Kennisbank

Op onze blogpagina, ook wel Kennisbank genoemd, kun je alle gratis artikelen vinden over beleggen. 

Er zijn meer dan 350 blogs geschreven over diverse onderwerpen.

Doe er je voordeel mee en verbreed je kennis. 

Aandelen, hoe werken ze?

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Het begrip ‘kapitaal’ is een synoniem voor het uitgegeven aandelenkapitaal van de onderneming. De waarde van het aandelenkapitaal van een onderneming wordt uitgedrukt in een nominale waarde. De nominale waarde heeft niets te maken met de beurskoers van een aandeel. Naast de nominale waarde heeft een onderneming en daarmee ook het aandeel een intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van deze onderneming. Maar hoe werken aandelen? Aandelen handelen Aandelen van beursgenoteerde bedrijven zijn via een broker of bank pas te verhandelen op het moment dat een bedrijf genoteerd staat aan de beurs. Bedrijven kunnen nieuwe aandelen verkopen aan beleggers. Dit heet aandelenemissie; het uitgeven of in omloop brengen van nieuwe aandelen. Dit gebeurt vaak met de bedoeling om het geld wat de aandelen oplevert te gebruiken voor investeringen of om bijvoorbeeld leningen af te lossen. De aandeelhouders van het bedrijf kunnen dan aandelen kopen en verkopen. Om ze te kopen moet een beginnende belegger eerst een account aanmaken bij een broker. Een broker is een persoon of instantie die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. Aandelen zijn een voorbeeld van effecten, maar hieronder vallen bijvoorbeeld ook obligaties en opties. Wat is een aandeel? Een aandeel is letterlijk een aandeel binnen een bedrijf. Het is een bewijs van mede-eigendom. Met een aandeel heeft de bezitter ervan zeggenschap binnen een bedrijf. Alle aandeelhouders binnen een bedrijf kunnen op financieel gebied worden gezien als eigenaren van een bedrijf. Juridisch gezien zit dat anders, daarin zijn ze geen eigenaar van een het bedrijf. Met een aandeel in een bedrijf deelt de aandeelhouder de winst van het bedrijf met de andere aandeelhouders, maar deelt hij ook de risico’s. Op het moment dat een bedrijf verlies draait, dan kan het zijn dat de aandeelhouder geen beloning krijgt over zijn aandeel.

Verhandelbare aandelen in een Naamloze Vennootschap Alle op de beurs verhandelbare aandelen zijn aandelen in een Naamloze Vennootschap. De bezitter van een aandeel is dus voor een deel eigenaar van een onderneming. We noemen deze persoon aandeelhouder. Een N.V. waarvan de aandelen op de beurs verhandelbaar zijn, noemen we een uitgevende instelling of emittent. Een aandeelhouder heeft op de beurs een bedrag betaald voor zijn aandeel of aandelen. Hij heeft door het kopen van de aandelen een aantal rechten ten opzichte van de uitgevende instelling verkregen. Hij heeft onder andere recht op: Medezeggenschap in de onderneming. Een beursgenoteerde onderneming moet elk jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) organiseren. Hier mogen alle aandeelhouders van de onderneming stemmen over belangrijke beslissingen van het ondernemingsbestuur. Een aandeel in de winst. Maakt de onderneming winst, dan heeft elke aandeelhouder recht op een gedeelte van deze winst. Deze winstuitkering heet dividend Soorten aandelen Er bestaan verschillende soorten aandelen. De meest voorkomende soorten zijn: Gewone aandelen; Certificaten van aandelen; Prioriteitsaandelen; Preferente aandelen; Cumulatief preferente aandelen Waarde Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement behalen. Als aandeelhouders heb je geen recht op een vaste uitkering van geld op je aandeel. Twee soorten rendement Door de handel in aandelen verandert de waarde (koers) constant. Voor aandeelhouders is het fijn als de koers flink stijgt. Dit betekent dat de waarde van het aandeel stijgt. Aandeelhouders kunnen op twee manieren rendement, het resultaat van hun belegging, ontvangen over hun aandeel. Ten eerste de eventuele stijging van de waarde van het aandeel. Beleggers bezitten op dat moment het aandeel, dus de waarde van hun aan aandeel gaat omhoog. Op het moment dat de aandeelhouder het aandeel verkoopt voor een hoger bedrag dan waarvoor hij het zelf kocht, dan maakt hij winst. Ten tweede de uitkering van een deel van de winst van het bedrijf aan de aandeelhouder. Dit heet het dividend. Bedrijven hoeven geen dividend uit te keren. Zij kunnen er ook voor kiezen om met dit geld een investering te doen in het bedrijf. Wil jij meer weten over de werking van de financiële producten? Via onderstaand formulier krijgt u toegang tot onze 6-daagse cursus en leert u de basis van het beleggen. Aandelen dividend in het kort De ontvangst van dividend is niet zeker, omdat het behalen van winst niet zeker is. Wordt er echter dividend uitgekeerd door de onderneming dan wordt er per aandeel een bepaald bedrag aan dividend uitgekeerd. Er zijn meerdere manieren om dividend uit te keren aan de aandeelhouders: Cash dividend, waarbij de aandeelhouder een bepaald geldbedrag ontvangt Stock dividend, de aandeelhouder krijgt in dit geval het dividend uitgekeerd in aandelen. Is het dividend bijvoorbeeld 5 % dan krijgt de aandeelhouder per elke 100 aandelen 5 nieuwe aandelen. Keuze dividend, de belegger heeft de keuze uit de eerste twee mogelijkheden. Sommige ondernemingen keren voor het einde van het boekjaar dividend uit aan de aandeelhouders. Deze tussentijdse dividenduitkering noemt men interim-dividend. Het aan het einde van het boekjaar uitbetaalde dividend is het slotdividend. Ondernemingen die interim-dividend uitkeren, verrekenen dit met het slotdividend. Er zijn ook ondernemingen die alleen slotdividend uitkeren. Het bedrijf waarvan de financiële producten zijn, kan winst maken, waarna de koers van de aandelen dus stijgt. Het bedrijf kan ook verlies maken, waardoor de waarde daalt. Ook het dividend is dan niet meer gegarandeerd. Aandelen selecteren Beleggers die beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen kunnen slechts een schatting maken hoeveel dividend zal worden uitbetaald en hoe de beurskoers van het aandeel zich zal ontwikkelen. Zowel de koers van het aandeel als de dividendopbrengsten zijn, vooral op lange termijn, in hoge mate afhankelijk van de winstverwachting van een beursgenoteerde onderneming. Die op zijn beurt al dan niet wordt beïnvloed door bijzondere baten en / of lasten. Alvorens te gaan beleggen in aandelen is het dan ook goed om eerst onderzoek te doen naar de toekomstkansen van het bedrijf waarin u wilt gaan beleggen, de verwachte winstontwikkeling van de onderneming, de solvabiliteitspositie van het bedrijf (kunnen de schulden wel betaald worden, nu en in de toekomst), de kansen voor de bedrijfstak als geheel waarin de onderneming opereert, de stand van de economie, etc. Indien u deze factoren gaat onderzoeken houdt u zich bezig met fundamentele analyse. U kunt in principe door middel van een tweetal basisstrategieën een beleggingsportefeuille opbouwen: de top-down of de bottom-up strategie. (uiteraard zijn er ook combinaties mogelijk) Top-down-strategie Bij de top-down-strategie zijn macro-economische factoren (omgevingsfactoren) doorslaggevend voor de beleggingskeuze. U bepaalt op basis van macro-economische factoren in welk land u wenst te beleggen. Vervolgens maakt u een keuze van bedrijfstak of sector per land. Pas daarna volgt  de uiteindelijke keuze in welke beursgenoteerde onderneming u wilt gaan beleggen. Schematisch: Land => Sector => Aandeel Door verdergaande mondialisering, speelt de landenselectie een steeds kleinere rol. Een bedrijf als Ahold haalt bijvoorbeeld 60% van haar omzet buiten Nederland. Het feit dat Ahold statutair in Nederland is gevestigd, speelt voor de selectie een ondergeschikte rol. Bottum-up-strategie De bottom-up-strategie gaat er vanuit dat macro-economische factoren per land niet meer doorslaggevend zijn. Het belang per land binnen een economisch blok zoals bijvoorbeeld alle westerse economieën neemt steeds verder af. Als bottom-up belegger start u met een selectie van aandelen, zonder rekening te houden met de bedrijfstak of het land waar de ondermening is gevestigd. Daarna worden de andere selectiecriteria ingevuld. Uiteraard wordt wel een minimaal of maximaal gewicht per sector of land toegedeeld. Schematisch:   Aandeel => Sector => Land Ook kunt u een strategie hanteren waarbij u start bij de sectorselectie, waarbij u vervolgens de beste aandelen in die betreffende sector probeert te selecteren. In dit geval probeert u in te spelen op trends. Van belang bij deze strategie is niet alleen het hebben van een lange adem, maar ook dat u de nodige risico’s durft te nemen. Indien u overigens aan de hand van de koersontwikkeling uit het verleden de toekomst probeert te voorspellen houdt u zich bezig met Technische analyse. Zowel fundamentele als technische analyse zullen later in deze syllabus nog aan de orde komen. Tips: U moet aandelen kopen als u weet dat ze laag staan maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te kopen. U moet aandelen verkopen als u weet dat ze te hoog staan maar u nog niet emotioneel in staat bent om ze te verkopen.

11 Apr 2017 Lees verder

Ponzi Scheme

In beleggersland komt u waarschijnlijk regelmatig termen tegen waar u het bestaan niet van wist. Zo is de term Ponzi Scheme er waarschijnlijk één van. Wat is het Ponzi Scheme Met ponzifraude wordt de schijn gewerkt van zeer lucratieve beleggingen. Hierdoor worden er steeds meer gegadigden aangetrokken. De deelnemers van een Ponzi Scheme moeten een bedrag  inleggen waarop hoge rendementen worden voorgespiegeld. De revolutionaire beleggingsmethode die wordt voorgespiegeld bestaat vaak helemaal niet. Het geld van de deelnemers wordt niet gebruikt om te investeren in beleggingen. De schijn wordt opgehouden door dat er rendementen worden uitgekeerd. Wat de deelnemers niet weten is dat de uitgekeerde rendementen afkomstig zijn uit de inleg van nieuwe deelnemers. Bedenker van het Ponzi Scheme Charles Ponzi (oplichter) Charles Ponzi geboren op 3 maart 1882 in Italië was een Italiaanse immigrant in de Verenigde staten. Deze Italiaan is de bedenker van het Ponzi Scheme. Deze techniek gebruikte hij in  de jaren 20 van de vorige eeuw om geld te verdienen. Hij stond bekend als oplichter en naderhand hebben ze deze manier van oplichten naar hem vernoemd. Overeenkomsten met Piramidespelen Bij Piramidespelen moeten deelnemers nieuwe deelnemers aanbrengen om geld te verdienen.  Bij het Ponzi Scheme worden de deelnemers aangetrokken door de organisatoren/oprichters. Deelnemers krijgen niet zoals bij een piramidespelen een vergoeding voor het aantal nieuwe deelnemers dat ze aanbrengen maar een beloning voor de grote van hun inleg en de duur dat ze hun inleg vast zetten. Door deze structuur kan een Ponzi Scheme makkelijk worden vermomt tot beleggingsproduct.

Duur van een Ponzi Scheme De ponzifraude kan blijven bestaan zolang er nieuwkomers geld in de "belegging" steken en hopen op hoge rendementen. Voorbeeld van een Ponzi Scheme Meneer Pieterse start een ponzifraudeschema en belooft aan de deelnemers een rendement van 50% per maand. Meneer A en meneer B stoppen beiden €1.000,- in de belegging. Meneer Pieterse ontvangt €2.000,- Na 1 maand betaald meneer Pieterse meneer A en B hun inleg + de afgesproken 50% rendement uit. Meneer Pieterse heeft nu een negatief saldo van €1.000,- In de 2e maand gaan A en B vertellen over hun fantastische beleggingen en al snel melden meneer C,D,E,F en G zich aan voor een bedrag van totaal €5.000,-. Meneer Pieterse ontvangt €5.000,- en staat nu op een bedrag van €4.000,- in de 3e maand worden C,D,E,F en G uitbetaald  en worden er nog eens 20 nieuwe deelnemers ingeschreven voor een bedrag van €20.000,-. Meneer Pieterse heeft nu €24.000 in kas waardoor hij meneer C,D,E,F en G kan uitbetalen (€7.500). Na de 4e maand worden er geen nieuwe deelnemers meer gevonden waardoor de 20 nieuwe deelnemers hun bedrag kwijt zijn. Meneer Pieterse verdwijnt met de winst van €16.500,-. Omdat bij ponzifraude de baat voor de kosten gaan zal de oprichter de opbrengsten zelf makkelijk kunnen betalen. De oprichter zal zelf een groot bedrag hieraan overhouden. Daarnaast zal de oprichter er alles aan doen om het rendement niet in cash uit te keren maar de deelnemers overtuigen om het nog een maand te laten staan. Zolang mensen niet hun cash + rendement opvragen kan oprichter dit jaren lang volhouden. Vaak krijgen deelnemers vervalste bankafschriften voorgeschoteld waarop mooie rendementen te zien zijn. Zodra een groot deel van de deelnemers het geld terug wilt heeft de oprichter een probleem en zal deze proberen te vluchten met het geld. Vaak wordt dan pas de belegging aangeschreven als fraude. Wordt het nog gebruikt? Helaas zijn er nog steeds bedrijven die op deze manier snel veel geld proberen te verdienen. Laat u daarom nooit verleiden door maandelijkse rendementen die te mooi om waar te zijn worden verkocht. U herkent zo'n bedrijf vaak aan de hoge maandelijkse rendementen en de vraag om u geld steeds op nieuwe vast te laten zetten voor nog meer rendement. Zoals benoemd in het voorbeeld weet u nu waarom deze bedrijven dat doen.

