Kiyoh score

Kennisbank

Hoe werkt het rente op rente effect bij beleggen?

Beleggen doen mensen met diverse motieven en doelen. Waar de één hoopt in korte tijd een klapper te maken, wil de ander zijn oude dag zeker stellen. Omdat de wereld van aandelen en beleggen onvoorspelbaar en soms grillig is, wordt vaak aangeraden bij het investeren in aandelen echt voor de lange termijn te gaan. Wie een lange adem heeft, kan uiteindelijk rekenen op een leuk rendement. Dit moet echter niet verwacht worden op korte termijn, een stijging gaat vaak geleidelijk en met een golvende beweging opwaarts. Naast het feit dat aandelen over langere periodes vaak meer waard worden, is er nog een principe wat ze erg interessant maakt. Namelijk het rente-op-rente effect. Hoe dit werkt en/of dit iets voor jou is? Wij leggen het uit.   Rente-op-rente effect? Eigenlijk is het rente-op-rente effect niet de juiste term waar het gaat om aandelen. We kunnen beter spreken van rendement-op-rendement. Het principe is eigenlijk heel logisch. Wanneer jij kiest voor het investeren in aandelen waarover dividend wordt uitgekeerd, krijg je dit periodiek als bedrag op je beleggingsrekening gestort. Als je er vervolgens niet voor kiest om dit uit te laten keren en op te maken, maar juist op je rekening te laten staan en te herinvesteren, zorg je ervoor dat je aandelenportefeuille zonder extra inleg groeit. Wanneer je dit jaar in, jaar uit doet krijg je te maken met het sneeuwbaleffect. Want over het rendement van vorig jaar krijg je komend jaar ook weer rendement. Zo groeit je vermogen qua aandelen steeds sneller. Nog niet helemaal duidelijk? Dan even een voorbeeld; Stel je belegt € 1.000 en krijgt een dividend van 5% per jaar. In het eerste jaar is je winst € 50 en je belegging gegroeid tot € 1.050. In het tweede jaar maak je vervolgens weer 5% rendement, maar dan over het nieuwe bedrag van € 1.050. Dit jaar is dus je winst € 52,5. En zo gaat het ieder jaar om een groter bedrag. Is rendement op rendement beleggen iets voor mij? Dit klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn, niks hoeven doen en je vermogen ieder jaar zien groeien. Toch is deze manier van beleggen niet voor iedereen geschikt. Zoals we al zeiden is het zeer belangrijk om in de gaten te houden wat jij wilt bereiken met je investering. Wil je op korte termijn een leuke winst halen? Dan is het aan te raden om je geld te investeren in bedrijven die een snelle groeipotentie hebben zoals start-ups en scale-ups. Deze bedrijven hebben echter andere doelstellingen dan de gevestigde namen en multinationals. Zij kiezen er dan ook meestal voor niet winst uit te keren. Dit kan prima zijn wanneer het bedrijf snel groeit en dus de waarde van je aandeel ook, maar voor rendement beleggen zijn ze minder interessant. Mocht jij voor de lange termijn een vermogen willen opbouwen, bijvoorbeeld een appeltje voor de dorst tijdens je pensioen? Dan is het slim om je te verdiepen in rendement beleggen. Doordat het vaak grote internationale bedrijven zijn waarin je investeert, is het vrij save qua belegging en is de waardestijging van het aandeel gestaag, maar niet explosief. Met lage spaarrentes, hoge inflatie en een snel veranderende wereld is je vermogen verdelen over verschillende van dit soort ondernemingen in deze tijd een slimme keuze. Bedrijven die (minimaal) jaarlijks dividend uitkeren zijn bijvoorbeeld Shell, Ahold en Unilever. Het bedrag aan dividend kan echter per termijn wel verschillen, dit hangt vaak samen met de winst dat een bedrijf maakt. En de belasting bij het rente-op-rente effect? Het dividend wat jij over je aandelen ontvangt, wordt meegenomen in de belasting die jij moet betalen over je vermogen, de zogenaamde vermogensbelasting. Ook dit zal dus per jaar iets toenemen als jij ervoor kiest om je winst weer mee te financieren. Hier hoef je vaak weinig zelf voor te doen. De Belastingdienst heeft vaak zelf al en goede indicatie van het eigen vermogen wat jij hebt, en wat voor belasting je hierover moet betalen. Maar eigenlijk gaat hier nog een stap aan vooraf, want je betaalt ook dividendbelasting. Waarschijnlijk ken je die term nog uit het nieuws, toen het kabinet deze dividendbelasting wilde afschaffen voor de grote bedrijven. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, de dividendbelasting is voor alles en iedereen in Nederland 15%. Dit wordt automatisch ingehouden en hoef je zelf niet af te dragen. Kortom, wanneer je gaat voor beleggen en dan ook nog het rendementsaspect hierin meeneemt, snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt door de jaren heen jouw aandeel waarschijnlijk meer waard, en aan de andere kant levert het je op de kortetermijnwinst op in de vorm van dividend. Wanneer je dit rendement niet uit je beleggingsrekening haalt, maar herinvesteert, zie jij ieder jaar je geld groeien. Een win-win situatie waarbij er ook in mindere tijden op de beurs er toch een groeiprikkel in je vermogen zit.

