Kiyoh score

Kennisbank

Ethisch beleggen

Bewust leven en bijdragen aan de wereld wordt steeds belangrijker. We worden dagelijks geconfronteerd met ontwikkelingen die je aan het denken zetten. Hierin staan we niet alleen, tot op het hoogste niveau is dit besef doorgedrongen en wordt er gewerkt aan een langetermijnplan om de belangrijkste speerpunten in onze wereld constructief vorm te geven. Dit noemen we de Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Dit zijn mondiale geformuleerde doelen die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Hoe dit tot stand is gekomen, en hoe jij hier door middel van ethisch beleggen aan bij kunt dragen leggen wij je uit. Klein stukje geschiedenis over SDG’s De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (hierna VN) hebben samen een ontwikkelingsagenda voor de periode 2015-2030 samengesteld. Hierin hebben zij 17 doelen geformuleerd die dus samen die SDG’s vormen en die je kunt gebruiken bij ethisch beleggen. Zij gelden voor alle lidstaten hetzelfde en ook per individu. Deze doelen voor ethisch beleggen zijn: Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw Gezondheidszorg voor iedereen Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen Infrastructuur voor duurzame industrialisatie Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam Duurzame consumptie en productie Aanpak klimaatverandering Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken Jouw keuze aan aandelen voor ethisch beleggen Om ethisch te beleggen is het dus goed om te kijken of jouw investeringen bijdragen aan één of meerdere van bovenstaande doelen. Het zijn natuurlijk ruim geformuleerde zinnen waar ieder bedrijf wel iets binnen betekent. Wanneer je - voordat je kiest - voor een investering je huiswerk doet, zul je wel al snel moeten constateren dat het ene bedrijf er een stuk beter vanaf komt dan het andere. Zo zien wij grote verschillen waar het gaat om duurzame consumptie en productie. Waar het ene bedrijf plastic al een tijd in de ban heeft gedaan, gaan andere bedrijven fanatiek door met het massaal gebruiken produceren ervan. SDG moreel kompas bij ethisch beleggen Bij beleggen gebruiken wij SDG’s dan ook vaak als moreel kompas om een ethische keuze te maken qua investering. Helemaal zeker weten doen wij nooit, maar wanneer je je online goed laat informeren zie je al snel in welke hoek een bedrijf zit. Focus hierbij niet alleen op de concrete resultaten maar ook op de voornemens en aangekondigde plannen. Soms duurt het enkele jaren voordat het concrete resultaat zichtbaar is.   Het besef dat de wereld meer is dan jouw eigen leefomgeving, is ongetwijfeld bij jou de afgelopen jaren ook toegenomen. Hieraan een steentje bijdragen door te investeren in de juiste aandelen kan er enorm aan bijdragen dat je de juiste bewegingen in de samenleving stimuleert. En laten we eerlijk zijn, die leuke winst die jij vervolgens op je ethische portefeuille haalt voelt dan nog net iets beter!

14 Jul 2022 Lees verder

ESG score bij beleggen uitgelegd

Wat de ESG score is en hoe die tot stand is gekomen hebben wij in dit blog al uitgelegd. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en beoordeelt bedrijven op ieder terrein wat hieraan gelieerd is. Zij kijken verder dan het louter behalen van winst en de resultaten op financieel gebied van een bedrijf. Je zou kunnen stellen dat de ESG beleggen een holistische benadering van de economie heeft. Zij kijken naar het complete plaatje van een bedrijf. Alleen wanneer een bedrijf daarin investeert kunnen zij bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. Van individueel niveau tot mondiaal. De ESG score bij ESG beleggen Om het voor de ‘gewone’ mens zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken werkt de ESG met een score. Simpel gesteld is de ESG score een meting van de bedrijfsprestaties op de lange termijn op omgevingsgebied, sociaal terrein en de governance structuur. Hierbij staat het financiële aspect dus niet centraal. Zaken die wel uitgebreid voorbijkomen zijn diversiteit op de werkvloer, energiebesparende innovaties en veiligheid van werknemers. Een hoge score op de ESG ladder geeft aan dat een bedrijf het goed doet ten opzichte van concurrenten op dit gebied. Dit maakt het voor investeerders die willen doen aan ESG beleggen overzichtelijk én inzichtelijk om een bewuste keuze te maken. Iets wat uiteindelijk ook weer ten goede komt van de bedrijven die actief werken aan de doelen van de ESG score. Wie maakt die ESG score? ESG agentschappen zijn (derde partij) bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de scores omtrent ESG beleggen. Het is een markt op zichzelf geworden, er zijn inmiddels honderden bedrijven die zich hiermee bezig houden. Enkele vooraanstaande bedrijven zijn Bloomberg ESG Data Services, Dow Jones Sustainability Index, MSCI ESG Research, Sustainalytics en Thomson Reuters. Hoe wordt de score berekend? Elke ESG score heeft individuele criteria om tot een uiteindelijke beoordeling te komen. Hierbij wordt data vanuit vele verschillende bronnen gebruikt, niet alleen van wat een bedrijf zelf aanlevert dus. Van NGO’s tot overheidsinformatie, alle bronnen en data worden hierin gewogen. Niet gek dus dat deze arbeidsintensieve klus inmiddels een markt op zich is geworden.   Kortom, waar duurzaam beleggen vroeger nog wel eens complex en lastig kon zijn wordt het de individuele belegger steeds eenvoudiger gemaakt door het gebruik van onoverzichtelijke manieren zoals met ESG beleggen. ESG kan gezien worden als de meest bekende en grootste beoordelaar omtrent de bijdrage van een bedrijf aan de maatschappij. Mocht jij een stap willen maken op dit gebied, dan is het aan te raden hier in de toekomst bewust bij stil te staan.

