Kiyoh score
Wat zijn preferente aandelen?

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn een veelvoorkomende manier voor een bedrijf om kapitaal aan te trekken. Maar wat zijn preferente aandelen eigenlijk? In dit artikel leggen we je uit wat preferente aandelen zijn en benoemen we de kenmerken die bij preferente aandelen horen.

Om een beeld te schetsen van preferente aandelen, is het handig om eerst te weten wat  gewone aandelen zijn. Aandelen zijn één van de vele financiële producten waarin belegd kan worden. Een aandeel is in feite een bewijs van deelname in een onderneming. Een aandeel is dus een soort eigendomsbewijs. Een bezitter van een aandeel wordt aandeelhouder genoemd. Alle aandeelhouders samen zijn eigenaar van de onderneming. Een aandeelhouder heeft doorgaans recht op medezeggenschap en recht op een winstuitkering (dividend).

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen

Er zijn 2 verschillende soorten aandelen die een belegger kan bezitten. Zo kun je gewone aandelen bezitten, die we zojuist hebben toegelicht, of kun je preferente aandelen bezitten. Wat zijn preferente aandelen? Preferente aandelen zijn in principe bijna hetzelfde als gewone aandelen, alleen kun je niet net als bij gewone aandelen meestemmen over het bedrijfsbeleid. Wel heb je daarentegen bij preferente aandelen wel eerder recht op dividenden en andere uitkeringen dan bij gewone aandelen.

Kort samengevat: bij preferente aandelen heb je beperkte rechten, waardoor je niet mag meestemmen met het bestuur, maar je hebt wel eerder recht op een deel van de winst van het bedrijf.

Wanneer een bedrijf wordt geliquideerd, hebben preferente aandeelhouders en andere schuldeisers eerst recht op de bedrijfsactiva, en daarna zijn de aandeelhouders van gewone aandelen pas aan de beurt. Preferente aandeelhouders hebben ook voorrang met betrekking tot dividenden, die doorgaans meer opleveren dan gewone aandelen en die maandelijks of driemaandelijks worden uitbetaald.

Preferente aandeelhouders krijgen meestal een vast percentage ten opzichte van de nominale waarde. Dit percentage staat in de statuten weergegeven. Deze uitkering staat los van de gewone dividenduitkering die reguliere aandeelhouders ontvangen.

Preferente aandelen

Soorten preferente aandelen

Er zijn heel veel soorten preferente aandelen, maar hieronder leggen we je de basistypen van preferente aandelen uit.

Cumulatieve preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen kunnen worden gezien als preferente aandelen waar een extra voordeel aan vast zit. Bij cumulatief preferente aandelen is er een vast rente percentage, net als bij preferente aandelen, maar de eigenaar van een cumulatief preferent aandeel behoudt ook het recht op dat dividend als het bedrijf één of meerdere jaren geen winst maakt. Is dit het geval? Dan schuift de dividenduitkering door naar een later moment wanneer er wel weer winst wordt gegenereerd. Deze winst wordt vervolgens met terugwerkende kracht uitbetaald over de periode waarin dat eerst niet mogelijk was.

Financieringspreferente aandelen

Financieringspreferente aandelen zijn preferente aandelen die worden uitgegeven om een onderneming te kunnen financieren. Deze financieringspreferente aandelen hebben als kenmerk dat zij een vast rendement opleveren. De reden hiervoor is dat zij niet zijn gekoppeld aan een bepaald bedrijfsresultaat, maar aan bijvoorbeeld de algehele rentevoet binnen de markt van het aandeel.

Converteerbare preferente aandelen

Converteerbare preferente aandelen worden ook wel inwisselbare aandelen genoemd. Converteerbare preferente aandelen zijn preferente aandelen die de mogelijkheid hebben om te kunnen worden omgezet in gewone aandelen. De conversieratio van converteerbaar preferente naar gewone aandelen staat vooraf beschreven in de algemene voorwaarden. Deze conversie ratio geeft aan hoeveel gewone aandelen je kunt krijgen voor een X aantal converteerbare preferente aandelen. Het komt er dus op neer dat converteerbare preferente aandelen inwisselbaar zijn tegen een vast aantal gewone aandelen.

Conclusie

Het verschil tussen preferente en gewone aandelen is dus dat het preferente aandeel als eerste dividend uitgekeerd krijgt. Hier staat tegenover dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben ten opzichte van gewone aandeelhouders. Preferente aandeelhouders hebben dus verder geen zeggenschap in het bedrijfsbeleid. Wel loop je met preferente aandelen minder risico, omdat je als eerste uitbetaald krijgt. Ook bij een faillissement krijgen schuldeisers en preferente aandeelhouders eerst geld en daarna pas krijgen gewone aandeelhouders een uitbetaling. Ook hebben preferente aandelen een vast dividend.

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!