflatie?

Deflatie is een vaak genoemd begrip in de wereldwijde economie en op de beurs. Maar wat is deflatie eigenlijk? Deflatie is een macro- economische situatie waarbij een land te maken heeft met prijsverlagingen. Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie. Hierbij heeft een land te maken met prijsstijgingen. Voor veel economen is deflatie ernstiger dan inflatie, omdat deflatie moeilijker te beheersen is. Om te laten zien waarom deflatie moeilijker te beheersen is, geven we inzicht in de verschillende effecten van deflatie. Effecten van deflatie Je zou kunnen indenken dat mensen gelukkiger zouden zijn als de prijzen zouden dalen. Alle producten worden goedkoper en het geld dat we hebben wordt meer waard, omdat je meer voor je geld kunt kopen dan voorheen. Wanneer deflatie echter te lang aanhoudt, zal dit niet ten goede komen aan de economische situatie van een land. Bij lang aanhoudende prijsdalingen, beginnen de winsten van bedrijven te dalen. Doordat mensen blijven wachten op nog verdere prijsverlagingen, komen bedrijven met een overaanbod te zitten (omdat er sprake is van onderbesteding). Dit overaanbod dwingt bedrijven om hun producten voor een nog goedkopere prijs te verkopen en vervolgens mogelijk te bezuinigen op productiekosten en op de lonen van werknemers. In het ergste geval moeten werknemers zelfs ontslagen worden of moeten productiefaciliteiten gesloten worden. Op dit punt zal de werkloosheid in een land flink toenemen, kan de economie niet groeien en geven mensen hun geld niet meer uit omdat hun economische toekomst onzeker lijkt. Dit verslechtert de economische situatie van een land natuurlijk nog meer. De aandelenkoersen beginnen bij deflatie te dalen naarmate mensen hun beleggingen – die geen goed rendement meer bieden – verkopen en obligaties tijdelijk aantrekkelijker worden. Tot de tijd dat de overheid van het betreffende land een manier gevonden heeft om de consumenten- en bedrijfsuitgaven te verhogen – meestal door een renteverlaging om de economie te stimuleren – zullen de aandelenkoersen negatief worden beïnvloed. Je weet nu wat de effecten van deflatie zijn. Je kunt je nu hoogstwaarschijnlijk wel voorstellen waarom deflatie als erger dan inflatie wordt beschouwd, omdat regeringen in tijden van inflatie de uitgaven aan banden leggen en sparen aanmoedigen door de rente te verhogen. Aangezien regeringen echter het tegenovergestelde doen om uitgaven aan te moedigen in tijden van deflatie, kunnen ze de nominale rente niet verlagen tot een negatief niveau onder nul. Centrale Banken kunnen in tijden van deflatie de rente slechts met een bepaald bedrag verlagen. Het is dus voor een land in een tijd van hevige deflatie, moeilijker om weer tot een normaal economisch niveau te komen, dan in tijden van inflatie.

16 Feb 2022 Lees verder

Wat is de FIRE-beweging?

