Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is leverage trading?

Leverage trading, ook wel margin trading genoemd, is het handelen op de beurs met geleend geld. Dit geleende kapitaal kan het potentiële rendement van een investering flink bevorderen. Bedrijven maken ook gebruik van leverage om het bedrijf te laten groeien. Niet alleen bedrijven maken gebruik van leverage. Bij het handelen op de beurs is leverage trading een bekend begrip. Handelaren gebruiken leverage trading voornamelijk om hun koopkracht te vergroten. Op deze manier kan er met een kleine inleg, een groot rendement worden behaald.

Leverage trading begrijpen

Bij leverage trading wordt er geld geleend om een bepaalde investering te kunnen doen. Door geleend geld te investeren, is de totale investering van een grotere omvang. Laten we zeggen dat de investering een positie is op de beurs. Hoe groter een positie is, hoe meer rendement er behaald kan worden.

Voorbeeld: Je koopt 1 aandeel voor 100 euro, en het aandeel stijgt in waarde. Hierdoor wordt er winst gemaakt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs, is de winst voor de handelaar. Het aandeel stijgt naar 120 euro. Als de handelaar op dit moment verkoopt, heeft de handelaar een rendement van 20 euro behaald. Stel dat de handelaar niet 1 aandeel aan heeft geschaft, maar 10 stuks. Bij een positie grootte van 10 aandelen zou je nu geen 20 euro maar 200 euro winst hebben behaald.

Als een handelaar 1 aandeel zelf aanschaft, en er 9 koopt door gebruik te maken van geleend geld, kan de handelaar met een beperkte eigen inleg, grotere rendementen behalen. Helaas zijn er ook nadelen. Als een investering niet uitpakt zoals gepland, moeten de verliezen volledig worden terugbetaald. Bij het handelen op de beurs geldt het volgende; hoe groter de positie, hoe meer winst of verlies.

Voorbeeld: De handelaar koopt 1 aandeel voor 100 euro. De prijs van het aandeel zakt terug naar 90 euro. De handelaar heeft nu een verlies van 10 euro. Bij een positie van 100 aandelen zou de handelaar nu een verlies hebben gehad van 1000 euro.

Handelaren en bedrijven maken beide gebruik van leverage. Bedrijven kunnen geld lenen om hun activa te financieren. Als een bedrijf geld leent, maakt het bedrijf gebruik van geleend geld bij een investering. Het eigen en vreemd vermogen van een bedrijf realiseert een bepaalde winst. De winst die behaald wordt, is mede te danken aan het vreemde vermogen. Hierdoor is er ook in dit geval sprake van leverage.

Leverage trading

Leverage en margin

Bij leverage trading wordt er dus geld geleend van een derde partij. Deze derde partij leent dit geld niet zomaar uit. Deze partij eist zekerheid en wil een onderpand. Om een positie in te kunnen innemen met leverage, is er een eigen inleg nodig. Deze eigen inleg wordt marge genoemd. Bij een leverage van 1:10, kan er een positie worden in genomen waarvan koopkracht 10 keer zo groot is als de eigen inleg. De leverage bepaalt de grootte van de vereiste marge.

Voorbeeld: Als er voor 1000 euro aan aandelen worden aangeschaft met een leverage van 1:10, is de grootte van de totale investering 10.000 euro waard.

Nadelen leverage trading

Het traden met leverage kan zeer winstgevend zijn voor de handelaar. Helaas brengt leverage trading ook risico’s met zich mee. Beleggen of handelen brengt altijd risico’s met zich mee. Bij leverage trading is het grootste nadeel dat er meer geld verloren kan gaan dan de inleg.

Meer verliezen dan de inleg

Bij het handelen of beleggen op de beurs zonder leverage kan de eigen inleg volledig verloren gaan. Bij leverage trading kan er meer verloren gaan dan enkel de eigen inleg. Ook het geleende geld moet in geval van verlies worden terugbetaald.

Voorbeeld: Als er een positie wordt ingenomen voor 1000 euro, met een leverage van 10, is de totale waarde van de positie 10.000 euro. Als het bedrijf failliet gaat, is de handelaar niet enkel zijn 1000 euro kwijt, de handelaar moet ook de 90000 euro geleend geld terugbetalen.

