Kennisbank

Candlestick

Wat zijn candlesticks?  Bij beleggen horen veel cijfers. Op verschillende manieren kunnen deze cijfers inzichtelijk worden gemaakt. Belangrijke cijfers voor beleggers zijn de koersen van de beleggingen. Een candlestick maakt op een gemakkelijke manier duidelijk hoe de koersen binnen een bepaalde periode bewogen hebben. Candlesticks zijn rechthoekige blokjes in een koersgrafiek. Elke blokje staat voor een periode die kan variëren van een paar seconden tot een maand. Om de reden dat een candlestick op sommige momenten op een kaars lijkt, draagt het zijn naam. Vaak wordt de stick afgebeeld als een blokje met aan de onderkant en aan de bovenkant een streepje dat lijkt op een lontje. Kleuren Aan de kleur van de candlestick is te zien of de koers gestegen of gedaald is. Een groene kleur geeft aan dat de koers is gestegen een rode candlestick betekent dat de koers is gedaald. Het steeltje, of de lont, geeft het prijsbereik van de periode aan. Het is mogelijk om bij een broker een voorkeur voor de kleuren aan te geven. Dus als je liever een paarse kleur associeert met een stijgende koers en geel bij een dalende dan kan dat ook. Bull- en bear markets Een bull market wordt in het Nederlands vertaald naar een stier. Dit is een bekende term op Wall street, waar overigens ook een stier als standbeeld staat. Wanneer we over een bull market spreken spreken we voornamelijk over een markt waar de koersen stijgen. Een bear market betekend het tegenovergestelde van een bull market en is een nachtmerrie voor menig belegger. Wanneer men spreekt van een bear market is er een overheersend negatief marktsegment. Dit betekend dat de koersen van de aandelen voornamelijk dalen. De beide markten worden veelvuldig door elkaar gehaald. Een handig ezelsbruggetje om het voor altijd goed te onthouden is: het standbeeld van de bull heeft horens die omhoog staan en die staan symbool voor de stijgende koers. Het standbeeld van de bear heeft poten die naar beneden hangen, en die staan op hun plaats weer symbool voor een dalende koers. De 'lontjes' De verticale streepjes boven en onder, de ‘lontjes’, geven de hoogste en de laagste koers van de periode aan. Op het moment dat er en streepje onder of boven het blokje, de ‘bar’, geeft dat aan de prijs hoger of lager is geweest dan het moment waarop de koers geopend of gesloten is. Op het moment dat er geen ‘lontjes’ worden weergegeven, wat mogelijk is, betekent dat dat de prijzen binnen de openings- en de slotkoers zijn gebleven. Candlesticks met korte lonten geven aan dat de handel zich tijdens de periode beperkt heeft rond de openings- en sluitingskoers. Lange lonten geven aan dat de range veel groter was. Een lange lont boven het rechthoekige blok en een korte lont eronder geven aan dat de kopers in controle waren. Later in deze periode kregen de verkopers echter meer de overhand en daalde de prijs weer. Bij een korte lont boven en een lange lont onder is het andersom. De kopers kregen uiteindelijk de overhand nadat eerst verkopers domineerden. Openingskoers bij een stijgende en dalende candlestick De verschillende onderdelen van de candlestick hebben verschillende betekenissen. Daarbij ligt het er ook nog aan of de candlestick een dalende of een stijgende koers weergeeft. Bij een dalende koers: Het bovenste horizontale streepje in de candlestick geeft de openingskoers aan. Bij een stijgende koers: Het onderste horizontale streepje in de candlestick geeft de openingskoers aan. Dit is logisch gezien het feit dat als bij de eerste de koers daalt waardoor de prijs van de belegging daalt en de slotkoers dus lager ligt. Bij de tweede is dit logisch omdat de koers na de opening nog stijgt, waardoor de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers. Slotkoers bij een stijgende en dalende candlestick Voor de slotkoers geldt precies hetzelfde wat betreft de intekening in een candlestick. Bij een dalende koers: Het onderste horizontale streepje in de candlestick geeft de slotkoers aan. Bij een stijgende koers: Het bovenste horizontale streepje in de candlestick geeft de slotkoers aan. Dit is logisch gezien het feit dat als bij de eerste de koers daalt waardoor de prijs van de belegging daalt en de slotkoers dus lager ligt. Bij de tweede is dit logisch omdat de koers na de opening nog stijgt, waardoor de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers.  

