Kiyoh score

Kennisbank

Wat is trading volume?

Het trading volume is een maatstaf die aangeeft hoeveel er gehandeld wordt op een bepaalde markt in een bepaalde periode. Op de aandelenmarkt is het trading volume gebaseerd op het aantal aandelen dat verhandeld wordt. Op de futures en optiemarkt wordt het volume gebaseerd op het aantal contracten dat verhandeld wordt. Voorbeeld: Een handelaar A verkoopt 500 aandelen. Handelaar B koopt 500 van deze aandelen. Als de gehele markt slechts zou bestaan uit deze twee handelaren zou het trading volume op deze dag 500 bedragen. Het trading volume kan in de meeste grafieken worden ingeladen. Het trading volume dat wordt weergegeven in een grafiek kan over verschillende periodes informatie verstrekken. Als de candlesticks staan ingesteld op 1 uur, wordt het trading volume voor dat uur getoond. Als de candlesticks 1 hele dag vertegenwoordigen, vertegenwoordigt het trading volume hierbij ook de hoeveelheid verhandelde aandelen of contracten van de gehele dag. Het trading volume kan de handelaar inzicht geven in de kracht en overtuiging die aanwezig is binnen een bepaalde markt. Het volume wordt veel gebruikt bij de technische analyse. De meeste software voor technische analyses biedt de mogelijkheid aan om het trading volume in de grafiek weer te geven. Het volume kan bij indicatoren worden geselecteerd en worden ingeladen in de grafiek. Afbeelding trading volume afkomstig van TradingView.com Wat vertelt het trading volume? Het trading volume kan de handelaar verschillende aanwijzingen geven. Handelaren willen over het algemeen meeliften met sterke bewegingen in de markt. Een positie innemen en behouden kost bij veel brokers geld. Een positie in nemen in een markt waar het volume laag is, kan ervoor zorgen dat de handelaar langer dan geplant de positie moet aanhouden. Veel handelaren willen dit voorkomen. Het trading volume kan de handelaar informatie geven over of de markt overtuigd is en snel een richting zal kiezen of juist niet. Het trading volume moet worden vergeleken met recente waardes van het trading volume. De gegevens van een aantal jaar geleden zijn minder relevant dan het trading volume van een aantal dagen geleden. Het vergelijken van het actuele volume met dat van jaren geleden is geen goede maatstaf om de stand van het huidige trading volume te beoordelen. Trendbevestiging Een stijging van de koers zou gepaard moeten gaan met een stijgend trading volume. Om een verdere prijsstijging te kunnen realiseren moeten er steeds meer kopers bij komen. Een stijgende koers met een dalend trading volume kan duiden op een gebrek aan interesse en overtuiging in de markt. Vaak betekent deze vertoning dat de stijgende trend niet lang meer zal standhouden. Een prijsstijging of daling bij een laag volume geeft minder informatie aan de handelaar over hoe de markt zich gaat ontwikkelen dan koersbewegingen bij een hoog volume. Bij een pullback is het volume vaak lager dan bij de vorming van de eerste top of bij de verdere voortzetting van de trend. Dat het volume lager is bij het vormen van de pullback, geeft aan dat de markt niet overtuigd is van een trend omkeer. Als de pullback voorbij is, zet de koers zich weer voort in de richting van de trend met een hoger volume. Uitputtingsbeweging Het verschijnsel van een sterk stijgende of dalende trend dat gepaard gaat met een afname van het trading volume, duidt in de meeste gevallen op dat het einde van de trend in zicht is. Als een koers na een sterke beweging onder hetzelfde volume geen duidelijke richting meer op ontwikkeld kan dit ook duiden op een uiteindelijke trend omkeer. Bullish tekens Bij een stijging in de koers dat gepaard gaat met een toenemend trading volume, betekent dit vaak dat de stijging van de koers zich zal voortzetten. Ook bij een dalende trend waar nieuwe lows worden gemaakt, kan het afnemen van het volume duiden op een einde van de huidige trend of een trend omkeer. Voorbeeld: een dalende koers met een stijgend volume maakt een pullback naar boven toe. Na deze pullback ontwikkeld de koers zich weer verder naar beneden. Als de koers niet verder daalt dan het vorige dieptepunt, en het trading volume neemt hierbij ook af, betekent dit vaak het einde van de dalende trend. Volume indicator Er zijn veel verschillende indicatoren die kunnen worden ingeladen in een grafiek. Deze indicatoren worden gebruikt door handelaren bij de technische analyse. Deze indicatoren zijn niet noodzakelijk, maar kunnen de handelaar wel extra informatie geven over de toekomstige koersontwikkelingen. On-balance volume indicator De on-balance volume (OBV) indicator is gebaseerd op dat een stijging in het volume wordt gevolgd door een beweging in de koers. De OBV wordt berekend door de waarde van de OBV te nemen, bij een stijging in de koers wordt het volume bij de waarde van de OBV opgeteld. Bij een daling in de koers wordt het volume van de OBV afgetrokken. De waarde van de OBV is gebaseerd op eerdere waardes van de OBV. De stand waar de OBV op staat is voor de handelaar minder relevant. Bij het gebruik van de OBV moet de handelaar vooral letten op de trends in de OBV-grafiek. Als de koers zich in een range bevindt, maar de OBV een stijgende lijn laat zien, is de kans groot dat de range uiteindelijk doorbroken zal worden met een stijgende trend. Als de koers zich in een trading range bevindt, maar in de grafiek van de OBV is een dalende trend te herkennen, kan er een uitbraak in de koers naar beneden toe verwacht worden. Afbeelding OBV divergence afkomstig van TradingView. Als er een divergence plaats vindt tussen de OBV en de koers, is de kans groot dat de koers uiteindelijk de OBV gaat volgen. Met divergence wordt bedoeld dat de koers een andere beweging laat zien dan de OBV. Door gebruik te maken van de OBV kan er dus ook een trend omkeer gesignaleerd worden. Als er in de koers een top bereikt wordt, dat gepaard gaat met een daling in de OBV, kan dit het einde van de up trend betekenen. Andere populaire volume indicatoren zijn de Chaikin Money Flow en de Klinger-oscillator. Door gebruik te maken van het trading volume kan een handelaar met meer informatie beslissingen nemen. Hierdoor zal de handelaar vaker de markt goed kunnen voorspellen. De markt volledig voorspellen kan niemand, maar er kan met de juiste kennis wel winst worden gemaakt door te handelen. Deze kennis is noodzakelijk voor het succesvol handelen op de beurs. Bereid jezelf goed voor en voorkom verliezen op de beurs.