Wat is financiële onafhankelijkheid, vervroegd met pensioen gaan volgens de FIRE-beweging? De afkorting FIRE staat voor: Financial Independence Retire Early. De FIRE-beweging is een beweging van mensen die toegewijd zijn aan een programma van extreme besparingen en investeringen, wat tot doel heeft hen veel eerder met pensioen te laten gaan dan traditionele budgetten en pensioenplannen zouden toestaan. Volgelingen van de FIRE-beweging hopen door een meerderheid van hun inkomen aan sparen te besteden – hun baan vroegtijdig op te kunnen zeggen – decennia voordat ze de pensioenleeftijd bereikt hebben en daarna alleen te kunnen leven van kleine opnames uit hun portefeuilles. Het doel van de FIRE-beweging is dus simpel gezegd: eerder stoppen met werken. De afgelopen jaren hebben vooral millennials het nastreven van een FIRE-pensioen omarmd. Voorstanders van de beweging hebben een zeer extreem sparende levensstijl, blijven meerdere jaren in het arbeidsproces en sparen tot 70% van hun jaarinkomen. Wanneer hun spaargeld ongeveer €1 miljoen bedraagt of ongeveer 30 keer hun jaarlijkse uitgaven heeft bereikt, kunnen ze hun dagelijkse baan opzeggen of helemaal met pensioen gaan. Om de kosten van hun levensonderhoud te kunnen dekken, nadat de FIRE-aanhangers op jonge leeftijd met pensioen zijn gegaan, doen zij kleine opnames van hun spaargeld. Denk hierbij aan ongeveer 3% tot 4% van het saldo (pensioengeld) per jaar. Afhankelijk van hun gewenste levensstijl en de omvang van hun spaargeld, vereist dit uiterste zorgvuldigheid om de uitgaven te bewaken, evenals de toewijding aan het onderhoud en de herbestemming van hun investeringen. Variaties in de FIRE-beweging Er zijn verschillende variaties op het pensioen van FIRE die volgers van de FIRE-beweging kunnen volgen en handhaven: Fat FIRE – Dit is voor de persoon met een traditionele levensstijl die aanzienlijk meer wil sparen dan de gemiddelde werknemer, maar die zijn huidige levensstandaard niet wil verlagen. Er zijn over het algemeen een hoog salaris en agressieve spaar- en investeringsstrategieën voor nodig om het te laten werken. Lean FIRE –  Dit vereist een strikte naleving van minimalistisch leven en extreme besparingen, waardoor een veel beperktere levensstijl noodzakelijk is. Veel Lean FIRE-aanhangers leven van €25.000 of minder per jaar. Barista FIRE – Dit is voor mensen die willen bestaan ​​tussen de twee bovenstaande keuzes. Ze zeggen hun traditionele 9-tot-5-banen op, maar gebruiken een combinatie van parttime werk en spaargeld om een ​​minder dan minimalistische levensstijl te leiden. Met de eerste kunnen ze een ziektekostenverzekering krijgen, terwijl de tweede hen ervan weerhoudt om in hun pensioenfondsen te duiken. Voor wie is de FIRE-beweging eigenlijk? Het merendeel van de mensen denkt in eerste instantie dat FIRE bedoeld is voor mensen met een flink inkomen. Dit is waarschijnlijk ook het geval indien je met pensioen wil gaan in je jaren '30 of '40. Toch is de FIRE-beweging ook geschikt voor mensen met een normaal inkomen. Iedereen kan namelijk leren van de uitgangspunten van de beweging. Deze uitgangspunten kunnen  mensen namelijk helpen sparen voor hun pensioen, waardoor er zelfs een vervroegd pensioen bereikt kan worden, al is dat al dan niet op 40-jarige leeftijd. En onthoud, het eerste deel van FIRE staat voor financiële onafhankelijkheid, iets wat, als het wordt bereikt, je in staat kan stellen – in plaats van met pensioen te gaan – je kunt overhouden aan dingen waar je van houdt. FIRE gaat niet alleen over het vervroegd met pensioen gaan; het leert je veeleer hoe je minder kunt consumeren terwijl je beter leeft. Economische discipline Om een FIRE-pensioen te kunnen bereiken, zijn er twee dingen die je moet doen. Zo moet je proberen je inkomen zien te maximaliseren en je uitgaven proberen zoveel mogelijk te minimaliseren. Indien je op 40-jarige leeftijd met pensioen zou willen gaan, zul je tot het uiterste moeten gaan om te kunnen slagen. Toch kan iedereen profiteren van het maken en houden van een budget, met als doel het minimaliseren van de uitgaven, terwijl men daarnaast probeert zoveel mogelijk geld te verdienen, door bijvoorbeeld het krijgen van een betere baan, het toevoegen van een tweede baan of het scheppen van extra inkomstenstromen via nevenactiviteiten of het bezitten van huurwoningen. Verstandige investeringen Niemand kan een veilig pensioen bereiken zonder te investeren in zijn pensioenpot. FIRE-aanhangers investeren grotere delen van hun inkomen dan een gemiddeld persoon doet. Toch blijft het pensioensparen voor iedereen ongeveer hetzelfde, alleen zijn FIRE-aanhangers er veel extremer mee bezig dan mensen die de FIRE-beweging niet volgen. Het pensioensparen blijft het principe om elke maand een vast percentage van je inkomen opzij te zetten voor investeringen – en daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen – dat je uiteindelijk in staat stelt je pensioenpot te laten groeien tot een punt waarop ze je financiële stabiliteit in je latere jaren kunnen verzekeren. Gedetailleerde planning De FIRE-beweging benadrukt het belang van het hebben van een gedetailleerd plan en zich daar ook strikt aan te houden. De uitgangspunten van de FIRE-beweging zullen iedereen helpen bij het sparen van hun pensioen en bij het onderhouden van een fatsoenlijk noodfonds.    

