Wat is dividend?

Wat is dividend? Het begrip dividend is welbekend en veel gebruikt in de beleggerswereld. Toch is het een vrij lastig en uitgebreid fenomeen. Er komt veel bij kijken, onderschat dit niet.

In het kort

Via de onderstaande inhoudsopgave kunt u door het artikel navigeren;

Wat is dividend beleggen?

Dividend is een uitkering van een deel van de inkomsten van een bedrijf. Het is simpel gezegd een soort winstuitkering. Een deel van de winst van het betreffende bedrijf wordt dus verdeeld over een bepaalde groep houders van de aandelen.

Het woord dividend komt dan ook van het Latijnse woord ‘dividere’, dit betekent ‘verdelen’. In veel gevallen wordt het dividend bepaald middels een vast percentage van de winst. Het kan ook voorkomen dat dit percentage meebeweegt met de prestaties van het bedrijf. Er is dus geen vaste manier voor het uitkeren van dividend, ook geen vaste hoeveelheid. Op een moment dat een bedrijf in een periode minder winst heeft gemaakt, het dit dus ook invloed op de betreffende uitkering. Dit zal vervolgens later nog toegelicht worden.

Om antwoord te geven op de vraag, wat is dividend beleggen? Dividend beleggen is het beleggen in aandelen die periodiek dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Als je een aandeel hebt, betekent dit echter niet meteen dat je dividend krijgt. Over het algemeen zijn er een aantal bedrijven die een percentage van de winst uitkeren. Zij zijn vaak afkomstig uit dezelfde soort sectoren. Bedrijven die bekend staan om dividend uit te keren komen voornamelijk uit de volgende sectoren:

 • Basismaterialen
 • Olie en gas
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Gezondheidszorg en farmaceutica

Dividend aandelen hoeven niet per definitie uit een van bovenstaande sectoren te komen. Je kan ook hele sectoren volgen middels bijvoorbeeld dividend ETF’s.

dividend wat is dividend

Wat is dividend voor bedrijven?

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Toch klinkt het een beetje gek dat een bedrijf je zomaar extra geld geeft. Bij normale aandelen gebeurt dit ook niet, waarom dan nu opeens wel? Als je net gaat beginnen met beleggen dan is het logisch om te denken dat je winst maakt wanneer je aandeel omhoog gaat. Dit is hoe je in eerste instantie rendement behalen wil. Heel kort door de bocht is dit het spelletje, zou je denken. Bedrijven keren een deel van de winst uit omdat ze de aandeelhouders willen belonen.

Zekerheid. Dit maakt het ook aantrekkelijker om te beleggen in dit aandeel. Dividenden bieden zekerheid voor beleggers. Daarnaast zegt het wat over de vertrouwelijkheid van het bedrijf. Wanneer een bedrijf dividend uit kan keren betekend dit dat het bedrijf een gezonde winst behaald. Ook probeert het bedrijf hiermee een boodschap te geven aan de belegger, namelijk dat ze verwachten ook in de toekomst winst te blijven maken.

Imago. Daarnaast blijkt uit historische gegevens dat bedrijven die hogere dividenden uitkeren over het algemeen tot de meer stabiele bedrijven behoren. Dit is algemeen bekend onder de meer betrokken beleggers. Het is dus ook een soort vorm van marketing gericht aan deze beleggers. Toch zijn er zat mensen die het niet eens zijn met bovengenoemde statements. Sommige beleggers zijn van mening dat elk bedrijf winst uitkeert, alleen dan op een andere manier dan je misschien denkt.

Indirect profijt. Zo investeren veel bedrijven het deel van de winst (wat bij andere bedrijven uitgekeerd zou worden in de vorm van dividend) weer in het bedrijf om zo interne groei te realiseren. Wanneer een bedrijf groeit stijgt de waarde van het aandeel. Hier hebben de aandeelhouders dan ook indirect profijt van. Dit geeft een andere dimensie aan de vraag; wat is dividend?

dividenduitkeringen hoe en waarom

Hoe werkt dividend beleggen?

Wat is dividend voor bedrijven en hoe wordt het dividend vanuit een bedrijf bepaald?

Het is logisch dat beleggers met meer aandelen ook een groter bedrag aan dividend ontvangen. De dividenduitkering is dus gebaseerd op de hoeveelheid aandelen die de belegger heeft in het bedrijf. Er zijn echter ook verschillende manieren om dividend uit te keren. Globaal vallen er drie methodes te onderscheiden.

Dit schetst een beeld van hoe dividend ongeveer werkt vanuit het perspectief van het bedrijf. Zo wordt het makkelijker om voor jezelf de vraag te beantwoorden; wat is dividend beleggen precies?

Restdividendbeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven die een ‘restdividendbeleid’ hanteren. Dit wordt ‘residual dividend’ genoemd. Dit houdt in dat er voor aankomende projecten voor het bedrijf wordt gerekend op het intern gegenereerde vermogen. Er blijft geen winst over; de winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders of opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf.

Stabiele dividendbeleid. Er is ook een beleid wat het ‘stabiele dividendbeleid’ genoemd wordt. De benaming spreekt eigenlijk voor zich. Een percentage van de winst wordt door deze bedrijven uitgekeerd op een stabiele en consistente basis. Het uitbetaalde dividendbedrag wordt bepaald door de lange termijn inkomsten te voorspellen. Bij deze voorspelling wordt uiteraard ook rekening gehouden met de recentelijk behaalde winsten. Belangrijkste pluspunt van dit dividendbeleid is om een gevoel van zekerheid te scheppen onder de aandeelhouders.

Hybride beleid. Er bestaat ook een hybride beleid. Dit houdt in dat de twee bovenstaand benoemde manieren van dividenduitkering gecombineerd worden. Het is een populaire manier van het uitkeren van dividenden onder bedrijven. Middels deze methode wordt een deel van de winst vertegenwoordigd in het dividendpercentage. Ook wordt er een bepaalde mate van zekerheid gewaarborgd voor de houders van aandelen om ook een vaste factor binnen de dividend bepaling aan te houden.

Overigens kan je dividend beleggen middels bijvoorbeeld dividend aandelen, ETF’s en fondsen. Het is een manier van beleggen welke met name gebruikt wordt om passief inkomen te genereren. Passief inkomen genereren met dividend is erg gangbaar, met name voor belegger met een brede beleggingshorizon.

Welke aandeelhouders krijgen dividend?

Bedrijven die winst uitkeren betalen dit bedrag niet aan alle aandeelhouders. Er is een bepaalde groep die recht heeft op dividend, belangrijk om te weten bij dividend beleggen. Het is van belang om te kijken of je hier in aanmerking voor zou komen, mocht je overwegen dividendaandelen aan te schaffen.

Wat is dividend beleggen? Om deze vraag, en specifiek dit onderdeel, goed te kunnen beantwoorden zijn er enkele termen en begrippen die handig zijn om te kennen. Om te kunnen vertellen wanneer je recht hebt op een stukje van de winst is het belangrijk om het begrip ‘ex dividend’ te kennen.

Kort gezegd is een ‘ex dividend aandeel’ een aandeel waarbij je geen recht meer hebt op de winstuitkering van de afgelopen periode. De lengte van deze periode verschilt per bedrijf. Er wordt een specifieke dag geprikt door het bedrijf. Dit wordt de ‘record date’ genoemd. Als je direct aandeelhouder bent bij het bedrijf uiterlijk drie dagen voor deze datum, dan heb je recht op dividend. Logischerwijs wordt deze record date daarom niet ver van tevoren bekend gemaakt, zo wordt misbruik voorkomen.

Een dividend agenda houdt je op de hoogte van onder andere de ex dividend datum.

dividend beleggen wat komt er bij kijken

Denkfouten

Ondanks dat dividend een bekend begrip is bestaan er nog altijd een aantal veelgemaakte fouten bij dividend beleggen. Als men zich afvraagt ‘wat is dividend?’, dan is de eerste gedachte simpelweg een percentage wat je ontvangt wanneer je een aandeel in bezit hebt. Een logische volgende gedachte is dat een dividend aandeel met de hoogste dividenduitkering ook meteen het meest interessant is voor een belegger.

Interne groei. Dit is echter lang niet altijd het geval bij dividend beleggen. Zo is een aandeel met een hoog beoogd dividendrendement lang niet altijd een goed teken. Ten eerste betaald het bedrijf een relatief groot deel van de winst uit aan de aandeelhouders. Dit betekent dus ook dat het bedrijf minder geld overhoudt om te investeren in interne groei. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het hogere gepubliceerde dividendrendement niet het gewenste aantal extra investeerders trekt.

Risico. Want dit is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Even terug, wat is dividend precies? Een deel van de winst, maar ook een manier van marketing om het aanschaffen van een aandeel aantrekkelijk te maken. Je zou jezelf dan ook af kunnen vragen waarom dit nodig is. Als een bedrijf goed loopt en een mooi toekomstperspectief beidt dan verkoopt het aandeel zichzelf. Het is dus van belang om ook hier goed over na te denken. Een hoog dividendrendement klinkt natuurlijk goed, wel dien je rekening te houden met het risico wat je neemt.