04 Jan 2022 Lees verder

Candlestick patronen

Candlestick patronen zijn formaties van candlesticks die de handelaar informatie kunnen geven over de toekomstige ontwikkelingen van de koers. Deze candlestick patronen worden gebruikt voor technische analyses. In dit artikel wordt uitgelegd hoe candlesticks worden afgelezen en hoe de bekendste candlestick patronen herkend kunnen worden. Wat is een candlestick? Candlesticks zijn rechthoekvormige elementen uit een candlestick grafiek. De candlesticks worden gebruikt om de price action van een koers overzichtelijk weer te geven. Door het overzichtelijk weergeven van ontwikkelingen in de koersen kunnen er technische analyses worden uitgevoerd. Het voordeel van candlestick grafieken is dat er informatie uit verschillende tijdframes kan worden getoond in één enkele tijdbalk. Door deze optie is het bekijken van een candlestick grafiek geliefd onder de technische analisten. Een candlestick grafiek geeft meer informatie dan een simpele lijngrafiek. Een handelaar kan de kleuren van de candlesticks naar eigen voorkeuren instellen. In de meeste gevallen wordt een groene candlestick getoond bij een stijging in de koers. Een roodgekleurde candlestick geeft vaak een daling weer. Een candlestick kan de handelaar van verschillende informatie voorzien. De body van de candlestick voorziet de handelaar van informatie over de opening en sluitkoers van de candle. De body is het dikkere gedeelte van de candle. Bij een daling bevindt de openingskoers zich aan de bovenkant van de body. Dit betekent automatisch dat de sluitkoers van de candle zich aan de onderkant van de body bevindt. De body’s geven informatie over welke richting de koers op beweegt. Naast de body’s heeft een candlestick soms ook nog wicks. Een wick is het streepje dat boven en onder de body van een candlestick uit steekt. De wick geeft aan dat de prijs op een bepaald punt is geweest. Niet elke candle heeft een wick. De wick geeft informatie over de beweeglijkheid van de koers. Een candlestick kan lijken op een kaars, vandaar dat ze soms ook wel kandelaars worden genoemd. Elke candlestick staat voor een bepaalde periode. Op bijna ieder platform waar candlesticks op bekeken kunnen worden, kan de periode waarover een candlestick informatie geeft, worden ingesteld. Één candlestick kan informatie geven over enkele minuten, maar ook over een gehele maand. Welke tijdsperiode er het beste gebruikt kan worden, hangt af van wat voor een soort handelaar je bent. De meeste handelaren bekijken de grafieken op TradingView. Candlestick patronen betrouwbaarheid Bepaalde combinaties van candlesticks kunnen de handelaar indicaties geven over hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Er zijn combinaties van candlesticks die de handelaar een signaal geven dat de markt gaat stijgen of dalen. Technische analisten maken gebruik van candlestick patronen om hun kansen te vergroten. Het herkennen van een bepaald patroon geeft de handelaar net als bij alle andere patronen binnen de technische analyse, geen zekerheid. Niemand kan de markt voorspellen. Geen enkel patroon dat herkend wordt, geeft 100 procent zekerheid over wat de koers in de toekomst zal doen. Er zijn wel statistieken bij gehouden over bepaalde candlestick patronen. De candlestick patronen moeten worden gezien als hulpmiddel bij de technische analyse. Het signaleren van candlestick patronen is niet voldoende bevestiging voor een handelaar om een positie in te nemen. De handelaar moet zelf bepalen op basis van technische analyses of er een positie ingenomen gaat worden. Een candlestick patroon op een bepaalde positie in de grafiek kan de handelaar bevestiging geven. Als er grote body's getoond worden in een grafiek, is er sprake van veel kracht in de markt. Als deze body's groen van kleur zijn, is er veel koopkracht. Bij grote rode body's is er veel verkoopkracht in de markt. Populairste candlestick patronen Een candlestick patroon kan de handelaar twee aanwijzingen geven, namelijk; Omkering van de trend Voortzetting van de trend Bij een omkering van de trend houdt de huidige trend op, en maakt deze plaats voor een trend in de tegenovergestelde richting. Een dalende trend zal bij een trend omkeer dus veranderen in een stijgende trend. Bij een trend voortzetting zal de huidige trend zich voortzetten. Of een trend gaat keren, of juist gaat voortzetten is nuttige informatie voor een handelaar. In sommige gevallen kan één enkele candlestick al een aanwijzing geven over wat er gaat gebeuren in de markt. Sommige candlestick patronen bestaat uit meerdere candlesticks. Northern & Southern Doji De Doji is een candlestick patroon waarbij de openingskoers zich op dezelfde waarde bevindt als de slotkoers. Een Doji candlestick is te herkennen aan het ontbreken van een body. Een Doji candlestick patroon duidt op onzekerheid in de markt. Er vindt een gevecht plaats tussen kopers en verkopers. Voorbeeld: Een koers kan openen op 60, vervolgens stijgen naar 65, hierna dalen naar 55. Als de candle weer sluit, bevindt de koers zich weer op 60. Hierdoor zijn er wicks ontstaan zonder dat de candlestick een body heeft.  Het signaleren van een Doji kan een trend omkeer betekenen. Het herkennen van een Doji candlestick is onvoldoende om te speculeren op een trend omkeer. De handelaar moet wachten op verdere bevestiging voordat er een positie kan worden ingenomen. Er zijn verschillende soorten Doji patronen te herkennen. Een Doji kan het vormen van een top betekenen, een Doji kan ook betekenen dat er een bodem bereikt is. Een Doji patroon in een stijgende trend wordt ook wel een Northern Doji genoemd. Afbeelding Northern Doji afkomstig van TradingView.  In een dalende trend wordt deze Doji het een Southern Doji genoemd. Afbeelding Southern Doji afkomstig van TradingView.  Gravestone & Dragonfly Doji De Gravestone Doji en de Dragonfly Doji zijn twee verschillende soorten Doji’s die sterk op elkaar lijken. Beide Doji’s hebben een lange wick aan een kant. De Gravestone Doji heeft een lange schaduw (wick) naar boven toe. Dit betekent dat na de opening van de candlestick, de prijs flink is gestegen. De kopers hebben het na verloop van tijd verloren van de verkopers waardoor de prijsverandering naar boven weer is gecorrigeerd. De bulls die de prijs hebben laten stijgen, verliezen het uiteindelijk van de bears die de prijs weer hebben laten dalen. Deze Gravestone Doji wordt meestal gesignaleerd bij een top. Een Gravestone Doji in een stijgende trend kan wijzen op het einde van de stijgende trend. Deze Doji kan het einde van een opwaartse trend betekenen, en een begin van een dalende trend. De meeste handelaren wachten op verdere bevestiging voordat er actie wordt ondernomen. Bij het signaleren van een Gravestone Doji moeten handelaren denken aan het sluiten van een long positie of het innemen van een short positie. Afbeelding Gravestone Doji afkomstig van TradingView.  Een Dragonfly Doji is een omgekeerde Gravestone Doji. De opening en slotkoers bij een Dragonfly Doji bevinden zich zoals bij elke Doji op hetzelfde niveau. De schaduw (wick) bevindt zich aan de onderkant. Dit betekent dat de Dragonfly Doji een schaduw (wick) heeft die naar beneden wijst. Bij dit patroon proberen de bears eerst de koers naar beneden te duwen, de bulls laten de prijs uiteindelijk weer stijgen tot het niveau van de openingskoers. De verkopers hebben niet kunnen winnen van de kopers, dit candlestick patroon kan duiden op het einde van een downtrend. Spinning tops Spinning tops, ook wel de tol kandelaar genoemd, zijn candlesticks met een kleine body en lange wicks. Dit betekent dat de openingskoers van de candle zich dicht bij de slotkoers bevindt. Kopers hebben de koers in de periode tussen het openen en sluiten van de body flink omhoog weten te duwen. De verkopers hebben ook binnen deze periode de koers flink naar beneden weten te duwen. Deze wicks die zijn ontstaan door de bulls en bears, zorgt voor de lange schaduwen boven en onder body. De koers gaat met deze candles niet een duidelijke richting op. De kopers en verkopers houden de koers in evenwicht. Als de spinning top candlestick gesignaleerd wordt na een sterke daling of stijging, kan dit duiden op een trend omkeer. De kleine body representeert de besluiteloosheid binnen de markt dus kan er ook een zijwaartse beweging plaats gaan vinden. Een spinning top die zich op een top of bodem voordoet, kan duiden op een trend omkeer. Een handelaar moet niet bij het waarnemen van een spinning top direct een positie innemen. Stel dat de handelaar na een opwaartse trend een Spinning top waarneemt. In dit geval moet de handelaar wachten op op verdere bevestiging voordat er gespeculeerd kan worden op een trend omkeer. De candlestick die na de Spinning top komt, moet een roodgekleurde candlestick zijn om de trend omkeer te bevestigen. Als dit het geval is kan de handelaar een short positie innemen. Hammer & hanging man De candlestick met een kleine body en een lange schaduw (wick) aan de onderkant wordt de Hammer genoemd. Er is sprake van een hammer als de schaduw (wick) twee keer zo lang is als de body. De hammer komt voor aan het einde van een dalende trend en wijst op het einde van deze dalende trend. Na het openen van de candlestick zorgen de bears voor een forse daling. Dit veroorzaakt de lange wick naar beneden. De bulls zorgen hierna voor een stijging van de koers. Hierdoor bevindt de sluitkoers zich dicht bij de openingskoers. De Hammer kan een indicatie geven aan de handelaar dat het einde van de downtrend is bereikt. Ook hier moet de handelaar wachten op verdere bevestiging voordat er een positie wordt ingenomen. De Hanging Man is exact dezelfde candle als de Hammer, de plaats waar de candle gesignaleerd wordt bepaalt de naam. Aan het einde van een stijgende trend wordt deze candlestick de Hanging Man genoemd. Deze candlestick geeft de indicatie voor een dalende trend. Het is verstandig om na het herkennen van deze candlestick, te wachten op verdere bevestiging voordat er een positie wordt ingenomen. Inverted Hammer & Shooting star De Inverted Hammer en Shooting star zien er precies hetzelfde uit. De plaats waarop de candlestick zich voordoet bepaald de benaming van de candlestick. Dit candlestick patroon heeft een lange schaduw met aan de onderkant een kleine body. Het candlestick patroon wordt de Inverted Hammer genoemd als de candle zich na een downtrend bevindt. Na het signaleren van de Inverted Hammer, wordt vaak de downtrend beëindigd. De schaduw (wick) van dit candlestick patroon moet minstens twee keer zo groot zijn als de body. Afbeelding Inverted Hammer afkomstig van TradingView.  De Shooting Star candlestick ziet er exact hetzelfde uit als de Inverted Hammer. De Shooting Star is te vinden aan het einde van een stijgende trend. Als de Shooting Star gesignaleerd wordt, kan er een einde van de stijgende trend verwacht worden. Afbeelding Shooting Star afkomstig van TradingView.  Deze twee candlestick patronen vertellen de handelaar dat de kopers of bulls de koers wilden laten stijgen, maar dat dit uiteindelijk niet gelukt is. De sluitkoers van de candle bevindt zich namelijk dicht bij de openingskoers. Een handelaar moet eerst wachten op bevestiging voordat er een positie wordt ingenomen. Bij de Inverted Hammer betekent een groene candle na het signaleren van dit candlestick patroon, dat de kans groot is dat de koers verder zal stijgen. Na het signaleren van de Shooting Star moet de handelaar wachten op een rode candle. Hierna is de kans groot dat de koers verder zal dalen. Bij de Shooting Star duidt een rode candle na het candlestick patroon op een daling na het signaleren van dit candlestick patroon, betekent dat de kans groot is dat de koers verder zal dalen. Bullish & Bearish engulfing Dit candlestick patroon bestaat uit twee candlesticks. Bij het Bullish Engulfing patroon is er een bearisch candlestick die wordt gevolgt door een bullish candlestick. Er is sprake van een Bullish Engulfing patroon als de tweede candlestick opent onder of op hetzelfde niveau waarop de eerste bearish candle gesloten is. De tweede candle moet sluiten boven de openingskoers van de eerste candle. Hoe groter de body van de tweede candlestick is in verhouding tot de body van de eerste candlestick, hoe betrouwbaarder het patroon. Als dit candlestick patroon wordt waargenomen in een grafiek, kan er worden uitgegaan van een stijging van de koers. Een Bearish Engulfing candlestick patroon heeft is hetzelfde als een bullish engulfing candlestick patroon, maar dan in tegenovergestelde richting. De eerste candlestick is een groene, stijgende candlestick. De tweede candlestick van dit patroon is een rode, dalende candlestick die op hetzelfde niveau of hoger opent als de eerste candlestick. Er is sprake van een bullish engulfing candlestick als de tweede candlestick lager sluit dan de eerste candlestick. Als dit candlestick patroon wordt waargenomen in een grafiek, kan er worden uitgegaan van een daling van de koers. Bullish Harami & Bearish Harami Het Bullish Harami candlestick patroon lijkt op het Bullish Engulfing patroon. Het verschil is dat de eerste en tweede candlestick bij dit patroon zijn in lengte zijn omgedraaid. De eerste candle is een bearish candlestick die wordt gevolgt door een kleinere bullish candlestick. De tweede candlestick opent op hetzelfde niveau als de eerste candlestick of erboven. Dit candlestick patroon geeft aan dat er een afname is in het momentum van de trend. In de meeste gevallen geeft dit patroon de handelaar het signaal dat er een bodem bereikt is en dat de dalende trend zal veranderen in een stijgende trend. Een Bullish Harami kan voor handelaren een teken zijn om een long positie in te nemen. Afbeelding Bullish Harami afkomstig van TradingView.  Bij een Bearish Harami candlestick patroon is de eerste candle een grote bullish candle, die wordt gevolgd door een kleinere bearish candle. Het tweede patroon opent lager dan of op hetzelfde niveau als de slotkoers van de eerste candlestick. Dit candlestick patroon komt voor op een top en geeft een omkeer in de trend weer. Als een handelaar een bearish harami patroon signaleert, kan er mogelijk een short positie worden ingenomen. Morning Star & Evening Star Dit candlestick patroon bestaat uit drie candlesticks. Bij de Morning Star is de eerste candlestick van het patroon een bearish candle. De tweede candlestick vormt de star. Deze candlestick opent lager dan de slotkoers van de eerste candlestick waardoor er een gap ontstaat. De laatste candle heeft een langere bullish body die minstens voor 50% in het gebied komt van de body van de eerste candlestick. Als dit patroon herkend wordt, is de kans groot dat een dalende trend overgaat op een stijgende trend. Het tegengestelde patroon van de Morning Star is de de Evening Star. De eveningstar bestaat wederom uit drie candles. De eerste candlestick is een rode candlestick. Deze wordt gevolgd door een tweede candlestick die voor een gap zorgt. De derde candlestick is een grote bearish candlestick. Bij het herkennen van de Evening Star kan de handelaar verwachten dat een stijgende trend omslaat in een dalende trend. Dark Cloud Cover & Piercing Line Deze candlestick patronen bestaat beide uit twee candlesticks. Bij de dark cloud cover opent de tweede candlestick boven de eerste candlestick. De sluitkoers van de tweede candlestick sluit onder het middelpunt van de eerste candlestick. Bij het signaleren van dit patroon kan de handelaar ervan uit gaan dat er een dalende trend plaats zal vinden. Afbeelding Dark Cloud Cover afkomstig van TradingView.  Het candlestick patroon met de naam Piercing Line, is het tegengestelde patroon van de dark cloud cover. De tweede candlestick opent lager dan de eerste. De sluitingskoers van de tweede candlestick bevindt zich boven het middelpunt van de eerste body. Als een handelaar de Piercing Line signaleert is de kans groot dat er een stijgende trend gaat plaatsvinden. Afbeelding Piercing Line afkomstig van TradingView.  Deze candlestick patronen kunnen je helpen bij het uitvoeren van technische analyses. Voor een handelaar op de beurs is het op de juiste manier uitvoeren van de technische analyses van groot belang. Meer leren over traden? bereid jezelf goed voor, voordat er gehandeld gaat worden op de beurs.