14 Jul 2022 Lees verder

ESG (duurzaam) beleggen

Duurzaam en bewust leven heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Waar het vroeger iets was wat een stoffig imago had, is dit tegenwoordig wel anders. Van de hipste duurzame startups tot de meest innovatieve en verantwoorde auto’s. Overal zien wij duurzame en bewuste opties ontstaan. De aandelenbeurs kan hier dan ook niet bij achterblijven. Ook op het gebied van beleggen komen dus steeds meer duurzame keuzes terug. Zeker wanneer jij dikwijls investeert, heb je natuurlijk geen zin om grondig onderzoek te doen naar de aard van het bedrijf en zijn strategie en keuzes op het gebied van duurzaamheid. Dat hoeft ook niet, wanneer je namelijk kiest voor ESG beleggen wordt veel werk je al uit handen genomen. Wij leggen je kort uit wat het is, hoe het werkt en hoe je hierin belegt. Wat is ESG (duurzaam) beleggen? ESG staat voluit voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Behoorlijk Bestuur). Drie aspecten die vandaag de dag steeds actueler en belangrijker worden. Eerder hadden we het al over duurzaamheid, maar waar het gaat om ESG gaat duurzaamheid hierbij verder dan milieu. Ook duurzaamheid van een bedrijf in het kader van goed doen voor de mens als individu, maar ook als geheel valt hier binnen. Hoe werkt de ESG score? De ESG geven diverse criteria die een alomvattend beeld geven van hoe een bedrijf bijdraagt aan milieu-uitdagingen (denk aan verontreiniging, uitstoot broeikasgassen en het kappen van oerwouden) maar ook sociale criteria. Van gendergelijkheid op de werkvloer tot de behandeling van vitaliteit binnen een bedrijf. Door al deze speerpunten te analyseren en af te wegen ontstaat er een totaalscore. Aan de hand van deze scores kunnen beleggers bewustere keuzes maken waar het gaat om het kiezen van de juiste duurzame aandelen. Het gaat bij een ESG dus om een analyse waar de focus ligt op hoe een bedrijf zich opstelt richting de maatschappij. Niet louter richting zichzelf in het kader van het behalen van zoveel mogelijk winst. Hoe beleg je in ESG? Zoals al gesteld houdt de belegger die kiest voor ESG beleggen bewust rekening met de gevolgen van de bedrijfsvoering op milieu, maatschappij en mens naast alleen het financiële rendement en de daarmee gepaard gaande risico’s. Waar het ooit begon met religieuze stichtingen die meer wilden dan alleen winst maken, is het dus inmiddels zeer mainstream geworden om ESG (duurzaam) te beleggen. Niet alleen doe je met ESG beleggen goed voor de wereld op lange termijn, analyses hebben inmiddels uitgewezen dat ook qua groei en winst op de lange termijn ESG beleggen loont. Het zijn immers bedrijven die net als jij een lange termijn visie hebben en niet voor de korte klappen gaan. Hoe je ESG aandelen koopt? Doordat het steeds bekender en belangrijker wordt, kun je via iedere broker tegenwoordig zogenaamde ‘verantwoorde’ aandelen kopen. Dit hoeft niet meer via een speciale partij. Vaak vermeldt de broker dit er al bij. Is dit niet het geval? Dan is even googelen de snelste weg naar jouw duurzame belegging.   Kortom, om bewuste keuzes te maken op het gebied van beleggen wordt het je tegenwoordig steeds makkelijker gemaakt. Er ontstaan zeer diverse keurmerken maar de ESG is al meer dan 50 jaar oud. Hierdoor is ESG beleggen een betrouwbaar ijkpunt gebleken voor aandelen met een goed gevoel!

14 Jul 2022 Lees verder

Wat is ESG en wat kun je ermee qua beleggen?

De tijd dat bij een bedrijf alles in het teken stond van maximale winst behalen, lijkt toch echt wel voorbij. Uiteraard is dit nog altijd één van de belangrijkste factoren om tot een succesvol bedrijf te komen. Tegenwoordig wordt dit wel vaak gecombineerd met veel andere zaken. Factoren waar je aan kunt denken is het bijdragen aan een duurzame wereld, ontwikkeling van achtergestelde groepen in de samenleving, en investeren in de gezondheid van de mens. In de jaren ‘90, toen dit nog voor veel bedrijven een ver-van-mijn-bed-show leek, waren er al ontwikkelingen op de achtergrond gaande op dit gebied. Wij nemen je mee in de wereld ESG en leggen uit wat jij ermee kunt qua beleggen. Back to the 90’s In de jaren negentig zagen wij de ‘Triple Bottom Line’ ontstaan, ook wel bekend als ‘People, Planet and Profits’ (PPP). Een concept dat stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P’s, en dus niet alleen op de profit-kant ervan. Zij stellen dat een bedrijf die dat wel doet, geen duurzame toekomst tegemoet gaat. Niet voor zichzelf en niet voor de omgeving. Deze ontwikkelingen gingen verder en leidden uiteindelijk tot het zogenaamde ESG concept, voluit Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en de Wijze van besturen). Dit vormt vandaag de dag het uitgangspunt voor duurzaam en verantwoord beleggen, ook wel SRI (Sustainable & Responsible Investments) genoemd. Wat doet ESG? De normen van ESG geven milieucriteria die een beeld geven hoe een bedrijf bijdraagt aan milieu-uitdagingen (van verontreiniging, uitstoot broeikasgassen tot ontbossing), maar ook sociale criteria. Hierbij kijken ze hoe bedrijven met personeel omgaan qua werkomstandigheden maar ook op het gebied van gelijke kansen en gezondheid. Tenslotte kijken ze ook nog naar de Governance-criteria, ze onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt qua bonus-structuur, belastingafdrachten etc. De holistische benadering van ESG is gebaseerd op de kerngedachte dat een sterk rendement voor een bedrijf alleen bereikt en geleverd kan worden, als de waarde voor alle stakeholders (van werknemers, klanten tot leveranciers) wordt meegewogen. Een analyse van ESG richt zich dan ook op de manier waarop bedrijven de maatschappij dienen. Niet hoe de maatschappij het bedrijf dient. Waarom is ESG belangrijk bij beleggen? Wie anno 2022 wil beleggen kan er niet meer omheen om dit met een zeker moreel kompas te doen. Het kan echter lastig zijn om goede afwegingen en keuzes te maken, het vergelijken van bedrijven is lastig. Daarnaast hangen bedrijven niet graag de vuile was buiten. Het ESG biedt daarom een goed uitgangspunt voor verstandige beleggingsbeslissingen. Je maakt niet alleen een bewustere keuze voor de omgeving, inmiddels is ook wel vastgesteld dat investeren in een bedrijf wat hoog scoort op de ESG ladder op de lange termijn zich steviger positioneert in de markt. Een bedrijf wat positief werkt aan ESG zal daarom niet schromen om een dergelijke analyse uit te laten voeren. Dat we in de wereld, van nationaal tot mondiaal niveau, geconfronteerd worden met enorme uitdagingen is niets nieuws. Maar dat dat momenteel harder nodig is dan ooit, dat kunnen we wel concluderen. Op de oude manier doorgaan met oogkleppen op is daarom niet meer haalbaar. Bedrijven zullen moeten innoveren om zich voor te bereiden op de toekomst. Om hieraan bij te dragen is het voor zowel jezelf als het bedrijf verstandig om bij je beleggingen te focussen op het brede spectrum van een bedrijf en je niet te beperken tot de balans en de winst- en verliesrekening.