22 Feb 2018 Lees verder

Technische indicatoren

Het analyseren van koersen wordt ook wel technische analyse genoemd. Deze zorgt ervoor dat beleggers voorspellingen kunnen doen over het toekomstige verloop van de koers van bijvoorbeeld aandelen, valuta’s, indexen en grondstoffen. Voor een goede technische analyse zijn grafieken nodig waarin het verloop van de koers zichtbaar is. Een indicator helpt de belegger bij het analyseren van koersdata. Technische indicatoren bestaan uit een serie datapunten. Deze data wordt in de formule van de indicator gestopt en vervolgens komt hier een waarde uit die extra informatie geeft over het koersverloop. Kort gezegd is een indicator statistische informatie over koersdata die gebruikt wordt om de huidige situatie te meten en/of te voorspellen wat de toekomstige trend zal zijn. Verschillende technische indicatoren Er zijn talloze verschillende technische indicatoren. Elke indicator heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Technisch analisten hebben ieder een eigen voorkeur voor bepaalde technische indicatoren. Bij beleggen volgens de technische analyse is het van belang om te weten hoe elke indicator in elkaar zit, zodat de juiste keuze gemaakt kan worden bij het selecteren van de indicator. Een indicator kan op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan het waarschuwen dat er een verandering aan zit te komen, kunnen ze gebruikt worden om koersbewegingen te voorspellen, maar ze kunnen ook een ander instrument van de technische analyse bevestigen. Technische indicatoren zijn het meest betrouwbaar als ze worden gebruikt in combinatie met andere instrumenten voor een technische analyse. Het gebruik van de technische indicatoren is meer een kunst dan wetenschap. Dezelfde indicator kan op verschillende financiële producten een totaal andere uitwerking hebben. Het gebruik van technische indicatoren en het begrijpen hiervan kan vooral verbeterd worden door vaak te oefenen. Technische indicatoren zijn onder te verdelen in verschillende soorten. Trending indicatoren: deze indicatoren zijn het meest bruikbaar bij het identificeren of bevestigen van de prijsontwikkeling bij het wisselen van de trend. Momentum indicatoren: deze indicatoren zijn het meest bruikbaar bij het opsporen van veranderingen in de koers in niet-trending marktomstandigheden, waar de markten zich het grootste deel van de tijd in bevinden. Deze indicatoren zijn vaak ook bekend als oscillatoren. Volatiliteit indicatoren: deze indicatoren meten de mate van variatie in koersbewegingen binnen een bepaalde periode en hoe die beweging zich verhoudt tot de historische koersbewegingen. Werken met technische indicatoren Tegenwoordig zijn heel veel technische indicatoren geïntegreerd in de software voor een technische analyse en daarmee zijn ze voor de particuliere belegger beschikbaar. Indicatoren kunnen de belegger ook op het verkeerde been zetten, daarom is het belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden: Er is geen enkele indicator ‘de beste’. De meeste beleggers werken bij een technische analyse met verschillende technische indicatoren om te bevestigen wat ze zien in de data. Een indicator is een hulpmiddel om de koersinformatie te lezen. Representatieve informatie komt voort uit het gebruik van verschillende technische indicatoren. Een indicator die goed werkt in de ene markt, kan een slecht beeld geven in een andere markt. Er is geen perfecte indicator voor een periode en/of markt. Gegevens die voortkomen uit technische indicatoren zijn erg subjectief. Gegevens kunnen dusdanig worden aangepast op historische gegevens dat ze altijd een positief resultaat tonen, maar of het dan op de huidige situatie ook zo’n resultaat heeft is maar de vraag.   Moving Average (MA) Een van de bekendste trendindicatoren is de Movering Average: het voortschrijdend gemiddeld. Het principe is eenvoudig. Men berekent over een bepaalde periode een gemiddelde van, bijvoorbeeld, alle slotkoersen. Laten we als voorbeeld een periode van tien dagen nemen. De MA telt de laatste tien slotkoersen van een aandeel bij elkaar op en deelt deze door tien. Deze berekening wordt dagelijks herhaald, dus op dag elf wordt de waarde berekend door de slotkoersen van dag twee tot en met elf op te tellen en door tien te delen. Iedere volgende dag komt er dus een slotkoers bij en valt de oudste weg. De koers ligt boven het Moving Average: de trend is stijgend. De koers ligt onder het Moving Average: de trend is dalend. Als de koers zich boven het Moving Average bevindt en vervolgens hieronder zakt dan is dat een teken van een mogelijke trendomkeer. Het voortschrijdend gemiddelde zorgt voor een demping van het koersverloop en voor minder heftige uitslagen. Daardoor wordt handelen op valse signalen vermeden en tevens wordt het eenvoudiger om