Kiyoh score

Kennisbank

Tijd voor paniek …maar niet wanneer u de juiste strategie heeft

Veel beleggers worden nu geconfronteerd met een verlies dat snel oploopt. De vraag is nu wat moet je doen. In ieder geval niet rücksichtslos alles verkopen, maar wellicht wel nadenken over een alternatief. Er is namelijk ook een beleggingsstrategie waarbij het risico kan worden beperkt. Veel beleggers weten dat niet en doen zich daarmee tekort. Helaas hanteert ook niet iedere bank of beheerder een strategie waarbij de risico’s actief worden beheert. Zij vertrouwen op de spreiding in de portefeuille en gaan voor de lange termijn. Ik kan u echter melden dat spreiding niet werkt wanneer het er toe doet. Op basis van ons onderzoek blijkt namelijk dat in crisistijden alles tegelijk daalt. De portefeuille gaat dan gespreid naar beneden. (zie illustratie 1). Momenteel is er nog een bijkomend probleem. Wanneer een belegger obligaties in de portefeuille heeft dan wordt het risico niet lager zoals in het verleden maar juist hoger door de stijgende rente van dit moment. Deze spreiding van beleggingen (asset mix) verhoogt nu het risico.  Na 40 jaar dalende rente en stijgende obligaties is de traditionele 60/40 strategie uitgewerkt. Illustratie 1 - Spreiding 2007-2009 Wat is lange termijn beleggen eigenlijk? De definitie van lange termijn is een ander probleem. Wat betekent de lange termijn voor u persoonlijk? Een belegger die de leeftijd van 50 jaar is gepasseerd zou volgens mij een geheel andere strategie moeten hanteren dan een jongere belegger. Opbouwen van vermogen is iets anders dan rendement maken op bestaand vermogen. Wanneer u het boek stocks for the long run leest weet u dat aandelen een fantastisch trackrecord hebben. Prof. Siegel geeft daarin aan dat het langjarig gemiddelde rendement (zie illustratie 2) op aandelen rond de 7% ligt. Het probleem zit hem in het woordje gemiddeld. Wanneer u namelijk naar illustratie 3 kijkt ziet u de prestatie van een wereldwijd gespreide portefeuille van kwaliteitsaandelen over een periode van 20 jaar. De fluctuaties zijn aanzienlijk en de hersteltijd gerekend vanaf de top was maar liefst meer dan 15 Jaar. De traditionele buy and hold benadering wordt in zo een periode al snel een buy and hope of pray strategie. Illustratie 2 Wereldwijd gespreide portefeuille Beleggen met een brandverzekering Op basis van 35 jaar ervaring op de internationale financiële markten hebben wij een andere strategie ontwikkeld. Daarbij zijn wij allereerst op zoek naar een stabiel rendement rond de 8-10%. Belangrijk daarbij is echter de verhouding tot het risico. In onze strategie hebben wij een substantieel lager risico dan in de traditionele benadering. Het feit dat wij een lager risico hebben heeft o.a. te maken met timing en het op de juiste manier hanteren van beleggingsinstrumenten waarmee risico’s kunnen worden afgedekt. Dat kunt u vergelijken met een brandverzekering op uw huis. Uiteraard kost dat geld maar het levert veel op wanneer er onverhoopt brand is op de beurs. En u weet er zijn regelmatig brandjes. Bovendien geeft dit een permanente dekking en dus rust. Wij weten namelijk dat wij de toekomst niet kunnen voorspellen. De pyromaan vermomt zich als virus, oorlog of terrorist en komt meestal onverwacht. Wij weten dat wij dat niet weten en dat is een heel belangrijk inzicht. Wij vertrouwen dus op een keiharde afdekking van het risico en niet uitsluitend op spreiding. Voorbeeld Beleggingsinstituut strategie VS aandelen belegger Handelen als defensieve strategie Naast een defensieve strategie hebben wij ook een handelsstrategie ontwikkeld. Bij deze aanpak ben je flexibel en niet uitsluitend afhankelijk van een stijgende markt. In beginsel kun je met handelen/trading rendement maken in elk type markt. Wij handelen op trends en hebben uitgebreid research gedaan naar trends en koerspatronen. Deze aanpak hebben wij vertaald in een geautomatiseerde aanpak die koop- en verkoopsignalen genereert. De rendement-risico verhouding die wij daarbij behalen is superieur aan een traditionele beleggingsstrategie. Meer weten? Ga naar www.brouwerscapital.com voor meer informatie. De belegger zelf de grootste bedreiging voor rendement Al jaren delen wij onze beleggingservaring en unieke aanpak door middel van trainingen en coaching trajecten voor beleggers. Zo weten wij dat de belegger zelf vaak de grootste bedreiging is voor het realiseren van een goed rendement. Een goede strategie vergt namelijk ook discipline om tot een goed rendement te komen. Die discipline ontstaat wanneer de belegger vertrouwen heeft in zijn aanpak. Vertrouwen is gebaseerd op inzicht, begrip en ervaring. Wanneer u behoefte heeft om eens een ander inzicht op te doen over beleggen nodigen wij u uit om onze 20 minuten durende uitleg video aan te vragen. Wij helpen u graag verder met de juiste strategie want dat is essentieel in deze onzekere tijden.https://player.vimeo.com/video/780794067?quality=1080pWat is het geheim van de succesvolle belegger? Bekijk de hele video

