Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Kennisbank

Op onze blogpagina, ook wel Kennisbank genoemd, kun je alle gratis artikelen vinden over beleggen. Er zijn meer dan 350 blogs geschreven over diverse onderwerpen. Doe er je voordeel mee en verbreed je kennis. 

Hoe kun je de waarde van aandeel berekenen

Als belegger is het essentieel om de waarde van een aandeel te kunnen berekenen voordat je investeert. Door het analyseren van verschillende factoren en het toepassen van specifieke formules, kun je een beter inzicht krijgen in de werkelijke waarde van een aandeel. In deze blogpost zullen we de belangrijkste methoden bespreken die je kunt gebruiken om de waarde van een aandeel te berekenen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen in de wereld van investeren op de aandelenmarkt. 1. Bereken de intrinsieke waarde per aandeel. 2. Gebruik de dividenddiscountmodel voor het waarderen van aandelen. 3. Pas de koers-winstverhouding toe voor waardebepaling van aandelen. 4. Analyseer de cashflow om de waarde van aandelen te beoordelen. 5. Houd rekening met groeivooruitzichten van het bedrijf. 6. Evalueer de marktomstandigheden voor een nauwkeurige waardering. Basisprincipes van aandelenwaardering De rol van de aandelenmarkt De aandelenmarkt speelt een cruciale rol bij het bepalen van de waarde van aandelen. Het is op de beurs waar vraag en aanbod samenkomen en de prijs van aandelen wordt bepaald. Factoren zoals nieuws, economische indicatoren en bedrijfsprestaties kunnen invloed hebben op de koers van een aandeel. Het is essentieel voor investeerders om de werking van de aandelenmarkt te begrijpen om weloverwogen beslissingen te nemen over het kopen of verkopen van aandelen. Begrip van marktkapitalisatie Marktkapitalisatie is een belangrijke maatstaf voor de waarde van een bedrijf op de aandelenmarkt. Het wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs van een aandeel. Bedrijven met een hogere marktkapitalisatie hebben over het algemeen meer invloed op de marktindexen en worden beschouwd als stabielere investeringen. Het begrijpen van marktkapitalisatie kan investeerders helpen bij het maken van strategische beleggingsbeslissingen. Fundamentele Analyse Balans- en resultatenrekening lezen Om de waarde van een aandeel te kunnen berekenen, is het essentieel om de balans- en resultatenrekening van een bedrijf te kunnen lezen en analyseren. Door inzicht te krijgen in de financiële situatie en prestaties van een onderneming, kun je de gezondheid en groeipotentieel van het bedrijf beoordelen. Let hierbij onder andere op de activa, passiva, omzet, winst en kosten. Ratio-analyse en waarderingsmultiples Een belangrijke stap in het bepalen van de waarde van een aandeel is het uitvoeren van een ratio-analyse en het gebruikmaken van waarderingsmultiples. Door het berekenen en interpreteren van financiële verhoudingen zoals de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit, krijg je inzicht in de prestaties en financiële gezondheid van een bedrijf. Daarnaast kunnen waarderingsmultiples zoals de koers-winstverhouding helpen bij het bepalen van de relatieve waarde van een aandeel in vergelijking met de markt of sector. Ratio-analyse en waarderingsmultiples geven investeerders een dieper inzicht in de financiële situatie van een bedrijf en kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Door deze analysemethoden te gebruiken, kunnen beleggers beter begrijpen hoe een bedrijf presteert en of het aandeel over- of ondergewaardeerd is op de markt. Discounted Cash Flow (DCF) Methode Projectie van toekomstige kasstromen Bij het toepassen van de Discounted Cash Flow (DCF) methode is een cruciale stap het projecteren van toekomstige kasstromen van een onderneming. Dit vereist een gedegen analyse van historische financiële gegevens, marktomstandigheden en prognoses voor de toekomst. Het is essentieel om realistische en goed onderbouwde schattingen te maken om nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Bepalen van de disconteringsvoet Het bepalen van de juiste disconteringsvoet is van groot belang bij het berekenen van de waarde van een aandeel via de DCF methode. De disconteringsvoet weerspiegelt het rendement dat een belegger wil behalen op zijn investering, rekening houdend met het risico van de investering. Factoren zoals het risiconiveau van de onderneming, de kapitaalkosten en de verwachte inflatie spelen een rol bij het bepalen van de disconteringsvoet. Het is essentieel om een nauwkeurige disconteringsvoet te gebruiken om een waardevolle evaluatie te verkrijgen. Vergelijkbare Bedrijfsanalyse Selectie van vergelijkbare bedrijven Het kiezen van de juiste vergelijkbare bedrijven is van essentieel belang bij het uitvoeren van een vergelijkbare bedrijfsanalyse. Deze bedrijven moeten actief zijn in dezelfde sector, van vergelijkbare grootte en een vergelijkbare bedrijfsstructuur hebben. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar hun groeipotentieel, winstgevendheid en marktpositie om een zo nauwkeurig mogelijke waardebepaling te kunnen maken. Berekening van vergelijkbare waarderingsratio's De vergelijkbare waarderingsratio's worden berekend door de marktwaarde van het aandeel van het bedrijf te delen door een relevante financiële maatstaf, zoals de winst per aandeel of de omzet. Deze ratio's worden vervolgens vergeleken met die van de geselecteerde vergelijkbare bedrijven om een indicatie te krijgen van de relatieve waardering van het aandeel. Het is belangrijk om te onthouden dat deze ratio's als hulpmiddel dienen en dat er ook andere factoren in overweging moeten worden genomen bij het bepalen van de ware waarde van een aandeel. Slotwoord Als afsluiting van dit artikel over het berekenen van de waarde van een aandeel willen we benadrukken hoe essentieel het is om een grondige analyse uit te voeren en realistische aannames te maken. Deze factoren beïnvloeden direct de nauwkeurigheid van de waardebepaling en kunnen het verschil maken tussen een succesvolle investering en een mislukking. Wil je meer weten over het berekenen van de waarde van je onderneming? De meest gebruikte methodes vind je hier. Samenvatting van waarderingsmethoden Er zijn verschillende methoden om de waarde van een aandeel te berekenen, waaronder de discounted cash flow methode, de vergelijkbare bedrijven methode en de intrinsieke waarde methode. Elk van deze methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen, en het is belangrijk om de meest geschikte methode te kiezen op basis van de specifieke kenmerken van het bedrijf. Belang van grondige analyse en realistische aannames Een grondige analyse van alle relevante factoren en het maken van realistische aannames zijn van cruciaal belang bij het berekenen van de waarde van een aandeel. Door deze stap zorgvuldig uit te voeren, kunnen valkuilen worden vermeden en kan een nauwkeurige waardebepaling worden bereikt. Het is aan te raden om hierbij gebruik te maken van expertise en ervaring op het gebied van financiële waardering.

03 jun 2024 Lees verder

Hoe laat openen de Amerikaanse beurzen

Inleiding Het belang van de Amerikaanse beurzen De Amerikaanse beurzen spelen een cruciale rol in de wereldeconomie en hebben een enorme impact op de mondiale financiële markten. De openingstijden van de Amerikaanse beurzen bepalen het sentiment en de koersbewegingen van aandelen en andere activa over de hele wereld. Overzicht van de beursmarkten in de VS De Verenigde Staten hebben diverse beurzen, waaronder de New York Stock Exchange (NYSE) en de NASDAQ. Deze beurzen bieden een platform voor het verhandelen van aandelen, obligaties, en andere financiële instrumenten. De beursindexen, zoals de S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average, zijn belangrijke graadmeters voor de Amerikaanse economie en worden wereldwijd gevolgd door beleggers en analisten. Naast aandelen en obligaties kunnen beleggers op de Amerikaanse beurzen ook handelen in opties, futures en ETF's, waardoor er een breed scala aan beleggingsmogelijkheden beschikbaar is voor zowel particuliere als institutionele beleggers. 1. De Amerikaanse beurzen openen vaak om 09:30 uur. 2. De beursdag begint met pre-market handelssessies. 3. Openingstijden kunnen variëren afhankelijk van de beurs. 4. Beleggers kunnen pre-market prijsactie volgen. 5. Handelsvolume is vaak het hoogst bij opening. 6. Belangrijk nieuws kan invloed hebben op openingskoersen. Handelstijden van de belangrijkste Amerikaanse beurzen New York Stock Exchange (NYSE) De New York Stock Exchange, ook wel bekend als NYSE, opent om 09:30 uur lokale tijd en sluit om 16:00 uur lokale tijd. Tijdens deze openingstijden kunnen beleggers handelen in een breed scala van beursgenoteerde bedrijven, waaronder veel van de grootste en meest bekende ter wereld. NASDAQ De NASDAQ-beurs begint ook om 09:30 uur lokale tijd, maar sluit iets later dan de NYSE, namelijk om 16:00 uur lokale tijd. NASDAQ staat bekend om de focus op technologie-aandelen en wordt vaak geassocieerd met innovatie en groeibedrijven. Naast technologiebedrijven omvat NASDAQ ook andere sectoren, zoals biotechnologie, financiën en consumentengoederen. Het is een elektronische beurs die bekend staat om zijn hightech handelssystemen en wordt vaak gezien als een graadmeter voor de prestaties van tech-aandelen en de bredere markt. Factoren die de openingstijden beïnvloeden De openingstijden van de Amerikaanse beurzen worden beïnvloed door verschillende factoren. Wil je meer weten over de handelstijden van de aandelenmarkten wereldwijd? Bekijk dan Wat zijn de openingstijden van de aandelenbeurzen in de wereld - IG voor meer informatie. Tijdzoneverschillen Tijdzoneverschillen spelen een belangrijke rol bij het bepalen wanneer de Amerikaanse beurzen openen. De beurzen in de Verenigde Staten opereren op Eastern Time, wat betekent dat handelstijden kunnen variëren afhankelijk van waar je je in de wereld bevindt. Het is essentieel om rekening te houden met deze verschillen bij het plannen van je handelsactiviteiten. Feestdagen en speciale evenementen Feestdagen en speciale evenementen hebben ook invloed op de openingstijden van de Amerikaanse beurzen. Op deze dagen kunnen de beurzen gesloten zijn of verkorte handelssessies hebben. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze speciale omstandigheden, aangezien ze van invloed kunnen zijn op je handelsstrategieën en planning. Handel buiten reguliere openingstijden Pre-market handel Tijdens pre-market handel, ook wel voorbeurshandel genoemd, kunnen beleggers al vóór de officiële opening van de Amerikaanse beurzen transacties uitvoeren. Deze handelssessie begint in de vroege ochtenduren en biedt beleggers de mogelijkheid om te reageren op nieuws dat buiten reguliere handelstijden bekend is gemaakt. After-hours handel Na de reguliere sluiting van de beurzen kunnen beleggers nog steeds handelen in de after-hours sessie. Dit biedt de mogelijkheid om te profiteren van gebeurtenissen die na sluitingstijd plaatsvinden, zoals bedrijfsresultaten die na de reguliere handelsuren worden vrijgegeven. Het is echter belangrijk om te weten dat de liquiditeit tijdens after-hours handel doorgaans lager is, wat kan leiden tot grotere prijsschommelingen en risico's voor beleggers. Beleggers die deelnemen aan after-hours handel moeten zich bewust zijn van de risico's, waaronder beperkte liquiditeit en potentieel grotere volatiliteit. Het is essentieel om een goed begrip te hebben van de marktcondities en om voorzichtig te handelen buiten reguliere handelstijden. Conclusie Samenvatting van de openingstijden De Amerikaanse beurzen openen om 9:30 uur lokale tijd (EST) en sluiten om 16:00 uur. Het is belangrijk om de openingstijden in verschillende tijdzones te kennen om effectief te kunnen handelen op de Amerikaanse markten. Het belang van de kennis van beursopeningstijden Het kennen van de beursopeningstijden is essentieel voor beleggers en handelaren, omdat het hen in staat stelt om op het juiste moment in actie te komen en te profiteren van marktbewegingen. Door op de hoogte te zijn van wanneer de Amerikaanse beurzen openen en sluiten, kunnen beleggers hun handelsstrategieën effectiever plannen en uitvoeren. Daarnaast kunnen beleggers die rekening houden met de openingstijden van de Amerikaanse beurzen ook reageren op wereldwijde gebeurtenissen en nieuws dat van invloed kan zijn op de markten. Dit stelt hen in staat om snel beslissingen te nemen en zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