15 Dec 2021 Lees verder

Wat is price action?

Price action is de ontwikkeling van de prijs binnen een bepaalde periode. Door deze price action is het mogelijk om technische analyses uit te voeren op koersen van aandelen, grondstoffen, valuta’s, crypto etc. Traders die voornamelijk op korte termijn handelen, baseren hun handelsbeslissingen volledig op de price action.   Wat vertelt Price action?  Als de price action overzichtelijk wordt weergegeven in een grafiek, kunnen handelaren deze observeren en hierdoor trends, break-outs en trend omkeren signaleren. De meeste handelaren gebruiken de candlestick grafiek. Deze grafieksoort is favoriet omdat de open en slotkoers weergegeven worden. In de candelstick grafiek worden ook de hoogste en laagste waarde van de candles weergegeven. Het populairste platform om  grafieken te bekijken is het platform van TradingView. Door de price action kunnen er verschillende patronen herkend worden binnen een grafiek. Als een bepaald patroon herkend wordt in de grafiek, geeft dit slechts een voorspelling. Een patroon in een grafiek herkennen geeft alleen aan dat de kans groter is dat de koers een bepaalde kant op gaat, in plaats van de andere kant. Het blijft altijd een voorspelling en niemand weet precies wat de koers morgen gaat doen.   Veel handelaren maken bij het lezen van grafieken ook gebruik van weerstanden en bodems om de richting van de koers te kunnen bepalen.   Price action wordt ook gebruikt bij de ontwikkeling van verschillende indicatoren. Deze indicatoren kunnen los of in combinatie met elkaar of met patronen worden gebruikt om de markt te voorspellen.   Nadelen  Hoe een handelaar de price action binnen de technische analyse interpreteert, is vrij subjectief. Er kunnen verschillende dingen worden geconstateerd door verschillende handelaren bij dezelfde grafiek. De ene handelaar kan een short positie innemen bij een dalende trend terwijl een andere handelaar een omkeer van de trend verwacht en zijn long positie wil gaan innemen. De ingestelde tijdsperiode waarop de handelaar de grafiek zit te bekijken heeft invloed op wat de handelaar ziet. Hoe meer indicatoren of regels er bevestigd worden, hoe groter de kans dat het uitkomt. Maar een handelaar heeft geen tijd om veel regels te controleren want er moet snel een beslissing gemaakt worden.   Alle informatie bij price action trading is gebaseerd op koers toestanden uit het verleden. Deze informatie uit het verleden kan een indicatie geven wat er in de toekomst gaat gebeuren. Deze informatie geeft nooit 100% zekerheid over de toekomst.  Bij het traden is het op de juiste manier uitvoeren van een technische analyse van groot belang op het succes van een trader. Klik hier om meer te leren over de technische analyse.    