te signaleren welke richting de onderliggende trend op gaat. De Relative Strenght Index (RSI) De RSI is een van de populairste overbought (OB)/oversold (OS) technische indicatoren. De term RSI is enigszins misleidend aangezien er geen vergelijking plaatsvindt van effecten onderling. De RSI wordt bereken aan de hand van de slotkoersen van één effect. De waarde wordt weergegeven in een lijn die fluctueert tussen 0 en 100. Op het 30 en 70 niveau worden twee horizontale lijnen geplaatst die het gebied van respectievelijk oversold en overbought weergeven. Wanneer de RSI een waarde van 30 of lager bereikt neemt de kans op een opwaarts herstel toe. Wanneer de RSI een waarde van 70 of hoger bereikt neemt de kans op een neerwaartse correctie toe. De RSI biedt informatie die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het bepalen van aankoopmomenten na een koersdaling of het bepalen van verkoopmomenten na een stijging en vice versa voor shortposities. De RSI bepaalt op een objectieve manier wat hoog en laag is en is daardoor in elke markt te gebruiken. Overige populaire technische indicatoren Naast de bovengenoemde Moving Average en RSI, zijn er nog een aantal populaire en meeste gebruikte technische indicatoren. Fibonacci indicator. Hoe sterk de trend ook is, aandelenmarkten bewegen nooit in een rechte lijn omlaag of omhoog. Er is tussentijds altijd sprake van tegenbewegingen, om vervolgens de trend wellicht weer op te pakken. Met de Fibonacci-lijnen is het mogelijk een inschatting te maken waar een tegenbeweging eindigt. Fibonacci is een getallenreeks die begint bij nul en oneindig is. Door middel van een top en bodem in de grafiek over een bepaalde periode, wordt een trendlijn getekend waarbinnen de Fibonacci-lijnen worden geplaats. Deze worden respectievelijk op 38,2%, 50% en 61,8% getekend. De lijnen kunnen vervolgens voor steun of weerstand gaan zorgen. In een neerwaartse trend zijn het weerstandslijnen, bij een opgaande trend zijn het steunlijnen. MACD-indicator. Deze technische indicator is een momentum indicator en geeft de richting en sterkte van de trend aan. Daarnaast heeft de indicator koop- of verkoopsignalen af. De MACD-indicator bestaat uit twee lijnen: de MACD-lijn en de signaallijn. Bij een oplopende MACD-lijn is de trend positief en bij een neerwaartse lijn is de trend negatief. Doorkruist de MACD-lijn opwaarts de signaallijn, dan is dit een koopsignaal. In het tegenovergestelde geval, dus dat de MACD de signaallijn neerwaarts doorkruist, is dit een verkoopsignaal. De kracht van een trend is te zien aan de afstand tussen de twee lijnen. Des te groter de afstand, des te krachtiger de trend is. Bollinger Bands. Deze indicator is eenvoudig te gebruiken en heeft daar zijn populariteit aan te danken. Het is een mooi hulpmiddel om het innemen van een positie te timen. De Bollinger Bands zijn gebaseerd op het twintig-daagse voortschrijdende gemiddelde. Met behulp van standaarddeviatie worden de bovenste Band en onderste Band berekend. Een manier om deze indicator te gebruiken is om te kopen of te verkopen na een uitbraak buiten de banden. Komt de koers onder de onderste Bollinger Band, is dit een verkoopsignaal. Het omgekeerde, als de koers boven de bovenste Band, geeft dit een koopsignaal. In plaats van te wachten op een uitbraak, kan er ook voor gekozen worden om een tegengestelde positie in te nemen als een van de banden geraakt wordt. Pivot Point. Een technische indicator die gebruikt wordt om snel inzicht te krijgen in de trend en om een koop- of verkoopniveau te bepalen. Het meest gebruikte Pivot Points systeem geeft vijf punten aan. Op basis van de prijsniveaus van de voorgaande dag worden twee steunniveaus, twee weerstandniveaus en één draaipunt berekend. Het Pivot Point (draaipunt) zelf werkt het sterkste als steun/weerstand. Het testen van een Pivot Point kan als een goed koop- of verkoopmoment gebruikt worden. ADX indicator. Deze indicator zegt iets over de kracht van de huidige trend, maar geeft geen duidelijkheid over de richting van de trend. De waardes van de ADX indicator lopen van nul tot honderd. Des te hoger de waarde van de indicator, des te krachtiger de trend. Een stijgende waarde betekent dat een trend sterker wordt en dus doorzet. Een dalende waarde betekent dat een trend afzwakt. De on-balance volume (OBV) indicator. Een betrekkelijk simpel instrument dat de koop- en verkoopdruk meet aan de hand van handelsvolumes. De OBV is positief als de slotkoers in een bepaalde periode hoger ligt dan de slotkoers van de vorige periode. De OBV is negatief als de huidige slotkoers lager is dan de vorige. De indicator zelf en de absolute waarde ervan zeggen op zich weinig, het wordt pas interessant als een divergentie plaatsvindt. Wanneer er divergentie plaatsvindt geeft de OBV een voorspellende waarde.