07 mei 2024 Lees verder

Hoe werkt een economische cyclus

Het belang van economische cycli Economische cycli zijn van cruciaal belang voor het begrip van hoe economieën zich ontwikkelen en veranderen over tijd. Door te begrijpen hoe economische cycli werken, kunnen beleggers, beleidsmakers en bedrijven beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en risico's. Het is essentieel om de oorzaken en gevolgen van economische cycli te bestuderen om een solide basis te leggen voor economische besluitvorming. Doelstellingen van het artikel Dit artikel heeft als doel om een diepgaand inzicht te bieden in de werking van economische cycli en hoe ze van invloed zijn op verschillende aspecten van de economie. We zullen de verschillende fasen van een economische cyclus bespreken, de indicatoren die worden gebruikt om deze cycli te meten en de mogelijke strategieën om met deze cycli om te gaan. Door het lezen van dit artikel zult u een beter begrip krijgen van de complexe dynamiek van economische cycli en hoe u hierop kunt anticiperen. 1. Expansie, piek, neergang, depressie, herstel: fasen van economische cyclus. 2. Vraag en aanbod, werkloosheid en investeringen beïnvloeden cyclus. 3. Centrale banken passen rente en beleid aan cyclus aan. 4. Economische indicatoren voorspellen fase van cyclus. 5. Werkloosheid hoog tijdens neergang, laag tijdens expansie. 6. Overheden reageren met stimulerings- of bezuinigingsmaatregelen. Basisbegrippen van een economische cyclus Definitie van een economische cyclus Een economische cyclus verwijst naar de golfbeweging van economische activiteiten zoals groei, recessie en herstel die zich periodiek voordoen in een economie. Deze cyclus wordt beïnvloed door diverse factoren zoals vraag en aanbod, investeringen en overheidsbeleid. Wil je meer weten over hoe deze cyclus werkt? Bekijk dan De Conjunctuurcyclus: Hoe Werkt Dat? (Uitleg). Soorten economische cycli Er zijn verschillende soorten economische cycli, waaronder de Kitchin-cyclus, de Juglar-cyclus, de Kuznets-cyclus en de Kondratieff-cyclus. Elke cyclus heeft zijn eigen duur, oorzaken en gevolgen op de economie. Het begrijpen van deze verschillende soorten cycli is essentieel om de complexiteit van de economische ontwikkelingen te begrijpen en om hierop te kunnen anticiperen. Fases van de economische cyclus Expansie Tijdens de fase van expansie groeit de economie en zijn er tekenen van toenemende activiteit in verschillende sectoren. Bedrijven investeren meer, consumenten hebben meer vertrouwen en de werkgelegenheid neemt toe. Deze fase wordt gekenmerkt door stijgende productie, verhoogde consumptie en een positieve stemming op de markt. Piekniveau Het piekniveau in de economische cyclus is het hoogtepunt van de groei. Op dit punt is de economie op volle capaciteit, de werkloosheid is laag en er is overmatige vraag naar goederen en diensten. De prijzen stijgen en er kunnen tekenen van oververhitting optreden, wat kan leiden tot inflatie. In deze fase is het belangrijk voor beleidsmakers om te anticiperen op mogelijke risico's en oververhitting te voorkomen door passende maatregelen te nemen, zoals het verhogen van rentetarieven. Contractie Als de economie oververhit raakt, begint de fase van contractie. Er is sprake van een afname van de economische activiteit, een daling van de productie en een stijging van de werkloosheid. Bedrijven kunnen hun investeringen verminderen en consumenten gaan minder uitgeven. Tijdens een contractiefase kunnen overheden en centrale banken maatregelen nemen om de economie te stimuleren, zoals het verlagen van rentetarieven en stimuleringsmaatregelen. Recessie Als de contractiefase aanhoudt en de economische neergang ernstiger wordt, kan dit leiden tot een recessie. In een recessie is er sprake van aanhoudende negatieve groei, hoge werkloosheid en een afname van de productie. Consumenten en bedrijven worden voorzichtiger met uitgaven, wat de neerwaartse spiraal kan versterken. Tijdens een recessie is het cruciaal voor beleidsmakers om doortastende maatregelen te nemen om de economie te ondersteunen en herstel te bevorderen. Dit kan onder meer door middel van fiscale stimuleringsmaatregelen en investeringen in publieke projecten. Factoren die de economische cyclus beïnvloeden Externe schokken Externe schokken zijn onverwachte gebeurtenissen zoals natuurrampen, politieke onrust of internationale handelsspanningen die een impact hebben op de economie. Deze gebeurtenissen kunnen de vraag en het aanbod verstoren, waardoor de economische cyclus tijdelijk uit balans raakt. Beleidsmaatregelen Beleidsmaatregelen, zoals monetaire en fiscale beleidsmaatregelen, kunnen ook de economische cyclus beïnvloeden. Centrale banken kunnen bijvoorbeeld de rentetarieven verlagen om de vraag te stimuleren, terwijl de overheid fiscale stimuleringsmaatregelen kan nemen om de economie te ondersteunen. Beleidsmaatregelen spelen een cruciale rol bij het reguleren van de economische activiteit en het bevorderen van economische stabiliteit. Het is belangrijk dat deze maatregelen op een evenwichtige manier worden toegepast om de juiste balans tussen groei en inflatie te behouden. Psychologische factoren Psychologische factoren, zoals consumentenvertrouwen en beleggerssentiment, kunnen ook van invloed zijn op de economische cyclus. Wanneer mensen optimistisch zijn over de economie, zijn ze geneigd meer uit te geven en te investeren, wat de groei kan stimuleren. Aan de andere kant kan een afname van het vertrouwen leiden tot een daling van de vraag en een vertraging van de economie. Psychologische factoren zijn moeilijk te meten, maar ze kunnen een grote impact hebben op het economische klimaat. Het is daarom belangrijk voor beleidsmakers en economen om deze factoren in overweging te nemen bij het analyseren van de economische cyclus. Het meten en voorspellen van economische cycli Indicatoren van economische activiteit Om economische cycli te meten en voorspellen, zijn indicatoren van economische activiteit essentieel. Deze indicatoren omvatten zaken als het bruto binnenlands product (bbp), werkgelegenheidscijfers, detailhandelsverkopen en industriële productie. Door deze gegevens te analyseren, kunnen economen trends identificeren en voorspellingen doen over toekomstige economische ontwikkelingen. Modellen voor economische voorspellingen Modellen voor economische voorspellingen worden gebruikt om de mogelijke toekomstige richting van economische cycli te voorspellen. Deze modellen maken gebruik van historische gegevens en statistische analyses om te bepalen hoe de economie zich zou kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van dergelijke modellen zijn autoregressieve geïntegreerde gemiddelden (ARIMA) en econometrische modellen. Naast statistische modellen maken economen ook gebruik van meer geavanceerde technieken, zoals machine learning en big data-analyse, om nauwkeurigere voorspellingen te doen. Door verschillende modellen te combineren en verschillende scenario's te analyseren, kunnen economen een beter inzicht krijgen in de complexe aard van economische cycli. Beheersing en beleid Rol van overheden en centrale banken De rol van overheden en centrale banken is van cruciaal belang bij het beheersen van economische cycli. Overheden kunnen gebruikmaken van fiscaal beleid, zoals belastingverlagingen of investeringen in infrastructuur, om de vraag te stimuleren tijdens een economische neergang. Centrale banken kunnen monetair beleid voeren door rentetarieven aan te passen om de inflatie te reguleren en de economische groei te bevorderen. Samen kunnen zij proactieve maatregelen nemen om de economie te stabiliseren en te voorkomen dat deze in een recessie belandt. Strategieën voor economische stabilisatie Strategieën voor economische stabilisatie omvatten maatregelen zoals contracyclisch beleid, waarbij overheden hun uitgaven verhogen of belastingen verlagen tijdens economische neergang om de vraag te stimuleren. Daarnaast kunnen centrale banken gebruikmaken van instrumenten zoals open marktoperaties of kwantitatieve versoepeling om de geldhoeveelheid te beïnvloeden en de economie te ondersteunen. Door een combinatie van fiscaal en monetair beleid kunnen overheden en centrale banken samenwerken om de schommelingen in de economische cyclus op te vangen en de economische groei te bevorderen. Slot beschouwing Samenvatting van kernpunten De economische cyclus is een natuurlijk fenomeen dat bestaat uit pieken en dalen in economische activiteit. Dit proces wordt aangedreven door schommelingen in vraag en aanbod, investeringen, consumentenvertrouwen en overheidsbeleid. Het is belangrijk voor beleggers, bedrijven en beleidsmakers om de economische cyclus te begrijpen om beter in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en risico's te beheersen. Toekomstperspectieven en uitdagingen Naarmate de wereldeconomie evolueert, zullen nieuwe uitdagingen en kansen ontstaan. Globalisering, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering zullen allemaal van invloed zijn op de economische cyclus en de manier waarop bedrijven en overheden hierop reageren. Het is essentieel dat beleidsmakers proactief beleid voeren om economische stabiliteit en groei te bevorderen, terwijl ze ook rekening houden met sociale en milieukwesties. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, is het cruciaal dat beleggers en bedrijven zich blijven aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Dit kan betekenen dat ze hun investeringsstrategieën herzien, innovatieve technologieën omarmen of duurzamere bedrijfsmodellen implementeren. Het vermogen om flexibel te zijn en snel te reageren op veranderingen, zal bepalend zijn voor het succes in de economische cyclus van de toekomst.