03 Feb 2022 Lees verder

Beursupdate en Beurstip

De kans dat de Fed vanavond aangeeft dat de rente in de VS sneller omhoog gaat is klein. De markt houdt rekening met een gematigd tempo van rentestijgingen. De combinatie met een mogelijk agressievere ECB zorgt voor een sterkere euro en zwakkere dollar. Dit is voor de Amerikaanse bedrijven in eerste instantie goed nieuws. De concurrentiepositie verbeterd en de Amerikaanse aandelenindices hebben daarvan al kunnen profiteren. De volatiliteit is inmiddels compleet geïmplodeerd. Zelfs de capriolen van president Trump kunnen de markten niet meer in beweging brengen. De S&P 500 index is uitgebroken bij 2.450 en loopt in een sloom tempo omhoog. De eerste serieuze weerstand verwachten wij rond 2.510/2.520. De Nasdaq-index heeft moeite om los te komen van het uitbraak niveau bij 5.900. Een slotkoers onder 5.840 levert een verkoopsignaal op. In Europa hebben de aandelenindices de stijgende lijn weer voorzichtig opgepakt. Aan het begin van de week was er nog een naschok te voelen van de flinke dalingen van afgelopen week. Binnen het dalende ritme is er nu weer ruimte voor enig herstel. Bij de DAX-index kan dit herstel gestopt worden rond 12.400. Bij de AEX ligt er rond 529 een weerstand. Met name de cijfers van Kon. Olie die morgen worden gepubliceerd kunnen een impact hebben op het verloop van de index. De olieprijs is inmiddels door de weerstand gebroken. De mislukte poging van afgelopen week kreeg een herkansing en de prijs kan verder herstellen binnen de nog steeds dalende trend van de afgelopen maanden. Rond $50.50 moet er dan een lagere top ontstaan om dit ritme vast te houden. Bij een terugval moeten de kopers steun verlenen rond $47.50. De goudprijs heeft inmiddels zijn tijdelijke Waterloo gevonden rond het aangegeven scharnierpunt op $1.260. Het zijwaartse kwakkelritme kan nu weer worden opgepakt. Op de obligatiemarkten is het momenteel eveneens zoeken naar richting. De Duitse Bunds zitten gevangen in een bandbreedte tussen 160.40 en 162.60. Alleen een verrassende opmerking van een centrale bankier kan zorgen voor een uitbraak op korte termijn. Beurstip De cijfers die Randstad gisteren publiceerde werden positief ontvangen. Na de teleurstellende performance van het aandeel tot nu toe dit jaar is er ruimte voor herstel. De cijfers die Randstad gisteren publiceerde vielen in de smaak. Na de teleurstellende performance van het aandeel tot nu toe dit jaar is er ruimte voor herstel. Onze inschatting is het dat er de komende weken een zijwaarts tot hoger koersverloop kan plaatsvinden richting in eerste instantie €54. Wij willen hiervan profiteren door een favoriete optiestrategie te hanteren, namelijk de call backspread. Hierbij schrijven wij een relatief kortlopende call met een uitoefenprijs iets boven de huidige aandelenkoers. Wij kiezen hier voor de call augustus 53. Deze combineren wij met het kopen van een call die een iets langere looptijd heeft. Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar de call september 54. De optiecombinatie vergt momenteel een beperkte investering. De gekochte call kost iets meer dan hetgeen de geschreven call optie oplevert. Dat betekent overigens niet dat er geen risico in deze strategie zit. Onderstaande grafiek maakt inzichtelijk waar het mogelijk fout kan gaan. Beleggers die geen ervaring hebben met opties raden wij aan om advies in te winnen of een dergelijke strategie bij hun past. Een andere mogelijkheid is het vergroten van de kennis door middel van het volgen van een optiecursus. Op www.beleggingsinstituut.nl/leren-beleggen kunt u meer informatie vinden over zowel onze cursussen als deze optiestrategie. Deze afbeelding betreft een simulatie van de call back spread strategie in Randstad en geeft de mogelijke situatie weer bij expiratie in augustus.   Disclaimer De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van deze informatie.

26 Jul 2017 Lees verder

Aandelen, hoe werken ze?