Rente

Als een bedrijf geld leent, moet hier rente over worden betaald. De rente is een vergoeding voor de kapitaalverstrekker. Het uitlenen van geld gaat gepaard met risico’s. De partij die het geld leent kan namelijk failliet gaan, in dit geval is de kans klein dat de lening verstrekker het geld terugkrijgt. Faillissement is niet het enige risico waarvoor de lening verstrekker een vergoeding wil. Het geld kan namelijk ook in de looptijd waarde verliezen. Door aan de kapitaalverstrekker rente te betalen, is de kapitaalverstrekker bereid het geld uit te lenen.

Voordelen leverage trading

De meeste voordelen van het traden met leverage zijn al vermeld. Het grootste voordeel is dat er met een beperkte inleg een grote winst behaald kan worden. Hieronder is in een tabel weergegeven hoeveel winst er met en zonder gebruik van leverage kan worden behaald.

Zonder leverage Met leverage
Initiële investering 20.000 20.000
Leverage 0 10
Prijs aandeel in euro’s 20 20
Aantal aandelen 1000 10.000
Totale waarde investering 20.000 200.000
Prijsstijging aandeel in euro’s 5 5
Winst 5.000 50.000
Winst t.o.v. investering 25% 250%

Een ander voordeel is dat er met kleine koersbewegingen al een winst kan worden gerealiseerd. Als een koers geen grote schommelingen maakt is het lastig een fatsoenlijk rendement te maken binnen deze markt. Door een leverage positie in te nemen, is de totale positie van een grotere omvang. Door een grotere positie in te nemen, kan er met een kleine prijsschommeling al een behoorlijke winst worden gerealiseerd.

Gecontroleerd leverage trading

Vanwege de risico’s die komen kijken bij leverage trading is het verstandig deze te beperken. Hierdoor kunnen reusachtige verliezen worden voorkomen. Hieronder staan een aantal maatregelen omschreven die je verder helpen om succesvol te worden in leverage trading.

Kleinere leverage

Door een kleinere leverage, oftewel hefboom te selecteren, zal de positie minder winsten of verliezen opleveren. Door de leverage te beperken zullen grote schommelingen in de portefeuille kunnen worden voorkomen.

Risicomanagement

Als er een reusachtige positie wordt ingenomen met een grote leverage, zal dit veel impact hebben op de portefeuille van de handelaar. Als deze positie het goed doet, wint de handelaar veel, maar bij verlies kan dit grote gevolgen hebben op de portefeuille van de handelaar. Door de risico’s in acht te nemen en een beperkte positiegrootte in te nemen, kan er een stabiel rendement worden behaald met leverage trading.

Trading plan

Het ontwikkelen en testen van een trading plan is cruciaal om succesvol te worden in leverage trading. Een trading plan helpt niet alleen bij het herkennen van kansen. Het trading plan vertelt de handelaar ook wanneer er verlies genomen moet worden. Het moeilijkste onderdeel van het handelen op de beurs is het psychologische aspect. Een trading plan waar de handelaar zelf vertrouwen in heeft, kan veel stress en hoofdpijn voorkomen. De reden dat handelaren enorm veel verlies maken, is dat ze niet goed door hebben wanneer er verlies geaccepteerd moet worden. Mensen blijven te lang hopen, dit leidt uiteindelijk tot nog hogere verliezen.

Stop loss

Het is belangrijk dat bij het innemen van posities bij leverage trading, er een stop loss geplaatst wordt. Als er met 1000 euro eigen inleg, met een leverage van 1000 wordt gehandeld, is er een positie ingenomen met een koopkracht van 1.000.000 euro. Als deze investering verkeerd gaat en haar complete waarde verliest, moet de handelaar aan de kapitaalverschaffer 1.000.000 euro betalen. Door deze posities in te nemen zonder een stop los in te stellen, kan de handelaar enorme sommen geld verliezen.

Een stop-loss-order is een opdracht aan de broker om bij het bereiken van een bepaalde waarde, de positie te sluiten.

Voorbeeld: je koopt een aandeel voor 100 euro. Je stelt bij de broker een stop-loss-order in op 90 euro. Als de koerst van het aandeel daalt tot 90 euro, wordt het aandeel automatisch verkocht en wordt de positie dus gesloten.