05 mei 2024 Lees verder

Gemiddeld bruto pensioen per jaar

Het gemiddelde bruto pensioen per jaar is een belangrijke indicator van de financiële situatie van gepensioneerden in Nederland. In dit artikel zullen we duiken in de details van hoe dit gemiddelde wordt berekend, welke factoren van invloed zijn op de hoogte ervan en wat het betekent voor degenen die met pensioen zijn. Door inzicht te krijgen in het gemiddelde bruto pensioen per jaar, kunnen we een beter beeld vormen van de algemene situatie van gepensioneerden in ons land. 1. Bedrag varieert op basis van beroepsgroep. 2. Geslachtsverschillen van invloed op gemiddeld pensioenbedrag. 3. Leeftijd is een belangrijke factor bij pensioenhoogte. 4. Hoogte van pensioen vaak gekoppeld aan arbeidsverleden. 5. Verschillen tussen sectoren in pensioenbedragen. 6. Aanvullend pensioen belangrijk voor totale pensioensom. Huidige stand van zaken van Pensioenstelsels Overzicht van Nationale Pensioenregelingen De pensioenstelsels in Nederland zijn gebaseerd op drie pijlers: de AOW (Algemene Ouderdomswet), aanvullende pensioenen via werkgevers en individuele pensioenregelingen. De AOW voorziet in een basispensioen voor alle inwoners van Nederland, terwijl aanvullende pensioenen worden opgebouwd via collectieve regelingen bij werkgevers. De Rol van Privé Pensioenen Naast de nationale pensioenregelingen spelen privé pensioenen een steeds grotere rol in het Nederlandse pensioenlandschap. Veel mensen kiezen ervoor om extra geld opzij te zetten voor hun pensioen door middel van individuele pensioenregelingen of deelname aan vrijwillige collectieve regelingen bij private verzekeraars. Privé pensioenen bieden vaak meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor individuen die aanvullend pensioen willen opbouwen bovenop de wettelijke regelingen. Het is belangrijk voor individuen om goed geïnformeerd te zijn over hun pensioenopties om zo een financieel gezonde toekomst na pensionering te waarborgen. Factoren die het gemiddelde bruto pensioen beïnvloeden Demografische overwegingen Demografische factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking en de verhouding tussen werkende mensen en gepensioneerden, hebben een aanzienlijke invloed op het gemiddelde bruto pensioen per jaar. Naarmate de bevolking ouder wordt en het aantal werkenden afneemt, kan dit leiden tot druk op het pensioenstelsel en de hoogte van pensioenuitkeringen. Economische factoren Economische factoren, zoals de groei van de economie, de inflatie en de rentestand, spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van het gemiddelde bruto pensioen. Veranderingen in de economische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de waarde van pensioenfondsen en daarmee op de hoogte van de pensioenuitkeringen. De groei van de economie kan leiden tot hogere rendementen op beleggingen van pensioenfondsen. Veranderingen in de inflatie en rentestand kunnen de koopkracht van gepensioneerden beïnvloeden. Demografische trends, zoals vergrijzing, kunnen de balans van het pensioenstelsel verstoren. Vergelijkende analyse Gemiddeld bruto pensioen per jaar per land Voor een vergelijkende analyse van gemiddelde bruto pensioenen per jaar per land kunnen we gegevens bekijken van verschillende landen en pensioenstelsels. Deze gegevens kunnen inzicht geven in de variabiliteit en de mogelijke factoren die van invloed zijn op het pensioenbedrag. Voor meer informatie over het maximumpensioen in België, kunt u terecht op Maximumpensioen | Federale Pensioendienst. Geslachtsverschillen in pensioeninkomen Er zijn significante geslachtsverschillen in pensioeninkomen die benadrukt worden door verschillende onderzoeken over de hele wereld. Vrouwen hebben vaak lagere pensioenen in vergelijking met mannen, wat de impact van factoren zoals loopbaanonderbrekingen, de loonkloof en pensioenleeftijdsverschillen weerspiegelt. Deze kloof benadrukt de noodzaak van beleidsmaatregelen en bewustmakingscampagnes om genderongelijkheden in pensioenen aan te pakken. Beleidsimplicaties en Toekomstige Trends Overheidsreorganisaties en Initiatieven De overheid speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een adequaat pensioen voor alle burgers. Om ervoor te zorgen dat het gemiddelde bruto pensioen per jaar op een acceptabel niveau blijft, zijn er verschillende hervormingen en initiatieven nodig. Dit kan onder meer het herzien van wet- en regelgeving omvatten, evenals investeringen in socialezekerheidsstelsels en ouderenzorg. Geprojecteerde Veranderingen in Pensioengemiddelden De verwachting is dat de gemiddelde bruto pensioenen per jaar in de komende jaren zullen veranderen als gevolg van verschillende demografische en economische factoren. Het is essentieel om deze veranderingen te volgen en te anticiperen op eventuele uitdagingen die zich kunnen voordoen. Dit kan beleidsmakers helpen bij het nemen van gepaste maatregelen om de pensioenvoorzieningen te handhaven en te verbeteren. Gemiddeld bruto pensioen per jaar Het gemiddelde bruto pensioen per jaar is een belangrijke indicator van de inkomenszekerheid die gepensioneerden in Nederland kunnen verwachten. Uit de gegevens blijkt dat het gemiddelde bruto pensioen per jaar varieert afhankelijk van factoren zoals jaren van dienst, type pensioenregeling en branche waarin men heeft gewerkt. Het is essentieel dat individuen tijdens hun werkende jaren actief bijdragen aan hun pensioenopbouw om na pensionering financiële stabiliteit te garanderen. Door zich bewust te zijn van hun pensioenrechten en de mogelijkheden om deze aan te vullen, kunnen mensen hun pensioendoelen beter bereiken en genieten van een comfortabele oude dag.

05 mei 2024 Lees verder

hoe hoog is een gemiddeld pensioen

Veel mensen vragen zich af hoe hoog hun pensioen zal zijn wanneer ze met pensioen gaan. Het gemiddelde pensioenbedrag kan per persoon en per land verschillen. Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van een pensioen, zoals het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt, het inkomen dat is verdiend en het type pensioenregeling. In dit artikel zullen we de gemiddelde hoogte van een pensioen nader bekijken en enkele belangrijke factoren benoemen die van invloed zijn op de hoogte van een pensioenuitkering. 1. Gemiddeld pensioen in Nederland rond de €700,- per maand. 2. Aanvullend pensioen belangrijk voor hoger pensioen. 3. Verschil tussen mannen en vrouwen in pensioenhoogte. 4. Bezuinigingen kunnen invloed hebben op pensioenhoogte. 5. Pensioenleeftijd stijgt, invloed op hoogte pensioen. 6. Pensioenhoogte afhankelijk van opgebouwd pensioenkapitaal. Factoren die de hoogte van pensioenbedragen bepalen Impact van loopbaanduur De duur van je loopbaan speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van je pensioen. Hoe langer je in dienst bent geweest en pensioenpremie hebt betaald, hoe hoger je uiteindelijke pensioenbedrag zal zijn. Het is daarom essentieel om gedurende je hele carrière regelmatig pensioenpremie te blijven betalen om zo een solide pensioenfonds op te bouwen voor de toekomst. Invloed van salarisniveaus Naast de duur van je loopbaan, hebben ook je salarisniveaus invloed op de hoogte van je pensioen. Hoe hoger je salaris gedurende je carrière, hoe meer pensioen je zult opbouwen. Werknemers met hogere salarissen zullen dus over het algemeen een hoger pensioen ontvangen dan werknemers met lagere salarissen. Het is belangrijk om te streven naar salarisverhogingen en promoties om zo je pensioenpot te laten groeien. Overzicht van pensioensystemen Staatspensioenregelingen Staatspensioenregelingen vormen de kern van het pensioenstelsel in Nederland. De Algemene Ouderdomswet (AOW) voorziet in een basispensioen voor alle inwoners van Nederland vanaf de AOW-leeftijd. De hoogte van de AOW-uitkering wordt bepaald door het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Particuliere en beroepspensioenen Naast de staatspensioenregelingen kunnen werknemers ook deelnemen aan particuliere en beroepspensioenfondsen. Deze fondsen worden opgericht door werkgevers of brancheorganisaties en bieden aanvullende pensioenen bovenop de AOW. De hoogte van het pensioen dat men ontvangt uit deze regelingen is afhankelijk van factoren zoals het aantal dienstjaren en het salaris. Analyse van Gemiddelde Pensioenniveaus Regionale Variaties in Pensioenregelingen In Nederland kunnen pensioenniveaus variëren afhankelijk van de regio waarin men woont. Grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam hebben vaak hogere pensioenen vanwege hogere lonen en kosten van levensonderhoud. Plaatsen met lagere kosten van levensonderhoud, zoals landelijke gebieden, kunnen lagere pensioenen bieden. Het is belangrijk om regionale variaties in pensioenregelingen in overweging te nemen bij het plannen van de financiën voor de oude dag. Vergelijkingen met Levensstandaard en Inflatie Bij het beoordelen van het gemiddelde pensioenniveau is het cruciaal om dit te vergelijken met de algemene levensstandaard en inflatie. Een pensioen dat geen gelijke tred houdt met de stijgende kosten van levensonderhoud kan in de loop van de tijd minder waard worden. Daarom is het essentieel om het pensioenniveau regelmatig te herzien om ervoor te zorgen dat het voldoende is om comfortabel van te kunnen leven. Vergelijkingen met Levensstandaard en Inflatie Levensstandaard Inflatie Meet hoe comfortabel men kan leven met het pensioen Impact van inflatie op koopkracht van het pensioen Verbetering van het pensioeninkomen Persoonlijke spaarstrategieën Om het pensioeninkomen te verbeteren, is het belangrijk om persoonlijke spaarstrategieën toe te passen. Dit kan onder meer inhouden dat men extra geld opzij zet in een pensioenrekening of beleggingsaccount. Het is essentieel om vroeg te beginnen met sparen en regelmatig bij te dragen aan het pensioenfonds om een comfortabel pensioen te garanderen. Beleidsoverwegingen en hervormingen Naast persoonlijke inspanningen zijn ook beleidsoverwegingen en hervormingen op nationaal niveau van essentieel belang om het pensioeninkomen te verbeteren. Overheden kunnen wetten en beleid implementeren die het pensioenstelsel stabiliseren, de pensioenleeftijd aanpassen en werkgevers aanmoedigen om bij te dragen aan het pensioenfonds van werknemers. Door middel van doordachte beleidsmaatregelen kunnen overheden de toekomst van het pensioenstelsel veiligstellen en een duurzaam en adequaat pensioeninkomen voor alle burgers garanderen. Hoe hoog is een gemiddeld pensioen? Het gemiddelde pensioen in Nederland varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de lengte van de loopbaan, het inkomen tijdens de werkzame jaren en het type pensioenregeling. Uit recente gegevens blijkt dat het gemiddelde nettopensioen per maand in Nederland in 2021 rond de € 1.210 ligt. Dit bedrag kan echter per individu verschillen en is afhankelijk van diverse persoonlijke omstandigheden. Het is daarom essentieel om tijdig te beginnen met het plannen van uw pensioen om ervoor te zorgen dat u na uw pensioen comfortabel kunt blijven leven. Voor meer informatie over het gemiddelde nettopensioen per maand in Nederland in 2021, kunt u terecht op Gemiddelde nettopensioen per maand in Nederland in 2021.

