Kiyoh score

Kennisbank

Cyclische aandelen

Wat zijn het? Cyclische aandelen zijn aandelen waarvan de prijs sterk wordt beïnvloed door macro-economische of systematische veranderingen in de economie. Een cyclisch aandeel heeft haar naam te danken aan het feit dat deze aandelen bekend staan om het volgen van de cycli van een economie. Wat wordt hiermee bedoeld? Dit houdt in dat cyclische aandelen gevoelig zijn voor schommelingen van de conjunctuur in de economie. Deze conjunctuur kent tijden van expansie, pieken, recessie en herstel. Bij de meeste cyclische aandelen zijn bedrijven betrokken die duurzame consumptiegoederen verkopen, die door consumenten tijdens een recessie minder worden gekocht, maar tijdens een bloeiende economie veel worden gekocht. Cyclische aandelen begrijpen Cyclische aandelen zijn dus gevoelig voor schommelingen in de economie. Bedrijven met cyclische aandelen zijn bijvoorbeeld meubelzaken, hotels, kledingwinkels, autofabrikanten of luchtvaartmaatschappijen. Indien de economie in een land goed is of in een stijgende lijn zit, dan kunnen mensen uit dat land het veroorloven om nieuwe kleren te kopen, een nieuwe auto te kopen of te reizen. Bij een slechte economie is dit echter niet het geval. Indien de economie slecht is in een land, dan zijn deze uitgaven die eerste dingen waar consumenten op zullen bezuinigen. Dit is ook de reden dat als een recessie te lang duurt, het kan voorkomen dat cyclische aandelen volledig waardeloos worden en niks meer waard zullen zijn. Bedrijven kunnen in deze situatie failliet gaan. Omdat cyclische aandelen stijgen en dalen met de economische cyclus, zijn er beleggers die proberen de markt te timen. Zij proberen de aandelen te kopen op een laag moment in de conjunctuurcyclus en proberen te kopen op juist een hoog punt. Cyclische versus niet-cyclische aandelen Duidelijk is nu wat cyclische aandelen zijn. Tegenover cyclische aandelen, staan niet-cyclische aandelen. Niet-cyclische aandelen zijn aandelen die de basis consumptiegoederen omvatten. Basisconsumptiegoederen zijn goederen die consumenten zullen blijven kopen ongeacht of de economie slecht gaat of niet. Niet-cyclische aandelen worden ook wel defensieve aandelen genoemd. Bedrijven die zich bezighouden met water, voedsel en gas zijn voorbeelden van bedrijven die niet-cyclische aandelen hebben. Het toevoegen van niet-cyclische aandelen in je portefeuille kan voordelig werken, omdat het kan helpen verliezen te dekken van cyclische bedrijven tijdens een daling van de economie. Dat niet-cyclische aandelen ook wel defensieve aandelen worden genoemd, komt doordat deze aandelen doorgaans wat stabieler zijn in perioden van economische zwakte, dan cyclische aandelen. Cyclische aandelen worden dan ook als volatieler beschouwd dan defensieve aandelen. Ook heb cyclische aandelen daarentegen een hoger groeipotentieel dan niet cyclische aandelen, maar is er ook een hoger risico aanwezig.

21 Apr 2022 Lees verder

Wat is dividend yield?

Het dividend yield is een ratio die de verhouding weergeeft tussen de aandelenkoers en het jaarlijkse bedrag dat wordt uitgekeerd aan dividend. Het dividend yield wordt altijd uitgedrukt in percentages. Over het algemeen zijn de bedrijven die zich in een verder stadium van de volwassenheidsfase bevinden, de bedrijven die hoge bedragen aan dividend uitkeren. Dit komt omdat deze bedrijven door het lange bestaan minder groeipotentieel hebben. Na een langere periode van groei, komt een bedrijf op een punt dat investeringen niet hetzelfde resultaat opleveren als voorheen. Dit komt omdat het grootste gedeelte van de markt verzadigd is en er dus geen grote groei meer kan worden gerealiseerd. Bedrijven investeren hierdoor minder, en maken minder groei door. Dit is niet aantrekkelijk voor investerende partijen. Deze investeerders moeten op een andere manier worden aangetrokken of tevreden worden gesteld. Deze bedrijven doen dit door het uitkeren van dividend. Dit is het uitkeren van een gedeelte van de winst aan de aandeelhouders. Dividend wordt ook wel een winstuitkering genoemd. Dividend yield berekenen Het dividend yield geeft de verhouding weer tussen de huidige aandelenkoers en het bedrag dat aan dividend wordt uitgegeven. Het dividend yield kan worden berekend door middel van de volgende formule: Dividend yield = totale bedrag dat uitgekeerd wordt aan dividend / totale beurswaarde van alle aandelen Het dividend yield kan ook worden berekend door het bedrag dat ontvangen wordt aan winst per aandeel, te delen door de huidige koers van één aandeel. Hierbij hoort de volgende formule: Dividend yield = dividend per aandeel / huidige waarde van het aandeel Het dividend per aandeel wordt vermeld in de jaarrekening van een bedrijf. De meeste bedrijven die een winstuitkering uitkeren, doen dit eens per kwartaal. De resultaten van het bedrijf of ontwikkelingen in de markt kunnen de hoogte van de winstuitkering beïnvloeden. Het bedrijf communiceert in de jaarrekening wat ze van plan zijn met de hoogte van het dividend. In de eerste maanden van het jaar kan de informatie uit de jaarrekening worden gebruikt om de hoogte van de winstuitkering te achterhalen. Na een paar maanden kan de informatie uit de jaarrekening als minder betrouwbaar worden beschouwd. Deze informatie is na verloop van tijd minder betrouwbaar omdat het dividend niet gebaseerd is op de recentste cijfers. Als investeerders inzicht willen krijgen in de hoogte van de winstuitkering, pakken ze het dividend van het laatste kwartaal. Helaas werkt dit niet voor ieder bedrijf, niet elk bedrijf keert elk kwartaal een gelijkwaardig bedrag aan dividend uit. Investeerders kunnen op Yahoo Finance een overzichtelijke weergave bekijken van het dividend yield van bedrijven. Hoe wordt het dividend yield beïnvloedt? Het dividend yield kan door vier verschillende factoren worden beïnvloed. Een stijging of daling van de winstuitkering of de koers van het aandeel beïnvloedt het dividend yield. Ontwikkelingen winstuitkering De hoogte van een dividend kan door het bedrijf worden gewijzigd. Een stijging van de winstuitkering terwijl de koerswaarde van het aandeel gelijk blijft, betekent een hogere dividend yield. Een daling van de winstuitkering, terwijl de koers van het aandeel gelijk blijft, betekent een lager dividend yield. Ontwikkelingen koers Een stijging in de koers terwijl de hoogte van de winstuitkering gelijk blijft, leidt tot een lager dividend yield. Een dalende koers met een winstuitkering die niet mee daalt, leidt tot een hoger dividend yield. Nadelen Een hoog dividend yield ziet er aantrekkelijk uit voor de aandeelhouders, maar is dit in alle gevallen even positief? Een bedrijf dat een hoog dividend yield aanbiedt aan haar aandeelhouders, belemmert haar eigen groeimogelijkheden. Elke euro die uitgegeven wordt aan de winstuitkering, wordt niet geïnvesteerd in de mogelijke groei van het bedrijf. Door de hoge winstuitkering worden investeerders mogelijk misleid. Als een bedrijf een groot gedeelte van haar winst uitgeeft aan de winstuitkering voor de aandeelhouders, kan dat betekenen dat er minder groei wordt gerealiseerd door het bedrijf. Minder groei voor het bedrijf betekent vaak ook, geen stijging in de koers van het aandeel. De hogere dividendinkomsten voor de aandeelhouder moeten hier de misgelopen mogelijke winsten van een koersstijging compenseren. Investeerders kunnen ook misleidt worden door een hoog dividend yield. Dit kan veroorzaakt worden door een daling van de aandelenkoers. De investeerder koopt het aandeel in de veronderstelling dat er hoge dividendinkomsten gerealiseerd gaan worden. In de meeste gevallen stellen bedrijven bij een daling in de koers het bedrag dat aan dividend uitgekeerd wordt bij. Hierdoor ontvangen de investeerders minder dividend dan verwacht. Het dividend yield geeft in deze gevallen dus een foutief beeld van de opbrengsten van een investering weer. Het selecteren van aantrekkelijke investeringsmogelijkheden is een belangrijk aspect van het succesvol beleggen. Met de juiste kennis was de fout die hierboven omschreven staat niet gemaakt. Klik hier om meer te leren over het beleggen.

30 Nov 2021 Lees verder

Wanneer moet ik aandelen kopen?