11 Apr 2017 Lees verder

No problem, Time to Sell

No problem, Time to Sell   De aandelenmarkten zitten nog in een rustig stijgend ritme. Het sentiment is positief en analisten voorzien nog veel meer stijging. De volatiliteit is extreem laag en er lijkt niets aan de hand. Waarom dan juist nu Time to Sell ? In de Engelse taal bestaat er een woord dat de huidige status van de markt goed beschrijft Complacency. Zelfgenoegzaamheid is de vertaling volgens Google. Momenteel lijkt alles koek en ei en gaan we lekker slapen zonder ons ook maar ergens zorgen over te maken. De economische groei in Europa trekt aan, althans in veel landen. Er zijn geen thema’s waar de markt echt wakker van ligt. Al anderhalf jaar lang wordt ieder potentieel probleem weggepoetst door TINA. (There Is No Alternative). Dankzij de door god gezonden godenzoon meneer Trump komt alles goed. Hij gaat stimuleren en niet zo’n beetje ook. Wie de rekening betaalt is niet van belang, in iedere geval niet op dit moment. Zelfs een renteverhoging door de Fed kan de boel niet in de war schoppen. Zonder paniek te veroorzaken wordt het monetaire experiment 180 graden gedraaid. Na anderhalf jaar panisch te hebben gereageerd zodra het R-woord ook maar werd genoemd, vindt de markt het plotseling juist goed nieuws dat de rente stijgt. No problem. Dankzij de Nederlandse kiezers is het populisme dood en onder controle.  De Brexit is tot nu toe goed nieuws voor de Britten, waarmee het beter gaat dan ooit tevoren. Het financiële Armageddon dat werd voorspeld door de economen is niet aan de orde, kortom no problem. In Amerika wordt de tweedeling in de maatschappij steeds groter en stijgen de schulden tot aan het plafond. Het gaat goed en sinds Trump zelfs veel beter en dan moet de echte boost van de president nog komen, oftewel no problem. Dan is er nog een bankencrisis in Italië waarbij alles onder controle lijkt en over de enorme schuldenproblematiek van China wordt al helemaal niet meer gesproken. Zoals u begrijpt gaat het fantastisch in de (financiële) wereld. En daar zit nu juist mijn onbehagen. Het is dit bijna ”perfecte goldilock-achtige” scenario dat mij enigszins zorgen baart. Onderhuids weet je dat het niet klopt. Het voelt unheimisch aan op de financiële markten en dat wat mij betreft al een tijdje overigens. Het geeft mij een deja-vu gevoel met de jaren negentig van de vorige eeuw. De markt gedraagt zich alsof het nooit meer gaat dalen. De waarderingen voor aandelen zijn inmiddels behoorlijk opgelopen. Volgens de Case-Shiller index staat de P/E ratio voor de markt rond de 30. Dat is een niveau dat slechts twee keer eerder in de geschiedenis werd bereikt, en mag u raden wanneer. Dan zijn er nog de analisten die Ieder dipje meteen omtoveren tot een buying opportunity. Hele volksstammen parkeren inmiddels hun niet renderende cash in ETF’s. Iedereen is op zoek naar rendement en zelfs de massa gaat meedoen. Zodra de massa iets ontdekt is dat voor mij een serieus waarschuwingssignaal. De aandelen en obligatiemarkten zijn momenteel een crowded place. Dat zorgt straks voor problemen wanneer iedereen door dezelfde deur naar buiten wil. De lage volatiliteit is een ander opmerkelijk fenomeen. Deze noteert rond historische dieptepunten en dat is een kans. Langlopende opties zijn momenteel relatief goedkoop. En aangezien zij mij altijd geleerd hebben dat je iets moet kopen als het laag is lijkt mij dit een logisch moment. Overbodig te zeggen dat het volgens mij dus nu tijd is om bescherming te kopen en/of aandelenbezit te verkopen. Ik neem nu de beslissing om het feest te verlaten nu het nog gezellig is en daarbij moet ik altijd denken aan Baron Rotschild. Hem werd meerdere keren gevraagd naar het geheim van zijn succes op de aandelenmarkt. ”Ik heb geen geheim” zei hij steevast, “of het moet zijn dat ik altijd te vroeg verkocht heb”. P.S. De crash van 1929 ging overigens aan hem voorbij.

06 Apr 2017 Lees verder

Ieder herstel een sell

Met een klassiek climax signaal hebben de aandelenmarkten een top geproduceerd die voorlopig niet gebroken gaat worden. Voor ons was het wachten op een bevestiging van de topvorming. De vermoeidheidsverschijnselen waren met name in de Amerikaanse aandelenindices waarneembaar. Gisteren is die topvorming er geweest en de correctie op de Trump rally kan daarmee beginnen. Voor de S&P 500 verwachten wij een snelle daling naar de zone 2.280/2.300. De Nasdaq index kan procentueel een nog grotere tik terug laten zien. Bij de grote jongens uit deze index ( Apple, Amazon, Facebook)  is gisteren een duidelijk MADIWODO patroon geproduceerd. In de wekelijkse marktupdate van a.s. zondag zullen wij dit uitgebreid bespreken. De Europese aandelenindices konden gisteren aan het begin van de middag nog nieuwe toppen bereiken, binnen de stijgende trend van de afgelopen periode. De stemming sloeg echter behoorlijk om en het resulteerde ook bij deze indices in een patroon van klassieke uitputting. Voor de AEX is een tik terug te verwachten waarbij de daling snel en fel kan zijn. Een eerste tussenstation is 506 waarna 500 en uiteindelijk 491 het eindstation van de correctie kan zijn. De toppen van januari zullen dan getest gaan worden en hier bevindt zich een serieuze steunzone. Trading technisch is ieder herstel een sell. De kans is groot dat de eerste tikken zonder al te veel herstel zullen plaatsvinden. Mocht er toch een herstel plaatsvinden, dan zijn zeker de eerste 3 tot 5 handelsdagen met herstel een kans om een short positie in te nemen. De stop loss voor het innemen van een short in de AEX plaatsen wij op dit moment op 516. Een doorbraak van 519 zet het licht voor de kopers op groen. Wij schatten echter in dat dit voorlopig niet aan de orde zal zijn. De winnaar van gisteren was met name de Amerikaanse obligatiemarkt. De rente voor 10-jarige leningen is na een kort uitstapje boven 2,5% weer teruggevallen onder dit niveau. De risk-off beweging zal ervoor zorgen dat in eerste instantie de rente verder daalt. In Europa is een soortgelijke beweging waar te nemen. De Duitse Bunds zitten nog steeds gevangen in de grote zijwaartse bandbreedte. De onderkant is inmiddels stevig aangestampt en ligt rond 158.50. De bovenkant bevindt zich voor de korte termijn op 161.00. Op het valutafront verwachten wij dat de weerstand bij de Euro-USDollar rond 1.0820 stevig getest zal worden. Wij houden serieus rekening met een doorbraak en een verdere stijging van de Euro. De goudprijs in dollars kan wellicht profiteren en verder stijgen naar de barrière rond 1.260. De daling in de olieprijs zien wij verder doorzetten richting $43 voor de WTI. Zoals wij in de marktupdate van afgelopen zondag hebben besproken, worden de productieafspraken van de Non-Opec leden niet nagekomen. Verder zal de toegenomen olieproductie in de VS voor een groot aanbod blijven zorgen. De komende periode moet uitwijzen of de vraag voldoende is om de trend te keren. De consequenties van een lagere olieprijs zullen uiteindelijk ook gevolgen hebben voor Wall Street waarbij niet alleen de olie en gassector geraakt gaan worden maar uiteindelijk ook de financials. Wilt u ook de meest recente marktupdate bekijken? Vraag dan een gratis proefperiode aan. Klik hier om een proefperiode aan te vragen