22 Feb 2018 Lees verder

Soorten Technische analyse

Soorten technische analyse? De technisch analist kan gebruik maken van twee soorten technische analyse. De eerste is visuele analyse, het lezen van grafieken op zoek naar koerspatronen en steun- en weerstandslijnen. De andere methode is de statistische analyse. Met gebruik van statistische regels en wiskunde probeert de technisch analist zijn koop- en verkoopmomenten te bepalen en te kijken wat op korte termijn het potentieel kan zijn. Beide soorten technische analyse kunnen met wat kennis en kunde redelijk eenvoudig toegepast worden door particulieren. Visuele analyse Deze vorm van analyse wordt ook wel chartreading genoemd. Bij deze manier van analyse bekijkt de analist of belegger de grafiek van bijvoorbeeld een aandeel. Hij gaat daarbij opzoek naar steun- en weerstandslijnen, trends en koerspatronen. Bij technisch analisten wordt dikwijls ook gebruik gemaakt van verschillende soorten grafieken. De meest gebruikte grafieken zijn: lijngrafiek, barchart en candlesticks. De lijngrafiek is het verloop van slotkoersen van een bepaald timeframe, bijvoorbeeld per dag of per half uur. De barchart geeft iets meer informatie over een de koers gedurende een bepaalde timeframe. Waar de lijngrafiek enkel de slotkoers laat zien, laat de barchart de openingskoers, laagste koers, hoogste koers en slotkoers zien. De hoogste en laagste koers gedurende een timeframe vormen een verticale streep. De openingskoers is een horizontaal streepje van het verticale streepje naar links. De slotkoers is een horizontaal streepje van het verticale streepje naar rechts. (Invoegen barchart) Candlestick De candlestick geeft dezelfde informatie als de barchart, maar de weergave is iets anders. De openingskoers en de slotkoers vormen de “body” van de candle, afhankelijk van de kleur van de body kan men zien of de slotkoers hoger of lager ligt dan de openingskoers. Een groene of witte candle geeft aan dat de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers. Een rode of zwarte candle geeft aan dat slotkoers lager ligt dan de openingskoers. De hoogste en laagste koers zijn nog steeds verticale streepjes, die shadows genoemd worden. ( invoegen candlestick) Trends Trends zijn een algemene koersrichting. Koersen bewegen constant op en neer en zullen nooit in een rechte lijn omhoog of omlaaggaan. Toch is er vaak een algemene richting te zien, dit wordt een trend genoemd. Er worden drie trends onderscheiden: uptrend, downtrend en de trading range. De uptrend is een algemeen stijgende koers, de downtrend is een algemeen dalende trend. In het geval van een trading range is er eigenlijk geen trend, per saldo doet de koers niet zoveel. Dit wordt ook wel een zijwaartse markt genoemd. Steun-en weerstand Steun- en weerstandslijnen zijn bepaalde prijsniveaus waarbij het aantal kopers en verkopers in evenwicht zijn en waar een trend om kan keren. Een steunlijn ligt onder de koers. Een steunlijn ontstaat op een punt waar op een eerder moment een neerwaartse trend is omgekeerd of de bodemgrens bij een trading range. Op dit punt komen er meer kopers dan verkopers op de markt, waardoor het de financiële waarde zal stijgen. De weerstandlijn is precies het tegenovergestelde een bovengrens van de trading range of het punt waar een uptrend kan worden omgekeerd. Het doorbreken van de steunlijn is vaak een sterk signaal dat de financiële waarde nog verder zal gaan zakken. Het doorbreken van de weerstandlijn is een sterk signaal dat de financiële waarde verder zal stijgen. Er bestaan diverse regels waaraan een doorbraak moet voldoen, voordat het als een echte doorbraak wordt bestempeld. Een technisch analist zal ook zoek gaan naar koerspatronen. Een koerspatroon is een bepaalde koersbeweging die zich in het verleden vaker heeft voorgedaan. Het nut van een koerspatroon is verwachting kan worden uitgesproken over de vervolg beweging. Koerspatronen kunnen een voorbode zijn voor bepaalde koersverwachting. Het kan daarom nuttig zijn om deze koerspatronen te herkennen. Statistische analyse Bij statistische analyse worden wiskunde regels toegepast om een verwachting te kunnen uitspreken over korte termijn beweging van een koers. Bij statistische analyse wordt gebruik gemaakt van dezelfde informatie die gebruikt wordt bij de visuele analyse. Met statistische analyse worden indicatoren ontwikkelt om op basis daarvan koop- en verkoopmomenten te bepalen. Er zijn twee soorten indicatoren: trendvolgende indicatoren en oscillatoren. Trendvolgende indicatoren proberen trends te ontdekken. Oscillatoren proberen te zien of er extremen in de koers zitten. Een aantal bekende indicatoren zijn Moving Averages (MA) waarbij de grilligheid van de koers wordt vlak getrokken door het gemiddelde te nemen van de koersen van een aantal periodes. Het nadeel van trendvolgende indicatoren zoals de MA is dat ze achterlopen op de koers en daarom altijd het begin en einde van een trend zullen missen. Ook de Relative Strength Index is zeer bekend, een oscillator die probeert te ontdekken of een bepaalde waarde overbougth of oversold is. Overbought wil zeggen, teveel gekocht, er ligt een daling op de loer. Oversold wil zeggen dat een bepaalde waarde te veel verkocht is en dus ligt er een stijging op de loer. Zo zijn er vele indicatoren. Welke indicatoren blijven en welke verdwijnen gaat vrij darwinistisch. De indicatoren die lijken te werken, blijven. De indicatoren die niet goed werken, verdwijnen van het toneel. Bij statistische indicatoren wordt ook vaak gezocht naar divergentie. Dat wil zeggen dat de indicator een tegengestelde beweging maakt ten opzichte van de koers van de financiële waarde. Belangrijk om te onthouden bij technische analyse in het algemeen is dat bepaalde koerspatronen en indicatoren op zichzelf geen koop- of verkoopsignaal zijn. Door ze te combineren kan dit wel, maar ook dan zal een belegger nimmer altijd bij het juiste eind hebben.