14 Jul 2022 Lees verder

Management fee, rendementen en DGA’s

Management fee. Letterlijk vertaald een beheervergoeding. Wat is een management fee? Een management fee is een vergoeding die door een beleggingsbeheerder in rekening wordt gebracht voor het beheer van een beleggingsfonds. De management fee is bedoeld om de beheerders te vergoeden voor hun tijd en expertise voor het selecteren van aandelen en het beheren van de portefeuille. Het kan ook andere aspecten omvatten. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor 'investor relations' (IR) en de administratiekosten van een fonds. Belangrijkste leerpunten Beheervergoedingen zijn in principe de kosten om een ​​beleggingsfonds professioneel te laten beheren door een echte beleggingsbeheerder. De management fees dekken niet alleen de kosten voor het betalen van de beheerders, maar ook de kosten van investor relations en eventuele administratieve kosten. Vergoedingsstructuren zijn meestal gebaseerd op een percentage van het beheerd vermogen; ze variëren meestal van 0,10% tot meer dan 2% van het beheerd vermogen, een ‘average management fee’ of gemiddelde is lastig vast te stellen. Management fee uitgelegd De management fee is de kostprijs om uw vermogen professioneel te laten beheren. De vergoeding compenseert professionele geldbeheerders om effecten voor de portefeuille van een fonds te selecteren. Deze kunnen ze vervolgens beheren op basis van de beleggingsdoelstelling van het fonds. De structuur van de management fees varieert van fonds tot fonds. Doorgaans is dit gebaseerd op een percentage van het beheerd vermogen. De management fee van een beleggingsfonds zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgedrukt als 0,5% van het beheerd vermogen. Grote verschillen in management fees Beheerkosten kunnen variëren van slechts 0,10% tot meer dan 2% van het beheerd vermogen. Dit verschil in de aangerekende vergoedingen wordt doorgaans toegeschreven aan de beleggingsmethode die door de fondsbeheerder wordt gebruikt. Hoe actiever een fonds wordt beheerd, hoe hoger de beheerkosten die in rekening worden gebracht. Er zit een groot verschil tussen actief en passief beleggen. Een agressief aandelenfonds dat zijn portefeuille bijvoorbeeld meerdere keren per jaar omzet op zoek naar winstkansen kost veel meer om te beheren dan een meer passief beheerd fonds. Denk bijvoorbeeld aan een indexfonds dat min of meer in een mandje met aandelen zit zonder veel handel. Actief beheerde fondsen leiden over het algemeen tot hogere beheervergoedingen dan passief beheerde fondsen. Actief beheerde fondsen behalen echter niet noodzakelijkerwijs betere rendementen dan passief beheerde fondsen. In sommige gevallen doen deze het zelfs slechter.   Afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Zijn hoge management fees de kosten waard? Actieve fondsbeheerders vertrouwen op inefficiënties en verkeerde prijzen in de markt om aandelen te identificeren die het potentieel hebben om beter te presteren dan de markt. De efficiënte markthypothese heeft echter aangetoond dat aandelenkoersen alle beschikbare informatie en verwachtingen volledig weerspiegelen. De huidige prijzen zijn dus de beste benadering voor het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf. Dit zou voorkomen dat iemand op een consistente basis verkeerd geprijsde aandelen exploiteert. Dit komt omdat prijsbewegingen grotendeels willekeurig zijn en worden aangedreven door onvoorziene gebeurtenissen. Daarom impliceert de EMH dat geen enkele actieve belegger consequent de markt gedurende lange perioden kan verslaan, behalve bij toeval. Daar