Kennisbank

Op onze blogpagina, ook wel Kennisbank genoemd, kun je alle gratis artikelen vinden over beleggen. Er zijn meer dan 350 blogs geschreven over diverse onderwerpen. Doe er je voordeel mee en verbreed je kennis. 

Ga voor Ethisch beleggen

Ethisch beleggen

Bewust leven en bijdragen aan de wereld wordt steeds belangrijker. We worden dagelijks geconfronteerd met ontwikkelingen die je aan het denken zetten. Hierin staan we niet alleen, tot op het hoogste niveau is dit besef doorgedrongen en wordt er gewerkt aan een langetermijnplan om de belangrijkste speerpunten in onze wereld constructief vorm te geven. Dit noemen we de Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Dit zijn mondiale geformuleerde doelen die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Hoe dit tot stand is gekomen, en hoe jij hier door middel van ethisch beleggen aan bij kunt dragen leggen wij je uit. Klein stukje geschiedenis over SDG’s De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (hierna VN) hebben samen een ontwikkelingsagenda voor de periode 2015-2030 samengesteld. Hierin hebben zij 17 doelen geformuleerd die dus samen die SDG’s vormen en die je kunt gebruiken bij ethisch beleggen. Zij gelden voor alle lidstaten hetzelfde en ook per individu. Deze doelen voor ethisch beleggen zijn: Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw Gezondheidszorg voor iedereen Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen Infrastructuur voor duurzame industrialisatie Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam Duurzame consumptie en productie Aanpak klimaatverandering Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken Jouw keuze aan aandelen voor ethisch beleggen Om ethisch te beleggen is het dus goed om te kijken of jouw investeringen bijdragen aan één of meerdere van bovenstaande doelen. Het zijn natuurlijk ruim geformuleerde zinnen waar ieder bedrijf wel iets binnen betekent. Wanneer je - voordat je kiest - voor een investering je huiswerk doet, zul je wel al snel moeten constateren dat het ene bedrijf er een stuk beter vanaf komt dan het andere. Zo zien wij grote verschillen waar het gaat om duurzame consumptie en productie. Waar het ene bedrijf plastic al een tijd in de ban heeft gedaan, gaan andere bedrijven fanatiek door met het massaal gebruiken produceren ervan. SDG moreel kompas bij ethisch beleggen Bij beleggen gebruiken wij SDG’s dan ook vaak als moreel kompas om een ethische keuze te maken qua investering. Helemaal zeker weten doen wij nooit, maar wanneer je je online goed laat informeren zie je al snel in welke hoek een bedrijf zit. Focus hierbij niet alleen op de concrete resultaten maar ook op de voornemens en aangekondigde plannen. Soms duurt het enkele jaren voordat het concrete resultaat zichtbaar is.   Het besef dat de wereld meer is dan jouw eigen leefomgeving, is ongetwijfeld bij jou de afgelopen jaren ook toegenomen. Hieraan een steentje bijdragen door te investeren in de juiste aandelen kan er enorm aan bijdragen dat je de juiste bewegingen in de samenleving stimuleert. En laten we eerlijk zijn, die leuke winst die jij vervolgens op je ethische portefeuille haalt voelt dan nog net iets beter!

14 jul 2022 Lees verder
ESG score bij beleggen uitgelegd

ESG score bij beleggen uitgelegd

Wat de ESG score is en hoe die tot stand is gekomen hebben wij in dit blog al uitgelegd. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en beoordeelt bedrijven op ieder terrein wat hieraan gelieerd is. Zij kijken verder dan het louter behalen van winst en de resultaten op financieel gebied van een bedrijf. Je zou kunnen stellen dat de ESG beleggen een holistische benadering van de economie heeft. Zij kijken naar het complete plaatje van een bedrijf. Alleen wanneer een bedrijf daarin investeert kunnen zij bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. Van individueel niveau tot mondiaal. De ESG score bij ESG beleggen Om het voor de ‘gewone’ mens zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken werkt de ESG met een score. Simpel gesteld is de ESG score een meting van de bedrijfsprestaties op de lange termijn op omgevingsgebied, sociaal terrein en de governance structuur. Hierbij staat het financiële aspect dus niet centraal. Zaken die wel uitgebreid voorbijkomen zijn diversiteit op de werkvloer, energiebesparende innovaties en veiligheid van werknemers. Een hoge score op de ESG ladder geeft aan dat een bedrijf het goed doet ten opzichte van concurrenten op dit gebied. Dit maakt het voor investeerders die willen doen aan ESG beleggen overzichtelijk én inzichtelijk om een bewuste keuze te maken. Iets wat uiteindelijk ook weer ten goede komt van de bedrijven die actief werken aan de doelen van de ESG score. Wie maakt die ESG score? ESG agentschappen zijn (derde partij) bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de scores omtrent ESG beleggen. Het is een markt op zichzelf geworden, er zijn inmiddels honderden bedrijven die zich hiermee bezig houden. Enkele vooraanstaande bedrijven zijn Bloomberg ESG Data Services, Dow Jones Sustainability Index, MSCI ESG Research, Sustainalytics en Thomson Reuters. Hoe wordt de score berekend? Elke ESG score heeft individuele criteria om tot een uiteindelijke beoordeling te komen. Hierbij wordt data vanuit vele verschillende bronnen gebruikt, niet alleen van wat een bedrijf zelf aanlevert dus. Van NGO’s tot overheidsinformatie, alle bronnen en data worden hierin gewogen. Niet gek dus dat deze arbeidsintensieve klus inmiddels een markt op zich is geworden.   Kortom, waar duurzaam beleggen vroeger nog wel eens complex en lastig kon zijn wordt het de individuele belegger steeds eenvoudiger gemaakt door het gebruik van onoverzichtelijke manieren zoals met ESG beleggen. ESG kan gezien worden als de meest bekende en grootste beoordelaar omtrent de bijdrage van een bedrijf aan de maatschappij. Mocht jij een stap willen maken op dit gebied, dan is het aan te raden hier in de toekomst bewust bij stil te staan.

14 jul 2022 Lees verder
ESG beleggen

ESG (duurzaam) beleggen

Duurzaam en bewust leven heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Waar het vroeger iets was wat een stoffig imago had, is dit tegenwoordig wel anders. Van de hipste duurzame startups tot de meest innovatieve en verantwoorde auto’s. Overal zien wij duurzame en bewuste opties ontstaan. De aandelenbeurs kan hier dan ook niet bij achterblijven. Ook op het gebied van beleggen komen dus steeds meer duurzame keuzes terug. Zeker wanneer jij dikwijls investeert, heb je natuurlijk geen zin om grondig onderzoek te doen naar de aard van het bedrijf en zijn strategie en keuzes op het gebied van duurzaamheid. Dat hoeft ook niet, wanneer je namelijk kiest voor ESG beleggen wordt veel werk je al uit handen genomen. Wij leggen je kort uit wat het is, hoe het werkt en hoe je hierin belegt. Wat is ESG (duurzaam) beleggen? ESG staat voluit voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Behoorlijk Bestuur). Drie aspecten die vandaag de dag steeds actueler en belangrijker worden. Eerder hadden we het al over duurzaamheid, maar waar het gaat om ESG gaat duurzaamheid hierbij verder dan milieu. Ook duurzaamheid van een bedrijf in het kader van goed doen voor de mens als individu, maar ook als geheel valt hier binnen. Hoe werkt de ESG score? De ESG geven diverse criteria die een alomvattend beeld geven van hoe een bedrijf bijdraagt aan milieu-uitdagingen (denk aan verontreiniging, uitstoot broeikasgassen en het kappen van oerwouden) maar ook sociale criteria. Van gendergelijkheid op de werkvloer tot de behandeling van vitaliteit binnen een bedrijf. Door al deze speerpunten te analyseren en af te wegen ontstaat er een totaalscore. Aan de hand van deze scores kunnen beleggers bewustere keuzes maken waar het gaat om het kiezen van de juiste duurzame aandelen. Het gaat bij een ESG dus om een analyse waar de focus ligt op hoe een bedrijf zich opstelt richting de maatschappij. Niet louter richting zichzelf in het kader van het behalen van zoveel mogelijk winst. Hoe beleg je in ESG? Zoals al gesteld houdt de belegger die kiest voor ESG beleggen bewust rekening met de gevolgen van de bedrijfsvoering op milieu, maatschappij en mens naast alleen het financiële rendement en de daarmee gepaard gaande risico’s. Waar het ooit begon met religieuze stichtingen die meer wilden dan alleen winst maken, is het dus inmiddels zeer mainstream geworden om ESG (duurzaam) te beleggen. Niet alleen doe je met ESG beleggen goed voor de wereld op lange termijn, analyses hebben inmiddels uitgewezen dat ook qua groei en winst op de lange termijn ESG beleggen loont. Het zijn immers bedrijven die net als jij een lange termijn visie hebben en niet voor de korte klappen gaan. Hoe je ESG aandelen koopt? Doordat het steeds bekender en belangrijker wordt, kun je via iedere broker tegenwoordig zogenaamde ‘verantwoorde’ aandelen kopen. Dit hoeft niet meer via een speciale partij. Vaak vermeldt de broker dit er al bij. Is dit niet het geval? Dan is even googelen de snelste weg naar jouw duurzame belegging.   Kortom, om bewuste keuzes te maken op het gebied van beleggen wordt het je tegenwoordig steeds makkelijker gemaakt. Er ontstaan zeer diverse keurmerken maar de ESG is al meer dan 50 jaar oud. Hierdoor is ESG beleggen een betrouwbaar ijkpunt gebleken voor aandelen met een goed gevoel!

14 jul 2022 Lees verder
Hoe werkt rente op rente bij beleggen

Hoe werkt het rente op rente effect bij beleggen?