04 mei 2024 Lees verder

Openingstijden van de Amerikaanse en Europeze beurzen

Voor beleggers die actief zijn op zowel Amerikaanse als Europese beurzen is het essentieel om op de hoogte te zijn van de openingstijden van deze markten. De Amerikaanse beurzen, waaronder de NYSE en Nasdaq, hanteren specifieke openingstijden die verschillen van de Europese beurzen. Wil je meer weten over de exacte openingstijden van de Amerikaanse beurzen? Klik dan op Openingstijden beurs Amerika (NYSE, Nasdaq). Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze schema's om optimaal te kunnen profiteren van handelsmogelijkheden en om risico's te beperken. 1. Verschillende tijdzones zorgen voor afwijkende openingstijden. 2. Europese beurzen openen eerder dan Amerikaanse beurzen. 3. Nasdaq en NYSE openen om 9:30 uur lokale tijd. 4. Europese markten sluiten eerder dan Amerikaanse beurzen. 5. Soms overlappen openingstijden voor internationale handel. 6. Belangrijk om openingstijden te kennen voor handelsplanning. Amerikaanse Beurzen New York Stock Exchange (NYSE) De New York Stock Exchange (NYSE) is een van de oudste en bekendste beurzen ter wereld. Opgericht in 1792, is de NYSE gevestigd in het hart van Wall Street in New York City. De beurs opent om 9.30 uur lokale tijd en sluit om 16.00 uur. NASDAQ De NASDAQ is een elektronische beurs die bekend staat om technologie- en internetbedrijven. In tegenstelling tot de NYSE heeft de NASDAQ geen fysieke handelsvloer. De beurs begint ook om 9.30 uur lokale tijd, maar sluit iets later dan de NYSE, namelijk om 16.15 uur. Naast technologiebedrijven staan op de NASDAQ ook veel opkomende en innovatieve bedrijven genoteerd. De handel op de NASDAQ is volledig elektronisch, waardoor transacties snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Europese Beurzen (European Stock Exchanges) Euronext Euronext is een pan-Europees gereguleerde beurs die actief is in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs. De beurs is opgericht in 2000 en is een toonaangevende Europese marktplaats voor aandelenhandel, obligaties, derivaten en exchange-traded funds. Euronext hanteert strikte regels en regelgeving om de transparantie en integriteit van de markt te waarborgen. London Stock Exchange (LSE) De London Stock Exchange (LSE) is een van de oudste en grootste beurzen ter wereld, gevestigd in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Opgericht in 1801, biedt de LSE een platform voor het verhandelen van aandelen, obligaties, derivaten en andere financiële instrumenten. Met een rijke geschiedenis en een breed scala aan genoteerde bedrijven, blijft de LSE een prominente speler in de internationale financiële wereld. De London Stock Exchange staat bekend om zijn diverse handelsplatforms, waaronder de Main Market voor grote bedrijven, de Alternative Investment Market (AIM) voor groeibedrijven en de International Order Book (IOB) voor internationale aandelenhandel. Het is een cruciale speler in de financiële infrastructuur van Europa en trekt investeerders van over de hele wereld aan. Vergelijking van Amerikaanse en Europese Beursuren Amerikaanse Beurzen Europese Beurzen New York Stock Exchange (NYSE) Euronext Amsterdam NASDAQ London Stock Exchange Overlap in Handelsuren Tussen de Amerikaanse en Europese beurzen zijn er overlappingen in handelsuren die beleggers de mogelijkheid bieden om tradingstransacties uit te voeren wanneer beide markten open zijn. Dit fenomeen creëert kansen voor internationale handel en volatiliteit op de markten. Wereldwijde Handelsmogelijkheden Met verschillende tijdzones tussen de Amerikaanse en Europese beurzen kunnen beleggers profiteren van wereldwijde handelsmogelijkheden. Door gebruik te maken van de overlappende handelsuren, kunnen beleggers snel reageren op nieuws en gebeurtenissen die van invloed zijn op de markten over de hele wereld. Openingstijden van de Amerikaanse en Europese beurzen De openingstijden van de Amerikaanse en Europese beurzen verschillen aanzienlijk, wat belangrijk is voor beleggers om te begrijpen. De Amerikaanse beurzen, zoals de New York Stock Exchange en de Nasdaq, zijn geopend van 09:30 tot 16:00 uur Eastern Time, van maandag tot en met vrijdag. Aan de andere kant zijn de Europese beurzen, zoals de London Stock Exchange en de Euronext, over het algemeen geopend van 08:00 tot 16:30 uur lokale tijd. Het is essentieel dat beleggers zich bewust zijn van deze openingstijden om op de hoogte te blijven van marktbewegingen en op het juiste moment transacties uit te voeren.

04 mei 2024 Lees verder

Wat is een BIC code

Een BIC-code, ook wel bekend als Bank Identifier Code, is een unieke code die wordt gebruikt om financiële instellingen wereldwijd te identificeren. Het is een set van alfanumerieke karakters die specifiek zijn toegewezen aan elke bank of vestiging, waardoor internationale financiële transacties soepel en veilig kunnen verlopen. In dit artikel zullen wij dieper ingaan op wat een BIC-code precies is, waar het voor wordt gebruikt en hoe het kan helpen bij het uitvoeren van grensoverschrijdende betalingen. 1. Unieke identificatie van banken en financiële instellingen. 2. Bestaat uit 8 of 11 alfanumerieke tekens. 3. Nodig voor internationale geldtransacties. 4. Ook bekend als SWIFT-code. 5. Bepaalt land, bank, locatie en filiaal. 6. Cruciaal voor veilige en correcte overboekingen. Uitleg van BIC-code Structuur van een BIC-code Een BIC-code, ook bekend als Bank Identifier Code, is een unieke code die financiële instellingen gebruiken om internationale transacties te identificeren. De code bestaat uit 8 tot 11 alfanumerieke tekens en bevat informatie over de bank en het land van vestiging. De eerste vier letters geven de bank aan, de volgende twee letters geven het land aan en de laatste twee letters (optioneel) geven de locatie van de specifieke vestiging weer. Vergelijking met IBAN Een BIC-code verschilt van een IBAN (International Bank Account Number) doordat de BIC-code specifiek de bank en locatie identificeert, terwijl de IBAN het bankrekeningnummer en landencode bevat. De BIC-code is dus essentieel voor het identificeren van de bank bij internationale transacties, terwijl de IBAN wordt gebruikt om het bankrekeningnummer te specificeren. Vergelijking tussen BIC-code en IBAN BIC-code IBAN Identificeert bank en locatie Identificeert bankrekening en land Essentieel voor internationale transacties Specificeert bankrekeningnummer Gebruik van BIC-codes Internationale geldovermakingen BIC-codes worden voornamelijk gebruikt bij internationale geldovermakingen om financiële transacties tussen verschillende landen te vergemakkelijken. Door het gebruik van BIC-codes kunnen banken wereldwijd de juiste financiële instelling identificeren en ervoor zorgen dat het geld op de juiste bestemming aankomt. Identificatie van financiële instellingen Naast het vergemakkelijken van internationale geldtransfers, worden BIC-codes ook gebruikt voor de identificatie van financiële instellingen. Hierdoor kunnen banken en andere financiële dienstverleners snel en nauwkeurig de juiste entiteit identificeren wanneer zij transacties uitvoeren of informatie uitwisselen. Elke financiële instelling die deelneemt aan het SWIFT-netwerk heeft een unieke BIC-code die wordt gebruikt voor de identificatie en verwerking van transacties. Deze codes zijn essentieel voor een soepele werking van het internationale betalingsverkeer en dragen bij aan de veiligheid en efficiëntie van financiële transacties wereldwijd. Hoe vind je een BIC-code Online zoektools Als je op zoek bent naar een BIC-code, zijn er verschillende online zoektools beschikbaar die je hierbij kunnen helpen. Websites zoals de SWIFT-database of de website van je eigen bank kunnen je helpen bij het vinden van de benodigde informatie. Door de naam van de bank in te voeren, kun je snel en eenvoudig de bijbehorende BIC-code vinden. Direct contact opnemen met een bank Als je de BIC-code niet online kunt vinden of als je meer specifieke informatie nodig hebt, kun je ook direct contact opnemen met de betreffende bank. Dit kan via telefoon, e-mail of zelfs een bezoek aan een filiaal. De klantenservice van de bank kan je voorzien van de juiste BIC-code en eventueel andere relevante informatie met betrekking tot internationale transacties. Het is belangrijk om de juiste contactgegevens te gebruiken en duidelijk je vraag te formuleren om zo snel en efficiënt mogelijk geholpen te worden. Vergeet niet om ook de informatie te verifiëren om fouten te voorkomen bij het uitvoeren van internationale transacties. Met de juiste aanpak kun je snel en makkelijk de benodigde BIC-code vinden. Uitdagingen en Veelvoorkomende Misvattingen Fouten in het Gebruik van BIC Code Een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van BIC-codes is het verkeerd invoeren van de code, waardoor transacties vertraging kunnen oplopen of zelfs worden teruggestuurd. Het is essentieel dat gebruikers de juiste BIC-code controleren voordat ze deze gebruiken voor internationale transacties. Misinterpretatie van BIC en SWIFT Codes Een veelvoorkomende misvatting is dat BIC-codes en SWIFT-codes verschillende codes zijn voor hetzelfde doel. De BIC-code identificeert een specifieke bank, terwijl de SWIFT-code hetzelfde doel heeft maar wordt gebruikt voor zowel banken als financiële instellingen. Het is belangrijk om het verschil tussen deze twee codes te begrijpen om fouten bij het uitvoeren van transacties te voorkomen. Hoewel BIC-codes vaak worden gebruikt voor internationale transacties, is het belangrijk om te onthouden dat ze specifiek zijn voor bankidentificatie. SWIFT-codes daarentegen zijn unieke codes die worden gebruikt voor zowel banken als financiële instellingen. Door het correct onderscheiden en begrijpen van deze codes kunnen fouten en misvattingen worden vermeden. Wat is een BIC-code Een BIC-code staat voor Bank Identifier Code en wordt gebruikt om financiële transacties tussen verschillende banken te vergemakkelijken. Het is een unieke code die elke bankinstelling identificeert, waardoor internationale betalingen snel en veilig kunnen worden verwerkt. De BIC-code bestaat meestal uit 8 tot 11 tekens en wordt gebruikt in combinatie met een IBAN (International Bank Account Number) om ervoor te zorgen dat geld naar de juiste bestemming wordt overgemaakt. Het is essentieel om de juiste BIC-code te gebruiken bij het uitvoeren van internationale transacties om fouten en vertragingen te voorkomen.   Overzicht BIC codes van banken in Nederland Hieronder tref je een lijst met de verschillende BIC codes van de Nederlandse banken: ING: INGBNL2A Rabobank: RABONL2U Knab bank: KNABNL2H Abn Amro: ABNANL2A Bunq: BUNQNL2A SNS: SNSBNL2A Triodos: TRIONL2U Asn Bank: ASNBNL21 Regiobank: RBRBNL21