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Het begrip ‘kapitaal’ is een synoniem voor het uitgegeven aandelenkapitaal van de onderneming. De waarde van het aandelenkapitaal van een onderneming wordt uitgedrukt in een nominale waarde. De nominale waarde heeft niets te maken met de beurskoers van een aandeel. Naast de nominale waarde heeft een onderneming en daarmee ook het aandeel een intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van deze onderneming. Maar hoe werken aandelen? Aandelen handelen Aandelen van beursgenoteerde bedrijven zijn via een broker of bank pas te verhandelen op het moment dat een bedrijf genoteerd staat aan de beurs. Bedrijven kunnen nieuwe aandelen verkopen aan beleggers. Dit heet aandelenemissie; het uitgeven of in omloop brengen van nieuwe aandelen. Dit gebeurt vaak met de bedoeling om het geld wat de aandelen oplevert te gebruiken voor investeringen of om bijvoorbeeld leningen af te lossen. De aandeelhouders van het bedrijf kunnen dan aandelen kopen en verkopen. Om ze te kopen moet een beginnende belegger eerst een account aanmaken bij een broker. Een broker is een persoon of instantie die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. Aandelen zijn een voorbeeld van effecten, maar hieronder vallen bijvoorbeeld ook obligaties en opties. Wat is een aandeel? Een aandeel is letterlijk een aandeel binnen een bedrijf. Het is een bewijs van mede-eigendom. Met een aandeel heeft de bezitter ervan zeggenschap binnen een bedrijf. Alle aandeelhouders binnen een bedrijf kunnen op financieel gebied worden gezien als eigenaren van een bedrijf. Juridisch gezien zit dat anders, daarin zijn ze geen eigenaar van een het bedrijf. Met een aandeel in een bedrijf deelt de aandeelhouder de winst van het bedrijf met de andere aandeelhouders, maar deelt hij ook de risico’s. Op het moment dat een bedrijf verlies draait, dan kan het zijn dat de aandeelhouder geen beloning krijgt over zijn aandeel.

