Kennisbank

Op onze blogpagina, ook wel Kennisbank genoemd, kun je alle gratis artikelen vinden over beleggen. 

Er zijn meer dan 350 blogs geschreven over diverse onderwerpen.

Doe er je voordeel mee en verbreed je kennis. 

Kwartaalcijfers

Kwartaalcijfers Veel beursgenoteerde bedrijven publiceren niet alleen jaarcijfers, maar ook kwartaalcijfers. De kwartaalcijfers beslaan de financiële prestaties van het voorgaande kwartaal en wordt er een verwachting uitgesproken over het resterende jaar. In de kwartaalcijfers zijn doorgaans omzet, afzet, liquiditeitsontwikkelingen, cashflow, etc. opgenomen. Vaak publiceren veel bedrijven rond dezelfde periode kwartaalcijfers. Dit wordt het cijferseizoen genoemd. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om zowel jaar- en kwartaalcijfers. Daarnaast is voor aandeelhouders nuttig om kwartaalcijfers te hebben. In een besloten vennootschap zijn er doorgaans maar een beperkt aantal aandeelhouders, die ook vaak een rol hebben binnen de organisatie en dus goed op de hoogte zijn, weten zij waarschijnlijk hoe het bedrijf ervoor staat. Beursgenoteerde bedrijven hebben heel veel verschillende aandeelhouders, die meestal geen rol hebben binnen de onderneming. Om ze toch financieel op de hoogte te houden, leveren die ondernemingen dus kwartaalrapportages. Analyseren Bij het analyseren van kwartaalcijfers is het belangrijk om in gedachte te houden dat seizoensinvloeden enorm kunnen zijn. Daarom kan ene kwartaal met het kwartaal daarvoor vergelijken zinloos zijn. Daarom vergelijken mensen kwartaalcijfers vaak met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Omdat dan de seizoen omstandigheden vergelijkbaar zijn. Bedrijven kiezen er soms voor om geen cijfers te geven, maar een slechts een update over de gang van zaken. Hierbij zeggen zij bijvoorbeeld dingen als “de omzet is beter dan verwacht” of de “kosten zijn hoger dan verwacht”. Zij geven dus een indicatie over het reilen en zeilen van de onderneming, zonder harde cijfers te publiceren. Er wordt in de politiek gesproken over het schrappen van de verplichting om kwartaalcijfers te publiceren. Vooralsnog zijn er weinig bedrijven die dan ook daadwerkelijk zullen stoppen met het publiceren van kwartaalcijfers. Enkel het bedrijf Aalberts heeft te kennen gegeven dat zij dan ook zullen stoppen met publicatie. Er is ook kritiek op dit voorstel, met name vanuit de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) komt er stevige kritiek. Zij pleiten voor meer transparantie en vinden het schrappen van publicatieplicht een slechte zaak. Cijfers worden veel al door fundamentele beleggers gebruikt, dit wordt ook wel fundamentele analyse genoemd.

09 Mar 2017 Lees verder

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse   Er zijn twee analysemethoden op het gebied van beleggen: technische analyse en fundamentele analyse. Technische analyse wordt meer voor de korte termijn gebruikt en als timingshulpmiddel, fundamentele analyse meer voor de langer termijn gebruikt en om te bepalen waarin er belegd moet worden. Bij fundamentele analyse wordt gekeken of een bepaalde financiële waarde in toekomst een goed rendement zou kunnen opleveren, gegeven de macro-economische omgeving en ontwikkeling van onder meer het bedrijf, de grondstof en de valuta. Macro-economische ontwikkelingen zijn ontwikkelingen in de economie waaraan iedereen onderhevig is, maar waarbij individuen vrijwel geen invloed kunnen uitoefenen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld inflatie, economische groei, internationale kapitaalstromen en werkloosheid. Er is geen uitputtende lijst te geven. Beleggingsanalisten mede op basis van ontwikkelingen op deze gebieden proberen een verwachting te formuleren voor een bepaalde financiële waarde. Financieel product Daarnaast wordt er naar financieel product zelf gekeken. Met name bij producten waaraan een bedrijf verbonden is en waarbij de koers enige samenhang heeft met de koersontwikkeling, zoals een aandeel. Een aantal zaken waar een beleggingsanalist naar zal kijken is: financiële data (jaarcijfers, kwartaalcijfers, omzetontwikkelingen, koers/winst-verhouding), strategie van het bedrijf en ontwikkeling van het marktaandeel. Niet eenvoudig Fundamentele analyse is niet eenvoudig en tijdrovend. Voor een particulier is fundamentele analyse zelf vrijwel niet uit te voeren. Het vergt kennis en toegang tot veel informatie. Banken hebben afdelingen voor dit soort onderzoek, waar professionals de hele dag onderzoek doen naar aandelen en macro-economische ontwikkelingen. Een ander kritiekpunt is de vrij hoge mate van subjectiviteit. Het is mensen werk die allemaal op een andere manier naar data kijken. De een vindt omzetontwikkeling belangrijk, de ander kijkt weer meer naar hoeveel winst er wordt behaald en een ander kijkt veel meer naar hoe de beurskoers zich verhoudt tot de winst. Men zegt daarom wel tien analisten, elf meningen. De uitwerking? Ook is het moeilijk in te schatten welke uitwerkingen fundamentele ontwikkelingen zullen hebben op de beurskoers van een financieel product, of wanneer dezen effect zullen hebben, of überhaupt effect hebben. Fundamentele analyse gaat ervan uit de economie en de financiële markten rationeel handelen. Echter, veel onderzoek heeft aangetoond dat dit zeker niet het geval is. Daarom kan een analist gelijk hebben, maar de markt geeft hem het gelijk niet. Hoe vervelend dat ook is, de markt heeft altijd gelijk. Voorspellende waarde Het is zelfs bij fundamentele analyse nooit uit te gaan van een of slechts enkele maatstaven bij het selecteren van een aandeel. De kwaliteit van de voorspellende waarde van fundamentele analyse zijn de afgelopen jaren veelvuldig onderzocht. Uit onderzoeken bleek dat de koers- winstverhouding, die beleggers moet helpen dure aandelen te vermijden, weliswaar handig is maar toch niet meer is dan een toch ruwe maatstafnorm om goedkope van dure aandelen te onderscheiden. Uit onderzoek bleek dat lage kw-aandelen betreft doen dan hoge kw-aandelen. Voor individuele aandelen is een lage kw weer niet meteen een succesgarantie. Rendement op eigen vermogen REV, rendement op het eigen vermogen, geeft aan hoeveel rendement een onderneming kan persen uit het kapitaal dat ingelegd is door beleggers. Onderzoek wees uit dat het verband tussen REV en het beursrendement zwak is. Dan bleken koers-winstverhouding, koers-boekwaarde en dividendrendement een veel sterker verband. Ook zaken als volatiliteit, de analistenrapporten en adviezen, Economic Value Added (EVA) de al eerder genoemde koers-boekwaarde ratio. Verder kennen we nog maatstaven als het PEG-ratio, EV/EBITDA en de G-score. De G-score De G-score is een analysemethode om uit een groep populaire aandelen de waardebeleggingen te scheiden van zogenaamde eeuwige beloften. Uit onderzoek bleek dat de G-score checklist- een lijst met acht vragen- handig is voor beleggers die op zoek zijn naar groeiaandelen. In de praktijk bleek de G-score weliswaar in staat om je te behoeden voor het maken van grote uitglijders, maar dat het niet in staat is bij wijze van spreken een nieuwe Amazon aan te wijzen. Tot een van de maatstaven van een fundamentele analyse behoort ook de koers-omzet-ratio. Dit is een kengetal dat aangeeft welke waarde de markt toekent aan een gerealiseerde omzet, te berekenen als de koers van een aandeel gedeeld door de omzet per aandeel. Gebleken is dat deze ratio niet meer die ratio is van vroeger, maar nog wel nuttig kan zijn zeker om te waarschuwen voor opgeblazen fantasieaandelen. De ratio is buitengewoon nuttig als je die gebruikt in combinatie met de koers-boekwaarde, de koers-winst en de koers kasstroomverhouding. Als maatstaven worden verder nog pay-out ratio, earnings power value, yield on cost, het orderboek, putt-call-ratio, insider trading, earnings yield en rendement op het research capital gebruikt. In de lijst van beurssignalen hoort ook Twitter thuis, Twitter is namelijk nog steeds de snelste nieuwsbron ter wereld. Is Osama Bin Laden dood of wordt een land getroffen dor een tsunami? Twitter heeft het als eerste.  Beleggers zien Twitter weliswaar nog niet als heel erg betrouwbaar als het gaat om voorspellingen, Twitter is echter ondertussen echter wel al uitgegroeid tot een hele belangrijk medium op de financiële markten. En als de voortekenen niet bedriegen zet die tendens ook de komende jaren nog door. Twitter is daarmee overigens de enige binnen de groeiende sociale media die een rol speelt op de beurs.     Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.