Rente op rente effect Beleggen doen mensen met diverse motieven en doelen. Waar de één hoopt in korte tijd een klapper te maken, wil de ander zijn oude dag zeker stellen. Omdat de wereld van aandelen en beleggen onvoorspelbaar en soms grillig is, wordt vaak aangeraden bij het investeren in aandelen echt voor de lange termijn te gaan. Wie een lange adem heeft, kan uiteindelijk rekenen op een leuk rendement. Dit moet echter niet verwacht worden op korte termijn, een stijging gaat vaak geleidelijk en met een golvende beweging opwaarts. Naast het feit dat aandelen over langere periodes vaak meer waard worden, is er nog een principe wat ze erg interessant maakt. Namelijk het rente op rente effect. Hoe dit werkt en/of dit iets voor jou is? Wij leggen het uit.   Is het wel Rente op rente effect? Eigenlijk is het rente op rente effect niet de juiste term waar het gaat om aandelen. We kunnen, in plaats van rente op rente effect, beter spreken van rendement op rendement effect. Het principe is eigenlijk heel logisch. Wanneer jij kiest voor het investeren in aandelen waarover dividend wordt uitgekeerd, krijg je dit periodiek als bedrag op je beleggingsrekening gestort. Als je er vervolgens niet voor kiest om dit uit te laten keren en op te maken, maar juist op je rekening te laten staan en te herinvesteren, zorg je ervoor dat je aandelenportefeuille zonder extra inleg groeit. Wanneer je dit jaar in, jaar uit doet krijg je te maken met het sneeuwbaleffect. Want over het rendement van vorig jaar krijg je komend jaar ook weer rendement. Zo groeit je vermogen qua aandelen steeds sneller. Is het nog niet helemaal duidelijk? Dan even een voorbeeld: Stel je belegt € 1.000 en krijgt een dividend van 5% per jaar. In het eerste jaar is je winst € 50 en je belegging gegroeid tot € 1.050. In het tweede jaar maak je vervolgens weer 5% rendement, maar dan over het nieuwe bedrag van € 1.050. Dit jaar is dus je winst € 52,5. En zo gaat het ieder jaar om een groter bedrag. Is rendement op rendement beleggen iets voor mij? Dit klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn, niks hoeven doen en je vermogen ieder jaar zien groeien. Toch is deze manier van beleggen niet voor iedereen geschikt. Zoals we al zeiden is het zeer belangrijk om in de gaten te houden wat jij wilt bereiken met je investering. Wil je op korte termijn een leuke winst halen? Dan is het aan te raden om je geld te investeren in bedrijven die een snelle groeipotentie hebben zoals start-ups en scale-ups. Deze bedrijven hebben echter andere doelstellingen dan de gevestigde namen en multinationals. Zij kiezen er dan ook meestal voor niet winst uit te keren. Dit kan prima zijn wanneer het bedrijf snel groeit en dus de waarde van je aandeel ook, maar voor rendement beleggen zijn ze minder interessant. Mocht jij voor de lange termijn een vermogen willen opbouwen, bijvoorbeeld een appeltje voor de dorst tijdens je pensioen? Dan is het slim om je te verdiepen in rendement beleggen en te profiteren van het rente op rente effect. Doordat het vaak grote internationale bedrijven zijn waarin je investeert, is het vrij save qua belegging en is de waardestijging van het aandeel gestaag, maar niet explosief. Met lage spaarrentes, hoge inflatie en een snel veranderende wereld is je vermogen verdelen over verschillende van dit soort ondernemingen in deze tijd een slimme keuze. Bedrijven die (minimaal) jaarlijks dividend uitkeren zijn bijvoorbeeld Shell, Ahold en Unilever. Het bedrag aan dividend kan echter per termijn wel verschillen, dit hangt vaak samen met de winst dat een bedrijf maakt.   En de belasting bij het rente op rente effect? Het dividend wat jij over je aandelen ontvangt, wordt meegenomen in de belasting die jij moet betalen over je vermogen, de zogenaamde vermogensbelasting.  Door het rente op rente effect zal iets dus per jaar toenemen als jij ervoor kiest om je winst weer mee te financieren. Hier hoef je vaak weinig zelf voor te doen. De Belastingdienst heeft vaak zelf al en goede indicatie van het eigen vermogen wat jij hebt, en wat voor belasting je hierover moet betalen. Maar eigenlijk gaat hier nog een stap aan vooraf, want je betaalt ook dividendbelasting. Waarschijnlijk ken je die term nog uit het nieuws, toen het kabinet deze dividendbelasting wilde afschaffen voor de grote bedrijven. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, de dividendbelasting is voor alles en iedereen in Nederland 15%. Dit wordt automatisch ingehouden en hoef je zelf niet af te dragen. Kortom, wanneer je gaat voor beleggen en dan ook nog het rendementsaspect hierin meeneemt, snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt door de jaren heen jouw aandeel waarschijnlijk meer waard, en aan de andere kant levert het je op de kortetermijnwinst op in de vorm van dividend. Wanneer je wilt profiteren van het rente op rente effect en dit rendement niet uit je beleggingsrekening haalt, maar herinvesteert, zie jij ieder jaar je geld groeien. Een win-winsituatie waarbij er ook in mindere tijden op de beurs er toch een groeiprikkel in je vermogen zit.

14 jul 2022 Lees verder
minst duurzame bedrijven

Beleg bewust; Dit zijn de minst duurzame bedrijven

Een extra zakcentje verdienen via beleggen kan een welkome toevoeging zijn op je inkomen en vermogen. Toch kleeft al snel aan de ambitie om geld te verdienen een vooroordeel, vaak wordt dit als kapitalistisch en vervuilend gezien. De vraag ontstaat dan ook al snel; Gaan duurzaam leven en beleggen samen? Wellicht verbaast het je, maar dit is zeker mogelijk. Hoe je bewust belegt en welke bedrijven je beter links kunt laten liggen? Wij zetten het voor je op een rijtje. Hoe bewust beleggen ontstond Duurzaamheid en bewust leven heeft de afgelopen jaren echt een vlucht genomen. In een paar jaar is het van de uitzondering de norm geworden. Op het gebied van beleggen ontstond er echt een verandering in 2017, toen Greenpeace een rapport uitbracht waarin zij ingingen op het onderwerp beleggen in relatie tot duurzaamheid. Zij lagen in dit onderzoek de nadruk op techbedrijven. Destijds constateerden zij dat grote namen als Samsung, Amazon, Huawi, Asus en Google maar weinig verantwoordelijkheid namen voor hun ecologische voetafdruk. Deze constatering zette wel wat in gang en sindsdien hebben deze bedrijven concrete stappen gezet om dit te verbeteren. Helaas is er na dit rapport omtrent beleggen en duurzaamheid door Greenpeace geen update uitgebracht. Het verbeterpunt zat hem vooral in de transparantie van het productieproces van grote bedrijven. Waar start je bij het maken van een bewuste keuze Om een eerste stap te zetten is het goed om te kiezen tussen internationale en nationale beleggingen. Wanneer je kiest voor die eerste dan is de kans groter dat je bij een minder duurzaam bedrijf en dus belegging uitkomt. Dit komt onder meer doordat op internationaal gebied ze nog aardig wat stappen te nemen hebben waar het gaat om het rapporteren en monitoren van de duurzaamheid. Zeker in landen als China en Taiwan zijn ze veelal niet eerlijk omtrent de cijfers waar het gaat om duurzaamheid. Wil je dus meer zekerheid omtrent jouw belegging, kies dan voor nationale bedrijven maar uiteraard niet zonder enig onderzoek te doen. Naast de keuze tussen nationaal en internationaal, is er nog de keuze tussen wel en niet beursgenoteerde bedrijven. Waar het gaat om nationale bedrijven, dan zien wij dat vooral de beursgenoteerde bedrijven onder een vergrootglas liggen. Hiervan zijn de resultaten vaak concreet te vinden én daadwerkelijk gemeten, omdat Nederland (ook wettelijk gezien) vooruitloopt op het gebied van verduurzaming en bewustwording. Internationaal laat dit nog wel eens te wensen over. De minst duurzame bedrijven: Wat concrete cijfers Een vlucht naar voren, anno 2022 is duurzaamheid niet meer een thema maar bijna de norm. Op ieder gebied, dus ook op het gebied van beleggen. Om enig inzicht te bieden benoemen wij hierbij wat minder goede keuze waar het gaat om duurzaam beleggen; Staatconcern Arcelor Mittal, met een uitstoot van 160.000 kilo ton is veruit het minst energiezuinige bedrijf, daar achteraan komt Shell die het met een uitstoot van 72.000 kiloton, nummer drie is Tata Steel met 12.500 kiloton en nummer vier is DSM met 1420 kiloton. Zoals je ziet, de verschillen zijn enorm. Deze cijfers zeggen natuurlijk niet alles, het blijft soms appels met peren vergelijken. Zo komt Shell er in deze ranglijst nog zeer goed vanaf, maar verderop in de keten verandert dit al snel. Bij de verbranding van Shell-producten (diesel, benzine, kerosine) komt vervolgens nog een veelvoud aan uitstoot vrij. Dit is bij Arcelor Mittal dan weer minder het geval. Dit geeft meteen de complexiteit van het in kaart brengen van duurzaam beleggen weer. Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2021/10/veb-maakt-ranglijst-van-bedrijven-die-meest-geraakt-worden-door-klimaatverandering/ Bewuste acties Zoals we al zeiden blijft het lastig om bedrijven met elkaar te vergelijken. Het hangt natuurlijk ook van de tak van sport van het bedrijf af hoe groot de uitstoot is. Een bedrijf als Shell is nu eenmaal minder duurzaam dan een groene start-up. Een objectiever oordeel is te geven wanneer de focus ligt op de inspanningen van de bedrijven om hun voetafdruk te verkleinen. Hierbij worden vaak de investeringen in duurzaamheid afgezet tegen de omzet of winst. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar verschillende vliegmaatschappijen dan zien wij dat bijvoorbeeld een KLM veel meer investeert in het verduurzamen van de luchtvaart dan een Ryanair. Ook fastfoodketens als Burger King en FEBO zijn bedrijven die onderaan de lijst bungelen. Daarentegen is een McDonalds veel bewuster bezig met het milieu. Kortom, laat ook bij het maken van een keuze voor een investering op de beurs duurzaamheid een thema zijn. Focus niet alleen op de korte termijn om winst te behalen, maar verdiep je in de lange termijn visie van het bedrijf. Daarin speelt duurzaamheid ongetwijfeld een rol. Stimuleer dit en investeer jouw geld hierin. Op de lange termijn zal dit ongetwijfeld leiden tot een win-win situatie.

05 jul 2022 Lees verder
beleggen in water

Beleggen in water, iets voor mij?