14 Jul 2022 Lees verder

Waterstof aandelen en ETF’s

Het beleggen in waterstof aandelen kan rendement opleveren, terwijl je ook een steentje bijdraagt aan een schone toekomst! Het investeren in bedrijven die duurzaamheid in acht nemen wordt steeds populairder. Ethisch verantwoorde instellingen profiteren hiervan. Direct investeren in een schonere toekomst is echter ook goed mogelijk. Denk hierbij aan alternatieve, schone brandstoffen zoals zonne- of windenergie. Ook waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen. Waarom duurzaam investeren Men is zich steeds meer bewust van het belang van duurzaam investeren. Klimaatveranderingen beginnen steeds meer op te vallen en er wordt actie ondernomen. De consument shopt steeds vaker bewust, bedrijven passen zich hier op aan. Ook beleggers gaan steeds vaker duurzaam shoppen. Het investeren in duurzame aandelen wordt daarom een steeds belangrijker onderdeel in de portefeuille van een hoop beleggers. Dit is erg goed nieuws, zowel voor de planeet als voor deze beleggers. Wanneer globaal gezien de vraag naar een aandeel toeneemt, is de kans erg groot dat de prijs van dit aandeel zal stijgen! Zo kan de vraag naar waterstof aandelen dus ook toenemen. Welke vormen van duurzaam investeren Duurzaam investeren kan op een hoop verschillende manieren. Zo kan met direct resultaat krijgen door bijvoorbeeld het huis te isoleren of zonnepanelen te nemen. Dit zijn tastbare resultaten waar steeds meer niet-beleggers ook van gecharmeerd zijn. Voor beleggers is het rendement wat op dergelijke investeringen wordt behaald vaak een beetje aan de lage kant. Omdat het risico bij een investering als deze redelijk aan de lage kant ligt blijft het toch een reële kans. Veel beleggers kijken echter naar andere investeringsmogelijkheden als het gaat om duurzaamheid. Zo kan er belegt worden in projecten zoals windmolenparken. Duurzaam investeren is door deze en andere mogelijkheden steeds interessanter aan het worden voor de particulier. Voor meer verschillende vormen van duurzaam investeren, klik hier. De ontwikkeling van waterstof Projecten met waterstof zijn naar verhouding nog iets minder toegankelijk. De ontwikkeling van toepassingen voor groene waterstof energie is nog niet zo ver als de ontwikkeling van zonne- of windenergie. Het investeren in projecten is dan ook iets lastiger. Wél betekent dit dat er sprake is van een groot groeipotentieel in deze sector. Mede om deze reden kunnen waterstof aandelen erg interessant zijn. Net zoals elke andere investering met een hoog groeipotentieel geldt echter dat het risico ook wat hoger ligt. Binnen de ontwikkelingen van toepassingen met waterstof zijn nog een aantal obstakels waar men tegenaan loopt. Waarom waterstof aandelen kunnen groeien Elektrisch rijden en waterstof Wanneer men denkt aan CO2 uitstoot, dan zijn voertuigen als auto’s meteen een belangrijke factor. Met de explosieve opkomst van merken als Tesla, lijkt het toch erg goed te gaan? Helaas is elektrisch rijden minder zuinig dan de meeste mensen denken. Het is geen klimaat neutrale manier om met een Tesla naar je familie aan de andere kant van het land te rijden. Dit komt omdat de elektriciteit in deze auto’s door batterijen gemaakt worden, die worden gefabriceerd middels vervuilende grondstoffen zoals Kobalt en Lithium. Waterstof is het meest voorkomende element in ons universum, en kan in combinatie met zuurstof elektriciteit opwekken. Wanneer dit gebruikt kan worden om een Tesla op te laten rijden, dan is het een ‘zero emission’ voertuig. Dit is een van de redenen waarom waterstof aandelen een veelbelovende toekomst hebben. Daarnaast zijn de kosten voor brandstofcellen en waterstof de laatste tijd gedaald. Dit biedt uiteraard meer kansen voor het implementeren van nieuwe toepassingen met waterstof in diverse sectoren.   Afbeelding afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Beste waterstof aandelen Ballard Power Dit aandeel wordt gezien als de marktleider in het brandstofcelsegment. Ondanks dat het bedrijf nog weinig winst heeft geboekt middels waterstofvoorraden lijkt dit moment er wel aan te komen. De aandelenkoers van dit waterstof aandeel heeft ook een goede stijging laten zien in het eerste kwartaal van 2021. De koers is op het moment van schrijven voorlopig nog niet hersteld van de ‘coronadip’ op de aandelenmarkt. Air liquide Dit bedrijf heeft een gediversifieerd product portfolio bestaande uit de gassen stikstof, zuurstof en waterstof. Het bedrijf is leider in de toeleveringsketen van waterstof. Dit aandeel is wel degelijk hersteld van de ‘coronadip’. Sterker nog, het aandeel staat hoger dan voor de crisis. Plug Power Dit Amerikaanse bedrijf houdt zich met name bezig met het produceren van waterstof-brandstofcelsystemen. Het doel is om hiermee een vervanging te vinden voor de stroom in conventionele batterijen in apparaten en voertuigen, zoals een Tesla. De prijs van dit aandeel staat nog aanzienlijk lager dan voor de coronacrisis. Beste waterstof ETF VanEck Hydrogen ETF Deze ETF heeft posities in meer dan 20 verschillende waterstof bedrijven. Van de bedrijven achter deze waterstof aandelen dient minstens 50% van de omzet uit de waterstofeconomie afkomstig te zijn. De ETF is tot nu toe nog erg klein, het totale vermogen bedraagt nu iets minder dan 6 miljoen. Naast deze ETF zijn er tot nu toe nog vrij weinig waterstof ETF’s beschikbaar. Dit komt met name omdat de markt nog vrij klein is. Een ETF is bedoeld om een bepaalde risicospreiding te waarborgen. Met een tekort aan representatieve bedrijven is het lastig om dit principe te waarborgen. Investeren in waterstof aandelen Wanneer je denkt dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen voor een schonere planeet in de toekomst, dan is het een idee om in waterstof aandelen te investeren. Beoordeel je keuze middels ESG. Tegenwoordig zien we steeds meer particulieren beginnen met beleggen. Een hoop van deze particulieren verliest echter een hoop geld in het begin. Deze stoppen door een slechte ervaring, of zoeken daarna pas hulp. Ontzettend zonde, voor spaargeld wordt hard gewerkt en een groot deel van de beginnende beleggers gaat hier vervolgens slordig mee om. De fout die deze beleggers maken is dat ze denken het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Profiteer van de kennis en fouten van anderen. Laat je scholen voordat je het spaargeld op het spel zet! Autorijden zonder autorijlessen te hebben gehad, dat is toch ook gevaarlijk?