24 Nov 2021 Lees verder

Head and shoulders patroon; duidelijke uitleg en voorbeelden

Het head and shoulders patroon is een patroon die gebruikt wordt bij technische analyse. Het patroon kenmerkt zich door de drie toppen waarvan de middelste de hoogste is en de buitenste twee ongeveer even hoog. Dit patroon duidt doorgaans op een trend omkeer van bullish naar bearish.   Begrijpen hoe het head and shoulders patroon in elkaar steekt Het patroon vormt zich wanneer de koers stijgt tot een nieuwe piek, maar vervolgens weer terug valt naar de basis van de eerdere opwaartse beweging. Hierna stijgt de koers weer boven de vorige piek uit om zo een nieuw hoogtepunt te creëren. Vervolgens daalt hij vanaf deze nieuwe piek weer terug naar de basis. Om het patroon af te maken stijgt de koers opnieuw, maar nu ongeveer tot de hoogte van de eerste piek van de drie, om vervolgens weer terug te vallen en het basisniveau te breken naar beneden toe. (Hieronder een visueel voorbeeld met een uitgebreide uitleg van wat je ziet) Het voorbeeld zoals dat je dat hier ziet is de basis van het patroon. Het begint met de opwaartse trend waarbij hij een nieuwe piek bereikt. Deze eerste piek noem de ‘left shoulder’, of in het Nederlands de linker schouder. Na deze piek zal hij terug vallen naar de basis. Deze basis noem ook wel de ‘neckline’, of in het Nederlands ‘halslijn’. De halslijn verbindt het dal tussen de eerste en tweede piek met het dal tussen de tweede en derde piek. Vanaf deze halslijn stijgt hij door om opnieuw een nieuwe piek te maken. Deze middelste piek is de hoogste. Daarom noemen we deze piek ook ‘head’ of op zijn Nederlands ‘hoofd’. Na deze hoogste piek zal de trend wederom dalen naar de halslijn. Vanaf de neckline zal hij dus zijn laatste stijging maken tot een hoogte die ongeveer gelijk is aan de eerste piek. Na de derde piek is het de bedoeling dat hij de neckline breekt. Bij het breken van de neckline heb je een valide head en shoulders patroon. Vaak zie je hem niet zo eenvoudig of mooi in de werkelijke grafieken terug als in de theorie. Toch zijn er veel momenten die gelden als valide head and shoulders patroon die er niet exact hetzelfde uitzien als dit voorbeeld. (hieronder zie je een voorbeeld van het patroon in de werkelijke markt) Je ziet dat hij niet zo mooi terugkomt als in de theorie. En laten we eerlijk met je zijn, dit zal hij waarschijnlijk zelden doen. De grafieken zijn een visuele weergave van vraag en aanbod. Deze niveaus van vraag en aanbod zullen dan ook nooit op een exacte koers of prijs liggen. Zo zit de markt nu simpelweg in elkaar. Het zijn steeds gebieden van vraag (support) en aanbod (resistance) waar de koers op zal reageren. Geen exacte koersniveaus. Toch is dit patroon een van de betrouwbaarste patronen als het gaat om een trend omkeer. Deze gebruikt verschillende maten van nauwkeurigheid om een hoge waarschijnlijkheid op een trend omkeer aan te duiden. Let wel, geen enkel patroon geeft garantie op welke beweging dan ook!   Uitleg vanuit een marktperspectief De stijgende koers die de eerste piek vormt, geeft aan dat er momentum in de markt aanwezig is. Dit betekent in dit geval dat de prijs van de koers stijgt, dus dat er een sterke trend is. Het terugzakken van de koers na het maken van de eerste top, geeft aan dat het momentum even verdwenen is. De stijgende trend wordt voor een periode onderbroken. De kopers in de markt wachten even af. Nadat de koers weer een stukje gezakt is, worden ze weer actief en beginnen ze weer met kopen. Dit zorgt voor meer momentum in de markt, en er wordt vervolgens een nieuwe en hoogste top gevormd. Dit koopgedrag heeft het hoofd van het patroon gevormd. Op een gegeven moment vinden kopers het wel gescheten en nemen ze winst. Daarentegen zien de verkopers deze nieuwe piek als een mooie kans om te verkopen. Als de handelaren beginnen met het verkopen, daalt de koers weer. Op het moment dat de koers daalt onder de waarde van de eerste piek (shoulder), betekent dit dat de verkopers aan het winnen zijn. Als er meer mensen verkopen dan kopen, dan daalt de koers. Er zijn na de daling nog een paar kopers in de markt die van mening zijn dat de prijs toch nog wat zal stijgen, er wordt dus weer gekocht. De koers stijgt weer, maar slechts tot ongeveer de hoogte van de eerste piek. De kopers slagen er niet in de prijs verder te laten stijgen. De markt van kopers raakt zogezegd uitgeput, er zit niet genoeg kracht/momentum meer in aan de kant van de kopers. De trend zal weer terugvallen en uiteindelijk falen om de stijgende trend door te zetten. Dit duidt vaak op een daling van de trend.   Een omgekeerd head and shoulders patroon Het head and shoulders patroon kan ook ondersteboven voorkomen in een grafiek. Dit wordt het inversed head and shoulders patroon genoemd. Dit is exact het tegenovergestelde van een normaal head and shoulders patroon. Bij een omgekeerd head and shoulders patroon worden er namelijk drie dieptepunten gemaakt door de koers, waarvan de middelste het laagste moet zijn. Ook hier vormt het middelste dieptepunt het hoofd. (Hieronder een voorbeeld van het inversed head en shoulders patroon)   Handelen met het head en shoulders patroon Handelaren gebruiken het head and shoulders patroon voor het bepalen waar en wanneer er een positie ingenomen gaat worden. Doorgaans wordt er bij het breken van de neckline een positie ingenomen. Bij een normaal head and shoulders patroon, wordt er vaak een short positie ingenomen. In het geval van een inversed head and shoulders patroon, wordt vaak een long positie ingenomen. In de theorie wordt de afstand tussen de hoogste piek en de neckline wordt gebruikt om het koersdoel te bepalen. De stop-loss wordt dan geplaatst na Voorbeeld: Als de afstand tussen de halslijn en het hoofd 30 pips is, wordt het koersdoel 30 pips onder de halslijn worden geplaatst.  Als extra bovenop het patroon op zich, wordt er door velen ook nog gebruik gemaakt van de RSI. Als de RSI een ‘oversold’ of ‘overbought’ situatie aangeeft, is de kans nog groter dat de trend gaat keren. De combinatie van het head en shoulders patroon met de RSI kun je gebruiken wanneer je er zelf ook op vertrouwd dat de combinatie sterker is dan het patroon op zich. Nogmaals, geen een signaal geeft garantie op welk beweging dan ook.   Belangrijke aandachtspunten Het head and shoulders patroon is een vrij betrouwbaar patroon, mits hij juist wordt gelezen. Er worden bij het interpreteren van het patroon nog weleens fouten gemaakt. Een head en shoulders patroon is vaak een aanduiding van een trend reversal. Dit betekent dus dat een normaal head and shoulders patroon zich voordoet in een stijgende trend, en een inversed head and shoulders patroon in een dalende trend. We laten een paar voorbeelden zien waarbij hij juist geïnterpreteerd wordt en waar hij verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zoals je ziet, is het belangrijk dat er goed gekeken wordt in welke directie de trend gaat en in welke directie het head en shoulders patroon zich vormt. Bij een juiste interpretatie van het patroon en een correcte timing, kan het een zeer lucratief patroon zijn om mee te handelen.

23 Nov 2021 Lees verder

Ascending triangle en descending triangle

Een ‘ascending triangle’ of een ‘descending triangle’ is één van de vele patronen binnen technische analyse. Dit is een methode die wordt gebruikt om een verwachting te schetsen van bijvoorbeeld een aandelenkoers. De driehoekpatronen zijn een van de meest bekende patronen in technische analyse. Ascending triangle definitie De ascending triangle wordt ook wel de rising triangle of stijgende driehoek genoemd. Het is een grafiekpatroon dat veelvuldig in technische analyse terug te vinden is. Het is een bullish continuatiepatroon, ook bullish engulfing genoemd. Wanneer een patroon ‘bullish’ wordt genoemd met betrekking tot de continuatie, wil dat zeggen dat er een prijsstijging wordt verwacht. Descending triangle definitie Een descending triangle is een grafiek patroon dat tevens wordt gebruikt in technische analyse. In tegenstelling tot de ascending triangle is de descending triangle een bearish grafiekpatroon. Dit betekent dat er wordt gespeculeerd op een prijsdaling. De descending triangle werkt soortgelijk aan de ascending triangle. Op basis van de ascending triangle worden vaak long posities ingenomen. De descending triangle resulteert vaak in het plaatsen van short posities. Wat is een continuatiepatroon/voortzettingspatroon? Eerst even een stap terug. Want wat is een continuatiepatroon precies? In het kort vallen er in technische analyse twee vormen van koerspatronen te onderscheiden. Dit zijn omkeerpatronen en continueringspatronen. Een omkeerpatroon geeft een ommekeer in trend aan. De huidige prijstrend komt dan dus ten einde. Een continueringspatroon geeft een consolidatiefase aan. Dit houdt in dat de trend een korte pauze neemt, als het ware. Na deze korte pauze stijgt of daalt de koers weer verder zoals het daarvoor deed. Afbeelding afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Hoe werkt een ascending triangle? De ascending triangle is letterlijk vertaald een stijgende driehoek. In de afbeelding is te zien dat dit ook daadwerkelijk het geval is, of kan zijn. Door de prijsbewegingen kan een horizontale lijn worden geschetst langs de swing highs. Ook kan er een stijgende trendlijn worden geschetst langs de swing lows. Dit is ook terug te zien in de afbeelding. Deze twee lijnen vormen samen een driehoek, de stijgende driehoek. Op het moment dat de koers buiten deze driehoek gaat, dan spreken we van een uitbraak. Een ascending triangle moet langs twee swing highs en twee swing lows lopen om valide te worden verklaard. Bij meer raakvlakken met trendlijnen wordt het patroon doorgaans betrouwbaarder. Hoe werkt een descending triangle? Voor de descending triangle geldt het zelfde als voor de ascending triangle. Bij deze neerwaartse driehoek doet er zich een mogelijkheid voor om een short positie in te nemen. Er wordt in dit geval gespeculeerd op een neerwaartse trend. Bij dit type patroon is er tevens sprake van een invloed door volume. Dit betekent niet dat het volume laag moet zijn om het patroon meer kracht te geven. net als bij de stijgende driehoek geeft een hoog volume meer kracht aan het patroon. Door een trendlijn de tekenen worden meerdere lagere highs met elkaar verbonden. Een tweede horizontale trendlijn verbind de lows. In de meeste gevallen houden traders een fenomeen in de gaten waarbij een beweging onder de onderste ondersteuningstrendlijn plaatsvindt. Dit suggereert een opbouw van het een neerwaartse momentum, een ineenstorting van de prijs is mogelijk relevant. Traden met de ascending en descending triangle Bij een uitbraak van de ascending triangle kan de uitbraak zowel naar boven als naar beneden plaatsvinden. Wanneer de koers door de driehoek heen breekt aan de bovenkant, dan kan er doorgaans een prijsstijging verwacht worden. Ondanks dat de voorgaande trend vaak doorgezet wordt, is dit dus niet altijd het geval. Om een prijsbeweging te onderbouwen kan naar het volume gekeken worden. Als er wordt ingestapt op het moment dat de doorbraak plaatsvindt dan kan er op de trend meegelift worden. Handelen met een ascending triangle geeft een dus duidelijk instappunt. Ook het winstdoel, en een stop loss order zijn met deze methode relatief makkelijk te bepalen. Een trade bepalen met de ascending triangle Voor elke trader is het van belang om een plan per transactie uitgedacht te hebben. Bij het traden met een ascending triangle is dit prima te doen. Het winstdoel wordt berekend door de hoogte van de driehoek. Op het dikste punt kan je deze optellen of aftrekken van het uitbreekpunt. De stop loss order wordt geplaatst net buiten het patroon aan de andere kant van de uitbraak.  Deze is erg belangrijk. Patronen helpen te voorspellen, maar zullen echter nooit een waterdichte voorspelling opleveren. Continueringspatronen als de ascending triangle kunnen echter wel sterker of zwakker zijn. Wanneer de prijs bijvoorbeeld uitbreekt op een laag volume. Dit suggereert dat de uitbraak kracht mist. Een uitbraak die kracht mist resulteert vaak in een nieuwe consolidatieperiode. Dit wordt een valse uitbraak genoemd. Traden met patronen Het handelen middels patronen is lastig. Voor het ene aandeel zijn bepaalde patronen meer accuraat dan bij de ander. Het aflezen van candlestick grafieken en het koppelen van de patronen aan een dergelijke grafiek kan ook uitdagend zijn. Door te oefenen en ervaring op te doen kan een trader zich ontwikkelen. De succesvolle traders van vandaag de dag hebben vaak lang geoefend, met vallen en opstaan. Tegenwoordig zijn er echter veel hulpmiddelen ter beschikking. Beginnen met beleggen is het moeilijkst, beginnen met traden al helemaal. Dit komt omdat het leren ervan tijd en moeite in beslag neemt. Zelf traden met patronen Gelukkig kunnen de beginnend traders van vandaag leren van de fouten van anderen. Dit kan een hoop geld besparen! Wist je bijvoorbeeld dat je middels derivaten zoals opties jezelf ook in kan dekken? Op deze manier handel je relatief veilig. Zo maak je op langere termijn consistent winst! Gecompliceerde strategieën als deze leer je echter niet zomaar. Om auto te mogen rijden heb je ook autorijlessen nodig. Bij beleggen, en zeker bij traden is dit ook het geval. Laat je daarom goed begeleiden, en train jezelf. Hier heb je een leven lang profijt van!