Beleggen in water, het blauwe goud! Water is een thema dat wereldwijd van belang is en waar grote investeringen te verwachten zijn. De toepassingen van water zijn oneindig en de beschikbaarheid en kosten van water zullen op brede schaal gevolgen hebben voor de wereldwijde welvaart en het welzijn. Het thema water is op te splitsen in drie categorieën die de basis vormen voor het investeren in water. De eerste categorie is waterschaarste, waar een groot deel van de wereldbevolking nog steeds mee te maken heeft. Waterschaarste ziet naast het tekort aan drinkwater ook op de uitdroging van de bodem waar bijvoorbeeld de agrarische sector onder lijdt. Volgens Unicef ervaren ongeveer 4 miljard mensen waterschaarste voor ten minste één maand per jaar, de helft hiervan heeft zelfs te maken met extreme waterschaarste waar er voor langere periode onvoldoende water beschikbaar is. Ten tweede zijn het gevaar en de gevolgen van overstromingen van belang. Overstromingen veroorzaken schade en angst onder de bevolking in deze gebieden. Het voorkomen van overstromingen vergt forse investeringen en wanneer deze toch plaatsvinden zijn de economische gevolgen enorm. Zowel waterschaarste als de kans op overstromingen zijn aspecten die steeds belangrijker worden naarmate de wereldbevolking verder toeneemt, de aarde verder opwarmt en de zeespiegel stijgt. Het laatste aspect ziet op schoon en veilig drinkwater, dit lijkt vanzelfsprekend, maar zelfs in veel ontwikkelde westerse landen is dit niet het geval. Water beslaat ongeveer 70% van het aardoppervlak, hiervan is 97% zout water en daarom niet geschikt als drinkwater. Slechts 3% is zoet water wat terug te vinden is in bijvoorbeeld gletsjers of als grondwater, als gevolg van vervuiling is hiervan nog geen één procent van te gebruiken als drinkwater. Aanbod van drinkwater Het aanbod van drinkwater is dus beperkt en heeft daarnaast te lijden onder een aantal thema’s zoals ontbossing en verstedelijking. Dit heeft een negatieve impact op de ecosystemen die verantwoordelijk zijn voor de aanvulling van het grondwater. Ook is er sprake van vervuiling van bijvoorbeeld rivieren en een beperkte hoeveelheid water dat wereldwijd gereinigd en hergebruikt wordt. Tot slot kan de verouderde infrastructuur van het waternetwerk genoemd worden. Lekkages en slecht aangelegde leidingen zorgen ervoor dat gezuiverd drinkwater niet bij de eindgebruiker terecht komt. Investeringen in schoon en veilig drinkwater zijn met name gericht op een volwaardige waterinfrastructuur en de zuivering en recycling van drinkwater. Zo is de waterinfrastructuur in Amerika gemiddeld 45 jaar oud en zal het onderhoud hiervan in de komende jaren verder toenemen. De vanzelfsprekendheid van water De vanzelfsprekendheid waarmee wij dagelijks de kraan aanzetten en er water uit laten stromen is eigenlijk een pure luxe. Wij staan er niet vaak bij stil, maar ieder van schoon en zuiver water voorzien is een arbeidsintensief proces. Iets wat misschien wel dé uitdaging van de 21e eeuw genoemd mag worden. Door klimaatveranderingen, pandemieën en een snel groeiende wereldbevolking wordt de uitdaging om het waterpeil op orde te houden steeds groter. Zoals het een slimme belegger betaamt, ziet die in dergelijke uitdagingen ook meteen kansen. Want de noodzaak om tot voldoende kwalitatief goed water te komen, brengt innovatie en dus innovatieve bedrijven met zich mee. Beleggen in de waterindustrie wordt dus ook steeds populairder. Het wordt voor de komende jaren daarom als een van de groeimarkten op de beurs gezien. De verwachting is dat deze trend nog veel verder toe zal gaan nemen. En wij zien dit ook zeker gebeuren, met in het achterhoofd dat 2,2 miljard mensen op de wereld nu nog geen toegang hebben tot schoon drinkwater zal er daadwerkelijk komende jaren iets moeten gaan gebeuren. Beleggen in water; hoe zit deze markt in elkaar? De investeringen die nodig zijn om in 2030 aan de wereldwijde vraag naar water en de waterinfrastructuur te voldoen zijn volgens het OECD niet voldoende. Volgens schattingen van het OECD zijn er in 2030 voor 6,7 triljoen USD aan investeringen nodig voor de financiering van de wereldwijde waterinfrastructuur. Dit kan oplopen tot 22,6 triljoen USD in 2050. Volgens een onderzoek van McKinsey komt het totaal aan investeringen dat in 2030 nodig is hoger uit, namelijk op 11,7 triljoen USD. KBC private banking geeft aan dat de markt voor water in 2025 zal groeien naar een totale waarde van ‘slechts’ 1.000 miljard USD. De ‘watermarkt’ is echter een lastige en verschilt van land tot land. Zo kent Nederland publieke bedrijven die zich bezighouden met water en watermanagement en die zijn voor honderd procent in eigendom van de provincies en gemeenten. Ook zijn er tegenwoordig private bedrijven die zich met dit thema bezighouden, de focus ligt hierbij echter vaak op de innovatieve kant ervan. Daarnaast kent Nederland nog de zogenaamde waterschappen, deze zorgen eveneens voor schoon en zuiver drinkwater. Kortom, een complexe markt. In het buitenland is dit vaak weer anders georganiseerd, in andere Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland en Spanje zorgen eveneens de overheden voor water. Maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten worden meer dan 73 miljoen Amerikanen voorzien van schoon drinkwater door private bedrijven. Bedrijven waardoor je kunt beleggen in water aandelen. Of dit wenselijk is? De meningen hierover zijn verdeeld, zo claimen de voorstanders ervan dat een watersysteem dat door de particuliere sector wordt beheerd efficiënter en voordeliger is. Investeren in aandelen van de waterindustrie We kunnen dus wel stellen dat water een belangrijk thema is, zowel voor ontwikkelingslanden waar überhaupt geen water is als voor de Westerse wereld waar we ook kampen met verouderde infrastructuren en slechte pijpleidingen. Maar ook op het gebied van waterstof is van alles gaande, dit wordt meer en meer ingezet ter vervanging van vervuilende alternatieven. Om te starten met beleggen in water aandelen is het een aanrader om te kiezen voor bijvoorbeeld een ETF gericht op duurzame water technologieën. Maar ook individuele aandelen zijn een optie. Hierbij kun je kiezen aan echte watertechnologie bedrijven, maar ook meer de innovatieve kant waar bedrijven zich richten op de ontwikkeling van (duurzame) producten ter productie van schoon water. Naar verwachting zullen de investeren in de wereldwijde watervoorzieningen verder toenemen. Deze investeringen zijn op te splitsen in drie categorieën, namelijk 1) waterbehandelingstechnologie, 2) waterinfrastructuur en 3) water- en afvalnutsbedrijven. Binnen de categorie waterbehandelingstechnologie zijn bedrijven te vinden op het gebied van ontzilting, meetinfrastructuur voor het meten van waterconsumptie, irrigatiesystemen en waterlekkage detectie. De tweede categorie, waterinfrastructuur, bevat de nutsbedrijven die het waternetwerk beschikbaar stellen. Deze bedrijven profiteren van de bevolkingsgroei en de uitbreiding van de waterinfrastructuur naar nieuwe huizen. De laatste categorie, de water- en afvalnutsbedrijven, ziet op wateropname en distributie, waterzuiveringscentra, rioolwater en putten, maar ook dammen en bijvoorbeeld sluisdeuren. Beleggen in water met ETF's Beleggen in water kan op een aantal manieren, zo zijn er verschillende ETF’s verkrijgbaar waarin meerdere aandelen te vinden zijn. Daarnaast is het ook mogelijk individuele aandelen aan te schaffen.  De volgende twee ETF’s zijn goed verkrijgbaar bij Nederlandse brokers en bestaan uit een selectie van water gerelateerde ondernemingen. Ishares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627) volgt een index die bestaat uit 50 water gerelateerde ondernemingen. Deze ETF is ingericht op basis van de markkapitalisatie van de deelnemingen met als drie grootste posities; American Water Works (10,28%), Xylem Inc (6,88%) en Veolia Environment S.A. (5,72%). De ETF is goed gespreid met ongeveer 50% van de ondernemingen genoteerd in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De ETF wordt aangeboden bij DeGiro (kernselectie) en Saxo. Lyxor MSCI Water (ISIN: FR0010527275) bestaat uit 38 posities en is daarmee is minder gespreid van de iShares Water ETF. De spreiding in de grootste posities is daarentegen wel gelijkmatiger. De top drie posities zijn Waste Management Inc. (6,46%), American Water Works (6,11%) en Veolia Environment S.A. (5,66%). Ook deze ETF is onder andere te verkrijgen bij DeGiro (kernselectie) en Saxo. Onderstaande grafiek laat het koersverloop van de bovengenoemde ETF’s zien. Hieruit blijkt dat de ETF’s in grote lijnen hetzelfde bewegen, waarbij de Lyxor MSCI Water ETF een iets sterkere groei laat zien. Drie grote spelers Zoals blijkt uit de opbouw van de twee ETF’s zijn de volgende drie bedrijven grote spelers die een logische keuze kunnen zijn voor beleggers die willen investeren in individuele aandelen. American Water Works : voorziet miljoenen Amerikanen dagelijks van drinkwater en de afvoer van afvalwater. Het bedrijf is in het bezit van 560 faciliteiten voor de behandeling van drinkwater en 160 faciliteiten voor de behandeling van afvalwater. Daarnaast heeft American Water Works 1.100 waterbronnen, 76 dammen en levert het diensten aan 17 militaire locaties verspreid over de Verenigde Staten.In 2021 heeft het bedrijf voor 1,9 miljard USD geïnvesteerd in haar waterinfrastructuur, voor 2022 is de doelstelling maar liefst 2,5 miljard USD te investeren. Deze investeren dragen bij aan de lange termijn doelstelling van een groei in de winst per aandeel van 7 tot 9% per jaar. Veolia Environment S.A is een Franse onderneming dat met name actief is op het gebied van afval en recycling. Een groot deel van haar activiteiten is gericht op het reinigen van water, het leveren van drinkwater en de bijbehorende infrastructuur. Naast water gerelateerde activiteiten biedt Veolia diensten om afval en energieconsumptie te reduceren. Begin 2022 heeft Veolia de overname van Suez afgerond, met de overname van deze branchegenoot vergroot Veolia haar wateractiviteiten. De resultaten over 2021 waren erg positief met een omzetgroei van +9.6% vs. 2020 en een ebitda groei van +16% vs. 2020. Xylem is geen waterbedrijf maar een technologiebedrijf dat verschillende oplossingen voor watertransport en waterbeheer aanbiedt. Ook levert Xylem meetapparatuur voor analyses. Het bedrijf behaalde een omzet van 5,2 miljard USD in 2021 en een gerapporteerde ebitda van 825 miljoen USD. Voor 2022 wordt een organische groei van de omzet van 3 tot 5% verwacht en blijft de ebitda-marge in lijn met 2021. Conclusie De noodzaak voor investeringen in de wereldwijde waterinfrastructuur worden duidelijk genoemd in analyses en rapportages. De toenemende wereldbevolking, klimaatverandering en de beperkte hoeveelheid zoetwater zijn slechts een aantal voorbeelden. Binnen het thema zijn verschillende bedrijven en trends te vinden waarin een groei te verwachten is. De genoemde ETF’s geven een mogelijkheid te beleggen in een selectie van water gerelateerde ondernemingen. Daarnaast zijn er verschillende ondernemingen te vinden die zich richten op watervoorzieningen, nieuwe technologieën of waterrecycling. Kortom, de vanzelfsprekendheid van water kan komende jaren weleens een prioriteit op de internationale agenda worden. Voor zover dat het nog niet is. Hierin investeren door te beleggen in water aandelen of ETF's en om van te profiteren, lijkt een slimme keuze voor de strategische belegger. Klik hier en download ons rapport over beleggen in water