03 mei 2024 Lees verder

Wat is een efficiënte markthypothese

Een efficiënte markthypothese is een theorie die stelt dat alle beschikbare informatie al is verwerkt in de huidige prijzen van financiële activa, zoals aandelen. Volgens deze hypothese is het onmogelijk om consequent een hoger rendement te behalen dan de markt door het analyseren van informatie die al openbaar is. Deze theorie daagt beleggers uit om te accepteren dat het verslaan van de markt op lange termijn meer te maken heeft met geluk dan met expertise of voorspellende vaardigheden. Begrip van deze hypothese is essentieel voor beleggers die streven naar een succesvolle beleggingsstrategie. 1. Voorspellingen op basis van beschikbare informatie 2. Geen mogelijkheid tot bovengemiddelde winsten 3. Een evenwicht tussen vraag en aanbod 4. Informatie wordt snel en volledig weerspiegeld 5. Geen sprake van systematische fouten in prijsvorming 6. Efficiëntie kan variëren per markt en tijd. Theorieën achter de Efficiënte Markthypothese Random Walk Theorie De Random Walk theorie stelt dat de prijs van een financieel instrument zich op elk moment willekeurig kan bewegen, zonder dat de voorgaande bewegingen voorspellende waarde hebben. Volgens deze theorie is het niet mogelijk om op basis van historische prijsinformatie de toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Dit vormt de basis voor het idee dat markten efficiënt zijn en dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is om consequent hogere rendementen te behalen dan de markt als geheel. Informatieverwerking en Marktefficiëntie De theorie van Informatieverwerking en Marktefficiëntie richt zich op hoe informatie wordt verwerkt in de financiële markten en hoe dit van invloed is op de efficiëntie van de markt. Volgens deze theorie zullen alle beschikbare informatie direct worden weerspiegeld in de prijzen van financiële activa. Dit impliceert dat het onmogelijk is om systematisch te profiteren van informatievoorsprongen, aangezien de markt snel en nauwkeurig reageert op nieuwe informatie. Deze theorie benadrukt het belang van het snel verwerken van informatie en het nemen van beslissingen op basis van deze informatie om concurrentievoordeel op de markt te behalen. Het onderstreept ook het concept van marktefficiëntie, waarbij prijzen alle beschikbare informatie weerspiegelen en het moeilijk is om consequent hogere rendementen te behalen dan de marktgemiddelden. Vormen van Marktefficiëntie Zwakke Vorm Efficiëntie In de zwakke vorm efficiëntie worden alle informatie die in het verleden is verwerkt in de prijs van het effect. Dit betekent dat het analyseren van historische koersgegevens of -patronen geen voordelen oplevert bij het voorspellen van toekomstige prijsbewegingen. Beleggers kunnen dus geen systematisch voordeel behalen door enkel te vertrouwen op historische gegevens in deze markt. Semi-Sterke Vorm Efficiëntie In de semi-sterke vorm efficiëntie zijn alle openbare informatiebronnen verwerkt in de prijs van het effect. Dit betekent dat zowel historische gegevens als publieke informatie, zoals bedrijfsaankondigingen of economische gegevens, direct weerspiegeld worden in de marktprijs. Beleggers kunnen daardoor geen excessieve winsten behalen door het gebruiken van deze openbare informatie alleen. Beleggers kunnen in deze vorm van efficiëntie ook geen voordelen behalen door het proberen van selectief gebruik van publieke informatie om betere rendementen te behalen dan de marktgemiddelden. Sterke Vorm Efficiëntie In de sterke vorm efficiëntie zijn niet alleen alle openbare informatiebronnen verwerkt in de prijs, maar ook alle niet-openbare informatie. Dit betekent dat zelfs insider informatie niet kan worden gebruikt om een voordeel te behalen ten opzichte van andere marktdeelnemers. Beleggers hebben geen kans om op consistente wijze excessieve winsten te behalen, zelfs als ze toegang hebben tot niet-openbare informatie. Implicaties van de Efficiënte Markt Hypothese Impact op Beleggingsstrategieën De Efficiënte Markt Hypothese stelt dat alle beschikbare informatie al verwerkt is in de marktprijzen, waardoor het onmogelijk is om systematisch buitengewone winsten te behalen door middel van marktanalyse of het timen van transacties. Dit heeft implicaties voor beleggers, aangezien het suggereert dat actief beheer van portefeuilles niet noodzakelijk superieure rendementen zal opleveren ten opzichte van passieve indexfondsen. Beleggers moeten kritisch nadenken over hun strategieën en zich bewust zijn van de beperkingen van het verslaan van de markt. Kritiek en Tegenargumenten van de Efficiënte Markt Hypothese Er zijn verschillende kritieken en tegenargumenten tegen de Efficiënte Markt Hypothese. Sommige critici wijzen erop dat markten niet altijd efficiënt zijn vanwege menselijke emoties en gedragingen die irrationele beslissingen kunnen veroorzaken. Anderen betwisten de veronderstelling van volledige informatie en wijzen op asymmetrische informatie als een bron van inefficiëntie in de markt. Ondanks deze kritieken blijft de Efficiënte Markt Hypothese een belangrijke theorie binnen de financiële wereld. Testen van de Efficiente Markthypothese Empirisch Bewijs en Onderzoeksvondsten Empirisch bewijs en onderzoeksvondsten spelen een cruciale rol bij het testen van de efficiënte markthypothese. Door middel van diverse onderzoeksmethoden, zoals event studies en analyse van historische gegevens, proberen wetenschappers vast te stellen of de marktprijzen alle beschikbare informatie weerspiegelen. Uitdagingen bij het Testen van Marktefficiëntie Het testen van marktefficiëntie gaat gepaard met verschillende uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen is het identificeren van anomalieën of patronen die wijzen op een mogelijk gebrek aan efficiëntie op de markt. Daarnaast zijn er beperkingen in data, zoals het ontbreken van volledige informatie of de aanwezigheid van ruis, die het proces van het testen bemoeilijken. Het identificeren van afwijkingen van marktefficiëntie kan lastig zijn, aangezien markten complex en dynamisch zijn. Het is belangrijk voor onderzoekers om methoden te ontwikkelen die rekening houden met deze complexiteit en om te zorgen voor robuuste resultaten die een duidelijk inzicht bieden in de mate van efficiëntie op de markt. Wat is een efficiënte markthypothese? Een efficiënte markthypothese stelt dat alle beschikbare informatie al is opgenomen in de prijs van een financieel actief, waardoor het onmogelijk is om systematisch hogere rendementen te behalen dan de markt. Dit gaat ervan uit dat beleggers rationeel handelen en alle beschikbare informatie snel verwerken. Er zijn drie vormen van marktefficiëntie: zwakke efficiëntie, halfsterke efficiëntie en sterke efficiëntie, waarbij de laatste stelt dat zelfs insider informatie geen voorsprong biedt op de markt. Het is belangrijk voor beleggers om rekening te houden met deze hypothese bij het nemen van investeringsbeslissingen om realistische verwachtingen te hebben over rendementen en risico's op de financiële markten.

03 mei 2024 Lees verder

Wat bedoelen ze met dividentstrippen

Dividendstrippen is een strategie die vaak wordt gebruikt door beleggers om optimaal gebruik te maken van dividenduitkeringen. Bij dividendstrippen kopen beleggers aandelen vlak voor de ex-dividenddatum, om zo het dividend te ontvangen, waarna ze de aandelen weer verkopen. Deze strategie kan risicovol zijn en vereist een goed begrip van de markt en timing. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat dividendstrippen precies inhoudt en hoe beleggers deze strategie kunnen toepassen. 1. Belastingvermindering door aandelendividenden. 2. Om fiscaal voordeel te behalen. 3. Herbeleggen van dividend voor belastingvoordeel. 4. Risico op belastingontduiking. 5. Gebruikt als financiële strategie. 6. Dividendbelasting vermijden door dividend te herinvesteren. Het Proces van Dividendstrippen Identificatie van Aandelen Het identificeren van de juiste aandelen voor dividendstrippen is essentieel voor succesvolle uitvoering. Investeerders moeten op zoek gaan naar aandelen van bedrijven die regelmatig dividend uitkeren en waarvan de koers naar verwachting stabiliseert of licht daalt na de dividenduitkering. Het Timing van Aankoop en Verkoop De timing van de aankoop en verkoop van aandelen is een cruciale factor bij dividendstrippen. Om optimaal te profiteren, is het belangrijk om de aandelen kort voor de ex-dividenddatum aan te schaffen en deze direct na de dividenduitkering weer te verkopen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de hoogte van het dividendrendement en de belastingimplicaties van dividendstrippen. Daarnaast kan marktvolatiliteit en het algemene economische klimaat van invloed zijn op het succes van deze strategie. Het is daarom verstandig om goed onderzoek te doen en eventueel advies in te winnen voordat men begint met dividendstrippen. Wettelijke en Regelgevende Perspectieven Fiscale Gevolgen Als we kijken naar de fiscale implicaties van dividendenstrippen, is het belangrijk om te begrijpen hoe belastingwetten deze praktijk reguleren. In sommige rechtsgebieden kunnen dividendenstrippen worden beschouwd als belastingontwijking, wat kan leiden tot wettelijke consequenties. Het is essentieel voor beleggers om op de hoogte te zijn van de fiscale regels en voorschriften met betrekking tot dividendenstrippen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke juridische complicaties. Ethische Overwegingen Ethiek speelt een cruciale rol bij het overwegen van dividendenstrippen. Hoewel het misschien legaal is, roept deze praktijk vaak ethische vragen op. Beleggers moeten zich bewust zijn van de mogelijke negatieve gevolgen van dividendenstrippen, niet alleen op het gebied van reputatierisico, maar ook op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is essentieel om ethische overwegingen in acht te nemen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot dividendenstrippen. Bedrijven en beleggers worden steeds meer onder druk gezet om ethisch te handelen en rekening te houden met duurzaamheid en sociale impact. Door ethische overwegingen centraal te stellen in het besluitvormingsproces rond dividendenstrippen, kunnen beleggers bijdragen aan een meer verantwoorde en transparante financiële sector. Effecten van Dividendstrippen op de Markten Impact op de Aandelenkoersen Dividendstrippen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de aandelenkoersen op de markt. Het fenomeen kan leiden tot kunstmatige schommelingen in de prijzen van aandelen, aangezien beleggers snel kunnen handelen om te profiteren van belastingvoordelen die gepaard gaan met dividenduitkeringen. Dit kan leiden tot onvoorspelbare bewegingen op de markt en onrust onder investeerders. Gevolgen voor Aandeelhouders en Bedrijven De gevolgen van dividendstrippen reiken verder dan alleen de aandelenkoersen. Voor aandeelhouders kunnen deze praktijken leiden tot een vertekend beeld van de werkelijke waarde van een aandeel, aangezien de koersontwikkeling wordt beïnvloed door manipulatieve handelsstrategieën. Voor bedrijven kan dit leiden tot ongewenste volatiliteit in de aandelenkoersen, wat de stabiliteit van een onderneming kan ondermijnen en investeerders kan afschrikken. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen we je graag naar Van der Moolens garage sale. Mitigating the Risks of Dividendstrippen Strategieën voor Beleggers Als belegger kunt u verschillende strategieën hanteren om de risico's van dividendstrippen te beperken. Een belangrijke aanpak is om te diversifiëren en niet al uw investeringen in één enkel aandeel te concentreren. Het is ook verstandig om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de markt en te investeren op basis van fundamentele analyse in plaats van korte-termijn speculatie. Regelgevende Safeguards Om de praktijk van dividendstrippen te ontmoedigen en te voorkomen, hebben toezichthouders verschillende regelgevende waarborgen ingevoerd. Dit omvat maatregelen zoals het verhogen van de houdperiode voor aandelen voordat dividend wordt uitgekeerd en het opleggen van boetes voor misbruik van het systeem. Daarnaast wordt er strenger toezicht gehouden op verdachte transacties in verband met dividendstrippen. Wat bedoelen ze met dividendstrippen Dividendstrippen is een illegale praktijk waarbij beleggers proberen om belasting te ontwijken door op slinkse wijze dividendbelasting terug te vorderen die ze eigenlijk niet hoeven te betalen. Deze praktijk kan leiden tot juridische gevolgen en boetes, omdat het in strijd is met belastingwetten en ethische normen. Het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van deze praktijken en deze te vermijden om problemen met de belastingdienst te voorkomen.