Voor veel beleggers kan het vinden van aandelen om te kopen een leuke activiteit zijn. Maar voor sommige beleggers kan dit ook een hele opgaaf zijn. Het kan behoorlijk lucratief zijn, mits het aandeel dat wordt aangekocht in waarde zal stijgen. Maar wat is nu het juiste moment om een aandeel te kopen? Hier hebben wij een aantal richtlijnen om het juiste aankoopmoment te bepalen.   Aandelen kopen als ze in de ‘sale’ gaat Over het algemeen zijn consumenten altijd op zoek naar een deal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Black Friday, Cyber Monday of de kerstdagen. Dit zijn uitstekende voorbeelden van lage prijzen die een vraag naar producten bij mensen aanwakkert. Om wat voor reden dan ook worden beleggers dan weer niet zo enthousiast als aandelen in de ‘sale’ gaan. Aan het einde van het jaar 2008 en begin 2009 was er een gigantisch pessimistische kijk op de economie. Achteraf gezien was het ook een tijd waarin veel grote kansen voor beleggers kwamen, die veel aandelen tegen een erg lage prijs konden kopen. De periode na een correctie of crash in de markt is voor beleggers de perfecte tijd om aandelen tegen spotprijzen aan te kopen. Als de prijs van een aandeel ‘oversold’ (oververkocht) is, kunnen beleggers de beslissing maken of een aandeel werkelijk ‘in de uitverkoop’ is. Voor een belegger is het misschien het beste om van tevoren geen concreet prijsdoel vast te stellen. Maar om een ‘range’ vast te stellen waarin de belegger bereid is het aandeel in de uitverkoop te kopen. Een goed fundament zouden de rapporten van professionele analisten kunnen zijn. Ook consensus prijsdoelen zijn een goede indicator om zo een ‘range’ te bepalen. Consensus prijsdoelen zijn gemiddelden van de analyses van verschillende professionele analisten. Zonder ‘range’ vast te stellen zal het als belegger stukken lastiger worden om een goed moment te bepalen voor het aankopen van een aandeel.   Wanneer een aandeel ondergewaardeerd is Voor het vaststellen van een ‘range’ is veel informatie vereist. Een van de beste manieren om te bepalen of een aandeel ondergewaardeerd is of overgewaardeerd, is door in te schatten wat de toekomstige groei- en winstvooruitzichten zijn van een bedrijf. Een van de belangrijkste technieken om dit te doen is de ‘discounted cash flow’ (DCF) analyse. Deze analyse neemt de toekomstige geprojecteerde kasstromen van een bedrijf. Vervolgens verdisconteerd worden deze naar het heden met behulp van een redelijke risicofactor. De som van deze verdisconteerde kasstromen is in theorie het koersdoel. Logisch zou zijn dat wanneer de prijs van een aandeel onder dit koersdoel treedt het een goed aankoopmoment zou zijn. Andere technieken voor het waarderen zijn onder andere kijken naar de dividendgroei van het een bedrijf of het vergelijken van de koers-winstverhouding van een aandeel met dat van de concurrenten. Andere statistieken zoals de prijs/verkoop verhouding en prijs/kasstroom verhouding, kunnen beleggers ook helpen om te bepalen of een aandeel goedkoop is ten opzichte van zijn concurrenten.   Aandelen kopen als je je eigen huiswerk hebt gedaan De koersdoelen van analisten of het advies van financiële instellingen is een goed fundament. Maar ook professionele beleggers doen hun eigen huiswerk bij het onderzoeken van aandelen. Dit onderzoeken van aandelen kan bestaan uit het lezen van jaarverslagen van bedrijven, het lezen van recente persberichten of online presentaties aan investeerders op vakbeurzen bekijken. Zulk soort gegevens kunnen gemakkelijk op de websites van bedrijven gevonden worden op de corporate website onder de investor relations-pagina.   Wanneer je het aandeel geduldig in bezit moet houden Als we er even van uit gaan dat je al je huiswerk hebt gedaan, een koersdoel bepaald hebt en een schatting hebt gemaakt van wanneer het aandeel ondergewaardeerd is, dan moet je er ook niet van uitgaan dat het aandeel meteen in waarde zal stijgen. Blijf geduldig. Het kan altijd even duren voordat een aandeel zijn werkelijke waarde bereikt. Analisten die prijzen voorspellen voor de komende maand of het komende kwartaal, gaan er meestal gewoon van uit dat het aandeel snel in waarde zal stijgen. Doorgaans kan het zomaar enkele jaren duren voordat een aandeel een prijs- of koersdoel bereikt. Het beste zou misschien wel zijn om een aandeel sowieso drie tot vijf jaar te houden. Zo kun je het de ruimte te geven om te groeien.   Tot slot De legende van het uitzoeken van aandelen Peter Lynch, raadt de meeste beleggers aan om te kopen wat je kent. Denk hierbij aan de favoriete winkel in het lokale winkelcentrum. Anderen kunnen het bedrijf leren kennen door het online op te zoeken of door er met andere beleggers over te praten. Door de bovenstaande richtlijnen te volgen en zelf je gezonde verstand te gebruiken zullen de meest succesvolle aankopen van aandelen tot stand komen. Voor het investeren en aankopen van aandelen zul je gebruik moeten maken van een broker.

12 Nov 2021 Lees verder

Waarde aandeel

Wat is een waarde aandeel? Waarde aandelen zijn aandelen van bedrijven die worden verhandeld tegen een prijs die zich onder de fundamentele waarde van het aandeel bevindt. Er zijn handelaren en beleggers die gericht op zoek gaan naar deze waarde aandelen. Door de marktwerkingen kunnen de waardes van aandelen belanden onder het niveau dat ze daadwerkelijk waard zijn. Investeerders die winst maken door waarde aandelen op te kopen maken gebruik van de inefficiëntie van de markt. Waarde aandelen zijn in de meeste gevallen aandelen van gevestigde bedrijven die al voor een langere periode actief zijn. Het groeipotentieel van een groeiaandeel ligt vele mate hoger dan die van een waarde aandeel. Waarde aandeel herkennen Waarde aandelen moeten door de waarde investeerders herkend kunnen worden. De meeste waarde aandelen hebben een hoog dividendrendement, een lage prijs-tot-boekwaarde ratio en een lage koers-winstverhouding. Dividend Als een aandeel meer dan 6 procent aan dividend uitkeert, kan er worden gesteld dat dit aandeel een hoog dividendrendement heeft. In de meeste gevallen is een waarde aandeel, een aandeel met een hoog dividendrendement. Dit komt omdat waarde aandelen, aandelen zijn van bedrijven die al langer actief zijn. Vanwege het lage groeipotentieel moeten de investeerders op een andere manier worden aangetrokken. Bedrijven in een verder stadium van de volwassenheidsfase doen dit voornamelijk door het verhogen van de dividenduitkering. Prijs-tot-boekwaarde ratio De boekwaarde van een aandeel geeft weer hoeveel een aandeel daadwerkelijk waard is volgens de balans van een bedrijf. Op de openbare beurs wordt er vaak meer betaald voor een aandeel dan de boekwaarde. De boekwaarde van een aandeel is te berekenen door de waarde van een bedrijf te delen door het aantal aandelen. De prijs-tot-boekwaarde ratio kan berekend worden door de prijs die wordt betaald voor het aandeel op de beurs, te delen door de boekwaarde van het aandeel. Als deze ratio een waarde heeft van onder de 1, wordt het beschouwd als een solide investering. Een ratio van onder de 1 betekent dat er op de beurs minder betaald wordt voor een aandeel, dan de fundamentele waarde van het aandeel. Concurrenten Een waarde aandeel kan herkend worden doordat het goedkoper in de markt ligt dan de concurrenten. De lagere koerswaarde van dit bedrijf kan komen door slechte publiciteit of door tegenvallende resultaten. Deze gebeurtenissen vallen niet in de smaak bij investeerders dus daalt de waarde van een aandeel. Op lange termijn zullen deze gebeurtenissen geen problemen veroorzaken, het zorgt alleen voor een aantrekkelijk instap moment. Koers-winstverhouding De koers-winst verhouding kan een indicatie geven of het aandeel over of juist onder gewaardeerd is. Deze koers-winstverhouding geeft de verhouding weer tussen de koerswaarde van een aandeel en de winst die het bedrijf realiseert. Om de koers-winstverhouding te achterhalen moet de totale winst gedeeld worden door het totaal aantal aandelen. Door de waarde van het aandeel op de beurs te delen door de winst per aandeel, kom je uit op de koers-winstverhouding. De koers-winstverhoudingen van bedrijven hoeven niet telkens worden berekend. De koers-winstverhoudingen worden op Google Finance overzichtelijk weergegeven. Hoe hoger deze koers-winstverhouding, hoe hoger het risico voor de investeerder. Het liefst hebben beleggers een aandeel met een zo laag mogelijke koers-winstverhouding. In de geschiedenis wordt een koers-winstverhouding van 15 procent gehanteerd als gemiddelde. De koers-winstverhoudingen verschillen sterk tussen de verschillende soorten bedrijven. Op dit moment hebben technologie bedrijven een buitengewoon hoge koers-winstverhouding. Dit komt omdat investeerders veel potentie zien in deze bedrijven. Waarde investeerders zoeken aandelen met een koers-winstverhouding die zich onder het gemiddelde bevindt. Risico bij waarde aandelen Het investeren in aandelen brengt risico’s met zich mee. Bij het investeren in groeiaandelen, verwacht de investeerder dat het bedrijf gaat groeien. Bij het investeren in waarde aandelen verwacht de investeerder dat de markt anders gaat kijken naar een bedrijf in de toekomst. Het investeren in waarde aandelen is een lastige manier van investeren. Het vinden van ondergewaardeerde aandelen kan een hele klus zijn en hier is veel kennis voor nodig over het beleggen. Zorg dat je jezelf goed voorbereid op het beleggen en handelen op de beurs.    

05 Nov 2021 Lees verder

Wat is een penny stock?