zullen een hoop beleggers echter een andere mening over hebben. Management fees en fondsen De resultaten van fondsen rekening houdend met de management fees Volgens decennia van Morningstar-onderzoek hebben actief beheerde fondsen met hogere kosten de neiging om ondermaats te presteren in vergelijking tot goedkopere passief beheerde fondsen in alle categorieën. Onderzoek door Nobelprijswinnaar William Sharpe heeft aangetoond dat: Na aftrek van kosten, het rendement op de gemiddeld actief beheerde dollar lager zal zijn dan het rendement op de gemiddelde passief beheerde dollar voor een bepaalde periode Sharpe concludeerde dat actieve fondsbeheerders slechter presteren dan passieve fondsbeheerders. Niet vanwege een tekortkoming in hun strategieën, maar vanwege de wetten van de rekenkunde. Willen actieve fondsbeheerders de markt met slechts 1% verslaan, dan zouden ze een extra rendement van meer dan 2% moeten behalen om de gemiddelde beheervergoeding van 1,19% te verantwoorden. Vergoedingen voor hedgefondsbeheer Hedgefondsen rekenen hoge vergoedingen die controversieel zijn geworden omdat de prestaties vaak achterblijven bij de markt. Hun vergoedingsstructuur wordt in Amerika gewoonlijk " twee en twintig " genoemd, omdat deze bestaat uit een vast bedrag van 2% van de totale vermogenswaarde en 20% van alle verdiende winsten. Hoewel het plan vaak wordt bekritiseerd, is het de norm geweest sinds Alfred Winslow Jones zijn oprichting afrondde in 1949. Dit wordt vaak beschouwd als het eerste hedgefonds waardoor managers vaak lagere vergoedingen, prestatiehindernissen en clawbacks implementeren als de prestatie niet wordt gehaald.   DGA betekenis. Wat is een DGA? Een DGA is een directeur grootaandeelhouder. Een fondsbeheerder heeft uiteraard veel te maken met management fees, en DGA echter ook. In Nederland ben je een DGA wanneer je een hoge bestuurlijke functie vervult bij een besloten vennootschap of naamloze vennootschap en een groot deel van de aandelen in het betreffende bedrijf bezit. De management fee en DGA’s Op het moment dat een DGA vanuit het betreffende bedrijf een management fee ontvangt wordt dit door de belastingdienst als salaris gezien. Zo zal een DGA dus een management besloten vennootschap oprichten. Deze management B.V. zal zichzelf vervolgens verhuren aan de DGA onderneming. DGA salaris Op deze manier worden de directietaken uit handen genomen. De DGA staat middels deze structuur niet op de loonlijst van de eigen vennootschap, toch ontvangt hij wel degelijk salaris. Voor de directeur grootaandeelhouder zijn hier fiscale voordelen van toepassing. Salaris DGA zonder dergelijke structuur Op deze manier hoeft de DGA namelijk slechts vennootschapsbelasting te betalen. Over 25% van het inkomen wordt dus belasting betaald in deze structuur. Als dergelijke structuur niet aangehouden zou worden dan zou de directeur grootaandeelhouder in de meest gevallen tegen het hoogste tarief in box 1 belast worden. Vermogensbelasting is een belangrijk aspect, ook in de beleggerswereld. Management fees en fondsen conclusie Kortom, fondsen werken uiteraard met name voor zichzelf. Wanneer de management fee in rekening wordt gebracht met het uiteindelijke rendement wat beleggers binnen dergelijke fondsen behalen dan valt te stellen dat fondsen ondermaats presteren. Wanneer beleggers zelf beleggen worden betere rendementen gemaakt. Dit geldt echter alleen als er een bepaalde mate van voorbereiding, en dus scholing heeft plaatsgevonden. Beleggen leer je niet in een dag. Het is wél een investering van je tijd waar een leven lang profijt van ervaren kan worden.

