Wat zijn obligaties?

Als een bedrijf kapitaal nodig heeft, maar geen extra aandelen kan of wilt uitgeven en niet meer geld bij een bank kan of wilt lenen, dan kunnen zij ervoor kiezen om obligaties uit te geven. Een obligatie is in feite leningen die een belegger af geeft aan een bedrijf. In tegenstelling tot een normale lening is het niet diegene die het geld uitleent die de voorwaarden bepaald, maar de lenende partij, de emittent. Daarnaast zijn de schuldbewijzen verhandelbaar.

Een obligatie maakt deel uit van een veel grotere lening die in kleinere porties is opgedeeld. De houder van het schuldbewijs heeft net als bij een lening recht op een rentevergoeding, die bij obligaties een coupon genoemd wordt, en op termijn de volledige aflossing van het geleende bedrag, de nominale waarde.

De nominale waarde van het financiële product is vaak €1.000, maar niet perse.

Een obligatie heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen een looptijd. De looptijd kan verschillen van minstens een jaar tot vele tientallen jaren tot zelfs eeuwigdurend. Gedurende de looptijd wordt er ieder jaar coupon uitgekeerd. De hoogte van het coupon is doorgaans een vast percentage over de nominale waarde. Het rente percentage kan ook variabel zijn, dan is de rente bijvoorbeeld afhankelijk van de inflatie of de marktrente. Daarnaast is ook mogelijk dat er helemaal geen rentevergoeding is. Er zijn veel verschillende soorten obligaties te krijgen op de financiële markten.

Een obligatie lost tussentijds niets af. Pas aan het einde van de looptijd wordt de nominale waarde in een keer afgelost.

Anders dan bij aandelen, mag een obligatie wel onder de nominale waarden geplaatst worden. In sommige gevallen is dit zelfs nodig, omdat er anders geen aankopen zullen plaatsvinden.

De koers van een obligatie werkt ook anders. Ten eerste wordt koers niet genoteerd als waarde, maar als indexcijfer. Als de koers van obligatie gelijk is aan de nominale waarde, dan zal de koers 100 noteren. Een koers van 95 betekent dat de koers van de obligatie 5% onder de nominale waarde ligt. Bij aandelen, maar ook bij opties of goud zal deze notatie niet voorkomen. Waar het wel voorkomt is bij beleggingsfondsen, maar daar is dat ook meteen de prijs en dat is bij een obligatie niet het geval.

Meer over obligaties:

wat zijn obligaties

Obligatie uit 1912