Kiyoh score

Kennisbank

Ben ik te jong om te beleggen?

Veel jongeren stellen zich de vraag: ben ik te jong om te beleggen? Voor veel jongeren en jongvolwassenen lijkt het gemakkelijker om investeringsbeslissingen uit te stellen, maar is dit ook echt zo? Wij vinden van niet! Jongeren hebben namelijk één belangrijk voordeel dat oudere leeftijdsgroepen niet hebben: tijd. Twintigers bevinden zich in een uitstekende positie om de beleggingswereld of investeringswereld te betreden, zelfs met een laag salaris of met universiteitsschulden. Om te laten zien waarom wij het juist slim vinden om zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen, hebben wij hieronder 5 voordelen opgesomd van het jong beginnen met beleggen. Tijd Hoewel jongeren misschien wat krapper bij kas zitten dan volwassenen, hebben jongeren wel het grote voordeel dat ze meer tijd hebben om hun belegging meer waard te laten worden. Zo kunnen jongeren door middel van compoundig - het proces waarbij rente wordt bijgeschreven op een bestaande hoofdsom (je belegging) en op reeds betaalde rente (rente over rente) – hun belegging meer waard laten worden door de jaren heen. Kort gezegd: je investering wordt steeds meer waard in de loop der tijd. Even een voorbeeld ter illustratie: Stel iemand zou op 20-jarige leeftijd een bedrag van € 10.000 investeren, tegen een rentepercentage van 5%. Tegen de tijd dat deze belegger 60 jaar wordt, heeft zijn investering een waarde van € 70.000. Indien iemand op 30-jarige leeftijd een investering zou doen van € 10.000 (tegen een rentepercentage van 5%), zou dat op 60-jarige leeftijd ongeveer € 43.000 opleveren. Dit voorbeeld ook voor een 40-jarige. Indien iemand op 40-jarige leeftijd deze zelfde investering zou doen van € 10.000, zou deze investering op 60-jarige leeftijd slechts € 26.000 opleveren. Des te langer het geld aan het werk wordt gezet, des te meer rijkdom het kan genereren. Met andere woorden: tijd is geld. Meer risico nemen De leeftijd van een belegger is van invloed op de hoeveelheid risico die hij aankan. Zo kunnen jongeren nog jaren lang geld verdienen, waardoor ze het zich kunnen veroorloven om meer risico te nemen bij hun beleggingsactiviteiten. Personen die wat ouder zijn - zoals personen die bijna de pensioenleeftijd bereiken – kunnen zich geen hoge risico’s meer veroorloven en worden daarom over het algemeen aangetrokken tot beleggingen met een laagrisico of beleggingen zonder risico, zoals obligaties. Het meer risico kunnen nemen, stelt jongeren in staat om agressievere portefeuilles te kunnen opbouwen, die onderhevig zijn aan meer spreiding en grotere winsten kunnen opleveren. Leren door te doen ‘Leren door te doen’, de caption zegt het al. Jonge investeerders hebben de flexibiliteit en de tijd om beleggen te bestuderen en om te leren van hun mislukkingen en successen. Omdat beleggen een vrij lange leercurve heeft – zijn twintigers/jongvolwassenen in het voordeel – omdat ze de tijd hebben om de markten te bestuderen en hun beleggingsstrategieën te verfijnen. Net als het verhoogde risico dat door jonge beleggers kan worden opgevangen, kunnen ze ook beleggingsfouten overwinnen omdat ze de tijd hebben om te herstellen. Technisch slimmer De jongere generatie is technisch slimmer onderlegd en kan online investeringstools en investeringstechnieken bestuderen, onderzoeken en toepassen. Online handelsplatforms bieden tegenwoordig talloze mogelijkheden voor zowel technische- als fundamentele analyse, net als financiële- en educatieve websites. Jongeren kunnen over het algemeen beter omgaan met verschillende technologieën zoals social media en apps die kunnen bijdragen aan de basiskennis, ervaring, vertrouwen en expertise van een jonge belegger. Meer kans om (menselijk) vermogen te verhogen Menselijk vermogen of menselijk kapitaal kan worden gezien als de huidige waarde van alle toekomstige lonen. Gezien het vermogen om loon te verdienen van fundamenteel belang is voor beleggen en sparen - is investeren in jezelf – door een diploma te halen, trainingen te volgen of door vaardigheden te leren – een waardevolle investering die een sterk rendement kan opleveren. Jongeren hebben vaak veel mogelijkheden om hun vermogen om hogere toekomstige lonen te verdienen te vergroten. Het benutten van deze kansen kan worden beschouwd als een van de vele vormen van beleggen. Conclusie Sparen voor je pensioen is niet de enige reden om investeringen te doen. Veel beleggingen, zoals die in dividendaandelen, kunnen gedurende de looptijd van de belegging een inkomstenstroom opleveren. Twintigers hebben een aantal definitieve voordelen ten opzichte van degenen die wachten om te beginnen met beleggen, waaronder tijd, het vermogen om verhoogde risico's te doorstaan ​​en kansen om toekomstige lonen te verhogen. Ook al moet je klein beginnen, het is in je voordeel om vroeg te beginnen! Dus ben je te jong om te beleggen? Zeker niet!  