22 Mar 2017 Lees verder

Beleggers ABC

Het Beleggers ABC Het Beleggingsinstituut heeft voor u een lijst samengesteld met uitleg over de meest voorkomende begrippen in de financiële wereld.   Aandeel Waardepapier (tegenwoordig digitaal) dat het bewijs is dat u een deel van de onderneming bezit. Het geeft u het recht om mee te delen in de winst en uw stem uit te brengen in de aandeelhoudersvergadering. Veel beleggers kopen ook aandelen om hun voordeel te doen met de eventuele koersstijging. Aandeelhouder Bezitter van aandelen van een bedrijf. Aandelen index Een aandelenindex ook wel beursindex of index genoemd, is een index waar een bepaalde groep aandelen in genoteerd staat. De AEX is een voorbeeld hiervan. Dit zijn de 25 grootste genoteerde ondernemingen. Advieskoers Een indicatie van de verwachte openingskoers van de beurs die wordt afgegeven voordat de beurs open gaat. AEX Beursindex van Amsterdam waar de 25 grootste ondernemingen (met de grootste marktkapitalisatie) in genoteerd staan. Afdekken In beurstermen wordt met afdekken bedoelt dat u uw risico afdekt. Dit kunt u op twee manieren zien. De eerste is het afdekken van bijvoorbeeld uw aandelen positie. Deze wilt u beschermen tegen een daling. U kunt hiervoor een put optie kopen om het verlies af te dekken. De tweede is het afdekken van een short positie. U heeft effecten of valuta’s eerder verkocht zonder deze in bezit te hebben, maar u wilt voorkomen dat u uw plicht niet kunt nakomen. Wanneer u bijvoorbeeld een call optie schrijft. Kunt u hiertegenover de aandelen in portefeuille hebben of een call optie kopen om ervoor te zorgen dat u de stukken kunt leveren wanneer een tegenpartij hierom vraagt. AFM De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het functioneren van de kapitaalmarkten en controleert degenen die actief zijn op de markt van aandelen en andere effecten. De AFM zorgt ervoor dat alle regels die er op de beurs gelden worden nageleefd en kan ingrijpen wanneer dit niet gebeurd. AMX-index De één na grootste index (na de AEX-index) in Nederland van 25 fondsen die de grootste beurswaarde vertegenwoordigen op de Amsterdamse effectenbeurs. Het wordt ook wel Midkap genoemd. AMEX The American Stock Exchange (AMEX). Deze beurs legt zich toe op kleine en middelgrote bedrijven en heeft de op een na grootste fysieke handelsvloer. De AMEX een sterke positie in de handel van aandelen en indexaandelen Amerikaanse optie Het Amerikaanse type optie is een optie die gedurende de gehele looptijd uitgeoefend kan worden. Een tegenpartij kan dus op ieder moment van zijn recht gebruik maken. Bij zijn tegenhanger, de Europese type optie is dit niet mogelijk. Deze kan alleen aan het einde van zijn looptijd worden uitgeoefend AScX-index Afkorting van Amsterdam Small Cap Index. De derde index van Nederland achter de AEX-index en AMX-index At-the-money Dit is een term in de optie wereld. Een optie is at-the-money als de uitoefenprijs vrijwel overeenkomt met de koers van de onderliggende waarde. Wanneer u een call optie met uitoefenprijs € 40 heeft en heb onderliggende aandeel waar u de optie op heeft gekocht heeft een beurswaarde van € 40 de optie at-the-money. Niet er boven, niet er onder maar precies erop. [/fusion_toggle][fusion_toggle title="B" open="no"] Backtesten Backtesten doet u met technisch analyse patronen en indicatoren. Wanneer u een bepaald patroon of indicator afstelling heeft ontwikkeld wilt u uiteraard weten of u hier in het verleden geld mee had verdiend. U gaat deze dus backtesten op koersen uit het verleden. U kunt dan over een lange periode bekijken of uw patroon of indicator statistisch succesvol is. Barchart een barchart is een weergave vorm van een technische grafiek. De koers van bijvoorbeeld een dag wordt weergegeven met een lijn die aangeeft waar de koers die dag is geweest. Van de hoogste tot de laagste koers (de range). Het kleine verticale streepje naar rechts geeft aan wat de slotkoers van die dag is. Barrel Een barrel (vat) is de eenheid waarin ruwe olie (crude oil) wordt uitgedrukt. Dit is 159 liter per vat. BBP Bruto Binnenlands Product BBP. Dit is het totaal van alle goederen en diensten die er in een land geproduceerd worden. Het is een belangrijke economische graatmeter. Bear-markt Een beursterm voor een markt die dalende is. Er zijn Bulls en Bears op de Beurs. Een Bull markt is dus een benaming voor een stijgende markt. Beleggen Het investeren in spaarvormen, effecten, opties, onroerend goed en dergelijke, met de bedoeling daar inkomsten/rendement uit te behalen. Beleggen is dus niet alleen beleggen in aandelen of andere producten op de beurs. Dit kunt u ook doen in stenen, goud, kunst of bijvoorbeeld wijn. Beleggingsfonds Dit is een fonds waarin een grote verzameling aandelen zitten. Ook wel een mandje genoemd. Het voordeel van een beleggingsfonds is dat u met één aankoop in een keer een brede spreiding heeft. U kunt bijvoorbeeld een deel van een mandje van een fonds aanschaffen dat investeert in een bepaalde sector in een bepaald werelddeel. Wanneer u dit zelf één voor één zou moeten aanschaffen bent u veel tijd kwijt aan individueel onderzoek en veel geld aan transactiekosten. Een beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsmanager. Deze moet uiteraard wel betaald worden dus u draagt een percentage van de winst af. Dit percentage verschilt bij ieder beleggingsfonds. Beleggingshorizon U beleggershorizon is de periode waarover u wilt/kan beleggen. Dit is per persoon verschillend en is afhankelijk van meerdere factoren. Een aantal factoren zijn: Wanneer heeft u het investeerde vermogen nodig? Op welke manier belegd u, korte of lange termijn? Wat zijn uw verwachtingen over de beurs en de economie de komende tijd? Wil u uzelf indekken tegen eventuele dalingen op de beurs of blijft u gewoon zitten en hebt u genoeg tijd om te wachten tot het weer aantrekt? Dit zijn allemaal vragen die u voor uzelf moet beantwoorden en daarna kunt u uw beleggersstrategie gaan ontwikkelen. U kunt begrijpen dat de strategie van een korte termijn belegger erg verschilt van die van een lange termijn belegger Benchmark Dit is het ijkpunt waarmee u uw portefeuille vergelijkt. Dit kan bijvoorbeeld de AEX index zijn. Wanneer u het beter doet dan de AEX index en meer rendement behaald in bijvoorbeeld een jaar verslaat u de benchmark. Besloten Beleggingsfonds Beleggingsfonds dat niet vrij verhandelbaar is op de beurs. Bestens order Een bestens order is een order die u bij uw bank of broker in kunt leggen om bijvoorbeeld een aandeel te kopen. U geeft aan dat u hem tegen de beste laatprijs (laagste prijs op dat moment aangeboden) wilt kopen. De order kan dan direct worden uitgevoerd, mits de beurs geopend is. Beurs De (digitale)markt waar u kunt handelen in effecten (aandelen, obligaties, opties futures etc.). Beursindex Koersgemiddelde van alle noteringen in de inde op een bepaalt tijdstip. Voorbeeld: de AEX staat op 400 punten. Beurskoers De prijs van een fonds als gevolg van vraag en aanbod. Voorbeeld: Heineken noteert op dit moment een koers van € 52. Bewaarloon Dit is het bedrag dat banken en brokers aan beleggers in rekening brengen als vergoeding voor het in bewaring nemen en administreren van de fondsen op de beleggersrekening. Vaak is dit een percentage van het totale vermogen dat u geïnvesteerd heeft in effecten op de beleggersrekening. Biedkoers Dit is de hoogst geboden koers voor een fonds op dat moment. Voorbeeld: wanneer u aandelen in bezit heeft kunt u deze stukken direct kwijt tegen deze prijs. Bolinger Bands Bollinger Bands is een technische indicator die bestaan uit drie lijnen. De middelste lijn is de moving average (voortschrijdend gemiddelde), Boven en onder deze middellijn bevinden zich twee lijnen die berekend worden met behulp van de standaarddeviatie (uitslagen rond het gemiddelde). Deze indicator is een maat waarmee de volatiliteit (bewegelijkheid van de koers) gemeten kan worden. De koers blijf meestal tussen de uiterste banden. Wanneer de koers aan de bovenkant uitbreekt kan dit duiden op een stijging (koopsignaal). Wanneer de koers door de onderste band gaat kan dit een verkoopsignaal zijn. Break-even point Het punt waarop u geen winst maakt maar wel uw investering er uit heeft. In het geval van een aandeel is dit dus de aankoopprijs. Brent olie Benaming voor oliesoorten die in de Noordzee gewonnen worden. Bubbel Een bubbel of zeepbel is een benaming voor een situatie waarin de prijs van een fonds ver boven de werkelijke waarde ligt. Bull-markt Een beursterm voor een markt die stijgende is. Er zijn Bulls en Bears op de Beurs. Een Bear markt is dus een benaming voor een dalende markt. Bundfuture Dit is een termijncontract op Duitse staatsleningen. Een belangrijke graatmeter voor inflatie- en renteverwachtingen in Europa. Buy-and-Hold Buy-and-hold, in het Nederlands :Kopen en houden is een term voor een beleggingsstrategie voor de lange termijn. U koopt iets en hoopt dat het op de langer termijn (meer dan vijf jaar) een goed rendement oplevert. Beleggers met deze strategie zorgen er vaak wel voor dat ze genoeg spreiding aanbrengen. Wanneer er dan fondsen tussen zitten die wat minder presteren kan dit worden opgevangen door de fondsen die boven verwachting presteren.   CAC40 Dit is de AEX-index van Frankrijk met de 40 belangrijkste Franse aandelen op de beurs van Parijs. CAC is de afkorting van Cotation Assistée Continue. Calloptie Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis: wie een koopoptie neemt op een huis heeft dat huis in feite nog niet gekocht, maar verzekert zich al wel voor een veelal korte periode van de mogelijkheid om te kopen. Voor dit recht betaalt de optiekoper in de financiële markten een bedrag aan degene die het recht verleent, de optiepremie.Een optie is een afgeleid product, ofwel een derivaat. De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product (bijv: aandeel), de looptijd, de bewegelijkheid (volatiliteit) van de prijs van de onderliggende waarde en de rente. Wie een call-optie koopt, krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt men de optiepremie. Wanneer aan het eind van de looptijd (bij expiratie) van de optie de prijs van de onderliggende waarde onder de afgesproken uitoefenprijs ligt, zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers deze onderliggende waarde goedkoper kopen dan voor de afgesproken prijs. Ligt de prijs echter hoger dan de uitoefenprijs, dan zal de optiehouder zijn rechten uitoefenen. Simpel gezegd; de koper van de call-optie speculeert op een stijging van het aandeel op termijn. Callspread Dit is een optiestrategie waarbij een calloptie wordt gekocht en een calloptie met dezelfde looptijd, maar een hogere uitoefenprijs verkocht (geschreven). Hiermee wordt ingespeeld op verwachte koersstijging van de onderliggende waarde. Bij een stijgende koers neemt de gekochte call in waarde toe. De geschreven call zal de winst beperken. De maximale winst is het verschil in de uitoefenprijzen. Het maximale risico is het geïnvesteerde bedrag. De geschreven call kan een onbeperkt risico vormen bij een stijgende koers, maar de gekochte call geeft hiervoor dekking en zorgt ervoor dat u de stukken altijd tegen de uitoefenprijs kunt kopen en eventueel daarna weer kunt leveren aan de tegenpartij van de geschreven call. Call backspread Dit is een optiestrategie waarbij er een call optie wordt gekocht en een call optie wordt geschreven met dezelfde looptijd maar een lagere uitoefenprijs wordt verkocht (geschreven). Hiermee wordt ingespeeld op een verwachte dalende of gelijkblijvende koers. De gekochte call dient als dekking voor de geschreven call die meer zal opleveren wanneer de koers daalt. Het maximale risico is hierbij het verschil in de uitoefenprijzen van de twee opties. Candlestick Candlestick is een technisch analyse grafiek. Het ziet er uit als een staafje met daartussenin een dik gedeelte (het lichaam). Het staafje steekt aan beide kanten uit, dit worden de schaduwen genoemd. Het lichaam van de candlestick stelt de open en de slotkoers voor. Als de opening hoger is dan het slot is het lichaam gevuld. Als de opening lager is dan het slot is het lichaam open. De Candlesticks zijn afkomstig uit Japan en werden in de rijsthandel gebruikt. Pas eind jaren tachtig werden ze populair onder de Technische Analisten. Wanneer er meerdere Candlesticks achterelkaar staan kunnen er patronen in worden herkend, zogenaamde koersformaties, er bestaan tientallen formaties die volgens de aanhangers van deze methode een voorspellende waarde hebben. Cashflow Dit is de nettowinst plus alle afschrijvingen van een onderneming. Dit is het geld dat er in een onderneming beschikbaar is voor investeringen, dividend en winstinhouding. Cash-settlement Cash-settlement betekent contante afhandeling in geld. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij het expireren van een optie op de AEX. U krijgt dan niet de eventuele winst (het verschil tussen de uitoefenprijs en koers van de onderliggende waarde) uitgekeerd in aandelen van de AEX maar in cash. CFD CFD staat voor 'Contract For Difference'. Een contract for difference is een financieel instrument waarbij twee partijen met elkaar afspreken om het waardeverschil van een onderliggend goed tussen nu en de toekomst met elkaar te verrekenen. Dat onderliggende goed kan van alles zijn: een vreemde valuta, een grondstof zoals olie of katoen, een aandeel, een beursindex of een obligatielening. CFD's zijn een goede belegging om geld te verdienen aan de waardeveranderingen op korte termijn in financiële markten. Waar het met aandelen maanden kan duren om een paar procent rendement te boeken, is dit met CFD's een kwestie van dagen (of korter). Met een klein bedrag kunt u al in grote posities handelen (dat komt door 'leverage') en u kunt altijd bepalen hoeveel risico u maximaal loopt. Een voorbeeld: U koopt bij een CFD broker een contract for difference op het aandeel Heineken. Het contract dat u sluit is een zogenaamde 'long' positie. Dat wil zeggen dat u speculeert op waardestijging van het aandeel. (Het tegenovergestelde is een 'short' positie; daarbij gaat u uit van een waardedaling.) Op het moment dat u de CFD koopt is de koers van Heineken aan de Amsterdamse beurs EUR. 41,00. U koopt een CFD op 100 aandelen. Hiervoor hoeft u niet werkelijk 100 aandelen te kopen (dat zou u immers 4.100 euro kosten), maar hoeft u slechts een fractie van dat bedrag (vaak 1/50 - 1/20) beschikbaar te hebben om potentiële verliezen af te dekken. Voor 100 aandelen Heineken heeft u bijvoorbeeld EUR. 82,00 nodig. Dit bedrag wordt opzij gezet. Een dag later is het aandeel Heineken met 1,5% gestegen naar EUR. 41,62. U besluit om uw winst te nemen en het contract for difference te verkopen (dit kan op elk moment). De CFD broker met wie u het contract heeft gesloten betaalt u 100 maal het waardeverschil van EUR. 0,62 uit, wat u een winst van EUR. 62,00 oplevert. Terwijl het aandeel slechts 1,5% in waarde is gestegen, heeft u 75,6% rendement geboekt op uw opzij gezette kapitaal. Niet slecht voor één dag beleggen. Chart Een ander woord voor koersgrafiek. Claim Het recht dat bestaande aandeelhouders hebben bij de uitgifte van nieuwe aandelen om de nieuwe aandelen als eerste te mogen kopen. De claim zelf kan ook op de beurs worden verhandeld. Clearing Dit is een benaming voor het afwikkelen van optietransacties en het garanderen van de verplichtingen die hieraan vast zitten. Closed end Fund Beleggingsfonds waarbij er maar een gelimiteerd aantal deelnemersbewijzen wordt uitgegeven. De waarde van deze deelnemersbewijzen is in sterke mate afhankelijk van vraag en aanbod. Commodities Commodities is een Engelse verzamelnaam voor grondstoffen of basisproducten die internationaal verhandelbaar zijn. Overwegend in derivaten als futures, CFD’s, Sprinters, Turbo’s en dergelijken. Dit kunnen allerlei producten zijn, zoals bijvoorbeeld ruwe olie en gas, basismetalen als goud, zilver, aluminium, koper, zink, nikkel en lood, maar ook voedselproducten als graan, sojabonen en zelfs vee. Conjunctuur Golfbeweging in de economie. Converteerbare obligatie Obligatie die onder bepaalde voorwaarden in aandelen van dezelfde vennootschap kan worden gewisseld. Convergentie Convergentie is een technische analyse term waarmee wordt aangegeven dat meerdere technische signalen samenvallen op of rond hetzelfde koersniveau. Het feit dat ze in dezelfde richting wijzen vergroot de kans dat de signalen juist zijn en maakt het eenvoudiger om de juiste beslissing te maken. Coupon Dit is het rentebewijs of dividendbewijs van aandelen of obligaties. Credit rating agency Credit rating agencies zijn organisaties zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse Standard & Poor's en Moody's. Dit zijn instellingen die banken en bedrijven beoordelen op hun kredietwaardigheid. Hierbij geven ze 'ratings' die variëren van de hoogste rating AAA (triple A) tot ratings als BB of lager voor risicovolle ondernemingen.   