23 Jul 2021 Lees verder

Duurzaam investeren. Wat zijn de mogelijkheden?

Duurzaam investeren heeft veel voordelen. Zo is investeren überhaupt al een erg groot voordeel op zich! Mits je een goede investering hebt uitgekozen, natuurlijk. Daarnaast investeer je in de toekomst van onze planeet, zo kan jij een verschil maken. Ook kunnen er bij het duurzaam investeren fiscale voordelen komen kijken. Omdat de toekomst van onze planeet steeds meer welverdiende aandacht krijgt wordt duurzaam beleggen ook steeds populairder. Steeds vaker gaan particulieren beleggen in duurzame partijen, wat ook goed kan zijn voor de koersen van de aandelen. Maak een verschil voor de toekomst van onze planeet terwijl je ook rendement maakt! In het kort Via de onderstaande inhoudsopgave kan je door het artikel navigeren; Definitie Duurzaam beleggen vs groen beleggen Beleggen in duurzame projecten Alternatieve energie Rendement Wat past bij mij? Je eerste duurzame investering Duurzaam investeren definitie Duurzaam investeren of duurzaam beleggen houdt in dat er maatschappelijk verantwoord wordt geïnvesteerd. Dit betekent dat er bepaalde ethische aspecten meewegen in de beslissing tot investeren. De gevolgen voor mens en milieu van de betreffende investering worden bij deze keuzevorming meegenomen. Bij het maken van een beslissing voor een duurzame investering wegen daarom risico, rendement maar ook de effecten op maatschappij en leefomgeving mee. Duurzaam beleggen vs groen beleggen Vaak wordt er met duurzaam investeren ook groen beleggen bedoeld. Er zit echter een verschil tussen de twee. Wanneer duurzaam belegt wordt bedoeld men dat er belegt wordt in een schone toekomst. Zo wordt er bij duurzaam investeren veel belegt in schone alternatieven voor brandstof zodat de CO2-uitstoot steeds meer beperkt wordt. Bedrijven die veel vervuilen vallen dus niet onder duurzame beleggingen. Dit klinkt erg hetzelfde als groen beleggen, ofwel het investeren in een groene toekomst. Groen beleggen gebeurd echter middels groenfondsen. Dit is officieel vastgelegd en is terug te zien in de verschillen tussen fiscale voor- of nadelen tussen de twee. Dit verschil is dus belangrijk om te kennen bij het maken van een investeringsbeslissing voor het duurzaam investeren. Voor het maken van een beslissing omtrent duurzaamheid komt ESG om de hoek kijken. Beleggen in duurzame projecten Duurzaam investeren, het is een stijl van leven. Kijk eens om je heen, en beschouw alles als een investering. Dit veranderd de kijk op je leven. Zo is het niet alleen zaak om winst te maken, maar ook om verliezen te beperken. Dit kan natuurlijk door te besparen! Isolatie in huis Het isoleren van je huis is een goede stap om te besparen voor de toekomst. Het goed isoleren van een pand kan per jaar zo’n 1.900 euro opleveren aan besparingen. Dit zijn voor beleggers geen geweldige investering als we de kosten afzetten tegen de opbrengsten. Er wordt winst gemaakt, maar niet erg veel. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de risico rendementsverhouding is deze wel iets gunstiger. Een investering als deze is namelijk niet afhankelijk van aandelenkoersen, wat het risico natuurlijk beperkt. Daarnaast stoot een goed geïsoleerd huis veel minder CO2 uit, zijn de energiekosten lager en is het klimaat binnenshuis een stuk beter te controleren. Duurzaam sparen Iedereen die een alternatief zoekt voor zijn spaarrekening wordt bijna altijd aangeraden om te beginnen met beleggen. Dit komt omdat mede door inflatie en negatieve rente spaarders verlies maken op het spaargeld. Natuurlijk is het niet verstandig om al je geld te beleggen, we raden iedereen ten alle tijden aan een buffer te hebben op de spaarrekening! Je weet nooit wanneer onverwachte uitgaven om de hoek komen kijken. Als men dan toch een spaarrekening moet hebben, kies dan voor een duurzame bank mits dit bij je past. Banken die ethisch verantwoord omgaan met de financiën zijn erg belangrijk voor de toekomst van onze planeet. Onder andere een bank als Triodos is al langere tijd goed bezig met het focussen op het voeren van een erg duurzaam beleid waarbij duurzaam investeren een rol speelt. Zonnepanelen Deze had je ongetwijfeld in dit rijtje terug verwacht. Zonnepanelen zijn al een lange tijd aanwezig, en blijven een goede duurzame investering. Het is een directe manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Sterker nog, per kWh opgewekte zonne-energie komt er 0,46 kg minder CO2 terecht in de atmosfeer. Zonnepanelen zullen de komende tijd naar verwachting een positieve investering blijven. Zo wil de overheid bijvoorbeeld ook dat men steeds duurzamer wordt, en doen ze dus hun best om het aantrekkelijk te maken. Het rendement op zonnepanelen is echter niet enorm. Betreft duurzaam investeren is dit geen overtuigende moneymaker. In de meeste gevallen wordt de investering pas na 8 jaar terug verdiend. Hou het maken van een keuze voor je investering daarom rekening met de periode dat je nog van plan bent in het huis te wonen. Net als isolatie in huis is dit wel een investering met beperkt risico. Afbeelding afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Duurzaam investeren in alternatieve energie Het investeren in alternatieve energie kan op verschillende manieren. Zo is het investeren in zonnepanelen zoals benoemd een manier om direct resultaat te zien. Er zijn echter ook andere manieren om duurzaam te investeren in alternatieve energie. Hydro-elektriciteit Hydro-elektriciteit klinkt als een vrij lastige term. Het principe is echter vrij simpel; er wordt elektriciteit opgewekt door middel van vallend of stromend water. In een land als Nederland gebeurd dit relatief weinig. Er zijn ook situaties voorgekomen waar de opbrengst van hydro-elektriciteit in Nederland niet opwoog tegen de schade die het aan de natuurlijke omgeving zou hebben. Dit neemt het nut van ethisch beleggen natuurlijk een beetje weg. In landen als Albanië en Paraguay wordt deze methode wél heel vaak toegepast. Hydro-elektriciteit wordt ook wel blauwe elektriciteit genoemd. Getijdenenergie Getijden elektriciteit komt ongeveer op hetzelfde neer. Tidel energy wordt het in het Engels genoemd. De kracht van eb en vloed kunnen gebruikt worden om energie op te wekken. Daarnaast is dit een natuurlijk fenomeen wat altijd voor zal komen, wat een hoop risico wegneemt. Deze manier van groene energie opwekken is echter nog in de ontwikkelfase. Momenteel kan investeren in getijdenenergie nog niet als een rendabele investering voor beleggers gezien worden. Het is er echter wel degelijk een manier van duurzaam investeren om voor de toekomst in gedachte te houden. Windenergie Zeker in Nederland is investeren in windenergie hartstikke relevant. Dit is al jaren zo en zal naar verwachting nog lang zo zijn. Elke Nederlander weet dat het in Nederland nooit windstil is, daar kan van geprofiteerd worden. Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie, en windmolens produceren geen CO2. Er kan in windenergie geïnvesteerd worden op verschillende manieren. Dit kan al vanaf hele kleine bedragen. Het rendement ligt jaarlijks tussen de 2- en 5%. Zonne-energie Naast dat men kan investeren in zonnepanelen kan er ook op andere manieren in zonne-energie belegt worden. Er bestaan aandelen, obligaties en verschillende soorten fondsen die erg interessant kunnen zijn. Daarnaast kan er ook geparticipeerd worden in grootschalige projecten. Het principe van de belegging komt dan op ongeveer hetzelfde neer als het investeren in zonnepanelen voor je huis. Biomassa Biomassa energie komt voort uit een oud principe. Er wordt energie gecreëerd door biologisch materiaal zoals compost te verbranden. In energiecentrales wordt dit biologische afval verbrand, hier komen biobrandstoffen uit voort. Biomassa is een goed alternatief in vergelijking tot het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze manier van opwekken van energie is echter nog niet zo zuinig als concurrenten zoals zonne- en windenergie. Beleggen in deze vorm van energie kan door bijvoorbeeld in een bio-energiecentrale te beleggen. Het kabinet heeft in 2019 14 miljard aan subsidies uitgetrokken om te investeren in energie uit biomassa. Waterstof En dan specifiek groene waterstof. Dit wordt door velen gezien als een van de beste investeringsmogelijkheden omtrent duurzame energie op dit moment. Deze vorm van duurzame energie vergt nog veel ontwikkeling alvorens het op het ontwikkelniveau van zonne- en windenergie bevindt. Dit betekent echter ook dat er nog een hoop groeipotentieel bestaat voor beleggers. Er zijn echter nog een aantal belangrijke obstakels te overwinnen. Een belegging in groene waterstof aandelen bijvoorbeeld, is zeker niet risicovrij. Waterschaarste Investeren in water? Dit is een ander soort vorm van duurzaam investeren. We gaan terug naar het begin; menselijke levensbehoeftes. Waterschaarste is al langere tijd een groot probleem in bijvoorbeeld Afrika, echter begint dit op meer plekken in de wereld een probleem te worden. Uitdroging is in de VS en Australië een probleem wat alleen maar in omvang toeneemt. Ook in Europa kan mede door de groei in bevolking en de klimaatveranderingen het een en ander aan problemen verwacht worden. Waar in Nederland de overheid zorgt voor schoon water is in de VS deze industrie geprivatiseerd. Hier kan dus in geïnvesteerd worden. De Lyxor World Water ETF is hier een goed voorbeeld van. Duurzaam investeren rendement Het investeren in duurzame initiatieven wordt steeds aantrekkelijker. De rendementen worden dan ook steeds hoger. Daarnaast is duurzaam investeren op twee manieren rendabel. Enerzijds wordt er rendement gegenereerd door te investeren in ethisch verantwoorde bedrijven. Anderzijds wordt er rendement weggenomen bij bedrijven waar men het geld liever niet wil stallen, de bedrijven die minder ethisch te werk gaan. Het rendement bij het duurzaam beleggen in iets simpels als een ETF bedroeg vorig jaar zo’n 30% per jaar. Dit is de ‘sustainable world ETF’, uitgebracht door VanEck. Overigens zijn er ook belastingvoordelen te behalen bij duurzaam investeren. Bij duurzaam investeren in aandelen valt het onder de vermogensrendementsheffing. Bij beleggen in groenfondsen zijn fiscale voordelen aan de orde. Duurzaam investeren, wat past bij mij? Duidelijk is dus dat er veel mogelijkheden zijn om een steentje bij te dragen aan een mooie toekomst voor onze planeet, terwijl het ook nog eens geld oplevert. Er kan in het eigen pand geïnvesteerd worden, met projecten meegedaan worden of gebruik maken van beleggingsproducten. Dit kunnen aandelen, obligaties, klassieke fondsen en ETF’s zijn. Wanneer je pas sinds kort wil beginnen met beleggen dan kan een fonds erg geschikt zijn. Dan beleggen experts je geld en draag jij een klein percentage af. Wil je het iets meer zelf in de hand hebben, investeer dan in ETF’s! Dit is volgens velen  de beste manier om met relatief weinig risico te beginnen. Ook obligaties beperken veel risico, maar leveren vrij weinig op. De risico-rendementsverhouding ligt bij ETF’s vaak gunstiger. Voor maximaal rendement is beleggen in aandelen de beste optie, hier is echter wel kennis en vaardigheid voor benodigd. Duurzaam investeren Je eerste duurzame investering Wanneer men denkt aan duurzaam investeren, dan denkt met aan zon wind en de ander genoemde vormen van duurzame energie. Na wat verder vragen komt ook het besparen op energie door middel van bijvoorbeeld isolatie naar voren. Wat hebben deze investeringen met elkaar gemeen? Het is een investering in de toekomst. Een investering waar op langere termijn de vruchten van geplukt kunnen worden. Dit kan ook op een ander niveau van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een investering in jezelf! Wanneer wordt gekeken naar een investering, is de risico-rendementsverhouding het allerbelangrijkst. Weegt het risico op tegen de te behalen winst? Wanneer je wil beginnen met beleggen is het van belang dat je weet waar je mee bezig bent. Men werkt ontzettend hard voor spaargeld, het is erg zonde om hier onzorgvuldig mee om te gaan. Een investering in kwalitatief goede educatie kan ervoor zorgen dat je niet alleen grote verliezen beperkt, maar ook flinke winsten boekt! Voor het behalen van je autorijbewijs heb je ook lessen nodig, toch? Hier heb je ook een leven lang profijt van. Alvorens je begint met beleggen willen we je één ding echt op het hart drukken. Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden; laat je scholen door professionals en omarm een goede begeleiding voor een succesvol resultaat.