03 Aug 2022 Lees verder

Vermogensbelasting 2021

Vermogensbelasting 2021. Wanneer betaal je vermogensbelasting in 2021? Hoeveel vermogensbelasting betalen Nederlanders in 2021? Vermogensbelasting 2021 Het heffingsvrije vermogen in box 3 verhoogd naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner, per ingang van 2021. Box 3-belasting die voorheen door Nederlanders betaald werd daalt hierdoor per 2021 met bijna 1 miljoen Nederlanders. Over 2020 betaalde de Nederlander met vermogen boven de € 30.846 belasting over het meerdere. Dit bedrag verdubbeld logischerwijs naar € 61.692 als er sprake is van een fiscaal partner. Deze belasting wordt betaald over bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen zoals aandelen en obligaties. Bijna 1 miljoen mensen betalen vanaf 2021 geen belasting meer in box 3! Bron: Rijksoverheid Vermogensbelasting 2021 & Box 3 Wat blijft hetzelfde en wat verandert er? Je betaald per ingang van 2021 pas belasting over vermogen boven de € 50.000. Dit bedrag verdubbeld logischerwijs naar € 100.000 als er sprake is van een fiscaal partner. Bij een vermogen onder de € 50.000 / € 100.000 betaal je dus geen belasting. Methode voor het berekenen van belasting blijft hetzelfde Het berekenen van belastingen in box 3 is onveranderd:  3 schijven 2 rendementsklassen; een gedeelte sparen en een gedeelte beleggen vaste vermogensmix voor elke schijf. De vermogensmix is de verhouding tussen sparen en beleggen. Vermogensgrens ligt hoger in de 3 schijven Bij het berekenen van belasting in box 3 wordt met met 3 schijven gewerkt. In 2021 veranderen echter de grenzen van de 3 schijven. Er wordt een bepaald vermogen vrijgesteld van belasting, namelijk tot en met € 50.000. Dit is het heffingsvrije vermogen. Wordt de grens van € 50.000 overschreden, dan gelden de volgende schijven: schijf 1: € 50.000 tot € 100.000 (2020: €30.849 tot €103.643) schijf 2: € 100.000 tot € 1.000.000 (2020: € 103.643 tot € 1.036.418) schijf 3: vanaf € 1.000.000 (2020: vanaf € 1.036.418) Het heffingsvrije vermogen van € 50.000 en de schijfgrenzen zijn geldig per belastingplichtige. Vermogensbelasting 2021 en de vermogensmix Vermogensmix blijft hetzelfde De Belastingdienst blijft rekenen met een vaste vermogensmix per schijf. Daarbij gaan zij ervan uit dat spaarders een deel van zijn vermogen sparen en een deel belegt. Sparen of beleggen, dit is een belangrijk onderscheid. De Belastingdienst gebruikt hierin een vaste verhouding per schijf (de vermogensmix). De vermogensmix blijft hetzelfde in 2021: schijf 1:de Belastingdienst gaat uit van 67% spaargeld en 33% beleggingen schijf 2: de Belastingdienst gaat uit van 21% spaargeld en 79% beleggingen schijf 3: de Belastingdienst gaat uit van 100% beleggingen Berekenen Er gelden percentages over de opbrengst voor het deel spaargeld en het deel beleggingen in de vermogensmix. Berekening inkomen uit vermogen aangepast Vanaf 2021 wordt een rendement van 0,03% over het spaargedeelte (0,07% in 2020) bij het berekenen door de belastingdienst. Over het deel van het vermogen dat belegt is rekent de Belastingdienst 5.69% rendement (5,28% in 2020). Wel blijven deze percentages gelden voor iedereen in box 3. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen iemand uit spaargeld of ander vermogen genereert. Het tarief van de box 3-belasting gaat omhoog De mensen die in 2021 een vermogen hebben van meer dan € 50.000 betalen vanaf 2021 31% belasting over deze berekende inkomsten uit het vermogen. In 2020 was dat nog 30%. Verhoogde heffingsvrije vermogen niet van invloed op toeslagen Het vernieuwde heffingsvrije vermogen zal geen invloed hebben op het wel of niet krijgen van toeslagen en/of andere inkomensafhankelijke regelingen. Denk hierbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag of een kind gebonden budget. Andere vermogensgrenzen zijn in deze gevallen van toepassing. De nieuwe schijfgrenzen zijn overigens ook niet van invloed op de eigen bijdrage in de langdurige zorg (vermogensinkomensbijtelling). Let op! Beleggen en belastingen, belangrijk om te snappen! Beleggen kan een middel zijn om je vermogen te laten groeien, in plaats van het te laten krimpen op bijvoorbeeld een spaarrekening. Je vermogen kan echter harder krimpen door ongetraind de beurs op te gaan. Zorg er daarom altijd voor dat je goed voorbereid bent. Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden, laat je scholen door experts. Het ontvangen van een bepaald niveau van scholing met betrekking tot beleggen kan veel verliezen schelen, en veel winsten genereren voor de rest van je leven.