Door een stop loss in te stellen kan er bij het innemen van de positie al worden bepaald hoeveel er maximaal verloren mag gaan bij de investering. Het voordeel van deze stop loss in combinatie met leverage, is dat het verlies beperkt kan worden, maar de winsten enorm kunnen zijn.

Stop loss

Voorbeeld: Je koopt 1 aandeel voor 40 euro met een leverage van 10, hierdoor is de totale positie grootte 400 euro. Je hebt niet 1 maar 10 aandelen in bezit. Bij elke euro dat het aandeel stijgt, ontvangt de handelaar 10 euro. Bij een stijging in de koers heeft de handelaar dus een hoger rendement. De handelaar kan aangeven dat hij niet meer dan 40 euro wil verliezen bij deze investering. Dit houdt in dat de 10 aandelen samen bij een daling, niet onder de 36 euro mogen dalen. De handelaar heeft 10 aandelen. Als elk aandeel daalt met 4 euro, is het verlies van 40 euro bereikt.

Leverage trading producten

Bij het handelen op de beurs kan er op verschillende manieren gebruik worden gemaakt van leverage. Er zijn verschillende beleggingsinstrumenten beschikbaar waar de handelaar met een beperkte inleg veel geld kan winnen of verliezen. Bij de volgende beleggingsproducten kan de handelaar gebruik maken van leverage.

Turbo’s

Een turbo is een hefboomproduct gebaseerd op een onderliggende waarde met een automatisch ingebouwde stop loss. De financierende partij betaald een gedeelte van bijvoorbeeld een aandeel. Er kan niet meer verloren worden dan dat er geïnvesteerd wordt. Ter compensatie voor de financierende partij wordt er een klein beetje rente verrekend, dit gebeurt door 1 keer in de zoveel tijd de stop-loss iets op te hogen.

CFD’s

Bij het handelen in CFD’s (contract for difference) kan er ingespeeld worden op stijgingen of dalingen. Bij een CFD heb je 1 partij die denkt dat de koers gaat stijgen, en een andere partij die denkt dat de koers gaat dalen. Deze twee partijen betalen elkaar uit op het moment dat de koers zich in een bepaalde richting heeft ontwikkeld.

Bij een stijging in de koers ontvangt de persoon die heeft gespeculeerd op een stijging het geld. Bij een daling zou deze persoon juist geld moeten betalen. De hoogte van het bedrag dat moet worden uitbetaald wordt bepaald door de positiegrootte en de leverage. Het handelen in CFD’s is voornamelijk bedoeld voor de handel op korte termijn want er worden hoge financieringskosten in rekening gebracht.

Opties

Opties kunnen worden gebruikt om risico’s van een portefeuille af te dekken, maar er kan ook mee gehandeld worden. Bij het aanschaffen van opties wordt er een premie betaald om een bepaald recht te ontvangen. Een put-optie geeft de koper ervan het recht om voor een bepaalde prijs aandelen te mogen verkopen. Bij een call-optie wordt er een recht gekocht om voor een bepaalde prijs aandelen te mogen aankopen.

Voorbeeld: Een aandeel kost 25 euro per stuk. Je kan een put-optie aanschaffen voor 3 euro met een uitoefenprijs van 20 euro met een looptijd van een jaar. Dit betekent dat je gedurende dat jaar, de aandelen op ieder moment kunt verkopen voor 20 euro ongeacht wat de koerst doet.

De call-optie geeft de mogelijkheid om risico’s te beperken een rendement te realiseren. Bij de call-optie betaald de potentiële koper een premie aan de verkoper. De koper van de call-optie krijgt hierbij het recht om gedurende een bepaalde tijd, het aandeel te kopen bij de verkoper voor een afgesproken prijs, ongeacht wat de huidige waarde is die de markt kan bieden. Zodra de prijs boven de afgesproken prijs stijgt en de premie ook terugverdient is met de koerswinst, is er sprake van winst voor de koper van de call. De call-optie kan ook in waarde dalen en stijgen en is vrij verhandelbaar.

Het handelen op de beurs door gebruik te maken van leverage trading, kan de resultaten van een handelaar sterk bevorderen. Door gebruik te maken van leverage op de juiste manier, kan er ook met een kleiner vermogen een goede winst worden gerealiseerd. Leverage trading is wel een stuk risico voller als de handelaar niet weet wat hij/zij doet. Bereid jezelf goed voor op het handelen op de beurs.

 

 

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website