Kiyoh score
Futures trading

Hoe werkt futures trading?

Bij futures trading wordt er een financieel contract afgesloten met een bepaalde looptijd. Het contract bepaald dat de verkopende partij op een bepaalde datum, voor een vooraf bepaalde prijs, moet leveren. De kopende partij van het contract gaat de verplichting aan om op een bepaalde datum, voor de afgesproken prijs, te moeten kopen.

Een future heeft altijd een onderliggende waarde. Doordat het contract is afgeleid aan een onderliggende waarde, kan een future een derivaat genoemd worden. Een derivaat is een afgeleid product waarvan de prijs wordt bepaald door een onderliggend product. De onderliggende waarde van een future is datgene waar het contract betrekking op heeft. Een future kan betrekking hebben op:

  • Bepaalde aandelen
  • Indexen
  • Grondstoffen
  • Valuta
  • Edelmetalen zoals goud en zilver
  • Obligaties

Futures trading begrijpen

Bij het aanschaffen van een future, wordt er een verplichting aangegaan. De koper moet op een bepaalde datum, de onderliggende waarde van de future aanschaffen. De verkoper moet op deze afgesproken datum, de onderliggende waarde leveren. Future contracten kunnen onderling verhandeld worden. Als de gewenste winst behaald is, en het futurecontract voor de vervaldatum weer doorverkocht wordt door de kopende partij, hoeft deze handelaar niet de onderliggende waarde aan te schaffen.

Bij futures trading kan er een bepaalde prijs vast gesteld worden om voor te kopen. Dit wordt een future long positie genoemd. Mensen die verwachten dat de prijs gaat stijgen, doen er verstandig aan een prijs vast te stellen voordat de stijging heeft plaatsgevonden.

Een handelaar kan ook een futures short positie innemen. Bij deze positie gaat de handelaar uit van een daling en wordt er een prijs vast gesteld waarop de handelaar de onderliggende waarde moet leveren.

Het verschilt per future of er na de vervaldatum een fysieke levering van de onderliggende waarde moet gaan plaatsvinden, of dat er een uitbetaling in contanten zal plaatsvinden. Bij de meeste future contracten vindt er na de vervaldatum een uitbetaling plaats en hoeft er geen fysieke levering plaats te vinden.

Futures trading

Waarom futures trading?

Een handelaar kan verschillende motieven hebben om te starten met future trading. De grootste voordelen die komen kijken bij future trading staan hieronder omschreven.

Verkoopprijs veiligstellen

Een bedrijf kan een future short contract aangaan om voor de producten een bepaalde prijs vast te stellen. Als er een daling in de markt wordt verwacht, kan een bedrijf gebruik maken van een future short contract om een bepaalde prijs veilig te stellen.

Voorbeeld: Een aardappel boer wil minimaal 1,20 euro voor 1 kilogram aardappelen. Als hij de aardappelen nu zou verkopen, zou hij er 1,25 euro per kilo voor kunnen krijgen. Helaas voor de boer zijn de aardappelen nog niet klaar voor de oogst. Hij verwacht dat tegen de tijd dat zijn aardappelen gereed zijn voor de verkoop, de prijs per kilogram nog maar op 1,10 euro staat. De boer handelt snel en schaft een future short contract aan waarin hij vastlegt dat hij over een half jaar zijn aardappelen voor 1,20 euro per kilogram moet verkopen.

Op deze manier kan een bedrijf met futures trading de verkoopprijs van de producten veiligstellen.

Aankoopprijs veiligstellen

Futures trading kan gebruikt worden om zeker te zijn van een bepaalde aankoopprijs. Als er in de toekomst iets moet worden aangeschaft, maar de kopende partij verwacht een stijging in de prijs, kan een long future contract geld besparen. Er kan een future contract afgesloten worden waarin een aankoopprijs wordt vastgelegd. De kopende partij kan op deze manier een aankoopprijs veiligstellen. Als de koers voordat de vervaldatum bereikt is, stijgt, heeft het futurecontract geld bespaard bij de aankoop.

Als de kopende partij geen interesse heeft in het onderliggende product kan het contract verhandeld worden waardoor er winst door futures trading ontstaat.

Speculeren

Als een handelaar een stijging in een bepaalde koers verwacht, kan deze handelaar gebruik maken van futures trading. De handelaar gaat hier long. De handelaar legt in het contract een bepaalde prijs vast waarop hij of zij de onderliggende waarde op de vervaldatum zal gaan aankopen. Als de prijs van de onderliggende waarde in de periode tot de vervaldatum is gestegen in waarde, kan de handelaar goedkoper inkopen. Het verschil tussen de huidige koers en de afgesproken prijs is de winst van de handelaar.

