Kennisbank

Op onze blogpagina, ook wel Kennisbank genoemd, kun je alle gratis artikelen vinden over beleggen. 

Er zijn meer dan 350 blogs geschreven over diverse onderwerpen.

Doe er je voordeel mee en verbreed je kennis. 

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn een veelvoorkomende manier voor een bedrijf om kapitaal aan te trekken. Maar wat zijn preferente aandelen eigenlijk? In dit artikel leggen we je uit wat het zijn en benoemen we de kenmerken die bij deze aandelen horen? Om een beeld te schetsen, is het handig om eerst te weten wat gewone aandelen zijn. Aandelen zijn één van de vele financiële producten waarin belegd kan worden. Een aandeel is in feite een bewijs van deelname in een onderneming. Een aandeel is dus een soort eigendomsbewijs. Een bezitter van een aandeel wordt aandeelhouder genoemd. Alle aandeelhouders samen zijn eigenaar van de onderneming. Een aandeelhouder heeft doorgaans recht op medezeggenschap en recht op een winstuitkering (dividend).   Wat zijn preferente aandelen? Preferente aandelen, ook wel bekend als "prefs'', "preferred shares'' of "preferred shares", zijn aandelen van een onderneming met dividenden die aan de aandeelhouders worden uitgekeerd voordat de dividenden van gewone aandelen worden uitgekeerd. Als de onderneming failliet gaat, hebben deze aandelenhouders recht op betaling uit de bedrijfsactiva voor gewone aandeelhouders. Preferente aandelen zijn in principe bijna hetzelfde als gewone aandelen, alleen kun je niet net als bij gewone aandelen meestemmen over het bedrijfsbeleid. Beleggen in preferente aandelen kan een manier zijn om een vast rendement te behalen, omdat de meeste preferente aandelen een vast dividend hebben ten opzichte van de nominale waarde, terwijl gewone aandelen dat over het algemeen niet hebben. Deze uitkering staat los van de gewone dividenduitkering die reguliere aandeelhouders ontvangen. Preferente aandelen zijn doorgaans minder volatiel en hebben een vaste dividenduitkering, wat betekent dat beleggers erop kunnen rekenen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen. In tegenstelling tot gewone aandelen ontvangen gewone aandeelhouders hun dividenden doorgaans voordat er uitkeringen worden gedaan. Een voordeel van preferente aandelen ten opzichte van gewone aandelen is dat ze doorgaans minder risicovol zijn en een vaste dividenduitkering hebben, wat betekent dat beleggers erop kunnen vertrouwen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen. Wat is het verschil tussen preferente aandelen en gewone aandelen? Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje gezet: Stemrecht:  Het verschil tussen gewone aandelen en preferente aandelen is dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben over het bedrijfsbeleid, maar in plaats daarvan een vast percentage van de nominale waarde ontvangen als dividend. Prioriteit bij uitkering van dividend: Bij een dividenduitkering heeft de preferente aandeelhouder voorrang op gewone aandeelhouders. Dit betekent dat de preferente aandeelhouder eerst zijn vaste dividend ontvangt voordat gewone aandeelhouders een dividend krijgen. Rendement: Een voordeel van preferente aandelen ten opzichte van gewone aandelen is dat ze doorgaans minder risicovol zijn en een vaste dividenduitkering hebben, wat betekent dat beleggers erop kunnen vertrouwen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen.Dit maakt ze aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit hun beleggingen. Risico: Omdat preferente aandelen een vast dividend uitkeren voordat eventuele dividenden aan gewone aandeelhouders worden uitbetaald, hebben ze meestal een lager risico dan gewone aandelen. Dit betekent echter ook dat het potentieel voor groei en hogere rendementen bij preferente aandelen vaak beperkter is.   Soorten preferente aandelen Bij preferente aandelen kopen, is het belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn, elk met hun eigen voor- en nadelen ten opzichte van gewone aandelen. Er zijn heel veel soorten "prefs", hieronder leggen we je de basistypen van preferente aandelen uit. Cumulatief preferente aandelen Cumulatieve prefs bevatten een bepaling op grond waarvan de onderneming de aandeelhouders alle dividenden, ook die welke in het verleden zijn nagelaten, moet uitbetalen voordat de gewone aandeelhouders hun dividenduitkeringen kunnen ontvangen. Deze dividenduitkeringen zijn gegarandeerd, maar worden niet altijd uitbetaald wanneer ze verschuldigd zijn. Niet-betaalde dividenden krijgen de naam "achterstallig dividend" en moeten wettelijk naar de huidige eigenaar van het aandeel gaan op het moment van betaling. Soms wordt aan de houder van dit soort aandelen een extra vergoeding (rente) toegekend. Niet-cumulatief preferente aandelen niet-cumulatieve prefs geven geen achterstallig of onbetaald dividend uit. Indien de onderneming ervoor kiest in een bepaald jaar geen dividend uit te keren, hebben de aandeelhouders van de niet-cumulatief gewone aandelen geen recht of bevoegdheid om op enig moment in de toekomst aanspraak te maken op dergelijke gederfde dividenden. Financieringspreferente aandelen ook wel financieringsprefs genoemd, zijn speciaal ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar vastrentende effecten. Dit zijn bepaalde prefs die worden uitgegeven om een onderneming te kunnen financieren. Financieringsprefs hebben als kenmerk dat zij een vast rendement opleveren. De reden hiervoor is dat zij niet zijn gekoppeld aan een bepaald bedrijfsresultaat, maar aan bijvoorbeeld de algehele rentevoet binnen de markt van het aandeel. Participerende preferente aandelen Participerende prefs geven hun aandeelhouders het recht op uitbetaling van dividenden in een bedrag dat gelijk is aan het algemeen vastgestelde percentage dividenden, plus een extra dividend op basis van een vooraf bepaalde voorwaarde. Dit extra dividend wordt gewoonlijk alleen uitgekeerd als het bedrag van de dividenden die de gewone aandeelhouders ontvangen hoger is dan een vooraf vastgesteld bedrag per aandeel. Als de onderneming wordt geliquideerd, kunnen deelnemende gewone aandeelhouders ook recht hebben op terugbetaling van de aankoopprijs van de aandelen en op een evenredig deel van de resterende opbrengsten die door gewone aandeelhouders worden ontvangen. Converteerbare preferente aandelen converteerbare prefs omvatten een optie waarmee aandeelhouders hun preferente aandelen kunnen omzetten in een bepaald aantal gewone aandelen, doorgaans op elk moment na een vooraf vastgestelde datum. In normale omstandigheden worden deze aandelen op verzoek van de aandeelhouder op deze wijze omgewisseld. Een onderneming kan echter een bepaling over dergelijke aandelen hebben die de aandeelhouders of de emittent toestaat de uitgifte te forceren. Hoe waardevol converteerbare gewone aandelen zijn, is uiteindelijk gebaseerd op de prestaties van de gewone aandelen.   Conclusie Het verschil tussen preferente en gewone aandelen is dus dat het preferente aandeel als eerste dividend uitgekeerd krijgt. Hier staat tegenover dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben ten opzichte van gewone aandeelhouders. Preferente aandeelhouders hebben dus verder geen zeggenschap in het bedrijfsbeleid. Wel loop je met preferente aandelen minder risico, omdat je als eerste uitbetaald krijgt. Ook bij een faillissement krijgen schuldeisers en preferente aandeelhouders eerst geld en daarna pas krijgen gewone aandeelhouders een uitbetaling. Ook hebben preferente aandelen een vast dividend. Meer weten over beleggen? Volg onze online cursussen of verbreed u kennis met onze leerzame artikelen.

10 mrt 2023 Lees verder

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer u een obligatie koopt, wordt de nominale waarde van een obligatie, de waarde die de uitgevende partij betaalt aan de belegger, aan het einde van de looptijd uitbetaalt. Het effectief rendement van een obligatie is de totale opbrengst die u kunt verwachten, inclusief rente en eventuele koersveranderingen gedurende de looptijd van de obligatie. Het is belangrijk om te begrijpen hoe de nominale waarde en de rente samenhangen en hoe deze de verwachte opbrengsten van een obligatie beïnvloeden. Het einde van de looptijd van een obligatie is het moment waarop de uitgevende partij de nominale waarde terugbetaalt aan de belegger. Obligaties kopen is een manier om vermogen op te bouwen, alleen is het wel belangrijk om te plannen wanneer de obligatie afloopt en te overwegen of u het geld wilt herinvesteren in obligaties of andere investeringen. Er zijn verschillende obligaties waaronder, High yield obligaties. Deze obligaties hebben een hogere rente dan andere obligaties vanwege het hogere risico dat de uitgevende partij niet in staat is om de rente te betalen of de nominale waarde terug te betalen aan het einde van de looptijd. Het is belangrijk om te overwegen of het extra rendement opweegt tegen het extra risico dat u loopt. Het risico dat de uitgevende partij in gebreke blijft bij het betalen van de rente of het terugbetalen van de nominale waarde aan het einde van de looptijd is een belangrijk risico dat beleggers niet moeten vergeten. Het beleggen in obligaties brengt risico's met zich mee, daarom is het belangrijk om het type obligaties te begrijpen en het verwachte rendement te analyseren voordat u investeert. Bij het kopen van obligaties is het belangrijk om dit rendement te vergelijken met andere investeringsmogelijkheden om te bepalen of het een relatief veilige belegging is. Aan die verschillende aankoop methodes kleven voor- en nadelen waarin we hier verder op ingaan. Om obligaties te kunnen kopen heeft u allereerst een beleggingsrekening nodig bij een bank of broker. Obligaties kopen kan op twee manieren. De eerste manier is bij emissie. Emissie vindt plaats op de zogenaamde primaire kapitaalmarkt. Emissie kan op openbare en onderhandse wijze geschieden. Een openbare emissie kan verlopen via een tenderemissie, waarbij van tevoren bekend is welke loopt en welke vergoeding de obligatie zal hebben. Beleggers kunnen zich daar op inschrijven en geven aan tegen welke prijs zij bereid zijn deze obligaties te kopen. Een andere vorm van openbaar emitteren is toonbank emissie. Dan hebben beleggers gedurende een bepaalde periode voortdurend de mogelijkheid om nieuwe obligaties te kopen. Ook hier zijn de looptijd en vergoeding van tevoren bekend. Het is voor de uitgever steeds mogelijk om nieuwe obligaties uit te geven bij dit soort emissies. In principe is het voor iedereen mogelijk in te schrijven voor de aankoop van aandelen, zowel institutionele als particuliere beleggers. Soms worden er openbare emissies uitgevoerd wanneer een bedrijf ervoor kiest om naar de beurs te gaan als een eerste stap. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk kapitaal op te halen op de kapitaalmarkt, waarmee het bedrijf kan investeren en groeien. Bij een onderhandse emissie heeft de onderneming besloten het uitgeven niet via de beurs te laten verlopen. Het voordeel van deze methode is dat er minder wet- en regelgeving bij betrokken is en er ook aan beduidend minder voorwaarden voldaan hoeft te worden. Nadeel is dat de groep kopers klein zal zijn en tegen minder gunstige voorwaarden zal willen kopen. Een ander woord voor onderhandse emissie is private placement. Als een obligatie eenmaal geëmitteerd is, dan is deze verhandelbaar op de secundaire kapitaalmarkt. In Nederland wordt deze markt geregeld via de Amsterdamse Effectenbeurs van Euronext. Dus in het kort: Particuliere beleggers kunnen beleggen in obligaties via emissie op de primaire kapitaalmarkt of via verhandeling op de secundaire kapitaalmarkt. Het is belangrijk om te begrijpen welke methode het meest geschikt is voor uw beleggingsdoelen en risicoprofiel.   Private Placement Private placement is aandelenuitgifte aan een klein aantal potentiële investeerders. Deze investeerders zijn vaak ervaren en komen uit de groep pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Een dergelijke transactie hoeft - omdat die aan een beperkte groep investeerders aangeboden wordt- niet gemeld worden bij de Amerikaanse SEC, Securities and Exchange Commission. Normaal gesproken houdt deze commissie toezicht op alle aandelentransacties. Omdat bij private placement de aandelen niet op de beurs worden gebracht is het echter nodeloos de transactie te vermelden. Private placement heeft voor zowel de verkopende als de kopende partij voordelen. Zo besparen investeerders veel tijd omdat de deal niet gemeld hoeft te worden. Het voordeel van de verkoper ligt uiteraard in het feit dat er kapitaal verkregen kan worden. Nadeel van private placement is dat de verkopende partij inspraak over de onderneming kan verliezen. De deal wordt niet bij de overheidscommissie gemeld en dus gelden de beschermende overheidsregels niet voor de investeerders, die als compensatie vervolgens inspraak in de onderneming eist en de verkopende partij dus min of meer een deel van de eigen onderneming inlevert.   Obligaties kopen bij een bank of broker Om obligaties te kopen, moet u eerst een beleggingsrekening openen bij een bank of broker. Dit biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om te investeren in obligaties en deel te nemen aan de financiële markten. Als u kunt beleggen en obligaties wilt gaan kopen, zult u de volgende informatie te zien krijgen per obligatie: land/bedrijf – couponrente – einddatum – uitgiftekoers. Ieder jaar, maar soms ook vaker, wordt er coupon uitgekeerd. De datum is hetzelfde als de dag en de maand van de einddatum. De prijs die een belegger betaalt is de contante waarde van aflossing met daarbij opgeteld de contante waarden van de couponbetalingen. Let op dat de koers van een obligatie niet hetzelfde is als de prijs. Om de prijs af te leiden van de koers is het veel gevallen voldoende om de koers maal 10 te doen, omdat de nominale waarde meestal € 1.000 is. Als een belegger een obligatie koopt op een andere dag dan wanneer er coupon wordt uitgekeerd, dan zal hij ook een gedeelte van het coupon van die periode betalen. Als er bijvoorbeeld een kwartaal voordat het coupon uitgekeerd wordt een obligatie gekocht wordt, dan zal koper 75% van het coupon van dat jaar bij de prijs moeten optellen, er vanuit gaande dat de obligatie eens per jaar uitkeert. De koers van de obligatie kan variëren tijdens de looptijd, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de economische omstandigheden en de financiële gezondheid van de uitgevende partij. Het is daarom belangrijk om de risico's en potentiële opbrengsten van een obligatie te begrijpen voordat u besluit te beleggen. Rente = Coupon De term coupon is al diverse keren gebruikt in relatie tot het kopen van effecten. Voor de duidelijkheid; obligaties kopen van een onderneming of organisatie, is de rente die u krijgt coupon. Het is dus een vergoeding die ontvangen worden voor het uitlenen van geld. Bij zowel aandelen, effecten, opties en obligaten krijgt u een vergoeding als u eigen geld uitleent. Bij obligaties kopen geldt dat er een periodieke rente aan de koper uitgekeerd wordt, coupon dus. Het is gebruikelijk dat de coupon of couponrente jaarlijks of halfjaarlijks wordt uitgekeerd. Dit wordt per effectenbeurs of beleggingsfonds vastgesteld en verschilt daarom per situatie. De coupon die men ontvangt als vergoeding voor het kopen van obligaties kan zowel een variabele als een vaste rente hebben.   Voor- en nadelen Kortom; obligaties kopen kan op veel verschillende manieren. Zowel de openbare en de onderhandse emissie heeft een aantal voor en nadelen voor zowel de kopende als de aankopende partij. Deze voor- en nadelen moeten door ondernemingen afgewogen worden en daarbij moeten de grootte van de kapitaalmarkt die ze aanboren en het kapitaal dat op deze wijze verkregen kan worden zorgvuldig bekeken worden. Verkopende partijen moeten zeker naar de risico’s van vrije verhandelbaarheid kijken in relatie met de lange termijn doelen van de onderneming. Particuliere beleggers hebben weinig voordeel bij onderhandse emissie. Ze kunnen zich immers niet inschrijven en kunnen daarom geen aandelen kopen.