03 mei 2024 Lees verder

Wat is High-Frequency Trading (HFT)?

High-frequency trading, ook wel bekend als "flitshandel", "HFT" of "high speed trading", is een handelsmethode die krachtige computerprogramma's gebruikt om een groot aantal orders in fracties van een seconde uit te voeren. Het maakt gebruik van complexe algoritmes om meerdere markten te analyseren en orders uit te voeren op basis van marktomstandigheden. Over het algemeen zijn handelaren met de snelste uitvoeringssnelheden winstgevender dan handelaren met langzamere uitvoeringssnelheden. Naast de hoge snelheid van orders wordt HFT ook gekenmerkt door hoge omzetsnelheden en order-naar-handelsratio's. Enkele van de bekendste HFT-bedrijven zijn Tower Research, Citadel LLC en Virtu Financial. Kort samengevat werkt High-frequency trading als volgt: Gegevensverzameling: HFT-systemen verzamelen en verwerken razendsnel real-time marktgegevens. Analyse: Geavanceerde algoritmes analyseren deze gegevens om handelsmogelijkheden te identificeren. Orderuitvoering: Het systeem voert automatisch koop- en verkooporders uit op basis van de geïdentificeerde handelsmogelijkheden. Winstgevendheid: HFT-handelaren profiteren van kleine prijsverschillen door snel te handelen en de posities in korte tijd weer te sluiten. Inzicht in High-Frequency Trading (HFT) HFT werd populair toen beurzen incentives begonnen aan te bieden aan bedrijven om liquiditeit toe te voegen aan de markt. Zo heeft de New York Stock Exchange (NYSE) een groep liquiditeitsverschaffers genaamd Supplemental Liquidity Providers (SLP's) die probeert concurrentie en liquiditeit toe te voegen voor bestaande koersen op de beurs. De SLP is geïntroduceerd na de ineenstorting van Lehman Brothers in 2008, toen liquiditeit een grote zorg was voor beleggers. Als stimulans voor bedrijven betaalt de NYSE een vergoeding of korting voor het verschaffen van genoemde liquiditeit. Met miljoenen transacties per dag levert dit een aanzienlijke winst op. Voordelen van High-Frequency Trading (HFT) HFT heeft de marktliquiditeit verbeterd en bied-laat-spreads verwijderd die voorheen te klein zouden zijn geweest. Dit werd getest door kosten toe te voegen aan HFT, wat leidde tot een toename van de bied-laat-spreads. Een onderzoek beoordeelde hoe Canadese bied-laat-spreads (in het Engels bid ask spreads) veranderden toen de overheid kosten invoerde voor HFT. Hieruit bleek dat de bied-laat-spreads in de hele markt met 13% toenamen en de retail-spreads met 9%. Voorbeeld flitshandel: Let op, dit is slechts een voorbeeld en de exacte tijdstempels en waarden kunnen variëren in een echte HFT-situatie. Tijdstempel (ms) Actie Prijs (€) Volume 0 Koop 100,00 100 1 Verkoop 100,01 100 2 Koop 99,99 200 3 Verkoop 100,00 200 4 Koop 100,02 50 5 Verkoop 100,03 50 6 Koop 99,98 150 7 Verkoop 99,99 150 In deze tabel zijn de tijdstempels in milliseconden (ms) en laten ze zien hoe snel HFT-transacties plaatsvinden. De tabel toont koop- en verkooporders met bijbehorende prijzen en volumes. In dit voorbeeld worden transacties uitgevoerd binnen enkele milliseconden, wat typisch is voor HFT-systemen. Kritiek op High-Frequency Trading (HFT) HFT is controversieel en heeft te maken met enkele harde kritieken. Het heeft een aantal commissionairs vervangen en maakt gebruik van wiskundige modellen en algoritmes om beslissingen te nemen, waarbij menselijke besluitvorming en interactie uit de vergelijking worden gehaald. Beslissingen vinden plaats in milliseconden en dit kan leiden tot grote marktbewegingen zonder reden. Als voorbeeld: op 6 mei 2010 leed de Dow Jones Industrial Average (DJIA) zijn grootste intraday puntendaling ooit, met een daling van 1.000 punten en een daling van 10% in slechts 20 minuten voordat de markt weer steeg. Een overheidsonderzoek wees een enorme order aan die een verkoopgolf veroorzaakte als oorzaak voor de crash. Een andere kritiek op HFT is dat het grote bedrijven in staat stelt om te profiteren ten koste van de "kleine beleggers". Ook de zogenaamde "spookliquiditeit" is een bron van kritiek: de liquiditeit die door HFT wordt geboden, is het ene moment beschikbaar voor de markt en het volgende moment verdwenen, waardoor handelaren in de praktijk deze liquiditeit niet daadwerkelijk kunnen verhandelen. Wat is Flitshandel? In Nederland noemen we High frequency trading ook wel Flitshandel. In het kort betekend flitshandel: Flitshandel, ook bekend als high-frequency trading (HFT), is een geautomatiseerde handelsstrategie waarbij snelle algoritmes en krachtige computers worden gebruikt om grote aantallen transacties uit te voeren in fracties van een seconde. Deze high frequency traders (handelaren) profiteren van kleine prijsverschillen en liquiditeitsverschaffing op verschillende beurzen. Flitshandel speelt een belangrijke rol op de hedendaagse financiële markten en kan bijdragen aan zowel liquiditeit als volatiliteit. Fitshandel in Nederland Net als HFT op internationaal niveau, verwijst flitshandel naar het gebruik van geavanceerde technologie en algoritmes om razendsnel grote hoeveelheden orders uit te voeren op de financiële markten. Nederlandse bedrijven en beleggers maken ook gebruik van deze geavanceerde handelsstrategieën om te profiteren van kleine prijsverschillen en marktinefficiënties. Flitshandel is in Nederland niet onbekend; het land heeft een sterke reputatie op het gebied van technologie en innovatie in de financiële sector. Enkele bekende Nederlandse flitshandel bedrijven die betrokken zijn bij flitshandel zijn Optiver, IMC en Flow Traders. Waarbij Flow Trader waarschijnlijk het bekendste flitshandel bedrijf is. Net als bij HFT in andere landen, zijn er ook in Nederland voor- en tegenstanders van flitshandel. De voorstanders benadrukken de voordelen, zoals verbeterde marktliquiditeit en efficiëntie, terwijl critici wijzen op de potentiële risico's en nadelen, zoals marktmanipulatie en het benadelen van kleinere beleggers. Amsterdam populair onder Flitshandelaren Amsterdam trekt flitshandelaren aan die vanwege de Brexit op zoek zijn naar een nieuwe basis in Europa. Ten minste vijf organisaties gespecialiseerd in dit soort beurshandel zijn al in de Nederlandse hoofdstad gevestigd of hebben plannen om dit binnenkort te doen. Het bonusplafond in Nederland is niet van toepassing op flitshandelaren, omdat ze met hun eigen vermogen handelen en geen klanten bedienen. Deze bedrijven betalen hun handelaren doorgaans een relatief laag basissalaris en hoge bonussen. Recentelijk zijn vier handelshuizen naar Amsterdam verhuisd, waaronder Radix en Hard Eight Trading uit Chicago, Quantlab uit Houston en Tower Research uit New York. Nederland behoort tot de wereldtop op het gebied van high-frequency trading (HFT), ook wel flitshandel genoemd. De Amsterdamse handelshuizen Flow Traders, IMC en Optiver staan internationaal bekend als enkele van de grootste en meest gerespecteerde partijen. Deze bedrijven handelen voor eigen rekening op financiële markten, vaak met behulp van wiskundige modellen of algoritmen. Ze verdienen geld aan 'market making', waarbij ze via zeer snelle beursverbindingen voortdurend financiële instrumenten kopen en verkopen met een minimale marge (de spread), en zo de markt van liquiditeit voorzien. Daarnaast zijn ze actief in arbitrage, waarbij ze profiteren van kleine, tijdelijke prijsverschillen bij effecten die op meerdere beurzen genoteerd zijn. Wat is een flashcarsh? Een flash crash is een plotselinge en onverwachte daling van de aandelenkoersen op de financiële markten, die meestal binnen enkele minuten of zelfs seconden herstelt. Flash crashes zijn vaak het gevolg van hoge volatiliteit en snelle, geautomatiseerde handel, zoals flitshandel (high-frequency trading, HFT). Ze kunnen aanzienlijke onrust en verliezen veroorzaken voor beleggers die niet snel genoeg kunnen reageren op de plotselinge koersdalingen. Een van de meest bekende flash crashes vond plaats op 6 mei 2010, toen de Amerikaanse aandelenmarkt binnen enkele minuten een daling van bijna 1000 punten (ongeveer 9%) ervoer, om vervolgens bijna net zo snel te herstellen. Deze gebeurtenis staat bekend als de 'Flash Crash van 2010' en leidde tot een diepgaand onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van dergelijke marktgebeurtenissen. De 'fat-finger'-theorie: In 2010, direct na de scherpe daling, waren er verschillende berichten die suggereerden dat de gebeurtenis mogelijk was veroorzaakt door een 'fat-finger'-transactie, een onbedoelde grote verkooporder voor aandelen van Procter & Gamble, wat leidde tot massale algoritmische handelsorders om het aandeel te dumpen. Deze theorie werd echter snel ontkracht nadat was vastgesteld dat de daling van Procter and Gamble plaatsvond na een aanzienlijke daling in de E-Mini S&P 500-futurescontracten. De 'fat-finger trade'-hypothese werd ook weerlegd toen bleek dat bestaande veiligheidsmaatregelen van CME Group en ICE een dergelijke fout zouden hebben voorkomen. Oorzaken flashcrash Hoewel de precieze oorzaken van flash crashes vaak moeilijk te achterhalen zijn, zijn er enkele factoren die bijdragen aan deze gebeurtenissen, zoals: Geautomatiseerde handel: HFT en algoritmische handel kunnen bijdragen aan flash crashes door het versterken van prijsbewegingen en het creëren van feedback loops. Als geautomatiseerde handelssystemen dezelfde marktgegevens en signalen volgen, kunnen ze allemaal tegelijkertijd reageren en de markt verder verstoren. Gebrek aan liquiditeit: Flash crashes kunnen ontstaan wanneer de liquiditeit op de markt plotseling opdroogt, waardoor het voor beleggers moeilijk wordt om hun posities te verhandelen tegen een redelijke prijs. Dit kan leiden tot grote prijsverschuivingen, zelfs bij kleine handelsvolumes. Marktfragmentatie: Met de opkomst van elektronische handelsplatforms is de markt meer gefragmenteerd geraakt. Dit kan leiden tot lagere liquiditeit en grotere prijsverschillen tussen verschillende handelsplatforms, waardoor het risico op flash crashes toeneemt. Stop-loss orders: Veel beleggers gebruiken stop-loss orders om hun verliezen te beperken. Wanneer de markt een bepaalde prijs bereikt, worden deze orders automatisch geactiveerd. Tijdens een flash crash kunnen stop-loss orders in grote aantallen worden geactiveerd, wat bijdraagt aan de neerwaartse prijsspiraal. Maatregels om een flash crash te voorkomen Om het risico op flash crashes te verminderen en de stabiliteit van de financiële markten te waarborgen, hebben regelgevende instanties verschillende maatregelen geïmplementeerd, zoals: Circuit breakers: Dit zijn mechanismen die de handel tijdelijk stopzetten wanneer de markt een vooraf bepaalde drempel bereikt, bijvoorbeeld wanneer de index een bepaald percentage daalt. Dit geeft beleggers en handelaren de tijd om de situatie te beoordelen en vermindert de kans op een verder escalerende verkoopgolf. Regelgeving omtrent algoritmische handel: Sommige regelgevende instanties hebben richtlijnen en regels geïntroduceerd voor het testen en monitoren van algoritmische handelssystemen om ongewenste marktverstoringen te voorkomen. Verbeterde transparantie: Toezichthouders kunnen strengere rapportage-eisen opleggen aan marktdeelnemers om ervoor te zorgen dat informatie over handelsactiviteiten sneller en nauwkeuriger beschikbaar is. Ondanks deze maatregelen blijft het risico op flash crashes bestaan, en het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van dergelijke gebeurtenissen op hun beleggingsstrategieën. Handel met voorkennis Flitshandel, of high-frequency trading (HFT), is niet hetzelfde als handelen met voorkennis. Flitshandel verwijst naar het gebruik van geavanceerde technologie en algoritmen om zeer snel grote aantallen transacties uit te voeren, vaak binnen milliseconden of microseconden. Flitshandelaren proberen te profiteren van kleine prijsverschillen en tijdelijke marktinefficiënties, en zijn actief op verschillende financiële markten. Handelen met voorkennis daarentegen is een illegale praktijk waarbij een individu of een entiteit handelt op basis van vertrouwelijke en niet-openbare informatie over een bedrijf of een financieel instrument. Handelen met voorkennis is een vorm van marktmisbruik en wordt beschouwd als oneerlijk en onethisch. In veel landen zijn er strikte regels en regelgeving om handelen met voorkennis te voorkomen en te bestraffen. Bekende uitspraken over flitshandel: Hier zijn drie citaten van experts en beïnvloeders in de financiële wereld die verschillende perspectieven op flitshandel bieden: Michael Lewis, auteur van "Flash Boys: A Wall Street Revolt", heeft HFT bekritiseerd en heeft gezegd: "The market had become so fast, it was faster than human thought." Andrew Haldane, Chief Economist bij de Bank of England, sprak in een toespraak over HFT en zei: "The race to zero [latency] may be generating a transient liquidity mirage and impairing the price-discovery function of markets." Thomas Peterffy, de oprichter van de grootste internationale broker Interactive Brokers, een pionier in geautomatiseerde handel, heeft gezegd: "High-frequency trading lowers the cost of trading and increases the liquidity of the market." Flitshandel voor de particuliere belegger Het is belangrijk om te benadrukken dat flitshandel voor particuliere beleggers vrijwel onbereikbaar is. Dit komt door de volgende factoren: Geavanceerde technologie: Flitshandel maakt gebruik van geavanceerde technologie en krachtige computerprogramma's om razendsnel orders uit te voeren. Als particuliere belegger is het bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot dezelfde technologie en infrastructuur die professionele flitshandelaren gebruiken. Hoge kosten: De kosten voor het opzetten en onderhouden van een flitshandelssysteem zijn aanzienlijk. Particuliere beleggers hebben vaak niet de financiële middelen om dergelijke systemen te bekostigen, en de winstmarges zijn meestal te klein om de investering te rechtvaardigen. Kennis en expertise: Flitshandel vereist diepgaande kennis van de markten en geavanceerde vaardigheden op het gebied van programmeren, wiskunde en statistiek. Het is voor de meeste particuliere beleggers lastig om deze vaardigheden te ontwikkelen en bij te houden, vooral gezien de snelle veranderingen in de technologie. Concurrentie: Flitshandel is een zeer concurrerende sector waarin enkele grote spelers de markt domineren. Zelfs als een particuliere belegger toegang heeft tot de benodigde technologie en kennis, is het moeilijk om te concurreren met deze gevestigde partijen. Hoewel flitshandel dus voor de meeste particuliere beleggers geen haalbare strategie is, kunnen zij zich beter richten op andere benaderingen, zoals fundamentele analyse, technische analyse of het volgen van een passieve beleggingsstrategie op lange termijn. Film over Flitshandel: The Hummingbird project Het Hummingbird Project is een thriller-dramafilm uit 2018 over high-frequency trading en ultra-lage latentie directe markttoegang, geschreven en geregisseerd door Kim Nguyen. De film heeft Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Michael Mando, Sarah Goldberg en Salma Hayek in de hoofdrollen. De wereldpremière vond plaats op het internationale filmfestival van Toronto op 8 september 2018. De film werd uitgebracht in de Verenigde Staten op 15 maart 2019 door The Orchard en op 22 maart 2019 in Canada door Elevation Pictures. Poster The Hummbird Project In de film draait het om het bouwen van een glasvezelkabel die New York en Kansas rechtstreeks met elkaar verbindt om zo de snelste verbinding te creëren voor high-frequency trading. Het verhaal volgt de twee neven Vincent en Anton, gespeeld door Eisenberg en Skarsgård, die proberen hun plan te verwezenlijken en tegelijkertijd concurrentie ondervinden van hun voormalige werkgever, gespeeld door Hayek. De film toont de uitdagingen en de race tegen de klok die de hoofdpersonen doormaken om hun doel te bereiken, terwijl ze ook persoonlijke en ethische dilemma's onder ogen moeten zien.