09 Mar 2017 Lees verder

Wat is Technische analyse

Technische analyse (TA) is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met informatie uit de markt (zoals prijs en omzet) om toekomstige koersen in de effectenmarkt te voorspellen. De technische analyse bemoeit zich niet met de financiële gegevens en achtergronden van bedrijven, dat is het terrein van de fundamentele analyse. Bij technische analyse gaat het om koop- en verkoopmomenten te bepalen en om een korte termijn verwachting uit te spreken over een bepaalde waarde. Een technisch analist van het onderzoeken van macro-economisch nieuws en het doorspitten van jaarcijfers zinloos. De markt heeft toch altijd gelijk en dus gaat het om de prijs die op borden staat. Een technisch analist vindt het veel interessanter om het krachtenspel tussen kopers en verkopers te volgen doormiddel van TA. Een beurskoers stijgt als er meer kopers dan verkopers zijn en de koers daalt als er meer verkopers zijn dan kopers. Dit spel vertaald zich vervolgens in de beurskoers.   Technische analyse alleen voor professional? Technische analyse wordt zowel door professionele als niet-professionele beleggers toegepast. Vanwege de ruime beschikbaarheid van real-time koersen is TA zeer toegankelijk voor de particuliere belegger. Iets wat bij fundamentele analyse zeker niet zo is. De analyse ontkent de transparantie van de aandelenhandel. Een technisch analist gaat ervan uit dat de handelaren op de markt niet handelen aan de hand van alle beschikbare informatie. Er wordt dan vaak gedacht dat de markt langzaam alle beschikbare informatie verwerkt. De reden hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat niet alle informatie beschikbaar is voor grote groepen beleggers of omdat beleggers zich laten leiden door emoties. De technisch analist kan gebruik maken van twee soorten technische analyse. De eerste is visuele analyse, het lezen van grafieken op zoek naar koerspatronen en steun- en weerstandslijnen. De andere methode is de statistische analyse. Met gebruik van statistische regels en wiskunde probeert de technisch analist zijn koop- en verkoopmomenten te bepalen en te kijken wat op korte termijn het potentieel kan zijn. Beide methoden kunnen met wat kennis en kunde redelijk eenvoudig toegepast worden door particulieren. Meer over Technische analyse:  Soorten technische analyse

09 Mar 2017 Lees verder

Wat is sparen

Wat is Sparen? Zeker in Nederland worden mensen van jongs af aan geleerd om te sparen. Sparen geeft veel mensen een prettig gevoel als het gaat om financiële zekerheid. Iemand weet dat hij een geld heeft, mocht de wasmachine kapot gaan, of misschien de auto en dan kan hij dat betalen, zonder dat hij financieel een probleem heeft. Sparen is de tweede functie van geld, de oppotfunctie. Het besluiten om geld niet uit te geven, maar te bewaren voor later, met of zonder doel. Zo kan geld gespaard worden om op vakantie te gaan, maar ook om onverwachte financiële klappen op te vangen. Voordelen Veel mensen hebben spaarrekening. Zij plaatsen daar hun geld op en krijgen daarvoor normaliter een rentevergoeding. Vaak kunnen zij er ook direct bij, waardoor het makkelijk is om spaargeld te onttrekken. Het voordeel van sparen is dus dat geld veilig bij een bank ligt en dat de spaarder er ook nog een vergoeding voor krijgt. Daarnaast is vaak direct opneembaar, waardoor acute problemen direct kunnen worden verholpen. Het biedt financiële zekerheid. Ook is het risico van sparen klein, wat veel mensen ook als prettig ervaren. Nadelen Er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij sparen. In het verleden was de rente op spaarrekeningen nog vrij hoog. Vijf tot zeven procent waren geen uitzondering. In huidige economische klimaat zijn de spaarrentes echter zo laag, dat de vergoeding te verwaarlozen is. Daarnaast heeft het verleden aangetoond dat banken niet altijd veilig zijn en dat ook spaarders dus niet gevrijwaard zijn van risico. Vervolgens zijn er nog twee zaken die een negatieve invloed hebben op spaargeld. De eerste is inflatie, wat een duur woord is voor het minder waard worden van geld en belasting. In Nederland betaalt men belasting over vermogen. Omdat de belastingdienst niet gaat uitzoeken hoeveel rendement er precies is gemaakt op vermogen, gaat de fiscus van een rendement van 4% uit, ongeacht wat het werkelijk geweest is. Over die 4% betaalt men dan 30% belasting, dit komt neer op 1,2% belasting op het vermogen voor zover dat boven de drempel van het heffingsvrijvermogen zit. Inflatie en belasting zijn onder het huidige economische klimaat een aanslag op het toch al karige rendement, vanwege de lage rente. Meer over sparen: Geld Spaarrente Alternatief voor sparen Sparen of beleggen?  