14 Apr 2021 Lees verder

Financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE

Financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE is een beweging die zich tegenwoordig ook in Nederland gevestigd heeft. De beweging neemt exponentieel in populariteit toe!   Wat is financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE? Financial Independence, Retire Early (FIRE) is een beweging die gelooft in een programma van besparingen en investeringen waardoor volgers van deze beweging veel eerder met pensioen kunnen gaan dan traditionele budgetten en pensioenregelingen zouden toestaan. Hoeveel moet je sparen? Door tot 70% van het inkomen aan spaargeld te besteden, kunnen aanhangers van de FIRE-beweging uiteindelijk hun baan opzeggen. Vervolgens kunnen zij leven van kleine onttrekkingen uit hun opgebouwde portefeuilles decennia vóór de conventionele pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. FIRE is logischerwijs geen onfeilbaar plan; er moet rekening worden gehouden met extreem hoge spaarpercentages t.o.v. het netto inkomen. Dit gaat ten koste van de huidige kwaliteit van leven en levensstijl. Belangrijkste leeropbrengsten: Financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE is een financiële beweging die wordt gekenmerkt door zuinigheid en extreme besparingen en investeringen. Door tot 70% van het jaarinkomen te sparen, willen FIRE-voorstanders vervroegd met pensioen gaan en leven van kleine opnames uit opgebouwde fondsen. De FIRE-beweging is ontstaan ​​uit een boek uit 1992 "Your Money or Your Life", geschreven door twee financiële goeroes. Hoe word ik financieel onafhankelijk? Volgens het FIRE principe kan je financieel afhankelijk worden door maximaal te sparen en hier uiteindelijk op te teren. Dit kan ook anders, zo kan er ook een passief inkomen gegenereerd worden. Dit is iets minder lastig en vergt in veel gevallen kennis en training. Zo kan financiële onafhankelijkheid bereikt worden door een passief inkomen te genereren waar je van kan leven. Passief inkomen genereren met dividend stelt je in een positie waarbij je niet alleen financieel onafhankelijk bent, maar er ook nog eens niet op achteruit gaat financieel gezien. Zo kan je onverwachte klappen opvangen en ben je bijvoorbeeld niet blut als de pot leeg is. Hoe financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE er in de praktijk uitziet Wanneer ben je financieel onafhankelijk? Hoeveel geld heb je nodig om te overleven per maand? Ontstaan ​​uit het bestverkochte boek ‘’Your Money or Your Life’’ uit 1992 van Vicki Robin en Joe Dominguez, belichaamde FIRE een kernprincipe van het boek: kosten en tijd op het werk naast de uren van je leven plaatsen. Elke uitgave wordt vergeleken met de tijd die op het werk is besteed om de aankoop te verdienen. Het principe kan vergeleken worden met het principe van rentenieren. In recentere jaren hebben met name millennials de FIRE-beweging omarmd met als doel ruim voor de traditionele pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan . Voorstanders van de extreem spaarzame levensstijl beginnen vaak door enkele jaren in de traditionele beroepsbevolking te blijven om tot 70% van hun jaarinkomen te sparen. Zodra hun spaargeld ongeveer 30 keer hun jaarlijkse uitgaven bereikt, vaak ongeveer $ 1 miljoen, kunnen ze hun dagelijkse baan opzeggen of helemaal met pensioen gaan. Volgens de principes van de FIRE-beweging ben je dus financieel onafhankelijk wanneer je het 30 jaar uit kan houden met je huidige uitgavenpatroon. Om te overleven hebben de meeste mensen ongeveer 2000 euro per maand nodig. Dit is uiteraard afhankelijk van je levensstijl. Om hun levensonderhoud te dekken nadat ze op jonge leeftijd met pensioen zijn gegaan, nemen FIRE-aanhangers kleine bedragen op van hun spaargeld, meestal ongeveer 3% tot 4% per jaar. Afhankelijk van de omvang van de besparingen en de gewenste levensstijl, vereist dit uiterste zorgvuldigheid bij het bewaken van de uitgaven en het voortdurende onderhoud en herverdeling van hun investeringen. Afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl (Kijk voor het resultaat van Emma haar beleggingen op de pagina!) Financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE gebreken Wanneer de aandelenmarkten dalen en / of de rentetarieven laag zijn, kan het FIRE-plan tekortschieten Variaties op FIRE Binnen de FIRE-beweging zijn er verschillende stijlen die bepalen welke levensstijl FIRE volgers zelf hanteren: Fat FIRE: een persoon met een meer traditionele levensstijl die meer spaart dan de gemiddelde pensioenbelegger Lean FIRE: verwijst naar een strikte naleving van minimalistisch leven en extreme besparingen, waardoor een veel beperktere levensstijl nodig is. Barista FIRE: verwijst naar volgers die hun traditionele 9-tot-5-baan hebben opgezegd, maar nog steeds een vorm van deeltijdwerk gebruiken om de huidige uitgaven te dekken die anders hun pensioenfonds zouden uithollen Coast FIRE: geldt ook voor volgers met een parttime baan, maar deze voorstanders hebben wel genoeg gespaard om hun pensioen en lopende kosten van levensonderhoud te financieren Financiële onafhankelijkheid vervroegd pensioen FIRE Hoe ga JIJ het aanpakken? In principe kan iedereen beginnen met beleggen. Door simpelweg te besparen op een paar onnodige uitgaven in je leven kan je beginnen met beleggen met weinig geld. Geloof het of niet, maar dit is heel goed mogelijk. Je zal wel je stappen goed uit moeten zetten. Zo is het van belang om je beleggingshorizon te bepalen. Op deze manier kan jij bepalen hoeveel risico je wil nemen, om op deze manier op een verantwoorde manier jouw doel te bereiken. Dit doel moet je natuurlijk wel eerst bepalen! Bereken bijvoorbeeld hier hoe jij je financiële onafhankelijkheid voor elkaar gaat boxen! Zoals je wellicht zal zien in deze calculator dien je wel een bepaald rendement te behalen. Dit rendement behaal je niet zomaar, hier dien je jezelf goed op voor te bereiden. Kijk bijvoorbeeld naar een cursus voor beginnende beleggers.