Een penny stock is een aandeel dat wordt verhandeld onder de prijs van 5,00 US-dollar (4,28 euro op moment van schrijven). Dit zijn aandelen van kleine bedrijven. Sommige penny stocks worden verhandeld op de New York Stock Exchange. Maar de meeste worden slechts verhandeld via Over-The-Counter transacties. Er bestaat geen handelsvloer voor Over-The-Counter transacties. Uitleg van penny stocks In het verleden werd een penny stock beschouwd als een met een verhandelbare waarde onder 1,00 US-dollar. Later is de definitie gewijzigd door de SEC (Securities and Exchange Commission). De definitie penny stock omvat tot op heden de aandelen met een verhandelbare waarde onder 5,00 US-dollar. Penny stocks worden vaak geassocieerd met kleine bedrijven en worden eigenlijk weinig tot nooit verhandeld. Dit betekent dat er een gebrek is aan liquiditeit of kopers die bereid zijn voor die prijs het aandeel over te nemen. Dit zal leiden tot een situatie waarin verkopers de verkoop van hun aandelen als lastig ervaren. De lage liquiditeit zorgt voor beleggers ook voor een moeilijke situatie waarin het lastig is om een prijs te vinden of bepalen die de markt nauwkeurig weerspiegelt. Vanwege het gebrek aan liquiditeit, de hoge spreadkosten, of prijsopgaven en kleine bedrijfsgroottes, worden de penny stocks voornamelijk als speculatie beschouwd. Beleggers kunnen bij investeringen in penny stocks een gedeelte van of hun gehele investering verliezen. Prijsschommelingen van penny stocks Penny stocks die worden verhandeld in de markt zijn vaak groeiende bedrijven met slechts beperkte contanten en middelen. Vaak zijn dit kleine bedrijven. Om deze reden zijn investeringen in zulk soort penny stocks alleen geschikt voor investeerders met een hoge risicotolerantie. Wat je vaak ziet bij penny stocks is dat ze een hoger dan gemiddelde volatiliteit hebben. Dit betekent een hoger rendementspotentieel maar ook een aanzienlijk hoger risico. Zoals eerder aangegeven kun je met een investering in penny stocks je gehele investering verliezen. Ook is het voor investeerders die de penny stocks aankopen met marge mogelijk om meer dan hun gehele investering te verliezen. En eventueel in de schulden te raken. Door de aanzienlijk hoge volatiliteit is het voor investeerders in penny stocks belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen wat betreft hun risico. Denk hierbij aan het instellen van een stop-loss-order. Van tevoren moet dus bepaalt worden op welk koersniveau deze geplaatst wordt. Een stop-loss-order zorgt ervoor dat wanneer de koers in de tegengestelde richting verloopt ten opzichte van het verwachte resultaat de penny stocks worden verkocht wanneer het een bepaald prijsdoel bereikt onder het niveau waar is ingestapt. Ondanks het hoge rendementspotentieel is het voor investeerders belangrijk dat ze een realistische verwachting houden. Ook is het belangrijk goed in het achterhoofd te houden dat deze penny stocks een risicovolle investering blijven met een laag handelsvolume. Wat maakt penny stocks riskant? Penny stocks bieden sommige bedrijven de kans om financiering te ontvangen van het publiek. Deze bedrijven kunnen zulke handelsmarkten gebruiken om op te starten en later te verhuizen naar grotere marktplaatsen. Sommige factoren vergroten de risico’s die gepaard gaan met het investeren in penny stocks. Deze penny stocks zijn vaak een veel riskantere investering dan die in de aandelen van gevestigde bedrijven die bekend staan als blue-chip aandelen. Een blue-chip is een nationaal erkend bedrijf en financieel gezond bedrijf. Blue-chips verkopen vaak algemeen hoogwaardige producten en diensten. Blue-chips hebben over het algemeen een geschiedenis waarin ze recessies hebben doorstaan en winstgevend opereerden in het licht van ongunstige economische omstandigheden. Dit allen draagt bij aan de erkenning van de staat van het bedrijf en haar stabiele en betrouwbare groei. Gebrek aan informatie bij penny stocks Bij het investeren in aandelen is het belangrijk dat er van tevoren voldoende onderzoek is gedaan naar het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt. Waar investeerders bij penny stocks tegen de lamp lopen is het feit dat het voor sommige penny stocks lastig is om informatie te vinden over de bedrijfsprestaties. Aandelen die worden verhandeld op de OTCBB hebben het achtervoegsel ‘OB’ bij hun symbool. Zulk soort bedrijven dienen financiële overzichten in bij de SEC. Aan de ander kant heb je bedrijven die geen aangifte hoeven te doen bij de SEC. Dit zijn bedrijven die op de roze bladen staan. Dit soort bedrijven krijgen echter niet dezelfde regelgeving of publieke controle als de aandelen die vertegenwoordigd zijn op de NYSE, de Nasdaq of andere markten. Geen minimumnormen Aandelen die genoteerd staan op de OTCBB en op de roze bladen hoeven niet te voldoen aan de minimumstandaardvereisten om voor verkoop beschikbaar te blijven op OTC-beurzen. Als bedrijven hun beursnotering op een van de grote beurzen verliezen kunnen ze altijd een stapje naar beneden bewegen naar een van de kleinere OTC-noteringsbeurzen. Minimumnormen kunnen voor veel beleggers dienen als vangnet. Bedrijven die namelijk niet voldoen of onderworpen zijn aan bepaalde minimumnormen zijn bij voorbaat een risicovollere investering dan bedrijven die wel aan zulk soort normen voldoen. Gebrek aan geschiedenis Wat je wel eens ziet, is dat er penny stocks op de markt worden gebracht waarvan het bedrijf een start-up is. Hierdoor heeft het een nog aanzienlijk grotere kans om failliet te gaan.  Deze bedrijven hebben over meestal een slechte staat van dienst of helemaal geen staat van dienst. Dit gebrek aan geschiedenis informatie zorgt voor jou als belegger voor een lastig te schatten potentieel van het aandeel. Liquiditeit en fraude Veel penny stocks die schaars worden verhandeld hebben een lage liquiditeit. Een gevolg hiervan is dat beleggers moeilijk van hun aandelen af kunnen komen nadat deze zijn verworven. De mogelijkheid is er dat verkopers dan hun prijs moeten verlagen om aantrekkelijk te worden gevonden door een koper. De lage niveaus van liquiditeit bieden ook mogelijkheden voor sommige handelaren om de aandelenkoersen te manipuleren. Dit pump en dump fenomeen is een manier om beleggers te verleiden tot het kopen van een aandeel. Grote hoeveelheden van een voorraad aandelen worden opgekocht. Zodra de beleggers zich haasten om ook deze aandelen te kopen verkopen ‘de oplichters’ hun grote hoeveelheid aandelen. Zo laten ze de particuliere beleggers achter met een gigantisch verlies. Tekenen van fraude Er is geen heilige graal die je kan vertellen welke penny stocks frauduleus zijn en welke mogelijke prijswinnaars zijn. Ondanks dit zijn er enkele waarschuwingssignalen te vinden in het dossier van een bedrijf die kunnen duiden op fraude. Grote activa maar kleine inkomsten, financiële overzichten met ongebruikelijke onderwerpen in de voetnoten, vreemde controleproblemen en groot eigendom van insiders. Hoe wordt een penny stock gecreëerd? Wat je wel eens ziet, is dat kleine bedrijven en start-ups aandelen uitgeven om kapitaal aan te trekken. Hierdoor zal het bedrijf groeien. Het is een proces dat weliswaar niet zo snel gaat, maar deze manier is voor start-ups en kleine bedrijven vaak wel de snelste en meest effectieve manier om kapitaal te verkrijgen. Penny stocks worden net als alle andere aandelen gecreëerd via een beursintroductie of een IPO. Om te kunnen worden vermeld op de OTCBB, moet het bedrijf bij de SEC een registratieverklaring indienen. Of een dossier waarin staat dat het aanbod in aanmerking komt voor een vrijstelling van registratie. Wat het bedrijf ook moet doen is de effectenwetten van de staat checken op de locaties waar zij de aandelen willen verkopen. Pas zodra het bedrijf goedkeuring heeft kan het beginnen met het aanvragen van orders van investeerders. Wat een bedrijf ook nog kan doen is een verzoek indienen om de aandelen die ze uitgeven ook op een grotere beurs te laten noteren. Penny stocks verhandelen Nadat de eerste orders verzameld zijn en het aandeel is verkocht aan investeerders, kan er een geregistreerd aanbod starten met het verhandelen in de secundaire markt door te noteren op beurzen zoals de NYSE, Nasdaq of over-the-counter verhandelen. De meeste penny stocks blijven bij het verhandelen via OTC markten vanwege de strikte vereisten voor notering op een van de grotere beurzen. Wat bedrijven soms doen is dat ze na de IPO een extra secundair marktaanbod doen. Hierdoor verwateren de bestaande aandelen, maar het bedrijf krijgt toegang tot een groter kapitaal en meer investeerders. Om genoteerd te blijven op het Over-The-Counter Bulletin Board zijn bedrijven verplicht geactualiseerde financiële overzichten te blijven verstrekken. Dit moet om beleggers op de hoogte te houden. Handel in de after-hours Doordat er in de after-hours nog veel belangrijke marktbewegingen kunnen plaatsvinden, zijn de penny stocks onderhevig aan volatiele schommelingen in de after-hours. Beleggers kunnen in de after-hours de penny stocks tegen hoge prijzen verkopen en tegen lage prijzen kopen. Laat je echter niet verleiden tot te mooie scenario’s. Ook de beste penny stocks hebben een lage liquiditeit en ondergeschikte rapportage. Wat je als belegger ook kan overkomen is dat een penny stock in de after-hours piekt. Je moeite zal hebben met het vinden van een koper. Door het geringe volume, en al helemaal in de after-hours, maakt het dat soms lastig om te kopen en te verkopen.  