Dagorder Een order die u kunt inleggen bij uw bank of broker die voor één dag geldt. DAX Deutscher Aktienindex, de Duitse AEX met de 30 belangrijkste aandelen op de beurs van Frankfurt. Deposito In bewaring geven van geld tegen een vaste rente en een vastgestelde tijd. Deflatie Deflatie is de waardevermeerdering van geld wanneer de prijzen in de totale economie dalen. U kunt meer kopen voor dezelfde euro als in de periode daarvoor. Daarom is uw geld meer waard. Inflatie (waardevermindering is de tegenhanger hiervan. Derivaat Derivaat is een verzamelnaam voor producten als bijvoorbeeld opties, Sprinters, Turbo’s  en futures waarvan de waarde gekoppeld is aan bijvoorbeeld aandelen, indices, valuta of grondstoffen. Ook wel onderliggende waarde genoemd. Divergentie Dit is een technische analyse term die aangeeft dat indicatoren en de onderliggende koers uit elkaar lopen (divergeren). Dit gebeurd wanneer de koers van bijvoorbeeld een aandeel een nieuwe top of bodem neerzet maar de bijbehorende indicator dat niet doet. Het wordt ook wel divergentie genoemd wanneer twee beurzen die normaal gesproken aan elkaar verwant zijn dit doen. Wanneer bijvoorbeeld de AEX een top laat zien, maar de Duitse DAX dit niet doet noemt men dit ook divergentie. Dit kan een eerste signaal zijn voor een koersomslag. Echter is het altijd nog wel afwachten op een bevestiging hiervan. Dividend Dividend is een deel van de winst die een aandeelhouder periodiek krijgt uitgekeerd van de onderneming waarvan hij aandeelhouder is. Dividend uitkeren is het delen van de winst. Dividendbelasting Belasting op dividend dat in Nederland gevestigde vennootschappen verplicht zijn af te dragen. Deze wordt door de vennootschap ingehouden op de dividenduitkering als voorheffing op de inkomstenbelasting. Dividendbewijs Het bewijs dat de aandeelhouder recht heeft op dividend. Dividendrendement Het percentage rendement dat een aandeelhouder jaarlijks aan dividend krijgt uitgekeerd. DNB Afkorting voor De Nederlandse Bank. Het overkoepelende orgaan van het bankenstelsel in Nederland. Doorrollen Doorrollen is een term in de optie wereld. Hiermee wordt bedoeld dat er een huidige optiepositie wordt vervangen door een nieuwe optie met een langer looptijd of een andere uitoefenprijs. Wanneer u bijvoorbeeld een aandeel in bezit heeft die u meerdere jaren wilt aanhouden en u heeft een put optie die afloopt het einde van deze maand, kunt u een nieuwe put optie met een langere looptijd kopen (doorrollen) zodat u ook in de komende periode beschermd bent tegen een daling. Dow Jones Index De Dow Jones of DOW 30 is de verkorte benaming van de Dow Jones Industrial Average. Het is de bekendste Amerikaanse index met de 30 grootste Amerikaanse ‘’industriële’’ bedrijven. Tegenwoordig is de meerderheid van de bedrijven genoteerd in de Dow nog actief in de industriële sector.   ECB Dit is de afkorting van Europese Centrale Bank. De ECB is de centrale bank voor de Europese munt, de euro. Hoofdtaak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en daarmee dat de prijzen in het eurogebied zo stabiel mogelijk blijven. Effecten Dit is een verzamelnaam voor alle verhandelbare producten op de beurs, zoals aandelen, obligaties, opties, futures, warrants enzovoort. Effectenkrediet Rente die betaald moet worden voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij de effecten als onderpand dienen. Effectieve waarde De huidige beurskoers van een bepaald fonds. De waarde van de dag van vandaag. Eigen Vermogen Dit is het aandelenkapitaal plus alle reserves van een onderneming. Emerging Markets Dit zijn economieën die achterlopen ten opzichten van westerse landen, maar een snelle economische groei laten zien. Direct vertaald: opkomende economieën. Dit wordt vaak gezien als een interessante investeringsmogelijkheid. Echter zitten er ook veel risico’s aan verbonden. Emissie Emissie is de term voor het uitgeven van nieuwe aandelen door een onderneming. Emissiekoers Dit is de koers (prijs) waarvoor de nieuwe aandelen gekocht kunnen worden. Ook wel de uitgiftekoers genoemd. ETF Dit is de afkorting voor Exchange Traded Fund. Het wordt ook wel een indexfonds of ‘’tracker’’ genoemd. Een ETF volgt de index waarop het van toepassing bijna één op één. Een interessante mogelijkheid om met een aankoop direct te investeren in een gehele index. Makkelijker en goedkoper dan alle fondsen in een index los aan te schaffen. Uiteraard moet u net als bij een normaal beleggingsfonds ook een fee afdragen. Euribor rente Volledige benaming: European Interbank Offer Rate. Dit is het rentetarief dat kredietwaardige banken elkaar in rekening brengen voor het uitlenen van geld. Eurobonds Dit zijn obligatieleningen die in verschillende Europese landen worden verhandeld. Euronext De officiële naam is NYSE Euronext. Het is het grootste beursbedrijf ter wereld. Ook de Amsterdamse beurs op beursplein 5 is hier onderdeel van. Europese Centrale Bank Ook wel de ECB genoemd. De ECB is de centrale bank voor de Europese munt, de euro. Hoofdtaak van de ECB is het handhaven van de koopkracht van de euro en daarmee dat de prijzen in het eurogebied zo stabiel mogelijk blijven. Europese optie Een type optie van Europese stijl die alleen kan worden uitgeoefend op de expiratiedatum (einddatum) van de optie. Een optie op de AEX is hier een voorbeeld van. De tegenhanger is een Amerikaans type optie welke op ieder moment gedurende de looptijd kan worden uitgeoefend. Eurotop-100 index Index met de 100 belangrijkste aandelen op de Europese beurzen. Ex dividend Waarde van een aandeel de dag nadat het dividend is uitgekeerd. De winst (dividend) wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en is daarom niet meer binnen het bedrijf zelf. Dit wordt daarom in de koers verrekend. Exchange Traded Fund Een exchange traded fund, afgekort ETF. Het wordt ook wel een indexfonds of ‘’tracker’’ genoemd. Een ETF volgt de index waarop het van toepassing bijna één op één. Een interessante mogelijkheid om met een aankoop direct te investeren in een gehele index. Makkelijker en goedkoper dan alle fondsen in een index los aan te schaffen. Uiteraard moet u net als bij een normaal beleggingsfonds ook een fee afdragen. Exercise Dit is een term in de optiewereld. Het is het Engelse woord voor uitoefenen van een optierecht. Wanneer u een optie bezit en u wilt uw recht uitoefenen om de aandelen te kopen wordt dit ‘’exercise’’ genoemd. Expiratie Dit is de aflooptermijn van een optiecontract. Expiratiedatum Vaste datum waarop een optiecontract afloopt. [/fusion_toggle][fusion_toggle title="F" open="no"] FED Het Federal Reserve System (FED) is het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten. De Amerikaanse ECB. Net als de Europese Centrale Bank proberen zij de koopkracht te handhaven en de prijzen te stabiliseren op een manier dat dit de economie van de VS zo veel mogelijk ten goeden komt. Fibonacci Dit is een technische indicator. Fibonacci was een Italiaanse wiskundige die leefde in de 13e eeuw. Hij vond een getallen reeks waarvan het nieuwe getal steeds bestaat uit de som van de twee voorgaande getallen : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, enz. Als we een getal delen door het voorgaande dan blijkt de uitkomst steeds 1,618 te zijn. Als we een getal delen door het volgende getal dan is de uitkomst steeds 0,618. Later is ontdekt dat deze ratio's behalve op allerlei natuurkundige fenomenen ook op koersen kunnen worden toegepast en men kwam zo tot de ontdekking dat stappen vaak met de percentages 38,2%, 50% of 61,8% plaatsvinden. Fondscode Een specifieke code van een een beleggingsproduct, bijvoorbeeld een aandeel waarmee u deze kunt vinden binnen uw beleggersrekening of op het internet. Ook wel de ISIN code genoemd. Fondsmanager Dit is de persoon die de effectenportefeuille van een beleggingsfonds of beleggingsinstelling beheert. FTSE-100 index Dit is de afkorting voor Financial Times Index. London beurs waarin de 100 grootste Britse fondsen genoteerd staan. Deze index wordt daarom ook gezien als de beursbarometer voor de Engelse beurs. In de volksmond wordt deze beurs ook wel FOOTSIE genoemd. Fundamentele Analyse Fundamentele Analyse is een form van analyse op basis waarvan een belegger zijn keuze kan maken. Hieronder verstaat men de bestudering van economie, industrie en bedrijfsleven om zo de waarde van een aandeel van een bedrijf te bepalen. Deze methode is dus voornamelijk gericht op de cijfers van bedrijven en economische graatmeters. Er zijn beleggers die alleen fundamenteel analyse doen en helemaal niet naar de technische grafiek kijken. Tegenovergesteld zijn er beleggers die alleen technische analyse doen. Echter is er ook een grote groep die beide toepast. Zo gebruiken velen bijvoorbeeld fundamentele analyse om aandelen te selecteren en stellen vervolgens met behulp van technische analyse het juiste instapmoment vast. Belangrijke graatmeters voor een fundamenteel analist zijn: nettowinst, koers-winst verhouding, intrinsieke waarde per aandeel, kasstroom, solvabiliteit en enzovoort. Future Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen. In de financiële wereld is een future een afgeleid product (ofwel een derivaat). Dit betekent dat het zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product. Datgene waar de future betrekking op heeft staat bekend als onderliggende waarde. De futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties. In het geval van de aardappelfutures is bijvoorbeeld vastgelegd dat het gaat om 25.000 kilo, het ras bintje, een minimumdoorsnede van 50 millimeter, frietgeschikt en geteeld op kleibodem. Eén future-contract kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op 5000 bushels graan van een bepaalde kwaliteit of op 1000 barrels olie. De betaling vindt pas plaats aan het einde van de looptijd van het contract. Er zijn twee soorten future contracten met betrekking tot de afloop. Fysieke levering: Dit betekent dat er daadwerkelijk een transactie plaats zal vinden in het onderliggende product waarop het futurecontract betrekking heeft. En Cash Settlement: dit houdt in dat men het prijsverschil afrekent in geld. Als men een future op bijvoorbeeld de AEX index heeft gekocht en deze is gestegen, dan ontvangt men het verschil in geld en niet de onderliggende waarde.   Gap Een gap is het verschil in koerspunten tussen de slotkoers van de vorigehandelsdag en de openingskoers van de nieuwe handelsdag. Gap is het Engelse woord voor ‘’gat’’. Een gap naar boven wijst doorgaans op een sterke markt. Een gap omlaag is vaak een teken van een zwakke markt. Gedekte optie U heeft een gedekte optie wanneer uw geschreven optie is afgedekt. Dit kan bijvoorbeeld door het in bezit hebben van de aandelen of een call optie waarmee u zeker bent van het feit dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen. Gelimiteerde order Dit is een ordersoort die u kunt inleggen bij uw bank of broker waaraan u een limiet kunt meegeven. Bijvoorbeeld een minimum koers waartegen u uw aandelen automatisch wilt verkopen. Wanneer deze koers wordt bereikt, zal de order worden uitgevoerd door uw bank of broker.   Hang Seng Index Dit is de beurs index van de aandelenbeurs in Hongkong. Hedge fund Een hedge fund is een beleggingsfonds dat met een vastgestelde strategie veelal met geleend geld probeert een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Dit wordt gedaan door zowel long als short posities in te nemen in derivaten. Deze fondsen zijn speculatief van aard vanwege het hefboomeffect dat er ontstaat door het beleggen met geleend geld. Daarbij proberen deze fondsen hun risico’s zo veel mogelijk te dekken (hedgen). Hedging Het afdekken van risico’s door het gebruik van derivaten. Hefboomeffect Dit is het effect dat ontstaat bij het beleggen met geleend geld of derivaten. Doordat de investering kleiner is maar wel net zo veel verdient kan worden in euro’s ontstaat de hefboom. Een voorbeeld: U heeft een aandeel van € 20 in portefeuille. Deze stijgt met 2 euro. Dat betekend dat u 10% rendement heeft behaald. Wanneer u in een product belegd waar een deel voor u gefinancierd wordt (bijvoorbeeld een Sprinter) is uw investering lager. Stel u heeft maar 5 euro geïnvesteerd en het aandeel stijgt met 2 euro. Dan heeft u een rendement van 40% in plaats van 10%. Uiteraard kan dit ook naar beneden werken. Hold Een Engelse term voor ‘’aanhouden’’. Dit wordt vaak gebruikt in adviestermen om een fonds vast te houden. Hoofd-schouderpatroon Een hoofd-schouderpatroon is een technisch analyse patroon waarin één steunlijn (de neklijn) en drie toppen zijn te zien. De middelste top is het hoogst, het hoofd. De twee buitenste toppen zijn ongeveer even hoog, maar minder hoog dan de middelste, de schouders. Wanneer de grafiek bij de tweede schouder naar beneden doorzakt is dit een signaal voor een eventueel dalende trend. Huisfonds Beleggingsfondsen die financiële instellingen voor hun eigen klanten hebben opgericht. Een beleggingsfonds die u bij uw bank kunt kopen die ook is opgezet door uw eigen bank.   Index Verhoudingscijfer om een bepaalde ontwikkeling of een stemming weer te geven; koersgemiddelde van een vast aantal fondsen. Bijvoorbeeld de AEX index die aangeeft wat de waarde is van de 25 belangrijkste beursfondsen in Nederland. Indexoptie Een optie op bijvoorbeeld een aandelenindex. Dit is over het algemeen een optie van Europese stijl en kan aan het einde van de looptijd pas worden uitgeoefend. In de meeste gevallen vindt dit plaats in de vorm van cash settlement. Indicator Een technisch analyse tool waarmee aan en verkoop momenten kunnen worden bepaald en trends kunnen worden ontdekt. Er zijn tal van indicatoren op de markt zoals: MACD, MA, Fibonacci, RSI enzovoort. Voor meer uitleg kunt u deze opzoeken in dit woordenboek. Inflatie Inflatie is de waardevermindering van geld wanneer de prijzen in de totale economie stijgen. U kunt minder kopen voor dezelfde euro als in de periode daarvoor. Daarom is uw geld minder waard. Deflatie (waardevermeerdering) is de tegenhanger hiervan. Institutionele beleggers Grote instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen of andere grote partijen die beleggen met grote bedragen. Zij beleggen de betaalde premies van hun klanten om met als doel hier rendement mee te behalen. In-the-money (ITM) Dit is een term in de optiewereld waarmee wordt aangegeven dat een optie intrinsieke waarde heeft. Een call optie is bijvoorbeeld In-The-Money als de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefen prijs. Daarmee heeft de bezitter van de optie namelijk het recht om de onderliggende waarde goedkoper te kopen dan de marktwaarde. Intraday Het weergeven van koersgegevens over periodes kleiner dan een dag. Dit kan variëren van bijvoorbeeld 5 minuten tot 15 minuten of 1 uur. Intraday handelen betekend dus dat een handelaar al zijn posities binnen dezelfde dag weer gesloten heeft. Internationals Aandelen die op de buitenlandse beurs worden verhandeld.   Jaarrekening Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een onderneming over heen geheel boekjaar. Joint venture Engelse term voor een samenwerkingsverband tussen of meer ondernemingen.   Koersdoel Een op basis van een technisch patroon of beweging vastgesteld niveau waarmee wordt bepaalt welk niveau een fonds in de toekomst zou kunnen bereiken. Koers/winst verhouding Dit is een term die wordt gebruikt voor de waardering van een fonds op de beurs. Deze wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Het geeft dus weer hoeveel keer de winst van het bedrijf waard is op de beurs. Zo kan bekeken worden of een bedrijf bijvoorbeeld niet veel te duur of overgewaardeerd is. Korte rente Rente op een lening met een korte looptijd van één tot twaalf maanden.       Laatkoers Dit is de laagste prijs waarvoor u een effect op dat moment kunt kopen op dat moment.  Voorbeeld: wanneer u aandelen wilt komen en deze direct in bezit wilt hebben kunt u deze direct aanschaffen tegen de laatkoers. Lange rente Rente op deposito's met een looptijd langer dan vijf jaar. Leverage Dit is de Engelse benaming voor ‘’Hefboom’’ De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Zie voor meer informatie ‘’hefboom’’ in dit woordenboek. Libor rente De korte benaming voor London Interbank Offer Rate. De rente die banken onder elkaar rekenen in het bankencircuit van Londen. Lijngrafiek Een lijngrafiek is een technische analyse grafiek waarin de koersontwikkeling wordt weergegeven door de slotkoersen met elkaar te verbinden met lijnen. In tegenstelling tot een candle grafiek wordt er geen gebruik gemaakt van de openingskoers, de hoogste en de laagste koers. U kunt er dus iets minder informatie uithalen dan andere grafieken maar voordeel is wel dat hij gemakkelijker te analyseren is. Limiet Dit is de hoogste of laagste koers waartegen u een aandeel wilt kopen of verkopen. U kunt dit invoeren met een limiet order. Lokale markt Beurs index van de Euronext aandelenmarkt waar aandelen van kleinere Nederlandse bedrijven worden verhandeld. Long positie Dit is een term waarmee wordt aangegeven dat u een aandeel, optie, Sprinterpositie etc. in bezit heeft waarmee u speculeert op een stijgende koers.   