Wat is rendement?

In financiële zin is rendement het resultaat op een investering of belegging. Rendement wordt uitgedrukt in een percentage en is daarom iets anders dan resultaat, wat uitgedrukt wordt in een bedrag. Het voordeel voor het gebruik van rendement is dat verschillende resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

Als een investering van €1.000 bijvoorbeeld €200 oplevert en een investering van €10.000 €1000, dan heeft de tweede investering een hoger resultaat, maar de eerste investering heeft een hoger rendement (20% vs. 10%).

Voor investeringen en beleggingen die meer jaren meegaan, wordt vaak het rendement per jaar berekend. Zo kan worden bepaald of een investering of belegging het beter of slechter doet ten opzichte van voorgaande jaren.

Rendementen worden ook vaak gebruikt om een inschatting te doen over toekomstige rendementen, dit heet extrapoleren. Extrapoleren is een zinvolle methode als het gaat om het inschatten voor toekomstige baten en lasten voor bedrijven, voor beleggen is het veel minder zinvol, omdat het rendement is overgeleverd aan de grillen van de markt.

Maatstaf

Het rendement is ook maatstaf voor het beoordelen van een beleggingsfonds. Het rendement van dat fonds wordt dan vergeleken met een zogenaamde benchmark. De benchmark in theorie een objectieve maatstaf, maar in de praktijk kan er gekozen worden een benchmark waartegen een beleggingsfonds positief afsteekt. Meestal wordt als benchmark een index gebruikt, waar de het beleggingsfonds in belegt. Er zijn een aantal internationale benchmarks waaraan veel fondsen zich meten, een voorbeeld hiervan zijn de MSCI-indices.

Tevens wordt er regelmatig gebruik gemaakt van gemiddelde  bij beleggingen. Er is kritiek op deze aanpak. Men zegt wel eens “het gemiddelde bestaat niet”, daarmee wordt bedoeld dat geen enkel rendement gelijk is het berekende gemiddelde. Het gemiddelde zorgt er voor dat uitschieters worden verhuld. Daarom wordt naast het gemiddelde rendement ook de standaardafwijking (ook standaarddeviatie genoemd) gegeven. De standaardafwijking is een statistische waarde die aangeeft hoezeer de jaarlijkse rendement gemiddeld afwijken van het aangegeven gemiddelde rendement.

Statistisch gezien geeft het gemiddelde +/- twee keer de standaardafwijking een indicatie met een betrouwbaarheid van 95% over tussen welke waarden het rendement zal uitvallen. Als een beleggingsfonds gemiddeld een rendement van 9% heeft en de standaardafwijking is 10%, dan kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het rendement tussen -11% en de +29% zal uitvallen.

rendement

 

 

 

 

 

 

 

Meer over rendement

2018-09-13T14:40:44+00:00

Geef een reactie

*