23 Jul 2021 Lees verder

Wat is ESG?

Ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG) zijn een reeks normen voor de activiteiten van een bedrijf die sociaal bewuste beleggers gebruiken om potentiële investeringen te screenen. Milieucriteria bepalen hoe een bedrijf presteert als gebruiker van de natuur. Sociale criteria onderzoeken hoe het de relaties met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschappen waarin het actief is, beheert. Governance (bestuur) heeft betrekking op het leiderschap van een bedrijf, de beloning van managers, audits, interne controles en aandeelhoudersrechten. BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN Wat is ESG? Ecologische, sociale en bestuurscriteria zijn een steeds populairdere middel. Beleggers gebruiken het ESG criteria om bedrijven te beoordelen waarin ze mogelijk willen investeren. Veel onderlinge fondsen, beursvennootschappen en ETF's bieden nu producten aan die ESG-criteria hanteren. ESG-criteria kunnen beleggers ook helpen bedrijven te vermijden die mogelijk een groter financieel risico vormen vanwege hun milieu- of andere praktijken. Wat is de ESG trend? In de afgelopen jaren hebben met name jongere beleggers belangstelling getoond om hun geld te plaatsen in duurzame beleggingsfondsen. Dit alles begon met het aanbieden van exchange-traded funds (ETF's) en andere financiële producten die voldoen aan de ESG-criteria. Volgens het meest recente rapport van de US SIF Foundation bezaten beleggers begin 2018 $ 11,6 biljoen aan activa die waren geselecteerd op basis van ESG-criteria, tegenover $ 8,1 biljoen slechts twee jaar eerder. ESG-beleggen wordt ook wel duurzaam beleggen, verantwoord beleggen, impactbeleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd.  Hoe ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) werken Om een ​​bedrijf te beoordelen op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), kijken beleggers naar een breed scala aan gedragingen. Met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) kunnen beleggers bedrijven vinden met waarden die voor de belegger van belang is.  Milieucriteria ESG Milieucriteria kunnen het energieverbruik, afval, vervuiling, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de behandeling van dieren door een bedrijf omvatten. De criteria kunnen ook worden gebruikt bij het evalueren van eventuele milieurisico's waarmee een bedrijf te maken kan krijgen en hoe het bedrijf die risico's beheert. Zijn er bijvoorbeeld kwesties over het bezit van vervuilde grond, de verwijdering van gevaarlijk afval, het beheer van giftige emissies of de naleving van de milieuregels van de overheid. Vanuit de Europese unie zijn er ook aanbestedingen die alleen gedaan worden aan bedrijven die de milieucriteria strikt naleven.  Sociale criteria ESG Sociale criteria kijken naar de zakelijke relaties van het bedrijf. Voor het creëren van een sociaal criteria kun je aan de volgende vragen denken: Werkt het met leveranciers die dezelfde waarden hanteren als het beweert te hebben? Doneert het bedrijf een percentage van zijn winst aan de lokale gemeenschap of moedigt het werknemers aan om daar vrijwilligerswerk te doen? Tonen de arbeidsomstandigheden van het bedrijf veel aandacht voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers? Wordt er rekening gehouden met de belangen van andere belanghebbenden?  Bestuur criteria ESG Over het bestuur willen beleggers misschien weten dat een bedrijf nauwkeurige en transparante boekhoudmethoden gebruikt. Dat de aandeelhouders de gelegenheid krijgen om over belangrijke kwesties te stemmen. Ze willen misschien ook de zekerheid dat bedrijven belangenconflicten vermijden bij het kiezen van bestuursleden. Geen gebruik maken van politieke bijdragen om een ​​onnodig gunstige behandeling te krijgen en, uiteraard, zich niet inlaten met illegale praktijken. De test Natuurlijk mag geen enkel bedrijf elke test in elke categorie doorstaan, dus beleggers moeten beslissen wat voor hen het belangrijkst is. Ook beleggingsondernemingen die ESG-criteria volgen, moeten in de praktijk prioriteiten stellen. Sommige asset management bedrijven gebruiken een selectie van ESG-factoren om bedrijven te helpen identificeren die gepositioneerd zijn voor sterke langetermijnprestaties. Gedeeltelijk bepaald door analisten die problemen identificeren waarmee verschillende sectoren en industrieën te maken hebben, omvatten de ESG-criteria onder meer het vermijden van bijvoorbeeld bedrijven met een bekende blootstelling aan kolenmijnen en die een bepaald percentage van hun inkomsten uit kernenergie of wapens halen. Het vermijdt ook investeringen in bedrijven met grote recente of aanhoudende controverses over onder meer discriminatie op de werkplek, corporate governance en dierenwelzijn. Voor- en tegenargumenten van de milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) In de afgelopen jaren hadden maatschappelijk verantwoorde beleggingen de reputatie dat ze een afweging van de investeerder vereisten. Omdat ze het geheel van bedrijven die in aanmerking kwamen voor investeringen beperkten, beperkten ze ook de potentiële winst van de investeerder. "Slechte" bedrijven presteerden soms erg goed, althans wat betreft hun aandelenkoers. Recentelijk zijn sommige investeerders echter gaan geloven dat milieu-, sociale en bestuurscriteria een praktisch doel hebben dat verder gaat dan enige ethische bezwaren. Door ESG-criteria te volgen, kunnen ze mogelijk bedrijven vermijden waarvan de praktijken een risicofactor zouden kunnen aangeven - zoals blijkt uit de olieramp in 2010 van BP en het emissieschandaal van Volkswagen, die beide de aandelenkoersen van de bedrijven deden bewegen en leidden tot miljarden dollars aan bijbehorende verliezen. Naarmate ESG-gerichte bedrijfspraktijken meer grip krijgen, volgen beleggingsondernemingen hun prestaties steeds vaker. Financiële dienstverleners zoals JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs hebben jaarverslagen gepubliceerd waarin hun ESG-aanpak en de bottom-line resultaten uitvoerig worden besproken.

