Kiyoh score

Kennisbank

Wat doet inflatie met vastgoed?

De kranten staan er vol mee en in het journaal komt het vaak aan bod; de hoge inflatiecijfers van dit moment. Inflatie is een term die vaak lastig is om uit te leggen en vaak ook lastig te begrijpen is. Maar dat het waardevermindering van geld is, weten we allemaal. Maar, wat doet inflatie met vastgoed? In dit blog gaan we duidelijk uitleggen wat de inflatiecijfers en inflatie nu precies voor in vloed hebben op vastgoed. Om goed uit te kunnen leggen wat de invloed van inflatie op de prijsontwikkeling van vastgoed is, gaan we eerst kort toelichten wat vastgoed is. Daarna zullen we het effect ervan nader toe lichten en tot een conclusie komen. Wat is inflatie? Inflatie komt er op neer dat je geld minder waard wordt. Door inflatie stijgen de prijzen en om dezelfde hoeveelheid producten te kunnen kopen in de supermarkt zul je dus meer moeten betalen, dit is al snel voelbaar in de portemonnee. Want salarissen en lonen stijgen niet automatisch mee met deze prijzen. Daarnaast zorgt inflatie ervoor dat geld wat op een spaarrekening staat ook minder waard wordt, zeker nu de spaarrentes historisch laag staan. Kortom, hoge inflatie is geen goed teken. Inflatie en vastgoed Afgelopen jaren hebben we gezien dat de spaarrentes daalden. Om toch rendement te halen verlegden veel mensen met een zakcentje de focus naar de vastgoedmarkt. Investeren in vastgoed en dit vervolgens verhuren leverde leuke winsten op, zeker met de stijgende huizenprijzen en lage hypotheekrentes. Dus naast het vangen van een leuk rendement aan huur stegen de huizen ook nog eens in waarde. Dit laatste lijkt met hoge inflatie te stagneren. Want zoals op iedere markt gaat het bij vastgoed ook om vraag en aanbod. Nu mensen relatief minder krijgen te besteden, zal ook de vraag naar huizen dalen. Daarnaast is de verwachting dat de hypotheekrente stijgt, waardoor mensen nog minder snel een huis kunnen kopen omdat het bedrag wat ze kunnen lenen minder wordt. Twee kanten De spaarrentes daarentegen zullen naar verwachting niet op korte termijn (veel) stijgen. Je vastgoed snel verkopen en je geld wegzetten op een spaarrekening is daarom geen scenario wat aan te raden is. Zolang je huurders voor een prima prijs in je vastgoed hebt zitten, is het aan te raden je vastgoedportefeuille te behouden en de huur te laten doorlopen. De inflatie mag je bij vastgoed vaak corrigeren door een wettelijk vastgesteld percentage. Of dit in verhouding is met de werkelijke inflatie is nog maar afwachten. Het kan dus zijn dat je er iets op achteruitgaat, maar realiseer je altijd dat de huurder het naar verwachting lastiger heeft. Kortom, wanneer je het geld niet nodig hebt, is het in de huidige markt aan te raden om je vastgoedportefeuille te houden en niet teveel te bewegen. Mocht u veel eigen geld hebben dan is sparen nog steeds geen goed alternatief. Wat dan wel een goed alternatief is? Met eigen geld investeren in vastgoed wat te koop aangeboden wordt, dit gaat namelijk naar verwachting dalen in prijs. Een hypotheek afsluiten lijkt daarentegen weer een minder goed idee, door inflatie zal de rente verder doorstijgen. Ook kun je er voor kiezen om te kijken naar aandelen met een grote groeipotentie. Of aandelen met een leuk rendement door bijvoorbeeld een prima dividend wat elk kwartaal wordt uitgekeerd. Zoals je al kunt lezen betreft het hier complexe materie waar veel aspecten van op invloed zijn. Exacte wetenschap is het niet, maar logische beredeneringen zijn er wel te maken. Investeren in stenen is door de jaren heen altijd een goede optie gebleken, maar gebruik altijd je verstand en op dit moment dus ook (vooral) eigen geld.