13 Apr 2021 Lees verder

André Brouwers wint het Lynx Beleggersdebat 2021

Op woensdag 17 februari 2021 heeft de tiende editie van ‘Het Grootste Beleggersdebat van Nederland’ plaatsgevonden. Een jubileumeditie als deze is natuurlijk extra speciaal. De organisatoren van online broker Lynx hebben, ondanks de unieke omstandigheden, het debat tot in de puntjes verzorgd. Complimenten en felicitaties aan Lynx voor wederom een zeer geslaagde avond! André Brouwers wint het grootste beleggersdebat van Nederland voor de vijfde keer Uiteraard is een beleggersdebat niet compleet zonder André Brouwers, de eigenaar van Het Beleggingsinstituut. André vindt het altijd een genot om zijn kennis en visie te delen. Dit is ook de motivatie geweest om te starten met Het Beleggingsinstituut. In de afgelopen jaren heeft André Het Grootste Beleggersdebat vier keer gewonnen. Voor André is de editie van 2021 ook wederom een succes geweest. Hij heeft het debat gewonnen, blijkt uit de stemmen van de circa 15.000 kijkers. Bij het 10-jarig jubileum voor een vijfde keer het debat winnen, dit was zonder meer een hele bijzondere avond. Terugkijken van het beleggersdebat Zoals gedurende het debat duidelijk is aangegeven is het niet de bedoeling om de meningen van de experts als financieel advies op te vatten. De meningen van de beleggingsexperts dienen puur en alleen voor inspiratie, dit geldt dus ook voor Het Grootste Beleggersdebat. Discussies tussen beleggingsexperts creëren een ideale leeromgeving voor de kijker. Zelfs onder de experts zijn de meningen verdeeld. Door de verschillende invalshoeken kan de kijker zelf een eigen mening vormen. Mocht u het debat gemist hebben, deze valt hier alsnog terug te kijken. Beleggingstips 2021 Bent u het eens met de 15.000 stemmende kijkers en vindt u André Brouwers de beste belegger van dit jaar? Dan kunt u wellicht de live seminar bijwonen. Deze vindt plaats op 25 februari 2021 om 20:00 uur. Er zullen enkele beleggingstips toegelicht worden. Daarnaast legt André ongetwijfeld ook een focus op het beperken van risico en hoe dit er in de praktijk uit ziet. Vergeet u niet aan te melden mocht u de sessie bij willen wonen! U krijgt dan een link naar de sessie en een reminder zodat u de seminar zeker niet kan missen. Seminar Bij Het Beleggingsinstituut is het mogelijk om André vaker te zien spreken. Regelmatig worden er online seminars, of 'webinars', gegeven door André of andere experts die wellicht een specialisme hebben op een bepaald gebied. Zo is er recentelijk een webinar gegeven door André en Ruud Hendriks omtrent de Tech-sector. Mocht u deze en vele andere sessies graag bij willen wonen, laat dan uw e-mail achter. Op de sociale media kanalen van Het Beleggingsinstituut houden we u graag op de hoogte. Het Instagram kanaal licht verschillende beleggingstips toe en biedt u andere handige tips en reminders. Op het Facebook kanaal krijgt u het onder andere te horen wanneer een nieuwe blog geplaatst is. Het YouTube kanaal brengt u gratis seminars of fragmenten. Hebben wij uw interesse aangewakkerd? Schroom niet en volg een gratis training om een fundament te leggen voor uw beleggingen! Hier kunt u zich voor inschrijven onder aan de pagina. Bent u al een gevorderd belegger? Zoals u weet bent u nooit uitgeleerd, voor u zijn er ook belangrijke trainingen te volgen!

18 Feb 2021 Lees verder

Prijsstijging 2019: Middeninkomens krijgen het zwaarder!

Met een inflatie/prijsstijging van bijna 3% en een spaarrente van nagenoeg 0% wordt het dagelijkse leven in Nederland elk jaar duurder en levert sparen niets meer op. Daarnaast stijgen de salarissen in de meeste gevallen niet evenredig met het prijsniveau. Vooral de middeninkomens krijgen het onevenredig zwaar. In dit artikel komt u erachter hoeveel uw dagelijkse uitgaven nou echt in prijs gestegen zijn door de afgelopen jaren heen. Dagelijks leven wordt steeds duurder Het dagelijkse leven wordt, zoals u waarschijnlijk ook zelf wel gemerkt hebt, steeds duurder. Dit komt omdat prijzen voortdurend stijgen, maar uw inkomen gelijk blijft. In dit hoofdstuk worden een aantal belangrijke dagelijkse uitgaves geanalyseerd om u een beeld te geven van hoeveel de prijzen nou daadwerkelijk gestegen zijn. Boodschappen Om te beginnen lichten we de dagelijkse boodschappen uit. In mei van dit jaar meldde het CBS dat de prijs van boodschappen in het afgelopen jaar met 3,8% waren gestegen. Dit betekent dus dat de prijsstijging van boodschappen hoger is dan de gemiddelde inflatie. Praktisch gezien heeft u dit jaar € 103,80 nodig om dezelfde boodschappen aan te schaffen als u vorig jaar deed met € 100. Vlees, vis, groente & fruit De prijzen voor vlees en vis stegen het sterkste ten opzichte van mei 2018, namelijk met een prijsverhoging van bijna 5%. De prijs van groente en fruit steeg daarentegen relatief gezien het minste; 2,6%. De reden hiervoor is dat fruit relatief gezien goedkoper is geworden, ook al betaalt u ook hier meer voor dan vorig jaar. Begin 2019 hadden supermarkten als Plus, Jumbo, Dirk en Vomar acties waarmee ze de prijs voor fruit verlaagden om zo de klant bewuster en gezonder te laten kiezen. Brood, granen en zuivel De stuntprijzen van het fruit worden gecompenseerd bij de afdeling brood en granen. Met een prijsstijging van 4% maakt deze afdeling de hoogste prijsstijging mee in de afgelopen 10 jaar. Een brood wat in 2018 € 2,99 kostte, vraagt nu € 3,11. De prijzen van zuivelproducten stegen ten opzichte van vorig jaar zo’n 3% en alle overige voedingsmiddelen werden meer dan 4% duurder. Dit proces wordt ook wel prijsontwaarding of inflatie genoemd. Huishoudens geven ruim 10% van hun consumptieve bestedingen uit aan voedingsmiddelen. De consumptieve goederen worden gemiddeld voor 25% aan vlees en vis besteed en voor 22% aan groente en fruit. Dagje uit stijgt harder dan het gemiddelde prijspeil Ook de prijs van een dagje uit is in de laatste jaren hard gestegen. Het is zelfs harder gestegen dan het gemiddelde prijspeil in de Nederlandse economie. Vooral musea en dierentuinen zijn met een prijsverhoging van 17% in de afgelopen 5 jaar flink gestegen, met een gemiddelde inflatie stijging van 3,4% per jaar. De prijsstijging bij toegangsprijzen voor recreatie- of sportevenementen en attractieparken zijn gemiddeld met 14% gestegen over de laatste 5 jaar. Een bezoek aan een festival, theater, bioscoop of concert is met zo’n 10% gestegen in prijs. Uiteten of laten bezorgen? Buiten de deur eten is in de afgelopen 5 jaar ook fors gestegen. Dineren in een restaurant is in de afgelopen 5 jaar maar liefst 12% duurder geworden dan in 2014. Eten bij een fastfoodrestaurant is in de afgelopen 5 jaar zelfs met 15% in prijs gestegen. Ook meldt het CBS dat uit eten en laten bezorgen in het afgelopen jaar met 4% is gestegen. Met een gemiddelde prijsverhoging van 9% spannen de bedrijfskantines de kroon. Om dit in perspectief te zetten geef ik u de stijging van de gemiddelde consumentenprijzen. Tussen 2014 en 2019 stegen de consumentenprijzen ‘slechts’ 7 procent, merkt het CBS op. Dit laat dus zien hoe veel duurder een ‘dagje uit’ is geworden. Ter verduidelijking: de consumentenprijs is de prijs die de klant betaald inclusief toeslagen en belastingen, zoals BTW. Wilt u werken aan de koopkracht van uw geld, zodat u de inflatie tegen kan gaan en prijsstijgingen op kunt vangen? Meld u dan gratis aan voor onze gratis cursus 'Beginnen met beleggen'.