14 Oct 2021 Lees verder

Aandelenemissie

Wat is een aandelenemissie? Een aandelenemissie is het op de markt brengen van aandelen. Deze aandelen zijn nog niet eerder op de markt verhandeld. De initiële aandelenuitgifte van een bedrijf wordt de aandelenemissie genoemd. Met de aandelenemissie kan een bedrijf kapitaal aantrekken om zich verder te ontwikkelen. Het verkregen kapitaal door de aandelenemissie behoord tot het de equity van een bedrijf. Deze manier van kapitaal verkrijgen is aantrekkelijk voor bedrijven omdat het bedrijf nu een groter vermogen bezit waarmee kan worden uitgebreid. De eerste aandelenemissie ooit vond plaats in Nederland. De VOC had grote bedragen geld nodig om de handelsmissies te kunnen ondernemen. Dit kapitaal werd opgehaald door mensen mee te laten betalen. De handelaren die investeerden in de handelsmissies van de VOC kregen hiervoor een vergoeding die in de meeste gevallen werd uitbetaald in specerijen. De uitgifte van de aandelen bij een aandelenemissie vindt plaats op de primaire markt, dit is het opkopen van aandelen bij het bedrijf zelf. De secundaire markt is de markt waarin kopers aandelen overkopen bij mensen die in het bezit zijn van het aandeel. Klik hier om populaire aandelenemissies van bedrijven te bekijken. Voor- en nadelen aandelenemissie Het hoofddoel van een aandelenemissie is het aantrekken van kapitaal. Op deze manier krijgt het bedrijf de mogelijkheid om investeringen te doen die zonder de beursgang niet mogelijk waren. Het op de markt brengen van aandelen wordt ook wel de beursgang genoemd. Ook heeft een aandelenemissie een positieve invloed op het publieke imago van het bedrijf. Dit imago wordt positief beïnvloed door een verplichte toename aan transparantie omdat er ieder kwartaal een kwartaalrapport aangeleverd moet worden. De kosten die komen kijken bij een aandelenemissie zijn hoog. Er moeten allemaal kosten gemaakt worden die betrekking hebben op het publiceren van de cijfers. Deze kosten die gemaakt moeten worden dragen niets bij aan de ontwikkelingen of groei van het bedrijf. De aandeelhouders verwachten ook een vergoeding voor de investering. Deze vergoeding wordt dividend genoemd. Een bedrijf dat aandelen uit heeft staan gebruikt vaak een gedeelte van de gerealiseerde winst als vergoeding voor de aandeelhouders. Een ander nadeel dat komt kijken bij een aandelenemissie is de transparantie. Door deze transparantie kunnen ook concurrenten inzicht krijgen in de stand van zaken en plannen van het bedrijf. Verloop van een aandelenemissie? Op het moment dat een bedrijf flink groeit kan er worden overwogen om aandelen op de beurs te brengen. Bij een aandelenemissie worden de aandelen, die al in het bezit zijn van de eigenaren overgezet tot openbare aandelen. De waarde van deze aandelen staat na de beursgang niet meer vast. De uitegegevn aandelen vertegenwoordigen de waarde van het bedrijf op dat moment. Als het bedrijf groeit stijgt de waarde van deze aandelen en andersom. De aandelenemissie bestaat uit twee fases namelijk de pre-marketingfase en de aandelenemissie zelf. Als een bedrijf van plan is aandelen op de beurs te brengen is het van belang dat er vraag wordt gecreëerd. Deze vraag kan worden gecreëerd door middel van adverteren of een openbare verklaring. De openbare verklaring wordt uitgegeven door in de meeste gevallen een overheidsinstelling, die als taak heeft investeerders in te lichten over het betreffende bedrijf. Door deze openbare verklaring hebben investeerders een duidelijk beeld over het bedrijf waardoor er een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Bij een aandelenemissie worden er één of meerdere underwriters ingeschakeld. Deze underwriters zijn financiële specialisten of investeringsbanken die samen met het bedrijf de aandelenemissie organiseren. De underwriters bepalen onder andere de aanbiedprijs van de aandelen. Underwriters zorgen er ook voor dat het bedrijf aan alle eisen voldoet die komen kijken bij een aandelenemissie. Underwriters bieden een bedrijf ook zekerheid. Alle aandelen die niet verkocht zijn na de aandelenemissie moeten door de underwriter worden opgekocht tegen de emissieprijs. De emissieprijs is de prijs waarvoor de aandelen op de markt worden gebracht. De volgende stappen moeten worden ondernomen om een aandelenemissie tot een goed einde te brengen. Voorstellen Underwriters presenteren hier aan het bedrijf de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de aanbiedprijs en het aantal aandelen dat kan worden uitgegeven. Underwriter Het bedrijf moet een keuze maken met welke underwriters er gewerkt gaat worden. Team Er wordt een team gevormd bestaande uit verzekeraars, advocaten, openbare accountants en experts van de securities and Exchange Commission. De openbare accountant moet vaststellen of de gepresenteerde jaarrekeningen vertrouwelijk zijn. De experts van de securities and exchange commision moeten ervoor zorgen dat aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Documentatie In de vereiste aandelenemissie documentatie moet de prospectus worden verwerkt. Deze documentatie kan gedurende de emissie nadert nog worden gewijzigd. Marketing en updates Om vraag naar de aandelen te creëren moet er een marketingcampagne worden opgericht die de potentiële kopers van de aandelen inlicht over de emissie. In de meeste gevallen worden deze marketing activiteiten ondernomen door de underwriter. Bestuur en processen Er moet een raad van bestuur worden ingericht die ervoor gaat zorgen dat de boekhouding ieder kwartaal gepubliceerd kan worden. Uitgeven aandelen Als het bedrijf de aandelen heeft uitgegeven wordt er kapitaal ontvangen.   Emissiekoers berekenen Bij een aandelenemissie wordt er een bepaalde emissiekoers gehanteerd. Dit is de prijs die bij de uitgifte van de aandelen gehanteerd wordt. In de meeste gevallen is deze prijs iets lager dan de daadwerkelijke waarde van een aandeel om de verkoop van de aandelen te garanderen. Er kan ook voor worden gekozen om de emissiekoers boven de nominale waarde van een aandeel te plaatsen. In dit geval wordt er door het bedrijf een agioreserve opgebouwd. Voorbeeld: Een bedrijf verkoopt bij de emissie van aandelen de aandelen voor 23 euro per stuk. De nominale waarde bedraagt 20 euro. Dit betekent dat het bedrijf 3 euro per aandeel extra kan toevoegen aan het eigen vermogen. Dit komt op de balans te staan als agioreserve. De waarde van de emissiekoers wordt bepaald door het bedrijf en de underwriters. De emissieprijs wordt in de meeste gevallen gebaseerd op de waarderingsmethode genaamd de disounted cash flow. Bij deze methode wordt de waarde van een investering gebaseerd op basis van de toekomstige kasstromen van een bedrijf gecorrigeerd met het verlies van de tijdswaarde van geld. Het is van belang dat je begrijpt dat geld dat direct geïnvesteerd kan worden, meer waard is dan geld dat pas over een jaar geïnvesteerd kan worden. Als geld direct geïnvesteerd kan worden kan er al rendement gemaakt worden wat vervolgens weer geïnvesteerd kan worden. Hoe langer het duurt voordat dit geld geïnvesteerd kan worden, hoe minder waarde het op dit moment heeft. Voorbeeld: Als het Beleggingsinstituut vandaag 100.000 euro zou ontvangen om te mogen investeren is dit bedrag 100.000 euro waard. Als het bedrijf 10% rendement weet te realiseren binnen een jaar, is de investering na één jaar 110.000 euro waard. Als het Beleggingsinstituut de 100.000 euro één jaar later ontvangt, is er nog geen rendement gemaakt. De 100.000 euro die over een jaar pas ontvangen wordt is op dit moment slechts 90.000 euro waard. De formule voor de Discounted Cash Flow is: In de formule is de letter r het rendement dat jaarlijks wordt gerealiseerd met het geïnvesteerde bedrag. Wil je meer weten over het beleggen in aandelen, klik dan hier om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op de handel!  