09 Mar 2017 Lees verder

Wat is een broker

Wat is een broker? Voorheen waren het vooral de banken die beleggingsverkeer regelden voor particuliere beleggers. Tegenwoordig bestaan er brokers, maar wat is een broker? Een broker is een financiële instelling die zich helemaal heeft toegelegd op effectenhandel. Met de opkomst van het internet zijn er heel veel brokers bijgekomen. De zogenaamde internetbrokers. Brokers zijn samen met banken het toegangsportaal tot de beurs voor beleggers. Een belegger kan niet zelf met een beurshandelaar bellen om aan- en verkopen te doen, dit loopt via de brokers. De broker handelt de transactie af en zorgt ervoor dat de administratieve handelingen die aan een transactie verbonden zijn, goed worden afgewikkeld en dat de gekochte stukken bij de belegger terecht komen. Doordat brokers zich enkel bezighouden met effectenhandel is het beleggen via een broker vaak veel goedkoper dan bij een bank. Doordat een bank naast effectenhandel zich met zeer veel verschillende soorten financiële dienstverlening zoals hypotheek en kredieten, zijn de organisaties van banken vele malen groter dan brokers. Ook het feit dat banken vaak een fysieke aanwezigheid moeten hebben met behulp van filialen, moet een bank veel meer kosten maken dan de gemiddelde internetbroker. Brokers daarentegen hebben vaak geen fysieke aanwezigheid en geen grote organisatie om allerlei andere financiële dienstverlening aan te kunnen bieden. Voordeel van brokers Een ander groot voordeel met opkomst van de brokers is dat door de concurrentie de tarieven voor beleggers veel gunstiger zijn geworden. Transactiekosten zijn de afgelopen jaren hard gedaald door toenemende concurrentie. Banken blijven nog steeds erg duur en leggen zich steeds meer toe op beleggingsadvies en vermogensbeheer. Dit bieden brokers vaak niet aan, zij bieden vaak enkel het platform waarmee beleggers zelf kunnen beleggen. Brokers bieden wel vaak allerlei educatie aan in de vorm seminars, webinars en beursupdates, maar dit verschilt per broker. Daarnaast is het platform van de ene broker simpeler, maar beperkter en heeft een ander platform veel meer mogelijkheden, maar zijn dan weer ingewikkelder. De kosten die brokers berekenen aan hun klanten zijn met name transactiekosten, maar soms ook bewaarloon. De bekendste brokers in Nederland zijn BinckBank, Lynx en DeGiro, die alle drie hun eigen kenmerken hebben. Op brokerpagina is meer informatie te vinden over de verschillende brokers die actief zijn.

09 Mar 2017 Lees verder

Forex

Forex handel De handel in valuta wordt Forex handel genoemd. Forex staat voor Foreign Exchange en wordt soms verder afgekort tot FX. De handel draait om het kopen van een bepaalde valuta met een andere, dus euro’s voor dollars of Zwitserse francs voor Japanse yens. Dit worden valutaparen genoemd. Forex is een onvoorstelbaar grote markt. De aandelenmarkt, obligatiemarkt en derivatenmarkt bij elkaar, komen nog niet in de buurt van de bedragen die dagelijks over de Forex vliegen. De Forex handel is 24 uur per dag geopend, alleen in het weekend is er even een periode dat deze markt dicht is. Men kan er dus bijna altijd terecht. Op zondagavond om 23:00 Nederlandse tijd opent de Forex markt in Sydney om pas om 23:00 op vrijdagavond te sluiten als de beurzen in New York sluiten. De namen van valuta worden afgekort. In de tabel is een overzicht van namen van diverse valuta en hun afkortingen. De namen die hieronder zijn afgebeeld zijn de meest populaire valuta in de Forex markt. Afkorting Valuta USD Amerikaanse dollar AUD Australische dollar GBP Britse pond CAD Canadese dollar EUR Euro JPY Japanse yen CHF Zwitserse franc ‘Majors’ is een benaming voor de belangrijkste valutaparen. Deze valuta’s zijn het meest dominant en het sterkst. De volgende valutaparen zijn niet de per se de beste valutaparen maar de valutaparen die een hoge liquiditeit hebben en betrokken zijn bij de meeste wisselkoerstransacties: EUR / USD (Euro – Amerikaanse Dollar) USD / JPY (Amerikaanse Dollar – Japanse Yen) GBP / USD (Great British Pound – Amerikaanse Dollar) AUD / USD (Australische Dollar – Amerikaanse Dollar) USD / CHF (Amerikaanse Dollar – Zwitserse Frank) USD / CAD (Amerikaanse Dollar – Canadese Dollar) Alle valutaparen worden op deze manier weergegeven. Neem de EUR/USD, in dit valutapaar wordt de waarde van EUR uitgedrukt in USD, met andere woorden: hoeveel USD krijgt iemand voor 1 EUR. Als de EUR/USD op 1,12 staat, betekent dit dat voor 1 EUR iemand 1,12 USD krijgt. Handel in forex via banken en brokers Doordat Forex zo wereldwijd beschikbaar is, zijn er veel fluctuaties. Veranderingen in de valutakoers worden PIP’s genoemd. PIP staat voor Percentage in Point. Afhankelijk van het valutapaar is een PIP een verandering van 0,001 of 0,0001. De handel in Forex verloopt via banken en brokers. Door het internet en de bereikbaarheid van de Forex handel zijn er in de afgelopen jaren heel veel Forex brokers bijgekomen. Voordeel hiervan is toename in concurrentie, waardoor transactiekosten gedaald zijn en er door brokers betere prijzen worden afgegeven, echter niet alle brokers hebben een goede naam. Vooral kleinere brokers zijn berucht om oneerlijke handel. Ook met Forex is het mogelijk om met een hefboom te werken. Door de hoge mate van verhandelbaarheid en de mogelijkheid tot hefbomen, is Forex uitermate geschikt voor (day)traders. Let echter wel op met de hefbomen, want die kunnen enorm zijn, waardoor de kleinste beweging al een desastreus resultaat kan opleveren. Invloed van rente op valutawereld Een stijging van het rentepercentage is voor spaarders goed nieuws maar het kan internationale bedrijven flink in de weg zitten. dit komt omdat de rente veranderingen heel veel invloed hebben op de valutamarkt. Het is namelijk interessanter om het vermogen aan te houden in valuta's waarbij de rente oploopt.

09 Mar 2017 Lees verder

CFD: wat is het?