05 jul 2022 Lees verder
beleggen voor beginners

Beleggen voor beginners

Beleggen voor beginners kan overweldigend lijken, maar als je weet waar je moet beginnen, is het eenvoudiger dan je denkt. In dit artikel leer je de basisprincipes van beleggen en krijg je een stappenplan om te volgen. Wat is beleggen? Wat moet ik weten als ik op de beurs beleggen? De voordelen van beleggen op de aandelenmarkt Hoe te beginnen met beleggen in aandelen? Verschillende beleggingsstrategieën Wat is de dollar cost averaging strategie? Wat is de buy and hold strategie Wat is buy de dip strategie? De Beleggingsinstituut strategie Hoeveel heb je nodig om te beginnen? Wat als mijn belegging minder waard wordt? Veelgestelde vragen van beginners 1. Wat is beleggen? Beleggen is een manier om je geld te laten groeien. Je investeert je geld in bedrijven of projecten, en als alles goed gaat, maak je er winst mee. Beleggen is risicovol: je kan ook verlies maken. Maar als je slim belegt, kan het veel geld opleveren. 2. Wat moet ik weten als ik op de beurs beleggen? Wat je moet weten voordat je begint met handelen in aandelen, is onder meer inzicht in wat een aandeel is, de verschillende soorten orders die je kunt plaatsen en de verschillende soorten risico's die verbonden zijn aan het handelen in aandelen. Zorg dat je bewust bent van de fiscale implicaties van aandelenhandel en hoe je financiële overzichten moet lezen. 3. De voordelen van beleggen op de aandelenmarkt Er zijn verschillende redenen waarom mensen beleggen in aandelen. Sommige mensen doen het om geld te verdienen door hun aandelenportefeuille te verkopen wanneer de koers stijgt, terwijl anderen beleggen om een passief inkomen te verwerven door dividenduitkeringen van bedrijven te ontvangen. Beleggers kunnen ook baat hebben bij het kopen van aandelen in bedrijven met sterke groeipotentieel, waardoor ze in staat zijn om hun aandelenportefeuille te verhogen in waarde naarmate het bedrijf groeit. 4. Hoe te beginnen met beleggen in aandelen? Als je geïnteresseerd bent in het kopen van aandelen, is het belangrijk dat je eerst een geschikte broker of bank vindt. Een broker is iemand die je helpt bij het kopen en verkopen van aandelen op de aandelenmarkt. Je kunt ervoor kiezen om een ​​full-service bank, beleggingsfonds of vermogensbeheerder te gebruiken, die voor jou je portefeuille inrichten. Je kunt er ook voor kiezen om een ​​broker te gebruiken, waarmee je alleen toegang hebt tot de tools die je nodig hebt om te handelen in aandelen. Nadat je een broker gevonden hebt kun je beginnen met het openen van een beleggingsrekening. Vervolgens is het verstandig om onderstaande stappen te doorlopen. Stap 1: leer hoe het werkt Voordat je gaat beleggen, is het belangrijk dat je weet hoe het werkt. Beleggen is namelijk niet zo simpel als het klinkt. Er zijn verschillende soorten producten die je kunt handelen en er zijn verschillende manieren om te investeren. Daarom is het belangrijk dat je eerst leert hoe alles werkt voordat je geld gaat investeren. Je kunt bijvoorbeeld lezen over beleggen op websites, in boeken of tijdschriften. Of je kunt een cursus beleggen volgen. Stap 2: start met weinig geld Als je als beginner gaat beleggen, is het belangrijk dat je niet teveel geld in één keer investeert. Je moet namelijk weten dat er altijd risico’s zijn als het gaat om beleggen. Daarom is het verstandig om te beginnen met een klein bedrag. Op die manier leer je hoe het werkt en maak je geen grote verliezen. Naast dat je niet met te veel geld moet starten is het ook verstandig om een beleggingsstrategie te bepalen. Stap 3: beleg in verschillende soorten aandelen of markten Als je gaat beleggen, is het belangrijk dat je in verschillende soorten aandelen of markten belegt. Je moet namelijk niet alleen maar in één soort aandeel investeren. Als je bijvoorbeeld alleen in techaandelen belegt, is de kans groot dat je veel geld verliest als de techmarkt een dip krijgt. Daarom is het belangrijk om in verschillende soorten aandelen te beleggen, zodat je minder risico loopt. Maar let op! In tijden van een crisis of recessie hebben we gezien dat de meeste sectoren naar beneden. Zorg dus niet alleen voor spreiding maar ook voor een juist money- en risicomanagement in je portefeuille. Stap 4: wees geduldig Als je gaat beleggen, moet je geduldig zijn. Beleggen is namelijk een lange-termijnspel. Je kunt niet verwachten dat je meteen geld gaat verdienen als je in aandelen investeert. Het duurt meestal enkele jaren voordat je een goede winst kunt maken. Daarom moet je geduldig zijn en niet te snel geld verwachten. De norm die gehanteerd wordt is dat je over een periode van minimaal 5 jaar  gaat beleggen. Weetje:  Wist je dat we in de geschiedenis hebben gezien dat er periodes bij het beleggen zijn van 15 jaar of langer dat er geen rendement gemaakt wordt?  Stap 5: blijf leren Als je gaat beleggen, moet je blijven leren. Je moet namelijk zorgen voor een goeie en juiste strategie zodat je kunt inspelen op wat er gebeurt op de beurs. Omstandigheden kunnen namelijk altijd veranderen en er komen bijvoorbeeld continu nieuwe aandelen bij. Daarom is het belangrijk dat je blijft leren over beleggen, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen. Het bovenstaande stappenplan is een simpele uitleg over hoe je op een verstandige manier kunt beginnen met beleggen. Als je dit stappenplan volgt, dwing je jezelf om te werken aan een eigen strategie en aanpak. Daarnaast is het belangrijk dat je geduldig bent en blijft leren, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen op de beurs.   5. Verschillende beleggingsstrategieën Beleggen is niet moeilijk, maar je moet wel weten waar je aan begint. Als je wilt gaan beleggen, is het belangrijk om te weten wat voor soort belegger je bent. Er zijn verschillende strategieën die je kunt toepassen, afhankelijk van hoeveel risico je wilt lopen en hoeveel tijd en moeite je bereid bent te investeren. Risicobereidheid Als je wilt gaan beleggen, is het belangrijk om eerst in te schatten hoe risicovol je bent. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen, zoals door te kijken naar hoe je in het verleden gereageerd hebt op marktschommelingen of door een online quiz te doen. Wanneer je weet hoe risicovol je bent, kun je bepalen welke beleggingsstrategie het beste bij je past. Als je minder risico wilt nemen, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een defensieve strategie. Dit houdt in dat je investeert in aandelen van bedrijven die minder gevoelig zijn voor schommelingen in de markt. Of als je meer risico wilt nemen, kun je een offensieve strategie kiezen. Dit houdt in dat je investeert in aandelen van bedrijven die meer groei verwachten en dus meer kans maken om te stijgen in waarde. Tijd en moeite Naast het nemen van risico is ook de tijd die je bereid bent te investeren een belangrijke factor bij het bepalen van je beleggingsstrategie. Als je weinig tijd hebt of liever niet veel moeite wilt doen, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een passieve strategie. Dit houdt in dat je investeert in fondsen die de markt volgen, zodat je niet constant hoeft te kijken of je aandelen nog steeds goed presteren. Of als je meer tijd en interesse hebt, kun je een actieve strategie kiezen. Dit houdt in dat je zelf aandelen uitzoekt die volgens jou goed gaan presteren. Dit is een riskantere strategie, maar kan ook meer opleveren.   6. Wat is de Dollar cost averaging strategie? Dollar cost averaging is een beleggingsstrategie waarbij je elke maand of week hetzelfde bedrag in een bepaald aandeel investeert. Op deze manier koop je meer aandelen wanneer de prijs laag is en minder wanneer de prijs hoger is. Dit verlaagt het gemiddelde aankoopprijs van je aandelen, wat betekent dat je uiteindelijk meer winst zal maken als het aandeel stijgt in waarde. Deze strategie is vooral geschikt voor mensen die niet veel geld hebben om te investeren, omdat je elke maand of week maar een klein bedrag hoeft in te leggen. Het is ook een goede strategie als je bang bent om in één keer te veel te investeren en daardoor geld te verliezen als de aandelenkoers plotseling daalt.   Is dollar cost averaging strategie een goed idee? Dollar cost averaging kan een goede manier zijn om geleidelijk aan te beginnen met beleggen, en het kan helpen om je emotionele reacties op koersschommelingen te verminderen. Aan de andere kant is het belangrijk om te beseffen dat je door gebruik te maken van deze strategie minder kans maakt om snel veel geld te verdienen, omdat je elke keer wanneer de aandelenkoers daalt minder aandelen kunt kopen. Als je besluit om dollar cost averaging te gebruiken, moet je ervoor zorgen dat je in aandelen investeert die een goede kans hebben om te stijgen in waarde op de lange termijn. Als je bijvoorbeeld aandelen koopt van een bedrijf dat zich in een slechte financiële positie bevindt, is de kans groot dat de koers van het aandeel op de lange termijn zal blijven dalen, ongeacht wanneer je instapt. Drie voordelen van dollar cost averaging Je hoeft niet veel geld in één keer te investeren Het kan helpen emotionele reacties op koersschommelingen te verminderen Je kunt meer aandelen kopen wanneer de prijs laag is en minder wanneer de prijs hoger is. Hierdoor kom je op een gemiddelde uit. Drie nadelen van dollar cost averaging Je maakt minder kans om snel rendement te maken Je bent afhankelijk van de toekomstige prestaties van de beurs Het is mogelijk dat je nooit genoeg aandelen zult kopen om een goede return te maken als de aandelenkoers sterk daalt Conclusie Dollar cost averaging is een beleggingsstrategie waarbij je elke maand of week hetzelfde bedrag in een bepaald aandeel investeert. Op deze manier koop je meer aandelen wanneer de prijs laag is en minder wanneer de prijs hoger is. Dit verlaagt het gemiddelde aankoopprijs van je aandelen, wat betekent dat je uiteindelijk meer winst zal maken als het aandeel stijgt in waarde. 7. Wat is de buy and hold strategie ? Buy & hold is een beleggingsstrategie waarbij je aandelen koopt met het idee dat ze op de lange termijn in waarde zullen toenemen. Deze strategie wordt vaak toegepast door institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, maar ook particuliere beleggers kunnen de buy & hold strategie toepassen. De buy & hold strategie gaat ervan uit dat het gemiddelde rendement van aandelen op de lange termijn hoger is dan het rendement van andere beleggingsvormen, zoals obligaties en vastgoed. Aandelen zijn echter wel volatile beleggingen, wat betekent dat ze kunnen sterk in waarde fluctueren. Deze strategie is dus geschikt voor beleggers die bereid zijn om te wachten tot de aandelenmarkt weer is hersteld van een eventuele correctie of bear market. Voor- en nadeel Buy & Hold strategie Het voordeel van buy & hold is dat je minder tijd kwijt bent aan het beleggen, omdat je niet constant hoeft te handelen. Dit kan een gunstig effect hebben op je emotionele welzijn, omdat je minder snel besluiten zult nemen die wellicht niet logisch zijn. Een nadeel van deze strategie is dat je kwetsbaarder bent voor een aanzienlijke waardedaling van je beleggingen tijdens een recessie of bear market. Als je aandelen koopt op het hoogtepunt van de markt en ze vervolgens niet verkoopt, dan zal je waarschijnlijk een aanzienlijke waardevermindering ervaren wanneer de markt weer inzakt. 8. Wat is buy the dip strategie? Als je buy the dip strategie toepast, betekent dat je aandelen koopt wanneer de koers daalt. Dit kan een goede strategie zijn als je denkt dat het bedrijf waarin je wilt investeren een goede toekomst heeft, maar de koers momenteel laag is. Als je buy the dip strategie toepast, betekent dat je aandelen koopt wanneer de koers daalt. Dit kan een goede strategie zijn als je denkt dat het bedrijf waarin je wilt investeren een goede toekomst heeft, maar de koers momenteel laag is. Het idee achter de strategie is dat je koopje doet en dan vervolgens kunt genieten van de stijging van de aandelenkoers wanneer het bedrijf weer aantrekt. De strategie is niet zonder risico's, want je weet nooit zeker of de koers wel weer gaat stijgen en soms kan het nog even duren voordat het bedrijf echt aantrekt. Maar als je goed inzicht hebt in het bedrijf en je denkt dat de koers laag is omdat er momenteel wat negatieve sentimenten zijn, kan buy the dip een goede strategie voor je zijn. 9. De Beleggingsinstituut strategie Bij het Beleggingsinstituut hebben wij een eigen strategie ontwikkeld. Een ervaring van onze oprichter André Brouwers in 1998 de trigger om na te denken over zijn strategie. De daling destijds kwam voor onverwachts, ook voor hem, zoals meestal het geval is met een daling. Hij was op dat moment als vermogensbeheerder actief en zag de impact op de portefeuilles. Een daling van 28% in 79 dagen tijd Vanaf dat moment was hij overtuigd dat een andere strategie noodzakelijk is om dit soort situaties als belegger te overleven. Hij kwam er ook achter dat hij niet instaat is om de markt te voorspellen dus koos hij voor een andere aanpak. Hij koos voor een strategie waarbij hij gebruikmaakt van permanente bescherming in zijn portefeuille om grote verliezen van onverwachte dalingen te voorkomen. Deze strategie hanteren wij al jaren. Wij gebruiken opties als vervanging voor het aandeel en creëren daarmee een betere risico/rendement profiel dat we kunnen afstemmen op ons gewenst risico. Wij leveren soms een deel van onze potentiële upside in, maar zijn wel permanent afgedekt tegen de onvoorspelbaarheid van de markt. Met deze strategie hoeven wij niet de hele dag naar ons scherm te kijken en kunnen we rustig slapen. Opties zijn voor ons fantastische producten omdat wij weten hoe we ze in ons voordeel moeten gebruiken. Helaas verliezen de meeste beleggers er geld mee. Dankzij deze strategie zijn wij in staat om rendement te maken in elk type markt. We kunnen inspelen op een dalende of stijgende markt en bepalen zelf ons risico. Het enige wat voor ons echt belangrijk is om met de juiste risico rendement verhouding structureel rendement te maken. En het mooie van onze strategie is dat iedereen dit kan leren en toepassen. In de afgelopen 10 jaar hebben wij al meer dan 25.000 beleggers geholpen bij ontwikkelen van een strategie. Leer de essentiële onderdelen van onze strategie in onze gratis cursus beleggen. Voorbeeld van een Beleggingsinstituut strategie 10. Hoeveel geld heb je nodig om te gaan beleggen als beginner? Je hebt niet veel geld nodig om te gaan beleggen. In sommige gevallen kun je zelfs met een klein bedrag aan de slag. Het is wel belangrijk dat je weet hoeveel geld je precies aan het beleggen bent, zodat je geen onnodige risico's neemt. Behalve geld heb je ook tijd nodig. Bij de meeste traditionele manier van beleggen is beleggen een langetermijn spel. 11. Wat als mijn belegging minder waard wordt? Als een belegging minder waard wordt, is dat verlies. Het is belangrijk om te beseffen dat je niet altijd winst maakt met beleggen. Een belegging kan ook in waarde dalen. Dit noemen we ook wel een negatieve koersontwikkeling. Als de koers van een aandeel of fonds daalt, dan heb je papieren verlies. Dit hoeft niet direct geldelijk verlies te betekenen. Je verliest uiteindelijk alleen geld als je je aandelen of obligaties voor een lagere prijs verkoopt dan waarvoor je ze gekocht hebt. Afhankelijk van je strategie moet je bepalen wanneer je wel of niet een positie/aandeel verkoopt. Bij een buy en hold en dollar cost avereging strategie is het belangrijk om je beleggingen niet te snel te verkopen in een dalende markt, maar geduld te hebben tot de markt weer herstelt.   12. Veelgestelde vragen van beginnende beleggers? Ben je als 40-plusser te laat om te beginnen met beleggen? Zeker niet! Beleggen is namelijk voor iedereen mogelijk. In dit artikel heb je kunnen lezen hoe je stap voor stap kunt beginnen met beleggen. Is beleggen voor je kinderen een goed idee? Beleggen is niet alleen voor volwassenen interessant. Ook voor je kinderen kan het een goed idee zijn om te gaan beleggen. Dit komt omdat ze dan alvast wat geld achter de hand hebben voor later. Op die manier hoeven ze niet meteen te gaan werken als ze 18 jaar zijn, maar kunnen ze eerst gaan studeren of een groot project realiseren. Bovendien leren ze op jonge leeftijd al om met geld om te gaan. Kan iedereen beleggen? Ja, iedereen kan beleggen. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je beginnen met beleggen. Mijn partner gaat beleggen en nu? Als je partner gaat beleggen, is het belangrijk dat je weet wat hij of zij aan het doen is. Daarom is het aan te raden om met elkaar te overleggen voordat er geld in beleggingen gestopt wordt. Op die manier weet je waar je aan toe bent en kun je eventuele risico’s samen afwegen. Hoe kun je Online beleggen als beginner? Beleggen kan tegenwoordig heel eenvoudig online. Er zijn verschillende websites waar je terecht kunt om te gaan beleggen. Op die manier hoef je niet naar een bank of andere instelling toe om te gaan beleggen. Wel is het belangrijk dat je goed oplet, want er zijn ook veel aanbieders die minder betrouwbaar zijn. Heb je bij beleggen een garantie voor de toekomst? Nee, beleggen is geen garantie voor de toekomst. Je kunt wel een aantal dingen doen om het risico te verkleinen, maar er is altijd een kans dat je je geld kwijtraakt. Wat zijn aandelen beurzen? Beleggen op aandelen beurzen is iets wat je online kunt doen. Je koopt dan aandelen van bedrijven die op de beurs staan. Op die manier word je eigenaar van een heel klein beetje van het bedrijf. Kun je ook beheerd beleggen? Ja, je kunt ook beheerd beleggen. Dit houdt in dat er iemand anders voor jou belegt. Je geeft dan aan wat je risico bereidheid is en de partij die voor jou gaat beleggen, zal hier rekening mee houden. Dit is een goede optie voor mensen die niet veel kennis hebben van beleggen of mensen die geen tijd hebben om zelf te gaan beleggen. Hoeveel geld heb je nodig om te beleggen? Je hebt niet veel geld nodig om te beginnen met beleggen. Als je een budgetplan maakt, weet je precies hoeveel geld je kunt inzetten. Begin met een klein bedrag en investeer verder als je meer geld hebt. Hoe veilig staat mijn vermogen bij een bank of broker? Wanneer je geld gaat beleggen, is het belangrijk dat je weet waar je het geld achterlaat. Je wilt namelijk niet dat je geld verdwijnt zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Daarom is het aan te raden om je geld bij een serieuze bank of broker te laten. Die zullen ervoor zorgen dat je geld veilig staat en dat je er ook echt wat mee kunt doen Is beleggen hetzelfde als gokken? Nee, beleggen is niet hetzelfde als gokken. Bij beleggen investeer je in bedrijven of producten die waarde kunnen toevoegen. Gokken is een kansspel waarbij je geld inzet op het uitkomen van een bepaalde gebeurtenis. Bij beleggen heb je meer invloed op de uitkomst dan bij gokken.