MACD MACD is een technisch analyse indicator en een afkorting van Moving Average Convergence Divergence. Het is een indicator waarmee de trend kan worden gevolgd. Deze wordt gevormd door twee lijnen die gemiddelden berekenen, het 12- en 26-daags (exponentieel voortschrijdend) gemiddelde. De MACD wordt vervolgens berekend door het 26-daags gemiddelde af te trekken van het 12-daags gemiddelde. Wanneer dit meerdere malen wordt gedaan ontstaat er een lijn rondom het nulpunt. Als deze lijn het nulpunt doorkruist in opwaartse richting wordt er een koopsignaal gegeven. Als dit in neerwaardse richting gebeurd wordt er een verkoopsignaal gegeven. Mandje Een pakket aandelen of valuta's van een bepaalde samenstelling. Een mandje AEX aandelen bijvoorbeeld bevat alle aandelen die deel uitmaken van de AEX index en de precieze weging daarvan. Een AEX tracker is dus een mandje van de AEX. Margin Dit is het geldbedrag dat u op uw beleggersrekening moet aanhouden wanneer u shortposities inneemt. Wanneer u bijvoorbeeld een call optie schrijft en de aandelen niet in bezit hebt heeft u een marginverplichting. Deze verplichting legt de bank of broker u op zodat zij er zeker van kunnen zijn dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen wanneer u de aandelen zou moeten leveren en zij niet zelf hiervoor op hoeven te draaien. Marktrisico Het risico dat u loopt als bijvoorbeeld aandelenbezitter wanneer de koersbewegingen van de totale markt de koers van uw aandeel beïnvloeden. Het hoeft bijvoorbeeld niet slecht te gaan met het bedrijf van het aandeel dat u bezit, maar wanneer het algehele sentiment op de markt negatief is kan de waarde toch dalen. U krijgt dan misschien wel dividend, maar wanneer u het aandeel wilt verkopen moet u er verlies op nemen. Momentum Momentum is een technische analyse term waarmee wordt aangegeven dat er een duidelijke beweging in de koers is te zien. Bijvoorbeeld een duidelijke stijging. Een koers verliest momentum als de stijging begint af te vlakken. Moving average Dit is het Engelse woord voor voortschrijdend gemiddelde en is een technische analyse indicator. Deze indicator geeft de trend in een grafiek weer. Deze trend wordt berekend door het gemiddelde te nemen van een reeks koersen over een bepaalde periode. Door de berekeningen worden fluctuaties afgevlakt en ontstaat er een golvende lijn die de trend aangeeft. De gemiddelden zijn voortschrijdend omdat het een opeenvolging van gemiddelden betreft. Bij elke nieuwe gemiddelde wordt er een getal aan toegevoegd, en de oudste van de serie geschrapt. Midkapfondsen Fondsen die zijn genoteerd in de AMX de op de AEX na grootste aandelen index. Mixfonds Een beleggingsfonds dat belegt in allerlei verschillende beleggingsproducten zoals in aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten.   NASDAQ NASDAQ is de afkorting van National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Dit is een grote Amerikaanse index waar over het algemeen technologie fondsen aan zijn genoteerd. Netto rendement Nettorendement is het resultaat wat overblijft na aftrek van belastingen. Dit resultaat in verhouding tot het geïnvesteerde geld is het nettorendement. Nikkei-index Dit is de index van de effecten beurs in Tokio (Japan). Een belangrijke beursthermometer waar 225 fondsen aan genoteerd zijn. Nominale waarde Dit is het bedrag dat een beursproduct waard is. Bij een obligatie is dit de grootte van de schuldvordering. Bij een aandeel is dit de koers van dat moment.   Obligatie Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening. Deze kan worden uitgegeven door bijvoorbeeld de overheid of een onderneming. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een uitbreiding of een investering kan het een obligatie uitgeven op de beurs om dit te financieren. Wanneer u een obligatie koopt leent u dus eigenlijk uw geld uit aan de tegenpartij, uiteraard betaalt de tegenpartij hier een rentevergoeding voor. Er zijn bijvoorbeeld obligaties te koop met een looptijd van 10 jaar tegen 5% rente per jaar. Het is een veilig product op het eerste gezicht want u weet precies wat het u gaat opleveren. Echter zitten er ook risico’s aan vast. Een bedrijf kan namelijk ook failliet gaan en niet meer in staat zijn de schuld aan u af te lossen. Bij de overheid zal dit uiteraard niet zo snel gebeuren. Obligaties zijn ook tussentijds te verhandelen. Dus wanneer u het geld toch direct nodig heeft kunt u de obligatie ook weer op de beurs verkopen. Obligatiefonds Een beleggingsfonds dat alleen in obligaties belegd. Omkeerpatroon Dit is een  technisch analyse koerspatroon dat aangeeft dat er een omslag gaande is in de koers. Onderliggende waarde Onderliggende waarde is een term die wordt gebruikt bij afgeleide producten zoals opties, Sprinters, CFD’s of futures. Wanneer u bijvoorbeeld een optie in bezit hebt van het aandeel Heineken. Dan is de onderliggende waarde de koers van Heineken. Ongedekte optie Wanneer u een ongedekte optie in bezit heeft kan het twee dingen betekenen. De eerste: u heeft een call optie in bezit en u heeft het risico op een daling niet afgedekt met bijvoorbeeld een put optie. U heeft de positie dus niet afgedekt. In de meeste gevallen gaat het over de tweede mogelijkheid. Dat is het ongedekt schrijven (verkopen) van een optie. U bent hiermee een verplichting aangegaan. U heeft bijvoorbeeld een call optie geschreven waarmee een verplichting hebt om de onderliggende aandelen te leveren tegen een bepaalde prijs, maar u heeft deze aandelen niet in bezit. U bent dus niet gedekt tegen het risico dat u loopt. Bij een bank of broker moet u hier dan een margin voor aanhouden. Dit is een geldbedrag dat u cash op uw rekening moet laten staan waardoor de bank of broker er zeker van is dat u aan uw verplichting kunt voldoen. Openingskoers De eerste afgegeven koers van een aandeel of ander effect direct na opening van de beurs. Optie Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis: wie een koopoptie neemt op een huis heeft dat huis in feite nog niet gekocht, maar verzekert zich al wel voor een veelal korte periode van de mogelijkheid om te kopen. Voor dit recht betaalt de optiekoper in de financiële markten een bedrag aan degene die het recht verleent, de optiepremie. Een optie is een afgeleid product, ofwel een derivaat. De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd, de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente. Er zijn twee soorten opties, call opties en put opties. Zie de uitleg in dit woordenboek. Optiepremie Ook wel optie prijs of optiekoers genoemd. De waarde van een optie op dit moment. De premie is afhankelijk de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De optiepremie is variabel. Optieprijs Ook wel optiepremie en optiekoers genoemd. De waarde van een optie op dit moment. De premie is afhankelijk de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De optieprijs is variabel. OTC De afkorting voor Over the counter. Dit is de benaming voor de markt voor effecten die niet worden verhandeld aan een beurs. De OTC-markt biedt voornamelijk maatwerkproducten voor professionele marktpartijen. Out-of-the-money (OTM) Dit is een term in de optie wereld. Een voorbeeld: Een calloptie heeft een uitoefenprijs van € 20 maar het aandeel (de onderliggende waarde) waar deze optie op geldt heeft een koers van € 18 , dan is er sprake van een “out of the money” (OTM) calloptie. Met de optie heeft u namelijk het recht om de aandelen te kopen voor € 20, maar in de markt kunt u dat doen voor € 18. Dit zou u uiteraard nooit doen. De optie heeft dus geen intrinsieke waarde. Wellicht wel tijdswaarde als de optie niet binnenkort al afloopt. Over the counter (OTC) Dit is de benaming voor de markt voor effecten die niet worden verhandeld aan een beurs. De OTC-markt biedt voornamelijk maatwerkproducten voor professionele marktpartijen. Overbought Dit is een Engelse term die wordt gebruikt voor een koers die in de afgelopen periode te hard gestegen is. Er is te veel gekocht in de afgelopen periode waardoor de prijs onrealistisch hoog is geworden. Dit is vaak een indicatie dat de koers op korte termijn een daling zal laten zien om dit te herstellen. Oversold Dit is een Engelse term die wordt gebruikt voor een koers die de afgelopen periode te snel en steil gedaald is. Veel beleggers hebben deze onderliggende waarde verkocht waardoor de prijs onrealistisch laag is geworden. Dit is een indicatie dat de koers op korte termijn een stijging zal gaan laten zien om dit te herstellen.   Pay-out ratio Dit is het ratio/percentage van het deel van de nettowinst dat als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Penny Stocks Een penny stock is een benaming voor een aandeel van een relatief klein bedrijf met een kleine marktkapitalisatie. Het aandeel kost vaak niet meer dan enkele tientallen centen. Het is risicovol om in te beleggen, maar wanneer het bedrijf gaat groeien kan het ook erg hard gaan. Perpetuele Obligatie Een eeuwigdurende obligatielening die niet bedoeld is om te worden afgelost, maar waarover wel jaarlijks rente wordt betaald. Zie obligatie voor verdere uitleg. Preferente aandelen Dit zijn aandelen die een aantal extra rechten aan zich gebonden hebben, zoals winstdeling of de benoeming van bestuursleden. Premie Ook wel optie prijs of optiekoers genoemd. De waarde van een optie op dit moment. De premie is afhankelijk de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De premie is variabel. Primaire markt Is de markt waar voor het eerst uitgegeven aandelen of obligaties worden verhandelt. Wanneer een bedrijf een aandelen emissie doet (nieuwe aandelen uitgeeft) en u hierop inschrijft en deze koopt, dan koopt u op de primaire markt. Wanneer u aandelen koopt op de secundaire markt, koopt u de aandelen van een andere bezitter op de beurs. Privatisering Dit is een benaming voor een situatie waarin de aandelen van een overheidsbedrijf voor het grootste deel in handen komen van particulieren. Prospectus Dit is de schriftelijke aankondiging en bijschrijving van een beleggingsproduct of onderneming. Eigenlijk kunt u het zien als de brochure met alle voorwaarden van een aandeel dat wordt uitgegeven. Put optie De koper van een putoptie heeft een recht gekocht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren afgesproken koers te verkopen. Iemand die bepaalde aandelen heeft en deze wil houden kan zich door koop van een geschikte putoptie dus "verzekeren" van de waarde van zijn aandelen gedurende de looptijd van de optie. Voor deze verzekering betaalt de koper een bedrag. De verkoper van een putoptie verplicht zich een onderliggende waarde af te nemen tegen een van tevoren afgesproken prijs. Als vergoeding ontvangt de schrijver van de koper het premiebedrag. Wanneer aan het eind van de looptijd (bij expiratie) van de optie de handelsprijs van de onderliggende waarde boven de afgesproken prijs ligt zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers zonder de optie de waarde duurder verkopen dan met de schrijver van de optie is afgesproken. Ligt de prijs echter lager dan de op de optie vastgelegde prijs, dan zal de optiehouder bij de schrijver komen om zijn rechten uit te oefenen. Simpel gezegd; de koper van de putoptie speculeert op een daling van het aandeel op termijn. Put spread Dit is een optiestrategie waarbij een putoptie wordt gekocht en een putoptie met dezelfde looptijd, maar een lagere uitoefenprijs verkocht (geschreven). Hiermee wordt ingespeeld op verwachte koersdaling van de onderliggende waarde. Bij een dalende koers neemt de gekochte put in waarde toe. De geschreven put zal de winst beperken. De maximale winst is het verschil in de uitoefenprijzen. Het maximale risico is het geïnvesteerde bedrag. De geschreven put kan een onbeperkt risico vormen bij een dalende koers, maar de gekochte put geeft hiervoor dekking en zorgt ervoor dat u de stukken die uw wellicht moet afnemen altijd tegen de uitoefenprijs kunt verkopen. Put backspread Dit is een optiestrategie waarbij er een put optie wordt verkocht (geschreven) en een put optie wordt gekocht met dezelfde looptijd maar een lagere uitoefenprijs wordt verkocht (geschreven). Hiermee wordt ingespeeld op een verwachte stijgende of gelijkblijvende koers. De gekochte put dient als dekking voor de geschreven call die meer zal opleveren wanneer de koers stijgt. Het maximale risico is hierbij het verschil in de uitoefenprijzen van de twee opties.   Quote Dit is de hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs (laatprijs) van een fonds op een bepaald moment.   Rally Dit is een benaming voor een scherpe stijging in de koers in een korte periode. De bekendste is de eindejaar rally. Dit is een rally die vaak voorkomt in november en december van ieder beursjaar. Rating Beoordeling van de kredietwaardigheid van een bedrijf of bank. Ratio Getalsverhouding die aangeeft hoe een verdeling is van twee cijfers. Bijvoorbeeld koers/winstverhouding. Wanneer dit 5 is wil het zeggen dat de koers van een bedrijf 5 keer de winst bedraagt. Recessie Dit is een benaming voor een economische teruggang. Een afvlakking van de economische stijging. Rendement De opbrengst van een investering op bijvoorbeeld de beurs uitgedrukt in een percentage of bedrag. Rente Vergoeding die betaald wordt door een tegenpartij voor het lenen van geld. Meestal wordt dit uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het geleende bedrag. Resttijd Het aantal dagen dat overblijft tot de expiratie datum(vervaldag) van een optie. Hoe verder de optie van de expiratiedatum af is hoe meer tijdswaarde deze bezit. RSI indicator Relative strength index of Relatieve Sterkte Index (RSI) is een technische analyse indicator waarmee bepaald kan worden of een aandeel overbought of oversold is. Het berekend het koersverloop van een fonds over (normaalgesproken) 14 dagen. Er zijn verschillende manieren om met de RSI te handelen en aan en verkoop momenten te bepalen. Iedere belegger kan de indicator naar eigen wens aanpassen.   S&P Dit is de afkorting van Standard and Poor's, een Amerikaanse uitgeverij van financiële publicaties die ook een aantal belangrijke beursindices uitoefent zoals de S&P500 index S&P500 index Belangrijke brede en uit 500 louter Amerikaanse fondsen bestaande aandelenindex die een goed beeld geeft van het beursklimaat aldaar. Schrijven Dit is een term in de optie wereld. Het betekend het verkopen van een optie. Wanneer u bijvoorbeeld een calloptie schrijft(verkoopt) verplicht u zich om de onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs te verkopen. Omdat u deze verplichting aan gaat ontvangt u hiervoor een premie. Met deze positie gaat u uit van een daling van de onderliggende waarde. Wanneer de koers van de onderliggende waarde daalt zal de premie naar u toe lopen. Een voorbeeld: U schrijft vandaag een call optie Ahold met een uitoefenprijs van € 8,- voor de prijs van € 1,-. Op dit moment is de koers van Ahold ook € 8,-. U heeft nu een verplichting om 100 aandelen Ahold te verkopen tegen een prijs van € 8,-. Hier krijgt u € 100,- aan premie voor. ( bij opties gaat alles over 100 contracten. 1 optie is dus 100 contracten). Stel de koers van Ahold is aan het einde van de looptijd van de optie (dit kan een dag, week, maand of jaren zijn afhankelijk van de looptijd) € 7,-. Dan loopt de optie waardeloos af en kunt u de volledige premie in uw zak steken. Niemand zal u namelijk verplichten om de aandelen voor € 8,- te leveren als zij de stukken op de beurs voor € 7,- kunnen kopen. Andersom werkt dit uiteraard ook. Stel de koers is € 10,- aan het einde van de looptijd. Dan zal de tegenpartij gebruik maken van zijn recht om de aandelen bij u te kunnen kopen voor € 8,-. U moet dan 100 aandelen kopen op de markt voor € 1000,- en deze voor € 800,- weer verkopen aan de tegenpartij. Een verlies van € 200,-. Echter heeft u wel een premie van € 100,- ontvangen dus is het totale verlies € 100,-. Settlement Dit is een Engelse benaming voor de afhandeling van een transactie. Het uitkeren van dividend kan bijvoorbeeld gedaan worden in cash (cashsettlement). Sommige aandelen keren dividend uit in nieuwe aandelen, u krijgt dan dus een aantal aandelen erbij (stockdividend ). Short positie Dit is een term waarmee wordt aangegeven dat u een positie in bezit heeft waarmee u speculeert op een daling van de koers. Dit kan op meerdere manieren en met verschillende beleggingsproducten. Als u een put optie in bezit heeft verdient u geld wanneer de koersen dalen, u zit dan short. Het is ook mogelijk om short te gaan door aandelen te verkopen die u helemaal niet in bezit heeft. Dit is echter zeer risicovol en is alleen mogelijk voor professionele handelaren. Wanneer u short gaat in aandelen heeft u een negatieve positie op de rekening. Op een later moment moet u de aandelen alsnog kopen om de rekening weer op nul te zetten. Wanneer de koersen dan gedaald zijn maakt u winst. U heeft de aandelen tenslotte verkocht voor een hogere prijs dan u deze gekocht heeft. Slotkoers Laatste koers van een bepaald fonds of index op een handelsdag. Smallcaps Aandelen indexen waarin bedrijven genoteerd staat met een relatief kleine marktkapitalisatie (omvang) Speculeren Dit is de benaming voor het handelen op de beurs in de verwachting winst te maken door stijging of daling van de koersen. Dit kan met alle verschillende te verhandelen producten op de beurs. Speeder Dit is een hefboomproduct waarbij de werking precies hetzelfde is als Sprinters en Turbo’s. Het enige verschil is dat deze door een andere partij zijn uitgegeven. Kijk voor de werking en uitleg bij Sprinters. Spread Spread is een term die twee betekenissen heeft. De eerste is het verschil tussen de bied- en laatprijs van een fonds. Voorbeeld: wanneer een aandeel een biedprijs van € 10 heeft en een laatprijs van € 11, is de spread € 1. In de optie wereld heeft het ook een betekenis. Hier wordt een optie combinatie mee aangegeven waarbij er één optie wordt verkocht (short) en één optie wordt gekocht (long). Deze opties kunnen dan verschillende uitoefenprijzen hebben en dan heeft u het over een spread. Wanneer dit bijvoorbeeld met call opties gebeurd heet dit een callspread. Zie callspread voor verdere uitleg. Sprinters Sprinters zijn derivaten. Een Sprinter is een afgeleide product met bijvoorbeeld een aandeel, index of grondstof als onderliggende waarde. Wanneer u