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op het financiële instrument genaamd: CFD. Het artikel is opgedeeld 4 hoofdstukken, namelijk: Wat zijn CFD's, voordelen, nadelen en handelen in CFD's. Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u navigeren door het artikel; Wat zijn CFD's Voordelen Nadelen Handelen in CFD's Boven het hoofdstuk 'Nadelen' staat een kleine greep uit een van de online trainingen, hierin licht André Brouwers begrip CFD nog eens verder toe. Wat is een CFD? Een CFD is een veel gebruikt derivaat voor handelaren. CFD staat voor Contract For Difference. Bij dit product spreken twee partijen met elkaar af om het waardeverschil van een onderliggende waarde te compenseren. Een trader kan zowel long als short met CFD's. Bij een long posities wordt hij gecompenseerd als de onderliggende waarde stijgt en moet hij compenseren als de onderliggende waarde daalt. Bij een shortpositie is het precies andersom. Met een CFD wordt geen van beide partijen daadwerkelijk eigenaar van de onderliggende waarde, men doet alleen alsof men de eigenaar is door prijsveranderingen te compenseren. Het lijkt wat dat betreft wel op een future, met als groot verschil dat een CFD geen einddatum heeft. De handelaar kan de positie dus op ieder moment ontbinden als hij verwacht dat er geen verdere winst te behalen valt, of omdat het verlies te ver is opgelopen. Voordelen De hefboom De CFD belegger handelt met een hefboom. Om een cfd positie in aandelen te verhandelen heeft hij maar een 10% tot 20% van de onderliggende waarde nodig op zijn rekening. Dit heet margin. Op een index of grondstoffen is vaak maar 0,5% tot 2% vereist. De belegger kan met zijn kapitaal dus behoorlijk grote posities innemen en dus meer winst maken. Maar anderzijds neemt hij ook meer risico. Kortom, de belegger kan grotere posities innemen dan hij op zijn rekening heeft. Anderzijds is het ook af te raden te grote posities in te nemen. Lage transactiekosten De transactiekosten om te handelen via CFD’s is laag. Voor een transactie ter waarde van €10.000 in aandelen, betaald een belegger enkel €4,50 + 0,054% op €10.000 = €9,90. Groot aanbod CFD’s beperken zich niet tot aandelen of een aantal indices. Er zijn voor CFD’s heel wat andere producten zoals, valuta, metalen, brandstoffen, indices, commodities, crypto, obligaties, aandelen en ETF’s. Met een stop-loss zijn de verliezen beperkt Een CFD belegger handelt met een hefboom. Hij kan extra winnen met een hefboom maar kan ook extra verliezen. Op CFD posities kan de belegger een stop-loss plaatsen. Indien op een bepaald moment het verlies dermate oploopt, dat de CFD rekening onvoldoende dekking (margin) heeft om de positie aan te houden, dan wordt de positie automatisch gesloten. Geen einddatum In tegenstelling tot bij opties of futures kennen CFD’s geen vaste vervaldatum. De trader kan de CFD positie zo lang aanhouden als hij zelf maar wilt. Let wel, op CFD posities is overnight financiering verschuldigd (niet op CFD’s op futures). Dit wordt verder toegelicht in het volgende hoofdstuk.   Nadelen De hefboom De CFD belegger handelt met een hefboom. Om een cfd positie in aandelen te verhandelen heeft hij maar een 10% tot 20% van de onderliggende waarde nodig op zijn rekening. Dit heet margin. Op een index of grondstoffen is vaak maar 0,5% tot 2% vereist. De belegger kan met zijn kapitaal dus behoorlijk grote posities innemen en dus meer winst maken. Maar anderzijds neemt hij ook meer risico. Kortom, de belegger kan grotere posities innemen dan hij op zijn rekening heeft. Hij neemt dus ook meer risico. De belegger moet zich bewust van het risico zijn en het risico beheren door onder meer gebruik te maken van een stop-loss order niet teveel hefboom toe te passen. De overnight financiering Indien de belegger zijn CFD positie overnight aanhoudt (dus gedurende de nacht in positie blijft) moet hij financieringsintrest betalen. Deze financieringsintrest wordt als volgt berekend: Libor rente + 3% op het geheel van de positie. Stel dat de belegger overnight gaat met een positie ter waarde van 10.000 euro. De Libor rente bedraagt dat 0,0123%. De totale financieringskost bedraagt: €10.000 X (3% + 0,0123) / 360 = €0,83 per nacht Handelen met CFD Handelen in CFD’s vindt doorgaans plaats via een broker. Doordat CFD’s relatief goedkoop zijn, kan met een klein kapitaal een groot rendement behaalt worden. Daarom zijn CFD’s uitermate geschikt voor traders, vanwege het potentieel van rendement op korte termijn. Bij aandelen kan het maanden of zelfs jaren duren, voordat er een goed rendement behaald wordt. Daar kan een (day)trader natuurlijk niet op wachten. Daarnaast kan met CFD’s ook goed het risico dat men wil lopen goed gemanaged worden. De reden dat CFD’s goedkoop zijn is omdat er slechts een ‘margin’ aangehouden hoeft te worden. De margin is een bedrag dat een trader vrij beschikbaar moet hebben om eventuele verliezen op te vangen. De margin is vaak vele malen lager dan de prijs van de onderliggende waarde tot wel 1/50 van de onderliggende waarde. Long en short handelen De belegger kan posities innemen op opwaartse of neerwaartse koersbewegingen. Dit betekend dat hij een long of short positie kan innemen. Bij short selling verkoopt de belegger de positie eerst met de bedoeling deze later weer in te kopen om zo op de daling winst te realiseren. Stel dat een handelaar een CFD afsluit voor 100 aandelen ING. ING doet €12,- en de margin is 1/50 per aandeel. Dan betekent dit dat de handelaar slechts €0,24 per aandeel aan margin hoeft te hebben, wat neerkomt op €24,- in plaats van €1.200, maar het volledige verschil wordt wel vergoed. Dus in het geval van een longpositie zal de handelaar €1 ontvangen als het aandeel ING met €1 stijgt, dat is ruim vier keer de inleg per aandeel. Dit fenomeen heet hefboomeffect of in het Engels: leverage.  