15 Feb 2022 Lees verder

Hoeveel heb ik nodig om met pensioen te gaan?

Blijf op schema voor uw pensioen door te weten hoeveel u op welke leeftijd moet sparen Een belangrijk onderdeel van pensioenplanning is het beantwoorden van de vraag: hoeveel heb ik nodig om met pensioen te kunnen gaan? Het antwoord verschilt per individu en hangt grotendeels af van je inkomen en je levensstijl die je er na je pensionering op na houdt. Als je weet hoeveel je per leeftijdsjaar zou moeten sparen, kan je op schema blijven en je pensioendoelen bereiken. Er zijn hiervoor een paar eenvoudige formules die je kan gebruiken en die je erbij kunnen helpen om deze cijfers te bedenken. Hoeveel heb ik nodig om met pensioen te gaan? Volgens de meeste experts moet je pensioeninkomen ongeveer 80% van je definitieve jaarinkomen vóór pensionering zijn. Dit wil zeggen dat indien je €100.000 per jaar verdient, je ten minste €80.000 per jaar nodig hebt om een comfortabele levensstijl te kunnen hebben, nadat je bent gestopt met werken. Dit bedrag kan naar boven of naar beneden worden bijgesteld, afhankelijk van andere bronnen van inkomsten zoals: sociale zekerheid, deeltijdwerk, pensioenen en factoren als gezondheid en je gewenste levensstijl. Zo is het natuurlijk logisch dat je meer nodig zult hebben als je van plan bent de wereld over te reizen als je met pensioen bent. Pensioen vuistregel: 4% regel Een populaire regel die je kan helpen een schatting te maken van hoeveel je zou moeten sparen om het gewenste pensioeninkomen te krijgen is de zogenoemde 4%-regel. Deze formule is er op gebaseerd je jaarlijkse pensioeninkomen te delen door 4%. Om bijvoorbeeld de hierboven genoemde €80.000 te kunnen genereren, heb je bij pensionering een bedrag nodig van € 2 miljoen, want € 80.000/0,04=2 miljoen. Deze strategie gaat uit van een rendement van 5% op beleggingen (na belastingen en inflatie), geen extra pensioeninkomen (zoals sociale zekerheid) en een levensstijl die vergelijkbaar is met degene die je zou hebben op het moment dat je met pensioen gaat. Om te kijken of het regelpercentage van 4% houdbaar is, dien je rekening te houden met je levensverwachting. De 4% regel gaat er namelijk vanuit dat je ongeveer 30 jaar van je pensioen zult leven. Gepensioneerden die langer leven, hebben hun portefeuilles nodig om langer mee te gaan. Ook kunnen medische kosten toenemen naarmate je ouder wordt, dus houdt daar ook rekening mee. Let op: De 4%-regel werkt alleen als je je er jaar in jaar uit aan houdt. Een jaar verdwalen om een ​​grote aankoop uit te geven, kan grote gevolgen hebben. Dit omdat de hoofdsom hierdoor verlaagt – wat rechtstreeks van invloed is op de samengestelde rente – waarvan een gepensioneerde afhankelijk is om zijn inkomen te behouden. Pensioensparen naar leeftijd Als je weet hoeveel je in elke fase van je leven moet sparen voor je pensioen, kan je voor jezelf de belangrijkste vraag beantwoorden, namelijk: hoeveel heb ik nodig om met pensioen te gaan of bij welk bedrag kan ik eerder stoppen met werken? Om je op weg te helpen zijn een paar handige formules die je kunnen helpen bij het stellen van op leeftijd gebaseerde spaardoelen op weg naar je pensioen. Percentage van je salaris Om erachter te komen hoeveel je in verschillende stadia van je leven zou moeten sparen, kan het handig zijn om te denken in termen van het sparen van een percentage van je salaris. Zo stelt bijvoorbeeld Fidelity Investments (biedt beleggingsoplossingen en pensioenexpertise aan instellingen en particulieren over de hele wereld) voor, om 15% van je brutosalaris op te sparen vanaf je 20e levensjaar, gedurende de rest van je werkende leven. Hoeveel te sparen voor pensioen naar leeftijd? Fidelity Investments beveelt ook de volgende benchmarks aan, gebaseerd op een veelvoud van je jaarinkomen, voor hoeveel je zou moeten sparen voor je pensioen tegen de tijd dat je de volgende leeftijden bereikt: De agressieve formule Een andere formule – een iets agressievere variant –  die je kan helpen je pensioen per levensjaar te bepalen, is dat je vanaf je 20e levensjaar elk jaar 25% van je brutosalaris moet sparen. Dit klinkt misschien veel, maar deze formule stelt je wel in staat om je volledige jaarsalaris op 30-jarige leeftijd op te kunnen bouwen. Doorgaan met dezelfde gemiddelde spaarrente zou het volgende moeten opleveren: Leeftijd 35 – twee keer jaarsalaris Leeftijd 40 – drie keer jaarsalaris Leeftijd 45 – vier keer het jaarsalaris Leeftijd 50 – vijf keer het jaarsalaris Leeftijd 55 – zes keer jaarsalaris Leeftijd 60 – zeven keer het jaarsalaris Leeftijd 65 – acht keer het jaarsalaris Bedenk wel: Soms zijn er tijden dat je meer kan sparen voor je pensioen – en soms minder. Het is belangrijk om zo dicht mogelijk bij je spaardoel te komen en je voortgang bij elke benchmark te controleren om er zeker van te zijn dat je op schema blijft.