13 apr 2023 Lees verder

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn aandelen die voorrang hebben op andere aandelen als het gaat om het uitkeren van een vast dividend. Dit dividend is een bepaald percentage van de nominale waarde van de aandelen. In het geval dat het bedrijf wordt ontbonden, krijgen de houders van preferente aandelen hun investering terug voordat andere aandeelhouders worden terugbetaald. Deze voorkeursbehandeling geldt specifiek voor preferente aandelen. Om een compleet beeld te schetsen, is het handig om eerst te weten wat gewone aandelen zijn. Aandelen zijn één van de vele financiële producten waarin belegd kan worden. Een aandeel is in feite een bewijs van deelname in een onderneming waarbij het aandeel geldt als eigendomsbewijs. Alle aandeelhouders samen zijn eigenaar van de onderneming. Een aandeelhouder heeft doorgaans recht op medezeggenschap en recht op een winstuitkering (dividend). Preferente aandelen, ook wel bekend als "prefs" Preferente aandelen, ook wel bekend als "prefs'', "preferred shares'' of "preferred shares", zijn aandelen van een onderneming met dividenden die aan de aandeelhouders worden uitgekeerd voordat de dividenden van gewone aandelen worden uitgekeerd. Als de onderneming failliet gaat, hebben deze aandelenhouders recht op betaling uit de bedrijfsactiva voor gewone aandeelhouders. Preferente aandelen zijn in principe bijna hetzelfde als gewone aandelen, alleen kun je niet net als bij gewone aandelen meestemmen over het bedrijfsbeleid. Beleggen in preferente aandelen kan een manier zijn om een vast rendement te behalen, omdat de meeste preferente aandelen een vast dividend hebben ten opzichte van de nominale waarde, terwijl gewone aandelen dat over het algemeen niet hebben. Deze uitkering staat los van de gewone dividenduitkering die reguliere aandeelhouders ontvangen. Preferente aandelen zijn doorgaans minder volatiel en hebben een vaste dividenduitkering, wat betekent dat beleggers erop kunnen rekenen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen. In tegenstelling tot gewone aandelen ontvangen gewone aandeelhouders hun dividenden doorgaans voordat er uitkeringen worden gedaan. Een voordeel van preferente aandelen ten opzichte van gewone aandelen is dat ze doorgaans minder risicovol zijn en een vaste dividenduitkering hebben, wat betekent dat beleggers erop kunnen vertrouwen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen. Wat is het verschil tussen preferente aandelen en gewone aandelen? Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje gezet: Stemrecht:  Het verschil tussen gewone aandelen en preferente aandelen is dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben over het bedrijfsbeleid, maar in plaats daarvan een vast percentage van de nominale waarde ontvangen als dividend. Prioriteit bij uitkering van dividend: Bij een dividenduitkering heeft de preferente aandeelhouder voorrang op gewone aandeelhouders. Dit betekent dat de preferente aandeelhouder eerst zijn vaste dividend ontvangt voordat gewone aandeelhouders een dividend krijgen. Rendement: Een voordeel van preferente aandelen ten opzichte van gewone aandelen is dat ze doorgaans minder risicovol zijn en een vaste dividenduitkering hebben, wat betekent dat beleggers erop kunnen vertrouwen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen.Dit maakt ze aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit hun beleggingen. Risico: Omdat preferente aandelen een vast dividend uitkeren voordat eventuele dividenden aan gewone aandeelhouders worden uitbetaald, hebben ze meestal een lager risico dan gewone aandelen. Dit betekent echter ook dat het potentieel voor groei en hogere rendementen bij preferente aandelen vaak beperkter is. 5 soorten preferente aandelen Bij preferente aandelen kopen, is het belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn, elk met hun eigen voor- en nadelen ten opzichte van gewone aandelen. Er zijn verschillende soorten "prefs", hieronder leggen we je de basistypen van preferente aandelen uit. Cumulatief preferente aandelen Niet-cumulatief preferente aandelen Financieringspreferente aandelen Participerende preferente aandelen Converteerbare preferente aandelen Cumulatief preferente aandelen Cumulatieve preferente aandelen bevatten een bepaling op grond waarvan de onderneming de aandeelhouders alle dividenden, ook die welke in het verleden zijn nagelaten, moet uitbetalen voordat de gewone aandeelhouders hun dividenduitkeringen kunnen ontvangen. Deze dividenduitkeringen zijn gegarandeerd, maar worden niet altijd uitbetaald wanneer ze verschuldigd zijn. Niet-betaalde dividenden krijgen de naam "achterstallig dividend" en moeten wettelijk naar de huidige eigenaar van het aandeel gaan op het moment van betaling. Soms wordt aan de houder van dit soort aandelen een extra vergoeding (rente) toegekend. Bekijk hier een voorbeeld van een uitgifte. Niet-cumulatief preferente aandelen Niet-cumulatieve preferente aandelen geven geen achterstallig of onbetaald dividend uit. Indien de onderneming ervoor kiest in een bepaald jaar geen dividend uit te keren, hebben de aandeelhouders van de niet-cumulatief gewone aandelen geen recht of bevoegdheid om op enig moment in de toekomst aanspraak te maken op dergelijke gederfde dividenden. Financieringspreferente aandelen Ook wel financierings preferente aandelen genoemd, zijn speciaal ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar vastrentende effecten. Dit zijn bepaalde prefs die worden uitgegeven om een onderneming te kunnen financieren. Financieringsprefs hebben als kenmerk dat zij een vast rendement opleveren. De reden hiervoor is dat zij niet zijn gekoppeld aan een bepaald bedrijfsresultaat, maar aan bijvoorbeeld de algehele rentevoet binnen de markt van het aandeel. Participerende preferente aandelen Participerende prefspreferente aandelen geven hun aandeelhouders het recht op uitbetaling van dividenden in een bedrag dat gelijk is aan het algemeen vastgestelde percentage dividenden, plus een extra dividend op basis van een vooraf bepaalde voorwaarde. Dit extra dividend wordt gewoonlijk alleen uitgekeerd als het bedrag van de dividenden die de gewone aandeelhouders ontvangen hoger is dan een vooraf vastgesteld bedrag per aandeel. Als de onderneming wordt geliquideerd, kunnen deelnemende gewone aandeelhouders ook recht hebben op terugbetaling van de aankoopprijs van de aandelen en op een evenredig deel van de resterende opbrengsten die door gewone aandeelhouders worden ontvangen. Converteerbare preferente aandelen Converteerbare preferente aandelen omvatten een optie waarmee aandeelhouders hun preferente aandelen kunnen omzetten in een bepaald aantal gewone aandelen, doorgaans op elk moment na een vooraf vastgestelde datum. In normale omstandigheden worden deze aandelen op verzoek van de aandeelhouder zo omgewisseld. Een onderneming kan echter een bepaling over dergelijke aandelen hebben die de aandeelhouders of de emittent toestaat de uitgifte te forceren. Hoe waardevol converteerbare gewone aandelen zijn, is uiteindelijk gebaseerd op de prestaties van de gewone aandelen. Conclusie Het verschil tussen preferente en gewone aandelen is dus dat het preferente aandeel als eerste dividend uitgekeerd krijgt. Hier staat tegenover dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben vergeleken met gewone aandeelhouders. Preferente aandeelhouders hebben dus verder geen zeggenschap in het bedrijfsbeleid. Wel loop je met preferente aandelen minder risico, omdat je als eerste uitbetaald krijgt. Ook bij een faillissement krijgen schuldeisers en preferente aandeelhouders eerst geld en daarna pas krijgen gewone aandeelhouders een uitbetaling. Ook hebben preferente aandelen een vast dividend. Meer weten over beleggen? Volg onze online cursussen of verbreed je kennis met onze leerzame artikelen.