10 mrt 2023 Lees verder

Rendement op obligaties

Rendement op obligaties kun je in tweeën opdelen. Zo kan rendement gehaald worden op de aankoopprijs ten opzichte van de nominale waarde van een obligatie. Dit wordt het aflossingsrendement op obligaties genoemd. Tweede deel van rendement op obligaties is het couponrendement. Bij couponrendement wordt elk jaar gekeken hoeveel coupon verdiend wordt afgezet tegen de aankoopprijs van de obligatie. Beide onderdelen lichten we ter verduidelijking toe aan de hand van een voorbeeld. Een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie geeft 1% coupon met een nominale waarde van €1.000. De obligatie is uitgegeven in 2012, wat betekent dat deze anno 2016 nog zes jaar te gaan heeft. Stel dat de koers van deze obligatie 80 is, wat betekent dat deze obligatie €800 kost. stel: een beleggers wilt obligaties kopen en deze de komende zes jaar behouden totdat de obligatie wordt afgelost dan behaald de belegger een resultaat van €200. Dat betekent per jaar ongeveer €33 per jaar. Dan is het aflossingsrendement per jaar 4,2%. Rendement op obligaties: redelijk zeker inkomen Behalve het aflossingsrendement op obligaties(zie boven) wordt door de belegger ook rendement op couponbetalingen behaald. De belegger krijgt de komende zes jaar tien euro per jaar, een procent van duizend euro. Per jaar haalt de belegger een couponrendement van 1,25 procent namelijk tien euro en achthonderd euro. In totaal behaalt de belegger dus een rendement van 5,45 procent per jaar op dezelfde obligatie. Obligaties bieden een redelijk zeker inkomen, uiteraard wel afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgever. Daarom zijn ze zeer bruikbaar voor mensen die hun inkomen halen uit hun beleggingen. Vaak ook mensen die met het geld hun pensioen aanvullen. Om dit te bewerkstelligen, wordt vaak een zogenaamde dakpanconstructie gebruikt. Met een dakpanconstructie kan er stabiel rendement op obligaties worden gemaakt.   Dakpanconstructie Bij een dakpanconstructie kiest men een bepaalde looptijd uit, bijvoorbeeld vijf jaar. De belegger stelt zichzelf een doel en wil over vijf jaar een vrij stabiel rendement uit de beleggingen halen om zijn pensioen zo aan te vullen. De belegger koopt ieder jaar een 5-jaars obligatie. Tegen de tijd dat de belegger met pensioen gaat, zal ieder jaar een obligatie worden afgelost en zullen de overgebleven obligaties coupon uitkeren. Uiteraard kan de belegger doorgaan met ieder jaar weer een obligatie aanschaffen, maar dan zal hij nooit volledig gebruik kunnen maken van het inkomen dat vergaard wordt uit de verlopen obligatie, omdat dat weer in de nieuwe obligatie moet worden gestoken. Obligaties 2023 Wie in 2023 het effectief rendement op obligaties wil berekenen, moet vooral kijken naar het effectieve rendement van de investering en niet alleen naar de nominale couponrente. Rendement bij aankoop van een obligatie is een momentopname. Het effectief rendement op obligaties houdt rekening met de resterende looptijd van de lening en dus het resultaat dat u maakt zolang u de obligatie bewaart. Het effectieve rendement maakt het mogelijk om verschillende obligaties met elkaar te vergelijken. Op zoek naar obligaties met het hoogste effectief rendement en effectieve rente. Perpetuele obligaties Er zijn overigens ook obligaties die eeuwig duren. Deze obligaties worden ook wel perpetuele obligaties genoemd. Als het over obligaties en leningen gaat dan is het een gegeven dat de koers gedurende de looptijd zal wijzigen en dus ook meteen het rendement voor de lener. Zeker is echter dat de obligatie aan het eind van de looptijd wordt afgelost, mits een obligatie dus bijvoorbeeld eeuwigdurend is of er sprake is van faillissement. Wat betreft het rendement op obligaties ben je afhankelijk van meer zaken als bijvoorbeeld een stijgende marktrente, die leiden tot een lagere koers. U koopt immers ook liever een obligatie voor dezelfde prijs met een hogere couponrente. Verkoop je dan, dan kun je dus spreken van koersverlies. Het effect van een rente die oploopt is groter op een obligatie met een wat lagere looptijd. Actieve belegger De echt actieve belegger kiest vaak ook eerder voor een obligatie met een kortere looptijd of voor obligaties waarvan duidelijk is dat ze zijn ondergewaardeerd. Bedrijfsobligaties zijn een typisch voorbeeld van dergelijke ondergewaardeerde obligaties. De actieve belegger maakt  bij ondergewaardeerde obligaties gebruik van tussentijdse koerswinst. Echte speculant houdt in dit kader ook Europese Unie landen die wat in de problemen gekomen zijn scherp in de gaten. De meer defensief ingestelde belegger kiest veel eerder voor zekerheid en koopt dus obligaties bij voorkeur bij uitgifte en ‘zit de hele rit’ gewoon uit.   Zijn Obligaties veilig? Duidelijk is dat het rendement van de dag geen goede tool is om obligaties en het rendement op obligaties goed met elkaar te vergelijken. Een tool die dit wel heel goed mogelijk maakt is het zogenaamde effectieve rendement, dat rekening houdt met de investering bij aankoop, de nominale waarde aan het einde van de looptijd en de couponrente. Concluderend kan gesteld worden dat obligaties als veilig beschouwd kunnen worden en daarom zitten obligaties ook in zoveel beleggingsportefeuilles. Niet zelden worden obligaties zelfs gekocht om andere, meer risicovolle beleggingen wat te compenseren. Het is altijd zeer verstandig om voor de aankoop van een obligatie het effectieve rendement te bepalen, waarbij de resterende looptijd van een lening natuurlijk ook een grote rol speelt. Met obligaties is nog steeds een hoog rendement te halen zeker bij koersstijgingen door lage marktrente. Klik hier voor meer informatie over de risico's van obligaties.

09 mrt 2023 Lees verder

Bedrijfsobligaties

In dit artikel bespreken we de verschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hoe bedrijven obligaties kunnen uitgeven en hoe beleggers hierin kunnen investeren. Wat zijn Bedrijfsobligaties en hoe werken ze? Bedrijven kunnen ervoor kiezen om obligaties uit te geven als zij niet de mogelijkheid hebben om aandelen uit te geven (ze zijn bijvoorbeeld niet beursgenoteerd) of omdat ze niet meer aandelen willen uitgeven. Het kan ook zo zijn dat banken niet meer geld willen uitlenen. In dit soort gevallen zal een bedrijf ervoor kiezen om obligaties uit te geven. Obligaties hebben een bepaalde looptijd, waarbij het bedrag op het einde van de looptijd wordt terugbetaald aan de belegger. Het is belangrijk om te weten wanneer de obligaties aflopen, zodat je daarop kunt anticiperen. Obligaties betalen doorgaans een vaste rente per jaar aan de belegger gedurende de looptijd. Dit kan een aantrekkelijk kenmerk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom. De waarde van obligaties kan stijgen of dalen gedurende de looptijd, afhankelijk van diverse factoren, zoals de rentestand en de financiële gezondheid van het bedrijf. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij het beleggen in bedrijfsobligaties. Verschil Staatsobligaties en bedrijfsobligaties In tegenstelling tot staatsobligaties, kunnen bedrijven wel allerlei soorten obligatie uitgeven, net wat het bedrijf goed dunkt. Ondernemingsobligaties zijn doorgaans risicovoller dan staatsobligaties, maar niet per definitie. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat bedrijven failliet kunnen gaan. Technisch gezien kunnen landen dit ook, maar die houden niet op te bestaan en bedrijven wel. Daarnaast is van overheden veel beter te zien hoe de financiële huishouding ervoor staat, bij bedrijven is informatie hierover doorgaans beperkter. Daarentegen hebben bedrijfsobligaties over het algemeen een hoger rendement dan staatsobligaties, omdat ze risicovoller zijn. Beleggers nemen immers meer risico door te investeren in een bedrijf dat failliet kan gaan. Standard & Poor's(S&P) Standard & Poor's(S&P) is een ratingbureau dat de kredietwaardigheid van bedrijven en landen beoordeelt op basis van financiële informatie. Het is belangrijk om de rating van een bedrijf te kennen voordat je in zijn obligaties investeert, omdat dit een indicatie kan zijn van het risico van de obligaties. Beursgenoteerd Een bedrijf hoeft niet beursgenoteerd te zijn om obligaties aan te kunnen bieden. Een bedrijf als Hema heeft bijvoorbeeld obligaties, maar heeft geen beursnotering. Het is voor dit soort bedrijven een relatief goedkope en makkelijke manier om aan kapitaal te komen. Een beursnotering verkrijgen is een tijdrovend en duur proces en extra aandelen uitgeven zorgt voor kapitaalverwatering en dat vinden aandeelhouders niet fijn, omdat daardoor de bestaande aandelen minder waard worden. Bedrijfsobligaties kunnen doorgaans wel direct gekocht worden van de uitgever door zich in te schrijven bij een tenderemissie of door obligaties te kopen via een toonbankemissie. Het is voor minder grote bedrijven echter vaak gebruikelijk om het via een onderhandse emissie te doen, omdat dit goedkoper is. Banken Banken hebben vaak meer exotische obligaties, naast het reguliere aanbod. Een voorbeeld hiervan is de Contingent Convertible (CoCo). Dit zijn langlopende achtergestelde leningen in de vorm van een converteerbare obligatie. Banken gebruiken deze om vreemd vermogen om te kunnen zetten in eigen vermogen. Er is veel kritiek op dit product vanwege het hoge risico waaraan een belegger wordt blootgesteld, wat door belegger vanwege de complexiteit lang niet altijd goed ingeschat wordt. Kortom: Als beleggers geïnteresseerd zijn in het kopen van bedrijfsobligaties, kunnen ze beleggen via een beleggingsfonds of via een online broker. Beleggen in obligaties kan aantrekkelijke zijn vanwege de relatief lage risico's en de stabiele inkomstenstroom. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de mogelijke schommelingen in waarde gedurende de looptijd en de risico's die verbonden zijn aan het type obligatie waarin ze investeren. Samenvattend biedt dit artikel informatie over de verschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hoe bedrijven obligaties kunnen uitgeven en hoe beleggers hierin kunnen investeren. Meer weten over beleggen? Volg onze online cursussen of verbreed u kennis met onze leerzame artikelen.

09 mrt 2023 Lees verder

Obligaties, wat zijn het?