13 Mar 2017 Lees verder

Wat is Technische analyse

Technische analyse (TA) is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) om toekomstige koersen in de effectenmarkt te voorspellen. De technische analyse bemoeit zich niet met de financiële gegevens en achtergronden van bedrijven, dat is het terrein van de fundamentele analyse. Bij technische analyse gaat het om koop- en verkoopmomenten te bepalen en om een korte termijn verwachting uit te spreken over een bepaalde waarde. Een technisch analist van het onderzoeken van macro-economisch nieuws en het doorspitten van jaarcijfers zinloos. De markt heeft toch altijd gelijk en dus gaat het om de prijs die op borden staat. Een technisch analist vindt het veel interessanter om het krachtenspel tussen kopers en verkopers te volgen doormiddel van TA. Een beurskoers stijgt als er meer kopers dan verkopers zijn en de koers daalt als er meer verkopers zijn dan kopers. Dit spel vertaald zich vervolgens in de beurskoers.   Technische analyse alleen voor professional? Technische analyse wordt zowel door professionele als niet-professionele beleggers toegepast. Vanwege de ruime beschikbaarheid van real-time koersen is TA zeer toegankelijk voor de particuliere belegger. Iets wat bij fundamentele analyse zeker niet zo is. De analyse ontkent de transparantie van de aandelenhandel. Een technisch analist gaat ervan uit dat de handelaren op de markt niet handelen aan de hand van alle beschikbare informatie. Er wordt dan vaak gedacht dat de markt langzaam alle beschikbare informatie verwerkt. De reden hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat niet alle informatie beschikbaar is voor grote groepen beleggers of omdat beleggers zich laten leiden door emoties. De technisch analist kan gebruik maken van twee soorten technische analyse. De eerste is visuele analyse, het lezen van grafieken op zoek naar koerspatronen en steun- en weerstandslijnen. De andere methode is de statistische analyse. Met gebruik van statistische regels en wiskunde probeert de technisch analist zijn koop- en verkoopmomenten te bepalen en te kijken wat op korte termijn het potentieel kan zijn. Beide methoden kunnen met wat kennis en kunde redelijk eenvoudig toegepast worden door particulieren. Meer over Technische analyse:  Soorten technische analyse

09 Mar 2017 Lees verder

Kennispartners