14 Dec 2020 Lees verder

Groene Economie; wat is het?

Een groene economie is een methodologie van de economie die de harmonieuze interactie tussen mens en natuur ondersteunt en probeert om aan de behoeften van beide tegelijk te voldoen. Groene economische theorieën omvatten een breed scala aan ideeën die allemaal te maken hebben met de onderling verbonden relatie tussen mens en milieu. Groene economen stellen dat de basis voor alle economische beslissingen op de een of andere manier verbonden moet zijn met het ecosysteem, en dat natuurlijk kapitaal en ecologische diensten economische waarde hebben. BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN Groene economie verwijst naar een economische discipline die zich richt op het bedenken van een benadering die harmonieuze economische interacties tussen mens en natuur bevordert. Het heeft een breed canvas dat middelen van interactie met de natuur integreert met methodologie voor goederenproductie tot sociale rechtvaardigheid. Het is nauw verwant met ecologische economie, maar verschilt ervan omdat het een holistische benadering is die politieke pleitbezorging voor duurzame oplossingen omvat. Inzicht in een groene economie De term groene economie is ruim, maar het omvat elke theorie die de economie beschouwt als een onderdeel van de omgeving waarin het is gebaseerd. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) definieert een groene economie als "een economie die koolstofarm, hulpbronnenefficiëntie en sociaal inclusief" is. Als zodanig hebben groene economen over het algemeen een brede en holistische benadering om economieën te begrijpen en te modelleren, waarbij ze evenveel aandacht besteden aan de natuurlijke hulpbronnen die de economie voeden als aan de manier waarop de economie zelf functioneert. In grote lijnen zijn aanhangers van deze tak van economie bezorgd over de gezondheid van de natuurlijke omgeving. Ook zijn ze van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om de natuur te beschermen en de positieve co-existentie van mens en natuur aan te moedigen. De manier waarop deze economen voor het milieu pleiten, is door te argumenteren dat het milieu een cruciale rol speelt in de economie. Daarbij stellen ze ook dat de gezondheid van een goede economie in wezen wordt bepaald door de gezondheid van het milieu waarvan het een essentieel onderdeel is. Hoewel het idee van een rechtvaardige economie aangedreven door hernieuwbare energiebronnen aanlokkelijk is, heeft een groene economie ook critici. Ze beweren dat de pogingen van de groene economie om economische groei los te koppelen van vernietiging van het milieu niet erg succesvol zijn geweest. De meeste economische groei heeft plaatsgevonden dankzij niet-hernieuwbare technologieën en energiebronnen. Het kost moeite om de wereld, en vooral de opkomende economieën, te ontwennen en het is niet geheel succesvol geweest. De nadruk op groene banen als oplossing voor sociale rechtvaardigheid is volgens sommigen ook misleidend. De grondstof voor groene energie is in een aantal gevallen afkomstig van zeldzame aardmetalen die in onherbergzame omstandigheden worden gewonnen door goedkope arbeidskrachten. Een voorbeeld hiervan is de elektrische autofabrikant Tesla, wiens autoaccu's worden gemaakt van grondstoffen uit Congo, een regio die geteisterd wordt door een burgeroorlog. Een andere kritiek op een groene economie is dat het gericht is op een technologische benadering van oplossingen en dat de markt als bijgevolg wordt gedomineerd door bedrijven met toegang tot de technologie.   Groene economie en ecologische economie Een groene economie is in veel opzichten nauw verwant aan een ecologische economie in de manier waarop natuurlijke hulpbronnen worden beschouwd als meetbare economische waarde en in de manier waarop ze zich richten op duurzaamheid en rechtvaardigheid. Maar als het gaat om de toepassing van deze ideeën, zijn voorstanders van een groene economie meer politiek gericht. Groene economen pleiten voor een volledig kostentoerekeningssysteem waarin de entiteiten (overheid, industrie, individuen, enz.) die schade toebrengen aan of verwaarlozen van natuurlijke activa, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ze veroorzaken. Er zijn een paar verschillende definities van een groene economie. In 2012 stelde de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in hun Guidebook To The Green Economy dat een groene economie er een is "waarin economische groei en verantwoordelijkheid voor het milieu op een elkaar versterkende manier samenwerken en tegelijkertijd vooruitgang en sociale ontwikkeling ondersteunen". Een manier waarop een groene economie zijn weg naar de mainstream heeft gevonden, is door middel van op de consument gerichte labels die de mate van duurzaamheid van een product of een bedrijf aangeven. Wanneer u wilt profiteren van duurzame bedrijven dan is het mogelijk om groene beleggingen op te nemen in uw portefeuille. 

11 Dec 2020 Lees verder

Wat betekent duurzaamheid?