een Sprinter op een aandeel koopt financiert de bank het grootste deel en u betaalt de rest. Echter, u bent degene die de volledige winst of verlies ontvangt. Hierdoor beweegt uw Sprinter dus sneller dan de onderliggende waarde zelf. Dit wordt ook wel de hefboom genoemd. Een hefboom van 8 betekent dat uw Sprinter 8 maal sneller beweegt dan de onderliggende waarde. Omdat Sprinters geen vervaldatum hebben, kunt u zelf uw beleggingshorizon bepalen. Het gedeelte dat de bank voor u financiert heet het financieringsniveau en hierover betaald u rente. Door aanpassing van het financieringsniveau worden dividenden aan de belegger uitgekeerd. Om te voorkomen dat u meer verliest dan het door u ingelegde bedrag, heeft iedere Sprinter een Stop Lossniveau (SL). Indien dit niveau wordt bereikt, wordt de Sprinter beëindigd en van de beurs verwijderd. U ontvangt dan een eventuele restwaarde. Er is een risico dat u uw gehele inleg verliest omdat de restwaarde nul kan zijn. Het Stop Loss-niveau wordt iedere tweede beursdag van de maand aangepast, om te voorkomen dat door stijgingen/dalingen van het financieringsniveau het Stop Loss-niveau wordt bereikt. Bij een dividenduitkering worden het Stop Loss-niveau en het financieringsniveau aangepast op de dag van de dividenduitkering. Om u een voorbeeld te geven van het kopen van een Sprinter Long geven krijgt u hieronder een voorbeeld: U koopt een Sprinter Long Philips. Het aandeel Philips kost op dat moment € 25, de Sprinter kost € 5 en de bank financiert de andere € 20. Het financieringsniveau is dus € 20. Het stoploss niveau van de Sprinter is € 22. Wanneer de koers van Philips dus onder de € 22 komt zal deze Sprinter ophouden te bestaan en krijgt u nog een restwaarde terug van € 2 (het verschil tussen de stoploss en het financieringsniveau). Nu stijgt het aandeel Philips met 10%, van € 25,00 naar € 27,50. Het aandeel is dus € 2,50 meer waard. De waarde van de Sprinter neemt in dit geval ook met € 2,50 toe en is nu € 7,50. Het rendement op de Sprinter is op dit moment 50%. Dit is vijf keer zoveel dan wanneer u het aandeel in bezit had. Let op: dit kan ook de andere kant op werken wanneer de koers niet doet wat u verwacht had. Hierboven is het principe van de Sprinter Long uitgelegd waarmee geprofiteerd kan worden van een stijging in de koers. Het is ook mogelijk om een Sprinter Short te kopen, waarmee u gaat verdienen wanneer de koers daalt. Deze werkt precies hetzelfde als de Sprinter Long. Staatslening Een geldlening die de overheid (staat) is aangegaan. Staatsobligaties Een obligatie die is uitgegeven door de overheid (de staat). Voor meer informatie over obligaties zie ‘’obligatie’’ in dit woordenboek. Steunniveau Dit is een technisch analyse term waarmee een prijsniveau in de koers van een fonds of markt wordt aangegeven waar er een stabilisatie in een dalende koers kan plaatsvinden of plaatsvindt. Wanneer een steunniveau wordt doorbroken naar beneden kan de koers doorzakken naar beneden. Daarna is dit steunniveau vaak weer een weerstandsniveau wanneer de koers later weer gaat stijgen. Stochastics (oscillator) indicator Dit is een technische analyse indicator die aangeeft of de markt overbought of oversold is aan de hand van slotkoersen in de range van candlesticks gemeten over een paar dagen. Wanneer bijvoorbeeld de slotkoersen in de buurt van het hoogste punt van de dag bij elkaar een opgaande beweging vertonen is dit een teken van kracht en is de kans op een verdere stijging groter. Hetzelfde geldt voor een dalende beweging wanneer de koersen een dalende lijn vertonen. Stockdividend Stockdividend betekend dat u het dividend van een aandeel niet krijgt uitgekeerd als cash op uw rekening, maar dat u hier nieuwe aandelen voor krijgt in uw portefeuille. Stop-limit order Dit is een order die u kunt inleggen bij uw bank of broker (mits deze mogelijkheid wordt geboden). Hierbij kunt u aangeven dat u het betreffende fonds wilt verkopen voor een bepaalde prijs wanneer een bepaald koersniveau wordt gehaald. Dit is dus net iets anders dan bij een normale stoploss order. Hierbij wordt namelijk het fonds tegen bestens prijs verkocht. Een voordeel van deze order is dat u zelf de prijs kunt aangeven waartegen u het fonds wilt verkopen. Nadeel is echter wel dat u er niet zeker van bent dat de order ook daadwerkelijk uit word gevoerd, want het kan zijn dat uw limiet prijs niet wordt bereikt. Stoploss order Dit is een order soort die u kunt inleggen bij uw bank of broker (wanneer zij deze mogelijkheid bieden) waarmee u aangeeft bij welke koers u het betreffende fonds wilt verkopen. Wanneer deze koers wordt bereikt wordt uw order automatisch uitgevoerd met een bestens order. Dit is de beste prijs die op dat moment geboden is door een tegenpartij. Het voordeel van de stoploss order is dat u op voorhand kunt handelen zonder voortdurend de koers in de gaten te hoeven houden. Het nadeel van deze order is dat uw limiet in de markt bekend is en de professionele handel er kortstondig naar toe kan sturen om deze order uit te laten voeren. Het is daarom aan te raden om de limiet niet al te dicht op steun en weerstand niveaus te leggen, waardoor u minder kans heeft dat dit gebeurd. Straddle (Long en Short) Dit is een optie constructie waarbij een call optie en een put optie met dezelfde afloopdatums en uitoefenprijzen worden gekocht (Long Straddle). In het geval van een Long Straddle wordt er gespeculeerd op een grote uitslag in de koers. Wanneer dit gebeurd wordt er met deze constructie geprofiteerd. Wanneer er bijvoorbeeld een grote stijging plaatsvindt op korte termijn zal de call optie sterk stijgen in waarde. De put optie zal in waarde dalen maar lang niet met hetzelfde percentage als de call optie. Dit komt door de tijdswaarde die nog in de optie zit. Ook stijgen de premies van opties door een hogere volatiliteit. In het geval van een Short Straddle wordt er een call optie en een put optie verkocht (geschreven). Met deze constructie profiteert u juist van gelijkblijvende koersen. U profiteert van het weglopen van de tijd en verwachtingswaarde van de opties. Wanneer er weinig gebeurd in de koers van het onderliggende aandeel zal er geen tegenpartij zijn die zijn recht gaat uitoefenen en strijkt u de premie op die u hiervoor gekregen heeft. In beide gevallen (short en long) is het aan te raden om ervoor te zorgen dat de uitoefenprijzen zo dicht mogelijk bij de huidige koers van de onderliggende waarde liggen wanneer de positie wordt ingenomen. Zo krijgt u geen scheve verhoudingen als er uitslagen optreden. Strangle Dit is een optieconstructie waarbij een call optie en een put optie met dezelfde afloopdatums, maar een verschillende uitoefenprijs worden gekocht (Long Strangle) of verkocht (Short Strangle). In het geval van een Long Strangle wordt er gespeculeerd op een grote uitslag in de koers. Wanneer dit gebeurd wordt er met deze constructie geprofiteerd. Wanneer er bijvoorbeeld een grote stijging plaatsvindt op korte termijn zal de call optie sterk stijgen in waarde. De put optie zal in waarde dalen maar lang niet met hetzelfde percentage als de call optie. Dit komt door de tijdswaarde die nog in de optie zit. Ook stijgen de premies van opties door een hogere volatiliteit. In het geval van een Short Strangle wordt er een call optie en een put optie verkocht (geschreven). Met deze constructie profiteert u juist van gelijkblijvende koersen. U profiteert van het weglopen van de tijd en verwachtingswaarde van de opties. Wanneer er weinig gebeurd in de koers van het onderliggende aandeel zal er geen tegenpartij zijn die zijn recht gaat uitoefenen en strijkt u de premie op die u hiervoor gekregen heeft.   Take profit niveau Een koersniveau waarop de winst of een deel van de winst wordt genomen. Target Koersdoel van een aandeel. Wanneer u een positie inneemt met de verwachting dat deze naar een bepaalde waarde zal stijgen dan is deze waarde uw target. Technische Analyse Technische Analyse is een van de twee analyse methoden die worden gehanteerd op de beurs. Technische Analyse is gericht op het bestuderen van het historisch koersverloop om op deze manier een toekomstige richting te kunnen bepalen. Er wordt met deze methode bijvoorbeeld gezocht naar een telkens weer terugkerend patroon waarna er wat gezegd kan worden over het vervolg hiervan. Wanneer er in het verleden in 65% van de gevallen een stijging zich heeft voorgedaan na het vormen van een bepaald patroon, dan kun je met enige zekerheid zeggen dat de kans op een stijging groter is na dit patroon dan een daling. Op basis hiervan worden dan in en uitstapmomenten bepaald. Ook zijn er met technische analyse steun- en weerstandsniveaus te ontdekken in de koers van aandelen of markten. Deze informatie kan gebruikt worden om een keuze te maken. Over de jaren heen is technische analyse een steeds grotere rol gaan spelen naast fundamentele analyse, waarbij het voornamelijk draait om de waardering van de onderliggende waarden. Veel beleggers gebruiken deze tijden beide methodes naast elkaar. Testen Dit is een technische analyse term waarbij wordt bedoeld dat kort na het doorbreken van een koerspatroon, trendlijn, steun- of weerstandsniveau vaak een tegengestelde beweging vormt. Dit wordt testen van de uitbraak genoemd. Tijdswaarde Tijdswaarde is de waarde van de tijd die nog in een optie zit. Wanneer een optie nog een jaar loopt zit hier nog veel tijdswaarde in. Er kan tenslotte nog veel gebeuren in een jaar. Tijdswaarde loopt steeds sneller naar beneden naarmate een optie dichter bij de afloopdatum komt omdat de kans steeds kleiner wordt dat er nog grote bewegingen optreden. Top Een top is een piek in een koersgrafiek. Dit is een nieuw hoogste punt die vaak in het verleden al een keer is bereikt. Er kan een horizontale weerstandslijn worden getrokken tussen de toppen uit het verleden en deze nieuwe top in de koers. Dit is vaak een punt waar de koers even blijft hangen voordat het doorstijgt of terug valt. Tracker Dit is de benaming voor Exchange Traded Fund (ETF). Het wordt ook wel een Een Tracker volgt de index waarop het van toepassing bijna één op één. Een interessante mogelijkheid om met een aankoop direct te investeren in een gehele index. Makkelijker en goedkoper dan alle fondsen in een index los aan te schaffen. Uiteraard moet u net als bij een normaal beleggingsfonds ook een fee afdragen. Trackrecord Een overzicht van de prestaties uit het verleden van een bepaald bedrijf, aandeel of index. Trailing stop Dit is een soort order die u kunt inleggen bij uw bank of broker (mits deze order wordt aangeboden). Een trailing stop order is een luxe stoploss order die u gebruikt als uw positie op winst staat. Met deze order legt u de winst vast. Wanneer u deze order inlegt kunt u aangeven op hoeveel punten of euro’s u wilt uitstappen bij verlies. Wanneer uw positie aan het stijgen is schuift deze stoploss automatisch met hetzelfde aantal punten mee omhoog. U hoeft dit dus niet meer handmatig te doen en uw winst wordt veiliggesteld. Bij sommige banken en brokers is het ook mogelijk om de stoploss niet van een bepaald aantal punten af te laten hangen maar van een signaal van een indicator. Wanneer er dan een verkoopsignaal wordt gegeven door de indicator wordt uw positie automatisch verkocht. Wel moet u dan zeker weten dat de afstelling van de indicator klopt. Transactiekosten Dit zijn de aan en verkoopkosten die u betaald voor het handelen in effecten. Deze zijn bij ieder bank en broker verschillend. Vaak hebben deze een vast en een variabel deel afhankelijk van het aantal en de grootte van de order. Treasuries Dit is een benaming voor Amerikaanse tienjarige obligaties. Trendlijn Dit is een rechte lijn die bepaalde toppen of dalen in de koers met elkaar verbind. Wanneer er keer op keer een hogere top in de koers wordt gevormd en men daar een rechte lijn langs trekt ontstaat er een stijgende trendlijn. Turbo Dit is een hefboomproduct waarbij de werking precies hetzelfde is als Sprinters en Speeders. Het enige verschil is dat deze door een andere partij zijn uitgegeven. Kijk voor de werking en uitleg bij Sprinters.   Uitbodemen Dit is een technische term voor het stabiliseren van de koers na daling. Doe koers bereikt zogenaamd de bodem en veert hierop terug. Uitbreken Dit is een technische term voor het onverwachts omhoog schieten van een koers door een weerstand niveau. De koers breekt door het niveau heen, vandaar de term uitbreken. Uitoefenprijs Dit is de vaste prijs waartegen de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) van een optie mag worden gekocht of verkocht. Wanneer u een Call Philips december 2016 25 in bezit hebt, betekend dit dat u de optie heeft om 100 aandelen Philips tot en met december 2016 te kopen voor een prijs (uitoefenprijs) van 25 euro. Underperformer Dit is een Engelse term voor een aandeel dat achter blijft ten opzichte van het gemiddelde van de index waarin het staat genoteerd. Hij presteert ondermaats (underperformer).   Valuta Benaming voor geldsoort. Euro, dollar, Yen enzovoorts zijn allemaal valuta. Valutarisico Het risico dat u loopt wanneer u aandelen in bezit heeft die in een andere valuta zijn genoteerd dan die van u. Wanneer u aandelen op de Amerikaanse beurs bezit en de koers daarvan blijft gelijk bestaat er ook valutarisico. Wanneer de dollar namelijk minder waard wordt zijn uw aandelen in dollars ook minder waard. VEB De afkorting voor Vereniging voor Effectenbezitters. Dit is de grootste Nederlandse belangenvereniging voor beleggers. Deze vereniging doet alles om de belangen van beleggers te behartigen. Een voorbeeld is het starten van een procedure tegen een beursgenoteerd bedrijf die onvolledige of misleidende informatie heeft gepubliceerd. In het verleden is dit gebeurd bij Fortis, SNS Reaal, World Online, Dexia en velen meer. Verwachtingswaarde Dit is een term voor het verschil in de prijs van een optie en de prijs van de onderliggende waarde. Ook wel tijdswaarde genoemd. Wanneer een optie nog een jaar loopt zit hier nog veel tijdswaarde in. Er kan tenslotte nog veel gebeuren in een jaar. Tijdswaarde loopt steeds sneller naar beneden naarmate een optie dichter bij de afloopdatum komt omdat de kans steeds kleiner wordt dat er nog grote bewegingen optreden. Volatiliteit Volatiliteit is een term waarmee de beweeglijkheid van een koers wordt aangegeven. Wanneer de koers van bijvoorbeeld de AEX grote uitslagen naar boven en naar benden laat zien is er sprake van hoge volatiliteit. Dit heeft veel invloed op de prijzen van opties. Hoe hoger de volatiliteit hoe hoger de prijs van een optie, omdat er meer risico in de markt is. U kunt het vergelijken met een brandverzekering. Deze zal ook duurder zijn wanneer er bij u in het dorp gemiddeld twee keer zo veel brand uit breekt dan in de rest van Nederland. Voor dat risico betaald u premie. Volume Term voor de hoeveelheid handel dat er is op een bepaalde beurs, index of in een bepaald aandeel, optie of ander beleggingsproduct. Vreemd vermogen Verzamelnaam voor alle schulden van een onderneming.   Wallstreet Straat waar de New York Stock Exchange gevestigd is. Dit wordt ook wel gebruikt om de algehele Amerikaanse beurs mee aan te geven. Hetzelfde als dat men in Nederlands de algehele beurs bedoelt wanneer men het over Beursplein 5 heeft. Warrants Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode nieuwe aandelen te kopen, rechtstreeks van de onderneming. Het is een soort optie, maar verschilt hier toch van. Warrants worden namelijk door ondernemingen of financiële instellingen zelf uitgegeven. Een Short positie (schrijven) is hierbij ook niet mogelijk om in te nemen. Weerstandsniveau Dit is een technische term voor een prijsniveau aan de bovenkant van de koers. De koers voelt hier weerstand en het lukt hier niet direct om doorheen te breken. Wanneer de koers hier doorheen weet te breken vormt dit weerstandsniveau vaak weer een steunniveau wanneer de koers in de periode hierna weer terugzakt naar dit niveau. Wholesale Dit is een benaming voor orders en transacties op de beurs met een grote omvang. Winst per aandeel (wpa) Dit is percentage geeft de winstgevendheid van een onderneming weer voor de aandeelhouder. De winst per aandeel (wpa) is de totale winst van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Winstwaarschuwing Dit is een bekendmaking van een onderneming dat een eerder uitgesproken winstverwachting over het lopende jaar niet gehaald gaat worden en naar beneden bijgesteld moet worden.   Xetra (DAX) Xetra DAX is de offieciele benaming voor de Duitse beurs in Frankfurt, in de volksmond ook wel de DAX genoemd.   Yield Yield is het Engelse woord voor rendement op effecten. De yield ratio is de verhouding tussen het rendement op 10 jarige staatsleningen en het dividendrendement op aandelen, oftewel de lange rente gedeeld door het dividendrendement. De earnings yield ratio tenslotte is de omgekeerde koers-winstverhouding gedeeld door het rendement op 10jarige staatsobligaties. Hoe hoger dit cijfer, hoe goedkoper de beurs. Yield-gap Renteverschil tussen staatsobligaties en gewone obligaties. Yield-ratio Verhouding tussen het dividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt, de rente die u krijgt wanneer u het geld uitleent.   Zero Bond Dit is een obligatie uitgegeven met een nul-procent coupon. Hier krijgt u geen rente op. Daartegenover staat dat deze worden uitgegeven ver onder de huidige prijs. Doordat deze wel worden afgelost tegen de huidige prijs kan er rendement gemaakt worden.