09 Mar 2017 Lees verder

Daytraden

Daytraden is op dagbasis handelen in effecten. Het is de bedoeling dat optimaal gebruik gemaakt wordt van prijsfluctuaties gedurende de handelsdag. Daytraden is iets dat vaak wordt geromantiseerd. Veel mensen hebben het beeld dat er vanachter de computer zomaar en tamelijk achteloos en gemakkelijk even duizenden euro’s verdiend wordt. In werkelijkheid is het echter niet zo simpel. Tegenwoordig vecht de handelaar namelijk tegen complexe en geavanceerde algoritmes, en dat heeft toch iets weg van een oneerlijke strijd. Algoritmes reageren sneller dan de mens ooit zal kunnen. Daytraders sluiten aan het eind van de dag om risico’s te vermijden. En dus nemen daytraders elke dag opnieuw nieuwe posities in. En over de winsten van daytraders kan niemand echt een zinnig woord zeggen. Zelfs wetenschappelijk onderzoek kan niet precies aangeven of daytraders winst of verlies maken. Het maakt de mythe rondom daytraden alleen maar groter. Overnight daytraden Het verschil tussen daytraders en normale traders zit hem in het feit dat een daytrader aan het einde van de dag zijn positie sluit en deze niet mee de nacht in neemt. Aan de ene kant vermindert dit het risico. Beurzen gaan wereldwijd immers op andere tijden open en dus kunnen zaken die aan de andere kant van de wereld gebeuren van invloed zijn op de waarde van financiële titels die in eigendom zijn, zonder dat de handelaar in de mogelijkheid is om in te grijpen. In jargon wordt dit het zogenaamde overnight risico genoemd. En dus sluit de daghandelaar elke dag om de volgende dag een nieuwe positie in te nemen. Online broker Er zijn tegenwoordig handelshuizen die daytraders in dienst hebben en sinds er breedband is, kan ook vanuit huis te handelen. Dit gebeurt dan via een online broker. Voorts zie je daytraders ook aan het werk op handelskantoren. Daar huren ze een bureau en handelsfaciliteiten in. Dit laatste zie je overigens meer in Amerika en minder in Europa. Daytraden vergt voortdurend scherpte en focus en bovendien is het ‘verboden’ om aan morgen te denken Voor daytraden is vandaag het enige wat telt. Wat morgen komt ziet men morgen wel weer.   Daytraden: Een manier van leven Daytraden is niet iets wat men zomaar even doet. Het moet aangevlogen worden alsof het werk is. Het moet bovendien systematisch gebeuren. Daytraden is iets anders dan een ontspannen tijdverdrijf, het vergt inzet. Mensen die tijdens de lunch of in de rust bij het voetballen even wat handelen, verliezen hun geld. Vanwege het zeer korte timeframe van maximaal één dag, is het van belang dat de trader er bovenop zit en te allen tijden actie kan ondernemen. Daytraden zou je wat dat betreft een manier van leven kunnen noemen, je doet het er niet even bij. Een daytrader zal nooit meer dan een paar posities per keer innemen. Een mens kan simpelweg niet heel veel verschillende zaken tegelijkertijd goed in de gaten houden. Door een beperkt aantal posities in te nemen, behoudt de trader het overzicht en zal daardoor niets over het hoofd zien en voor onverwachte verliezen komen te staan. Scalpen Daytraders gebruiken verschillende strategieën. Het daadwerkelijke aantal transacties kan per dag uiteenlopen van een zeer beperkt aantal tot wel duizenden. Ook de tijdspanne die genomen wordt om een positie aan te houden is verschillend en gaat van uren tot flitshandel, vaak een kwestie van seconden. Flitshandel wordt overigens ook wel scalpen genoemd. De situatie dat posities wat langer aangehouden worden echter swing trading genoemd. Daarnaast worden nog high-frequency traders onderscheiden die binnen een milliseconde in- en uit kunnen stappen. Doorgaans zijn high-frequency traders dan ook algoritmes. Long en short gaan Als er sprake is van long gaan, dan betekent dit kopen, short gaan betekent het tegenovergestelde: verkopen. Daytraders volgen vooral de technische analyse bij het nemen van de beslissing om short of long te gaan. Behalve die technische analyse beroepen ze zich op het orderboek, actuele ontwikkelingen en soms op de bewegingen die andere effecten maken en eventueel invloed kunnen hebben. Daytraden is relatief duur, zeker als er veel transacties uitgevoerd worden en de commissies aan de broker dus hoog op kunnen lopen. Meestal kunt u als daytrader dan een beroep doen op volumekorting. Belangrijker dan de transactiekosten is het handelsplatform, dat betrouwbaar en snel moet zijn. Want dan kunt u bij wijze van wel een euro minder aan transactiekosten betalen, daar heeft u niets aan als er niet snel genoeg positie ingekomen kan worden niet snel genoeg afgesloten kan worden. Een storing of het niet snel genoeg laden van het handelsplatform kan verstrekkende gevolgen hebben. Level II data Behalve het handelsplatform is het een vereiste dat de koersen die in het platform te zien zijn stabiel en betrouwbaar zijn, real time dus, zodat u op de seconde kunt beslissen al dan niet te verkopen of kopen. Afhankelijk van de eigen strategie kiest u koersdata abonnement bij de broker. Welk abonnement u precies afsluit, ligt aan uw strategie. Gaat u voor de beste bied- en laatprijzen of kiest u voor meer lagen in het boek? Mocht u meerdere lagen willen zien, dan is Level II data een goede optie. Mocht u in één product handelen dan is het desondanks toch verstandig om ook de koersbundels van andere markten te nemen. In de AEX-future (FTI) krijgt u als daytrader vaak ook real-time data van Amerikaanse en Duitse futures. U betaalt elke maand een vast bedrag, maar houdt dan wel een veel beter beeld van de bewegingen in de markt. Rechtstreeks daytraden in de grafiek In aansluiting van uw handelsstrategie maakt u gebruik van tools, zoals bijvoorbeeld ‘rechtstreeks handelen in de grafiek’. Koop- en verkooporders kunnen dan meteen op de gewenste niveaus in de grafiek geplaatst worden. Anderen gebruiken liever de marktscanner. Zoals de naam al doet vermoeden vindt u met de marktscanner en met slechts een druk op de knop de grootste dalers en stijgers. U kunt daarbij zelf filters toevoegen. Door prijs- en volumefilters toe te voegen kunnen bijvoorbeeld de penny stocks uitgesloten worden van uw resultaten. Trading range Naast een up- en een downtrend kent de technische analyse ook nog een tradingrange. Dit wordt door veel beleggers als de moeilijkste markt beschouwd, waarbij ook het meeste geld wordt verloren. Dat komt omdat men eigenlijk altijd in trends wil redeneren en de tradingrange een duidelijk afgebakend gebied is met een boven en een ondergrens waar binnen de koers min of meer zijwaarts beweegt. De bovengrens is een horizontale weerstandlijn en de ondergrens is een horizontale steunlijn. De markt bevindt zich dan ook vaak in een consolidatiefase, waarin er een soort evenwichtssituatie ontstaat tussen vraag en aanbod. Een uitbraak uit deze trading range duidt dan ook op het begin van een nieuwe trendbeweging. Een duidelijk voorbeeld van een trading range hebben we aangegeven in het blauwe blok in de onderstaande grafiek. Het volumeverloop dient net als bij alle continuatiepatronen af te nemen tijdens de vorming van het patroon, maar de uitbraak dient weer gepaard te gaan met een toename van het volume. Bij de trading range is met name het volumeverloop van belang, omdat dit een indicatie kan geven omtrent de richting van de uitbraak. Als in een uptrend, tijdens de vorming van de trading range, de stijgingen gepaard gaan met een toename van het volume en de dalingen vinden plaats onder een afname van het volume, dan is de kans op een continuatie van de trend het grootst. Mocht er echter meer volume tijdens de dalingen zijn dan tijdens de stijgingen in de trading range, dan is de kans op een trendomkeer groot. Waarschuwing bij de trading range: Aangezien de bewegingen in een trading range redelijk beperkt zijn van omvang, zeker in vergelijking met de vorige trend, worden veel valse indicaties afgegeven door trendindicatoren en moving averages (voortschrijdende gemiddelden). ledere keer komt er een koop- of verkoopsignaal, maar de beweging zet niet door, omdat deze beweging onderdeel is van de trading range. Meer blogs over traden?

09 Mar 2017 Lees verder

Traden: hoe moet je succesvol traden?