15 Jul 2022 Lees verder

Beleggen in Vastgoed, hoe en waarom

Wanneer je vermogen hebt opgebouwd zijn er verschillende manieren om deze voor je te laten werken. Je zou het op een spaarrekening kunnen zetten, je gaat beleggen op de beurs of je gaat investeren in vastgoed. Beleggen in vastgoed is het investeren van geld in onroerende goederen, dus de grond en bijbehorende bebouwing dat vast staat aan de grond. Het doel hiervan is rendement behalen, zodat je uiteindelijk meer geld verdient als dat je hebt geïnvesteerd. Je kunt op verschillende manieren beleggen in vastgoed, vaak wordt er onderscheid gemaakt in direct- en indirect investeren in vastgoed. Met direct beleggen bedoelt men het daadwerkelijk kopen van een vastgoedobject en indirect beleggen in vastgoed is op de beurs in gerelateerde vastgoedfondsen en instellingen. Direct beleggen in vastgoed Een belangrijk voordeel van direct investeren in vastgoed ten opzichte van sparen en beleggen in aandelen is dat het minder gevoelig is voor inflatie. Als de prijzen stijgen, dan stijgen over het algemeen de huurprijzen en de waarde van het vastgoed mee. Het wordt ook vaak gezien als het spreiden van risico. Als je bijvoorbeeld belegt in aandelen en obligaties, kan een vastgoedinvestering je beschermen tegen een daling van de beurs. Daarnaast  kies je zelf waar je in belegt. Vastgoed ook een soort productiemiddel, omdat je rendement ontvangt in de vorm van huurinkomsten, je hebt dus maandelijks profijt van je vastgoedinvestering. Hiermee betaal je de maandelijkse lasten en eventuele financiering van het pand. Wat daarvan overblijft, kun je opnieuw investeren of gebruiken om je inkomen aan te vullen. Een nadeel bij direct beleggen in vastgoed is dat je toch wel kennis en deskundigheid nodig hebt, je moet namelijk wel een goede keuze maken waar je in belegt en ook dien je zelf in te staan voor de management- en beheertaken. Ten tweede is je belegging niet liquide in tegenstelling tot investeren in een vastgoedfonds waarbij je geld direct beschikbaar is. Daarnaast heb je bij direct beleggen in vastgoed meer eigen vermogen nodig. Ook zijn er andere risico’s verbonden aan het beleggen in vastgoed. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met leegstand en wanbetaling. Ook is het de vraag of de huur op lange termijn nog voldoende is om de stijgende rente te dekken. Indirect beleggen in vastgoed Er zijn verschillende voor- en nadelen bij beleggen in indirect vastgoed.  Ten eerste heb je geen specifieke kennis nodig. Daarnaast maken vastgoedfondsen het mogelijk om risico structureel te spreiden door te investeren in vastgoed in bijvoorbeeld verschillende locaties of soorten vastgoed. Het derde voordeel is dat in- en uitstappen bijzonder eenvoudig kan doordat je niet hoeft te wachten op een koper. Ook kun je met een relatief laag bedrag al beleggen in een vastgoedfonds. Een nadeel bij beleggen in indirect vastgoed is dat je niet zelf kunt kiezen in welk vastgoedobject je belegt. Daarnaast kan de waarde van een aandeel sterk beïnvloed worden door het ‘gevoel’ op de beurs, terwijl de waarde van het vastgoed in werkelijkheid niet dezelfde beweging maakt. Tijdens ons Beleggingsinstituut event spraken wij met Taco de Groot, CEO van Vastned over het beleggen in vastgoed voor beleggers op een indirecte manier. Bekijk onderstaande de presentatie.

16 Jun 2020 Lees verder

Kennispartners