16 Apr 2021 Lees verder

Vertrouw niet op je pensioen, maar op een eigen financiële strategie

Vanwege nieuwe regelgeving die in 2021 van start zal gaan, krijgen pensioenfondsen en hun deelnemers een flinke dreun te verwerken. Een pensioen gaat of duurder worden, of minder opleveren. Wordt het niet tijd voor een eigen financiële strategie?  De aanpassingen in het pensioenstelsel zijn gegeven door een commissie die onder leiding staat van oud-minister Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend. Dit komt door het feit dat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Door die verwachting is de pensioenpremie al jaren te laag om de kosten te dekken. Om het verlies van de afgelopen jaren te compenseren kunnen er 2 dingen gebeuren: het pensioen wordt duurder of we krijgen minder terug voor dezelfde inleg. Dekkingsgraad Het rendement waar de fondsen vanaf 1 januari 2021 mee mogen rekenen gaat flink omlaag. Het gevolg hiervan is dat de premie flink omhoog zal moeten, of de pensioenopbouw omlaag. Hoe was het en wat wordt het? De dekkingsgraad van pensioenfondsen verandert ook. De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de pensioenverplichtingen. Deze dekkingsgraad krijgt door de maatregelen met ingang van 2021 ook nog eens harde tik. Er wordt gemiddeld een hap van 2,5% uit genomen. De reden hiervoor is dat de rekenrente lager wordt, in plaats van een hogere rente waar veel oppositiepartijen en pensioenfondsen voor pleitten. Bouw op jouw eigen financiële strategie Je hoeft natuurlijk niet compleet afhankelijk te zijn van jouw pensioen dat je wel of niet opbouwt en dit geldt ook voor de pensioenleeftijd. Als je zorgt voor je eigen financiële strategie is het mogelijk dat je zelf kan bepalen wanneer je met pensioen gaat. Hoe jonger je hiermee start, hoe sterker het rendement op de langere termijn wordt. Er zijn talloze mogelijkheden waarmee je vermogen op kunt bouwen, één daarvan is beleggen. Je kunt bijvoorbeeld beleggen in: vastgoed, whisky of old timers. Ook kun je beleggen in financiële producten als: aandelen, opties, turbo’s en futures, etc. Wil je verstandiger omgaan met je geld en voorkomen dat je spaargeld verdampt (LINK) dan is goed om te kiezen voor het zelf leren beleggen of het leunen op een financiële dienstverlener om dit voor jou te doen. Zo is het mogelijk om geld te laten beleggen bij een beleggingsbank of bij een vermogensbeheerder, maar daarnaast kun je zelf beleggen door een rekening te openen bij een broker. Voor die laatste doelgroep is het Beleggingsinstituut vooral actief.