13 Aug 2021 Lees verder

Self fulfilling prophecy en Technische Analyse

Self fulfilling prophecy, is dit de waarde van technische analyse? Traders over de hele wereld gebruiken technische analyse om o.a. koop- en verkoopmomenten te bepalen. Slaan de onderbouwingen voor deze keuzes ergens op, of komen dergelijke verwachtingen alleen uit door het massa gebruik van deze methode? Self fulfilling prophecy betekenis Wat is een self fulfilling prophecy? Een self fulfilling prophecy, of een zichzelf vervullende voorspelling, is een gebeurtenis die alleen wordt veroorzaakt door de voorgaande voorspelling of verwachting dat het zou gebeuren. Of dit voor technische analyse het geval is, is natuurlijk lastig te bepalen. Het is een onderwerp van veel controverse sinds de uitvinding van technische analyse. Tot op de dag van vandaag wordt hier over gediscussieerd. Het is ook van belang om de verschillende soorten technische analyse te begrijpen. Er bestaan binnen deze methodes verschillende manieren waarmee het beleggers in het verleden vaker is gelukt om succesvol te traden. Self fulfilling prophecy voorbeeld Is technische analyse een self fulfilling prophecy? Een voorbeeld van een self fulfilling prophecy is volgens sommige het gebruik technische analyse bij het actief beleggen, traden of zelfs daytraden. Het verschil tussen passief en actief beleggen is erg groot voor dit fenomeen. Enerzijds lijken de instrumenten die bij technische analyse worden gebruikt - zoals ondersteuning en weerstand, trendlijnen, grote dagelijkse voortschrijdende gemiddelden en andere soorten indicatoren voor technische analyse- voorspellende eigenschappen te hebben. Vaak beweegt de prijs van een aandeel actief in de richting die door deze indicatoren wordt voorspeld. Degenen die technische analyse als een self fulfilling prophecy zien, beweren echter dat deze indicatoren alleen 'juist' zijn omdat extreem grote aantallen mensen handelsbeslissingen baseren op dezelfde indicatoren. De gedachte is dat veel traders dezelfde informatie gebruiken om hun positie in te nemen en op hun beurt gezamenlijk de prijs in de 'voorspelde' richting laten bewegen. Technische analyse geanalyseerd Anderen beweren dat technische indicatoren toekomstige prijsbewegingen kunnen voorspellen omdat de basisprincipes van technische analyse, waarop het ontwerp van deze indicatoren is gebaseerd, geldig zijn en daadwerkelijk inzicht geven in de markt en de intrinsieke krachten die deze beïnvloeden. Voor beide kanten van het verhaal valt wat te zeggen. Er is overigens ook een aspect waar technische analisten het over het algemeen wel over eens zijn, dat om te leren traden er in ieder geval een bepaalde mate van begrip aanwezig is voor de methode technische analyse. Technische analyse op korte- en lange termijn Het is waar dat algemene signalen die worden gegenereerd door technische analyse zelf vervullend kunnen zijn en de prijs van een aandeel hoger of lager kunnen duwen. Zo wordt de sterkte van het signaal gestimuleerd. Dat gezegd hebbende is het zeer waarschijnlijk dat dit slechts een korte tijd zal duren. Dit komt omdat de doelstellingen van deelnemende investeerders en handelaren verschillend zijn. Er zijn honderden indicatoren die de spelers op de markt kunnen informeren, om nog maar te zwijgen van fundamentele krachten die de prijzen bepalen. Zo is het dus aannemelijk om te stellen dat op de lange termijn het bijna onmogelijk is dat technische analyse zichzelf vervult. Self fulfilling prophecy en prijsbepaling Veel technische traders zullen bijvoorbeeld een stop-loss order plaatsen onder het 200-dagen moving average van een bepaald bedrijf. Als een groot aantal handelaren dit heeft gedaan en de voorraad bereikt deze prijs, zal er een groot aantal verkooporders zijn. Dit zal naar aanleiding van deze acties de voorraad naar beneden zal drukken, wat de verwachte beweging van handelaren zal bevestigen. Afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Een forex trader kan ook gebruik maken van technische analyse. Self fulfilling prophecy in een sneeuwbaleffect Vervolgens zullen andere handelaren de prijs zien dalen en ook hun posities verkopen, wat de kracht van de trend versterkt. Deze verkoopdruk op korte termijn kan als zelf vervullend worden beschouwd. Het zal echter weinig invloed hebben op waar de prijs over weken of maanden zal zijn. Kortom, als genoeg mensen dezelfde signalen gebruiken kunnen ze de beweging veroorzaken die door het signaal wordt voorspeld. Echter is hier nog altijd discussie over, je zou het bijna kunnen beschouwen als een kip en ei verhaal. Self fulfilling prophecy en technische analyse Conclusie Op de lange termijn kan deze groep handelaren de prijs naar verwachting niet bepalen dit betekent echter niet dat technische analyse op langere termijn nutteloos is. Het is niet voor niks dat deze methode nog zo veel gebruikt wordt. Hoe je het went of keert, de methode schijnt dus toch te werken wanneer deze goed uitgevoerd wordt. Onderschat dit niet, technische analyse wordt niet in een dag aangeleerd. Hier is een bepaalde maat van kennis, scholing en uiteindelijk ook een gedeelte ervaring voor nodig. Zo kan een cursus technische analyse in dit geval erg nuttig en rendabel zijn voor elke belegger.

