Zero-coupon obligatie; wat is het en hoe bereken je het?

Zero-coupon obligatie. Obligaties zijn een veilige haven voor beleggers al sinds de meeste zich kunnen herinneren. Tijden veranderen, obligaties ook. Wij vertellen je graag alles wat je moet weten over obligaties. In het bijzonder over zero-coupon obligaties. Ook nulcouponobligaties, of zero-coupon bonds genoemd.

 

Wat is een zero-coupon obligatie?

Een zero-coupon obligatie, of nulcouponobligatie is een schuldbewijs dat geen rente betaalt. In plaats daarvan wordt deze met een grote korting verhandeld. Op deze manier wordt de winst gemaakt op de eindvervaldag wanneer de obligatie wordt afgelost voor de volledige nominale waarde. In het Engels wordt dit een zero-coupon bond genoemd.

zero-coupon obligatie

 

Wat is een obligatie? Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een manier waarmee een bedrijf of een overheidsorgaan kapitaal ophaalt. Wanneer obligaties worden uitgegeven, kopen beleggers die obligaties en treden ze in feite op als geldschieters van de uitgevende entiteit. De beleggers verdienen een rendement in de vorm van couponbetalingen. Het is dus iets heel anders dan aandelen.

Deze worden halfjaarlijks of jaarlijks uitgekeerd, gedurende de looptijd van de obligatie. Dit is dus een periodieke uitkering. Een obligatie kan geschikt zijn voor een passieve belegger. Het verschil tussen actief en passief beleggen is belangrijk om hiervoor te begrijpen.

 

Waarom beleggen in obligaties?

Als de obligatie vervalt krijgt de obligatiehouder een bedrag terug dat gelijk is aan de nominale waarde van de obligatie. De nominale waarde van een bedrijfsobligatie wordt doorgaans vermeld als € 1.000. Als een bedrijfsobligatie met korting wordt uitgegeven, betekent dit dat beleggers de obligatie onder de nominale waarde kunnen kopen.

Een belegger die bijvoorbeeld een obligatie koopt met een korting van € 920, ontvangt € 1.000. Het rendement op de obligatie van € 80, plus couponbetalingen die op de obligatie zijn ontvangen, zijn de inkomsten of het rendement van de belegger voor het aanhouden van de obligatie.

 

Wat is een zero-coupon obligatie?

Niet alle obligaties hebben couponbetalingen. De obligaties die niet aan couponbetalingen doen, worden nulcouponobligaties genoemd. Deze obligaties worden uitgegeven met een grote korting en betalen de nominale waarde op de eindvervaldag terug. Het verschil tussen de aankoopprijs en de nominale waarde vertegenwoordigt het rendement van de belegger.

De betaling die de belegger ontvangt, is gelijk aan de geïnvesteerde hoofdsom plus de rente die halfjaarlijks wordt verdiend tegen een bepaald rendement. De rente die wordt verdiend op een zero-coupon obligatie is een toegerekende rente. Dit betekent dat het een geschatte rentevoet voor de obligatie is, en niet een vastgestelde rentevoet.

  • Een obligatie met een nominaal bedrag van € 20.000 die binnen 20 jaar vervalt,
  • met een rendement van 5,5%, kan bijvoorbeeld worden gekocht voor ongeveer € 6.855.
  • Aan het einde van de 20 jaar ontvangt de investeerder € 20.000.
  • Het verschil tussen € 20.000 en € 6.855 (€ 13.145) vertegenwoordigt de rente die automatisch wordt samengesteld totdat de obligatie afloopt.
  • Toegerekend belang wordt ook wel “fantoombelang” genoemd.

 

Toegerekende rente met een zero-coupon obligatie

De toegerekende rente op de obligatie is volgens de Internal Revenue Service (IRS) onderworpen aan inkomstenbelasting. Om deze reden moeten beleggers mogelijk toch federale, staats- en lokale inkomstenbelastingen betalen over de toegerekende rente die elk jaar wordt opgebouwd. Dit moeten ze doen ondanks dat er tot de vervaldag geen couponbetalingen worden gedaan op nulcouponobligaties.