02 Aug 2019 Lees verder

Rendement behalen

Rendement behalen Iedere belegger, iedere handelaar en iedere speculant is maar voor één reden actief op de financiële markten, want hij/zij wilt rendement behalen. Topbelegger Warren Buffet van het investeringsbedrijf Berkshire Hathaway heeft twee regels om rendement te halen. De eerste is: “Never lose money” en de tweede is: “Never forget the first rule”. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Om rendement te kunnen behalen moet een belegger allereerst weten wat hij doet. De belegger moet weten hoe de financiële producten waarin hij belegt of handelt, werken. Een belegger die namelijk de producten kent, kent ook de risico’s en weet hoe de waardes van de producten fluctueren en welke rechten en plichten eraan verbonden zijn. Een product als een aandeel is redelijk simpel, maar een obligatie is alweer lastiger en er bestaan talloze derivaten producten, de een nog complexer dan de ander zoals opties. Een belegger die niet weet waarin hij handelt en niet weet hoe het financiële product werkt, gaat geheid onderuit. Rendement behalen op de beurs gaat via verschillende wegen. Enerzijds koersstijgingen en –dalingen en uitbetalingen. Bij aandelen wordt vaak rendement behaald door een koersverandering, maar ook door dividend dat wordt uitgekeerd. Bij obligaties ligt de nadruk met name op uitbetalingen, namelijk de uitbetalingen van coupon. Ook hierbij geldt dat productkennis een must is. Niet zozeer hoe het aandeel werkt, maar meer wat voor aandeel is het en wat is het bedrijf dat erachter zit. Ook bij obligaties is dit van belang omdat er zoveel soorten obligaties zijn. Bij derivaten wordt er uitsluitend rendement gemaakt doordat koersen van onderliggende waardes fluctueren. Rendement behalen met uw eigen aanpak Naast productkennis is het belangrijk om een methode te gebruiken. Het beste is om zelf een beleggingsmethode te ontwikkelen, maar daarbij is uiteraard goed om rond te kijken hoe anderen het doen. Het wiel hoeft per slot van rekening niet opnieuw uitgevonden te worden. In een beleggingsmethode moet duidelijk omschreven zijn wat het doel is. Een beleggingsdoel formuleren geeft duidelijkheid over het hoe en waarom beleggen. Iemand die namelijk puur voor het laten groeien van het vermogen kiest, zal een andere beleggingsmethode toepassen die iemand die belegt voor het pensioen of om het vermogen te beschermen. Afhankelijk van het doel kan ook beter het risico bepaald worden wat men kan en wilt lopen. Ook moet duidelijk zijn wat de beleggingshorizon is, hoeveel tijd heeft de belegger om dit doel te bepalen. Zijn dat jaren, tientallen jaren of volgende maand al? De methode zal ook moeten omvatten wanneer verliezen worden genomen, om te voorkomen dat er geen verlies wordt genomen als de positie niet doet wat ervan tevoren van werd verwacht. Het ontwikkelen van beleggingsmethode kost tijd en discipline. Beleggingen moet geëvalueerd worden, om te kijken of het belegging goed is geweest en paste binnen het beleid. Daarnaast is discipline van groot belang omdat het anders helemaal geen zin heeft om een beleggingsmethode op te zetten. Rendement behalen lukt niet als men maar wat doet. Dat zal de markt keihard afstraffen. Rendement behalen bestaat dus uit kennis en goed doortimmerd plan. Wilt u meer rendement behalen? Wij helpen u graag verder met een van onze online training. Wilt u leren beleggen op Beursplein 5? Kijk dan bij ons trainingsaanbod.