Huishouden gemiddeld €700,- duurder In oktober 2018 was de verwachting dat een gemiddeld huishouden in 2019 €700,- duurder zou worden. In de onderstaande tabel kunt u de voorspelling zien. Deze tabel geldt voor een gezin bestaande uit 2 volwassenen en 1 kind. Tabel 1 Prijsverhoging/Prijsstijgingen huishouden 2019 Wat opvalt in bovenstaande tabel is dat vooral de energieheffingen en- tarieven vooral zijn gestegen. Het gaat om een prijsstijging van maar liefst 24% en 31%. Daarnaast valt op dat de zorg- en autoverzekering beide met 10% zijn gestegen. Tenslotte wordt er verwacht dat de prijsverhoging bij woonverzekering met 6% zal toenemen en de kosten voor internet en tv met 3% zullen stijgen. Aan de hand van de bovenstaande voorspelling werd er voor een 3 persoonshuishouden een gemiddelde prijsstijging van €700,- verwacht. Voor een eenpersoonshuishouden werd er verwacht dat deze prijsstijging gemiddeld €452 zou bedragen. Kom in actie! Nu u heeft gelezen dat een groot deel van uw dagelijkse uitgaven fors in prijs is gestegen, maar daar geen rente of andere inkomsten tegenover staan, is het verstandig om rendement te halen uit uw eigen vermogen. Een van de mogelijkheden om uw ‘spaargeld’ te laten renderen is door zelf te beleggen of door het vermogen te laten beleggen. Meld u aan voor onze gratis cursus ‘beginnen met beleggen’ en kom erachter of beleggen ook voor u een manier is om uw vermogen te laten groeien.

12 Aug 2019 Lees verder

Inflatie: niet voor iedereen vervelend

Momenteel is er in Nederland sprake van ongeveer 2,7% inflatie. Dit betekent dat men dus gemiddeld 2,7% minder goederen of diensten kan afnemen dan vorig jaar. In dit artikel wordt er uitgelegd wie de slachtoffers en wie de winnaars zijn van deze situatie. De gevolgen van inflatie zijn nogal variabel. Zo zal de koopkracht dalen, wat betekent dat men met hetzelfde loon in de toekomst minder goederen en diensten kan afnemen. Daarnaast stijgt het algemene prijsniveau ook nog eens harder dan het inkomen. Dit betekent dat werknemers reële inkomensverliezen leiden en dit geldt ook voor ontvangers van uitkeringen en pensioenen. Het gaat echter te ver om te stellen dat inflatie per definitie negatief is. Wanneer iemand schulden heeft dat wordt de schuld minder waard. Men betaalt de schuld immers terug in euro's die inmiddels minder waard geworden zijn. Dat betekent tegelijkertijd dat schuldeisers geld verliezen omdat hun uitstaande vorderingen steeds minder waard worden. Inflatie en vermindering van koopkracht We spreken van inflatie wanneer het algemeen prijspeil stijgt. Makkelijker gezegd: wanneer je met €50,- minder boodschappen kan kopen dan het jaar ervoor. Inflatie telt zwaarder mee bij producten die de gemiddelde consument regelmatig of vaak gebruikt, zoals voedingsmiddelen en elektriciteit. Producten, zoals postzegels of luxeartikelen zijn voor de economie minder belangrijk en hier wordt dan weer een lichter gewicht aangehangen in een prijsindexcijfer. Inflatie betekent dus samengevat: een stijging van het algemene prijspeil. De prijsstijging van 1 bepaald product leidt nog niet tot inflatie, hoe belangrijk een specifiek product ook kan zijn (bv. olie ). Een vereiste voor landelijke inflatie is dat álle prijzen, of althans het merendeel daarvan, stijgt. De stijging van het prijsindexcijfer voor consumptiegoederen is een goede graadmeter voor de mate van inflatie. Een direct gevolg van inflatie is de vermindering van de koopkracht van ons geld. Eén kanttekening: prijsstijgingen laten zich niet alleen door inflatie verklaren In principe vergelijken economen de prijsstijging van een mandje boodschappen in 2018 met de kosten van die artikelen in 2019. Het verschil staat voor inflatie of deflatie. Het is echter iets complexer dan dat, want prijsstijgingen kunnen immers niet alleen door inflatie worden verklaard. Kwaliteitsverhogingen kunnen er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat een product duurder wordt. Vooral in de IT-sector stijgen diensten en producten significant door kwaliteitsinjecties. Algemeen prijspeil stijgt sneller dan lonen en salarissen Zoals hierboven vermeld: Het algemeen prijspeil heeft de neiging sneller te stijgen dan de inkomens. De prijzen van goederen en diensten zijn immers veel flexibeler aanpasbaar dan de salarissen van werknemers. Die zijn vaak voor een bepaalde periode contractueel vastgelegd. Een matige inflatie heeft meer voordelen dan nadelen Een matige inflatie van enkele procenten per jaar heeft meer gunstige dan ongunstige effecten. Een geringe inflatie leidt ertoe dat de vraag naar goederen en diensten gestadig maar met mate wordt geprikkeld. Een stijgende productie als gevolg van toegenomen vraag impliceert meer werkgelegenheid. De gevolgen van prijsstijging voor onze export Cruciaal bij het beoordelen van de nadelige inflatie is de mate van prijsstijging in andere landen. En dan met name de landen waarmee ons land intensieve handelsbetrekkingen onderhoudt. Als blijkt dat in de landen waarnaar wij exporteren een even hoge of nóg hogere inflatie heerst, wordt het in beginsel nadelige effect van inflatie voor onze uitvoer, grotendeels gecompenseerd. Inflatie en schulden Mensen die een schuld hebben doen meestal gunstige zaken bij inflatie omdat als gevolg van de muntontwaarding de werkelijke waarde van hun terug te betalen schulden verminder. Wie destijds een lening is aangegaan die 10 jaar later moest worden terugbetaald, verricht die terugbetaling met euro’s van dit moment die wellicht 20 of 30% minder waard zijn dan de euro’s die oorspronkelijk geleend werden. Inflatie voor spaarders en schuldeisers Elke inflatie, hoe klein de inflatie ook is, is nadelig voor schuldeisers en spaarders: Voor spaarders, omdat: De koopkracht van hun spaarcenten vervliegt naar gelang de prijzen stijgen; Voor schuldeisers, omdat: Na afloop van de overeengekomen krediettermijn worden terugbetaald in euro’s die minder waard zijn. Goud als bescherming tegen inflatie Gelukkig gaat een gematigde inflatie bijna altijd gepaard met meer economische activiteit. Dit betekent dat spaarders en schuldeisers via een gestegen inkomen delen in de toegenomen welvaart. vermogen vastzetten in grondstoffen is een goed middel om jezelf te beschermen tegen inflatie. Dit kan bijvoorbeeld in goud. De staat profiteert Inflatie verlaagt eigenlijk de overheidsschuld. Ook al blijft de nominale waarde van de schulden gelijk, de reële waarde van de schulden neemt af. Daarnaast ontvangt de staat meer omzetbelasting. Omdat het geld tijdens een periode van inflatie aan waarde verliest, neemt de omloopsnelheid ervan overeenkomstig toe. Alles dreigt snel duurder te worden. Om die reden wilt niemand zijn geld lang vasthouden. Het wordt zo snel mogelijk ingewisseld voor goederen en diensten.   Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.  