21 Apr 2021 Lees verder

Moving Average Indicator (MA)

De afkorting MA indicator staat voor Moving Average indicator. Dit is een indicator net als de MACD indicator wordt deze indicator gebruikt om een trend te bepalen. In plaats van een bewegelijke koersgrafiek krijg je bij de MA-indicator een strakke lijn te zien. Ook is het een indicator die is gebaseerd op data uit het verleden waardoor de weergave van de grafiek eigenlijk wat achterloopt op de realiteit. De MA indicator komen in twee vormen voor. Namelijk de SMA (Simpel Moving Average) en de EMA (Exponential Moving Average). Het verschil is dat bij de SMA de slotkoersen even zwaar wegen en bij de EMA wegen recentere slotkoersen zwaarder. Wat is een voortschrijdend gemiddelde? Een voortschrijdend gemiddelde (MA) is een veelgebruikte indicator in technische analyse die helpt prijsacties af te vlakken door het "lawaai" van willekeurige korte termijn prijsfluctuaties weg te filteren. Het is een trendvolgend of achterblijvende indicator omdat het gebaseerd is op prijzen uit het verleden. De twee basis en meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden zijn het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA) het eenvoudige gemiddelde van een effect over een bepaald aantal tijdsperioden, en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) dat meer gewicht geeft aan recentere prijzen . De meest voorkomende toepassingen van voortschrijdende gemiddelden zijn het identificeren van de trendrichting en het bepalen van ondersteunings- en weerstandsniveaus. Terwijl voortschrijdende gemiddelden op zichzelf nuttig genoeg zijn, vormen ze ook de basis voor andere technische indicatoren zoals de voortschrijdend gemiddelde divergentie convergentie (MACD). Omdat we uitgebreide definities en artikelen hebben rond specifieke typen voortschrijdende gemiddelden, zullen we hier alleen de term "voortschrijdend gemiddelde" definiëren. Om een ​​EMA te berekenen, moet u eerst het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) over een bepaalde periode berekenen. Vervolgens moet u de vermenigvuldiger berekenen voor het wegen van de EMA (de afvlakking ), die meestal de formule volgt: [2 ÷ (geselecteerde periode + 1)]. Voor een voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen zou de vermenigvuldiger dus [2 / (20 + 1)] = 0,0952 zijn. Vervolgens gebruikt u de afvlakfactor in combinatie met de vorige EMA om tot de huidige waarde te komen. De EMA geeft dus een hogere weging aan recente prijzen, terwijl de SMA een gelijke weging toekent aan alle waarden. Wat vertellen bewegende gemiddelden u? Voortschrijdende gemiddelden blijven achter bij de huidige prijsactie omdat ze gebaseerd zijn op prijzen in het verleden; hoe langer de periode voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe groter de vertraging. Aldus zal een 200-daagse Moving Average Indicator een veel grotere achterstand hebben dan een 20-daagse MA omdat deze prijzen voor de afgelopen 200 dagen bevat. De lengte van het te gebruiken voortschrijdend gemiddelde hangt af van de handelsdoelstellingen, met kortere voortschrijdende gemiddelden die worden gebruikt voor kort termijnhandel en langer voortschrijdende voortschrijdende gemiddelden die geschikter zijn voor lange termijn beleggers. De 50-daagse en 200-daagse MA's worden op grote schaal gevolgd door beleggers en handelaren, met onderbrekingen boven en onder dit voortschrijdend gemiddelde dat als belangrijke handelssignalen worden beschouwd. Voortschrijdende gemiddelden geven ook zelf belangrijke handelssignalen uit, of wanneer twee gemiddelden elkaar kruisen. Een stijgend voortschrijdend gemiddelde geeft aan dat het effect in een stijgende trend zit, terwijl een dalend voortschrijdend gemiddelde aangeeft dat het een neerwaartse trend is. Op dezelfde manier wordt opwaarts momentum bevestigd met een bullish cross-over, die optreedt wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde boven een langer voortschrijdend gemiddelde kruist. Het neerwaartse momentum wordt bevestigd met een bearish cross-over, die optreedt wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn kruist. Trends in de aandelenmarkt voorspellen is geen eenvoudig proces. Hoewel je niet kunt voorspellen wat er precies zal gebeuren, kun je jezelf betere kansen bieden met behulp van technische analyse en onderzoek. Om uw onderzoek en technische analyse op de markt te testen zou een brokerage account nodig zijn. Het kiezen van een makelaar kan frustrerend zijn vanwege de variëteit onder hen, maar u kunt een van de beste online effectenmakelaars bieden om het juiste platform voor uw behoeften te vinden. Voortschrijdende gemiddelden zijn een volledig aanpasbare indicator, wat betekent dat de gebruiker vrij kan kiezen welk tijdsbestek ze willen bij het maken van het gemiddelde. De meest voorkomende perioden die worden gebruikt in voortschrijdende gemiddelden zijn 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dagen. Hoe korter de tijd die wordt gebruikt om het gemiddelde te maken, hoe gevoeliger het is voor prijswijzigingen. Hoe langer de tijdspanne, hoe minder gevoelig of vloeiender, het gemiddelde zal zijn. Er is geen "juiste" tijdsperiode om te gebruiken bij het instellen van uw voortschrijdende gemiddelden. De beste manier om erachter te komen welke het beste voor u werkt, is door te experimenteren met een aantal verschillende tijdsperioden totdat u er een vindt die bij uw strategie past. BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN MOVING AVERAGE INDICATOR Een voortschrijdend gemiddelde is een techniek die vaak wordt gebruikt in technische analyse en die prijsgeschiedenis afvlakt door dagelijkse prijzen gedurende een bepaalde periode te middelen. Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) nemen het rekenkundig gemiddelde van een gegeven set prijzen over het afgelopen aantal dagen, bijvoorbeeld over de voorgaande 15, 30, 100 of 200 dagen. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebruiken een gewogen gemiddelde dat meer gewicht geeft aan meer recente dagen om het beter te laten reageren op nieuwe informatie. Wanneer activaprijzen hun voortschrijdende gemiddelden overschrijden, kan dit een handelssignaal genereren voor technische handelaren. Eenvoudig versus exponentieel voortschrijdend gemiddelde De eenvoudigste vorm van een voortschrijdend gemiddelde, toepasselijk bekend als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde van een gegeven set waarden te nemen. Met andere woorden, een set getallen of prijzen in het geval van financiële instrumenten worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal prijzen in de set. Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recente prijzen in een poging om het beter te laten reageren op nieuwe informatie. Het leren van de ietwat gecompliceerde vergelijking voor het berekenen van een EMA kan voor veel handelaren onnodig zijn, omdat bij bijna alle brokers de berekening voor u gedaan wordt in het technisch analyse programma.

24 Mar 2020 Lees verder

Bollinger Bands Indicator

De Bollinger Bands is een technische analyse tool ontwikkeld door John Bollinger. Er zijn 3 lijnen waaruit de Bollinger Bands zijn samengesteld. Namelijk: Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, een bovenste en een onderste band. De bovenste en onderste band zijn meestal 2 standaardafwijkingen van een 20-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Omdat de bandbreedte van de Bollinger Bands indicator afhankelijk is van de standaarddeviatie neemt de bandbreedte toe wanneer de volatiliteit van de onderliggende waarde ook toeneemt. En de bandbreedte wordt juist weer smaller als de koers stabieler wordt. Wat is een Bollinger Band Indicator? Een Bollinger Band indicator is een technisch analyse-instrument dat wordt gedefinieerd door een set lijnen die twee standaardafwijkingen (positief en negatief) uitzetten van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de prijs van de effecten, maar kan worden aangepast aan gebruikersvoorkeuren. Bollinger Bands zijn ontwikkeld en auteursrechtelijk beschermd door de beroemde technische handelaar John Bollinger, BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN Bollinger Bands zijn een technische analysetool ontwikkeld door John Bollinger. Er zijn drie lijnen waaruit Bollinger Bands zijn samengesteld: een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (middelste band), een bovenste en onderste band. De bovenste en onderste banden zijn meestal 2 standaardafwijkingen +/- van een 20-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, maar kunnen worden gewijzigd. Hoe kun je de Bollinger Bands berekenen De eerste stap bij het berekenen van Bollinger Bands is het berekenen van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van de betreffende effecten, meestal met behulp van een 20-daagse SMA. Een 20-daags voortschrijdend gemiddelde zou de slotkoersen gemiddeld maken voor de eerste 20 dagen als het eerste gegevenspunt. Het volgende gegevenspunt zou de vroegste prijs laten vallen, de prijs op dag 21 toevoegen en het gemiddelde nemen enzovoort. Vervolgens wordt de standaardafwijking van de prijs van het effect verkregen. Standaarddeviatie is een wiskundige meting van de gemiddelde variantie en is prominent aanwezig in statistieken, economie, boekhouding en financiën. Voor een gegeven gegevensset meet de standaardafwijking hoe gespreide getallen van een gemiddelde waarde zijn. De standaarddeviatie kan worden berekend door de vierkantswortel van de variantie te nemen, die zelf het gemiddelde is van de kwadratenverschillen van het gemiddelde. Vermenigvuldig vervolgens die standaardafwijkingswaarde met twee en beide optellen en aftrekken dat bedrag van elk punt langs de SMA. Die produceren de bovenste en onderste banden. Wat vertelt deze indicator u? Bollinger Bands Indicator zijn een zeer populaire techniek. Veel handelaren geloven dat hoe dichter de prijzen naar de bovenste band bewegen, des te overbought de markt is en hoe dichter de prijzen naar de lagere band bewegen, des te meer de markt is overkocht. John Bollinger heeft een set van 22 regels om te volgen bij het gebruik van de bands als een handelssysteem. De squeeze De squeeze is het centrale concept van Bollinger Bands Indicator. Wanneer de banden dicht bij elkaar komen en het voortschrijdend gemiddelde beperken, wordt dit een squeeze genoemd. Een squeeze duidt op een periode van lage volatiliteit en wordt door handelaren beschouwd als een potentieel teken van toekomstige verhoogde volatiliteit en mogelijke handelsmogelijkheden. Omgekeerd geldt dat hoe breder de banden bewegen, hoe groter de kans op een afname van de volatiliteit en hoe groter de mogelijkheid om een ​​trade te verlaten. Deze voorwaarden zijn echter geen handelssignalen. De banden geven geen indicatie wanneer de verandering kan plaatsvinden of welke koers zou kunnen bewegen. Breakouts Ongeveer 90% van de prijsactie vindt plaats tussen de twee banden. Elke uitbraak boven of onder de bands is een groot evenement. De uitbraak is geen handelssignaal. De fout die de meeste mensen maken is geloven dat die prijs een van de bands raakt of overtreft een signaal is om te kopen of verkopen. Breakouts geven geen idee over de richting en omvang van toekomstige prijsbewegingen. Beperkingen van Bollinger Bands Bollinger Bands zijn geen stand-alone handelssysteem. Ze zijn gewoon een indicator die is ontworpen om handelaren informatie te verstrekken over prijsvolatiliteit. John Bollinger stelt voor ze te gebruiken met twee of drie andere niet-gecorreleerde indicatoren die meer directe marktsignalen geven. Hij vindt het cruciaal om indicatoren te gebruiken op basis van verschillende soorten gegevens. Sommige van zijn favoriete technische technieken zijn voortschrijdend gemiddelde divergentie/convergentie (MACD), on-balance volume en relatieve sterkte index (RSI). Omdat ze worden berekend op basis van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, wegen ze oudere prijsgegevens hetzelfde als de meest recente, wat betekent dat nieuwe informatie kan worden verdund door verouderde gegevens. Het gebruik van 20-daagse SMA en 2 standaardafwijkingen is een beetje willekeurig en werkt mogelijk niet voor iedereen in elke situatie. Handelaren moeten hun SMA- en standaardafwijkingsaannames dienovereenkomstig aanpassen en controleren. Het komt erop neer dat Bollinger Bands zijn ontworpen om kansen te ontdekken die beleggers een "grotere" kans op succes geven.