13 Mar 2017 Lees verder

Slim beleggen

Slim beleggen Wat is slim beleggen? Hoe kan dat het best verwoord worden. Dat is een vraag waar moeilijk een antwoord op gegeven kan worden, want wat voor u slim beleggen is kan voor een ander totaal het tegenovergestelde betekenen. Dit is dus voor iedereen verschillend, want een slimme aanpak moet er wel een zijn die persoonlijk bij u past. Waarom slim beleggen? Dat u slim wilt beleggen wanneer u belegt is natuurlijk logisch, net zoals dat niemand dom wilt beleggen. En toch is het echt niet voor iedereen weggelegd. Er zijn een aantal punten waar u rekening mee moet houden als u een slimme aanpak bij het beleggen wilt hanteren. Ten eerste is het belangrijk dat u een eigen strategie bepaald en hanteert, die voor u persoonlijk goed werkt. Ten tweede zorg er ook voor dat u zich niet laat leiden door emoties, probeer rationeel te blijven handelen. Het juiste money management toepassen is een ander belangrijk punt, zorg er voor dat u weet hoeveel u kan verliezen en dat u niet alleen kijkt hoeveel rendement u kan behalen. Daarna is een juiste mindset ook van groot belang.  Zonder de juiste mindset is de kans klein dat u er in slaagt om slim te beleggen.   Regels tot slim beleggen Als u wilt beginnen met beleggen wilt u natuurlijk tot een slimme aanpak komen. Er  zijn er een aantal regels die leiden tot die slimme aanpak: Bepaal uw eigen beleggersprofiel; Alleen gaan beleggen met geld dat u kan 'missen';  Bepaal uw strategie en houd u daaraan; Schakel uw emoties zo veel mogelijk uit; Verspreid uw investeringen; Koop en verkoop op basis van uw eigen beslisregels; Beperk uw verlies, manage uw risico Het is belangrijk om uw eigen beleggersprofiel te hebben en te kiezen, want iedere belegger is tenslotte anders. Beleggen met geleend geld of geld wat u misschien op korte termijn nodig heeft is niet slim en raden wij ten alle tijden af. Het is ook niet slim om met geleend geld te gaan beleggen, omdat het geld waarin u belegd eigenlijk geld is dat u niet heeft en er bestaat een kans dat u minder overhoudt dan u verwacht had. Zoals gezegd is beleggen niet zo moeilijk, maar slim en succesvol beleggen is vaak moeilijker dan wordt gedacht. Het Beleggingsinstituut geeft trainingen voor beginnende en gevorderde beleggers om hen te helpen tot een slimme strategie te komen die bij uzelf past.  Wilt u meer weten over de trainingen die wij aanbieden om u te kunnen helpen om slim te gaan beleggen? Kijk dan op onze leren beleggen pagina of bel ons via: 020-2 601 602.

13 Mar 2017 Lees verder

Cursus beleggen

Cursus Beleggen Wanneer u op zoek bent naar een cursus beleggen bent u bij het Beleggingsinstituut van André Brouwers op het Beursplein 5 aan het juiste adres. Of u nu overweegt om te gaan beginnen met een basis cursus beleggen of al jaren belegt en een gevorderde cursus beleggen zoekt. Het Beleggingsinstituut heeft een breed aanbod in cursussen en daarmee voor ieder soort belegger een cursus beleggen op maat. Het Beleggingsinstituut heeft jaren ervaring in huis en al meer dan 25.000 beleggers geholpen op de weg naar (meer) rendement.  Hieronder vindt u een korte beschrijving van ons aanbod. Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke training het beste bij u aansluit kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina of door te bellen met 020-2 601 602. Wij helpen u graag.   Trainingen Weekend Cursus Beleggen: Beleggen met een Parachute Deze weekend cursus beleggen is de breedste cursus die wij aanbieden. Alle facetten van beleggen passeren hierin de revue. De beste cursus beleggen voor beleggers die in de beginfase van hun beurs carrière zitten, maar ook voor beleggers die al jaren bezig zijn en de weg naar (voldoende) rendement nog niet hebben gevonden. Bekijk training. Trade Week Deze cursus is gericht op de actieve handelaren (in spe), ook wel traders genoemd. In een week tijd begeleiden wij beginnende en gevorderde traders naar een succesvolle aanpak en tradingsysteem. Tijdens deze week kunt u meekijken over de schouder van professionals, u krijgt nieuwe theorie en inzichten voorgelegd, u gaat live handelen en analyse doen onder begeleiding en krijgt een aantal setups aangereikt die u direct kunt toepassen. Deze unieke mix maakt de trade week de ideale cursus voor traders die succesvol(ler) willen worden. Lees hier meer en download de brochure. Coaching Het Beleggingsinstituut heeft een Coaching programma’s opgezet waarin wij beleggers en traders een schooljaar lang opleiden en begeleiden, dit doen wij in 7 fysieke bijeenkomsten op Beursplein 5. Na elke bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen en de probleempunten te bespreken in de volgende bijeenkomst. Meer informatie.    Online beleggerscursussen Beginnen met Beleggen Dit is onze basis cursus beleggen. Hierin leggen wij uit wat beleggen is, wat de valkuilen zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Na deze training weet u of beleggen iets voor u is en op welke manier u het beste kunt beleggen. Bekijk cursus Online verdiepingscursus Wij vier soorten onlinecursussen met verdieping op de beleggersmaterie: Opties voor beginners, bestaande uit 4 modules Opties voor gevorderden, bestaande uit 4 modules Technische Analyse, bestaande uit 6 modules  Trading, bestaande uit 6 modules   Door te investeren in een cursus beleggen bij het Beleggingsinstituut investeert u in uzelf. Investeer in uzelf voordat u met uw eigen geld de beurs op gaat is ons advies. Dit betaald zich dubbel en dwars terug en zorgt ervoor dat u voor veel fouten wordt behoed en sneller uw gewenste resultaat bereikt. Wilt u een vrijblijvend gesprek hebben met een van onze trainingsadviseurs om te horen wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 020-2 601 602. Wij helpen u graag.  

13 Mar 2017 Lees verder

Sparen of beleggen

Waar kiest u in deze tijd voor, sparen of beleggen? De keuze is aan uzelf, gaat u voor veilig of bent u bereidt om risico te nemen om extra rendement te maken? Dit zijn twee keuzes die u kunt overwegen. Wanneer u dit artikel leest is de kans groot dat u al een vermogen heeft of van plan bent om een vermogen te gaan creëren. Voor de strekking van het verhaal maakt het in principe niet uit of het gaat om een bedrag van €10.000,- of €1.000.000,- en of u dit vermogen heeft vergaard door te ondernemen, een erfenis of door zorgvuldig te sparen. Als u het vermogen niet op de korte termijn wilt besteden zal u waarschijnlijk dit vermogen willen laten groeien of op zijn minst in stand willen houden. Het laten groeien van vermogen was lange tijd niet zo heel erg moeilijk. Tussen 1970 en 1995 bedroeg de 10-jaars rente tussen de 6 en 12 procent. Met een rentepercentage van 7,5 procent groeide een vermogen van 50.000 euro in 30 jaar tijd tot ruim 400.000 euro. Door de jaren heen zijn de bedreigingen voor uw geld echter groter geworden. Deze bedreigingen zijn met de huidige lage spaarrentes zelfs dusdanig uitgegroeid dat als u uw geld op de bankrekening laat staan, u langzaam arm wordt. U wordt haast gedwongen om te gaan beleggen. Kiest u voor sparen of is beleggen een betere optie? Vandaag de dag levert sparen weinig tot niets op, de rentestand is historisch laag. Wordt het sparen of beleggen? Sparen is een veilige optie, al is dit de afgelopen jaren wel wat minder veilig gebleken dan wij tot nog toe gewend waren. U zet duizend euro op uw spaarrekening en wanneer u het geld een jaar later nodig heeft is het nog steeds duizend euro en misschien een klein beetje meer door de rente. U kunt met sparen dus weinig vermogen verliezen, maar groeien doet uw vermogen ook niet. Wanneer een bank failliet gaat dan kan het zijn dat u wel een deel van uw vermogen verliest. Er is dan nog wel het depositogarantiestelsel deze zorgt ervoor dat spaartegoeden tot €100.000 per persoon veilig zijn. Maar soms is het de vraag of dit bedrag nog wel uitgekeerd kan worden na faillissement. De invloed van spaarrente en inflatie op de waarde van uw geld De huidige spaarrente is 0,03%. De actuele inflatie in Nederland is zo’n 2%. Dit betekend het volgende voor de waarde van uw spaargeld: Negatieve Reële rente: Een spaarrente van +\- 0,03% Een inflatie van +\- 2,0% Dit betekend dat de Reële rente -1,97% is, want 0,03% (spaarrente) - 2,0% (inflatie) = -1,97% Stel dat we nu €10.000 hebben. Als u gaat sparen dan heeft u over een jaar €10.000 * 0,9803 (1 -0,197) = €9803 Dit betekent dat u na een jaar €9803 aan koopkracht overhoudt. Uit dit simpele rekenvoorbeeld blijkt dat zelfs met een positieve spaarrente uw spaargeld na 20 jaar sparen een koopkracht €6.717 heeft. Waarom Beleggen Om rendement te behalen is het misschien verstandiger om naar de beurs te gaan. Wel moet u dan bereidt zijn om meer risico te nemen. Rendement en risico gaan immers altijd hand in hand. Sparen of beleggen, met beleggen is de kans groter om rendement te behalen dan met sparen. Er bestaat natuurlijk ook een kans dat u meer verliest dan dat u met sparen zal doen, dit is het risico dat u loopt. Bij beleggen dient u een investering te doen voor de groei van uw vermogen. Bepaal bij beleggen altijd hoeveel risico u bereidt bent te lopen om een bepaald rendement te halen. Het Beleggingsinstituut kijkt niet alleen naar het rendement dat behaald kan worden, maar kijkt vooral naar wat het risico is wat u hiermee loopt. Zo weet u ook waar u aan toe bent wanneer de beurs niet aan uw zijde is. Wanneer u kiest voor beleggen in plaats van sparen is het belangrijk dat u dit verantwoord doet. Wanneer u niet goed weet wat u doet, zal dit hoogst waarschijnlijk geen rendement opleveren. Bij het Beleggingsinstituut leren wij onze klanten hoe zij succesvol kunnen gaan beleggen met een beperkt risico. Als opleidingsinstituut krijgen wij vaak de vraag moet ik sparen of beleggen? Dit is per persoon verschillen en daarom willen wij u graag meer inzicht geven in de verschillende beleggingsmogelijkheden, zodat u na het opdoen van de juiste kennis een weloverwogen beslissing kunt nemen over de toekomst van uw vermogen. Onderstaand kunt u zich tijdelijk gratis inschrijven voor onze van sparen naar beleggen challenge. In 6 dagen leren wij u online de basis van het beleggen.

