Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties?

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties? Veel mensen die starten beleggen stellen zich deze vraag. Dat veel mensen zich deze vraag stellen is niet gek als je bedenkt dat aandelen en obligaties, twee van de meest voorkomende manieren zijn om kapitaal aan te trekken. Ook voor bedrijven is dit het geval. Als je wilt investeren in aandelen of obligaties, is het belangrijk om te begrijpen wat de verschillen zijn tussen deze beleggingsinstrumenten.

Aandelen en obligaties zijn beide belangrijke financiële instrumenten in de economie. Voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten is zowel het investeren in (preferente) aandelen als obligaties, goed geschikt. Voor je kiest waarin je zou willen investeren, is het belangrijk om te weten wat de overeenkomsten en wat de verschillen tussen deze twee effecten zijn. Ook is het belangrijk te weten wat beiden effecten precies inhouden. We beginnen daarom eerst met een aandelen en obligaties uitleg voordat we de verschillen van deze beleggingsinstrumenten gaan bespreken.

 

aandelen en obligaties

Wat zijn aandelen?

Laten we beginnen bij aandelen. Wat zijn aandelen nou precies? Aandelen zijn eigendomsbelangen in beursgenoteerde bedrijven. Bij het hebben van een aandeel van een bedrijf, wordt je een stukje eigenaar, waardoor je recht hebt op een deel van de winst van het bedrijf.

Er zijn twee soorten aandelen die een belegger kan bezitten, namelijk gewone aandelen of preferente aandelen. Aandeelhouders van gewone aandelen kunnen een raad van bestuur kiezen en stemmen over het bedrijfsbeleid, maar staan op het gebied van uitbetaling van dividenden en andere betalingen, wel lager in de keten dan eigenaren met preferente aandelen. Preferente aandeelhouders hebben voorrang op uitbetaling van dividenden. Gewone aandeelhouders worden dus pas uitbetaald nadat de preferente aandeelhouders hun dividend uitgekeerd hebben gekregen. Ook wanneer een bedrijf geliquideerd wordt, hebben preferente aandeelhouders eerst rechten op bedrijfsactiva, voordat de gewone aandeelhouders dat hebben. Aan de andere kant hebben preferente aandeelhouders vaak beperkte rechten als het gaat om rechten binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld het hebben van geen stemrecht. Daarbij kunnen bedrijven nieuwe aandelen uitgegeven om geld op te halen, maar dit kan leiden tot verwatering van de waarde van bestaande aandelen.

 

aandelen en obligaties

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn een vastrentend instrument die een lening vertegenwoordigen, gedaan door investeerders aan kredietnemers. Meestal zijn dit bedrijven of overheidsinstanties. Obligaties hebben het kenmerk dat de uiteindelijke betalingen worden gegarandeerd door de kredietnemer. Het verwachte rendement van een obligatie hangt af van verschillende factoren, zoals de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling, de rentevoet en de looptijd. Bij een investering in obligaties is er een concrete vervaldatum. Het einde van de looptijd van een obligatie betekent dat de uitgevende instelling het geleende geld terugbetaalt aan de belegger. Op deze datum wordt de hoofdsom terugbetaald aan de investeerders, samen met het rentebedrag dat gekoppeld staat aan de rentevoet op het moment dat de investering gedaan werd. In tegenstelling tot aandelen, hebben obligaties geen aandelen of stemrechten in het bedrijf. De waarde van een obligatie kan stijgen of dalen afhankelijk van veranderingen in de marktrente, de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling en andere factoren, maar deze factoren. Desondanks ontvangt de belegger alleen rente en de hoofdsom van de obligatie, ongeacht hoe goed het bedrijf presteert op de markt. Je zou dus kunnen stellen dat het investeren in obligaties minder risico met zich meebrengt, dan investeren in aandelen. Dit omdat je inkomsten niet afhankelijk zijn van de prestaties van een bepaald bedrijf. Obligaties bieden vaak een hoger rendement dan spaarrekeningen, maar ze hebben ook hogere risico’s, vooral als ze een langere looptijd hebben. Beleggen in obligaties met een lagere nominale waarde kan een goede optie zijn voor beleggers die minder risico willen nemen. Er zijn verschillende soorten obligaties beschikbaar, waaronder overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en converteerbare obligaties, die elk hun eigen risico’s en verwachte rendementen hebben.

Naast het investeren in individuele aandelen en obligaties, zijn er ook aandelen, obligaties fondsen die in deze financiële instrumenten beleggen. Deze fondsen kunnen diversificatie bieden en de risico’s van individuele beleggingen verminderen. Bij een aandelenfonds koopt de belegger een deel van het fonds, dat vervolgens aandelen koopt in verschillende bedrijven. Op deze manier heeft de belegger exposure aan verschillende bedrijven en spreidt hij/zij het risico van individuele aandelenbeleggingen. Bij een obligatiefonds werkt het op dezelfde manier, maar koopt het fonds obligaties in plaats van aandelen.