17 Mar 2020 Lees verder

Volatiliteit: Wat houdt dat in? – Beleggingsinstituut

  Volatiliteit is een begrip dat veel gebruikt wordt in de financiële wereld. Het geeft de beweeglijkheid van een koers aan. In dit artikel lees je meer over de werking en betekenis van het begrip. Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u door het artikel navigeren; Wat is volatiliteit precies? Welke soorten volatiliteit zijn er? Volatiliteit berekenen Wat zegt het eigenlijk? VIX-index Wat is volatiliteit precies? De koers van een beleggingsproduct ontwikkelt zich voortdurend. De prijs schiet continue omlaag of omhoog. De volatiliteit is het gegeven dat aanduidt hoe volatiel, dus bewegelijk de koers is. Het is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het beleggen of handelen, omdat volatiliteit zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer mogelijkheden om geld te verdienen (of te verliezen!), maar ook een groter risico bij een bepaalde transactie. Volatiliteit kan worden gemeten met verschillende methoden, waaronder standaarddeviatie en bèta-analyse. De standaarddeviatie meet hoe ver de prijzen over een bepaalde periode afwijken van hun gemiddelde waarde, terwijl de Beta nagaat hoe gevoelig de prijs van een actief is voor bredere marktbewegingen. Als u de volatiliteit beter begrijpt, kunt u slimmere beleggingsbeslissingen nemen, het is dus belangrijk om met volatiliteit rekening te houden bij het uitstippelen van een handels- of beleggingsstrategie. Aandelen van een gevestigd bedrijf met een stabiele koers hebben over het algemeen een lage beweeglijkheid. Dit betekent dat de prijsstijgingen en -dalingen klein zijn. Bij kleine speculatieve bedrijven is dit vaak juist het tegenovergestelde, hier fluctueren de koersen met een hoge beweeglijkheid. Dat is een gegeven dat goed verklaarbaar is, want kleine bedrijven moeten nog het vertrouwen winnen, groei realiseren en hun positie binnen de markt vestigen. Grote bedrijven hebben dit al gedaan, want zij hebben meerdere bedrijfstakken en een stabiele ontwikkeling. Welke soorten volatiliteit zijn er? Er zijn twee soorten volatility, namelijk: de historische volatiliteit en de implied volatility . De historische beweeglijkheid geeft aan wat de beweeglijkheid van een onderliggende waarde was in het verleden. Bij de implied volatility gaat het om de toekomstige beweeglijkheid die afgeleid kan worden uit de optieprijzen. Volatiliteit berekenen De historische volatiliteit wordt altijd in een percentage op jaarbasis uitgedrukt. Dit is de standaarddeviatie van het betreffende effect over een bepaalde periode. Aan de hand van de beweeglijkehid kan er dus berekend worden hoe een effect naar verwachting gaat bewegen in een bepaalde periode. De volatility wordt over het algemeen berekend aan de hand van ingewikkelde formules. Er is echter een eenvoudige formule die een redelijk goede schatting maakt. De formule luidt als volgt:        Hoogste koers effect - Laagste koers effect        (Hoogste koers effect + Laagste koers effect)/ 2 Voorbeeld: Aandeel XYZ heeft de volgende slotkoersen over een bepaalde periode: 50, 48, 52, 44, 46. de volatiliteit van aandeel XYZ is dat ongeveer gelijk aan (52-44)/(52+44)/2)) = 16,66% Wat zegt het eigenlijk? De beweeglijkheid zegt iets over het risico van een beleggingsproduct. Hoe hoger de beweeglijkheid, hoe groter het risico is. De kans op een plotselinge prijsdaling is dan een stuk groter. Veel beleggers gebruiken het begrip dus om het risico van een eventuele belegging in te schatten. Actieve beleggers hebben vaak interesse in producten met een hoge beweeglijkheid. Het risico is dan dus groter. Door de grote beweeglijkheid is er ook sneller een grotere winst te behalen. Defensieve beleggers mijden dit soort producten het liefst. Zij zoeken producten met een stabielere koers. VIX-index De VIX-index is een index waarin de mate van volatiliteit weergegeven wordt. Dit wordt alleen gedaan op basis van de aandelen die deel uitmaken van de S&P500. Dat is de Amerikaanse variant van de AEX-index, waarin de 500 belangrijkste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen. In andere woorden: De VIX-index laat de gemiddelde beweeglijkheid zien van de 500 belangrijkste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Daardoor is het een betrouwbare graadmeter voor de beweeglijkheid van de economie in zijn geheel. Hoe lager de VIX-index, hoe stabieler de beurs zich ontwikkelt. Een hoge VIX-index is een teken van onrust op de beurs. De index wordt daarom ook wel een 'angstmeter' genoemd.    

05 Dec 2018 Lees verder

MACD indicator: Hoe werkt het?

“Moving Average Convergence Divergence”, dat naar het Nederlands vertaald Voortschrijdend Gemiddelde Convergentie Divergentie betekend, kortweg: de MACD indicator. De MACD-indicator is een tool die ontwikkeld door Gerard Appel in de jaren 70’. Het is een belangrijke indicator voor de technische analyse die gebruikt door het merendeel van de particulieren en professionele handelaren. Wij hebben al verschillende artikelen geschreven over technische analyse. wij adviseren u dit artikel te lezen als u nog geen kennis heeft gemaakt met het begrip 'moving average' Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u navigeren door het artikel; Hoe werkt de MACD indicator? MACD formule MACD signaallijn Welke signalen geeft de MACD indicator? Voor- en nadelen van de MACD indicator Hoe werkt de MACD indicator? Zoals hierboven vernoemd staat de MACD indicator voor: “Moving Average Convergence Divergence” De MACD is een zogenaamde trend-volgende indicator. Met het voortschrijdend gemiddelde kan een trend worden bepaald, met de MACD kan de kracht van de trend en mogelijke kantelpunten in de trend worden bepaald. De MACD kan worden gebruikt om de onderkant en bovenkant van de trend te herkennen en hiermee het risico van de belegging te verminderen. De MACD is het verschil tussen een kortere en een langere termijn moving average. Door het lange termijn voortschrijdende gemiddelde van het korte termijn voortschrijdend gemiddelde af te trekken, krijg je de MACD waarde. De gebruikte lange termijn voortschrijdend gemiddelde is het 26-daags moving average. De korte termijn moving average die wordt gebruikt is het 13-daags moving average. De MACD lijn is een lijn door de punten van de dagelijkse MACD waarde. De MACD lijn is het eerste gedeelte van de MACD indicator. MACD signaallijn De MACD signaallijn is het 9-daags voortschrijdend gemiddelde van de MACD, waarbij elke dag de gemiddelde MACD waardes van de laatste 9 dagen worden berekend. Voor de MACD signaallijn wordt vaak een tijdsafhankelijk voortschrijdend gemiddelde gebruikt, ook wel de EMA: Exponential Moving Average. Bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde worden de oudste waarden het minste meegeteld, maar voor de rest kan de standaard bereking van het voortschrijdend gemiddelde gebruikt worden. MACD formule De lijn van de MACD is =  de 12- daagse voortschrijdend gemiddelde – de 26-daagse voortschrijden gemiddeld. De signaal lijn  = MS 9  van de vorige berekening MACD Histogram = MACD waarde – Signaal lijn