Verhandelbare aandelen in een Naamloze Vennootschap Alle op de beurs verhandelbare aandelen zijn aandelen in een Naamloze Vennootschap. De bezitter van een aandeel is dus voor een deel eigenaar van een onderneming. We noemen deze persoon aandeelhouder. Een N.V. waarvan de aandelen op de beurs verhandelbaar zijn, noemen we een uitgevende instelling of emittent. Een aandeelhouder heeft op de beurs een bedrag betaald voor zijn aandeel of aandelen. Hij heeft door het kopen van de aandelen een aantal rechten ten opzichte van de uitgevende instelling verkregen. Hij heeft onder andere recht op: Medezeggenschap in de onderneming. Een beursgenoteerde onderneming moet elk jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) organiseren. Hier mogen alle aandeelhouders van de onderneming stemmen over belangrijke beslissingen van het ondernemingsbestuur. Een aandeel in de winst. Maakt de onderneming winst, dan heeft elke aandeelhouder recht op een gedeelte van deze winst. Deze winstuitkering heet dividend Soorten aandelen Er bestaan verschillende soorten aandelen. De meest voorkomende soorten zijn: Gewone aandelen; Certificaten van aandelen; Prioriteitsaandelen; Preferente aandelen; Cumulatief preferente aandelen Waarde Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement behalen. Als aandeelhouders heb je geen recht op een vaste uitkering van geld op je aandeel. Twee soorten rendement Door de handel in aandelen verandert de waarde (koers) constant. Voor aandeelhouders is het fijn als de koers flink stijgt. Dit betekent dat de waarde van het aandeel stijgt. Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement, het resultaat van hun belegging, ontvangen over hun aandeel. Ten eerste de eventuele stijging van de waarde van het aandeel. Beleggers bezitten op dat moment het aandeel, dus de waarde van hun aan aandeel gaat omhoog. Op het moment dat de aandeelhouder het aandeel verkoopt voor een hoger bedrag dan waarvoor hij het zelf kocht, dan maakt hij winst. Ten tweede de uitkering van een deel van de winst van het bedrijf aan de aandeelhouder. Dit heet het dividend. Bedrijven hoeven geen dividend uit te keren. Zij kunnen er ook voor kiezen om met dit geld een investering te doen in het bedrijf. Wil jij meer weten over de werking van de financiële producten? Via onderstaand formulier krijgt u toegang tot onze 6-daagse cursus en leert u de basis van het beleggen. Aandelen dividend in het kort De ontvangst van dividend is niet zeker, omdat het behalen van winst niet zeker is. Wordt er echter dividend uitgekeerd door de onderneming dan wordt er per aandeel een bepaald bedrag aan dividend uitgekeerd. Er zijn meerdere manieren om dividend uit te keren aan de aandeelhouders: Cash dividend, waarbij de aandeelhouder een bepaald geldbedrag ontvangt Stock dividend, de aandeelhouder krijgt in dit geval het dividend uitgekeerd in aandelen. Is het dividend bijvoorbeeld 5 % dan krijgt de aandeelhouder per elke 100 aandelen 5 nieuwe aandelen. Keuze dividend, de belegger heeft de keuze uit de eerste twee mogelijkheden. Sommige ondernemingen keren voor het einde van het boekjaar dividend uit aan de aandeelhouders. Deze tussentijdse dividenduitkering noemt men interim-dividend. Het aan het einde van het boekjaar uitbetaalde dividend is het slotdividend. Ondernemingen die interim-dividend uitkeren, verrekenen dit met het slotdividend. Er zijn ook ondernemingen die alleen slotdividend uitkeren. Het bedrijf waarvan de financiële producten zijn, kan winst maken, waarna de koers van de aandelen dus stijgt. Het bedrijf kan ook verlies maken, waardoor de waarde daalt. Ook het dividend is dan niet meer gegarandeerd. Aandelen selecteren Beleggers die beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen kunnen slechts een schatting maken hoeveel dividend zal worden uitbetaald en hoe de beurskoers van het aandeel zich zal ontwikkelen. Zowel de koers van het aandeel als de dividendopbrengsten zijn, vooral op lange termijn, in hoge mate afhankelijk van de winstverwachting van een beursgenoteerde onderneming. Die op zijn beurt al dan niet wordt beïnvloed door bijzondere baten en / of lasten. Alvorens te gaan beleggen in aandelen is het dan ook goed om eerst onderzoek te doen naar de toekomstkansen van het bedrijf waarin u wilt gaan beleggen, de verwachte winstontwikkeling van de onderneming, de solvabiliteitspositie van het bedrijf (kunnen de schulden wel betaald worden, nu en in de toekomst), de kansen voor de bedrijfstak als geheel waarin de onderneming opereert, de stand van de economie, etc. Indien u deze factoren gaat onderzoeken houdt u zich bezig met fundamentele analyse. U kunt in principe door middel van een tweetal basisstrategieën een beleggingsportefeuille opbouwen: de top-down of de bottom-up strategie. (uiteraard zijn er ook combinaties mogelijk) Top-down-strategie Bij de top-down-strategie zijn macro-economische factoren (omgevingsfactoren) doorslaggevend voor de beleggingskeuze. U bepaalt op basis van macro-economische factoren in welk land u wenst te beleggen. Vervolgens maakt u een keuze van bedrijfstak of sector per land. Pas daarna volgt  de uiteindelijke keuze in welke beursgenoteerde onderneming u wilt gaan beleggen. Schematisch: Land => Sector => Aandeel Door verdergaande mondialisering, speelt de landenselectie een steeds kleinere rol. Een bedrijf als Ahold haalt bijvoorbeeld 60% van haar omzet buiten Nederland. Het feit dat Ahold statutair in Nederland is gevestigd, speelt voor de selectie een ondergeschikte rol. Bottum-up-strategie De bottom-up-strategie gaat er vanuit dat macro-economische factoren per land niet meer doorslaggevend zijn. Het belang per land binnen een economisch blok zoals bijvoorbeeld alle westerse economieën neemt steeds verder af. Als bottom-up belegger start u met een selectie van aandelen, zonder rekening te houden met de bedrijfstak of het land waar de ondermening is gevestigd. Daarna worden de andere selectiecriteria ingevuld. Uiteraard wordt wel een minimaal of maximaal gewicht per sector of land toegedeeld. Schematisch:   Aandeel => Sector => Land Ook kunt u een strategie hanteren waarbij u start bij de sectorselectie, waarbij u vervolgens de beste aandelen in die betreffende sector probeert te selecteren. In dit geval probeert u in te spelen op trends. Van belang bij deze strategie is niet alleen het hebben van een lange adem, maar ook dat u de nodige risico’s durft te nemen. Indien u overigens aan de hand van de koersontwikkeling uit het verleden de toekomst probeert te voorspellen houdt u zich bezig met Technische analyse. Zowel fundamentele als technische analyse zullen later in deze syllabus nog aan de orde komen. Tips: U moet aandelen kopen als u weet dat ze laag staan maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te kopen. U moet aandelen verkopen als u weet dat ze te hoog staan maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te verkopen.