04 jul 2022 Lees verder
Zoetzuur verdiend geld

Zoetzuur verdiend geld

Zoetzuur verdiend geld. Meelijwekkende verhalen van jongeren over deze toenemende ‘druk’ om alle rekeningen te kunnen voldoen. De kranten staan er vol mee en in ieder journaal komt het wel voorbij; de stijgende huizen-, gas-, energie- en consumentenprijzen. Want naast de vaste lasten moet er natuurlijk volop financiële ruimte zijn om festivals te bezoeken, bij hippe horeca langs te gaan en kleding volgens de laatste trends te dragen. Tja, zie dan nog maar eens aan een koophuis te komen. En dat moet wel in onze hoofdstad, uiteraard. De bomen tot in de hemel Veel jongeren zijn in een tijd opgegroeid dat de bomen tot in de hemel reikten, ouders hadden een huis gekocht in de juiste tijd met een dito hypotheekrente. De economie zat flink in de lift en de lonen stegen door een goede arbeidsmarkt. Ouders waren daarom in de gelegenheid hun kroost alles te geven wat hun hartje begeerde. Een beetje talent voor sport? Hup, vier keer per week trainen inclusief de beste kleding en materialen. Een zes voor wiskunde? Bijles is de oplossing. Het leven kon niet fijner als kind, totdat … je op eigen benen moet staan. Appeltje voor de dorst Hierdoor zien we steeds vaker dat jongeren niet tegen een zuchtje tegenwind kunnen. Niet alleen mentaal maar vooral ook financieel. Het appeltje voor de dorst is meteen opgegeten en die oude sok op zolder nooit gevuld. Dit doet niks af aan de werklust en inventiviteit van deze generatie, de ene inspirerende start-up na de andere ontstaat. Maar het punt is, al deze zuurverdiende centjes verdwijnen ook meteen weer van de hippe Knab of Bunq rekening. Zorg voor een financiële buffer. Een bewuste gezonde financiële situatie Dat jongeren niet meer gewend zijn om een financiële buffer op te bouwen is ook niet vreemd. Na jarenlange spaarrentes van rond de 0,0% werd de spaarlust ook niet echt aangewakkerd. Toch blijkt uit de recente mondiale ontwikkeling wel weer dat wat extra geld achter de hand hebben zo gek nog niet is. Daarom wordt het tijd om onze young professionals weer bewust te maken van een gezonde financiële situatie. Zoetzuur verdiend geld Het stellen van prioriteiten enerzijds is daar een groot onderdeel van; Moet de lokale horeca écht ieder weekend gesupport worden? Ben je werkelijk onmisbaar op ieder festival? Het bewust maken van de alternatieven voor je geld is stap één om jongeren hiervoor enthousiast te maken. Op korte termijn zien we de rentes op de spaarrekeningen nog niet stijgen, dus zal er naar een alternatief gezocht moeten worden. Investeren in is al decennia een perfect alternatief gebleken voor sparen. Neem zelf de touwtjes in handen Uiteraard valt of staat het succes daarvan met een goede voorlichting en het creëren van kennis. Maar door jongeren aan te geven wat de langetermijnwinst kan zijn van consistent geld opzij zetten, geef je ze wel een richting mee voor het opbouwen van een vermogen. Zo krijgen die bij elkaar gesprokkelde euro’s toch opeens een zoetere smaak. Dit zou volgens mij een belangrijke taak voor het ministerie van onderwijs en scholen moeten zijn. Zorg dat de financieel geletterdheid omhoog gaat. Het is een mindset bij generaties die gecreëerd moet worden. De mindset dat je zelf de touwtjes in handen kunt nemen en flexibel moet inspringen op een veranderende wereld. Blijven klagen is niet de oplossing. Het zoeken van alternatieven en bewust met de toekomst bezig zijn, daar ligt het goud. En als je het goed dit, is dat niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Weten waarom beleggen een goede manier van vermogen opbouwen is? Luister nu naar onze podcast!

28 jun 2022 Lees verder
Is beleggen in onroerend goed veilig

Is beleggen in onroerend goed veilig?

