Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is ESG en hoe werkt het?

Wat is ESG?

Wat de ESG is, gaat nu duidelijk worden. ESG (environmental social en governance), ofwel ecologische, sociale en bestuurscriteria, vormen een reeks normen die sociaal bewuste beleggers gebruiken om potentiële investeringen te screenen. Milieucriteria bepalen hoe een bedrijf presteert als gebruiker van de natuur. Sociale criteria onderzoeken hoe het de relaties met werknemers, leveranciers, klanten en de gemeenschappen waarin het actief is, beheert. Governance (bestuur) heeft betrekking op het leiderschap van een bedrijf, de beloning van managers, audits, interne controles en aandeelhoudersrechten. Naast de vraag; “wat is ESG?” Zullen er nog belangrijke punten besproken worden over dit onderwerp.

Wat is ESG

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

  • Wat is ESG? ESG staat voor environmental, social en governance, en benadrukt de samenhang tussen het milieu, de maatschappij en het bestuur van een bedrijf. ESG wordt steeds populairder en Beleggers gebruiken het ESG criteria om bedrijven te beoordelen waarin ze mogelijk willen investeren.
  • ESG-criteria kunnen beleggers helpen bij het selecteren van bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid.
  • ESG-beleggen wordt steeds populairder, vooral onder jongere beleggers.
  • Veel onderlinge fondsen, beursvennootschappen en ETF‘s bieden nu producten aan die ESG-criteria hanteren.
  • ESG-criteria kunnen beleggers ook helpen bedrijven te vermijden die mogelijk een groter financieel risico vormen vanwege hun milieu- of andere praktijken.

Wat is de geschiedenis van de ESG?

Wat is ESG en hoe is het ontstaan? Duurzame ontwikkeling is een concept dat al decennia lang centraal staat in het streven naar een betere wereld. In de jaren negentig werd het “Triple Bottom Line” concept geïntroduceerd, waarbij bedrijven zich niet alleen op financieel-economische resultaten richtten, maar ook op de impact op mensen en de planeet. Dit concept, ook wel bekend als “People, Planet, and Profits” (PPP), legde de basis voor de evolutie naar Environmental, Social, and Governance (ESG) principes.

Wat is ESG, wat is de ESG trend

Wat is de ESG trend?

In de afgelopen jaren hebben met name jongere beleggers belangstelling getoond om hun geld te plaatsen in duurzame beleggingsfondsen. Dit alles begon met het aanbieden van exchange-traded funds (ETF’s) en andere financiële producten die voldoen aan de ESG-criteria. Volgens het meest recente rapport van de US SIF Foundation bezaten beleggers begin 2018 $ 11,6 biljoen aan activa die waren geselecteerd op basis van ESG-criteria, tegenover $ 8,1 biljoen slechts twee jaar eerder.

Waarom is ESG belangrijk bij beleggen?

Waarom is ESG belangrijk? Het helpt beleggers bij het selecteren van bedrijven die duurzaamheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen. ESG-criteria bieden beleggers een ethisch kompas waarmee ze bewuste keuzes kunnen maken. Het vergelijken van bedrijven op basis van ESG-scores helpt beleggers bij het selecteren van bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Bedrijven met een sterke ESG-score tonen hun toewijding aan het behalen van positieve resultaten op financieel, sociaal en milieugebied op de lange termijn. Een hoge ESG-score geeft aan dat een bedrijf zich inzet voor het creëren van waarde op het gebied van milieu, maatschappij en governance op de lange termijn. Dit is voordelig voor zowel beleggers als bedrijf zelf. ESG omvat de essentie van duurzame ontwikkeling door rekening te houden met de belangen van alle stakeholders, van werknemers en klanten tot leveranciers. Het draagt bij aan een betere toekomst, niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor toekomstige generaties.

ESG-beleggen wordt ook wel duurzaam beleggen, verantwoord beleggen, impactbeleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd. Environmental, Social en Governance (ESG) criteria worden steeds meer erkend als belangrijke maatstaven voor verantwoord beleggen.

Hoe werken ESG-criteria (Environmental, Social and Governance)?

Hoe werken ESG-criteria (Environmental, Social and Governance)?