07 Oct 2021 Lees verder

Welke aandelen nu kopen? Aandelen kopen tips

Welke aandelen nu kopen?  Een vraag die natuurlijk vaak gesteld wordt. De gouden tip, dat is waar veel mensen naar op zoek zijn. Welke aandelen nu kopen? Hoe bepaal je of je een aandeel moet kopen? In het kort Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u door het artikel navigeren; Lange termijn en korte termijn Welke aandelen gaan stijgen? En wanneer gaan deze stijgen? Hoe bepaal je wanneer je een aandeel moet verkopen? Welke aandelen nu kopen? Corona aandelen? Beste aandelen om nu te kopen Lange termijn en korte termijn Lange termijn Wanneer je belegt voor de lange termijn beleg je het liefst in een gezond bedrijf, met groeipotentieel voor de toekomst. Fundamentele analyse (FA) is een methode om de intrinsieke waarde van een aandeel te meten door gerelateerde economische en financiële factoren te onderzoeken. Fundamentele analisten bestuderen alles wat de waarde van een aandeel kan beïnvloeden, van macro-economische factoren zoals de toestand van de economie en bedrijfstakomstandigheden tot micro-economische factoren zoals de effectiviteit van het management van het bedrijf. Het doel van fundamentele analyse is om te komen tot een getal dat een belegger kan vergelijken met de huidige prijs van het aandeel. Op deze manier kan een belegger bepalen of het aandeel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Korte termijn Er bestaat een groot verschil tussen passief en actief beleggen. Korte termijn beleggers beleggen eigenlijk altijd actief. Beleggen op kortere termijn kan op veel verschillende manieren. Ook zijn er veel verschillende versies van korte termijn. Zo kan korte termijn een uur betekenen, een paar uur, een dag of een paar dagen. Veel korte termijn beleggers maken gebruik van technische analyse. Je kijkt dan naar grafieken en je probeert patronen te herkennen, om aan de hand daarvan de toekomst te bepalen. Veel technische analisten werken ook met indicatoren. Ook kan je op korte termijn beleggen wanneer er een trend gaande is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er groot nieuws is over een bepaald onderwerp, of als er groot nieuws verwacht wordt zoals in onderstaand voorbeeld te zien is. In dit voorbeeld is sprake van een zeer extreem geval van hoe nieuwsberichten invloed kunnen hebben op koersen, wat bij cryptovaluta's nog ontzettend goed te zien is. In dit voorbeeld is sprake van een daling van 36% procent!         Afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl Welke aandelen gaan stijgen? En wanneer gaan deze stijgen? In tegenstelling tot fundamentele analyse, die probeert de waarde van een aandeel te evalueren op basis van bedrijfsresultaten zoals omzet en inkomsten, richt technische analyse zich op de studie van prijs en volume. Technische analyse-instrumenten worden gebruikt om de manieren te onderzoeken waarop vraag en aanbod naar een effect veranderingen in prijs, volume en impliciete volatiliteit zullen beïnvloeden. Technische analyse wordt vaak gebruikt om handelssignalen op korte termijn te genereren vanuit verschillende grafiektools, maar kan ook helpen bij het verbeteren van de evaluatie van de sterkte of zwakte van een effect ten opzichte van de bredere markt of een van zijn sectoren. Deze informatie helpt analisten om hun algehele schattingen te verbeteren. Technische analyse kan worden gebruikt voor elk effect met historische handelsgegevens. Dit omvat aandelen, futures, grondstoffen, vast renderende waarden, valuta's en andere effecten. In feite komt technische analyse veel vaker voor op grondstoffen- en forexmarkten waar handelaren zich vaker richten op prijsbewegingen op korte termijn. Dit resulteert volgens sommigen in een soort ‘self fulfilling prophecy’ effect. Technische analyse vergt echter wel een bepaalde maat van scholing om onder de knie te krijgen. Hoe bepaal je wanneer je een aandeel moet verkopen? Er zijn over het algemeen drie goede redenen om een ​​aandeel te verkopen. Ten eerste was het kopen van de aandelen in de eerste plaats een vergissing. Ten tweede is de aandelenkoers dramatisch gestegen. Eindelijk heeft het aandeel een onrealistische en onhoudbare prijs bereikt. Hoewel er veel andere aanvullende redenen zijn om een ​​aandeel te verkopen, zijn ze misschien niet zo verstandig bij investeringsbeslissingen. Hoe fundamentele analyse en technische analyse gebruikt kunnen worden om aandelen te kopen, kunnen deze methoden logischerwijs ook omgekeerd gebruikt worden om te bepalen wanneer je een aandeel moet verkopen. Welke aandelen nu kopen? Corona aandelen? Op het moment zijn er veel interessante ontwikkelingen gaande in de wereld naar aanleiding van de corona pandemie. Er wordt allereerst super veel geld bijgedrukt, dit kan leiden tot inflatie of zelfs hyperinflatie als het nog een tijd zo doorgaat. Hoe dit zich zal ontwikkelingen is voor veel mensen een raadsel, duidelijk is wel dat er veel zorgen over zijn. Aan de andere kant zijn de rentes historisch laag, het is niet voordelig meer om te sparen. Sterker nog, met sparen verlies je écht geld. Dit zijn twee redenen die kunnen zorgen voor een groei aan particuliere beleggers. Ook zijn aandelenprijzen waanzinnig hoog. Veel bedrijven hebben grote verliezen geleden door de coronacrisis, en de prijs van een aandeel is indirect afgeleid van de prestaties van een bedrijf, toch? Kortom, om over termijn te kunnen voorspellen welke aandelen goed gaan presteren is lastig. Dit dient van moment tot moment bekeken te worden. Beste aandelen om nu te kopen Welke aandelen kan ik nu het beste kopen? Het is lastig om in een artikel te vertellen welke aandelen de beste koop zijn. Zo zou een koers er morgen heel anders kunnen uit zien als vandaag, en zijn gedachtegangen van nu wellicht al gedateerd. André Brouwers heeft aan het begin van 2021 aangegeven welke aandelen het beste zouden presteren volgens hem. André is de eigenaar van Het Beleggingsinstituut en vijfvoudig winnaar van het grote beleggersdebat, waarin onderstaande keuzes bekend zijn gemaakt. Dit is beslist geen financieel advies, situaties veranderen van dag tot dag en je dient als belegger zelf een mening te vormen. Ahold Delhaize Met Ahold Delhaize ziet André een aandeel op het Damrak dat sterk ondergewaardeerd is. Naast de lage K/W-verhouding, wijst hij op de inkoop van eigen aandelen en een dividendrendement van 4%. De supermarktketen heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Binnen het bedrijf is sprake van een positieve kasstroom. Volgens André is de downside beperkt. Logischerwijs is de upside volgens André interessant. AEX middels opties André Brouwers staat vooral bekend om zijn optiestrategieën. Hij heeft een optiestrategie bedacht voor de AEX waarbij de verhouding tussen het risico en het rendement gunstig is. Hij koopt de CALL 700 dec23 om te profiteren van een beoogde stijging. André koopt ook meteen de PUT 400 (dec’23) om zich te beschermen, mocht zijn beoogde stijging geen werkelijkheid worden. Ook schrijft hij de CALL 650 (dec21) en PUT 650 (dec21). Dit doet André om premie te behalen. Middels deze constructie levert André dus een beetje rendement in, en koopt hij een soort verzekering voor zijn belegging. Als de AEX aan het einde van het jaar boven de 600 punten staat maakt André winst. Boven de 750 punten gaat de winst harder stijgen dan de AEX zelf, en is de markt dus verslagen. Wanneer de AEX eindigt op een pijl van tussen de 600 en 700 punten wordt 15% rendement behaald of meer. Methoden als deze vereisen een bepaalde mate van expertise om gebruikt te worden, zo is een goede training over opties belangrijk om hier aan te kunnen beginnen zonder een grote risico’s te nemen.

18 May 2021 Lees verder

Wat is een aandelenemissie?

Bedrijven geven aandelen uit om geld in te zamelen bij beleggers die de neiging hebben om hun geld te investeren in ondernemingen. Dit geld wordt vervolgens door bedrijven gebruikt voor de ontwikkeling en groei van hun bedrijf. Wanneer dit gebeurd spreken we van een aandelenemissie. Een bedrijf kan verschillende soorten aandelen uit, geven namelijk; preferente aandelen, gewone aandelen, aandelen zonder stemrecht of alle andere aandelen die bij wet zijn goedgekeurd. Deze geven de aandeelhouders een aandeel in het eigen vermogen van de onderneming, evenals een aandeel in de winst, in de vorm van dividenden, en de mogelijkheid om te stemmen op algemene aandeelhoudersvergaderingen. Uitgegeven aandelen omvatten de aandelen die een bedrijf publiekelijk verkoopt om kapitaal te genereren en de aandelen die aan insiders worden gegeven als onderdeel van hun compensatiepakketten. Dus, geautoriseerde aandelen zijn het totale bedrag dat een bedrijf ooit kan uitgeven of verkopen, en uitgegeven aandelen zijn het deel van de geautoriseerde aandelen dat een bedrijf heeft verkocht of anderszins op de markt heeft gebracht, inclusief aandelen die ze in hun schatkist houden. Uitgegeven aandelen bij een aandelenemissie verschillen ook van uitstaande aandelen, of het aantal aandelen dat op de markt is en beschikbaar is voor aankoop door beleggers, maar exclusief de aandelen die het bedrijf in de schatkist houdt. Uitgegeven aandelen kunnen in contrast staan ​​met niet-uitgegeven aandelen, die zijn goedgekeurd voor toekomstige aanbieding, maar nog niet zijn uitgegeven. BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN Uitgegeven aandelen verwijzen naar de totale aandelen van een bedrijf die worden gehouden door investeerders, insiders en als reserve worden aangehouden voor personeelsbeloningen. In tegenstelling tot uitstaande aandelen, tellen uitgegeven aandelen mee in eigen aandelen: aandelen die een bedrijf van aandeelhouders koopt. Het aantal uitgegeven aandelen moet eerst worden goedgekeurd en goedgekeurd door de raad van bestuur van een vennootschap. Inzicht in uitgegeven aandelen Een bedrijf geeft slechts één keer een aandeel uit; daarna kunnen beleggers het verkopen aan een andere belegger op de secundaire markt, de beurs bijvoorbeeld. Wanneer bedrijven hun eigen aandelen terugkopen, blijven de aandelen genoteerd zoals ze zijn uitgegeven, ook al worden ze geclassificeerd als "eigen aandelen" omdat het bedrijf ze kan doorverkopen. Voor een kleine, hechte onderneming kunnen de oorspronkelijke eigenaren alle uitgegeven aandelen houden. Het aantal uitgegeven aandelen wordt op de balans van een bedrijf geregistreerd als aandelenkapitaal of eigen vermogen, terwijl uitstaande aandelen (uitgegeven aandelen minus eventuele aandelen in de schatkist) worden vermeld in de driemaandelijkse deponeringen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Het aantal uitstaande aandelen is ook te vinden in het kapitaalgedeelte van het jaarverslag van een onderneming. De uitstaan aandelen dat wordt gebruikt om de marktkapitalisatie en de winst per aandeel te berekenen, is vaak hetzelfde. Geautoriseerde aandelen bij een aandelenemissie Geautoriseerde aandelen zijn de aandelen die de oprichters of de raad van bestuur van een bedrijf hebben goedgekeurd in hun bedrijfsdocumentatie. Uitgegeven aandelen zijn aandelen die de eigenaren hebben besloten te verkopen in ruil voor contanten, wat mogelijk minder is dan het aantal daadwerkelijk toegestane aandelen. Uitgegeven aandelen bij een aandelenemissie genereren de activa of andere waarde die wordt gegeven voor het oprichten van een bedrijf of het later laten groeien. Een bedrijf kan bijvoorbeeld geautoriseerde aandelen behouden om later een secundair aanbod uit te voeren, soms een 'tender offer' genoemd. Som houden bedrijven de aandelenopties aan voor bijvoorbeeld werknemers. Een aandelen optie voor werknemers kan ervoor zorgen dat een werknemer langer bij het bedrijf blijft werken omdat er naast een vast salaris ook nog een aandelenpakket aangeboden wordt. Je ziet deze vorm van belonen steeds vaker terugkomen bij start-ups om zo dat werknemer mee te laten groeien met de onderneming. Eigendom uitgegeven aandelen Het eigendom van een bedrijf kan worden gemeten door te identificeren welke investeerders aandelen hebben gekregen bij het opstarten van een bedrijf of via een secundair aanbod . Eigendom kan ook worden gemeten door de uitgegeven en uitstaande aandelen te tellen, samen met de aandelen die kunnen worden uitgegeven als alle toegestane aandelenopties worden uitgeoefend, wat bekend staat als de volledig verwaterde berekening. Bovendien kan het eigendom worden gemeten door uitgegeven en geautoriseerde aandelen te gebruiken als een voorspelling van de positie waarin aandeelhouders zich op een toekomstige datum kunnen bevinden. Dit wordt de werkmodelberekening genoemd. Alle bestuursleden moeten dezelfde berekening gebruiken bij het nemen van beslissingen of plannen voor het bedrijf. Voorbeeld van een aandelenemissie Als een startende onderneming bijvoorbeeld 10 miljoen van de 20 miljoen geautoriseerde aandelen uitgeeft aan een eigenaar, en de aandelen van de eigenaar zijn de enige die worden uitgegeven, dan heeft de eigenaar 100% van de onderneming. Board members gebruiken doorgaans de volledig modelberekening voor planning en projectie. Als het bestuur bijvoorbeeld denkt dat het twee miljoen extra aandelen aan een investeerder mag uitgeven en drie miljoen aandelen als aandelenopties aanbiedt aan goed presterende werknemers, kan het de oprichters extra aandelenopties bieden zodat ze hun eigendomspercentage niet significant verwateren.  

