Kiyoh score
Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties?

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties? Veel mensen die starten beleggen stellen zich deze vraag. Dat veel mensen zich deze vraag stellen is niet gek als je bedenkt dat aandelen en obligaties, twee van de meest voorkomende manieren zijn om kapitaal aan te trekken. Ook voor bedrijven is dit het geval.

Voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten is zowel het investeren in (preferente) aandelen als in obligaties, goed geschikt. Voor je kiest waarin je zou willen investeren, is het belangrijk om te weten wat de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze twee effecten zijn. Ook is het belangrijk te weten wat beiden effecten precies inhouden. We beginnen daarom eerst met het uitleggen van de definities van aandelen en obligaties.

Wat zijn aandelen?

Laten we beginnen bij aandelen. Wat zijn aandelen nou precies? Aandelen zijn eigendomsbelangen in beursgenoteerde bedrijven. Bij het hebben van een aandeel van een bedrijf, wordt je een stukje eigenaar, waardoor je recht hebt op een deel van de winst van het bedrijf.

Er zijn twee soorten aandelen die een belegger kan bezitten, namelijk gewone aandelen of preferente aandelen. Aandeelhouders van gewone aandelen kunnen een raad van bestuur kiezen en stemmen over het bedrijfsbeleid, maar staan op het gebied van uitbetaling van dividenden en andere betalingen, wel lager in de keten dan eigenaren met preferente aandelen. Preferente aandeelhouders hebben voorrang op uitbetaling van dividenden. Gewone aandeelhouders worden dus pas uitbetaald nadat de preferente aandeelhouders hun dividend uitgekeerd hebben gekregen. Ook wanneer een bedrijf geliquideerd wordt, hebben preferente aandeelhouders eerst rechten op bedrijfsactiva, voordat de gewone aandeelhouders dat hebben. Aan de andere kant hebben preferente aandeelhouders vaak beperkte rechten als het gaat om rechten binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld het hebben van geen stemrecht.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn een vastrentend instrument die een lening vertegenwoordigen, gedaan door investeerders aan kredietnemers. Meestal zijn dit bedrijven of overheidsinstanties. Obligaties hebben het kenmerk dat de uiteindelijke betalingen worden gegarandeerd door de kredietnemer. In tegenstelling tot aandelen, hebben obligaties geen aandelen of stemrechten in het bedrijf. De belegger ontvangt alleen rente en de hoofdsom van de obligatie, ongeacht hoe goed het bedrijf presteert op de markt. Je zou dus kunnen stellen dat het investeren in obligaties minder risico met zich meebrengt, dan investeren in aandelen. Dit omdat je inkomsten niet afhankelijk zijn van de prestaties van een bepaald bedrijf.

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties

Belangrijke overeenkomsten tussen aandelen en obligaties

Rentegevoeligheid

De eerste overeenkomst tussen aandelen en obligaties is dat beiden rentegevoelig zijn. Indien de rente omhoog gaat, daalt de waarde van de aandelen en obligaties. Deze daling komt omdat bij een stijgende rente, de winst of waardering van een aandeel of obligatie minder waard wordt. Bij een daling van de rente gebeurd precies het tegenovergestelde.

Opvraagbaarheid

Zowel aandelen als obligaties kunnen een ingebouwde calloptie hebben (hoeft niet altijd). Deze calloptie zorgt ervoor dat de aandelen of obligaties opvraagbaar zijn in bijvoorbeeld het geval van een daling. Ben je benieuwd hoe deze callopties precies werken? Klik dan hier!

Stemrechten

Bij zowel obligaties als preferente aandelen hebben de houders van deze effecten geen stemrecht binnen het bedrijf. Zij kunnen dus niet over bepaalde zaken meebeslissen in het bedrijf, maar ontvangen alleen winst die het bedrijf genereert. Bij gewone aandelen kan het wel zo zijn dat de aandeelhouders stemrecht hebben.

Kapitaalgroei

Aandelen en obligaties kunnen allebei zorgen voor vermogensgroei. Bij aandelen gebeurd dit in de vorm van dividenduitkering van een bedrijf en bij obligaties gebeurd dit aan de hand van een vast rentepercentage. Bij obligaties krijg je dus altijd rente uitgekeerd, ongeacht de prestaties van een bedrijf. Rente betalingen van obligaties zijn wettelijke verplichtingen. Dividenduitkeringen van aandelen moeten ook uitbetaald worden, maar als er geen winst gemaakt wordt, kan er ook niets uitgekeerd worden.

Convertibiliteit

Beide effecten bieden beleggers de mogelijkheid om preferente aandelen of obligaties, om te zetten in een vast aantal gewone aandelen van een bedrijf. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de toekomstige groei van het bedrijf. De converteerbaarheid van de effecten, wordt door veel beleggers als een groot voordeel ervaren.

Belangrijke verschillen tussen aandelen en obligaties

Anciënniteit

In het geval van een liquidatieprocedure – een bedrijf dat failliet gaat en gedwongen wordt te sluiten – zijn zowel obligaties als preferente aandelen belangrijker dan gewone aandelen. In het geval van preferente aandelen en gewone aandelen, staan preferente aandeelhouders hoger op de crediteurenlijst dan gewone aandeelhouders. Obligaties daarentegen hebben dan weer voorrang op preferente aandelen, want rentebetalingen op obligaties zijn wettelijke verplichtingen en moeten vóór de belastingen worden betaald. Dividenden op (preferente) aandelen zijn betalingen die na de belastingen plaatsvinden en hoeven dus niet worden gedaan als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert.

Risico

Over het algemeen hebben preferente aandelen een rating lager dan obligaties. Obligaties krijgen altijd geld uitgekeerd, waardoor het risico lager is dan bij aandelen. Een lagere rating betekent dat het risico dat je loopt hoger is. Je hebt hierbij dus een lagere claim op de activa van een onderneming.

Opbrengst

Preferente aandelen hebben een hoger rendement dan obligaties. Dat preferente aandelen een hoger rendement hebben dan obligaties komt omdat aandelen een hoger risico hebben. Om dit risico te compenseren, kan er dus een hogere winst worden behaald met preferente aandelen. Indien je jong bent is het investeren in aandelen heel geschikt om rendement op te bouwen door de jaren heen, terwijl obligaties meer weggelegd zijn voor mensen die minder risico  kunnen lopen.

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!