Traden betekent niets anders dan handelen op de beurs. Het verschil tussen een belegger en handelaar zit hem in het type transactie, het timeframe, product en de frequentie van transacties. Een belegger die voor de lange termijn bezig is, zal veelal aan de koop kant zitten. Een handelaar daarentegen werkt twee kanten op, hij koopt en verkoopt. Met verkopen wordt hier bedoelt het verkopen van iets dat men niet heeft, short gaan. Het timeframe van een trader is veel korter. Dat wil zeggen dat hij bij het traden zijn posities veel korter aanhoudt, van enkele dagen tot zelfs enkele minuten. Een belegger zal posities voor zelfs enkele jaren aanhouden. Traders werken ook vaak met derivaten omdat daar een hefboom mee te behalen is, om op kortetermijnwinst te kunnen maken. Beleggers voor de lange termijn, doen dit doorgaans niet vanwege gebrek aan kennis, maar ook omdat derivaten niet vaak geschikt zijn voor de lange termijn. Daarnaast zit er een verschil in handelsfrequentie. Een handelaar zal bij het traden veel meer transacties uitvoeren dan een lange termijn belegger. Mentaal Om succesvol te kunnen traden moet men de drie M’s begrijpen en beheersen. De drie M’s staan voor Mind, Method, Money. De drie M’s zijn net als vuur, dat heeft ook drie componenten nodig om te kunnen branden: zuurstof, brandstof en hitte. Als één van de drie ontbreekt, dooft het vuur. Als één van de drie M’s niet goed is, dan zal het traden niet optimaal verlopen. Traden is vooral een mentaal spel. Het is dus van belang dat een trader zijn mind kent. Veel traders onderkennen het probleem van mentale aspect en leggen de problemen die men heeft bij traden buiten zichzelf. Hierdoor zal emotie een sterkere rol gaan spelen en in combinatie met impulsiviteit is een gevaar voor het vermogen. De tweede M is Method, de methode. Traden is het bepalen van koop- en verkoopmomenten. Daarbij is een methode onontbeerlijk. Een gouden methode bestaat niet, het is niet mogelijk om alleen maar winstgevende transacties te generen, wel is het mogelijk om een winstgevende methode op te zetten. Het ontwikkelen van een methode kost vooral veel geduld, zelfdiscipline en commitment. Een methode moet voor de trader het analyseren en beslissen volledig losmaken van emotie, waardoor er enkel rationele beslissingen worden genomen. Een methode wordt vaak gemaakt in combinatie met technische analyse, doordat deze analysemethode in de behoefte ziet om koop- en verkoopmomenten te genereren, is deze analyse uitermate geschikt om een tradeplan mee op te zetten. De derde M gaat over Money, of liever gezegd money management. Money management is het beheersen van risico’s en het laten groeien van het trading kapitaal door het verlies te beperken op verlieslatende trades en het maximeren van de winst op winstgevende. Een veel gehoorde spreuk in het beleggen is dan ook: “Cut your losses and let your profits run”. In de praktijk gebeurd vaak het tegenovergestelde en door goed money management te voeren, voorkom je dat. Van tevoren bepalen hoeveel risico er gelopen mag worden, zorgt ervoor dat de beslissing al genomen is, voordat het actie daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Dit voorkomt dat emotie een rol gaat spelen bij het handelen.   Traden Een succesvolle trader heeft zijn succes maar aan een persoon te danken, en dat is hijzelf. Datzelfde geldt uiteraard ook voor een niet-succesvolle trader. Deze zal helaas veel vaker geneigd zijn om excuses te vinden voor zijn falen. Het afschuiven van problemen op een ander is weliswaar menselijk, maar niet bepaald nuttig als het om trading gaat. De trader moet een groot verantwoordelijkheidsgevoel bezitten. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat en niemand anders. Accepteer onzekerheid en accepteer verlies bij het traden Bij beleggen moeten we continue beslissingen nemen. Het liefst nemen we beslissingen waarvan we zeker zijn dat de uitkomst positief is. Helaas is dit niet mogelijk. We zijn immers gaan traden of beleggen om een hoger rendement te realiseren dan op een spaarrekening. Bij dit hogere rendement hoort ook een hoger risico, dus zullen er regelmatig beslissingen ook negatief uitpakken. Zeker als dit een aantal keer achter elkaar gebeurd kan dit bij traders en beleggers leiden tot verkeerd gedrag. De ene trader zal hierdoor bang worden en stoppen met traden, de andere trader houdt zich niet meer aan zijn systeem en de derde trader slaat volledig op tilt en neemt veel te grote posities in om zijn verlies proberen goed te maken.  De trader zelf is de grootste bedreiging voor een goed rendement Een tradingsysteem dat 60% winsttrades heeft en 40% verliestrades is al een behoorlijk goed systeem. Toch betekent dit dat 4 van de 10 trades in een verlies eindigen. Als deze 4 verliestrades achter elkaar komen of zelfs 5, 6 of 7 verliestrades achter elkaar (wat nog steeds niet heel onwaarschijnlijk is) dan wordt de mindset van de trader behoorlijk op de proef gesteld. Een trader die zijn systeem getest heeft en weet dat het systeem op lange termijn winstgevend is moet met dit soort periodes om kunnen gaan en vast kunnen houden aan zijn systeem

09 Mar 2017 Lees verder

Optie expiratie

Wat is optie expiratie? Het aflopen van een optiecontract noemt men optie expiratie. Op een expiratiedag kan er veel fluctuatie en handel plaats vinden in de opties, omdat partijen dan hun posities zo gunstig mogelijk proberen af te wikkelen of door te rollen. Expiratie van Nederlandse opties Een optie heeft altijd een datum waarop de optie expireert(afloopt). Dit is altijd aan het eind van de looptijd. Voor de meeste opties zijn vasten looptijden afgesproken, dit is meestal de derde vrijdag van de maand. Nederlandse index opties expireren tussen 15:30 uur en 16:00 uur. De expiratiekoers komt tot stand doordat er tussen half vier en vier uur een gemiddelde wordt genomen van de stand op elke hele minuut. De Nederlandse aandelenopties expireren bij het sluiten van de beurs om 17:30 uur.

Expiratie van Amerikaanse opties De Amerikaanse opties expiratie verloopt net zoals de Nederlandse optie expiratie op de derde vrijdag van de maand. Dit gebeurd voor vrijwel alle Amerikaanse opties bij het sluiten van de beurs om 22:00 uur. Er is één uitzondering en dat zijn de opties op de SPX. De opties op de SPX opties expireren bij de opening van de beurs om 15:30 uur. Overzicht optie expiratie *op de derde vrijdag van de maand kunt u indexopties maar verhandelen tot 16:00 uur. Expiratiedata Opties worden verhandeld met verschillende expiratiedata. Met andere woorden; opties hebben een bepaalde levensduur en houden daarna op te bestaan. De expiratiedatum staat vast en heeft een vast interval. Er zijn drie vaste expiratiecycli.  Januari, april, juli, oktober Februari, mei, augustus, november Maart, juni, september, december Al naar gelang de populariteit van een optie zijn er mogelijkheden met verschillende expiratiedata. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om in opties te handelen die een looptijd hebben van vele jaren. In ieder geval is het mogelijk om steeds te handelen in opties met een looptijd van minimaal negen maanden. De laatste dag waarop nog gehandeld kan worden is op de expiratiedatum van de optie. Dit is de 3e vrijdag van de maand waarin de optie afloopt. Tot 16:00 kunnen er nog indexcontracten verhandeld worden. Contracten op individuele aandelen kunnen echter verhandeld worden tot en met sluitingstijd van de beurs. De expiratiedatum van de optie loopt echter pas af op de volgende dag. Dit is van belang met betrekking tot de eventuele uitoefening van de optie! Uw opdrachten tot assignment of exercise kunt u dan ook (afhankelijk van de u ter beschikking staande faciliteiten) opgeven tot en met zaterdagmorgen 13.00 uur. Meer over opties leren? Bekijk onze online optie trainingen   Opties voor beginners   De basis van opties   Opties voor gevorderden   Opties en constructies  