09 Feb 2022 Lees verder

Wat is de FIRE-beweging?

Wat is financiële onafhankelijkheid, vervroegd met pensioen gaan volgens de FIRE-beweging? De afkorting FIRE staat voor: Financial Independence Retire Early. De FIRE-beweging is een beweging van mensen die toegewijd zijn aan een programma van extreme besparingen en investeringen, wat tot doel heeft hen veel eerder met pensioen te laten gaan dan traditionele budgetten en pensioenplannen zouden toestaan. Volgelingen van de FIRE-beweging hopen door een meerderheid van hun inkomen aan sparen te besteden – hun baan vroegtijdig op te kunnen zeggen – decennia voordat ze de pensioenleeftijd bereikt hebben en daarna alleen te kunnen leven van kleine opnames uit hun portefeuilles. Het doel van de FIRE-beweging is dus simpel gezegd: eerder stoppen met werken. De afgelopen jaren hebben vooral millennials het nastreven van een FIRE-pensioen omarmd. Voorstanders van de beweging hebben een zeer extreem sparende levensstijl, blijven meerdere jaren in het arbeidsproces en sparen tot 70% van hun jaarinkomen. Wanneer hun spaargeld ongeveer €1 miljoen bedraagt of ongeveer 30 keer hun jaarlijkse uitgaven heeft bereikt, kunnen ze hun dagelijkse baan opzeggen of helemaal met pensioen gaan. Om de kosten van hun levensonderhoud te kunnen dekken, nadat de FIRE-aanhangers op jonge leeftijd met pensioen zijn gegaan, doen zij kleine opnames van hun spaargeld. Denk hierbij aan ongeveer 3% tot 4% van het saldo (pensioengeld) per jaar. Afhankelijk van hun gewenste levensstijl en de omvang van hun spaargeld, vereist dit uiterste zorgvuldigheid om de uitgaven te bewaken, evenals de toewijding aan het onderhoud en de herbestemming van hun investeringen. Variaties in de FIRE-beweging Er zijn verschillende variaties op het pensioen van FIRE die volgers van de FIRE-beweging kunnen volgen en handhaven: Fat FIRE – Dit is voor de persoon met een traditionele levensstijl die aanzienlijk meer wil sparen dan de gemiddelde werknemer, maar die zijn huidige levensstandaard niet wil verlagen. Er zijn over het algemeen een hoog salaris en agressieve spaar- en investeringsstrategieën voor nodig om het te laten werken. Lean FIRE –  Dit vereist een strikte naleving van minimalistisch leven en extreme besparingen, waardoor een veel beperktere levensstijl noodzakelijk is. Veel Lean FIRE-aanhangers leven van €25.000 of minder per jaar. Barista FIRE – Dit is voor mensen die willen bestaan ​​tussen de twee bovenstaande keuzes. Ze zeggen hun traditionele 9-tot-5-banen op, maar gebruiken een combinatie van parttime werk en spaargeld om een ​​minder dan minimalistische levensstijl te leiden. Met de eerste kunnen ze een ziektekostenverzekering krijgen, terwijl de tweede hen ervan weerhoudt