Is het beleggen in onroerend goed veilig? Met de dalende aandelenkoersen van tegenwoordig, wordt er steeds meer belangstelling getoond in beleggen in vastgoed. Beleggen in vastgoed is misschien een goede investering, maar is beleggen in onroerend goed veilig? Net als elke andere investering heeft beleggen in vastgoed risico’s en kan iemand die in vastgoed belegt, geld verliezen. In dit artikel zijn 7 vastgoed beleggingsrisico’s voor je opgesteld, waar je op moet letten indien je overweegt om in vastgoed te investeren. De vastgoedmarkt kan onvoorspelbaar zijn Dat vastgoed zeer veerkrachtig is, is maar weer gebleken tijdens de Corona pandemie. Tijdens de Corona pandemie bereikte de vastgoedmarkt op veel locaties recordhoogtes. Veel beleggers geloofde in de aanloop van de grote recessie in 2008 (ten onrechte) dat de vastgoedmarkt maar in één richting kon bewegen en dat was alleen maar omhoog. Het uitgangspunt was hier; als je vandaag een woning koopt, kan je deze later voor veel meer verkopen. Hoewel onroerende goederen in de loop van de tijd meestal stijgen, is de onroerende goederen markt onvoorspelbaar en kan je investering zeker in waarde dalen. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij het optreden van vastgoedtrends. Denk hierbij aan vraag en aanbod, de economie, demografie, overheidsbeleid en spelen onvoorziene gebeurtenissen een rol, zoals prijzen en huurtarieven. Je wilt natuurlijk altijd voorkomen dat je aan de verkeerde kant van een trend wordt betrapt. Om dit te voorkomen kun je zorgvuldig onderzoek uitvoeren en is het van belang om de markt te monitoren. Slechte locatie kiezen De eerste overweging bij een investeren in vastgoed en bij het kopen van een vastgoed belegging is het bepalen van de locatie. Waarom is de locatie zo belangrijk? Indien je een perfecte locatie hebt gekozen zijn mensen vaak bereid meer te betalen voor het pand of bereid een hogere huurprijs te betalen. Ook is er meer vraag naar. Over het algemeen zijn de investeringen met een goede locatie, degene die het hoogste rendement op  investering (ROI) genereert. Bij het kijken naar een goede locatie let je onder andere aspecten als de vraag naar huurwoningen, type eigendommen waar de meeste vraag naar is, huurtarieven en het potentieel voor waardering. Om de beste locatie te vinden moet je dus eerst goed onderzoek doen. Ook is het verstandig om geen locatie te kiezen, waarvoor in de nabije toekomst plannen zijn gemaakt die de omgeving verslechteren. Hierdoor gaat de waarde van het investering omlaag en wordt de vraag minder. Negatieve kasstromen Kasstromen op investeringen in onroerend goed verwijzen naar het geld dat overblijft na het betalen van alle kosten, verzekeringen, belastingen en hypotheek betalingen. Negatieve kasstromen treden op wanneer het geld dat binnenkomt, minder is dan het geld dat er uit gaan, dus dat je geld verliest. Enkele redenen voor negatieve kasstromen zijn: Niet genoeg huur vragen Geen goede huurstrategie Hoge leegstand Te duur onderhoud Hoge financieringskosten op leningen De beste manier om het risico op een negatieve kasstroom te verkleinen is door eerst je huiswerk te doen voordat je investeert in een vastgoedproject. Neem de tijd om je verwachte inkomsten en uitgaven nauwkeurig en realistisch te berekenen. Hoge leegstandspercentages Of je nu investeert in een eengezinswoning of een kantoorgebouw, je moet die eenheden vullen met huurders om inkomsten te kunnen genereren. Helaas is er bij het investeren in vastgoed altijd een risico van hoge leegstand. Hoge leegstand is vooral riskant als je rekent op huurinkomsten om je hypotheek, verzekeringen, onderhoud en dergelijke van het onroerend goed te betalen. De belangrijkste manier om het risico van hoge leegstand te vermijden, is door een vastgoedbelegging te kopen waar veel vraag naar is, op (je raadt het al) een goede locatie. Je kunt je leegstandsrisico ook verlagen als: Je opzoek gaat naar nieuwe huurders zodra de huidige huurders aangeven te gaan verhuizen. Je adverteert. Breng je eigendom op de markt door deze te promoten. Dit kan zowel online als via traditionele methoden. Je ervoor zorgt dat je eigendom schoon, netjes en goed onderhouden is. Je beloningen biedt om huurders tevreden te houden Je een reputatie ontwikkelt, waarin mensen je aardig vinden en graag bij je willen huren Je de prijs van de huurtarieven binnen het marktbereik voor het gebied prijst Probleem huurders Om geld te verdienen is het uiteraard van belang dat je je pand verhuurt aan huurders. Echter moet je niet tevreden zijn met elke huurder. Zo zijn er ook probleemhuurders, die uiteindelijk meer een financiële last (en hoofdpijn) zijn, dan helemaal geen huurder. Veel problemen die huurders kunnen veroorzaken zijn: Het niet op tijd of het helemaal niet betalen van de huur Het te laat melden van onderhoudsproblemen Het niet netjes omgaan met je eigendom Helemaal voorkomen dat je te maken krijgt met een probleemhuurder kun je niet. Wel kun je het risico verkleinen door een grondig screeningproces voor huurders te implementeren. Zorg hierbij dat je voor elke potentiële huurder of aanvrager een kredietcontrole en een criminele achtergrond controle uitvoert. Ook kun je contact opnemen met vorige verhuurders om te zoeken naar rode vlaggen zoals late betalingen etc. Verder wordt het aangeraden om de werkgeschiedenis van een potentiële huurder te onderzoeken. Een huurder die namelijk van baan naar baan springt, kan nog wel eens moeite hebben met het betalen van de huur en zal waarschijnlijk midden in de huurovereenkomst verhuizen. Ook is het goed om te checken of mensen een vast salaris hebben, zodat de kans groot is dat de huur netjes betaald kan worden elke maand of periode. Verborgen structurele problemen Een veelvoorkomend probleem bij het aanschaffen van onroerende goederen zijn verborgen structurele problemen aan het onroerend goed die veel geld kunnen gaan kosten. Vaak worden de kosten van reparaties en onderhoud onderschat. Voor een typische eengezinswoning kan het voorkomen dat je de fundering moet repareren of dat je de gevelbeplating moet repareren, maar dit zijn kosten waar je je van bewust bent en die je kunt inschatten. Komen er verborgen structurele kosten naar boven die je niet voor ogen had gezien, zoals schimmel of asbest, dan kan dat zomaar tienduizenden euro’s extra gaan kosten. Het risico dat je te maken krijgt met structurele verborgen problemen kun je verminderen door het onroerend goed grondig te laten inspecteren voor je het koopt. Het is handig om hier gekwalificeerde mensen voor in te huren, zoals een vastgoedinspecteur, aannemer of schimmelinspecteur. Als er een probleem wordt ontdekt, zoek dan uit hoeveel het gaat kosten om het op te lossen en verwerk die kosten in uw deal of laat de aankoop schieten als je hierdoor geen redelijke winst meer kunt maken. Het inhuren van iemand om achter gebreken te komen, kost wat, maar het kost lang niet zoveel dan het hebben van een verborgen gebrek aan je pand. Gebrek aan liquiditeit Bij aandelen is het bijvoorbeeld makkelijk om ze gelijk te verkopen indien je geld nodig hebt. Bij vastgoedbeleggingen is dit over het algemeen niet het geval. Indien je uit vastgoed snel geld wilt halen, zul je vanwege gebrek aan liquiditeit vaak onder de marktprijs of met verlies moeten verkopen om je eigendom snel af te kunnen lossen. Met andere woorden; je kunt niet snel met winst geld vrijmaken uit een vastgoed investering. Wil je winst maken dan moet je het op een juist moment verkopen. Conclusie Is beleggen in onroerend goed veilig? Over het algemeen wel, maar voor je gaat beleggen dien je rekening te houden met factoren als; gebrek aan liquiditeit, hoge leegstandspercentages, verborgen structurele problemen, slechte locatie, negatieve kasstromen, probleem huurders en een onvoorspelbare vastgoedmarkt.

