>>Fundamentele analyse

Jaarcijfers

Jaarcijfers De belangrijkste informatie die een beursgenoteerd bedrijf naar buiten brengt, zijn jaarcijfers. Waar de kwartaalrapportages vaak redelijk beknopt zijn, zijn de jaarcijfers veel uitgebreider. In de jaardocumentatie is onder [...]

Kwartaalcijfers

Kwartaalcijfers Veel beursgenoteerde bedrijven publiceren niet alleen jaarcijfers, maar ook kwartaalcijfers. De kwartaalcijfers beslaan de financiële prestaties van het voorgaande kwartaal en wordt er een verwachting uitgesproken over het resterende [...]

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse Er zijn twee analysemethoden op het gebied van beleggen: technische analyse en fundamentele analyse. Waarbij technische analyse meer voor de korte termijn wordt gebruikt en als timingshulpmiddel, wordt [...]