11 Apr 2017 Lees verder

Beleggingsinstituut viert vijfjarig bestaan met beursgong

Pers bericht Euronext: Het onafhankelijke opleidingsinstituut voor beleggers viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Onlangs bereikte het Beleggingsinstituut de grens van 25.000 beleggers die een opleiding hebben gevolgd. De vraag naar educatie neemt toe en steeds meer particulieren weten het instituut te vinden voor het volgen van een opleiding. In 2017 lanceert het instituut een digitaal online platform zodat beleggers ook online opleidingen kunnen gaan volgen.

13 Dec 2016 Lees verder

Waarschuwing bij nieuwe highs

In de afgelopen weken is de belangrijke aandelenindex SP 500 opgeklommen tot nieuwe all time highs. Goed nieuws zou je zeggen en reden tot vreugde, maar toch is er een  probleem. Dat zijn namelijk de lage volumes en het ontbreken van euforie. Wanneer markten een nieuw hoogtepunt bereiken gaat dat meestal gepaard met een uitgelaten stemming.  Opvallend is het om te zien dat dit sentiment op dit moment ontbreekt. Beleggers vertrouwen de rally niet. Niet voor niets wordt de huidige stijging in de VS betiteld als de “most hated rally ever”.  Professionals hebben de stijging gemist en zijn te voorzichtig geweest. Iedereen zit te wachten op een terugval om te kunnen kopen. Wanneer deze alsmaar uitblijft moeten ze geforceerd op hogere niveaus alsnog instappen. Zo gaat het al een aantal jaar. Op dit moment lijken er echter steeds meer partijen in ieder geval met woorden positiever te worden.  Ze rechtvaardigen de stijging en waarderingen met de toegenomen  bedrijfswinsten. En daar kan nu wel eens een probleem gaan ontstaat. Het door Draghi ingezette beleid heeft consequenties voor de Euro. Winsten van de VS internationals zullen afnemen als gevolg van een lagere koers van de Euro.  Bovendien wordt de dollar duurder en dat kan de concurrentiepositie beïnvloeden. Door de lage  Euro ontstaat er een Carry trade. Men leent Euro's tegen een lage rente en koopt valuta waar de rente hoger ligt. Een spiraal die zijn eigen leven gaat leiden. Een ander opmerkelijk gegeven is dat de volumes extreem laag zijn. Een doorbraak naar een nieuwe high moet idealiter gepaard gaan met een toename van het volume. Dit is de brandstof die de stijging moet voeden. Wanneer deze zoals nu ontbreekt is dat een reden om voorzichtig te zijn. Het is een teken dat de stijging aan kracht verliest. De index zal op korte termijn met kracht door de 2000 puntengrens moeten breken, want anders neemt de kans toe dat er een voorlopig einde komt aan de huidige stijging. Wanneer het naar boven toe niet wil lukken zullen er winstnemingen plaatsvinden en de koersen verder afkalven. De verwachting is dat er op zeer korte termijn duidelijk zal komen.