17 jun 2022 Lees verder
Beleggen met een doel

Beleggen met een Doel

Beleggen met een Doel: Bereik Financiële Successen Beleggen is meer dan alleen het investeren van je geld. Het is een strategische benadering om je financiële doelen te bereiken en een solide basis voor de toekomst te leggen. Of je nu spaart voor je pensioen, een huis wilt kopen of gewoon je vermogen wilt laten groeien, beleggen met een doel kan je helpen om succesvol te zijn. In dit artikel zullen we de essentie van beleggen met een doel bespreken, en enkele belangrijke overwegingen en stappen behandelen om jou op weg te helpen naar financiële successen. Beleggen met een Doel: Wat Houdt het In? Beleggen met een doel, oftewel doelbeleggen,  is simpel gezegd het investeren van je geld met een specifiek financieel doel voor ogen. In plaats van lukraak je geld te beleggen zonder enige richting, identificeer je van tevoren het specifieke doel dat je wilt bereiken. Dit doel kan variëren van het opbouwen van een noodfonds tot het sparen voor een luxe vakantie of het financieren van de studie van je kinderen. Waarom is Beleggen met een Doel Belangrijk? Beleggen met een doel, of doelbeleggen, biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van willekeurig beleggen. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is om je beleggingen te baseren op een duidelijk doel: Richting en Focus: Een duidelijk doel geeft richting aan je beleggingsstrategie. Het helpt je te bepalen hoeveel geld je moet investeren, welke beleggingsinstrumenten je moet kiezen en hoeveel risico je bereid bent te nemen. Dit helpt je gefocust te blijven en voorkomt impulsieve beslissingen. Motivatie: Een specifiek doel kan je motiveren om regelmatig geld opzij te zetten en consistent te blijven met je beleggingsstrategie. Het vooruitzicht van het bereiken van je doel kan een krachtige drijfveer zijn om vol te houden, zelfs tijdens moeilijke tijden op de markt. Meetbare Resultaten: Beleggen met een doel stelt je in staat om je voortgang te meten en je successen te vieren. Door regelmatig je doelstellingen te evalueren en bij te stellen waar nodig, kun je jezelf verantwoordelijk houden en ervoor zorgen dat je op de goede weg blijft. Hoe stel je een Beleggingsdoel Vast? Het stellen van een beleggingsdoel is een belangrijke stap bij het beleggen met een doel. Wilt u vermogen opbouwen voor de lange of korte termijn? Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om een duidelijk en haalbaar beleggingsdoel vast te stellen: Stel Realistische Doelen Bij het beleggen met een doel begint allemaal met het stellen van realistische doelen. Wat wil je bereiken met je beleggingen? Wil je een bepaald bedrag bij elkaar sparen voor je pensioen? Droom je van het kopen van een huis? Of wil je gewoon je vermogen laten groeien? Door specifieke doelen te stellen, kun je je beleggingsstrategie daarop afstemmen en gericht te werk gaan. Bepaal Je Beleggingshorizon Je beleggingshorizon verwijst naar de periode waarin je je doelen wilt bereiken. Het kan kortetermijn-, middellangetermijn- of langetermijndoelen omvatten. Het is belangrijk om je beleggingshorizon te bepalen, omdat dit invloed heeft op de beleggingsinstrumenten en -strategieën die je zult gebruiken. Hoe langer je beleggingshorizon, hoe meer tijd je hebt om marktschommelingen op te vangen en te profiteren van de kracht van samengestelde rendementen. Lange termijn doelen: Er zijn meerdere lange termijn doelen waar een persoon naar kan streven. Een van doelen kan het aan dikken van je pensioen zijn. De aangestelde sociale zekerheid is nooit ingesteld om het pensioen volledig te financieren. Daarnaast is het voor veel mensen lastig om alleen te kunnen leven van hun AOW-uitkering. Het is dus helemaal geen gek idee om te gaan beleggen voor je pensioen. Er zijn drie regels van toepassing op het beleggen voor je pensioen? Regel 1: Des te meer jaren je nog hebt tot je pensioen, des te meer jaren je geld nog heeft om te groeien. Houd er rekening mee dat je de inflatie bestrijdt bij het sparen voor je pensioen. Met andere woorden; als je je geld niet belegt om een manier die de inflatie overtreft, dan zal het in de toekomst niet zoveel waard zijn. Regel 2: Des te ouder je bent als je begint, des te meer risicomijdend je zult moeten zijn. Dit wil zeggen dat je hoogstwaarschijnlijk gegarandeerde beleggingen zult gebruiken, die een laag risico hebben en een lager rendement opleveren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld beleggen in obligaties. Daarentegen betekent jong beginnen met beleggen dat je grotere risico’s kunt nemen voor grotere winsten. Iemand die al met pensioen is kan zich namelijk geen hoge risico’s meer veroorloven. Regel 3: Des te eerder je begint met beleggen, des te gemakkelijker zal het zijn om beleggen op te kunnen pikken. Financiële professionals zijn moeilijk om te kiezen en zijn vrij duur, het is dus vaak de beste keuze om je eigen zaken zelf te regelen. Wanneer je nog jong bent pak je informatie meestal sneller op en kan je veel beter overweg met digitale apparatuur, dan oude mensen die dat allemaal nog onder de knie moeten krijgen. Beleggen voor je pensioen is vergelijkbaar met beleggen op lange termijn. Je beleggingsportefeuille zal in feite een mix zijn van aandelen, obligaties, indexfondsen en andere geldmarktinstrumenten. Deze mix van producten verandert mee met je naarmate de tijd verstrijkt en gaat steeds meer richting gegarandeerde beleggingen met een laag risico naarmate je ouder wordt. Korte termijn doelen: Om te beleggen hoef je niet altijd een doel te hebben voor lange termijn. Beleggen is ook een hulpmiddel om je huidige financiële situatie vorm te geven als om je toekomstige financiële situatie te vormen. Wil je volgend jaar graag een nieuwe auto kopen of wil je graag een verre reis maken? Beleggen kan dienen als mogelijkheid om naast je huidige inkomen uit je werk, nog wat extra’s te verdienen. Geld dat uit beleggen gegenereerd wordt, heet passief inkomen. Passief inkomen willen mensen graag genereren om bepaalde dingen te kunnen kopen of om lekker van op vakantie te kunnen gaan. Het type belegger die een doelstelling heeft voor korte termijn, is niet hetzelfde als iemand die belegt voor zijn of haar pensioen. Het investeren om financiële doelstellingen te bereiken, omvat een mix van lange termijn- en kortetermijninvesteringen. Als je investeert in de hoop een huis te kopen, kijk je zeker naar instrumenten voor een langere termijn. Als je investeert om in het nieuwe jaar een nieuwe telefoon te kunnen kopen, kijk je juist naar instrumenten die op korte termijn geld kunnen opleveren. Stel dus altijd eerst je doelen vast. Als je over een jaar op vakantie wil gaan, moet je de kosten van de vakantie berekenen en vervolgens een investeringsstrategie bedenken om dat doel te bereiken. Bij het hebben van geen vast doel, is de kans groot dat het geld dat je in een bepaalde investering zou stoppen, wordt gebruikt voor andere doeleinden die op dat moment belangrijker lijken. Denk aan bijvoorbeeld het kopen van kerscadeautjes, kaartjes voor festivals of het kopen van de nieuwste kleding. Risicotolerantie: Ken Jezelf Risico en rendement gaan hand in hand bij beleggen. Het is belangrijk om je risicotolerantie te begrijpen, dat wil zeggen hoeveel risico je bereid bent te nemen met je beleggingen. Ben je comfortabel met schommelingen in de markt of heb je liever een meer conservatieve aanpak? Door je risicotolerantie te bepalen, kun je beleggingsstrategieën kiezen die bij jouw comfortniveau passen. Beleg alleen met geld dat je kan missen. Diversificatie: Spreid Je Kansen Diversificatie is een belangrijk principe bij beleggen. Het houdt in dat je je beleggingen spreidt over verschillende activa, sectoren en regio's om het risico te verminderen. Door te diversifiëren, verklein je het risico dat een slecht presterend activum een grote impact heeft op je portefeuille. Je kunt diversifiëren door te beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingscategorieën. Selecteer de Juiste Beleggingsinstrumenten Er zijn verschillende beleggingsinstrumenten beschikbaar, elk met hun eigen kenmerken en risico's. Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, indexfondsen en ETF's zijn enkele van de populaire opties. Het is belangrijk om jezelf goed te informeren over de verschillende beleggingsinstrumenten voordat je een keuze maakt. Aandelen vertegenwoordigen eigendom van een bedrijf en bieden potentieel voor groei en dividenduitkeringen. Obligaties zijn schuldbewijzen waarbij je geld uitleent aan een uitgever in ruil voor rentebetalingen. Beleggingsfondsen zijn samengestelde portefeuilles van verschillende effecten beheerd door professionele fondsbeheerders. Indexfondsen volgen een bepaalde marktindex en bieden brede diversificatie. Exchange-Traded Funds (ETF's) zijn vergelijkbaar met indexfondsen, maar worden verhandeld op de beurs als individuele effecten. Monitor en Herbalanceer Je Portefeuille Het is belangrijk om regelmatig je beleggingsportefeuille te monitoren en indien nodig te her balanceren. Door veranderingen in de markt kunnen de gewichten van je beleggingen uit balans raken. Door periodiek je portefeuille te bekijken, kun je overtollige winsten verkopen en je beleggingen herverdelen om weer in lijn te komen met je strategie. Wees Geduldig en Denk op Lange Termijn Beleggen is een langetermijnactiviteit. Het vereist geduld en het vermogen om emoties onder controle te houden, vooral tijdens periodes van marktvolatiliteit. Houd je doelen in gedachten en laat je niet verleiden door korte-termijnkoersschommelingen. Het is belangrijk om op lange termijn te denken en te vertrouwen op de historische groeipotentie van de markt. Raadpleeg Een Financieel Adviseur Als je niet zeker bent van je beleggingskeuzes of voor welk doel u moet beleggen, overweeg dan om een financieel adviseur te raadplegen. Een professional kan je helpen bij het bepalen van je doelen, het ontwikkelen van een strategie en het maken van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Ze kunnen je ook helpen bij het begrijpen van belastingimplicaties en het optimaliseren van je beleggingsportefeuille. Beleggen met een doel kan een krachtige manier zijn om je financiële doelen te bereiken. Het vereist echter geduld, kennis en een zorgvuldige aanpak. Door realistische doelen te stellen, je beleggingshorizon te bepalen, risico's te beheren, te diversifiëren en de juiste beleggingsinstrumenten te selecteren, leg je de basis voor succesvol beleggen. Blijf altijd op de hoogte van de marktontwikkelingen, monitor je portefeuille en wees geduldig. Met de juiste aanpak kun je jouw financiële doelen verwezenlijken en een solide toekomst opbouwen. Veelgestelde vragen (FAQ's) Wat is het minimumbedrag dat nodig is om met beleggen te beginnen? Het minimumbedrag om te beginnen met beleggen kan variëren, afhankelijk van het beleggingsplatform of de aanbieder die je kiest. Sommige platformen hanteren geen minimumbedrag, terwijl andere een bepaald bedrag vereisen, zoals bijvoorbeeld €500 of €1.000. Het is belangrijk om de voorwaarden van het specifieke platform te controleren voordat je begint. Hoeveel risico loop ik bij beleggen? Beleggen brengt altijd risico's met zich mee. De mate van risico hangt af van de beleggingsinstrumenten die je kiest. Over het algemeen geldt dat beleggingen met een hoger potentieel rendement meestal ook een hoger risico met zich meebrengen. Het is belangrijk om je risicotolerantie te bepalen en beleggingen te selecteren die bij jouw comfortniveau passen. Kan ik mijn beleggingen op elk moment verkopen? In de meeste gevallen kun je beleggingen op elk moment verkopen. Dit hangt echter af van het type belegging dat je hebt gekozen. Sommige beleggingen, zoals vastgoed of bepaalde beleggingsfondsen, kunnen minder liquide zijn en vereisen mogelijk een langere tijd om te verkopen. Het is belangrijk om de voorwaarden en liquiditeit van je beleggingen te begrijpen voordat je ze aangaat. Hoeveel rendement kan ik verwachten van mijn beleggingen? Het verwachte rendement van je beleggingen hangt af van verschillende factoren, waaronder de gekozen beleggingsinstrumenten, de marktomstandigheden en de beleggingsstrategie. Het is belangrijk om te begrijpen dat rendementen kunnen variëren en dat beleggen op lange termijn doorgaans meer stabiele en positieve rendementen oplevert dan kortetermijnbeleggingen. Moet ik belasting betalen over mijn beleggingswinsten? In Nederland moet je in de meeste gevallen belasting betalen over je beleggingswinsten. Dit wordt gedaan via de vermogensrendementsheffing in box 3. Het exacte belastingtarief en de vrijstellingsgrenzen kunnen variëren, dus het is raadzaam om je te informeren over de actuele belastingregels en advies in te winnen bij een belastingadviseur. Kan ik beleggen zonder veel kennis van de financiële markten? Hoewel het niet noodzakelijk is om een diepgaande kennis van de financiële markten te hebben om te beleggen, is enige basiskennis en begrip van beleggingsprincipes nuttig. Het is belangrijk om te begrijpen waarin je belegt, de risico's te kennen en je beleggingsstrategie goed af te stemmen op je doelen en risicotolerantie. Het kan ook verstandig zijn om advies in te winnen bij een financieel adviseur om je te begeleiden bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