Een handelaar kan ook short gaan met futures trading. Door een short future contract aan te gaan kan een handelaar een bepaalde prijs afspreken waarop de andere partij de onderliggende waarde moet aanschaffen. Een handelaar doet dit alleen als hij of zij een daling in de koers verwacht wordt. Als de koers daalt tot onder de afgesproken prijs, maakt de handelaar winst.

Voorbeeld: Een handelaar verwacht een daling in de prijs van aardappelen per kilogram. Er kan op dit moment 1 kilogram aardappelen worden aangeschaft voor 1,25 euro. De handelaar sluit een short future contract af waarin staat vermeld dat hij na 1 jaar 1.000 kilogram aardappelen moet verkopen voor 1,25 euro. De handelaar verwacht dat de prijs gaat dalen dus verkoopt nu de aardappelen. Dit levert de handelaar 1.250 euro op. Na een jaar is 1 kilogram aardappelen nog maar 1,15 euro waard. Hij koopt de 1.000 aardappelen weer opnieuw in voor 1.150 euro om ze vervolgens zoals afgesproken te verkopen aan de persoon waarmee het future contract is afgesloten. De handelaar heeft met deze transacties 100 euro winst weten te realiseren.

Als de handelaar een bepaalde prijs afspreekt waarop hij of zij moet verkopen, en de prijs daalt niet, maakt de handelaar verlies. De handelaar moet dan de onderliggende waarde gaan verkopen voor een lagere prijs dan de huidige waarde. Als de handelaar de onderliggende waarde niet in bezit heeft, moet hij het onderliggende product aanschaffen om vervolgens voor een lagere prijs te verkopen.

Als de kopende partij geen behoefte heeft aan de onderliggende waarde van het contract, kan het future contract doorverkocht worden. In de meeste gevallen kan worden gekozen voor een uitbetaling van de winst.

Handelen met leverage?

Bij futures trading wordt er veel gehandeld met leverage. Dit houdt in dat er met een gedeelte geleend geld een positie wordt ingenomen. Hierdoor wordt de koopkracht van de handelaar vergroot en kunnen er met beperkte eigen inleg of kleine bewegingen in de markt toch flinke winsten gerealiseerd worden. De grootte van de hefboom die wordt toegepast bepaald samen met de grootte van de eigen inleg, de grootte van de totale positie.

Voorbeeld: Als er 1.000 euro wordt geïnvesteerd met een hefboom van 10, is de totale omvang van de positie 10.000 euro.  

Met een positie van 10.000 euro kunnen er grotere winsten of verliezen worden gerealiseerd. Als er verlies wordt gemaakt, moet ook het geleende geld worden terug betaald. Bij futures trading moet er door de grote hefbomen die gebruikt kunnen worden, altijd gehandeld worden met een stop loss.

Compound interest

Welke future moet ik traden?

Er zijn veel verschillende soorten futures. Bij futures trading moet er eerst gekozen worden in welke markt er gehandeld gaat worden. De markt die gekozen wordt, bepaalt automatisch de onderliggende waarde van het contract. Welke markt er gekozen wordt, is geheel aan de handelaar zelf om te bepalen. De verschillende markten kunnen wel van elkaar verschillen op het gebied van volatiliteit en de manier waarop de markt zich voortbeweegt.

Er zijn wel enkele aspecten waarop gelet dient te worden. De liquiditeit die aanwezig is op de markt is van groot belang. Voldoende liquiditeit betekent dat er genoeg kopers en verkopers aanwezig zijn op de markt om de orders te vervullen. Ook de openingstijden waarop de markt geopend is, zijn belangrijk bij het uitkiezen van het onderliggende product. De markt moet bereikbaar zijn op tijdstippen dat de handelaar wil gaan handelen.

Notatie van future contracten

Bij futures trading is het belangrijk dat de juiste future aangeschaft wordt. Om het juiste future contract te kopen moet de notering van de futures bekend zijn bij de handelaar. De notatie van de futures is opgebouwd uit de afkorting van de onderliggende waarde, gevolgd door de letter van de maand en het jaartal.

De afkortingen van de maanden staan hieronder weergegeven.

F = januari

G = februari

H = maart

J = april

K = mei

M= juni

N = juli

Q = augustus

U = september

V = oktober

X = november

Z = december

 

Een future op ruwe olie die afloopt In januari 2021 wordt genoteerd als CLF21.

CL = Crude Oil

F = januari

21 = kalenderjaar 2021

Future trading kan een handelaar veel geld opleveren, maar er kan ook veel geld verloren gaan. Voorkom geld verliezen op de beurs en bereid jezelf goed voor!

 

 

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!