Obligaties. Een bekend begrip, maar lastiger dan de meeste mensen zullen denken. Wat is een obligatie? Een obligatie is in feite een lening die een belegger afgeeft aan een bedrijf. Als een bedrijf kapitaal nodig heeft, maar geen extra aandelen kan of wilt uitgeven en niet meer geld bij een bank kan of wilt lenen, dan kunnen zij ervoor kiezen om obligaties uit te geven. In tegenstelling tot een normale lening is het niet diegene die het geld uitleent die de voorwaarden bepaald, maar de lenende partij, de emittent. Daarnaast zijn de schuldbewijzen verhandelbaar. Een obligatie maakt deel uit van een veel grotere lening die in kleinere porties is opgedeeld. De houder van het schuldbewijs heeft net als bij een lening recht op een rentevergoeding, die bij obligaties een coupon genoemd wordt, en op termijn de volledige aflossing van het geleende bedrag, de nominale waarde. De nominale waarde van het financiële product is vaak €1.000, maar niet perse. Obligaties VS aandelen In tegenstelling tot een aandeelhouder is een obligatiehouder geen mede-eigenaar van een onderneming. Een obligatie is namelijk een schuldbewijs, uitgegeven door een onderneming of een overheid. Beleggers kopen een obligatie en ontvangen hiervoor jaarlijks een rentevergoeding. De waarde die op de obligatie staat gedrukt (meestal € 1.000,-) heet de nominale waarde. Bij terugbetaling van de obligatie aan het einde van de looptijd, krijgt de obligatiehouder de gehele nominale waarde weer uitgekeerd. De beurswaarde van de obligatie kan tijdens de looptijd wel veranderen. Obligaties, in welke vorm dan ook, hebben een aantal gezamenlijke  kenmerken, te weten: Nominale waarde; Couponrente of rentevergoeding; De coupondatum; De gemiddelde (resterende) looptijd; Het (effectief) rendement; Renterisico; Herbeleggingsrisico; Het debiteurenrisico. Nominale waarden Anders dan bij aandelen, mag een obligatie wel onder de nominale waarden geplaatst worden. In sommige gevallen is dit zelfs nodig, omdat er anders geen aankopen zullen plaatsvinden. De koers van een obligatie werkt ook anders. Ten eerste wordt koers niet genoteerd als waarde, maar als indexcijfer. Als de koers van obligatie gelijk is aan de nominale waarde, dan zal de koers 100 noteren. Een koers van 95 betekent dat de koers van de obligatie 5% onder de nominale waarde ligt. Bij aandelen, maar ook bij opties of goud zal deze notatie niet voorkomen. Waar het wel voorkomt is bij beleggingsfondsen, maar daar is dat ook meteen de prijs en dat is bij een obligatie niet het geval. Couponrente De overheid of particuliere instelling die de obligatie uitgeeft, dient uiteraard een vergoeding te geven voor de schuld aan de obligatiehouder (bezitter van de obligatie). De obligatiehouder is immers bereid zijn geld voor kortere of langere tijd uit te lenen. Deze rentevergoeding heet couponrente. De couponrente is een percentage van de nominale waarde. De couponrente is niet afhankelijk van de beurskoers. Voorbeeld: De nominale waarde van één obligatie is 1.000,- euro. Deze obligatie heeft een couponrente van 7% die jaarlijks wordt uitgekeerd per 1 juli. De jaarlijkse rentevergoeding bedraagt onafhankelijk van de beurskoers 70,- euro per jaar (7% van de nominale waarde van  1.000,- euro per obligatie). Indien de obligatie bijvoorbeeld wordt aangekocht op een koers van  90 % dan wil dit zeggen dat er om de obligatie in bezit te krijgen 90 % van de nominale waarde dient te worden betaald. In casu 90% maal 1000 euro = 900 euro. Jaarlijks wordt er echter 70 euro rente betaald (te weten 7 % maal 1000 euro = 7% maal de nominale waarde). De jaarlijkse rentevergoeding is dan ook eigenlijk geen 7 % per jaar maar 70 / 900 = 7,78 % per jaar. Als de obligatie na twee jaar wordt afgelost tegen 100 % dan zal het rendement met nog eens gemiddeld 5 % per jaar stijgen (op basis enkelvoudige interest). Immers de aflossingswinst zal in dat geval 10 % bedragen. Aflossingskoers (in dit geval 100%) minus de aankoopkoers (90%). Het gemiddelde rendement komt dan uit op 12,78 % (op basis van enkelvoudige interest en exclusief opgelopen rente). Nu bij obligaties de opgelopen rente geen bestanddeel is van de koers, zoals in het geval van dividend bij aandelen, zal de belegger die zijn obligaties verkoopt, voor het moment dat de rente wordt uitgekeerd (coupondatum), voor het verlies aan rente willen worden gecompenseerd. De belegger die zijn obligatie voor de coupondatum verkoopt ontvangt dan ook van de kopende partij op het moment van overdracht van de obligaties de tot aan dat moment op de obligatie gerijpte rente. Voor de kopende partij leidt dit tot een extra investering die hij op rentecoupondatum weer terug ontvangt. De rente die de kopende partij betaald aan de verkopende partij noemt men opgelopen of mee gekochte rente. Coupondatum De rente van een obligatie wordt meestal één keer per jaar uitbetaald. De datum waarop dit gebeurt, wordt coupondatum genoemd. Bij uitgifte van een obligatie (emissie) staat de looptijd van de obligatie vast. Hoe langer deze periode, hoe hoger de rentevergoeding zal zijn voor de obligatiehouder. De koper van de obligatie wil namelijk graag een hogere vergoeding ontvangen naarmate hij zijn geld langer uitleent aan de overheid of een particuliere instelling. Indien een obligatie niet bij uitgifte (emissie) wordt gekocht, kan een belegger de obligatie ook op de beurs kopen. In dat geval is de resterende looptijd van groot belang voor de belegger. In het algemeen zal gelden dat indien er voor het overige gelijkblijvende omstandigheden aanwezig zijn (ceteris paribus) de koers van de obligatie hoger zal zijn indien de looptijd langer is. De gemiddelde (resterende) looptijd van een obligatie Een obligatie met een relatief lange resterende looptijd (bijvoorbeeld tien jaar), reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte resterende looptijd (bijvoorbeeld twee jaar). De reactie van de koers op een stijging van de marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een langer lopende obligatie met voor het overige dezelfde voorwaarden.  Ter verduidelijking kan het volgende voorbeeld dienen: een obligatielening zal niet meer reageren op renteschommelingen indien deze 1 dag voor aflossing van de gehele lening ter verkoop aangeboden wordt. De koers van de obligatie zal onafhankelijk van de rente rond de aflossingskoers noteren.  Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal de obligatie immers de neiging hebben om terug te keren naar een koers van 100 ofwel 100% (nominale waarde), indien de aflossing van de obligatie tenminste plaats zal hebben tegen nominale waarde (100%). Aflossingsmethode Beleggers die een obligatie kopen ontvangen een jaarlijkse vooraf bepaalde rentevergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan gedurende de gehele looptijd van de obligatie vaststaan, maar bij sommige soorten obligaties is deze variabel. Op een bepaald moment ontvangt de koper van de obligatie weer de nominale waarde van de lening. Dit noemen we de aflossing van de lening. De aflossing van een obligatielening kan op drie verschillende manieren: Aflossing ineens. Hierbij lost men aan het einde van de looptijd de gehele lening in één keer af. Dit noemen we een bullet-lening. Lotende leningen. Bij deze leningen wordt jaarlijks een evenredig gedeelte uitgeloot. In principe ontstaat er een obligatielening met een lineaire aflossing. Een notaris loot deze obligaties. Bij een obligatielening die gedurende vijf jaar geleidelijk aflost, vindt dus elk jaar een terugbetaling van een vijfde deel van de lening plaats. Geen aflossing. Deze obligaties zijn eeuwigdurend en kennen geen aflossing. Door deze eeuwigdurendheid lijkt een perpetuele lening op een preferent aandeel, alhoewel het uiteraard geen eigen vermogen is. De houder van deze obligatie kan zijn geld dus alleen terugkrijgen door zijn obligatie (op de beurs) weer te verkopen of op het moment dat de emittent over gaat tot vervroegde aflossing. Couponrendement Het couponrendement van een obligatie houdt rekening met de ontvangen couponrente en de aankoopkoers van de obligatie. Bij de berekening van het couponrendement wordt geen rekening gehouden met de resterende looptijd van de obligatie. Het couponrendement kan door middel van een korte formule worden berekend. De formule luidt als volgt: couponrente ÷ aankoopkoers x 100% Obligatie uit 1912 Aflossingswinst/aflossingverlies Een belegger die een obligatie aanhoudt tot de aflossingsdatum, krijgt te maken met een aflossingswinst of -verlies. Omdat de belegger zeker weet dat de obligatie a pari (tegen nominale waarde) wordt afgelost (100%), kan de koerswinst of het koersverlies van tevoren berekend worden. Deze winst of dit verlies wordt pas gemaakt op het moment van aflossing van de obligatie. Opmerking: Het komt regelmatig voor dat er leningen worden uitgegeven met afwijkende bepalingen aangaande de aflossingskoers en /of de aflossingsperiode. Voordat een obligatie wordt aangekocht is het dan ook van groot belang om de prospectus die bij de betreffende lening hoort door te nemen. Effectief rendement Het totale rendement op obligaties bestaat uit het couponrendement en de aflossingswinst - of het koersverlies. Deze twee dienen gecombineerd te worden met de resterende looptijd. Deze combinatie levert het effectief rendement op. De koers van een obligatie is overigens gelijk aan de contante waarde van alle toekomstige cash flow stromen. Dus zowel de contant gemaakte rentebetalingen als de contant gemaakte aflossing vormen de koers van een obligatie. Van belang bij het werken met de contante waarde is dat u elk jaar rente ontvangt. Doordat u over deze rente ook weer rente ontvangt zal u uiteindelijke rendement afwijken van het te berekenen rendement indien u daar geen rekening mee houdt. Globaal komt het er op neer dat de waarde van uw beleggingen zich 1 * per 9 jaar verdubbelen indien u tussentijds geen geld opneemt en een rendement per jaar weet te behalen van 8 % per jaar. Jaar op jaar. De verdubbeling van uw kapitaal vindt 1 * per 18 jaar plaats bij een rendement van 4 % per jaar. Jaar op jaar. Daarentegen vindt de verdubbeling plaats in 6 jaar bij een rendement van 12 % en in 12 jaar bij een rendement van 6 %. Om deze uitkomsten te vinden kunt u het getal 72 (=ervaringscijfer) delen door het te verwachten rendement om het aantal jaren te vinden waarin uw kapitaal zich verdubbeld op basis van het rente op rente effect. Aangezien achter de contante waarde berekeningen heel veel theorie schuilgaat die wij te ver van de leerdoelen in deze cursus vinden staan, zullen wij hier niet verder op in gaan. Voor u is het van belang dat het effectief rendement op een obligatie de werkelijke rente weergeeft die u zult ontvangen en dat deze berekeningen in de meeste kranten op de financiële pagina’s worden weergegeven. Ook is het voor u van belang te weten in welke periode uw kapitaal verdubbeld gegeven het vaste jaarlijkse veronderstelde rendement. Voorbeeld: De heer De Vries wil graag het effectief rendement van zijn obligatie berekenen. De resterende looptijd bedraagt exact zes jaar. Het couponrendement bedraagt voor een lening die 5 % per jaar rente oplevert over de nominale waarde bij een aankoopkoers van 95 % : (5/95) x 100% = 5,26%.  De aflossingswinst kan ook berekend worden en bedraagt tot aflosdatum 100% -/- 95% = 5%. Dit is 0,83% gemiddeld per jaar op basis van enkelvoudige interest (5%/6). Bij benadering is het effectief rendement op basis van enkelvoudige interest gelijk aan 5,26% + 0,83% = 6,0965 %. Op basis van samengestelde interest zal dit percentage echter iets lager zijn. Risico's bij beleggen in obligaties Het risico bij obligaties zijn divers. Zo is er het herbetalingsrisico, debiteurenrisico, creditrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico, marktrisico, politiek risico en juridisch risico. Elk van deze risico's kan een aanzienlijke impact op uw belegging hebben. Herbeleggingsrisico Doordat de rente dagelijks wijzigt, zal het effectief rendement niet overeenkomen met het werkelijke rendement. Bij de berekening van het effectief rendement gaat men er vanuit dat de coupon jaarlijks kan worden herbelegd tegen hetzelfde rendement. Het werkelijke rendement zal altijd afwijken van het effectief rendement omdat de rente dagelijks wijzigt. Indien het herbeleggingsrendement hoger is dan het berekende effectief rendement, zal het werkelijke rendement dus hoger zijn. Deze onzekerheid wordt herbeleggingsrisico genoemd. Dit risico wordt echter minder naarmate er minder tussentijdse coupons worden uitbetaald. Een zogenoemde zerobond kent nauwelijks herbeleggingsrisico. Zerobonds kennen namelijk geen tussentijdse rentebetalingen. Het enige herbeleggingsrisico is, dat bij aflossing van deze obligatie het vrijgekomen bedrag opnieuw moet worden belegd. Debiteurenrisico van een obligatie Van belang is een duidelijk onderscheid te maken tussen obligaties die worden uitgegeven door de Nederlandse Staat (staatsobligaties) en obligaties die worden uitgegeven door particuliere instellingen. Met name wanneer obligaties worden uitgeven door een particuliere instelling dient de belegger de nodige aandacht te besteden aan het debiteurenrisico. Wanneer een bedrijf failiet gaat hebben obligatiehouders weliswaar voorrang op de houders van aandelen. Bij lopen uiteraard wel het risico dat de onderneming de rentebetaling of de aflossing van de obligatie niet meer kan voldoen. Dit kan gebeuren wanneer een onderneming in grote financiële moeilijkheden raakt. Nederlandse staatsobligaties brengen het minste debiteurenrisico met zich daar de Nederlandse staat niet failliet kan gaan Ratingbureau's Voor beleggers is het vaak onmogelijk het exacte debiteurenrisico van ondernemingen te bepalen. Iedere onderneming zou apart moeten worden beoordeeld door een team van specialisten wat zeer arbeidsintensief werk is en veel kosten met zich meebrengt. In de loop van de tijd zijn er dan ook bedrijven ontstaan, die gespecialiseerd zijn in het waarderen van ondernemingen. De twee grootste bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het bepalen van het debiteurenrisico zijn Moody’s en Standard & Poor’s. De waardering geschiedt door middel van een lettersysteem. Moody’s                     Standard & Poor’s Aaa                             AAA               Zéér hoge kwaliteit Aa                               AA                 Hoge kwaliteit A                                 A                   Goede kwaliteit Baa                             BBB                Matige kwaliteit Ba                               BB                  Speculatief B                                 B                    Zéér speculatief Caa                             CCC                enzovoorts. Ca                               CC C                                 C Naast dit lettersysteem maakt Moody’s gebruik van een cijfersysteem om zodoende een nog betere verdeling te maken. Aa1 geeft bijvoorbeeld minder debiteurenrisico dan Aa3. Standard en Poor’s maakt gebruik van plussen (+) en minnen (-). De Rabobank is bijvoorbeeld de enige bank in Nederland met een AAA rating. Dat wil zeggen dat deze bank zeer kredietwaardig is en dus relatief goedkoop geld uit de markt kan lenen. Beleggers zullen namelijk genoegen nemen met een lagere rentevergoeding vanwege het geringe debiteurenrisico. Kredietrisico Het kredietrisico is het risico bij het handelen in obligaties, dat de uitgevende instelling (het bedrijf of de overheid waar je geld aan leent) niet in staat is om de couponbetalingen en/of de hoofdsom te voldoen. Dit kan gebeuren als het bedrijf in financiële problemen komt, of als er iets anders gebeurt waardoor het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het kredietrisico is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgevende partij. Partijen met een hogere kredietwaardigheid (AAA of AA) hebben een lager kredietrisico, terwijl partijen met een lagere kredietwaardigheid (BB of lager) een hogere kredietwaardigheid hebben. Inflatierisico Het inflatierisico is het risico bij obligaties, dat de prijzen stijgen, waardoor de koopkracht van je geld minder wordt. Dit kan gebeuren als de economie sneller groeit dan verwacht, of als er een toename is in de vraag naar goederen en diensten. Deze stijging van de prijzen heet inflatie. Het inflatierisico is afhankelijk van de economische omstandigheden. Als de economie sterk is, is het inflatierisico groter. Als de economie zwakker is, is het inflatierisico kleiner. Renterisico Het renterisico is het risico dat de rente verandert, waardoor de waarde van je obligatie kan stijgen of dalen. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Om het renterisico te kunnen begrijpen moet je de relatie begrijpen tussen rente en obligaties. Wanneer de rente stijgt, dan daalt de waarde van je obligatie. Hoe werkt dit precies? Laten we als voorbeeld nemen dat je een obligatie hebt van 3%. Wanneer de marktrente stijgt naar 4%, dan kunnen mensen dus obligaties kopen tegen 4% rente. Waarom zouden ze jouw bestaande obligaties in dat geval willen kopen? Ze krijgen meer rente bij nieuwe obligaties. In dat geval wordt door de stijgende rente jouw obligatie minder waard. Ook werkt dit effect van renterisico in tegengestelde richting.  Valutarisico Het valutarisico is het risico dat de waarde van de obligatie in een andere munt dan de euro daalt. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de wisselkoers tussen de euro en de andere munt. Het valutarisico is afhankelijk van de economische omstandigheden en de wisselkoers tussen de euro en de andere munt. Als de economie sterk is, is het valutarisico groter. Als de wisselkoers tussen de euro en de andere munt gunstig is, is het valutarisico kleiner.  Marktrisico Het marktrisico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de marktomstandigheden. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Het marktrisico is afhankelijk van de economische omstandigheden en de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Als de economie sterk is, is het marktrisico groter. Als de rente laag is, is het marktrisico kleiner.  Politiek risico Het politiek risico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de politieke omstandigheden. Dit kan gebeuren als er verkiezingen zijn, of als er andere politieke gebeurtenissen plaatsvinden die de economische omstandigheden kunnen beïnvloeden. Het politiek risico is afhankelijk van de politieke omstandigheden. Als er verkiezingen zijn, is het politiek risico groter. Als de politieke situatie stabiel is, is het politiek risico kleiner.  Juridisch risico Het juridisch risico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de wet- en regelgeving. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de belastingwetgeving, of als er andere wijzigingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving die de economische omstandigheden kunnen beïnvloeden. Het juridisch risico is afhankelijk van de wet- en regelgeving. Als er veranderingen zijn in de belastingwetgeving, is het juridisch risico groter. Als de wet- en regelgeving stabiel is, is het juridisch risico kleiner.   Verschillende soorten obligaties Behalve de gewone obligatie zijn er veel verschillende soorten obligaties met elk hun eigen kenmerken. De meest voorkomende zijn: Floating rate notes Een obligatie die geen vaste, maar een variabele couponrente heeft, wordt een floating rate note genoemd. Het kan zijn dat de hoogte van de couponrente afhankelijk is van bijvoorbeeld de marktrente. Deze hebben als voordeel dat als de marktrente stijgt, de vergoeding ook stijgt, maar bij een daling zal de couponrente ook dalen. Indexobligatie Een type floating rate note. De rente vergoeding is hierbij gebaseerd op een index, bijvoorbeeld de prijsindex die de inflatie meet. Zerocoupon obligaties Het woord zegt het al, 0% coupon rente. Deze obligaties vergoeden geen enkele rente en keren alleen aan het einde van de looptijd de nominale waarde uit. Bij dit type obligatie zal het duidelijk zijn waarom obligaties beneden de nominale waarde mogen worden uitgegeven. Niemand zal deze obligatie kopen voor de nominale waarde, want dan kan er niets aan verdiend worden. Converteerbare  obligaties Dit is een bijzonder type. Deze obligaties kunnen omgezet worden, geconverteerd, in aandelen. Op dit type obligatie wordt doorgaans hogere coupon uitgekeerd, omdat de houder ervan ook aandelenrisico loopt. Bij de standaard converteerbare obligatie, mag de houder van het schuldbewijs ervoor kiezen de aflossing in aandelen van de onderneming te laten geschieden. Het hoeven niet altijd aandelen van de eigen onderneming te zijn die worden uitgekeerd, het kunnen ook aandelen van andere ondernemingen zijn, dan spreken we van Exchangeables. Daarnaast bestaan er ook nog Reversed Exchangeables. Hierbij ligt de keuze voor aandelen of geld niet bij de houder van het schuldbewijs, maar bij de uitgever van de obligatie. Omdat het de keuze niet bij de houder ligt, zijn risico’s van deze soorten obligaties nog wat groter dan bij een normale converteerbare obligatie of exchangeable. Achtergestelde obligaties Deze obligaties zijn identiek aan normale obligaties, maar hebben een groot verschil. Een achtergestelde obligatie biedt minder zekerheid. Bij faillissement kunnen schuldeisers, waar obligatiehouders ook onder vallen, verwachten dat zij voor een gedeelte nog gecompenseerd worden, als er nog iets overblijft als fiscus en banken al betaalt zijn. Iemand met een achtergestelde obligatie staat achteraan de rij en dus is er een grote kans dat de houder van deze obligatie niets meer terugziet als de uitgever ten onder gaat. In ruil hiervoor zal de coupon hoger zijn. Junk bonds zijn obligaties waarvan het verwachte beleggingsrendement zeer hoog is. Dit komt omdat het obligaties betreft met een relatief hoog debiteurenrisico. Het (effectief) rendement is hoog door de combinatie van de beloofde hoge couponrente en de kans dat de onderneming zijn betalingsverplichting niet na kan komen. Junk bonds worden met name uitgeven door ondernemingen. Ondernemingen hebben vaak leningen uitstaan bij banken. Omdat de onderneming aan allerlei voorwaarden moet voldoen bij deze onderhandse leningen, kan zij besluiten deze onderhandse leningen te vervangen door een obligatie. Het motief voor het uitgeven van de obligatie is vaak het herwinnen van de financiële flexibiliteit die verloren was gegaan als gevolg van al te grote bemoeizucht van banken met het ondernemersbeleid. Dat de onderneming een hogere rente moet betalen neemt zij op de koop toe. De Term 'Junk Bond' De term ‘Junk bond’ heeft voor velen een slechte klank (het woord ‘junk’ betekent letterlijk rotzooi) en wordt in sommige publicaties dan ook vermeden. Junk bonds worden daarom ook wel ‘High Yield Bonds’ genoemd. Junk bonds hebben een lagere rating. De belegger loopt uiteraard wel een hoger risico bij de aankoop van een junk bond. Ter compensatie van dit debiteurenrisico wordt een hoge rente vergoed. De rentevergoeding kan zowel vast als variabel zijn. Obligaties met een S & P rating (Standard and Poor) van BBB of hoger worden als investment grade (geschikt om in te beleggen, veel pensioen- en beleggingsfondsen hebben in hun statuten staan dat zij alleen in obligaties of aandelen mogen beleggen met een rating die voldoet aan de investment grade eis) beschouwd en obligaties met een rating daar onder worden als junk bond beschouwd.   Veilig beleggen in obligaties Om veilig te beleggen in obligaties is het belangrijk om een aantal risico's te overwegen. Zo kwamen net het inflatierisico, renterisico, valutarisico, marktrisico, politiek risico en juridisch risico al aan bod. Deze risico's zijn allemaal factoren die de waarde van obligaties kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om deze risico's te overwegen voordat je in obligaties belegt, zodat je weet wat er kan gebeuren en hoe je jezelf kunt beschermen.     Tips om veilig te beleggen in obligaties: Zorg ervoor dat je begrijpt hoe obligaties werken voordat je erin belegt. Wees je bewust van de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties. Kies obligaties die geschikt zijn voor jouw situatie en doelen. Houd je portfolio divers, zodat je niet al je geld in één soort obligatie stopt. Let dus op spreiding! Monitor je obligaties portfolio regelmatig, zodat je kunt inspelen op veranderingen in de markt. Overweeg het gebruik van een financiële professional om je te helpen bij het beleggen in obligaties. Dit zijn slechts enkele tips om veilig te beleggen in obligaties. Het is belangrijk om je eigen research te doen voordat je in obligaties belegt, zodat je weet wat voor soort risico's je neemt. Als je vragen hebt, overweeg dan om een financiële professional in te schakelen voordat je in obligaties belegt. Dit kan ervoor zorgen dat je beter geïnformeerd bent over de risico's en kansen die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties. Veilige obligaties Als je veilig wilt beleggen in obligaties, is het belangrijk om te weten welke obligaties veilig zijn. Er zijn veel verschillende obligaties, dus het is belangrijk om je research te doen voordat je in obligaties belegt. Sommige veilige opties voor het kopen van obligaties zijn onder meer: Overheidsobligaties: deze worden uitgegeven door overheden en zijn meestal veilig, omdat overheden minder kans hebben om failliet te gaan dan bedrijven. Overheidsobligaties worden ook wel een staatsobligaties genoemd. De Nederlandse staat heeft bijvoorbeeld ook obligaties in bruikleen. Bedrijfsobligaties: deze worden uitgegeven door bedrijven en zijn iets risicovoller dan overheidsobligaties, maar kunnen nog steeds een veilige investering zijn. Munten: munten zijn een andere veilige optie voor het kopen van obligaties, omdat ze minder kwetsbaar zijn voor veranderingen in de economie.   Waarom beleggen in obligaties? Als belegger wil je slechts een beperkt risico lopen met je beleggingen. Obligaties die kwalitatief goed zijn geven een minder risico dan aandelen dus is het voor sommige beleggers verstandig om meer obligaties aan te schaffen dan aandelen of indices. Ook willen sommige beleggers dat hun portefeuille niet te volatiel is. Volatiliteit is de beweeglijkheid van je portefeuille of bijvoorbeeld van een aandeel. Als een obligatie een rating heeft van minimaal BBB dan heeft de obligatie een minimale investment grade kwaliteit. Dit betekent dat de obligaties van AAA t/m BBB een juiste investment grade hebben en dat het redelijk veilig is om daar in te beleggen. Hoe meer A’s hoe beter de kwaliteit van de obligaties, Hoe meer B’s hoe zwakker de obligatie. Bij een rating van C zijn de obligaties kwalitatief zwak en krijgen ze geen investment grade. Samenvatting obligaties Een belegger die een obligatie koopt of zijn geld op deposito zet, weet wat voor rentevergoeding hij zal krijgen gedurende een aantal maanden of jaren. De belegger die in obligaties belegt, kan volstaan met een onderzoek naar de kredietwaardigheid van degene die de obligatie uitgeeft, om zodoende een goede inschatting te maken van het debiteurenrisico. Ten einde een en ander gemakkelijk te kunnen beoordelen kunt u gebruik maken van de daartoe gespecialiseerde ratingbureau’s. Ook is het voor de selectie van obligaties van belang dat u een bij u passende strategie kiest. Van belang daarbij is waarvoor u de obligaties wilt gebruiken. Benut u de obligaties om een beter rendement te maken dan op een spaarrekening en bent u tevreden met het te behalen effectief rendement? Dan is de cash flow matching methode geschikt. In dat geval dient u voornamelijk te letten op het moment dat de obligaties zullen aflossen en de aflossingsmethode die gehanteerd wordt. Aandelen evenaren of inspelen op rente veranderingen Wilt u de rendementen van aandelen evenaren, maar wilt u daarbij niet het risico lopen van een belegging in aandelen ? In dat geval kunt u gebruik maken van converteerbare obligaties of zelf gemaakte convertibles. Wilt u echter inspelen op veranderingen in de rentestand dan is het van belang goed te letten op de looptijd van de lening. Een obligatie met een relatief lange resterende looptijd (bijvoorbeeld tien jaar), reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte resterende looptijd (bijvoorbeeld twee jaar). De reactie van de koers op een stijging van de marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een langer lopende obligatie met voor het overige dezelfde voorwaarden. Indien u koerswinst wilt gaan behalen op uw obligaties dan is het verstandig om u net als bij aandelen een oordeel te vormen over de stand van de economie, het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de tekorten of overschotten van de Centrale Overheden, etc. Ook kunt u de technische analyse gebruiken om u een oordeel te vormen over de te verwachten koersbeweging en de te verwachten ontwikkeling in de rentestand. Wilt u echter juist geen verlies maken door renteveranderingen dan is het zaak obligaties aan te kopen die beneden pari noteren. Zonder aanwijsbare reden. Deze zijn namelijk minder gevoelig voor renteveranderingen. Om uw risico te beperken is het zaak om met correct onderbouwing en strategie te beleggen. Wees daarom niet bang om te investeren in uzelf, en laat u scholen door experts.