10 mrt 2023 Lees verder

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer u een obligatie koopt, wordt de nominale waarde van een obligatie, de waarde die de uitgevende partij betaalt aan de belegger, aan het einde van de looptijd uitbetaalt. Het effectief rendement van een obligatie is de totale opbrengst die u kunt verwachten, inclusief rente en eventuele koersveranderingen gedurende de looptijd van de obligatie. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de nominale waarde en de rente samenhangen en hoe deze de verwachte opbrengsten van een obligatie beïnvloeden. Het einde van de looptijd van een obligatie is het moment waarop de uitgevende partij de nominale waarde terugbetaalt aan de belegger. Obligaties kopen is een manier om vermogen op te bouwen, alleen is het wel belangrijk om te plannen wanneer de obligatie afloopt en te overwegen of u het geld wilt herinvesteren in obligaties of andere investeringen. Er zijn verschillende obligaties waaronder, High yield obligaties. Deze obligaties hebben een hogere rente dan andere obligaties vanwege het hogere risico dat de uitgevende partij niet in staat is om de rente te betalen of de nominale waarde terug te betalen aan het einde van de looptijd. Het is belangrijk om te overwegen of het extra rendement opweegt tegen het extra risico dat u loopt. Het risico dat de uitgevende partij in gebreke blijft bij het betalen van de rente of het terugbetalen van de nominale waarde aan het einde van de looptijd is een belangrijk risico dat beleggers niet moeten vergeten. Het beleggen in obligaties brengt risico's met zich mee, daarom is het belangrijk om het type obligaties te begrijpen en het verwachte rendement te analyseren voordat u investeert. Bij het kopen van obligaties is het belangrijk om dit rendement te vergelijken met andere investeringsmogelijkheden om te bepalen of het een relatief veilige belegging is. Aan die verschillende aankoop methodes kleven voor- en nadelen waarin we hier verder op ingaan. Om obligaties te kunnen kopen heeft u allereerst een beleggingsrekening nodig bij een bank of broker. Obligaties kopen kan op twee manieren. De eerste manier is bij emissie. Emissie vindt plaats op de zogenaamde primaire kapitaalmarkt. Emissie kan op openbare en onderhandse wijze geschieden. Een openbare emissie kan verlopen via een tenderemissie, waarbij van tevoren bekend is welke loopt en welke vergoeding de obligatie zal hebben. Beleggers kunnen zich daar op inschrijven en geven aan tegen welke prijs zij bereid zijn deze obligaties te kopen. Een andere vorm van openbaar emitteren is toonbank emissie. Dan hebben beleggers gedurende een bepaalde periode voortdurend de mogelijkheid om nieuwe obligaties te kopen. Ook hier zijn de looptijd en vergoeding van tevoren bekend. Het is voor de uitgever steeds mogelijk om nieuwe obligaties uit te geven bij dit soort emissies. In principe is het voor iedereen mogelijk in te schrijven voor de aankoop van aandelen, zowel institutionele als particuliere beleggers. Soms worden er openbare emissies uitgevoerd wanneer een bedrijf ervoor kiest om naar de beurs te gaan als een eerste stap. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk kapitaal op te halen op de kapitaalmarkt, waarmee het bedrijf kan investeren en groeien. Bij een onderhandse emissie heeft de onderneming besloten het uitgeven niet via de beurs te laten verlopen. Het voordeel van deze methode is dat er minder wet- en regelgeving bij betrokken is en er ook aan beduidend minder voorwaarden voldaan hoeft te worden. Nadeel is dat de groep kopers klein zal zijn en tegen minder gunstige voorwaarden zal willen kopen. Een ander woord voor onderhandse emissie is private placement. Als een obligatie eenmaal geëmitteerd is, dan is deze verhandelbaar op de secundaire kapitaalmarkt. In Nederland wordt deze markt geregeld via de Amsterdamse Effectenbeurs van Euronext. Dus in het kort: Particuliere beleggers kunnen beleggen in obligaties via emissie op de primaire kapitaalmarkt of via verhandeling op de secundaire kapitaalmarkt. Het is belangrijk om te begrijpen welke methode het meest geschikt is voor uw beleggingsdoelen en risicoprofiel. Private Placement Private placement is aandelenuitgifte aan een klein aantal potentiële investeerders. Deze investeerders zijn vaak ervaren en komen uit de groep pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Een dergelijke transactie hoeft - omdat die aan een beperkte groep investeerders aangeboden wordt- niet gemeld worden bij de Amerikaanse SEC, Securities and Exchange Commission. Normaal gesproken houdt deze commissie toezicht op alle aandelentransacties. Omdat bij private placement de aandelen niet op de beurs worden gebracht is het echter nodeloos de transactie te vermelden. Private placement heeft voor zowel de verkopende als de kopende partij voordelen. Zo besparen investeerders veel tijd omdat de deal niet gemeld hoeft te worden. Het voordeel van de verkoper ligt uiteraard in het feit dat er kapitaal verkregen kan worden. Nadeel van private placement is dat de verkopende partij inspraak over de onderneming kan verliezen. De deal wordt niet bij de overheidscommissie gemeld en dus gelden de beschermende overheidsregels niet voor de investeerders, die als compensatie vervolgens inspraak in de onderneming eist en de verkopende partij dus min of meer een deel van de eigen onderneming inlevert.   Obligaties kopen bij een bank of broker Om obligaties te kopen, moet u eerst een beleggingsrekening openen bij een bank of broker. Dit biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om te investeren in obligaties en deel te nemen aan de financiële markten. Als u kunt beleggen en obligaties wilt gaan kopen, zult u de volgende informatie te zien krijgen per obligatie: land/bedrijf – couponrente – einddatum – uitgiftekoers. Ieder jaar, maar soms ook vaker, wordt er coupon uitgekeerd. De datum is hetzelfde als de dag en de maand van de einddatum. De prijs die een belegger betaalt is de contante waarde van aflossing met daarbij opgeteld de contante waarden van de couponbetalingen. Let op dat de koers van een obligatie niet hetzelfde is als de prijs. Om de prijs af te leiden van de koers is het veel gevallen voldoende om de koers maal 10 te doen, omdat de nominale waarde meestal € 1.000 is. Als een belegger een obligatie koopt op een andere dag dan wanneer er coupon wordt uitgekeerd, dan zal hij ook een gedeelte van het coupon van die periode betalen. Als er bijvoorbeeld een kwartaal voordat het coupon uitgekeerd wordt een obligatie gekocht wordt, dan zal koper 75% van het coupon van dat jaar bij de prijs moeten optellen, er vanuit gaande dat de obligatie eens per jaar uitkeert. De koers van de obligatie kan variëren tijdens de looptijd, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de economische omstandigheden en de financiële gezondheid van de uitgevende partij. Het is daarom belangrijk om de risico's en potentiële opbrengsten van een obligatie te begrijpen voordat u besluit te beleggen. Rente = Coupon De term coupon is al diverse keren gebruikt in relatie tot het kopen van effecten. Voor de duidelijkheid; obligaties kopen van een onderneming of organisatie, is de rente die u krijgt coupon. Het is dus een vergoeding die ontvangen worden voor het uitlenen van geld. Bij zowel aandelen, effecten, opties en obligaten krijgt u een vergoeding als u eigen geld uitleent. Bij obligaties kopen geldt dat er een periodieke rente aan de koper uitgekeerd wordt, coupon dus. Het is gebruikelijk dat de coupon of couponrente jaarlijks of halfjaarlijks wordt uitgekeerd. Dit wordt per effectenbeurs of beleggingsfonds vastgesteld en verschilt daarom per situatie. De coupon die men ontvangt als vergoeding voor het kopen van obligaties kan zowel een variabele als een vaste rente hebben.   Voor- en nadelen Kortom; obligaties kopen kan op veel verschillende manieren. Zowel de openbare en de onderhandse emissie heeft een aantal voor en nadelen voor zowel de kopende als de aankopende partij. Deze voor- en nadelen moeten door ondernemingen afgewogen worden en daarbij moeten de grootte van de kapitaalmarkt die ze aanboren en het kapitaal dat op deze wijze verkregen kan worden zorgvuldig bekeken worden. Verkopende partijen moeten zeker naar de risico’s van vrije verhandelbaarheid kijken in relatie met de lange termijn doelen van de onderneming. Particuliere beleggers hebben weinig voordeel bij onderhandse emissie. Ze kunnen zich immers niet inschrijven en kunnen daarom geen aandelen kopen.

10 mrt 2023 Lees verder

Kennispartners

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website