Opties verkopen

Opties verkopen Opties verkopen wordt doorgaans schrijven genoemd. De schrijver ontvangt de premie die koper moet betalen voor de optie. Voor de schrijven van de optie staat maximale winst van [...]

Optie expiratie

Wat is optie expiratie? Het aflopen van een optiecontract noemt men optie expiratie. Op een expiratiedag kan er veel fluctuatie en handel plaats vinden in de opties, omdat partijen dan hun posities zo gunstig [...]

Amerikaanse opties

Amerikaanse opties Er worden twee optiestijlen onderscheiden. Amerikaanse opties en Europese opties. Dit zegt niets over waar de optie verhandeld wordt of dat de onderliggende waarde in Amerika of Europa [...]

Het kopen van opties

Het kopen van opties De koper van de optie betaalt een premie en verwerft daarmee een recht. Een koper weet van tevoren precies hoeveel hij maximaal kan verliezen, namelijk [...]

Opties

Wat zijn opties? Opties zijn een derivaat. Derivaten zijn financiële producten waarbij de waarde ervan is afgeleid van een ander financieel product, de onderliggende waarde. De waarde van een [...]