09 mrt 2023 Lees verder

Hoe werkt crypto 2023?

Veel mensen vragen het zich tegenwoordig af: hoe werkt crypto nou eigenlijk? Naarmate meer mensen zich bewust worden van cryptocurrencies, is ook de vraag naar informatie gegroeid. Dit artikel zal uitleggen wat digitale valuta´s zijn, hoe het werkt, en zijn potentiële toekomst. Misschien heb je wel eens gehoord van digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum, maar weet je niet precies wat ze zijn of hoe ze werken. Deze virtuele valuta's worden echter elke dag populairder en veel mensen geloven dat ze op een dag net zo gewoon zullen zijn als contant geld. Als je meer wilt weten over de wereld van crypto en hoe het werkt, blijf dan lezen. Wat is een cryptocurrency? Een cryptocurrency is een vorm van digitale activa die cryptografie gebruikt voor beveiliging. Dit soort digitale activa wordt gecreëerd door middel van een proces dat mining wordt genoemd, waarbij computers worden gebruikt om de munten te creëren. Deze currencies kunnen online worden verhandeld, zoals aandelen of andere activa, en kunnen ook worden gebruikt als betaalmiddel. Er zijn duizenden verschillende digitale valuta, maar de meest voorkomende zijn Bitcoin en Ethereum. Er zijn echter ook andere altcoins, zoals Litecoin. De eerste digitale currencies werden gecreëerd in 2009. In het begin waren de meeste mensen die digitale valuta bezaten computerwetenschappers, wiskundigen en ingenieurs die geïnteresseerd waren in de technologie achter digitale valuta´s. Nu zijn er miljoenen over de hele wereld die cryptocurrencies bezitten. Hoe werkt crypto, en wat is blockchain? In tegenstelling tot traditionele valuta, die worden gecontroleerd en uitgegeven door overheden, zijn cryptocurrencies gedecentraliseerd. Er is niet één entiteit die ze uitgeeft en er is geen centrale opslagplaats die alle transacties bijhoudt. Maar hoe werkt crypto dan wel? In plaats van een centrale opslag gebruiken digitale valuta s o.a. blockchain technologie om bij te houden wie wat bezit. Dit is dezelfde technologie waarmee transacties veilig en privé kunnen worden afgehandeld, maar dan op veel grotere schaal. Zodra een transactie is bevestigd, wordt deze toegevoegd aan een openbaar grootboek waarin de transactie wordt vastgelegd. Dit openbare grootboek is de blockchain. Hoe werkt crypto op de beurs? Geld verdienen met cryptocurrencies is vergelijkbaar met beleggen in aandelen of grondstoffen. Als je Bitcoin bezit en de prijs stijgt maak je rendement. Dus ook als je het niet verhandeld kan het in waarde stijgen, net als aandelen. Een van de grootste redenen dat mensen in digitale valuta investeren is omdat ze hun beleggingsportefeuille willen diversifiëren. Dit kan helpen je vermogen te beschermen tegen een neergang in één bepaalde sector. Het kan u ook helpen te profiteren van kansen in andere sectoren waarin je anders misschien niet had geïnvesteerd. Ten opzichte van traditioneel beleggen op de beurs zijn er enkele andere variabelen om rekening mee te houden. Deze kan je hier lezen. Fundamentele analyse bij het beleggen in crypto Fundamentele analyse beoordeelt of een activum een goede investering is. Deze analyse houdt rekening met vele factoren, waaronder het risiconiveau, het verwachte rendement en de financiële toestand van het bedrijf. Bij het investeren in digitale munten kan fundamentele analyse u helpen beslissen in welke munten u moet investeren. Bij het analyseren van een digitale munt moet u bijvoorbeeld kijken naar de onderliggende technologie, het team erachter en hoeveel geld ze hebben opgehaald. Je kunt ook kijken naar het dagelijkse handelsvolume van de munt en hoeveel mensen hem gebruiken. Deze factoren geven een idee hoe de waarde van de munt in de toekomst kan veranderen. Lees hier een crypto uitleg over blockchain en fundamentele analyse in crypto's. Welke soorten cryptomunten zijn er? Er zijn duizenden verschillende cryptocurrencies, de meest gebruikte zijn munten als Bitcoin en Ethereum. Alle andere munten hebben zijn eigen unieke kenmerken, ondanks dat sommige misschien wel heel erg op andere lijken. Munten als de eerder genoemde Ethereum en Litecoin worden gewoonlijk "altcoins" genoemd. Het is belangrijk te onthouden dat deze munten niet allemaal geschikt zijn om in te beleggen. Lees hier alles over de verschillende soorten cryptomunten en wat deze verschillen precies inhouden. Wat is bitcoin en het minen hiervan? Bitcoin is de eerste cryptomunt en de meest bekende. In 2018 was het verantwoordelijk voor ongeveer 40% van alle wereldwijde digitale valuta transacties. Het werd in 2009 gecreëerd door een onbekende computerwetenschapper met de schuilnaam Satoshi Nakamoto. Een van de grote voordelen van het gebruik van Bitcoin is dat het gedecentraliseerd is, dus geen enkele persoon of organisatie heeft er controle over. Bitcoin wordt ook gebruikt als betaalmiddel. Je kan nieuwe Bitcoin "minen", maar hoe werkt crypto minen?Door rekenkracht te gebruiken kan je complexe wiskundige problemen oplossen. Dit is een behoorlijk energie-intensief proces, dus veel mensen gebruiken hiervoor een computer speciaal geschikt voor het minen. Zodra het wiskundige probleem is opgelost, wordt je beloond met nieuw gecreëerde Bitcoin. Hoe werkt crypto beleggen het beste voor beginners? Om te beginnen heb je een digitale portemonnee nodig om cryptocurrencies te kunnen kopen en verkopen. Deze gebruik je om digitale valuta te verzenden en te ontvangen, je munten op te slaan en uw beleggingen te beheren. Er zijn talloze verschillende crypto wallets beschikbaar. Kies uit verschillende soorten wallets, waaronder hardware wallets en papieren wallets. Deze zijn handig om grote hoeveelheden munten in op te slaan en veilig te houden voor hackers en andere cybercriminelen. Het hebben van een wallet is slechts het begin, en zelfs dit kan al erg lastige materie zijn om goed te begrijpen en om hier goede keuzes in te maken. Conclusie: Door de complexiteit van het verstandig beleggen in crypto is het verstandig om met kennis de markt te betreden, wat überhaupt een zeer verstandige keuze is. Zelfs de echte beleg goeroes van vandaag hebben het lang niet altijd bij het rechte eind. De reden dat zij alsnog succesvol kunnen zijn met beleggen, is omdat ze geschoold zijn en weten hoe ze hun belegde kapitaal moeten beschermen in geval van nood. Dit zorgt ervoor dat kleine foutjes ook in de lange termijn goedgemaakt kunnen worden met een positief resultaat. Kortom, het is cruciaal om te beginnen bij een goede scholing, met professionele begeleiding.   

27 feb 2023 Lees verder

De grootste 25 AEX bedrijven, wlek zijn dit?

De Amsterdam Exchange Index, oftewel AEX, is een van de oudste en drukste beurzen ter wereld, opgericht in 1602. Met een dagelijks handelsvolume van meer dan € 6 miljard is het een belangrijke barometer voor de Nederlandse economische activiteit. De AEX is samengesteld uit de 25 grootste en actiefst verhandelde bedrijven van het land, waaronder ASML Holding NV, Royal Dutch Shell en Unilever. De AEX wordt gezien als een voorlopende indicator van de algehele economische gezondheid in Nederland en wordt nauwlettend gevolgd door beleggers en analisten. Het geeft ook waardevolle inzichten in bredere trends in de wereldeconomie vanwege de status van Nederland als grote Europese economie. Akzo Nobel, Heineken, ING Groep en Philips behoren ook tot de grootste en bekendste onderdelen van de index. Het ontstaan van de AEX Index De AEX Index, opgericht in 1985, is een index van 25 beursgenoteerde bedrijven in Nederland, waaronder Heineken, Philips en Unilever. Het fonds heeft momenteel een netto-actiefwaarde van € 25 miljard en wordt verhandeld op de Amsterdamse Effectenbeurs. Dankzij de diversificatie van bedrijven uit verschillende sectoren is de index minder gevoelig voor sector-specifieke schommelingen. De AEX is een populaire benchmark voor Nederlandse beleggingsfondsen en wordt dagelijks verhandeld op basis van de koersontwikkeling van de onderliggende bedrijven. Bovendien wordt de AEX vaak genoemd in het nieuws als een indicatie van de algemene koersontwikkeling van de Nederlandse beurs. Hierdoor is het interessant voor beleggers die op zoek zijn naar een brede diversificatie in Nederlandse aandelen. Samenstelling van de AEX Index De AEX Index is een verzameling van de 25 grootste en meest liquide aandelen die op de Amsterdamse Effectenbeurs worden verhandeld. Deze aandelen zijn afkomstig uit verschillende sectoren en hierdoor minder gevoelig voor sector-specifieke schommelingen. Dit zorgt voor een diversificatie van de index, wat resulteert in minder volatiliteit dan bij individuele aandelen. Het comité van de Amsterdamse Effectenbeurs stelt de AEX-index dagelijks vast, rekening houdend met marktkapitalisatie, liquiditeit en het beleggingsprofiel van bedrijven. Dit wordt elk halfjaar geïndexeerd om de index af te stemmen op de veranderingen in de markt. Samenstelling van de AEX Index vandaag Sinds 2014 kunnen alle bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de AEX, gedurende drie maanden lid worden van de index. Het comité controleert in deze periode of de voorwaarden worden nageleefd en als dat zo is, wordt het bedrijf officieel opgenomen in de AEX. Er 25 bedrijven opgenomen in de AEX-index, wat betekent dat er altijd 25 aandelen in de index zijn opgenomen. De AEX Index is een nuttige benchmark voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse markt. De index geeft een goede indicatie van de algemene koersontwikkeling van de beurs en is minder volatiel dan individuele aandelen. Dit komt doordat de index uit verschillende sectoren bestaat, wat zorgt voor een diversificatie en minder gevoeligheid voor sector-specifieke schommelingen. Hoe worden AEX bedrijven geselecteerd? De AEX Index is een selectie van de 25 grootste en meest liquide bedrijven op de Amsterdamse beurs. De samenstelling wordt bepaald door factoren zoals marktkapitalisatie, liquiditeit en beleggingsprofiel en wordt twee keer per jaar geïndexeerd. Bedrijven kunnen sinds 2014 gedurende drie maanden lid worden van de index en moeten aan alle voorwaarden voldoen om officieel opgenomen te worden. De AEX is een belangrijke benchmark voor de prestaties van de Nederlandse beurs en biedt diversificatie doordat het bedrijven uit verschillende sectoren omvat. De index is minder volatiel dan individuele aandelen en houdt rekening met veranderingen in de markt. De AEX index wordt elk kwartaal geëvalueerd door NYSE Euronext en is sinds 1983 in gebruik. In het kort: de AEX index is een belangrijke maatstaf voor de prestaties van de Amsterdamse beurs en biedt diversificatie en minder volatiliteit. De 25 bedrijven van de AEX Index (Samenstelling AEX Index) ASML Holding NV Unilever NV Royal Dutch Shell PLC Adyen NV RELX PLC ING Group NV Koninklijke Philips Prosus NV Koninklijke DSM NV Koninklijke Ahold Delhaize NV Heineken NV Wolters Kluwer NV Akzo Nobel NV ArcelorMittal SA ASM International NV NN Group Just Eat Takeaway Koninklijke KPN NV Unibail-Rodamco-Westfield Randstad NV IMCD NV Signify NV Aegon NV BE Semiconductor Industries ASR Nederland ASML Holding NV ASML Holding NV is een toonaangevende leverancier van apparatuur voor de productie van halfgeleiderchips. Het bedrijf heeft een dominante marktpositie en een sterke winstgevendheid. Het is ook een zeer innovatief bedrijf, met een rijke historie op het gebied van productontwikkeling. ASML is opgericht in 1984. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Veldhoven, Nederland en heeft verkoopkantoren en productiefaciliteiten in vele landen over de hele wereld. ASML is sinds 1996 genoteerd aan de Euronext Amsterdam-beurs. Unilever NV Unilever NV is een wereldwijde gigant van consumentengoederen, met een breed scala aan populaire merken in haar portfolio. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van dividendgroei en is een favoriete positie onder inkomensgerichte investeerders. Het bedrijf werd opgericht in 1930 door de fusie van twee bedrijven: Lever Brothers en Margarine Unie. Het bedrijf is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam, Londen en New York. Unilever heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell PLC is een van 's werelds grootste olie- en gasmaatschappijen. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een wereldwijd bereik. Shell heeft ook een sterke staat van dienst op het gebied van dividendgroei en is een favoriet onder inkomensinvesteerders. Shell werd opgericht in 1907 door de fusie van twee bedrijven: Royal Dutch Petroleum Company en Shell Transport and Trading Company. Het bedrijf is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam, Londen en New York. Adyen NV Adyen NV is een toonaangevende leverancier van betalingsverwerking oplossingen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt en wordt algemeen beschouwd als een sterk groeiaandeel. Adyen heeft ook gunstige vooruitzichten op lange termijn, dankzij de aanhoudende verschuiving naar digitale betalingen. Adyen werd opgericht in 2006. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Adyen is sinds 2018 genoteerd aan de Euronext Amsterdam-beurs. RELX PLC RELX PLC is een wereldwijd informatie- en analysebedrijf. Het bedrijf is een leider in zijn vakgebied en geniet een sterke winstgevendheid. RELX is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1665. RELX is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam en Londen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk. ING Group NV ING Groep NV is een toonaangevende Europese bank. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. ING is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1991. ING is genoteerd aan de Euronext Amsterdam-beurs. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Koninklijke Philips Koninklijke Philips is een toonaangevend Nederlands elektronica- en zorgbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. Philips heeft ook een sterk trackrecord op het gebied van dividendgroei en is een favoriet onder inkomensinvesteerders. Philips werd opgericht in 1891. Het bedrijf is genoteerd aan Euronext Amsterdam en New York. Philips heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Prosus NV Prosus NV is een toonaangevende wereldwijde internetplatformprovider. Het bedrijf heeft een breed scala aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. Prosus werd opgericht in 2014. Het bedrijf is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Johannesburg. Prosus heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Koninklijke DSM NV Koninklijke DSM NV is een toonaangevend Nederlands life sciences bedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. Koninklijke DSM is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1902. De aandelen van Koninklijke DSM zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Heerlen, Nederland. Koninklijke Ahold Delhaize NV Koninklijke Ahold Delhaize NV is een toonaangevende Nederlandse supermarktketen. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Koninklijke Ahold Delhaize is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1867. Koninklijke Ahold Delhaize is genoteerd aan Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Zaandam, Nederland. Heineken NV Heineken NV is de grootste brouwer ter wereld. Het bedrijf heeft een groot geografisch bereik en geniet een sterke winstgevendheid. Heineken is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1864. De aandelen van het bedrijf zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Wolters Kluwer NV Wolters Kluwer NV is een toonaangevende wereldwijde informatiediensten- en uitgeverij. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Wolters Kluwer is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1836. Wolters Kluwer NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Akzo Nobel NV Akzo Nobel NV is een toonaangevend Nederlands chemiebedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. Akzo Nobel werd opgericht in 1994. Akzo Nobel NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. ArcelorMittal SA ArcelorMittal SA is de grootste staalproducent ter wereld. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een wereldwijd bereik. ArcelorMittal is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1976. De aandelen van ArcelorMittal SA zijn verhandelbaar op, New York, en Paris. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg. ASM International NV ASM International NV is een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur voor de productie van halfgeleiders. Het bedrijf heeft een breed scala aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. Het bedrijf werd opgericht in 1968. Het aandeel is verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het heeft zijn hoofdkantoor in Almere, Nederland. NN Group NN Group is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. NN Group is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1845. De aandelen van NN Group zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. Just Eat Takeaway Just Eat Takeaway is een toonaangevende online maaltijdbezorgservice. Het bedrijf heeft een grote verscheidenheid aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. Just Eat Takeaway werd opgericht in 2000. De aandelen van Just Eat Takeaway zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV is een toonaangevend Nederlands telecommunicatiebedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Koninklijke KPN NV werd opgericht in 1852. De aandelen van Koninklijke KPN NV zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield is een toonaangevend wereldwijd vastgoedbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Unibail-Rodamco-Westfield werd opgericht in 1968. De aandelen van Unibail-Rodamco-Westfield zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam, Parijs, en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk. Randstad NV Randstad NV is een toonaangevend wereldwijd personeelsbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Randstad NV werd opgericht in 1960. De aandelen van Randstad NV zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Diemen, Nederland. IMCD NV IMCD NV is een toonaangevend wereldwijd bedrijf in speciaalchemie. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. IMCD NV werd opgericht in 1992. IMCD NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Signify NV Signify NV is een toonaangevend wereldwijd verlichtingsbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Signify NV werd opgericht in 1891. De aandelen van het bedrijf zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland. Aegon NV Aegon NV is een toonaangevende Nederlandse financiële dienstverlener. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Aegon NV werd opgericht in 1831. De aandelen van Aegon NV zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. BE Semiconductor Industries BE Semiconductor Industries is een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur voor de productie van halfgeleiders. Het bedrijf heeft een breed scala aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. BE Semiconductor Industries werd opgericht in 1961. De aandelen van BE Semiconductor Industries zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Duiven, Nederland. ASR Nederland ASR Nederland is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. ASR Nederland werd opgericht in 1845. De aandelen van ASR Nederland zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. Hoe kun je de AEX verhandelen? De AEX is een populaire index beschikbaar op Euronext Amsterdam en New York. Beleggers moeten een account openen bij een beursvennootschap en geld investeren of kiezen voor ETF's die presteren op basis van aandelen van meerdere bedrijven. Als een bedrijf in de AEX-index slecht presteert, kan dit het rendement van beleggers beïnvloeden. ETF's zijn minder gevoelig voor deze schommelingen omdat ze beleggen in meerdere bedrijven uit verschillende sectoren. De AEX-index is belangrijk voor Nederlandse beleggingsfondsen en fungeert als indicatie voor de algemene koersontwikkeling van de Nederlandse beurs.