05 Sep 2014 Lees verder

Beursgoeroe Brouwers heeft beste tips van Nederland

Tijdens het grootste online beleggersdebat van Nederland heeft André Brouwers van Het Beleggingsinstituut met 61% van de stemmen de concurrentie ver achter zich gelaten. De bekende goudgoeroe Willem Middelkoop werd tweede met 20% van de stemmen. Het debat, georganiseerd door online broker Lynx, werd donderdagavond live uitgezonden vanaf Beursplein 5, en werd gevolgd door meer dan 3.000 beleggers. Zij kozen voor de tweede keer op rij André Brouwers als beste Beurs debater van Nederland. Beleggers beloonden met name de overall presentatie en de beleggingstips van André Brouwers. In 2013 leverden de tips van Brouwers 28% rendement op. Verkoop alle aandelen en …. De eerste tip van Brouwers was meteen een interessante. Hij stelt voor om alle aandelen van de AEX te verkopen. Het geld dat dit oplevert gebruikt de belegger om een lange termijn call optie te kopen. Dit is veel goedkoper en je bereikt hetzelfde. Wanneer de koersen stijgen verdien je geld, wanneer ze dalen verlies je echter veel minder en het verlies is bovendien zeer beperkt. De premies van opties bevinden zich op een historisch dieptepunt en dat biedt een enorme kans, zo is de mening van de winnende Beursgoeroe. Volatiliteit geeft unieke kans Door het wegebben van de crisisangst is de beweeglijkheid op de financiële markten afgenomen. Brouwers denkt dat dit slechts tijdelijk is en dat we een beetje ingedut zijn. Het sentiment kan heel snel omslaan en dan is de optiebelegger spekkoper. De impact van een stijging van volatiliteit (beweeglijkheid) is enorm. Hij vergelijkt het met een premie voor een brandverzekering. Normaal is die niet zo duur, maar wanneer de keuken in brand staat en er moet dan nog een verzekering worden afgesloten gaat de premie fors omhoog. Beleggers zouden daar veel meer naar moeten kijken, omdat ze nu een unieke kans hebben om te profiteren van de tijdelijke rust. Als de vlam in de pan slaat is het te laat. Brandverzekering nu kopen Het kopen van een brandverzekering in de vorm van een put optie is een tweede tip die Brouwers gisteren gaf. Veel analisten zijn positief en denken dat het alleen nog maar verder stijgt. Maar we vergeten om kritisch te kijken naar deze voorspellingen. Voorspellen blijft lastig en de optimistische visie kan ook fout blijken te zijn. We gaan graag uit van ons gelijk, maar het is slimmer om uit te gaan van je ongelijk en dan is het beter om verzekerd te zijn. ING en psychologie Een andere tip ging over het aandeel ING. Hij verwacht dat de koers nog iets kan oplopen maar stelt ook hier voor om de verzekering eronder te leggen. Het aandeel heeft de potentie om te stijgen tot €11.50 in de komende maanden. Het wordt dan waarschijnlijk even tijd om winst te nemen. Beleggers blijven vaak te lang wachten en hopen dan dat het nog meer wordt. Uiteraard is dit heel menselijk maar het is juist het psychologie component die succesvol beleggen lastig maakt. Zelfkennis en zelfbeheersing zijn de succesfactoren en het hebben van de juiste mindset is doorslaggevend, zo verkondigde Brouwers. Patroon met 65 % kans Weten wanneer je moet verkopen is minstens zo belangrijk als de vraag stellen wat moet ik kopen. De laatste tip ging juist over dit onderwerp. Brouwers presenteerde  een koerspatroon waarbij hij liet zien dat de psychologie van de beleggers te zien is in het koersverloop. Wanneer het gepresenteerde patroon zich voordoet is de kans op een daling ongeveer 65%. Beleggers kunnen deze informatie gebruiken net als een weerbericht. Als de kans op neerslag groot is kun je maar beter een paraplu meenemen en die paraplu kun je nu ook nog eens goedkoop kopen.

10 Jan 2014 Lees verder

Editie NL op bezoek bij het Beleggingsinstituut

Afgelopen vrijdag is er in het RTL TV programma Editie NL aandacht besteed aan Beleggen en zijn wij als Beleggingsinstituut in beeld geweest. André Brouwers van het Beleggingsinstituut heeft een interview gegeven en wij werden gevraagd welke aandelen voor 2014 interessant waren om in te beleggen. De medewerkers van het programma hadden een budget van € 300 !.   Het mag duidelijk zijn dat je daar weinig mee kunt als belegger, maar toch hebben we een poging gedaan. Het is de bedoeling dat er in de toekomst op TV opnieuw aandacht wordt besteed aan de “portefeuille”, vandaar dat we hem bij de strategie posities hebben staan op onze website.   Bekijk onderstaand de aflevering van Editie NL.    

27 Dec 2013 Lees verder

RTLZ op bezoek bij het Beleggingsinstituut

Hilversum - RTL Z Beursspel bezoekt het Beleggingsinstituut Afgelopen week was de cameraploeg van RTL Z bij ons op kantoor op bezoek voor televisieopnames van het RTL Z Beursspel. Krijg hier onder een klein kijkje achter de schermen bij het Beleggingsinstituut.

17 Jun 2013 Lees verder

Kennispartners