09 Mar 2017 Lees verder

Amerikaanse opties

Amerikaanse opties Er worden twee optiestijlen onderscheiden. Amerikaanse opties en Europese opties. Dit zegt niets over waar de optie verhandeld wordt of dat de onderliggende waarde in Amerika of Europa verhandeld wordt. Het geeft aan wanneer de optie uitgeoefend mag worden. De Amerikaanse optie mag gedurende de hele looptijd worden uitgeoefend. Dat wil zeggen dat de koper van de optie, die dus het recht heeft om te mogen kopen (call) of verkopen (put), op ieder moment de tegenpartij mag aanwijzen om zijn plicht na te komen. Dit heet assignment. Dat een koper op ieder moment mag uitoefenen betekent dat het risico iets kleiner is vanwege meer flexibiliteit. Dit type opties zijn daarom iets duurder dan de Europese variant. Het op ieder moment mogen uitoefenen is wel gebonden aan beurstijden. Als de beurs niet open is, dan kan er ook niet uitgeoefend worden. Het Europese type optie kan enkel op expiratie worden uitgeoefend. Tussendoor kan de koper van de optie dus niet de tegenpartij aanwijzen om zijn plicht na te komen. Dit houdt echter niet dat zowel de koper als de schrijver niet van de optie afkunnen. Via de beurs kunnen ook Europese opties gedurende looptijd verhandeld worden. Er bestaan ook nog wat exotische optietypes die veel zeldzamer zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de Bermudan en Canarian opties. Deze opties mogen alleen gedurende bepaalde intervallen uitgeoefend worden die van tevoren zijn afgesproken. Aandelenopties zijn doorgaans van het Amerikaanse type, indexopties zijn doorgaans van het Europese type.   Berekening optieprijzen Amerikaanse opties Bij Amerikaanse opties dient de belegger rekening te houden met de mogelijkheid van vervroegde uitoefening. In de praktijk is gebleken dat Amerikaanse opties meestal worden uitgeoefend op het moment dat er een dividenduitkering plaats heeft. Indien deze wetenschap benut wordt dan kan de prijs van een Amerikaanse optie bij benadering gevonden worden als zijnde het maximum van de premie van een Europese optie met een looptijd tot de eerste dividenddatum en de premie van een Europese optie met een looptijd die gelijk is aan de Amerikaanse optie. Voordelen van Amerikaanse opties – Openingstijden Amerikaanse beurzen; – Liquiditeit van opties; – Aanbod van opties ( meer dan 3.000 aandelen die opties hebben) Opties Europese stijl Indexopties, zoals opties op de AEX-index, behoren tot de Europese stijl. Uitoefening geschiedt alleen op basis van ‘cash settlement’. Dit houdt in, dat alleen in contanten wordt afgerekend. De onderliggende waarde kan niet worden gekocht of verkocht. Omdat de AEX-index uit 25 verschillende aandelen is samengesteld is het ondoenlijk om al deze stukken te leveren dan wel te kopen. Daarom wordt gekozen om bij uitoefening van deze AEX-indexoptie af te rekenen in contanten. Opties worden in Nederland verhandeld op de Optiebeurs van Euronext Amsterdam. Het is hier mogelijk om voor een aantal verschillende onderliggende waarden opties te verhandelen. Onderstaand hebben wij het verschilen van de Amerikaanse opties en Europese opties in een overzicht geplaatst.  