02 Apr 2021 Lees verder

Wat zijn small cap aandelen?

Small cap is een afkorting voor small market capitalisation, de Engelse term voor marktkapitalisatie, ofwel: beurswaarde. Small cap aandelen behoren dus toe tot een bedrijf waarvan de beurswaarde nog relatief klein is. Er bestaat voor small cap aandelen geen exacte definitie, maar veelal spreek je van een small cap aandeel wanneer de beurswaarde of marktkapitalisatie van het bedrijf tussen de 300 miljoen en 2 miljard ligt. De marktkapitalisatie van het bedrijf wordt berekend door het aantal bestaande aandelen te vermenigvuldigen met de koers van het aandeel. Elke broker mag hiervoor echter wel zijn eigen definitie hanteren. Ongeveer 80% van alle aandelen wereldwijd zijn small cap aandelen dus er is genoeg te kiezen voor de gemiddelde belegger. Waarom beleggen in small caps aandelen? Small caps zijn in de eerste plaats bedrijven met groeipotentie. Die groeipotentie kunnen ze ook vaker waar maken omdat het kleine bedrijven zijn en er dus nog groei mogelijk is. Tevens is de organisatie kleiner en dus flexibel. Bijsturen of aanpassen op veranderende marktomstandigheden is makkelijker en kan sneller gerealiseerd worden. Een andere reden waarom small caps interessant zijn voor beleggers is het dividend dat potentieel uitgekeerd kan worden. Het mogen dan misschien ‘kleine' bedrijven zijn met stevige groeiambities, dat wil nog lang niet altijd zeggen dat er geen dividend wordt uitgekeerd. Belangrijk om te beseffen is wel dat bedrijven natuurlijk niet verplicht zijn dividend uit te keren. Small cap aandelen: wat zijn de risico's? Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je overweegt small cap aandelen te kopen. De eerste is de liquiditeit op de beurs. Kleinere bedrijven worden minder actief verhandelt en het kan dus gebeuren dat je jouw aandelen niet kan verkopen op het moment dat jij ze besluit aan te bieden. Aandelen die veel verhandelt worden, zoals large-cap aandelen, zijn veel meer liquide. De lage liquiditeit van small cap aandelen leidt ook tot een zeer hoge volatiliteit. Daarnaast brengt het beleggen in small caps meer risico met zich mee. De bedrijven zijn kleiner, kennen dus een financieel minder solide basis, en hebben vaak minder middelen om op terug te vallen in tijden van crisis. Spreiding van je risico is, zeker bij small cap aandelen, erg belangrijk omdat het risico op een faillissement groter is. Door gespreid te investeren in verschillende bedrijven wordt het algehele risico dat je loopt lager. Small cap aandelen hebben ook nog een hoger risico door de beperkte geografische spreiding. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een small cap ETF. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld is teruggevallen van large cap naar small cap bestaat de kans dat er iets aan de hand is met het bedrijf. Tot slot worden small-cap aandelen minder gevolgd door analisten waardoor er dus ook minder transparantie en minder informatie is. Het is dan ook verstandig om je goed te verdiepen in een bedrijf voordat je overgaat tot aankoop. Voordelen van beleggen in small caps Naast het voordeel dat small caps veel groeipotentieel hebben zijn er nog meer redenen om deze kleine bedrijven eens onder de loep te nemen. Een daarvan is dat de prijs van een small cap aandeel weleens te laag kan zijn. Doordat er natuurlijk veel minder nieuws en informatie beschikbaar is over deze kleinere bedrijven is het een mogelijkheid dat ze ondergewaardeerd zijn. Maar er is nog een voordeel: financiële instellingen zoals hedge funds mogen niet zomaar investeren in small-cap aandelen wat voorkomt dat de prijs van het aandeel kunstmatig wordt opgedreven. Uit onderzoek van de universiteit van Chicago is gebleken dat small cap aandelen het vaak beter doen dan hun large cap tegenhangers. Het model voor de berekening hiervan is het Fama-French Three Factor model. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit niet opging voor de Nederlandse small cap aandelen. Het onderzoek over de Nederlandse small cap aandelen is uitgevoerd door een student van de universiteit van Tilburg. Wil je meer weten over beleggen? Volg dan onze gratis training! Nederlandse small caps Ook in Nederland zijn er een heel aantal small cap aandelen te koop. Nederlandse small cap aandelen vind je terug in de AScX index. Daarin staan momenteel 25 bedrijven die dus een kleinere marktkapitalisatie hebben als de mid-cap of large-cap bedrijven. Enkele voorbeelden van de Nederlandse small caps zijn Lucas Bols, Ajax, Sligro Food Group, Heijmans en ForFarmers. Beleggen in small caps met ETF's Om de risico's van de handel in small cap aandelen iets te verkleinen kan je kiezen voor een goede spreiding tussen de verschillende bedrijven. Je kan natuurlijk alle aandelen zelf aankopen maar je kan ook kiezen voor een small cap ETF of indexfonds. Zijn small caps een goede belegging? In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst maar gemiddeld genomen hebben de small cap aandelen beter gepresteerd als de large cap aandelen. En Amerikaanse small cap aandelen (verzameld in de Russel 2000 index) schijnen het beter te doen net na presidentsverkiezingen. Small caps kunnen dus een mooie aanvulling vormen en voor extra spreiding zorgen in je beleggingsportefeuille. Starten met beleggen Wanneer je wil starten met beleggen zijn er veel verschillende effecten waarin je kan gaan beleggen: aandelen, obligaties, valuta (al dan niet virtueel zoals bitcoin), of bijvoorbeeld grondstoffen. Maar zelfs wanneer je enkel voor aandelen kiest zijn er daarna nog tal van keuzes te maken. Welke aandelen koop je? Van welk bedrijf of welke sector? Of koop je een indextracker? Meer over indextrackers lees je in de blog: Wat is een ETF?.  Je kan, wanneer je aandelen besluit te kopen, ook selecteren op de marktwaarde van een bedrijf en de potentiële groei die achter een lagere beurswaarde schuil gaat. Small cap aandelen zijn dan een interessante optie.https://youtu.be/nfscdo_dz8Q

18 Dec 2020 Lees verder

Hoe beleg ik in aandelen?