Duurzaamheid was tien jaar geleden nog een geitenwollensokken onderwerp, inmiddels is het voor bedrijven én werknemers cruciaal om er aandacht aan te besteden. Velen hebben een algemeen idee van wat het inhoudt, maar wat is de ware betekenis? Duurzaamheid is een breed begrip, maar kort gezegd betekent het dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) in balans zijn, zodat we de aarde niet uitputten. De Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling definieert duurzaamheid als "ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen". Kortom: de aarde zo gebruiken dat toekomstige generaties er ook van kunnen genieten. Met duurzaamheid kan de aarde ook op lange termijn het totaal van onze consumptie dragen. Wat zijn de 3 P's? People, Planet, Profit (ook bekend als de 3 P's) is gemaakt door John Elkington, een consultant voor duurzame ontwikkeling. Deze moeten in balans zijn om duurzaamheid te bereiken. Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) werd de P voor winst gewijzigd in 'Prosperity' (welvaart), om niet alleen met economische winst, maar ook met sociale winstrekening te houden. Wat gebeurt er als de 3 P's niet in harmonie zijn? Als de 3 P's niet in harmonie zijn, lijden de elementen. Als winst bijvoorbeeld een te grote prioriteit is, zullen mens en milieu daaronder lijden. Denk bijvoorbeeld aan kledingwinkels. Deze winkels verkopen vaak erg goedkope kleding, maar dat betekent helaas ook dat de mensen die ze maken onder erbarmelijke omstandigheden werken en weinig loon krijgen. De mensen en de winst zijn dan niet in evenwicht. Ecologische voetafdruk Door naar de ecologische voetafdruk te kijken, kun je bepalen hoeveel ruimte er per persoon nodig is om alles te produceren wat die persoon gebruikt. In het westen gebruiken we meer ruimte per persoon dan de aarde per persoon te bieden heeft. Dit betekent dat één aarde niet genoeg zou zijn. Een Nederlander zou bijvoorbeeld bijna 4 aardbollen nodig hebben met zijn manier van leven.  Duurzaamheid en bedrijven  De grootste bedrijven van Nederland zijn verantwoordelijk voor 71% van de CO2-uitstoot. Er ligt bij bedrijven dus een grote verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Dit noemen we ook wel duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De mogelijkheden voor duurzaamheid bij bedrijven zijn onder andere bijvoorbeeld: Groene energie opwekken en gebruiken CO2-uitstoot minimaliseren CO2-uitstoot compenseren Restproducten hergebruiken Duurzame producten of diensten ontwikkelen Bewustwording creëren bij klanten en relaties Duurzaamheid Duurzaamheid moedigt bedrijven aan om beslissingen te nemen in termen van milieu-, sociale en menselijke impact voor de lange termijn, in plaats van op kortetermijnwinsten, zoals het winstverslag voor het volgende kwartaal. Het beïnvloedt hen om meer factoren in overweging te nemen dan alleen de directe winst of het verlies. Bedrijven hebben steeds vaker duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld, zoals toezegging om tegen een bepaald jaar zero-waste verpakkingen te gebruiken of om de totale uitstoot met een bepaald percentage te verminderen. Deze bedrijven kunnen in hun duurzame behoeften voorzien door de uitstoot te verminderen, hun energieverbruik te verlagen, producten in te kopen bij fairtrade-organisaties en ervoor te zorgen dat hun fysieke afval op de juiste manier wordt afgevoerd met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. De drang naar duurzaamheid is duidelijk in gebieden zoals energieopwekking, waar de nadruk lag op het vinden van nieuwe afzettingen om de opname van bestaande reserves te overtreffen. Sommige elektriciteitsbedrijven maken nu bijvoorbeeld publiekelijk doelen voor energieopwekking uit duurzame bronnen zoals wind, waterkracht en zon. Duurzaamheid kwam naar voren als een onderdeel van bedrijfsethiek als reactie op de waargenomen publieke onvrede over de schade op lange termijn die wordt veroorzaakt door een focus op kortetermijnwinsten. De overgang naar duurzame productie is echter vaak een complex proces voor bedrijven. Door beslissingen te baseren op langere tijdlijnen, zijn sommige van de hogere investeringen vooraf in efficiëntie en hernieuwbare bronnen gemakkelijker te rechtvaardigen. Beleggers hebben hun rendementsverwachtingen moeten bijstellen omdat een bedrijf dat zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van hulpbronnen op korte termijn mogelijk bescheidener winstresultaten kan behalen. Veel bedrijven zijn bekritiseerd omdat ze gebruik maken van kostenbesparende maatregelen, zoals offshoring van productie, om zo goedkopere arbeidskrachten te verkrijgen. Deze praktijk, hoewel gunstig voor het nettoresultaat, gaat vaak ten koste van de veiligheid en beveiliging van de werknemers. Het verkrijgen van goedkope offshore-arbeid vond plaats in de kledingindustrie na de instorting van de Savar-fabriek in Bangladesh in 2013, waar meer dan 1.100 mensen omkwamen. Als gevolg hiervan hebben veel van de bedrijven die het meest gevoelig zijn voor terugslag van consumenten, meestal detailhandelaren en restaurants, duurzaamheidsplannen aangekondigd om de koolstofvoetafdruk, verpakkingsafval en dierenleed te verminderen. Een fabriek die zijn afval bijvoorbeeld in een nabijgelegen watermassa laat stromen om de kortetermijnkosten van een goede verwijdering te vermijden, kan op de lange termijn dure en aanzienlijke milieuschade veroorzaken. Duurzaam beleggen  Duurzaam beleggen, ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen of ethisch beleggen genoemd. Dit is een investeringsvorm waarbij de geldverstrekker de gevolgen voor mens en milieu meeweegt. Een duurzame belegger verschaft een onderneming kapitaal in de verwachting deze som geld te vergroten. Tegelijkertijd voelt hij zich tevens verantwoordelijk voor de gevolgen van de bedrijfsvoering. Bij zijn investeringskeuze zal hij zich daarom niet alleen laten leiden door het mogelijk risico en rendement, maar hij zal ook kijken naar de effecten op maatschappij en leefomgeving. Waarom duurzaam beleggen? Duurzaam beleggen is vanuit de charitatieve en kerkelijke instellingen ontstaan. Dit gebeurde rond de jaren 80 van de 20e eeuw.  Vanaf circa 2000 hebben ook institutionele beleggers en beleggingsfondsen er belangstelling voor gekregen. Er zijn verschillende fondsen en Nederlandse banken die op dit moment duurzame beleggingen aanbieden. Een gedeelte van de Nederlandse beleggers hebben een deel van hun vermogen volgens duurzaamheidscriteria belegd. In Nederland zij banken zoals Bunq, Triodos Bank en ASN Bank die enkel en alleen investeren in duurzame activiteiten en ondernemingen. Het ESG kenmerk kan door beleggers gebruikt worden om duurzame beleggingen te vinden. 

10 Dec 2020 Lees verder

Kennispartners