16 jun 2022 Lees verder
5 veelgemaakte fouten die jonge beleggers maken

5 veelgemaakte fouten die jonge beleggers maken

Bij het leren van een vaardigheid, is het het beste om jong te beginnen. Denk aan fietsen, schrijven en lezen. Bij beleggen is het niet anders. Bij het leren van iets nieuws gaat er wel eens iets mis, maar als het om geld gaat, kan dat ernstige gevolgen hebben. Beleggers die jong beginnen, hebben over het algemeen de tijd en flexibiliteit om risico’s te kunnen nemen en te kunnen herstellen van hun verliezende fouten. Ook hebben zij de tijd om van hun fouten te leren en hun kans op succes te vergroten. Zo vroeg mogelijk beginnen met beleggen heeft dus zijn voordelen. Toch worden er onder jongeren nog veel fouten gemaakt als het gaat over beleggen. In dit artikel bespreken we 5 veelgemaakte fouten die jonge beleggers maken. Uitstellen De eerste fout die jongeren nog veel maken is uitstelgedrag. Uitstelgedrag kan nadelig zijn als het gaat om beleggen. Jongeren hebben nog de neiging om het beleggen naar later te verschuiven, omdat ze denken dat het voor nu toch nog niet belangrijk is. Dit klopt echter niet. Zo vroeg mogelijk beginnen werkt juist in je voordeel. Waarom? Dit komt door het zogenoemde rente-op-rente effect (compounding). Via dit rente-op-rente effect wordt er winst gegenereerd op basis van voorgaande winst. Des te jonger je begint met beleggen, des te meer tijd je hebt om het rente-op-rente effect te kunnen laten werken en des te meer geld je ermee kunt verdienen. Speculeren in plaats van investeren Een jonge belegger is in het voordeel. De leeftijd van een belegger is van invloed op het risico dat hij kan nemen. Een jonge belegger kan grotere winsten halen door grotere risico’s te nemen. Dat jongeren zich grotere risico’s kunnen permitteren, komt doordat als een jonge belegger geld verliest, hij tijd heeft om de verliezen terug te verdienen. Dit kom misschien over als een argument voor jonger beleggers om te gokken op grote uitbetalingen, maar dat wordt hier niet mee bedoeld. In plaats van dat een jonge belegger gaat gokken of speculeren over transacties, moet de jonge belegger juist kijken om te beleggen in bedrijven met een hoger risico, maar een groter opwaarts potentieel op lange termijn. Een groot segment van de aandelenmarkt, dat een hoger risico, maar ook een hoger rendement potentieel heeft, zijn small-cap aandelen. Dit zijn kleinere, minder gevestigde bedrijven, maar velen van hen worden bekende namen met op de lange termijn stijgende aandelenwaarden. Jonge beleggers kunnen beleggen in een gediversifieerde portefeuille of indexfonds van small-cap aandelen. Deze vorm van beleggen zou echter niet worden aanbevolen aan oudere beleggers die bijna met pensioen gaan. Een laatste risico van het doen van zeer speculatieve transacties of van gokken is dat het tot een groot verlies kan leiden, en dat grote verlies de jonge belegger kan beschadigen en zijn of haar toekomstige investeringskeuzes kan beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan leiden tot  het stoppen met beleggen of om te switchen naar lagere of risicovrije activa op een leeftijd dat dit misschien niet geheel passend is. Zorg er dus voor dat je niet gaat speculeren over bepaalde transacties en niet gaat gokken, maar met je volle verstand gaat investeren in een product dat je in de toekomst veel geld kan opleveren. Te veel hefboomwerking gebruiken Hefboomwerking heeft voordelen, maar kent ook veel valkuilen die zeker niet onder de deurmat geschoven mogen worden. Hefboomwerking brengt namelijk heel veel risico’s met zich mee. Als er ooit een moment is waarop beleggers hefboomwerking aan hun portefeuilles kunnen toevoegen, dan is dat wel wanneer ze jong zijn. Zo hebben jongeren zoals eerder vermeldt, een groter vermogen om van verliezen te herstellen door toekomstige inkomsten te genereren. Toch is het uiteraard niet het doel om verlies te maken. Net als bij zeer speculatieve transacties kan hefboomwerking zelfs een goede portefeuille vernietigen. Een jonge belegger kan vaak een daling van 20% of 25% in zijn of haar portefeuille verdragen zonder ontmoedigd te raken. Door het gebruik van een hefboom met een dubbele hefboomwerking kan het ook voorkomen dat er een daling van 40% of 50% wordt gerealiseerd. De gevolgen hiervan zijn niet alleen een veel groter verlies, maar ook kan de belegger net als bij het speculeren van transacties in de toekomst ontmoedigd en overdreven risicomijdend worden. Jonge beleggers kunnen echter wel met hefbomen werken om winst op te bouwen, maar deze moeten niet te hoog worden ingesteld. Een hefboom van 2:1 of 3:1 is hoog genoeg. Er is hierbij genoeg kans op een verhoogd rendement en het algehele risico voor de portefeuille blijft relatief laag, vergeleken met een hoge hefboom. Niet genoeg vragen stellen Als een aandeel veel daalt kan een jonge belegger van alles verwachten. Zo kan de belegger verwachten dat het aandeel gelijk terugveert, of verwachten dat het aandeel misschien nog wel verder daalt. Een van de belangrijkste factoren bij het nemen van een investeringsbeslissing is de vraag: ‘’waarom?’’. Het is belangrijk voor jonge beleggers om informatie op te doen over bepaalde verschijnselen die optreden in de markt, om te kunnen leren beleggen en hier beter in te worden. Jonge beleggers die nog nooit de valkuilen van beleggen hebben ervaren, kunnen bijzonder vatbaar zijn voor het nemen van beslissingen, zonder er eerst relevante informatie over op te zoeken. Dit kan leiden tot onnodige verliezen en resulteert in het niet begrijpen van hoe beleggen werkt. Wil je weten wat je met je geld doet en goed leren beleggen? Lees je dan ten alle tijden goed in of stel vragen aan mensen die er verstand van hebben. Niet investeren Zoals eerder in dit artikel al is vermeldt, is een belegger het beste in staat om een hoog rendement te behalen wanneer deze een lange beleggingshorizon heeft, dus zo vroeg mogelijk begint met beleggen. Het feit dat jongeren eigenlijk minder ervaring hebben met het hebben van geld, heeft als gevolg dat ze vaak in de verleiding komen om het geld dat ze bezitten uit te geven, zonder dat ze zich concentreren op lange termijndoelen zoals het opbouwen van pensioen. Het gebrek aan sparen en beleggen op jonge leeftijd kan ook leiden tot slechte geldgewoonten naarmate iemand ouder wordt. Hoewel pensioen misschien nog ver weg lijkt, hoeft beleggen niet alleen over pensioen te gaan. Door wat geld te investeren, in plaats van het uit te geven, kan ook op korte termijn de welvaart en de kwaliteit van leven toenemen. Als het hebben van meer geld iets is wat een jongere wil, dan is beleggen een manier om daar aan te komen. Je bent na het lezen van dit artikel op de hoogte van de 5 veelgemaakte fouten die jonge beleggers maken. Nu je beschikt over deze informatie, zorg ervoor dat jij niet deze fouten begaat. Begin dus zo vroeg mogelijk met beleggen en aarzel niet. Laat je ook ten alle tijden goed inlezen en zorg ervoor dat je risico te overzien is.

15 jun 2022 Lees verder
Wat is een goed nettoloon

Wat is een goed nettoloon?

Veel mensen nemen het als vaste waarden, het nettoloon wat ze iedere maand op de rekening krijgen bijgeschreven. Toch kun je je weleens gaan afvragen; wat is een goed nettoloon voor mijn situatie? Wij leggen uit hoe anderen dit doen. Doorbreek het taboe In Nederland praten we niet makkelijk over ons salaris, op de één of andere manier hangt hier altijd nog een beetje een taboe omheen. Toch kan het lonen om eens aan collega’s te vragen wat zij verdienen. Doe dit uiteraard wel bij collega’s met soortgelijke functies om zo een objectief beeld te krijgen. Verdienen zij aanzienlijk meer maar hebben ze wel dezelfde achtergrond qua werkervaring en opleiding? Dan is het tijd om eens bij je manager aan te kloppen en dat salaris op te krikken. Reken je niet meteen rijk, het verschil tussen bruto-netto is nog altijd groot. Toch is iedere euro bruto meer, netto altijd interessant. Het nettoloon van de gemiddelde Nederlander Mocht je deze drempel toch te hoog vinden, dan hebben wij alvast een aantal data voor je verzameld die je een idee geven wat ‘de gemiddelde Nederlander’  verdient. Er zijn hierbij altijd twee soorten gegevens, het verschil tussen een modaal en een gemiddeld inkomen. De eerste is het inkomen wat in Nederland het vaakste voor komt en het gemiddelde is (je raad het al) het gemiddelde inkomen van alle Nederlanders. Doordat ons land een groep enorm rijke mensen heeft, wordt dit gemiddelde daardoor flink opgekrikt. Laat je hier dus ook niet door leiden, maar kijk eerder naar het modale salaris. Dit is dus het bedrag wat de meeste Nederlanders op hun bankrekening krijgen gestort iedere maand. Vandaar de naam, Jan Modaal. In 2021 was dit modale inkomen zo’n 36.500 euro per jaar, inclusief 7% vakantiegeld. Dit is bruto 2.816 euro, waar je uiteindelijk 2.245 euro van terugziet op je rekening. Het gemiddelde inkomen ligt daar dus vaak boven, de cijfers van 2021 zijn hierover nog niet precies bekend. Hoe oud ben je? Naast het feit dat er natuurlijk veel zaken op het netto inkomen van toepassing zijn, zoals opleiding en ervaring, speelt leeftijd ook een grote rol. Ook hierin zijn grote verschillen denkbaar, tot 25 jaar verdiende iemand in 2018 rond de 1.000 euro per maand netto, in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar was dit 2.800 euro netto. Een aanzienlijk verschil. Het is normaal dat het nettoloon daarna weer iets daalt, de reden hiervoor is wellicht dat veel mensen dan met vervroegd pensioen gaan of minder gaan werken. Wat is een goed nettoloon voor mij? Naast alle gemiddeldes qua nettoloon is het dus aan te raden in te zoomen op je eigen situatie; wat is jouw opleidingsniveau, functie, ervaring en werktijd? Om je hiermee enigszins op weg te helpen zijn er online calculators die je een richting kunnen geven omtrent een nettoloon. Draai het om Naast dat je kunt kijken of jij goed betaalt wordt voor je werk door je baas, kun je het ook omdraaien. Hoeveel heb jij nodig om rond te komen van een nettoloon? Deze behoefte zien wij steeds meer. Wanneer deze berekening is gemaakt, kun je vervolgens besluiten minder te gaan werken, als zelfstandige aan de slag te gaan of te leven van je passieve inkomsten zoals beleggingen. Om te bepalen wat het nettoloon is dat je nodig hebt, raden wij je aan te kijken naar je vast lasten en je maandelijkse kosten aan boodschappen. Houd hiermee rekening dat er tegenvallers kunnen komen en er ruimte is om jaarlijkse éénmalige kosten te betalen. Ook is het goed maandelijks een bedrag te reserveren om je vermogen te laten groeien. Denk hierbij aan sparen, beleggen of investeren in vastgoed. Wanneer al deze vinkjes gezet kunnen worden, kom jij op een totaal wat jij nodig hebt om van te leven. Het nettobedrag wat jij nodigt hebt aan ‘loon’ ligt vaak lager dan je denkt. Leven van passieve inkomsten als vastgoedinvesteringen en beleggingen is dan vaak ook dichterbij. Maak dus deze berekening aan behoefte aan nettoloon voor jezelf en bepaal wanneer jij minder kunt gaan werken! Een heerlijk besluit wat je wellicht de ruimte geeft je andere talenten te ontwikkelen!

14 jun 2022 Lees verder

Kennispartners

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website