om in hun pensioenfondsen te duiken. Voor wie is de FIRE-beweging eigenlijk? Het merendeel van de mensen denkt in eerste instantie dat FIRE bedoeld is voor mensen met een flink inkomen. Dit is waarschijnlijk ook het geval indien je met pensioen wil gaan in je jaren '30 of '40. Toch is de FIRE-beweging ook geschikt voor mensen met een normaal inkomen. Iedereen kan namelijk leren van de uitgangspunten van de beweging. Deze uitgangspunten kunnen  mensen namelijk helpen sparen voor hun pensioen, waardoor er zelfs een vervroegd pensioen bereikt kan worden, al is dat al dan niet op 40-jarige leeftijd. En onthoud, het eerste deel van FIRE staat voor financiële onafhankelijkheid, iets wat, als het wordt bereikt, je in staat kan stellen – in plaats van met pensioen te gaan – je kunt overhouden aan dingen waar je van houdt. FIRE gaat niet alleen over het vervroegd met pensioen gaan; het leert je veeleer hoe je minder kunt consumeren terwijl je beter leeft. Economische discipline Om een FIRE-pensioen te kunnen bereiken, zijn er twee dingen die je moet doen. Zo moet je proberen je inkomen zien te maximaliseren en je uitgaven proberen zoveel mogelijk te minimaliseren. Indien je op 40-jarige leeftijd met pensioen zou willen gaan, zul je tot het uiterste moeten gaan om te kunnen slagen. Toch kan iedereen profiteren van het maken en houden van een budget, met als doel het minimaliseren van de uitgaven, terwijl men daarnaast probeert zoveel mogelijk geld te verdienen, door bijvoorbeeld het krijgen van een betere baan, het toevoegen van een tweede baan of het scheppen van extra inkomstenstromen via nevenactiviteiten of het bezitten van huurwoningen. Verstandige investeringen Niemand kan een veilig pensioen bereiken zonder te investeren in zijn pensioenpot. FIRE-aanhangers investeren grotere delen van hun inkomen dan een gemiddeld persoon doet. Toch blijft het pensioensparen voor iedereen ongeveer hetzelfde, alleen zijn FIRE-aanhangers er veel extremer mee bezig dan mensen die de FIRE-beweging niet volgen. Het pensioensparen blijft het principe om elke maand een vast percentage van je inkomen opzij te zetten voor investeringen – en daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen – dat je uiteindelijk in staat stelt je pensioenpot te laten groeien tot een punt waarop ze je financiële stabiliteit in je latere jaren kunnen verzekeren. Gedetailleerde planning De FIRE-beweging benadrukt het belang van het hebben van een gedetailleerd plan en zich daar ook strikt aan te houden. De uitgangspunten van de FIRE-beweging zullen iedereen helpen bij het sparen van hun pensioen en bij het onderhouden van een fatsoenlijk noodfonds.    

03 Feb 2022 Lees verder

Hoe kan ik eerder stoppen met werken?