Welke signalen worden er gegeven? De MACD indicator geeft 2 verschillende soorten signalen af, namelijk de sterkte van een trend en de kantelpunten in een trend. Het eerste signaal dat de MACD indicator afgeeft is of de trend stijgend of dalen is. Als de MACD stijgt, is de trend eveneens stijgend en dus bullish. Zodra de MACD een daling in zet of af vlakt, wordt de kracht van de trend minder en is het goed mogelijk dat de trend wijzigt. Het kantelpunt, ook wel de koop- of verkoopsignalen genoemd wordt aangegeven wanneer de MACD-lijn opwaarts de signaal lijn doorkruist. Dit is dan een koopsignaal. In het omgekeerde geval dat de MACD de signaal lijn neerwaarts doorkruist, geeft de indicator een verkoopsignaal af. Voor- en nadelen  Voordelen.de MACD indicator: identificeert de onderliggende trend, de verschillende impulsen en correctie fases van de markt; kan gebruikt worden voor day trading, scalping en swing trading; indicator is een actieve indicator; Nadelen: De MACD is vooral een korte termijn indicator. De langste periode waarmee de MACD rekening houdt, is het lange termijn voortschrijdend gemiddelde van 26 dagen. Het tweede nadeel is dat de MACD pas op een laat moment een signaal afgeeft. Omdat de MACD een trend volgende indicator is, worden pas signalen afgegeven als de trend al is ontstaan die wellicht met andere methodes eerder herkend kunnen worden. De derde beperking is dat niet alle aandelen een trend volgen. Sterker nog, op elk willekeurig moment zullen de meeste aandelen helemaal geen trend volgen. De aandelen die wel een trend volgen, zitten zeker niet altijd in een juiste trend om in te beleggen. Het laatste nadeel is dat elke technische analyse methode een vals signaal af kan geven en dus de MACD ook. Wees hier alert voor.

12 Sep 2018 Lees verder

Bollinger Bands: Wat zijn het?

Bollinger Bands   Dit artikel gaat over een veel gebruikte indicator door zowel particulieren als professionele beleggers. De indicator is eenvoudig te gebruiken, waar het deze populariteit voornamelijk aan te danken heeft. Met behulp van de Bollinger Bands proberen beleggers een trend te ontdekken en hier vervolgens op in te spelen. De indicator is gebaseerd op het 20-daags voortschrijdend gemiddelde. Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u navigeren door het artikel; Wat zijn Bollinger Bands Hoe gebruikt u Bollinger Bands Bollinger Bands berekenen en formule Interpretatie Wat zijn Bollinger Bands? De Bollinger Bands is een technische analyse indicator, ontwikkeld door John Bollinger. die wordt gekenmerkt door twee lijnen (de bands) die zowel boven als onder een centraal bewegend gemiddelde liggen van de prijs, waardoor de prijs wordt omsloten. Deze bands heten de upper en lower Bollinger Band en worden middels een standaarddeviatie berekend. Hoe gebruikt u Bollinger Bands? Het aantal periodes waarop het centrale bewegende gemiddelde wordt berekend is 20, terwijl de standaardafwijking wordt vermenigvuldigd met 2 om de bovenste en onderste banden te bepalen. Uit statistieken blijkt dat 95% van de tijd de koers binnen die banden blijft, volgens dit type parameter. Bollinger Bands berekenen en formule Berekening moving average De berekening van de moving average over X perioden, gebruikelijk 20 dagen: Moving average = Som van de koers over 20 dagen / aantal dagen Waarde upper band: Hier worden twee standaardafwijkingen toegevoegd aan de waarde die wordt verkregen uit het bewegende gemiddelde van 20. Waarde lower band: Deze waarde is identiek aan de upper band alleen worden er hier 2 standaardafwijkingen van de moving average 20 afgehaald in plaats van toegevoegd. Interpretatie De Bollinger Bands kunnen volgens hun gedrag op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De 2 interpretaties die worden waargenomen zijn de range- en trend interpretatie. Deze interpretatie is afhankelijk van hoe de markt beweegt. Aangezien de banden de marktvolatiliteit vertegenwoordigen kunnen we stellen dat hoe groter de kloof tussen de banden, hoe hoger de volatiliteit in de markt is. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om volatiele en minder volatiele situaties te identificeren. Dit betekend dus dat de volatiliteit toeneemt als de afstand tussen de bovenste en de onderste band groter wordt, en dat de volatiliteit afneemt als de afstand tussen de banden kleiner wordt. Dit principe klopt in 95% van de gevallen. Markt in een trend: De afstanden tussen de Bollinger Bands worden wijder, de helling van de banden volgen die van de moving average. Dus opwaarts in opwaartse trend en neerwaarts in een neerwaartse trend. Markt in een range: De afstanden tussen de banden worden nauwer omdat de prijzen in een zijwaartse richting bewegen, de helling van de moving average blijft laag, waardoor een range situatie zichtbaar is met rebounds (tegen aan stuiten) tegen de lage en hoge band van de indicator van John Bollinger.     Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.

30 Aug 2018 Lees verder

Moving average

Moving average De moving average, oftewel het voortschrijdend gemiddelde is een veelgebruikt aspect van de technische analyse. In dit artikel zal er worden besproken wat u uit deze indicator kunt opmaken en hoe het gebruik van deze indicator uw beleggingskeuzes kan bevorderen.Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u navigeren door het artikel; Wat is een moving average Populariteit Simple moving average & exponential moving average 20-daags, 50-daags en 200-daags voortschrijdend gemiddelde Wat is een moving average Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdsreeks. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdsreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont. Het belangrijkste voordeel van het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde is het weergeven van de trend en het aangeven van koop- en verkoopsignalen. Het grootste probleem bij het gebruik van een moving average is de gevoeligheid, ook wel tijdsfactor. Een korte moving average heeft als voordeel dat het gemiddelde heel gevoelig is en dus snel reageert op een verandering in de trend. Het grote probleem van moving averages is echter het veelvuldig krijgen van signalen die verliesgevend zijn, met name in een zijwaartse markt (whipsaw). De valse of foute signalen zijn bij een korte termijn moving average frequenter aanwezig dan bij een middellange of lange termijn moving average. Filters kunnen hierbij helpen. Populariteit De reden dat de moving average zo goed werkt is omdat veel particuliere en institutionele beleggers er gebruik van maken. Een andere reden is dat het niet moeilijk in gebruik is. Er bestaat een aantal verschillende voortschrijdende gemiddeldes maar de twee populairste zijn: de Simple moving average en de Exponential moving average, oftewel de 50-daags- en 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Simple moving average & exponential moving average Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde EDe bekendste en eenvoudigste vorm is het enkelvoudig voortschrijdend gemiddelde of de Simple Moving Average (SMA). De SMA wordt op een eenvoudige manier berekend. Men telt alle slotkoersen van een bepaalde periode op en deelt het resultaat door het aantal van deze periode. Dus kiest de trader voor 100, dan deelt de SMA het gemiddelde van de laatste 100 slotkoersen. Exponentieel voortschrijdend gemiddelde Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is gebaseerd op de gewogen gemiddelde prijs van een effect over een bepaalde periode. Hierbij worden uitschieters in de koersgrafiek geminimaliseerd. Een EMA wordt exponentieel gewogen in het voordeel van recente koersen. Als de koers boven het gemiddelde uitkomt wijst dit op een opwaartse beweging vanaf een bodem, wat gezien wordt als een koopsignaal, Zakt de koers onder het gemiddelde, dan wijst dit op een neerwaartse beweging vanaf een top, wat wordt beschouwd als een verkoopsignaal. 20-daags, 50-daags en 200-daags voortschrijdend gemiddelde 20-daags moving average De 20-daags voortschrijdend gemiddelde is de gemiddelde slotkoers van een aandeel/index over 20 dagen. Een opwaartse doorbraak van de koers door 20 EMA kan een indicatie zijn van een nieuwe korte termijn opwaartse koersbeweging. 50-daags moving average De 50 EMA kan op dezelfde manier gebruikt worden als de 200 EMA. Een andere techniek is om naar de helling van het voortschrijdend gemiddelde te kijken. De helling zal de richting en het momentum weergeven. Hoe steiler de helling hoe groter het momentum in de markt. Ook deze indicator is de gemiddelde sltokeors van een aandeel/index over 50 dagen. 200-daags moving average De 200 EMA is één van de meest gebruikte indicator. Deze indicator houdt vanzelsprekend de gemiddelde slotkoers avn een aandeel/index over 200 dagen in. Als de prijs ver verwijderd is van de 200 EMA dan zal deze vaak als een magneet dienen, dus wordt de prijs naar de 200 EMA toegetrokken.     Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.

23 Aug 2018 Lees verder

Kennispartners