09 Mar 2017 Lees verder

Opties

In dit artikel over opties leggen wij u uit wat opties zijn. Tevens bekijken we hoe opties zijn ontstaan en hoe dit instrument is opgebouwd. De volgende aspecten komen aan bod. Wat zijn opties Soorten opties Voorwaarden Het kopen van opties Het kopen van een calloptie Het kopen van een putoptie Opties verkopen Het schrijven van een callotpie Het schrijven van een putoptie Wat zijn opties? Opties zijn een derivaat. Derivaten zijn financiële producten waarbij de waarde ervan is afgeleid van een ander financieel product, de onderliggende waarde. De waarde van een optie is dus afhankelijk van de waarde van de onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan van alles zijn, een aandeel, index, rente, valuta, etc.. Opties gebruikt men om in te kunnen spelen op een bepaalde koersbeweging of om er juist tegen beschermt te zijn. De optie is een contract dat twee partijen met elkaar afspelen. De koper van het optiecontract verwerft het recht om gedurende de looptijd of op een bepaald moment in de toekomst de onderliggende waarde te mogen kopen of verkopen aan de tegenpartij, dit heet fysieke levering. Afhankelijk van de onderliggende waarde zal bij een cash settlement de afwikkeling van het contract zijn. Bij een cash settlement wordt het verschil gecompenseerd tussen de waarde van het onderliggende product en de vooraf afgesproken prijs (uitoefenprijs of strike). De koper betaalt voor het contract een bedrag dat de optiepremie wordt genoemd. De verkoper, die ook wel schrijver wordt genoemd, ontvangt deze premie. Twee soorten opties Er worden twee soorten opties onderscheiden: calltopties en putopties. Een calloptie geeft de koper ervan het recht om een bepaalde financiële waarde te mogen kopen tegen de uitoefenprijs gedurende de looptijd of op een bepaald moment in toekomst, of om een geldbedrag te ontvangen in het geval van een cash settlement. De schrijver gaat de plicht aan om de onderliggende waarde te leveren, of om een geldbedrag te leveren. Een putoptie geeft de koper het recht om een product te mogen verkopen gedurende de looptijd, of op een bepaald moment in de toekomst, of een geldbedrag te ontvangen in het geval van cash settlement. De schrijver gaat de plicht aan om de onderliggende waarde te kopen, of om een geldbedrag te leveren. Of een optie gedurende de looptijd of op een bepaald moment in de toekomst kan worden uitgeoefend, hangt af van het type optie. Er zijn Amerikaanse opties en Europese. Amerikaanse opties kunnen gedurende de looptijd uitgeoefend worden. Europese opties kunnen enkel aan het einde van de looptijd uitgeoefend worden. Dit betekent niet dat Europese opties tussentijds niet verhandeld kunnen worden. Aandelenopties zijn van het Amerikaanse type, daarentegen zijn opties op een index van het Europese type. Opties kunnen zowel in het openbaar verhandeld worden op de beurs, waar de contracten gestandaardiseerd zijn. Tevens kunnen twee partijen ook zonder tussenkomst van de beurs een optiecontract met elkaar sluiten. Dit worden Over-the-counter(OTC) opties genoemd. Hierbij maken de partijen zelf de voorwaarden uit. Voorwaarden De voorwaarden hebben betrekking op contractgrootte, looptijd en de uitoefenprijs. Zo hebben optiecontracten doorgaans betrekking op meer dan een keer de onderliggende waarde. In het geval van aandelen gaat het optiecontract om 100 aandelen. Een optie de EUR/USD-koers heeft een contractgrootte van €20.000. Standaardoptie hebben een looptijd van minstens een maand tot maximaal vijf jaar. Er zijn echter ook dagopties en weekopties beschikbaar. De uitoefenprijs is de prijs waartegen afgerekend wordt. Als de looptijd van een optie afloopt, heet dit expiratie. M.u.v. dag- en weekopties expireren opties altijd op de derde vrijdag van maand waarin ze expireren. Dit is wereldwijs zo geregeld.   Het kopen van opties De koper van de optie betaalt een premie en verwerft daarmee een recht. Een koper weet van tevoren precies hoeveel hij maximaal kan verliezen, namelijk de premie die hij betaald heeft. Ook al zal de verwachting helemaal niet uitkomen, dan zal de koper nooit meer kunnen verliezen dan premie. In een twee voorbeelden wordt toegelicht hoe het kopen van opties werkt. Zowel de calloptie als de putoptie wordt besproken. In het voorbeeld is Unilever de onderliggende waarde met een koers van €40. Let op dat een optiecontract op aandelen altijd om 100 aandelen gaat. De prijs van een optie zal dus maal 100 gedaan moeten worden. Het kopen van de calloptie De koper van een calloptie zal de verwachting hebben dat het aandeel zal stijgen. Een belegger verwacht inderdaad een stijging van het aandeel Unilever. Hij verwacht dat het aandeel €45 zal doen, maar hij wil er niet €4.000 in investeren. Om toch van deze verwachte stijging te profiteren koopt hij daarom calloptie van maart 2017 met een uitoefenprijs van €42,-. Deze optiekoers is €1,45, dus het kost de belegger €145,-. Het aandeel is op expiratie in maart €47 waard. De belegger zal zijn optie uitoefenen, want hij koopt daarmee 100 aandelen voor €4.200 terwijl ze €4.700 waard zijn. De belegger heeft een winst behaald van €355,-, namelijk de €500,- winst min de optiepremie van €145,-. Het aandeel heeft per saldo niet bewogen en is nog steeds €40,-. In dit geval zal de belegger de optie niet uitoefenen, het aandeel kan namelijk voor €40,- gekocht worden, dan zal de belegger de aandelen niet tegen uitoefenprijs kopen. De belegger heeft een verlies van €145,-. Unilever is gedaald in waarde naar €34,-. Ook in dit geval zal de belegger de optie niet uitoefenen en heeft hij €145,- verlies gedraaid. Had de belegger echter de aandelen gehad, dan had hij een verlies van €600 gehad, aanzienlijk meer. De koper van een calloptie beperkt dus zijn winst als de verwachting uitkomt, echter als het aandeel de andere kant op gaat, is de belegger enkel de premie kwijt. Als het aandeel niet beweegt is dat het meest vervelend. De aandelenbelegger zal geen winst, maar ook geen verlies hebben gemaakt, maar de optiebelegger is €145,- kwijt. Het kopen van een putoptie De koper van een putoptie verwacht dat de aandelen die hij in bezit heeft, zullen dalen in waarde en hij wilt zich daartegen beschermen. Een belegger verwacht een daling van het aandeel Unilever en koopt een putoptie om zich daartegen te beschermen. Hij koopt een putoptie met de uitoefenprijs €38 met een expiratiedatum van maart 2017. Deze optie kost €1,54, de belegger betaalt €154 voor deze optie. De verwachting komt niet uit, het aandeel stijgt naar €44,-. Hij zal de optie niet uitoefenen, want hij €44 krijgen per aandelen. Op zijn aandelen verdiend hij €400, maar zijn optie is waardeloos. Hij heeft dus een resultaat behaald van €246,-. Had hij geen putoptie gekocht, dan had hij de volle €400 verdiend. Het aandeel heeft per saldo niet bewogen en is nog steeds €40. De belegger heeft geen resultaat behaald op zijn aandelen, maar wel is de optie waardeloos. De belegger heeft dus een verlies van €154 gemaakt. Had hij alleen de aandelen gehad, dan had hij niets verdiend, maar ook niet verloren. De verwachting komt wel uit, het aandeel is gedaald tot maar liefst €32,-. Gelukkig mag de belegger vanwege zijn optie, zijn aandelen verkopen voor €38,-. De belegger maakt een verlies van €200 op zijn aandelen. Daarbij komt ook nog de optiepremie van €154. Het totale verlies van de belegger is €354,-. Had hij geen putoptie gekocht, dan was zijn verlies veel groter geweest, namelijk €800. Door een putoptie te kopen heeft de belegger de schade beperkt. De koper van een putoptie heeft liever dat het aandeel stijgt en neemt voor lief dat hij dan zijn winst beperkt, echter mocht het aandeel naar verwachting inderdaad dalen, dan is de belegger enigszins beschermt. Doet het aandeel niets, dan is de putoptie voor niets geweest en heeft hij voor niets de premie betaald. Opties verkopen Opties verkopen wordt doorgaans schrijven genoemd. De schrijver ontvangt de premie die koper moet betalen voor de optie. Voor de schrijven van de optie staat maximale winst van tevoren vast, namelijk de ontvangen premie. Het potentiële verlies is oneindig in het geval van callopties en beperkt, maar omvangrijk in het geval van een putoptie. Met twee voorbeelden wordt het schrijven (verkopen) van optie uitgelegd. In de voorbeelden is het aandeel Unilever de onderliggende waarde met een koers van €40,- Let op dat een optiecontract op aandelen altijd om 100 aandelen gaat. De prijs van een optie zal dus maal 100 gedaan moeten worden. Het schrijven van een calloptie Iemand die een calloptie schrijft heeft de verwachting dat het aandeel niet veel zal bewegen. De schrijven zal extra rendement willen maken op zijn aandelen door een calloptie te schrijven. De belegger verwacht in dit geval dat het aandeel Unilever over zes maanden nog steeds €40,- doet. Om een beetje lucht te hebben, schrijft de belegger de 44 callopties van maart 2017. Deze optie kost €0,76, dus het levert de belegger een premie van €76 op. Het aandeel is opgelopen tot €47,-. Dit zal betekenen dat de schrijver de aandelen zal moeten leveren voor €44 per stuk. De schrijver behaald €400,- aan koerswinst, het verschil tussen €40 en €44. Daarbij heeft de schrijver ook nog €76 aan premie ontvangen. De schrijver verdient hier dus €476,- aan. Had hij geen calloptie geschreven, dan had hij een winst van €700 gemaakt. Het aandeel is per saldo niet veranderd. De schrijven van de optie hoeft niets te leveren, want de koper zal de optie niet uitoefenen. Wel heeft schrijver €76 verdiend aan de premie. Had hij niet geschreven, dan had hij niets verdiend of verloren. Het aandeel is gedaald in waarde naar €34. De schrijver heeft een verlies op zijn aandelen van €600,-, maar hij heeft wel €76 verdiend aan de calloptie die in dit geval niet zal worden uitgeoefend door de koper. Het verlies is €524,-. Had hij niet geschreven, dan was zijn verlies €600,-  geweest. De schrijver van een calloptie zal zijn winst beperken als het aandeel voorbij de uitoefenprijs stijgt. Daarentegen maakt hij wel rendement als er niets gebeurd en is zijn verlies kleiner als het aandeel in waarde daalt. Het schrijven van opties kan er risicovol zijn vanwege een onbeperkt verlies, daarom is het verstandig om dit nooit ongedekt te doen. In dit voorbeeld is de schrijver gedekt, omdat hij de onderliggende waarde in bezit heeft. Het schrijven van een putoptie De schrijver van optie heeft de verwachting dat het aandeel zal gaan stijgen in waarde of gelijk zal blijven. De schrijven hoeft de aandelen niet te hebben, maar wil wel profiteren van een eventuele stijging of dat het aandeel gelijk blijft. Een speculant verwacht dat het aandeel licht zal stijgen en wilt daarvan profiteren, zonder dat hij de aandelen hoeft te kopen. Daarom schrijft hij de putoptie van maart 2017 met een uitoefenprijs van €38, die kost €1,50. Dit levert de schrijver €150,- op. Het aandeel stijgt licht, van €40,- naar €42,-. De speculant steekt de volledige €150 aan premie in zijn zak. De koper van de putoptie zal namelijk geen gebruik maken van de optie, omdat hij de aandelen voor meer dan €38 kan verkopen. Had de speculant de aandelen gekocht, dan had hij €200 verdiend. Het aandeel blijft gelijk op €40,-. Ook in dit geval steekt de speculant de volledige €150,- in zijn zak. Had hij de aandelen gekocht, dan had hij geen rendement gemaakt. Het aandeel daalt in waarde naar €36,-. De schrijver zal nu worden aangewezen door de koper van putoptie om zijn aandelen te kopen voor €38,-. Omdat de schrijver een verplichting daartoe is aangegaan, moet hij de aandelen kopen. Op die aandelen maakt de schrijver direct een verlies van €200 omdat de werkelijk koers op €36 staat. Hij heeft wel €150,- premie ontvangen en dus heeft de speculant per saldo een verlies van €50. Had hij de aandelen gekocht, dan had hij €400 verloren. De schrijver van putoptie komt vooral in de problemen als de koers van de onderliggende waarde hard daalt, maar zal altijd minder verliezen als hij de aandelen zelf had gekocht. Als het aandeel echter hard stijgt, dan kan hij niet volledig profiteren van de stijging, omdat hij zijn winst enkel uit de premie kan halen.  

09 Mar 2017 Lees verder

Kennispartners