23 feb 2023 Lees verder

Waarom zou ik beleggen in 2023?

Beleggen is een effectieve manier om uw geld voor u te laten werken en vermogen op te bouwen. Als mensen aan beleggen denken is dit altijd de eerste regel die te binnen schiet; “beleg alleen met geld dat je kan missen”. In deze tijden van laagconjunctuur hebben mensen niets te missen waardoor ze eerder geneigd zijn om geld te sparen dan te beleggen. Het aanhouden van contant geld en bankspaarrekeningen worden beschouwd als veilige opties, maar door uw geld te beleggen kan het in de loop van de tijd in waarde toenemen met het voordeel van samenstellen en langetermijngroei. Of u nu belegt in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, opties, futures, edele metalen, onroerend goed of kleine bedrijven, beleggen is belangrijk om toekomstig inkomen te genereren, waarde en vermogen te vergroten en vermogen op te bouwen. In dit artikel gaan we het hebben waarom je zou beleggen. Het leven wordt steeds duurder, daarom willen we in dit artikel duidelijk toelichten wat beleggen voor jouw en je toekomstige plannen kan betekenen.   Wat is beleggen? Beleggen is het investeren van geld in iets waarvan men hoopt dat de waarde van het geïnvesteerde geld in de toekomst zal stijgen. Beleggen kan men dus gebruiken om het vermogen te laten groeien. Er zijn verschillende beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties of goud. Daarnaast kan er ook met andere producten belegd worden zoals opties, turbo’s, trackers of beleggingsfondsen. Naast de verschillende producten waarin men kan handelen zijn er ook verschillende manier hoe dit kan doen. Twee bekende vormen van het analyseren van een aandeel zijn technische analyse en fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse probeert een belegger te kijken waarin hij moet beleggen (selectie) en bij technische analyse draait het om wanneer een belegger actie moet ondernemen (timing).   Waarom beleggen belangrijk is op elke leeftijd De doelstellingen van een individu zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder leeftijd, inkomen en risicoprofiel. Leeftijd kan verder worden onderverdeeld in de volgende drie categorieën: Jong en beginnend in een carrière Middelbare leeftijd en gezinsvorming Gepensioneerde leeftijd en zelfsturend Deze segmenten missen vaak hun doel op de juiste leeftijd, waarbij mensen van middelbare leeftijd voor het eerst beleggingen overwegen of ouderen gedwongen worden te budgetteren en de discipline aan de dag leggen die ze als jongvolwassenen niet hadden. Inkomen is het natuurlijke uitgangspunt voor beleggingsplannen, omdat je niet kunt beleggen wat je niet hebt. De eerste baan van een jongvolwassene maakt hem wakker en dwingt hem beslissingen te nemen over IRA-bijdragen, sparen of geldmarktrekeningen en de offers die nodig zijn om de groeiende welvaart in evenwicht te brengen met het verlangen naar bevrediging. Maak je niet te veel zorgen over tegenslagen in deze periode, zoals overweldigd worden door studieleningen en auto afbetalingen, of vergeten dat je ouders de maandelijkse creditcardrekening niet meer betalen.   Waar baseer je je keuzen op? Vooruitzichten bepalen het speelveld waarop we tijdens ons leven opereren en de keuzes die het vermogensbeheer beïnvloeden. Gezinsplanning staat bovenaan deze lijst voor veel mensen, waarbij koppels uitzoeken hoeveel kinderen ze willen, waar ze willen wonen en hoeveel geld er nodig is om die doelen te bereiken. Carrièreverwachtingen bemoeilijken deze berekeningen vaak, waarbij hoogopgeleiden meer verdienen terwijl laagopgeleiden moeten bezuinigen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is nooit te laat om belegger te worden. U kunt al ver op middelbare leeftijd zijn voordat u beseft dat het leven snel gaat en dat u een plan nodig hebt voor uw oude dag en pensioen. Angst kan de overhand nemen als u te lang wacht met het stellen van beleggingsdoelen, maar dat zou moeten verdwijnen zodra u het plan in gang zet. Vergeet niet dat alle investeringen beginnen met de eerste dollar, ongeacht uw leeftijd, inkomen of vooruitzichten. Dat gezegd hebbende, degenen die al een langere tijd (tientallen jaren) investeren zijn in het voordeel, omdat ze door hun groeiende vermogen kunnen genieten van een levensstijl die anderen zich niet kunnen veroorloven.   Een spaarrekening hebben is niet genoeg Geld sparen is belangrijk, maar het is slechts een deel van het verhaal. Slimme spaarders beginnen met het opbouwen van voldoende spaargeld voor noodgevallen op een spaarrekening of door te beleggen op een geldmarktrekening. Maar nadat er drie tot zes maanden gemakkelijk toegankelijk spaargeld is opgebouwd, biedt beleggen op de financiële markten vele potentiële voordelen. Kortom: Sparen op de lange termijn gaat je meer verliezen dan opleveren. Om je financiële toekomst veilig te stellen, zul je andere methodes moeten vinden om toekomstig inkomen te genereren, waarde en vermogen te vergroten en vermogen op te bouwen.   De kracht van compounding Compounding vindt plaats wanneer een belegging inkomsten of dividenden genereert die vervolgens opnieuw worden belegd. Deze inkomsten of dividenden genereren vervolgens hun eigen inkomsten. Met andere woorden, bij compounding genereren uw beleggingen inkomsten uit eerdere inkomsten. Als u bijvoorbeeld belegt in een aandeel dat dividend uitkeert, kunt u overwegen te profiteren van de potentiële kracht van compounding door ervoor te kiezen de dividenden te herbeleggen. Wanneer je dit voor een langere tijd volhoudt, zie je steeds betere resultaten en heb je een mooi potje opgebouwd waar je jaren van kunt leven. De risico-rendementsverhouding Voordelen van beleggen Verschillende beleggingen bieden verschillende niveaus van potentieel rendement en marktrisico. Risico is de kans dat een belegging een lager dan verwacht rendement oplevert of zelfs minder waard wordt. Rendement is de hoeveelheid geld die u verdient op de activa die u hebt geïnvesteerd, of de totale waardestijging van de investering. Beleggen in aandelen kan bijvoorbeeld een hoger rendement opleveren. Beleggen op een geldmarkt of een spaarrekening daarentegen biedt waarschijnlijk niet hetzelfde rendement, maar wordt als minder risicovol beschouwd dan beleggen in aandelen. Hoeveel risico u loopt, hangt af van uw risicobereidheid of risicotolerantie. Alleen u kunt beslissen hoeveel risico u bereid bent te nemen voor een mogelijk hoger rendement. Maar als u de inflatie wilt overtreffen, kan het nodig zijn enig risico te nemen. Een toename van het risico kan uw geld meer groeipotentieel geven. Om de potentiële voordelen van compounding te vergroten, moet u zo snel mogelijk beginnen met beleggen en uw dividenden en andere uitkeringen automatisch herbeleggen. Voordelen van beleggen Het grootste voordeel dat u kunt behalen met beleggen heeft betrekking op het rendement. Wanneer u belegt op de beurs in bijvoorbeeld een aandeel dan is het rendement hierop hoogstwaarschijnlijk hoger dan wanneer u uw geld op een spaarrekening zet. Zeker met de huidige spaarrente is dit interessant. Daarnaast zijn er aandelen die dividend uitkeren waarmee u dus verzekerd bent van een jaarlijks rendement waar u boven op wellicht nog koerswinst kan boeken. Daarnaast kunt u zelf kiezen waarin u uw geld belegd.   Nadelen van beleggen Buiten dat het over het algemeen een hoger rendement met zich meebrengt, gaat dit wel gepaard met een hoger risico. Bij beleggen kan het voorkomen dat mensen een negatief rendement behaald, waardoor ze inleg verliezen. Ook door dat hedendaags een enorm aantal complexe producten worden aangeboden bij uw broker is het van belang dat u zich goed inleest over de risico’s en gevaren van diverse beleggingsproducten.   Beginnen met beleggen Wanneer u wilt beginnen met beleggen is het belangrijk dat u zich verdiept in de materie. Dit kunt u doen door boeken te lezen en cursussen te volgen. Wij vergelijken beleggen altijd met autorijden, wanneer u geen rijles volgt is de groot dat u crasht zodra u in de auto stapt. Wanneer u eerst uw rijbewijs haalt, is de kans groter dat u zonder schade van A naar B komt. Volg onze online cursussen of verbreed u kennis met onze leerzame artikelen. Nu beginnen met beleggen? Schrijf je hieronder en start je 6-daagse training!