Hoe beleg ik in aandelen? Beleggen in aandelen is een manier om geld opzij te zetten en dat geld voor u te laten werken, zodat u in de toekomst volledig de vruchten van uw arbeid kunt plukken. Maar hoe werkt beleggen in aandelen? Beleggen/investeren is een middel voor een gelukkiger pensioen. Legendarische belegger Warren Buffett definieert beleggen als "... het proces om nu geld op te maken om in de toekomst meer geld te ontvangen." Het doel van beleggen is om uw geld aan het werk te zetten in een of meer soorten beleggingsvehikels in de hoop uw geld in de loop van de tijd te laten groeien. Laten we zeggen dat u €1000 opzij hebt gezet en klaar bent om de wereld van beleggen te betreden. Of misschien heb je slechts €10 extra per week en wil je daarmee investeren. In dit artikel helpen we u om aan de slag te gaan als belegger en laten we u zien hoe u uw rendement kunt maximaliseren terwijl u uw kosten minimaliseert. BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN Beleggen wordt gedefinieerd als een poging om met geld of kapitaal extra inkomsten of winst te behalen. In tegenstelling tot consumeren, beleg je geld voor de toekomst, in de hoop dat het na verloop van tijd zal groeien. Beleggen brengt echter ook risico's met zich mee. Zorg voor de juiste kennis. Investeren in de aandelenmarkt is de meest gebruikelijke manier voor beginners om beleggingservaring op te doen. Wat voor soort belegger bent u? Voordat u uw geld vastlegt, moet u de vraag beantwoorden, wat voor belegger ben ik? Bij het openen van een effectenrekening vraagt een online-broker  u naar uw beleggingsdoelstellingen en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Daarnaast vragen ze ook naar uw ervaring om u toegang te kunnen verlenen tot bepaalde handelsproducten. Sommige beleggers willen een actieve rol spelen bij het beheren van de groei van hun geld, en anderen geven er de voorkeur aan "laten beleggen". Meer "traditionele" online brokers stellen u in staat om te beleggen in aandelen, futures, turbo's, obligaties, Exchange Traded Funds (ETF's), indexfondsen en beleggingsfondsen. Online Brokers Brokers bieden full-service of korting aan. Full-service brokers bieden het volledige scala van traditionele brokerdiensten, inclusief financieel advies voor bijvoorbeeld het pensioen en alles wat met geld te maken heeft. Ze behandelen meestal alleen klanten met een hoger vermogen, en ze kunnen aanzienlijke kosten in rekening brengen, waaronder een percentage van uw transacties, een percentage van uw activa die ze beheren, en soms jaarlijkse lidmaatschapskosten. Het is gebruikelijk om minimale accountgroottes van €25.000 en meer te zien bij full-service brokerages. Toch rechtvaardigen traditionele brokers hun hoge tarieven door gedetailleerd advies te geven over uw behoeften. Vroeger waren kortingsbemiddelaars de uitzondering, maar nu zijn ze de norm. Discount online brokers geven u tools om uw eigen transacties te selecteren en te plaatsen, en velen van hen bieden ook een set-it-and-forget-it robo-adviesdienst. Naarmate de ruimte voor financiële diensten in de 21e eeuw vorderde, hebben online brokers meer functies toegevoegd, waaronder educatief materiaal op hun sites en mobiele apps. Hoewel er een aantal kortingsbrokers zijn zonder (of zeer lage) minimale stortingsbeperkingen, kunt u bovendien worden geconfronteerd met andere beperkingen en worden bepaalde kosten in rekening gebracht op accounts die geen minimale storting hebben. Dit is iets waar een belegger rekening mee moet houden als hij of zij in aandelen wil beleggen. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de verschillende brokers. ga naar onze brokers vergelijken pagina. Automatische handelssystemen Tegenwoordig is het mogelijk om in fondsen te participeren die met automatische handelssystemen handelen. Deze handelssystemen handelen vaak helemaal automatisch en spelen in op trends. Minima om een ​​account te openen Veel financiële instellingen hebben minimale stortingsvereisten. Met andere woorden, ze accepteren uw accountaanvraag niet tenzij u een bepaald bedrag stort. Sommige bedrijven staan ​​u niet eens toe om een ​​account te openen met een bedrag van slechts €1.000. Het loont om wat rond te kijken voordat u besluit waar u een account wilt openen. Sommige bedrijven vereisen geen minimale inleg. Anderen kunnen vaak lagere kosten, zoals handelskosten en accountbeheerkosten, als u een saldo boven een bepaalde drempel heeft. Toch kunnen anderen een bepaald aantal commissie-vrije transacties geven voor het openen van een account. Commissies en vergoedingen Zoals economen graag zeggen, er is geen gratis lunch. Hoewel recent veel brokers racen om commissies op transacties te verlagen of te elimineren, en ETF's bieden indexbelegging aan iedereen die kan handelen met een kale brokersrekening, alle brokers moeten op de een of andere manier geld verdienen aan hun klanten. In de meeste gevallen brengt uw broker een commissie in rekening telkens wanneer u aandelen verhandelt, hetzij door te kopen of te verkopen. Handelskosten variëren van €2 per transactie, maar kunnen bij sommige brokers oplopen tot €10. Sommige brokers brengen helemaal geen handelscommissies in rekening, maar ze maken het op andere manieren goed. Vaak pakken deze brokers een verschil tussen de bied- en laat prijs.  Er zijn geen charitatieve organisaties die brokersdiensten aanbieden. Afhankelijk van hoe vaak u handelt, kunnen deze kosten oplopen en uw winstgevendheid beïnvloeden. Beleggen in aandelen kan erg duur zijn als u vaak in en uit posities springt, vooral met een klein bedrag dat beschikbaar is om te beleggen. Vergeet niet dat een transactie een order is om aandelen in één bedrijf te kopen of verkopen. Als u vijf verschillende aandelen tegelijkertijd wilt kopen, worden dit gezien als vijf afzonderlijke transacties en worden deze voor elke transactie in rekening gebracht. Stel je nu voor dat je besluit om de aandelen van die vijf bedrijven te kopen met uw €1.000. Om dit te doen, zult u bijvoorbeeld €50 aan handelskosten maken - ervan uitgaande dat de vergoeding €10 is - wat overeenkomt met 5% van uw €1.000. Als u de €1.000 volledig zou investeren, zou uw account worden gereduceerd tot €950 na handelskosten. Dit betekent een verlies van 5% voordat uw beleggingen zelfs een kans hebben gehad om te renderen. Als u deze vijf aandelen zou verkopen, zou u opnieuw de kosten van de transacties moeten verdienen, wat nog eens €50 zou zijn. Om de rondreis (kopen en verkopen) op deze vijf aandelen te maken, kost dat je €100 van je eerste aanbetaling van €1.000. Als uw beleggingen niet genoeg verdienen om dit te dekken hebt u geld verloren door gewoon posities in en uit te gaan. Beleggingen van beleggingsfondsen (kosten) Naast de handelsvergoeding om een beleggingsfonds te kopen zijn er andere kosten verbonden aan dit type investering. Beleggingsfondsen zijn professioneel beheerde pools van beleggersfondsen die op een gerichte manier beleggen, zoals Amerikaanse large-cap aandelen. Er zijn veel kosten verbonden bij het beleggen in beleggingsfondsen. Een van de belangrijkste te overwegen vergoedingen is de beheerskostenratio, die het managementteam elk jaar in rekening brengt op basis van het aantal activa in het fonds. De kosten varieert jaarlijks van bijvoorbeeld 0,05% tot 0,7% en varieert afhankelijk van het type fonds. Maar hoe hoger de kosten, hoe meer deze van invloed is op het totale rendement van het fonds. In termen van de beginnende belegger zijn de beleggingsfondsen eigenlijk een voordeel ten opzichte van de commissies op aandelen. De reden hiervoor is dat de kosten hetzelfde zijn, ongeacht het bedrag dat u belegt. Daarom kunt u, zolang u voldoet aan de minimumvereiste om een ​​account te openen, slechts €50 of €100 per maand in een beleggingsfonds beleggen. De term hiervoor wordt euro cost averaging (ECA) genoemd en het kan een geweldige manier zijn om te beginnen met beleggen. Diversifiëren en risico's verminderen Diversificatie wordt beschouwd als de enige gratis lunch bij beleggen. Kortom, door te beleggen in een reeks activa vermindert u het risico dat de prestaties van één belegging het rendement van uw totale belegging ernstig schaden. Je zou het kunnen zien als financieel jargon voor "leg niet al je eieren in één mand." In termen van diversificatie zal de grootste moeilijkheid om dit te doen komen van beleggingen in aandelen. Zoals eerder vermeld, kunnen de kosten van beleggen in een groot aantal aandelen nadelig zijn voor de portefeuille. Met een aanbetaling van €1.000 is het bijna onmogelijk om een ​​goed gediversifieerde portefeuille te hebben, dus houd er rekening mee dat u misschien eerst in een of twee bedrijven moet beleggen. Dit verhoogt uw risico. Dit is waar het grote voordeel van beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF's) naar voren komt. Beide soorten effecten hebben doorgaans een groot aantal aandelen en andere beleggingen in het fonds, waardoor ze meer gediversifieerd zijn dan een enkel aandeel. Beleggen in aandelen komt neer op Het is mogelijk om te beginnen met beleggen met een klein bedrag. Het is ingewikkelder dan alleen het selecteren van de juiste investering en u moet zich bewust zijn van de beperkingen waarmee u als nieuwe belegger wordt geconfronteerd. Je moet je huiswerk doen om de minimale stortingsvereisten te vinden en de commissies vervolgens te vergelijken met andere makelaars. De kans is groot dat u niet in staat bent om kosteneffectief individuele aandelen te kopen en toch gediversifieerd te worden met een klein bedrag. Als beginnende beleggers zijn er een aantal vragen die u voor uzelf moet beantwoorden. 1. Waar ga ik mijn rekening openen? 2. Welke producten ga ik handelen? 3. Wat ga ik opnemen in mijn portefeuille? 4. Voor hoe lang ga ik de positie aan? Wilt u hulp bij het beginnen met beleggen? Bekijk dan onze gratis cursus beleggen

10 Mar 2020 Lees verder

Waarom beleggen in aandelen?