Eerder stoppen met werken. Kan dat? Heb je jezelf wel eens afgevraagd of je eerder zou kunnen stoppen met werken? Veel mensen willen graag snel ontsnappen aan de ratrace, of het nu gaat om reizen, een passieproject nastreven, een bedrijf starten, vrijwilligerswerk doen of gewoon stoppen met werken. Pensioenplanning is echter al lastig genoeg als je van plan bent door te werken tot je volledige pensioengerechtigde leeftijd. Dat geldt des te meer als je jaren of zelfs decennia eerder wilt stoppen met werken. Kan het? Absoluut. Maar tenzij je ontzettend rijk bent – en dat zijn maar weinig mensen - zal het veel werk en discipline vergen. Hieronder de vijf belangrijke stappen die je moet nemen: Stap 1: Schat je pensioenkosten Indien je eerder wilt gaan stoppen met werken, is het van belang dat je eerst inschat hoeveel geld je elke maand uitgeeft als je met pensioen gaat. Begin met het optellen van uitgaven voor dingen die je niet kunt vermijden. Denk hierbij aan uitgaven aan voedsel, kleding, huisvesting, verzekeringen en gezondheidszorg. Idealiter ga je schuldenvrij met pensioen. Dat betekent geen hypotheek, geen creditcardsaldo, geen openstaande medische rekeningen en geen studieleningen of andere schulden. Als je echter nog steeds schulden aan het afbetalen bent, zorg er dan voor dat deze betalingen in je budget zijn opgenomen. Nadat de essentiële kosten in kaart zijn gebracht, voeg je er eventuele discretionaire uitgaven aan toe. Dit zijn de niet-essentiële kosten, inclusief die voor entertainment, reizen en hobby's. Tel alles bij elkaar op om vast te stellen hoeveel je elke maand nodig hebt om de pensioenlevensstijl die je voor ogen hebt te behouden. Houdt er verder rekening mee dat je budget zal veranderen naarmate je verschillende fasen van pensionering bereikt. Zo kun je namelijk besluiten je levensverzekering te laten vallen bijvoorbeeld. Deze voorlopige begroting is een goed uitgangspunt, dus het loont zeker de moeite om de tijd te nemen om deze zo nauwkeurig en realistisch mogelijk te maken. Stap 2: Bereken hoeveel geld je moet besparen Je hebt nu een schatting van je maandelijkse uitgaven. De volgende stap is om te berekenen hoeveel geld je moet besparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Er zijn verschillende manieren om dit in te kunnen schatten. Een benadering zou kunnen zijn om tussen de 25 en 30 keer je verwachte jaarlijkse uitgaven te berekenen, plus het geld om de uitgaven van een jaar te dekken. Begin met je maandelijkse uitgaven en vermenigvuldig dit met 12 om een ​​jaarlijkse schatting te krijgen. Bekijk het voorbeeld van de berekening hieronder: Stel dat je maandelijkse uitgaven €60.000 per jaar zullen zijn. Met deze aanpak heb je €1,5 miljoen (€60.000*25) nodig om met pensioen te gaan, plus €60.000 in contanten. Een andere benadering is om je geschatte jaarlijkse uitgaven te nemen en deze te delen door 4% om te zien hoe groot je vangnet zou moeten zijn. Als je €60.000 per jaar uitgeeft, heb je €1,5 miljoen (€60.000 ÷ 0,04) nodig. Als je meer speelruimte wil tijdens je pensionering, probeer dan te delen door 3% (of ergens tussen 3% en 4%). Met hetzelfde budget van €60.000 per jaar heb je €2 miljoen (€60.000 ÷ 0,03) nodig. Let op: het is altijd beter om een ​​kussen te hebben. Om te zien hoe dicht je bij je pensioendoel bent, trek je je huidige vangnet af van je streefcijfer. Als je bijvoorbeeld €1,5 miljoen nodig hebt en je hebt al €500.000, dan heb je nog €1 miljoen nodig voordat je met pensioen kunt gaan. Stap 3: Pas je huidige budget aan Deze stap vereist veel discipline. Er moet namelijk hard gewerkt worden om dat tekort van €1 miljoen aan te vullen, vooral als je het snel wilt doen. Veel mensen die eerder met pensioen willen, dus eerder willen stoppen met werken, leven van 50% (of minder) van hun inkomen. De rest wordt gebruikt om schulden af ​​te lossen en wordt gebruikt om in je toekomstige opvangnet te investeren. Om dit te kunnen bereiken heb je drie opties: Geef minder uit Verdien meer Doe beide Bij deze stap is het vaak belangrijk om te kunnen bezuinigen. Het is noodzakelijk dat je een budget opstelt, zodat je weet waar je geld naartoe gaat en je kunt zien waar je zou kunnen bezuinigen. Er zijn tegenwoordig veel budgetteringapps die dit vervelende, maar wel belangrijke proces, een beetje gemakkelijker kunnen maken. Belangrijk! Vergeet