09 Mar 2017 Lees verder

Wat is rendement

In de financiële wereld is rendement het resultaat op een investering of belegging. Rendement wordt in de financiële wereld uitgedrukt in een percentage. Rendement is daarom iets heel anders dan resultaat, wat uitgedrukt wordt in een bedrag. Het voordeel voor het gebruik van rendement is dat de verschillende resultaten veel beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Als een investering van €1.000 bijvoorbeeld €200 oplevert en een investering van €10.000 u €1000 oplevert, dan heeft de tweede investering een hoger resultaat, maar levert de eerste investering juist een hoger rendement; respectievelijk twintig (20%) en tien procent (10%). Voor investeringen en beleggingen die meer jaren meegaan, wordt vaak het rendement per jaar berekend. Zo kan worden bepaald of een investering of belegging het beter of juist minder goed doet vergeleken met voorgaande jaren. Rendementen worden ook vaak gebruikt om een inschatting te doen over toekomstige rendementen, dit wordt ook wel extrapoleren genoemd. Extrapoleren is een zinvolle methode als het gaat om het inschatten voor toekomstige baten en lasten voor bedrijven. Voor beleggen daarentegen is het veel minder zinvol, omdat het rendement daar vaak afhankelijk is en toch voor een groot deel bepaald wordt door de grillen van de markt. Rendement als maatstaf Het rendement is ook maatstaf voor het beoordelen van een beleggingsfonds. Het rendement van dat fonds wordt dan vergeleken met een zogenaamde benchmark. Het benchmark is in theorie een objectieve maatstaf, maar in de praktijk kan er gekozen worden om voor een benchmark te kiezen waartegen een beleggingsfonds positief afsteekt. Meestal wordt als benchmark een index gebruikt, waar het beleggingsfonds in belegt. Er zijn een aantal internationale benchmarks waaraan veel fondsen zich meten, een voorbeeld hiervan zijn de MSCI-indices. Bovendien wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het gemiddelde bij beleggingen. Er is echter kritiek op deze aanpak. Men zegt namelijk weleens dat ‘het gemiddelde niet bestaat’. Daarmee wordt bedoeld dat geen enkel rendement overeenkomt met het berekende gemiddelde. Door gebruik te maken van een gemiddelde worden uitschieters, die er vrijwel altijd zijn, verhuld. “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk jammerlijk.” Om die reden wordt naast het gemiddelde rendement ook de standaardafwijking (ook wel de standaarddeviatie genoemd) gegeven. De standaardafwijking is een statistische waarde die aangeeft hoezeer het jaarlijkse rendement gemiddeld afwijkt van het aangegeven gemiddelde rendement. Statistisch gezien geeft het gemiddelde ongeveer twee keer de standaardafwijking en een indicatie met een betrouwbaarheid van 95% bij het aangeven tussen welke waarden het rendement uiteindelijk zal uitvallen. Als een beleggingsfonds gemiddeld een rendement van 9% heeft en de standaardafwijking is 10%, dan kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het rendement tussen -11% en de +29% zal uitvallen. Rendement maken, hoe doet u dat? Rendement maken is de reden dat beleggers zich op de financiële markt begeven. Rendement maken is echter allesbehalve eenvoudig. Ook met de beroemde tips van topbelegger Warren Buffet – 1. ‘Never lose money’ en 2. ‘Never forget the first rule’- kom je niet zo heel veel verder. Belangrijkste voorwaarde om rendement te halen is misschien wel dat je als belegger altijd moet weten wat je doet en kennis hebt van de werking van de financiële producten waarin u handelt of belegt. Kennis betekent dat u ook op de hoogte bent van de risico’s en betekent bovendien dat u op de hoogte bent van hoezeer de productwaarden kunnen fluctueren. Kennis over aandelen is vaak nog wel in voldoende mate aanwezig, als het gaat om obligaties is dat toch een heel ander verhaal. Je krijgt dan te maken met complexe zaken als derivaten producten en opties. Heb je nog niet voldoende kennis van derivaten en wil je toch met deze producten gaan handelen, dan zal het lastig worden om rendement te maken. Beleggen is een vak apart. Om met beleggen te beginnen is weinig nodig, maar om stabiele rendementen te behalen is kennis een absolute must. Koersverandering Rendement bij aandelen worden vaak behaald via koersveranderingen en dividend terwijl rendement bij obligaties vaak een kwestie is van uitbetalingen van coupon. Behalve kennis van producten is ook kennis van de bedrijven en instellingen achter het aandeel belangrijk.  Net zo belangrijk als kennis is dat je als belegger altijd een plan moet hebben. Beleggers die zomaar iets doen, zullen nooit succesvol zijn. Bij het ontwikkelen van een eigen methode is het onder meer belangrijk dat helder is wat het doel van beleggen is. Is vermogensgroei de reden om te beleggen of wordt juist belegd ter bescherming van het vermogen?   Elke doel vereist een ander plan van aanpak en juist daarom is het volledig duidelijk in beeld hebben gebracht wat de reden van beleggen is zo belangrijk. Aan de hand van het doel kan voor een bepaalde methode gekozen worden en binnen je eigen methodiek heb je uiteraard ook helder in kaart welke risico’s je kunt en wilt lopen, afhankelijk van wanneer je rendement wilt hebben gemaakt. Is dat al volgende maand, volgend jaar of pas over tien jaar? Het hebben van ruim voldoende kennis en het vasthouden aan een eigen methodiek van beleggen zijn de belangrijkste sleutels om rendement te maken. Daar kan nog een derde voorwaarde aan toegevoegd worden in de vorm van discipline. Beleggen en je houden aan je zelf ontwikkelde methodiek vergt namelijk ontzettend veel discipline. Zonder discipline kan wellicht een keer rendement gemaakt worden, op de langere termijn zal het gebrek aan discipline genadeloos afgestraft worden. Wij helpen je graag met het ontwikkelen van een eigen aanpak en methodiek. Bij ons leer je beleggen. We geloven niet in gouden tips of in een short-cut. Een doordachte strategie, bewust keuzes maken en een duidelijke methodiek is waar wij voor staan. Klik hier voor meer informatie>> Meer lezen over het onderwerp rendement: Hoe kunt u rendement behalen Hoe zit het met rendement op obligaties

09 Mar 2017 Lees verder

Kennispartners