Waarom beleggen in aandelen? Beleggen in aandelen is in feite een investering in een bedrijf. Beursgenoteerde bedrijven willen meer kapitaal winnen en geven daarom hun aandelen uit. Zodra jij een aandeel koopt ben je dus voor een deel eigenaar van het bedrijf. Waarom zou je een aandeel kopen? Je kan een aandeel kopen om over een bepaalde periode winst te maken. Je koopt bijvoorbeeld een aandeel omdat je een hoger rendement wil behalen dan op je spaarrekening. Echter loop je wel een hoger risico, maar kan het rendement ook stukken hoger zijn. De waarde van een aandeel kun je bijvoorbeeld terugvinden in de aandelenkoers. Dit is een grafiek die een bepaald koersverloop van een aandeel weergeeft. Deze koers geeft ook aan hoeveel geld mensen bereid zijn om te betalen voor het aandeel. De koers kan stijgen of dalen door interne en externe factoren. Daarom wordt er vaak geadviseerd om over een langer termijn in aandelen te beleggen. Dat betekent dat je je vermogen langer de kans geeft om te renderen. Tenslotte kun je in aandelen investeren omdat het een bepaald dividend uitkeert. Dividend is een vorm van een uitkering van de winst van het bedrijf. Dividend wordt meestal uitgedrukt in percentages en kan worden gegarandeerd. Hierdoor krijg je per kwartaal of jaar een vast percentage van de winst op je rekening.   5 voordelen van beleggen in aandelen Profiteer van een groeiende economie: naarmate de economie groeit, groeien ook de bedrijfswinsten. Dat komt omdat economische groei banen creëert, wat inkomsten oplevert en omzet creëert. Des te hoger het salaris, des te groter de stimulans voor de consumentenvraag, wat meer inkomsten genereert in de kassa's van bedrijven. Beste manier om de inflatie voor te blijven: historisch gezien hebben aandelen gemiddeld een rendement op jaarbasis van 10%. Dat is beter dan het gemiddelde inflatiepercentage op jaarbasis van 2,9%. Het betekent wel dat je een langere tijdshorizon moet hebben. Op die manier kan je kopen en vasthouden, zelfs als de waarde tijdelijk daalt. Makkelijk te kopen: de aandelenmarkt maakt het gemakkelijk om aandelen van bedrijven te kopen. Je kunt ze kopen via een makelaar, een financiële planner of online. Nadat je een account hebt ingesteld, kun je aandelen binnen enkele minuten kopen. Sommige online brokers zoals Robin Hood laten je commissievrij aandelen kopen en verkopen. Verdien geld op twee manieren: de meeste beleggers zijn van plan laag te kopen en vervolgens hoog te verkopen. Ze investeren in snelgroeiende bedrijven die waarde hechten aan waarde. Dat is aantrekkelijk voor zowel daghandelaren als buy-and-hold beleggers. De eerste groep hoopt te profiteren van korte termijntrends, terwijl de laatste verwacht dat de winst en de aandelenkoers van het bedrijf in de loop van de tijd zullen groeien. Ze zijn allebei van mening dat ze dankzij hun aandelenselectie beter kunnen presteren dan de markt. Andere beleggers geven de voorkeur aan een reguliere geldstroom. Ze kopen aandelen van bedrijven die dividenden betalen. Die bedrijven groeien in een gematigd tempo. Eenvoudig te verkopen: op de aandelenmarkt kun je je aandelen op elk moment verkopen. Economen gebruiken de term 'liquide' om aan te geven dat je je aandelen snel en tegen lage transactiekosten in contanten kunt omzetten. Dat is belangrijk als je je  geld plotseling nodig hebt. Omdat prijzen volatiel zijn, loop je het risico dat je wordt gedwongen verlies te maken. 5 nadelen van beleggen in aandelen Risico: je kunt je volledige investering verliezen.  Als een bedrijf het slecht doet, zullen beleggers verkopen, waardoor de aandelenkoers keldert. Wanneer je verkoopt, verlies je je initiële investering. Als je het niet kunt veroorloven om je initiële investering te verliezen, moet je obligaties kopen. Je krijgt inkomstenbelasting als je geld verliest door je voorraadverlies. Je moet ook vermogenswinstbelasting betalen als je geld verdient. Aandeelhouders worden als laatst betaald: preferente aandeelhouders  en obligatiehouders /crediteuren worden eerst betaald als een bedrijf failliet gaat. Maar dit gebeurt alleen als een bedrijf failliet gaat. Een goed gediversifieerde portefeuille moet je beschermen als een bedrijf ten onder gaat.  Tijd: als je zelf aandelen koopt, moet je elk bedrijf onderzoeken om te bepalen hoe winstgevend je denkt dat het zal zijn voordat je zijn aandelen koopt. Je moet leren hoe je jaarrekeningen en jaarverslagen kan lezen en hoe je de ontwikkelingen van je bedrijf in het nieuws kunt volgen. Je moet ook de aandelenmarkt zelf in de gaten houden, want zelfs de prijs van het beste bedrijf zal dalen in een marktcorrectie, een marktcrash of bearmarket. Emotionele achtbaan: aandelenkoersen stijgen en dalen seconde voor seconde. Individuen kopen meestal hoog uit hebzucht en verkopen laag uit angst. Het beste is om niet voortdurend naar de koersschommelingen van aandelen te kijken, maar zorg ervoor dat je regelmatig incheckt. Professionele concurrentie: institutionele beleggers en professionele handelaren hebben meer tijd en kennis om te investeren. Ze hebben ook geavanceerde handelsinstrumenten, financiële modellen en computersystemen tot hun beschikking. Ontdek hoe je als individuele belegger een voordeel kunt behalen. Manieren om uw beleggingsrisico te verminderen/diversifiëren  Beleggingstypen: een goed gespreide portefeuille biedt de meeste voordelen en minder nadelen dan aandelenbezit alleen. Dat betekent een mix van aandelen, obligaties en grondstoffen. Na verloop van tijd is dit de beste manier om het hoogste rendement te behalen tegen het laagste risico.  Bedrijfsgroottes: dat zijn bedrijven met grote cap, middelgrote cap en kleine cap. De term "cap" staat voor ‘capitalization’. Het is de totale aandelenkoers maal het aantal aandelen. Het is goed om bedrijven van verschillende grootte te bezitten, omdat ze in elke fase van de bedrijfscyclus anders presteren.  Op locatie: eigen bedrijven in de Verenigde Staten, Europa, Japan en opkomende markten. Diversificatie stelt u in staat om te profiteren van groei zonder kwetsbaar te zijn voor één aandeel. Via beleggingsfondsen: hiermee kunt u honderden aandelen bezitten die door de beheerder van beleggingsfondsen zijn geselecteerd. Een eenvoudige manier om te diversifiëren is door het gebruik van indexfondsen of index-ETF's. Wij hebben zo goed mogelijk geprobeerd antwoord te geven op de vraag: waarom beleggen aandelen. Zet alle voor- en nadelen tegenover elkaar en bekijk of beleggen in aandelen iets voor je is.

25 Feb 2020 Lees verder

Prijsstijging 2019: Middeninkomens krijgen het zwaarder!

Met een inflatie/prijsstijging van bijna 3% en een spaarrente van nagenoeg 0% wordt het dagelijkse leven in Nederland elk jaar duurder en levert sparen niets meer op. Daarnaast stijgen de salarissen in de meeste gevallen niet evenredig met het prijsniveau. Vooral de middeninkomens krijgen het onevenredig zwaar. In dit artikel komt u erachter hoeveel uw dagelijkse uitgaven nou echt in prijs gestegen zijn door de afgelopen jaren heen. Dagelijks leven wordt steeds duurder Het dagelijkse leven wordt, zoals u waarschijnlijk ook zelf wel gemerkt hebt, steeds duurder. Dit komt omdat prijzen voortdurend stijgen, maar uw inkomen gelijk blijft. In dit hoofdstuk worden een aantal belangrijke dagelijkse uitgaves geanalyseerd om u een beeld te geven van hoeveel de prijzen nou daadwerkelijk gestegen zijn. Boodschappen Om te beginnen lichten we de dagelijkse boodschappen uit. In mei van dit jaar meldde het CBS dat de prijs van boodschappen in het afgelopen jaar met 3,8% waren gestegen. Dit betekent dus dat de prijsstijging van boodschappen hoger is dan de gemiddelde inflatie. Praktisch gezien heeft u dit jaar € 103,80 nodig om dezelfde boodschappen aan te schaffen als u vorig jaar deed met € 100. Vlees, vis, groente & fruit De prijzen voor vlees en vis stegen het sterkste ten opzichte van mei 2018, namelijk met een prijsverhoging van bijna 5%. De prijs van groente en fruit steeg daarentegen relatief gezien het minste; 2,6%. De reden hiervoor is dat fruit relatief gezien goedkoper is geworden, ook al betaalt u ook hier meer voor dan vorig jaar. Begin 2019 hadden supermarkten als Plus, Jumbo, Dirk en Vomar acties waarmee ze de prijs voor fruit verlaagden om zo de klant bewuster en gezonder te laten kiezen. Brood, granen en zuivel De stuntprijzen van het fruit worden gecompenseerd bij de afdeling brood en granen. Met een prijsstijging van 4% maakt deze afdeling de hoogste prijsstijging mee in de afgelopen 10 jaar. Een brood wat in 2018 € 2,99 kostte, vraagt nu € 3,11. De prijzen van zuivelproducten stegen ten opzichte van vorig jaar zo’n 3% en alle overige voedingsmiddelen werden meer dan 4% duurder. Dit proces wordt ook wel prijsontwaarding of inflatie genoemd. Huishoudens geven ruim 10% van hun consumptieve bestedingen uit aan voedingsmiddelen. De consumptieve goederen worden gemiddeld voor 25% aan vlees en vis besteed en voor 22% aan groente en fruit. Dagje uit stijgt harder dan het gemiddelde prijspeil Ook de prijs van een dagje uit is in de laatste jaren hard gestegen. Het is zelfs harder gestegen dan het gemiddelde prijspeil in de Nederlandse economie. Vooral musea en dierentuinen zijn met een prijsverhoging van 17% in de afgelopen 5 jaar flink gestegen, met een gemiddelde inflatie stijging van 3,4% per jaar. De prijsstijging bij toegangsprijzen voor recreatie- of sportevenementen en attractieparken zijn gemiddeld met 14% gestegen over de laatste 5 jaar. Een bezoek aan een festival, theater, bioscoop of concert is met zo’n 10% gestegen in prijs. Uiteten of laten bezorgen? Buiten de deur eten is in de afgelopen 5 jaar ook fors gestegen. Dineren in een restaurant is in de afgelopen 5 jaar maar liefst 12% duurder geworden dan in 2014. Eten bij een fastfoodrestaurant is in de afgelopen 5 jaar zelfs met 15% in prijs gestegen. Ook meldt het CBS dat uit eten en laten bezorgen in het afgelopen jaar met 4% is gestegen. Met een gemiddelde prijsverhoging van 9% spannen de bedrijfskantines de kroon. Om dit in perspectief te zetten geef ik u de stijging van de gemiddelde consumentenprijzen. Tussen 2014 en 2019 stegen de consumentenprijzen ‘slechts’ 7 procent, merkt het CBS op. Dit laat dus zien hoe veel duurder een ‘dagje uit’ is geworden. Ter verduidelijking: de consumentenprijs is de prijs die de klant betaald inclusief toeslagen en belastingen, zoals BTW. Wilt u werken aan de koopkracht van uw geld, zodat u de inflatie tegen kan gaan en prijsstijgingen op kunt vangen? Meld u dan gratis aan voor onze gratis cursus 'Beginnen met beleggen'.

Huishouden gemiddeld €700,- duurder In oktober 2018 was de verwachting dat een gemiddeld huishouden in 2019 €700,- duurder zou worden. In de onderstaande tabel kunt u de voorspelling zien. Deze tabel geldt voor een gezin bestaande uit 2 volwassenen en 1 kind. Tabel 1 Prijsverhoging/Prijsstijgingen huishouden 2019 Wat opvalt in bovenstaande tabel is dat vooral de energieheffingen en- tarieven vooral zijn gestegen. Het gaat om een prijsstijging van maar liefst 24% en 31%. Daarnaast valt op dat de zorg- en autoverzekering beide met 10% zijn gestegen. Tenslotte wordt er verwacht dat de prijsverhoging bij woonverzekering met 6% zal toenemen en de kosten voor internet en tv met 3% zullen stijgen. Aan de hand van de bovenstaande voorspelling werd er voor een 3 persoonshuishouden een gemiddelde prijsstijging van €700,- verwacht. Voor een eenpersoonshuishouden werd er verwacht dat deze prijsstijging gemiddeld €452 zou bedragen. Kom in actie! Nu u heeft gelezen dat een groot deel van uw dagelijkse uitgaven fors in prijs is gestegen, maar daar geen rente of andere inkomsten tegenover staan, is het verstandig om rendement te halen uit uw eigen vermogen. Een van de mogelijkheden om uw ‘spaargeld’ te laten renderen is door zelf te beleggen of door het vermogen te laten beleggen. Meld u aan voor onze gratis cursus ‘beginnen met beleggen’ en kom erachter of beleggen ook voor u een manier is om uw vermogen te laten groeien.

12 Aug 2019 Lees verder

Kennispartners