05 Aug 2019 Lees verder

Vertrouw niet op je pensioen, maar op een eigen financiële strategie

Vanwege nieuwe regelgeving die in 2021 van start zal gaan, krijgen pensioenfondsen en hun deelnemers een flinke dreun te verwerken. Een pensioen gaat of duurder worden, of minder opleveren. Wordt het niet tijd voor een eigen financiële strategie?  De aanpassingen in het pensioenstelsel zijn gegeven door een commissie die onder leiding staat van oud-minister Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend. Dit komt door het feit dat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Door die verwachting is de pensioenpremie al jaren te laag om de kosten te dekken. Om het verlies van de afgelopen jaren te compenseren kunnen er 2 dingen gebeuren: het pensioen wordt duurder of we krijgen minder terug voor dezelfde inleg. Dekkingsgraad Het rendement waar de fondsen vanaf 1 januari 2021 mee mogen rekenen gaat flink omlaag. Het gevolg hiervan is dat de premie flink omhoog zal moeten, of de pensioenopbouw omlaag. Hoe was het en wat wordt het? De dekkingsgraad van pensioenfondsen verandert ook. De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de pensioenverplichtingen. Deze dekkingsgraad krijgt door de maatregelen met ingang van 2021 ook nog eens harde tik. Er wordt gemiddeld een hap van 2,5% uit genomen. De reden hiervoor is dat de rekenrente lager wordt, in plaats van een hogere rente waar veel oppositiepartijen en pensioenfondsen voor pleitten. Bouw op jouw eigen financiële strategie Je hoeft natuurlijk niet compleet afhankelijk te zijn van jouw pensioen dat je wel of niet opbouwt en dit geldt ook voor de pensioenleeftijd. Als je zorgt voor je eigen financiële strategie is het mogelijk dat je zelf kan bepalen wanneer je met pensioen gaat. Hoe jonger je hiermee start, hoe sterker het rendement op de langere termijn wordt. Er zijn talloze mogelijkheden waarmee je vermogen op kunt bouwen, één daarvan is beleggen. Je kunt bijvoorbeeld beleggen in: vastgoed, whisky of old timers. Ook kun je beleggen in financiële producten als: aandelen, opties, turbo’s en futures, etc. Wil je verstandiger omgaan met je geld en voorkomen dat je spaargeld verdampt (LINK) dan is goed om te kiezen voor het zelf leren beleggen of het leunen op een financiële dienstverlener om dit voor jou te doen. Zo is het mogelijk om geld te laten beleggen bij een beleggingsbank of bij een vermogensbeheerder, maar daarnaast kun je zelf beleggen door een rekening te openen bij een broker. Voor die laatste doelgroep is het Beleggingsinstituut vooral actief.

02 Aug 2019 Lees verder

TRUMP TWEET, FED/XI/TRUMP PUT & MEER – SNEAK PREVIEW | Beleggingsinstituut TV

In de laatste marktupdate is André ingegaan op ene aantal interessante onderwerpen, namelijk: Xi, Fed en Trump put? Trade deal Trump Tweet Inverse yield curve Bent u benieuwd naar onze hele marktupdate, waar André naast het nieuws ook zijn trade van de week en vraag van de abonnee bespreekt? Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.

14 May 2019 Lees verder

DFT Trading seminar

Grote online trading seminar: Hoe kunt u succesvol handelen op de beurs? Financieel onafhankelijk door handelen op de beurs. Veel mensen willen het maar lang niet iedereen bereikt zijn doel. Hoe komt dat? Wat is het geheim van de winnaars? Wat doen winnaars goed en verliezers fout? En misschien wel de belangrijkste vraag, kunt u ook een succesvolle handelaar worden? Afgelopen donderdag 9 mei 2019 presenteerde André Brouwers 'Het grote online trading seminar: Hoe kunt u succesvol handelen op de beurs?' Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.