 

aandelen of obligaties

Belangrijke overeenkomsten tussen aandelen en obligaties

Rentegevoeligheid

De eerste overeenkomst tussen aandelen en obligaties is dat beiden rentegevoelig zijn. Indien er hogere rente gehanteert wordt, daalt de waarde van de aandelen en obligaties. Deze daling komt omdat bij een stijgende rente, de winst of waardering van een aandeel of obligatie minder waard wordt. Bij een daling van de rente gebeurd precies het tegenovergestelde.

Opvraagbaarheid

Zowel aandelen als obligaties kunnen een ingebouwde calloptie hebben (hoeft niet altijd). Deze calloptie zorgt ervoor dat de aandelen en obligaties opvraagbaar zijn in bijvoorbeeld het geval van een daling. Ben je benieuwd hoe deze callopties precies werken? Klik dan hier!

Stemrechten

Bij zowel obligaties als preferente aandelen hebben de houders van deze effecten geen stemrecht binnen het bedrijf. Zij kunnen dus niet over bepaalde zaken meebeslissen in het bedrijf, maar ontvangen alleen winst die het bedrijf genereert. Bij gewone aandelen kan het wel zo zijn dat de aandeelhouders stemrecht hebben.

Kapitaalgroei

Aandelen en obligaties kunnen allebei zorgen voor vermogensgroei. Bij aandelen gebeurd dit in de vorm van dividenduitkering van een bedrijf en bij obligaties gebeurd dit aan de hand van een vast rentepercentage. Bij obligaties krijg je dus altijd rente uitgekeerd, ongeacht de prestaties van een bedrijf. Rente betalingen van obligaties zijn wettelijke verplichtingen. Dividenduitkeringen van aandelen moeten ook uitbetaald worden, maar als er geen winst gemaakt wordt, kan er ook niets uitgekeerd worden.

Convertibiliteit

aandelen en obligaties bieden beleggers de mogelijkheid om preferente aandelen of obligaties, om te zetten in een vast aantal gewone aandelen van een bedrijf. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de toekomstige groei van het bedrijf. De converteerbaarheid van de effecten, wordt door veel beleggers als een groot voordeel ervaren.

 

aandelen en obligaties

Belangrijke verschillen tussen obligaties en aandelen

Het belangrijkste verschil tussen aandelen en obligaties is dat aandelen eigendom vertegenwoordigen in een bedrijf, terwijl obligaties schulden zijn die moeten worden terugbetaald. Hieronder vind je nog meer belangrijke verschillen tussen obligaties en aandelen.

Anciënniteit

In het geval van een liquidatieprocedure – een bedrijf dat failliet gaat en gedwongen wordt te sluiten – zijn zowel obligaties als preferente aandelen belangrijker dan gewone aandelen. In het geval van preferente en gewone aandelen, staan preferente aandeelhouders hoger op de crediteurenlijst dan gewone aandeelhouders. Obligaties daarentegen hebben dan weer voorrang op preferente aandelen, want rentebetalingen op obligaties zijn wettelijke verplichtingen en moeten vóór de belastingen worden betaald. Dividenden op (preferente) aandelen zijn betalingen die na de belastingen plaatsvinden en hoeven dus niet worden gedaan als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert.

Risico

Over het algemeen hebben preferente en gewone aandelen meer risisco ten opzichte van obligaties. Waarom aandelen meer risico dan obligaties? Dit is simpelweg omdat aandelen geen gegarandeerd rendement bieden aan beleggers. In tegenstelling tot aandelen, bieden obligaties een redelijk betrouwbaar rendement. Obligaties krijgen altijd geld uitgekeerd, waardoor het risico lager is dan bij aandelen. In vergelijking met aandelen hebben obligaties meestal een vaste looptijd en bieden ze minder potentiële groei, maar ook minder risico. Als een bedrijf failliet gaat, kan het zijn dat beleggers hun geld verliezen, maar obligatiehouders hebben een hogere kans om hun investering (deels) terug te krijgen.

Opbrengst

preferente en gewone aandelen hebben een hoger rendement dan obligaties. Dat preferente aandelen een hoger rendement hebben dan obligaties komt omdat aandelen een hoger risico hebben. Om dit risico te compenseren, kan er dus een hogere winst worden behaald met preferente aandelen. Indien je jong bent is het investeren in aandelen heel geschikt om rendement op te bouwen door de jaren heen, terwijl obligaties meer weggelegd zijn voor mensen die minder risico  kunnen lopen.

 

Conclusie

Beleggen in zowel aandelen als obligaties kan een manier zijn om een goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen en risico’s te verminderen. In het algemeen is het belangrijk om te onthouden dat investeren in aandelen en obligaties risico’s met zich meebrengt en dat het belangrijk is om een gediversifieerde portefeuille te hebben om risico’s te beperken en potentieel rendement te maximaliseren. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat investeren op de lange termijn de beste manier is om je investeringen te laten groeien en dat je geduld moet hebben en niet te snel in paniek moet raken als de markt fluctueert. Als je in 2023 overweegt om te investeren in aandelen of obligaties, is het altijd verstandig om je goed te laten informeren en advies in te winnen voordat je een beslissing neemt. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, maar met de juiste kennis en voorbereiding kun je de kans op succes vergroten.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website