Milieucriteria ESG

Milieucriteria kunnen het energieverbruik, afval, vervuiling, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het gebruik van duurzame energie en de behandeling van dieren door een bedrijf omvatten. De criteria kunnen ook worden gebruikt bij het evalueren van eventuele milieurisico’s waarmee een bedrijf te maken kan krijgen en hoe het bedrijf die risico’s beheert. Zijn er bijvoorbeeld kwesties over het bezit van vervuilde grond, de verwijdering van gevaarlijk afval, het beheer van giftige emissies of de naleving van de milieuregels van de overheid. Vanuit de Europese unie zijn er ook aanbestedingen die alleen gedaan worden aan bedrijven die de milieucriteria strikt naleven.

Sociale criteria ESG

Sociale criteria kijken naar de zakelijke relaties van het bedrijf. Voor het creëren van een sociaal criteria kun je aan de volgende vragen denken: Werkt het met leveranciers die dezelfde waarden hanteren als het beweert te hebben? Doneert het bedrijf een percentage van zijn winst aan de lokale gemeenschap of moedigt het werknemers aan om daar vrijwilligerswerk te doen? Tonen de arbeidsomstandigheden van het bedrijf veel aandacht voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers? Wordt er rekening gehouden met de belangen van andere belanghebbenden?

Bestuur criteria ESG

Bestuur criteria, een goed ondernemingsbestuur is een integraal onderdeel van ESG en draagt bij aan het vertrouwen van beleggers en de maatschappij in een bedrijf. Over het bestuur willen beleggers misschien weten dat een bedrijf nauwkeurige en transparante boekhoudmethoden gebruikt. Dat de aandeelhouders de gelegenheid krijgen om over belangrijke kwesties te stemmen. Ze willen misschien ook de zekerheid dat bedrijven belangenconflicten vermijden bij het kiezen van bestuursleden. Geen gebruik maken van politieke bijdragen om een ​​onnodig gunstige behandeling te krijgen en, uiteraard, zich niet inlaten met illegale praktijken.

Wat is ESG?

Welke ESG-criteria ’s vind jij het belangrijkste?

Natuurlijk kan geen enkel bedrijf elke test in elke categorie doorstaan, dus beleggers moeten beslissen wat voor hen het belangrijkst is. Ook beleggingsondernemingen die ESG-criteria volgen, moeten in de praktijk prioriteiten stellen. Sommige asset management bedrijven gebruiken een selectie van ESG-factoren om bedrijven te helpen identificeren die gepositioneerd zijn voor sterke langetermijnprestaties. Gedeeltelijk bepaald door analisten die problemen identificeren waarmee verschillende sectoren en industrieën te maken hebben, omvatten de ESG-criteria onder meer het vermijden van bijvoorbeeld bedrijven met een bekende blootstelling aan kolenmijnen en die een bepaald percentage van hun inkomsten uit kernenergie of wapens halen. Het vermijdt ook investeringen in bedrijven met grote recente of aanhoudende controverses over onder meer discriminatie op de werkplek, corporate governance en dierenwelzijn.

Voor- en tegenargumenten van de milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG)

In de afgelopen jaren hadden maatschappelijk verantwoorde beleggingen de reputatie dat ze een afweging van de investeerder vereisten. Omdat ze het geheel van bedrijven die in aanmerking kwamen voor investeringen beperkten, beperkten ze ook de potentiële winst van de investeerder. “Slechte” bedrijven presteerden soms erg goed, althans wat betreft hun aandelenkoers.

Recentelijk zijn sommige investeerders echter gaan geloven dat milieu-, sociale en bestuurscriteria een praktisch doel hebben dat verder gaat dan enige ethische bezwaren. Door ESG-criteria te volgen, kunnen ze mogelijk bedrijven vermijden waarvan de praktijken een risicofactor zouden kunnen aangeven – zoals blijkt uit de olieramp in 2010 van BP en het emissieschandaal van Volkswagen, die beide de aandelenkoersen van de bedrijven deden bewegen en leidden tot miljarden dollars aan bijbehorende verliezen.

Naarmate ESG-gerichte bedrijfspraktijken meer grip krijgen, volgen beleggingsondernemingen hun prestaties steeds vaker. Financiële dienstverleners zoals JPMorgan Chase, Wells Fargo en Goldman Sachs hebben jaarverslagen gepubliceerd waarin hun ESG-aanpak en de bottom-line resultaten uitvoerig worden besproken.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website