16 feb 2023 Lees verder

Investeren in zonnepanelen; voordelen en kosten op een rijtje

Zonne-energie wordt snel een van de populairste hernieuwbare energiebronnen ter wereld. Nu stee ds meer mensen willen investeren in groene energie, is het geen verrassing dat zonnepanelen steeds populairder worden. Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche cellen om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Deze schone, duurzame vorm van energie heeft tal van voordelen voor zowel particulieren als bedrijven. Het vermindert niet alleen de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen, maar kan op lange termijn ook geld besparen op de elektriciteitsrekening. Investeren in zonnepanelen lijkt dus steeds vaker een verstandige keuze. Niet alleen omdat je met zonnepanelen je eigen energie opwekt, maar ook vanwege de subsidies die er tegenwoordig voor gelden. In dit artikel lees je alles over zonnepanelen: wat ze zijn, hoe ze werken, hoe de opbrengst ervan is berekend en wat het kost om ze te laten installeren.   Wat zijn zonnepanelen Voordat we vertellen over hoe investeren in zonnepanelen werkt zullen we eerst uitleggen wat zonnepanelen zijn. Zonnepanelen zijn apparaten die bestaan uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Deze cellen bestaan uit halfgeleidermaterialen zoals silicium, die de energie van de zon absorberen en omzetten in elektrische stroom. Zonnepanelen zijn er in verschillende maten en configuraties voor verschillende behoeften en budgetten, dus investeren in zonnepanelen wordt steeds haalbaarder voor zowel particulieren als bedrijven. Ze worden vaak gemonteerd op daken of andere blootgestelde delen van een gebouw om hun potentieel voor het ontvangen van direct zonlicht te maximaliseren. Bovendien vergen ze zeer weinig onderhoud zodra ze geïnstalleerd zijn, waardoor investeren in zonnepanelen aantrekkelijke optie is om te investeren in groene energie.   Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen werken door de energie van de zonnestralen te absorberen en om te zetten in gelijkstroom (DC). Deze gelijkstroom-elektriciteit wordt vervolgens door een omvormer geleid, die het omzet in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt om verlichting, apparaten en andere apparaten in uw huis of bedrijf van stroom te voorzien. De hoeveelheid elektriciteit die door een zonnepaneel wordt opgewekt, hangt af van de grootte, oriëntatie op de zon, locatie, efficiëntie, schaduwfactor, installatiehoek en meer. Een van de belangrijkste overwegingen bij het investeren in zonnepanelen is schaduw. Schaduw van bomen, gebouwen of andere objecten kan de hoeveelheid energie die een paneel kan produceren aanzienlijk verminderen. Om dit te meten gebruiken zonnetechnici de zogenaamde schaduwfactor om te bepalen hoeveel schaduw er aanwezig is en wat de invloed daarvan is op de opbrengst van een systeem. De schaduwfactor houdt rekening met alle bovengenoemde factoren en berekent een percentage dat de totale vermindering van het door een zonnepaneel opgewekte vermogen als gevolg van schaduw weergeeft. De installatiehoek van een zonnepaneel is de hoek waaronder het op een dak, muur of andere structuur wordt gemonteerd. Deze hoek speelt een belangrijke rol bij de efficiëntie en de prestaties van het systeem, omdat hij van invloed is op de hoeveelheid direct zonlicht die een paneel gedurende de dag ontvangt. Over het algemeen zal een investering in zonnepanelen met een zuidelijke oriëntatie meer energie opleveren dan een investering in zonnepanelen met een oost/west gerichte installatie. De reden hiervoor is dat installaties die op het zuiden liggen langer zonlicht ontvangen gedurende de dag en minder last hebben van schaduw van bomen of gebouwen door hun hogere hoek boven de horizon. De optimale installatiehoek voor uw panelen moet worden bepaald door een gekwalificeerde ingenieur op basis van uw locatie en specifieke vereisten. Wat is de opbrengst van zonnepanelen en hoe wordt deze berekend? Als je er over nadenkt om te investeren in zonnepanelen, dan wil je ook weten wat de mogelijke opbrengst van gaat zijn. De opbrengst van zonnepanelen is de hoeveelheid elektriciteit die ze gedurende een bepaalde periode en onder bepaalde omgevingsomstandigheden kunnen opwekken. Deze opbrengst wordt berekend op basis van de grootte, het type, de oriëntatie en de installatiehoek van het paneel. Zonnetechnici gebruiken de zogenaamde piek vermogenswaarde om deze opbrengst te meten. Het piekvermogen verwijst naar de maximale hoeveelheid energie die een paneel op een bepaald moment in ideale omstandigheden kan produceren – meestal wanneer het direct zonlicht ontvangt zonder schaduwen of obstructies. De gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel kan sterk variëren, afhankelijk van de grootte, het type en de locatie. Een zonnepaneel met een oppervlakte van 1 vierkante meter genereert in ideale omstandigheden echter tussen 250-350 watt. Dit komt overeen met ongeveer 2,5  –  3,5 kilowattuur (kWh) per dag of 900  –  1260 kWh per jaar. In werkelijkheid kunnen deze getallen echter veel lager uitvallen door factoren als schaduw en oriëntatie van de panelen, de hoek van het dak en andere omgevingsvariabelen.   Hoeveel kost investeren in zonnepanelen Bij het investeren in zonnepanelen is het ook belangrijk om naar de kosten te kijken. De kosten voor de installatie van zonnepanelen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type, de grootte en de locatie. Over het algemeen kost een systeem van hoge kwaliteit per vierkante meter tussen 200 en 300 euro. Deze kosten zijn exclusief btw en eventuele stimulansen of kortingen die in sommige landen of regio's beschikbaar zijn. Een groot voordeel van het investeren in zonnepanelen is dat de onderhoudskosten voor zonnepanelen relatief laag zijn, omdat ze tijdens hun levensduur weinig tot geen onderhoud vergen. Sommige huiseigenaren kunnen ervoor kiezen om te investeren in regelmatige schoonmaakdiensten om een optimaal rendement van het systeem te garanderen, maar dit ismeestal niet nodig, tenzij er veel stof of vuil rond het systeem ligt. Bovendien hebben de meeste systemen een garantie van 10 tot 25 jaar die eventuele reparaties of vervangingen dekt die tijdens de levensduur van het systeem nodig kunnen zijn. Investeren in zonnepanelen kost je dus eenmalig wat meer, om er later de vruchten van te plukken.   Dubbel rendement op je zonnepanelen met beleggen Wat je maandelijks bespaart met het investeren in zonnepanelen is al een opbrengst op zich. Maar wat als we je nu vertellen dat je daarnaast ook nog eens dubbel rendement kunt maken op je zonnepanelen. Dat hoorde je goed, dubbel rendement. We leggen je graag uit hoe. Het bedrag dat je maandelijks bespaart, kun je namelijk ook nog eens beleggen. Zeg nu eens dat we 100 euro per maand besparen door het aanleggen van zonnepanelen. Als we deze 100 euro voor de komende 30 jaar beleggen tegen een gemiddeld rendement van 7% jaarlijks. Hiermee investeren we een totaalbedrag van 36.000 euro. Maar, wat levert het ons op? 116.945 euro! Als we onze investering van 36.000 hier van aftrekken, dan hebben we een netto rendement van 80.945 euro! Op deze manier kun je dus dubbel rendement maken met het investeren in zonnepanelen.   Conclusie In het algemeen kan investeren in zonnepanelen een geweldige manier zijn om uw elektriciteitskosten te verlagen, uw ecologische voetafdruk te verkleinen en te investeren in hernieuwbare energie. Hoewel de initiële kosten van het installeren van zonnepanelen hoog lijken, maken de besparingen op lange termijn en de milieuvoordelen het een aantrekkelijke optie voor veel huiseigenaren. Bovendien worden de meeste systemen geleverd met een garantie van 10 tot 25 jaar, wat garandeert dat ze gedurende hun hele levensduur blijven functioneren. Tot slot kunt u door zorgvuldig rekening te houden met factoren als schaduw en installatiehoek nog meer uit uw investering in zonnepanelen halen. Met al deze redenen om in fotovoltaïsche cellen te investeren, is dit het perfecte moment om te onderzoeken wat zonne-energie te bieden heeft! Naast het rendement dat je maakt met het investeren in zonnepanelen, de maandelijkse besparing, kun je dubbel rendement maken door je bespaarde geld maandelijks te beleggen! Bedankt voor het lezen van dit artikel over investeren in zonnepanelen. Wij hopen dat het nuttig voor u is geweest en u een beter inzicht heeft gegeven in de voordelen, kosten en overwegingen die komen kijken bij het investeren in deze vorm van hernieuwbare energie. Met de huidige stand van de technologie en de stimuleringsmaatregelen van de overheid is investeren in zonne-energie een investering in onze toekomst.

09 dec 2022 Lees verder

Investeren in aandelen | 5 lessen die kansen bieden

Investeren in aandelen hoeft niet lastig te zijn. Door een strategie te kiezen die bij je past, en deze strategie gedisciplineerd te volgen laat je je geld voor je werken. Vermijd inflatie, en laat je geld groeien in plaats van krimpen. Of je nou de hele dag de koersen wil analyseren, of simpelweg iets wil kopen en vasthouden. Investeren in aandelen kost zoveel tijd en moeite als je zelf wil, het rendement wat je behaalt, heb je ook zelf in de hand. Lees verder om erachter te komen hoe jij je rendement beter kan controleren.  Investeren in aandelen kan écht iedereen! Beleggen is een manier om geld opzij te zetten. Dit kunnen de meeste mensen doen zonder hun levensstijl aan te passen. Er zijn verschillende manieren van beleggen, er zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen passief en actief beleggen. Voor beide is het essentieel om kapitaal op te bouwen. Geld maakt geld, zo simpel is het. Genereer je 15% winst over een investering van tien euro, dan stelt dit niet bijzonder veel voor. Behaal je 15% winst op een investering van 1000 euro, dan begint het al leuk te worden.  Ik heb te weinig geld Om te beleggen is het cruciaal om vooraf kapitaal te investeren en niet te beginnen met geleend geld. Als je weinig geld hebt, is periodiek investeren de beste manier om te beginnen. De 10% regel adviseert om 10% van je maandelijks besteedbaar inkomen te investeren, ongeacht je inkomen. Zelfs een maandelijkse investering van 50-100 euro kan al een groot verschil maken. Het lastigste is het beginnen met beleggen, maar het is belangrijk om de stap te zetten en het resultaat voor de langere termijn te berekenen. Gebruik onze calculator hiervoor. Het is cruciaal om niet meer te beleggen dan je missen kan. Lees hier meer tips over beleggen met weinig geld.   Op welke manier ga jij investeren in aandelen? Voordat je gaat investeren in aandelen is het belangrijk om te bepalen wat voor belegger je wilt zijn. Een adviseur zal altijd vragen naar je doelen en risicobereidheid.  Dit is erg lastig om te bepalen van tevoren, niemand wil natuurlijk geld verliezen. Kies je voor veel winst met risico op verlies, of liever beperkte winst met minder risico? Daarnaast is het van belang om de investering vast te stellen qua tijd en moeite. Dit bepaalt of je een passieve of actieve belegger bent.   Online brokers gebruiken om te investeren in aandelen Full-service brokers, zoals de naam al aangeeft, geven het volledige scala van de traditionele brokerage diensten, met inbegrip van financieel advies voor pensioen, gezondheidszorg, en alles wat met geld te maken heeft. Ze hebben meestal alleen te maken met vermogende klanten en kunnen aanzienlijke kosten in rekening brengen, waaronder een percentage van uw transacties, een percentage van uw vermogen dat zij beheren, en soms, een jaarlijkse contributie. Het is gebruikelijk om minimum rekening groottes van $ 25,000 en meer te zien bij full-service brokerages. Als je net begint met beleggen kan het lastig zijn om een goede broker uit te kiezen. Lees hier meer over het kiezen van een goede broker voor de beginnende belegger.   Zelf investeren in aandelen, met een plan Afhankelijk van hoe vaak je handelt, kunnen deze kosten oplopen en je winstgevendheid beïnvloeden. Beleggen in aandelen kan zeer kostbaar zijn als je vaak in en uit posities springt, vooral met een klein bedrag beschikbaar om te beleggen. Als jouw rendement niet genoeg is om dit te dekken, heb je geld verloren door alleen maar in en uit posities te stappen. Als je van plan bent vaak te handelen, is het dus cruciaal om het overzicht te bewaren en geen overhaaste beslissingen te nemen. Het is daarom vooral belangrijk dat je voor elke trade een plan hebt.  5 lessen van goede beleggers om te investeren in aandelen Leer van de fouten die succesvolle beleggers hebben gemaakt, zodat je zelf de fouten niet hoeft te maken. Les 1. Beleg altijd met eigen vermogen Investeren in aandelen met geld wat je niet hebt raden wij te allen tijde af als je net begint. Je moet nooit meer beleggen dan je bereid bent om kwijt te raken, je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Misschien staat morgen wel de wereld in de fik en is er een grote kans dat beleggers hun inleg verliezen. Voor meer ervaren beleggers zijn er methoden om risico's in te dekken, hier komen echter meer geavanceerde vormen van beleggen bij kijken. Daarnaast, als je belegt met geld wat je kwijt kan raken, dan beleg je ook vaak beter. Bijna alle succesvolle beleggers weten: beleggen met emoties, dat gaat bijna altijd fout. Les 2. Beleg met een plan Investeren in aandelen met emoties voorkom je dus door niet met geleend geld te beleggen. Het hebben van een plan, en dit plan volgen hoort daar ook bij. Je plan is de basis voor je succes. Voordat je een trade in gaat moet je een paar dingen concluderen. Wanneer stap ik in, in welk scenario verkoop ik met winst, maar ook: in welk scenario verkoop ik met verlies om de rest van mijn ingelegd vermogen te beschermen? Les 3. Kies een beleggingsvorm die bij je past Er zijn talloze verschillende beleggers die investeren in aandelen. Ben jij bijvoorbeeld een actieve, of een passieve belegger? Analyseer jezelf goed, en bepaal wat voor belegger je bent. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met je interesses, de tijd die je wil investeren en het rendement wat je hoopt te behalen met het investeren in aandelen (of eventueel andere beleggingsproducten!). Bent u geïnteresseerd in aandelen? Dan kunt u Les 4. Leer beleggen Als iemand wilt leren golfen of tennissen, dan is één van de eerste stappen het volgen van lessen. Gek genoeg gebeurt het niet wanneer dezelfde persoon zijn vermogen gaat beleggen op de beurs, dan gebeurt dit vaak zonder enige opleiding. Succesvolle beleggers zijn erachter gekomen dat het besparen op het leren van beleggen niet goedkoop is, maar duurkoop. Een belegging in jezelf, dat is de beste investering. Les 5. Stop nooit met leren Beleggers zijn nooit uitgeleerd. De meest succesvolle beleggers gaan nog vaak de fout in. Het voordeel wat zij hebben, is dat ze beleggen met een plan. Ze zijn begonnen bij het begin, en hebben geleerd om het risico in te dekken en het potentiële rendement te maximaliseren. Ook beginnen met beleggen? Doe dit dan met onze hulp. Bekijk de cursussen en krijg trainingen op maat! Verder gaan met kennis vergaren? Klik dan hier om te profiteren van onze gratis trainingen, E-books en podcasts.