14 May 2019 Lees verder

Uitleg trades april

Uitleg voor de trades van april Callback spread strategieën Een vaak gebruikte strategie in een stijgende markt is de call back spread strategie. Dit is een optiestrategie waarbij er enerzijds kortlopende opties worden geschreven en anderzijds langer lopende opties worden gekocht als dekking. Hierbij maken wij gebruik van verschillende uitoefenprijzen en looptijden van de opties. Tevens hanteren wij vaak een ratio waarbij er iets meer gekochte opties dan verkochte opties worden toegepast. In dit artikel gaan wij nader in op de call back spread strategie. Uitgangspunt bij het hanteren van deze strategie is het profiteren van het verloop van de tijdswaarde uit de verschillende opties. De zogenaamde theta curve (tijdswaarde) laat zien dat kortlopende opties een scherp verval kennen richting expiratie van de optie. Aangezien wij deze opties schrijven komt de tijdswaarde relatief snel naar ons toe. Daarnaast loopt de tijdswaarde uit de gekochte opties langzamer weg. Het verschil is daarbij de potentiële winst van de strategie. Wij hanteren deze strategie vooral wanneer het onze inschatting is dat de koersen geleidelijk aan zullen stijgen binnen een korte periode. We bepalen een koersdoel en schrijven dan call opties met een uitoefenprijs in de buurt van het koersdoel. Vervolgens kopen wij als dekking opties met een hogere uitoefenprijs en langere looptijd. Wanneer wij inschatten dat er een verrassing mogelijk is in de vorm van een fellere stijging dan hanteren wij een ratio waarbij er meer calls gekocht dan geschreven worden. Het risico van deze strategie is over het algemeen beperkt. Bij een daling is het risico beperkt tot de netto-investering van de strategie. Aangezien er echter tijdswaarde blijft ”hangen” in de gekochte opties met een langere looptijd is er meestal sprake van een klein verlies. Wanneer er een extreme stijging plaatsvindt is het risico maximaal het verschil in uitoefenprijzen plus de netto-investering. Voordeel van deze strategie is het feit dat de kans op rendement groot is aangezien er ook rendement gemaakt kan worden wanneer de verwachting niet helemaal uitkomt en de koersen stabiel blijven. Wij hanteren bij uitvoering van deze strategie strikte regels gebaseerd op onze ervaring. Het succes bij trading wordt mede bepaald door risicomanagement. Wij gaan niet per se voor het hoogste rendement maar vooral voor een grote kans op rendement. Wij houden ons trackrecord bij binnen onze online omgeving. Toegang tot onze online omgeving kunt u hier aanvragen. Binnen onze module ‘Opties voor gevorderden’, hebben wij een 22 minuten durende video opgenomen over call- & putspreads en call- & putbackspreads. Deze online module bespreekt meer optie strategieën, zoals bijvoorbeeld de Straddle, Strangle en Butterfly. Meer weten? Klik hier. Trade 1: AEX 26-03-2019 Trade 2: Heineken 06-03-2019 Trade 3: AEX 17-04-2019 Optie/turbo strategie Het combineren van opties met turbo’s kan interessant zijn en op diverse manieren worden toegepast. Bij sommige combinaties is het de bedoeling om te profiteren van een flinke beweging in de markt. Wanneer je een short turbo combineert met het kopen van call opties kan deze strategie met name bij een dalende beweging veel rendement opleveren. Deze combinatie is dan met name geschikt om in te nemen bij een zeer lage volatiliteit in de markt. In een stijgende trend neemt meestal de volatiliteit van de optiepremies af. De markt kabbelt rustig omhoog en de onrust neemt af. Gevolg hiervan is dat de uitslagen en de risicopremie dalen. Mocht er plotseling een trendomslag plaatsvinden dan neemt de volatiliteit toe en daarvan ”profiteert” de call optie. Deze wordt weliswaar minder waard door de dalende koersen maar de premie wordt echter weer iets meer waard door de stijging van de volatiliteit. De short turbo kan maximaal profiteren van de daling. Mocht er sprake zijn van een stijging dan moet de call optie het verlies van de turbo short compenseren. Hiervoor is een netto delta berekening van de totale positie belangrijk. Bij deze trade selecteerden wij een relatief goedkope calloptie met een lage implied volatiliteit. Tevens berekenen wij de Delta van deze optie. Op basis van de Delta van de optie kunnen wij bepalen hoeveel short turbo’s er nodig zijn om een delta neutrale positie te krijgen. De turbo short profiteert van een daling maar wordt uitgestopt bij een stijging. De calloptie verliest bij een daling maar kan juist veel rendement opleveren bij een stijging. Daarnaast kent de optie bij een stijging een acceleratie van de delta factor. Dit wordt het gamma effect genoemd. Wanneer er sprake is van een sterke daling profiteert de turbo short maximaal terwijl op enig moment de call optie stopt met verliezen, bovendien neemt bij een felle daling de volatiliteit toe waardoor de call optie afgeremd wordt. Bij een felle stijging wordt de turbo uitgestopt en gaat de call optie steeds sneller verdienen door de gamma factor. De strategie is kwetsbaar wanneer de markt zijwaarts gaat en er geen duidelijke richting wordt ingeslagen. De call optie verliest dan aan tijdswaarde en de turbo verliest een klein gedeelte van de waarde door rentekosten. Om die reden hebben we deze positie neutraal afgesloten. Wij houden onze trades bij in de voorbeeldportefeuille binnen onze online omgeving. Toegang tot onze online omgeving kunt u hier aanvragen. Binnen onze module ‘Opties voor gevorderden’, hebben wij een 22 minuten durende video opgenomen over call- & putspreads en call- & putbackspreads. Deze online module bespreekt meer optie strategieën, zoals bijvoorbeeld de Straddle, Strangle en Butterfly. Meer weten? Klik hier. Trade 4: AEX 25-04-2019 Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.