Het kopen van een gemeentelijke nulcouponobligatie, het kopen van nulcouponobligaties op een belastingvrije rekening of het kopen van een nulcouponobligatie van het bedrijf met een belastingvrije status zijn enkele manieren om te voorkomen dat je inkomstenbelasting over deze effecten moet betalen.

Sommige obligaties worden vanaf het begin uitgegeven als nulcouponinstrumenten, terwijl andere obligaties worden omgezet in nulcouponinstrumenten. Dit gebeurt nadat een financiële instelling ze van hun coupons ontdoet en ze vervolgens converteert naar nulcouponobligaties.

Omdat ze de volledige betaling op de vervaldag aanbieden hebben nulcouponobligaties de neiging om in prijs te fluctueren. Dit gebeurt bij nulcouponobligaties veel meer dan reguliere couponobligaties.

Een nulcouponobligatie wordt ook wel een obligatie op transactiebasis genoemd.

Bereken je rendement!

 

Prijs berekenen van een zero-coupon obligatie

De prijs van een nulcouponobligatie kan worden berekend als:

Prijs = M / (1 + r) n

  • Waarbij M = looptijdwaarde of nominale waarde van de obligatie
  • r = vereiste rentevoet
  • n = aantal jaren tot vervaldatum

Als een belegger een rendement van 6% op een obligatie wil behalen, met een nominale waarde van € 25.000, die binnen drie jaar vervalt, zal hij bereid zijn het volgende te betalen:

  • € 25.000 / (1 + 0,06) 3 = € 20.991.
  • Als de schuldenaar dit bod accepteert, wordt de obligatie aan de belegger verkocht voor € 20.991 / € 25.000 = 84% van de nominale waarde. Op de vervaldag krijgt de belegger € 25.000 – € 20.991 = € 4.009, wat zich vertaalt naar 6% rente per jaar.

Obligaties met nul coupon kunnen worden uitgegeven door verschillende instanties, zoals overheden en bedrijven. De meeste nulcouponobligaties worden verhandeld op de grote beurzen. Hoe langer het duurt voordat de obligatie vervalt hoe minder de belegger ervoor betaalt, en vice versa. De vervaldata van nulcouponobligaties zijn doorgaans langlopend, met een initiële looptijd van minimaal 10 jaar.

Met deze vervaldata op de lange termijn kunnen beleggers plannen maken voor lange termijn doelen, zoals sparen voor de hbo-opleiding van een kind. Met de grote korting van de obligatie kan een belegger een klein bedrag inleggen dat in de loop van de tijd kan groeien. Beleggen met weinig geld wordt zo een stuk beter mogelijk.

Tegenwoordig zijn obligaties echter een stuk minder aantrekkelijk dan voorheen. Dit komt met name door de negatieve rente en het effect van deze rente op de obligaties. Het is daarom van belang jezelf goed te scholen zodat je weet of dit een goede investering is die bij jou past.

 

Conclusie

Een zero-coupon obligatie, ook wel nulcouponobligatie of zero-coupon bond genoemd, is een type obligatie dat geen periodieke couponbetalingen doet. In plaats daarvan wordt deze obligatie met een grote korting uitgegeven en wordt deze afgelost voor de volledige nominale waarde op de eindvervaldag. Het verschil tussen de aankoopprijs en de nominale waarde vertegenwoordigt het rendement van de belegger.

Het is belangrijk op te merken dat de toegerekende rente op zero-coupon obligaties onderhevig is aan inkomstenbelasting, zelfs als er geen periodieke couponbetalingen worden gedaan. Beleggers kunnen belasting betalen over de toegerekende rente die elk jaar wordt opgebouwd, tenzij ze ervoor kiezen om nulcouponobligaties te kopen op een belastingvrije rekening of die belastingvrij zijn uitgegeven. Ondanks dit belastingrisico, kan het kopen van zero-coupon obligaties aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar veilige investeringen en bereid zijn om lang te wachten op de vervaldatum om hun rendement te realiseren.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website