niet dat des te meer je verdient en des te minder je uitgeeft, het eerder mogelijk is om te stoppen met je 9-tot-5-regeling en eerder van je pensioen kan gaan genieten. Stap 4: Maximaliseer je pensioenrekeningen Het is ongeacht je van plan bent met pensioen te gaan, verstandig om regelmatig te sparen en daarmee vroeg te beginnen. Individuele pensioenrekeningen zijn een geweldige manier om dit te doen. Een individuele pensioenrekening is een spaarrekening met belastingvoordelen die individuen kunnen openen om op lange termijn te sparen en te beleggen. Ook een manier om het maximale uit je pensioen te halen is om te sparen volgens het uitgangspunt van de FIRE-beweging. Terwijl je nog aan het werk bent, doe je er alles aan om je pensioenrekeningen maximaal te benutten. Met een individuele pensioenrekening kun je bijdragen aan je pensioen. De inkomsten kunnen belastingvrij groeien en je krijgt een belastingaftrek in het belastingjaar waarin je een bijdrage levert. Wanneer het geld echter tijdens pensionering wordt opgenomen, wordt het belast tegen je inkomstenbelastingtarief in het jaar van opname. Niet alleen sparen voor je pensioen is een goede methode. Tegenwoordig is het beleggen van een pensioen ook een hot item. Het verschil tussen beide is dat bij pensioensparen, er rente wordt gegeven over je pensioenpot. Deze rente is momenteel erg laag, namelijk ongeveer 0,5%. Bij pensioenbeleggen is je rendement afhankelijk van de aandelen koersen. Dit is misschien wat risicovoller, maar ook de kans op een hoger rendement en dus een hoger pensioen wordt ook groter. Veel mensen vinden het, door het toenemende risico, vaak eng om zelf hun pensioen te beleggen. Geheel begrijpelijk natuurlijk. Toch moet je ook bedenken dat de pensioenfondsen waarin je je geld steekt, via bijvoorbeeld je werkgever, ook beleggen met de pensioenpot van jouzelf. Stap 5: Werk met een financieel adviseur Als je eerder wilt stoppen met werken en dus eerder met pensioen wilt gaan, heb je twee uitdagingen: Je hebt minder tijd om te sparen voor je pensioen Je hebt meer tijd om met pensioen te gaan Het is daarom een goed idee om regelmatig samen te werken met een financieel adviseur. Een adviseur kan je helpen bij het ontwikkelen van een beleggingsstrategie om het gemakkelijker te maken om je pensioendoelen te bereiken. Ze kunnen je ook precies laten zien hoeveel je elke maand moet investeren om je doel binnen een bepaald aantal jaren te bereiken. Veder kan je adviseur, zodra je met pensioen gaat, je helpen je inkomstenstromen te beheren om ervoor te zorgen dat het geld dat je hebt opgespaard, lang meegaat. Inkomstenstromen kunnen bijvoorbeeld uit vereiste minimumuitkeringen, toegezegde pensioenregelingen, inkomsten uit dividenden en uit investeringen in onroerende goederen bestaan. Het advies is om de tijd te nemen om een adviseur te vinden waarmee je goed overweg kunt. Je zou tenslotte tientallen jaren met dezelfde adviseur samen kunnen werken. Als je je zorgen maakt over de kosten van een financieel adviseur, onthoudt dan dat je niet alleen voor hun tijd betaalt; je betaalt voor hun expertise. Als je de juiste adviseur vindt, maakt die expertise de kosten meer dan goed. Wat is een goed maandelijks pensioeninkomen? Bepalen wat een goed maandelijks pensioeninkomen is, kan per persoon verschillen. Het hangt namelijk geheel af van het individu. Veel factoren zijn van invloed op wat een goed pensioeninkomen is. Zo moet er rekening gehouden worden met iemands huidige levensstijl en iemands verwachte levensstijl bij pensionering. Ook moet er rekening gehouden worden met personen ten laste, zoals kinderen of kleinkinderen en moet er rekening gehouden worden met uitstaande schulden en gezondheidskosten. Over het algemeen wordt aangenomen dat 70% tot 80% van iemands inkomen uit zijn laatste baan vóór pensionering een goed pensioeninkomen is. Op welke leeftijd moet een persoon schuldenvrij zijn? Er is uiteraard geen standaard vaste leeftijd waarop iemand schuldenvrij zou moeten zijn, maar vaak raden deskundigen aan om schuldenvrij te zijn tegen een leeftijd van ongeveer 45 jaar. Deze leeftijd wordt voorgesteld omdat het de laatste helft van iemands carrière is waarin ze geen schuldverplichtingen zouden moeten hebben, behalve hun hypotheek, en zouden moeten sparen voor hun pensioen.

03 Feb 2022 Lees verder

Kennispartners