03 May 2019 Lees verder

Koningsdag: De 5 grootste koninklijke bedrijven

De top 5 koninklijke aandelen van Nederland Het is weer Koningsdag daarom is het een goed moment om eens te bekijken wat de 5 grootste beursgenoteerde bedrijven zijn met het predicaat Koninklijk.  De 5 grootste bedrijven zijn: Hoe krijgt een onderneming een predicaat Koninklijk In Nederland kan alleen de kroondrager een onderneming, vereniging, stichtingen of instelling het recht geven om het predicaat Koninklijk te voeren. Om in aanmerking te komen moet een organisatie aan een aantal eisen voldoen, deze eisen verschillen voor een onderneming of vereniging: Voorwaarden predicaat Koninklijk voor ondernemingen zeer belangrijk zijn in hun vakgebied; minstens 100 jaar bestaan; minstens 100 werknemers in dienst hebben; aantoonbaar stabiel zijn en een goede financiële reputatie hebben; geen onderdeel zijn van een groter concern dat al Koninklijk is; zich als Nederlands bedrijf manifesteren. Voorwaarden predicaat Koninklijk voor verenigingen Zeer belangrijk zijn in hun vakgebied; minstens 100 jaar bestaan; geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreiden; geen onderdeel zijn van een groter verband dat al Koninklijk is. De 5 grootste bedrijven met het predicaat Koninklijk 5. Koninklijke KPN op plek 5 staat het Nederlandse telecombedrijf KPN met een waarde van €10 miljard. KPN werd halverwege de 19e eeuw opgericht. Eerst was het bedrijf een lange tijd in handen van de Nederlandse overheid, totdat het in 1989 geprivatiseerd werd en het de naam Koninklijke PTT Nederland, oftewel KPN kreeg. In tegenstelling tot andere bedrijven in deze lijst haalt KPN het overgrote deel van haar omzet uit de Nederlandse markt, maar liefst 90% wordt verdient in Nederland. De overige 10% wordt in België verdient. 4. Koninklijke DSM Met een marktwaarde van €13 miljard staat DSM op de vierde plek in deze lijst. Het bedrijf dat is voortgekomen uit de voormalige Nederlandse staatsmijnen is 1973 van de staatsmijnen overgestapt naar de chemiemarkt. De reden hiervoor was dat tussen 1965 en 1973 alle steenkoolmijnen gesloten werden doordat er iets daarvoor een grote gasvondst werd gedaan in het Groningse Slochteren. Door de sluitingen was er geen toekomst meer in de sector en besloten ze hun focus te verleggen naar de chemie. DSM heeft nu meer dan 100 vestigingen wereldwijd met meer dan 20.000 werknemers. Qua omzet moet DSM het ook allang niet meer hebben van de Nederlandse markt, want hier wordt slechts 4% van de omzet behaald. 3. Koninklijke Ahold In 1887 werd Koninklijke Ahold opgericht. Het bedrijf is vooral bekend van haar Albert Heijn filialen. Met een marktwaarde van €26 miljard staat het op plek nummer 3 in deze lijst. Ahold ging in 1948 naar de beurs en verkreeg een kleine 40 jaar later in 1987 van toenmalig koningin Beatrix het predicaat Koninklijk. Het bedrijf haalt haar omzet voornamelijk uit 2 landen, namelijk: Nederland en de Verenigde Staten. met 34% in Nederland en 63% in de VS zijn dit de 2 belangrijkste landen voor het bedrijf. Op 24 juni 2015 werd bekendgemaakt dat de Belgische Delhaize Groep ging fuseren met Ahold, dit werd halverwege 2016 afgerond. Na de fusie heette het bedrijf Ahold Delhaize. Het bedrijf heeft rond de 375.000(!) werknemers en had een omzet van ruim €14 miljard. 2. Koninklijke Philips Met een marktwaarde van €28 miljard staat Koninklijke Philips op de tweede plek in deze lijst. Het bedrijf werd in 1891 opgericht in Eindhoven maar het hoofdkantoor in momenteel in Amsterdam gevestigd. Philips is een Nederlands elektronicaconcern dat onder andere medische apparatuur en consumentenelektronica produceert. Omdat het in veel verschillende sectoren actief was, heeft het bedrijf besloten enkele onderdelen af te stoten. in 2018 ging de naam Philips Lighting verder onder de naam Signify. Tegenwoordig focust Philips zich volledig op de Consumer Lifestyle en de Healthcare divisie. 1. Koninklijke Olie (Royal Dutch Shell) Met een marktwaarde van €254 miljard is Koninklijke Olie, oftewel Royal Dutch Shell de onbetwiste nummer 1 in deze lijst. Het is veruit het grootste bedrijf uit deze top 5 en tevens het grootste bedrijf uit de AEX. Shell is een Nederlands-Britse oliegigant, die met steun van de Nederlandse overheid in 1890 werd opgericht. Het bedrijf wist in die tijd vooral door olievondsten in het toenmalige Nederlands-Indië vors te groeien. Omdat Koning Willem III betrokken was bij de oprichting van het bedrijf werd er lange tijd aangenomen dat het Nederlands koningshuis een belang had in het bedrijf. Koningin Wilhelmina had destijds naar verluidt 25% van de aandelen Shell in handen. De laatste 25 jaar heeft echter niemand van het Koninklijk huis een belang van meer dan 5% gemeld, iets wat verplicht is. De geruchten zijn wel dat het aandelenbezit over meerdere leden van het huis is verspreid, zodat geen van de personen een groter belang heeft dan 5%. Omdat het vermogen van de familie over het algemeen in de doofpot wordt gestopt bestaat hier geen zekerheid over.

25 Apr 2019 Lees verder

Presentatie Jos van Trier

TRZ Funds Jos van Trier geeft in de onderstaande video een presentatie over zijn fonds genaamd: TRZ Funds. In zijn presentatie legt hij uit wat een arbitrage fonds inhoudt en hoe hij zijn stabiel hoge rendement behaald.

17 Apr 2019 Lees verder

Kennispartners