13 Mar 2017 Lees verder

Leren traden

Wilt u succesvol leren traden op de beurs? Dan is het uiteraard wel belangrijk om eerst goed in beeld te krijgen wat traden dan eigenlijk precies inhoudt en hoe u aan het werk moet gaan. Traden betekent in feite niets meer dan handelen, handelen op de markt met uw eigen vermogen. Leren traden is een proces van vergaren van de benodigde kennis en zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen.  Goed leren traden is een proces en behalve een kwestie van kennisvergaring ook een zaak van discipline en het kunnen en willen investeren van heel veel vrije tijd. Het beleggingsinstituut biedt allerlei trainingen en cursussen aan om een succesvol handelaar te kunnen worden. Wie goed wil leren traden moet beseffen dat dit een proces is dat je niet in een dag onder de knie hebt en in dit leerproces zal veel tijd en energie gestoken moeten worden. Om succesvol te leren traden moet u het juiste money management beheersen, moet u de juiste mindset hebben en dient u ook een eigen methode ontwikkelen. Traden is namelijk veel meer dan maar wat simpel op knoppen drukken voor kopen of verkopen. Goed traden vraagt om een gestructureerde aanpak en je krijgt het eigenlijk alleen goed onder de knie door het veel te doen. Er zijn handelaren die puur traden op basis van technische analyse, en dus altijd de koersgrafiek volgen. Andere traders handelen alleen op basis van een fundamentele analyse. Ook kan je traden door beide analyses toe te passen en hier een strategie van te maken. Het is maar net de vraag hoe u wilt gaan leren traden en wat voor een trader u bent. Risico's leren beheersen Wanneer u leert traden is het belangrijk dat u de risico’s onder controle heeft. U moet voor uzelf bepalen hoeveel risico u wilt lopen en hoeveel rendement u daarmee wilt gaan behalen.  U moet zelf uw kapitaal gaan beschermen op de markt. Er is niemand die wil verliezen immers, iedereen wil winnen. In eerste instantie moet u voor u zelf helder in beeld krijgen wat u precies wilt bereiken en antwoord hebben op de vraag op welke manier u dit wilt gaan doen. Met andere woorden: u dient een persoonlijk plan te maken, een methode waar u altijd weer op terug kunt vallen. Het hebben van een eigen plan of methode helpt ook bij het voorkomen dat de emoties de overhand krijgen en op basis van emotie allerlei beslissingen genomen worden.   Waarin kan ik leren traden? Zoals eerder is gezegd betekent traden niets meer dan handelen. Daarom is het logisch dat u net als bij beleggen kan traden in verschillende producten en instrumenten. Traden wordt meestal gezien als korte termijn handelen, dit hoeft echter niet zo te zijn. Er zijn daytraders, maar ook kan er gekozen worden om op een langere termijn te gaan traden. Lange termijn kan een termijn van zes maanden zijn, maar kan net zo goed een termijn van een of vijf jaar betekenen. Het bepalen van een termijn is toch vooral een persoonlijke kwestie. Er zijn traders die een periode van twee maanden al lang vinden om een positie in te nemen, anderen vinden dit daarentegen weer een heel korte termijn. Traden kan dus op meer dan een manier. Belangrijk is een manier te vinden die echt bij u past. Veel beginnende traders leren traden door maar gewoon te beginnen. Dit is bepaald niet de juiste manier en de resultaten van beleggers die zomaar beginnen en in feite zo maar iets doen zijn dan ook zeer teleurstellend.  Op zich niet zo heel gek, probeer maar eens een auto te besturen zonder rijbewijs. Ook dit zal niet meteen een heel groot succes zijn.  Om een ‘rijbewijs’ voor traden te halen, kunt u gelukkig een beroep doen op het Beleggingsinstituut dat verschillende trainingen en cursussen aanbiedt waarin u de basisbeginselen van traden snel onder de knie krijgt. Zo kunt u een online masterclass trading volgen en kunt u eveneens terecht op de Trade Week. Het is altijd verstandiger om altijd eerst in u zelf te investeren, voor u met eigen vermogen gaat handelen.  Zo maar beginnen is veel te risicovol en zal ontmoedigen Begin dus altijd bij de basis en doe eerst kennis op. Alleen dan kom je goed beslagen ten ijs en in dit geval de beursvloer op. De verschillende trainingen en cursussen die aangeboden worden behandelen alle aspecten van traden. De cursussen bevatten altijd een theoretisch gedeelte, maar het grootste deel bestaat uit het opdoen van praktijkervaring of biedt tools die in de praktijk toepasbaar zijn. Daarmee wordt u ondersteund door professionals, met wie u mee kunt kijken en waaraan u zelf ook actief deelneemt. Ook het maken van een analyse van wat goed en minder goed én wat helemaal niet goed ging behoort tot de aspecten die tijdens de trainingen aan bod komen. Ook het analyseren van je zelf en het helder krijgen wat je sterke en zwakkere punten zijn komen aan bod. Ook risicobeheersing speelt een voorname rol in de trainingen die ondertussen al aan meer dan 25.000 mensen ondersteuning bood. De online cursussen vragen wel tijd en energie, want elke week dient er huiswerk gemaakt te worden. Aan het einde van een traject weet u echter alles wat belangrijk is en pas dan is het verstandig om te beginnen. Daarmee is nog niet verzekerd, maar is de kans om rendement te maken wel veel groter. Kennis is macht en dat is in deze wereld niet anders. Er zijn mensen die zomaar beginnen maar het verschil tussen aandelen en obligaties of de verschillende soorten aandelen die er zijn niet eens weten. Op die manier zal nooit rendement gemaakt worden, terwijl iedereen uiteindelijk handelt om rendement te maken. Wilt u weten wat voor u de juiste stap is om een kei op het gebied van trading te worden? Bel dan met een van onze trainingsadviseurs op 020 2 601 602 of stuur een mail naar [email protected] Behalve de genoemde manieren om een echte trader te worden biedt het Beleggingsinstituut nog talloze andere online trainingen en een weekendtraining aan.

13 Mar 2017 Lees verder

Soorten Technische analyse

Soorten technische analyse? De technisch analist kan gebruik maken van twee soorten technische analyse. De eerste is visuele analyse, het lezen van grafieken op zoek naar koerspatronen en steun- en weerstandslijnen. De andere methode is de statistische analyse. Met gebruik van statistische regels en wiskunde probeert de technisch analist zijn koop- en verkoopmomenten te bepalen en te kijken wat op korte termijn het potentieel kan zijn. Beide soorten technische analyse kunnen met wat kennis en kunde redelijk eenvoudig toegepast worden door particulieren. Visuele analyse Deze vorm van analyse wordt ook wel chartreading genoemd. Bij deze manier van analyse bekijkt de analist of belegger de grafiek van bijvoorbeeld een aandeel. Hij gaat daarbij opzoek naar steun- en weerstandslijnen, trends en koerspatronen. Bij technisch analisten wordt dikwijls ook gebruik gemaakt van verschillende soorten grafieken. De meest gebruikte grafieken zijn: lijngrafiek, barchart en candlesticks. De lijngrafiek is het verloop van slotkoersen van een bepaald timeframe, bijvoorbeeld per dag of per half uur. De barchart geeft iets meer informatie over een de koers gedurende een bepaalde timeframe. Waar de lijngrafiek enkel de slotkoers laat zien, laat de barchart de openingskoers, laagste koers, hoogste koers en slotkoers zien. De hoogste en laagste koers gedurende een timeframe vormen een verticale streep. De openingskoers is een horizontaal streepje van het verticale streepje naar links. De slotkoers is een horizontaal streepje van het verticale streepje naar rechts. (Invoegen barchart) Candlestick De candlestick geeft dezelfde informatie als de barchart, maar de weergave is iets anders. De openingskoers en de slotkoers vormen de “body” van de candle, afhankelijk van de kleur van de body kan men zien of de slotkoers hoger of lager ligt dan de openingskoers. Een groene of witte candle geeft aan dat de slotkoers hoger ligt dan de openingskoers. Een rode of zwarte candle geeft aan dat slotkoers lager ligt dan de openingskoers. De hoogste en laagste koers zijn nog steeds verticale streepjes, die shadows genoemd worden. ( invoegen candlestick) Trends Trends zijn een algemene koersrichting. Koersen bewegen constant op en neer en zullen nooit in een rechte lijn omhoog of omlaaggaan. Toch is er vaak een algemene richting te zien, dit wordt een trend genoemd. Er worden drie trends onderscheiden: uptrend, downtrend en de trading range. De uptrend is een algemeen stijgende koers, de downtrend is een algemeen dalende trend. In het geval van een trading range is er eigenlijk geen trend, per saldo doet de koers niet zoveel. Dit wordt ook wel een zijwaartse markt genoemd. Steun-en weerstand Steun- en weerstandslijnen zijn bepaalde prijsniveaus waarbij het aantal kopers en verkopers in evenwicht zijn en waar een trend om kan keren. Een steunlijn ligt onder de koers. Een steunlijn ontstaat op een punt waar op een eerder moment een neerwaartse trend is omgekeerd of de bodemgrens bij een trading range. Op dit punt komen er meer kopers dan verkopers op de markt, waardoor het de financiële waarde zal stijgen. De weerstandlijn is precies het tegenovergestelde een bovengrens van de trading range of het punt waar een uptrend kan worden omgekeerd. Het doorbreken van de steunlijn is vaak een sterk signaal dat de financiële waarde nog verder zal gaan zakken. Het doorbreken van de weerstandlijn is een sterk signaal dat de financiële waarde verder zal stijgen. Er bestaan diverse regels waaraan een doorbraak moet voldoen, voordat het als een echte doorbraak wordt bestempeld. Een technisch analist zal ook zoek gaan naar koerspatronen. Een koerspatroon is een bepaalde koersbeweging die zich in het verleden vaker heeft voorgedaan. Het nut van een koerspatroon is verwachting kan worden uitgesproken over de vervolg beweging. Koerspatronen kunnen een voorbode zijn voor bepaalde koersverwachting. Het kan daarom nuttig zijn om deze koerspatronen te herkennen. Statistische analyse Bij statistische analyse worden wiskunde regels toegepast om een verwachting te kunnen uitspreken over korte termijn beweging van een koers. Bij statistische analyse wordt gebruik gemaakt van dezelfde informatie die gebruikt wordt bij de visuele analyse. Met statistische analyse worden indicatoren ontwikkelt om op basis daarvan koop- en verkoopmomenten te bepalen. Er zijn twee soorten indicatoren: trendvolgende indicatoren en oscillatoren. Trendvolgende indicatoren proberen trends te ontdekken. Oscillatoren proberen te zien of er extremen in de koers zitten. Een aantal bekende indicatoren zijn Moving Averages (MA) waarbij de grilligheid van de koers wordt vlak getrokken door het gemiddelde te nemen van de koersen van een aantal periodes. Het nadeel van trendvolgende indicatoren zoals de MA is dat ze achterlopen op de koers en daarom altijd het begin en einde van een trend zullen missen. Ook de Relative Strength Index is zeer bekend, een oscillator die probeert te ontdekken of een bepaalde waarde overbougth of oversold is. Overbought wil zeggen, teveel gekocht, er ligt een daling op de loer. Oversold wil zeggen dat een bepaalde waarde te veel verkocht is en dus ligt er een stijging op de loer. Zo zijn er vele indicatoren. Welke indicatoren blijven en welke verdwijnen gaat vrij darwinistisch. De indicatoren die lijken te werken, blijven. De indicatoren die niet goed werken, verdwijnen van het toneel. Bij statistische indicatoren wordt ook vaak gezocht naar divergentie. Dat wil zeggen dat de indicator een tegengestelde beweging maakt ten opzichte van de koers van de financiële waarde. Belangrijk om te onthouden bij technische analyse in het algemeen is dat bepaalde koerspatronen en indicatoren op zichzelf geen koop- of verkoopsignaal zijn. Door ze te combineren kan dit wel, maar ook dan zal een belegger nimmer altijd bij het juiste eind hebben.

13 Mar 2017 Lees verder

Spaarrente

Spaarrente De vergoeding die een spaarder krijgt over zijn gestalde geld heet spaarrente. Het is een risicovergoeding omdat iemand geld uit handen geeft, in dit geval op een spaarrekening zet bij een bank. De hoogte van de rente hangt van een aantal dingen af. Zo spelen looptijd en inflatie een belangrijke rol. Bij looptijd gaat het erom dat hoe langer de looptijd is, des te meer risico iemand loopt en dus een hogere rentevergoeding daarvoor wilt. De looptijd op een spaarrekening is nul, meestal kan er direct worden opgenomen of bijgestort. Door de korte looptijd is de rente ook laag. Deposito’s hebben om deze reden een hogere rentevergoeding omdat het geld dan voor minstens een jaar wordt vastgezet. Centrale banken Daarnaast wordt rente gebruikt door centrale banken om de economie af te remmen, omdat er anders teveel inflatie ontstaat. Inflatie ontstaat doordat er overconsumptie plaatsvindt, het aanbod van goederen kan de vraag ernaar niet bijbenen. Daardoor stijgen prijzen van goederen in diensten. Lichte inflatie (+/- 2%) wordt beschouwd als gezond, omdat het een teken van economische groei is, teveel inflatie is slecht voor de economie. Door de rente te verhogen wordt het voor zowel particulieren als bedrijven aantrekkelijker om geld op zak te houden en op de spaarrekening te zetten en vooral niets te lenen. Hierdoor wordt de economie afgeremd. Als de economie gestimuleerd moet worden, dan verlaagd men de rente zodat lenen goedkoper wordt en sparen minder aantrekkelijk. Zo is de gedachte. De belangrijkste rente die de Europese Centrale Bank kan aanpassen heet de refi rente en is de basis voor alle andere soorten rentes die banken doorberekenen of vergoeden aan andere partijen. Zoals de hypotheekrente, rente over kredieten en financieringen, de marktrente en dus ook de spaarrente. Men kan er dus doorgaans vanuit gaan dat als de inflatie laag is, de spaarrente ook laag is en andersom.

13 Mar 2017 Lees verder

Jaarcijfers

Jaarcijfers De belangrijkste informatie die een beursgenoteerd bedrijf naar buiten brengt, zijn jaarcijfers. Waar de kwartaalrapportages vaak redelijk beknopt zijn, zijn de jaarcijfers veel uitgebreider. In de jaardocumentatie is onder andere terug te vinden: de balans van het bedrijf, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en worden de diverse onderdelen toegelicht. In de balans is terug te vinden hoe de onderneming zich financiert en waar de financiering voor gebruikt is en de omvang van de onderneming. In de resultatenrekening is te zien wat de omzet is geweest en welke kosten zijn gemaakt om deze omzet te maken. Onderaan de streep is dan ook het bedrijfsresultaat te zien. In het kasstroomoverzicht is te zien hoe de inkomsten en uitgaven zijn verlopen. Prestaties Op basis van deze informatie kan men vele berekeningen maken om de prestaties van het bedrijf te meten met die van bedrijven uit dezelfde sector of uit dezelfde index. Ook worden koppelingen gemaakt tussen bedrijfsresultaten en de beurskoers om op die manier te bepalen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is. Voor beleggers die op basis van fundamentele analyse beleggen, zijn de jaarcijfers (maar ook kwartaalcijfers) een grote bron van informatie. Uit de jaarcijfers blijkt duidelijk de hoe het bedrijf gepresteerd heeft en dus in hoeverre een bedrijf is geraakt door macro-economische of sectorale ontwikkelingen. Publiceren wettelijk verplicht Het publiceren van de cijfers is wettelijk verplicht, zodat aandeelhouders op hoogte worden gehouden van de jaarlijkse prestaties van een onderneming. Daarnaast moeten de cijfers goedgekeurd worden. Dit gaat via de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Op de AVA wordt ook dividend vastgesteld, bestuurders benoemd en de statuten goedgekeurd. Jaarcijfers worden niet enkel door beursgenoteerde bedrijven gepubliceerd, vrijwel alle bedrijven zijn verplicht jaarlijks hun jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Echter, kleinere bedrijven zijn vaak vrijgesteld van uitgebreide financiële rapportages en soms is dan een fiscaal verslag voldoende.

09 Mar 2017 Lees verder

Kennispartners