30 nov 2022 Lees verder

De basis van geld investeren. Wat zijn slimme investeringen?

Geld investeren wordt steeds populairder. Dit is niet gek. Stijgende prijzen voor consumenten en inflatie, tegenwoordig zijn dit begrippen die we vaak in het nieuws zien. Het wordt steeds belangrijker om verstandig met geld om te gaan. Dit is niet altijd even makkelijk, op school wordt dit niet aangeleerd. Toch is het ontzettend belangrijk, al helemaal vandaag de dag. Lees meer om erachter te komen hoe geld investeren werkt.    Geld investeren, waar moet je beginnen? Om te beginnen is het belangrijk om te sparen. Geld investeren kan je natuurlijk pas doen als je ook echt het geld hebt om te investeren, dus meer dan je kwijt kan raken. Dit doe je het beste door geld van je salaris weg te halen of door een deel van je uitgaven te bezuinigen. Door geld te sparen heb je geld voor slimme investeringen als het moment daar is. Een goede manier om geld te sparen is door een automatische spaarregeling te maken op je bankrekening. Zo wordt het geld gespaard zonder dat je het eigenlijk door hebt, en pas je hier vaak automatisch je spendeer gedrag op aan. Een andere manier om geld te sparen is door minder uit te geven, dus door te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van een eigen boterham, in plaats van telkens een panini in de kantine te kopen. Of geld besparen op je telefoonabonnement, dat is ook een goede manier.    Verantwoord slimme investeringen doen Het is belangrijk geld investeren gebeurt met geld dat je kunt missen. Dit is een cliché, maar het is waar. Geld investeren dat je eigenlijk nodig had om een cursus te betalen, bijvoorbeeld, is niet verstandig. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Een veel voorkomend fenomeen is dat mensen teveel geld in een keer willen investeren. Dit is niet nodig. Zelf ben ik bijvoorbeeld met $50,- begonnen, als ik dit kwijt zou zijn zou het mij niet schaden. Het doel was om een aandeel te kopen, dit aandeel kostte $100,-. De eerste maand had ik $50 op mijn beleggingsrekening gezet, wat ik had bezuinigd. De tweede maand nog eens, en toen kon ik het eerste aandeel kopen wat ik wilde hebben. Doe dit maandelijks met een bedrag wat je kwijt kan, en dan bouw je vanzelf kapitaal op. Geen grote bedragen, ook geen leningen. Simpelweg gedisciplineerd maandelijks wat op de rekening zetten, en er niet meer naar omkijken. Intussen kon ik mijn gespaarde buffer gewoon intact houden, in het geval ik deze nodig had als mijn fiets kapot zou gaan. De 10%-regel is een van onze favorieten om kapitaal op te bouwen om te kunnen beginnen met beleggen. Waarin investeren? Geld investeren op elke leeftijd In de beleggingswereld kunnen de meeste investeringen genoemd worden als risicovol. De mate van risico die voor jou geschikt is om te nemen, hangt onder andere af van de beleggingshorizon. Je beleggingshorizon kan van korte termijn zijn zoals een paar weken. Het kan ook een lange termijn belegging zijn, zoals een belegging over tientallen jaren. Het geeft een beeld van hoeveel risico een belegger bereid is om te lopen en wat zijn uiteindelijke doel is. Wanneer portefeuilles een kortere beleggingshorizon hebben, betekent dit dat beleggers bereid zijn minder risico te nemen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat er in korte tijd een bepaald bedrag behaald moet worden, waardoor er méér risico genomen kan worden.   Met weinig geld investeren in ETF’s Met weinig geld beleggen? Dat is zeker mogelijk. Iedereen begint ergens. Je kan al vanaf 10 euro beginnen met beleggen. Je kan tegenwoordig voor weinig geld al een ETF kopen en zo geld investeren. Beleggen in een ETF wordt vaak gezien als een slimme investering door de risicospreiding, over het algemeen word het risico van ETF's dus als lager geschat. De grootste ETF’s die we kennen hebben vaak ook een goede track record over de jaren. De geschiedenis leert ons dat zodra je geld hebt om in te leggen, dat het gelijk investeren hiervan in bijna alle gevallen een goede keuze is geweest na verloop van tijd. Door het fenomeen compound interest, kunnen kleine bedragen bij elkaar over tijd een heel groot bedrag worden. Dit kan je voor jezelf uitrekenen met onze calculator. Het is dan natuurlijk wel van belang om het risico te beperken, en jezelf eerst goed wegwijs te maken in de beleggerswereld. Dit heeft tijd en begeleiding nodig.    Geld investeren is voor iedereen Beleggen in vastgoed lijkt voor veel mensen onhaalbaar op het eerste oog. Toch is het makkelijk te doen middels een vastgoedfonds of een ETF. Een ETF is een exchange traded fund. Hedged wordt dit ook wel genoemd. Je hoeft bijna niets te weten van de markt om met een ETF te kunnen beleggen. Het enige wat je hoeft te doen is een bedrag storten op een rekening. Het is een beleggingsvorm waarbij je met veel anderen bij elkaar samen in meerdere bedrijven tegelijk investeert. Je koopt dus een deel van een bedrijf en gaat zelf ook mee met de koerswinst van dat bedrijf, en de andere bedrijven die in de ETF zitten.   Geld investeren in vastgoedfondsen Als je geld wil investeren in vastgoed, maar je hebt bijvoorbeeld al een schuld op je huis, dan kan je soms beter een andere investering zoeken. Gebruik beter je eigen geld om te investeren, in een vastgoedfonds bijvoorbeeld. Een vastgoedfonds kan een goede investering met relatief weinig risico zijn. Als je geld wilt investeren, dan is het verstandig om te kijken naar zoveel mogelijk zekerheden. Zo voorkom je dat je veel geld kwijt bent als het mis gaat. Bij een vastgoedfonds spreid je, net als bij een ETF, je risico. Je belegt vaak niet in een pand, maar in meerdere. Zo ben je niet meteen al je geld kwijt als een pand al zijn waarde opeens verliest, om wat voor reden dan ook. Ondanks dat dit zeer onwaarschijnlijk is (is jouw huis ooit al zijn waarde verloren? Nee die van mij ook niet) spreiden beleggers in bepaalde gevallen alsnog liever hun risico. Daarnaast is de barrière een stuk lager, dus heb je geen lening nodig om mee te kunnen doen. Dit is verstandig voor beleggers die het risico zoveel mogelijk willen beperken, maar toch op zoek zijn naar rendement.    Beste start voor beginners? Geld investeren in jezelf! Het is belangrijk dat je voor jezelf uitmaakt of je echt in staat bent om geld te investeren. Wanneer mensen gaan beleggen met emoties, dan gaat het vaker fout. Lig je er wakker van als je investering op een dag misschien iets minder waard is? Voor deze mensen is het vaak beter om passief te beleggen, in plaats van actief. Hier behaal je echter vaak minder rendement mee. Actieve beleggers die weten wat ze doen kunnen goed presteren op de beurs. Hier is echter wel de goede begeleiding voor nodig. De aandelenbeurs op gaan zonder enige kennis of ervaring is een groot risico, dit raden we ten zeerste af.  Start nu met de (gratis) online training om erachter te komen of beleggen iets is voor jou. 

30 nov 2022 Lees verder

Beleggen in cacao; uitgebreide uitleg

Als u op zoek bent naar een veilige investering die toch veel potentieel heeft, dan is beleggen in cacao wellicht iets voor u! In deze blog geven we een uitgebreide uitleg over wat cacao is, waarom het interessant is om hierin te investeren en welke risico's daarbij komen kijken. Daarnaast vertellen we ook meer over aandelen die ermee te maken hebben en geven we wat tips voor wanneer u besluit om hierin te investeren. Wat is cacao? Cacao is het belangrijkste ingrediënt om chocolade te maken en is een belangrijk onderdeel van de zoetwarenindustrie. Het is afkomstig van cacaobonen, die overal ter wereld in tropische klimaten worden geteeld. Cacao is een soort voedingsingrediënt gemaakt van de boon van de Theobroma cacaoboom. De bonen worden gedroogd en vervolgens geroosterd, waardoor de smaak ervan zich ontwikkelt. Zodra de bonen geroosterd zijn, worden ze verwerkt tot cacaopoeder, cacaoboter en andere producten zoals chocolade. Cacao wordt sinds de oudheid in verschillende culturen gebruikt voor zowel culinaire als medicinale doeleinden. Het is een rijke bron van antioxidanten die kunnen helpen beschermen tegen sommige chronische ziekten zoals kanker en hartziekten. Bovendien bevat het verschillende vitaminen en mineralen waaronder ijzer, magnesium, kalium, zink, koper, mangaan en fosfor. Cacao bevat ook flavonoïden die kunnen werken als ontstekingsremmers in het lichaam. Vanwege zijn populariteit kan investeren in cacao winstgevend zijn door veranderingen in vraag en aanbod van deze grondstof. Hoe beleggen in cacao? Er zijn verschillende manieren om in cacao te beleggen. U kunt aandelen kopen in een bedrijf dat in cacao handelt of u kunt termijncontracten en opties kopen op grondstoffenbeurzen zoals de London International Financial Futures Exchange. Rechtstreeks investeren in cacao vereist de aankoop van ruwe bonen of verwerkte producten zoals chocoladerepen en het verschepen ervan over de hele wereld, waardoor het duurder is dan indirect investeren via aandelen die ermee verband houden. Bij het investeren in cacao is het belangrijk zich bewust te zijn van de risico's die eraan verbonden zijn. Deze omvatten prijsvolatiliteit als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod, alsmede politieke en economische omstandigheden in de producerende landen die beleggen riskanter kunnen maken. Het is ook belangrijk te overwegen voor hoe lang u belegt; beleggen op korte termijn heeft andere risico's dan beleggen op lange termijn. Naast rechtstreeks beleggen in cacao, zijn er ook aandelen die ermee verband houden en die ook winstgevend kunnen zijn. Bedrijven als Nestle, Hershey's en Mars maken allemaal chocoladeproducten op basis van cacaobonen. Beleggen in deze bedrijven geeft u blootstelling aan de cacao-industrie zonder dat u ruwe bonen of verscheepte producten hoeft te kopen. Tips Tot slot hebben we enkele tips bij het beleggen in cacao voor u. Ten eerste, onderzoek de markt grondig en wees u bewust van mogelijke risico's. Ten tweede, overweeg te investeren in cacaofutures of optiecontracten, aangezien dit kan helpen om u in te dekken tegen prijsschommelingen. Denk ten slotte aan investeren voor een langere periode; investeren in cacao op lange termijn kan een beter rendement opleveren dan investeren op korte termijn. Beleggen in cacao kan een geweldige manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en een winstgevend rendement te maken. Met deze tips kunt u zich goed voorbereiden voordat u in deze grondstof belegt en de vruchten plukken van beleggen in cacao! Conclusie Omdat investeren in cacao ontmoedigend kan lijken, kunt u het beste uw tijd nemen en het juiste onderzoek doen voordat u investeert. Met kennis en voorbereiding kan investeren in cacao een geweldige manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en een winstgevend rendement te maken. Hoewel er risico's verbonden zijn aan het investeren in deze grondstof, maken de potentiële opbrengsten het een aantrekkelijke optie voor veel beleggers. Beleggen in cacao kan lonend zijn als het correct en voorzichtig gebeurt; we hopen dat onze blog u de nodige informatie heeft gegeven over beleggen in cacao, zodat u voor uzelf de beste beslissing kunt nemen! Veel succes!

22 nov 2022 Lees verder

Kennispartners