”Dividend beleggen is saai”

Saai. Daarnaast beginnen bedrijven die een percentage van de winst uitkeren een soort saai imago te ontwikkelen. Wanneer je op vrij jonge leeftijd gaat beginnen met beleggen, dan ben je ook vaak op zoek naar een beetje spanning. Dividend aandelen kunnen echter ook best spannend zijn. Zo kunnen dividendratio’s ook fluctueren, hier zou je op in kunnen spelen.

Stijgend dividendratio. Aandelen die nu een vrij laag dividendrendement genereren kunnen wellicht in de nabije toekomst een hogere ratio hanteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het betreffende bedrijf een relatief hoge vrije kasstroom ter beschikking heeft. Dit maakt het aandeel ook aantrekkelijker voor andere dividend beleggers, waardoor je aandeel vervolgens ook in waarde kan stijgen. Alles behalve saai dus.

Veilig. Dit brengt ons ook bij de volgende misvatting omtrent dividend aandelen. Het is een algemene aanname dat dividend beleggen veilig zou zijn. Dit hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Zoals vermeld kan een hoog dividendratio ook een noodkreet zijn. Een laatste stuiptrekking van een bedrijf dat snel een groot aantal investeerder nodig heeft. Gelukkig is dit in meeste gevallen niet zo. Bedrijven die hoge rendementsratio’s aanbieden zijn in veel gevallen gewoon sterke bedrijven, met een mooie toekomst in het verschiet.

Wat komt er kijken bij dividend beleggen?

Welke begrippen zijn belangrijk om te kennen?

In dit artikel zijn we al enkele interessante termen en begrippen tegen gekomen. Als we teruggaan naar de hoofdvraag van dit artikel, ‘’wat is dividend?’’, kunnen we concluderen dat er een hoop bij komt kijken om deze vraag te beantwoorden. Om de uitleg goed te kunnen begrijpen zijn sommige termen belangrijk. De belangrijkste begrippen worden hier kort op een rijtje gezet.

 • De term ex-dividend hebben we al langs zien komen. Dit begrip gaat gepaard met de reeds benoemde record date. Het ex-dividend gaan van een aandeel heeft ook effect op de koers van dit aandeel. Het uitgekeerde dividend wordt namelijk afgetrokken van de waarde van het aandeel. Dit is ook precies de reden waarom sommige experts beweren dat iedereen dividend krijgt, alleen sommige indirect.
 • Ook zijn er verschillende vormen waar dividend in uitbetaald kan worden. Zo belanden we bij de termen ‘cash dividend’, ‘stock dividend’ en ‘interim dividend’. Cash dividend zou voor beginnende beleggers worden gezien als de meest voordehand liggende vorm. Dit houdt in dat er simpelweg een bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van geld. Als we het hebben over stock dividend, dan hebben we het over een dividenduitkering in de vorm van aandelen. Interim dividend houdt in dat de aandeelhouder een voorschot krijgt op het uiteindelijke rendement.
 • Het begrip dividendratio is ook al meermaals voorbij gekomen. Kortgezegd is dividendratio of dividendpercentage het deel van de netto winst uitgekeerd zal worden aan de aandeelhouders. Het wordt ook wel de ‘payout ratio’ genoemd. Het begrip wordt vaak verward met een ander begrip, genaamd dividendrendement. Dit is natuurlijk het rendement aan dividend wat behaald wordt bij een investering in een dividend aandeel.
 • Ook het begrip ‘onbetaalde dividend’ is een belangrijke om in het achterhoofd te houden. Het komt namelijk ook voor dat dividend een keer niet uitgekeerd wordt. De aandeelhouder heeft hier uiteraard wel degelijk recht op, gezien het feit dat er bij transactie een afspraak overeen is gekomen tussen bedrijf een belegger. De reden dat onbetaalde dividend bestaat is omdat er een verschil in tijd zit tussen de record date en de daadwerkelijke datum dat het dividend uitgekeerd wordt.
 • Ook belangrijk zijn de verschillen tussen groei- en hoog dividendaandelen.

Deze en andere begrippen die voor beleggers belangrijk zijn om te kennen worden wekelijks uitgelicht op onze Instagram pagina. Dit is een willekeurig voorbeeld over een begrip dat steeds bekender wordt, genaamd FOMO.

Instagram beleggingsinstituut woord van de week FOMO

Afbeelding afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl

Hoe werkt dividend beleggen in de praktijk?

Frequent gestelde vragen omtrent dividend beleggen worden in onderstaande tekst beknopt behandeld.

Het is van belang om deze principes te kennen zodat je erop kan anticiperen in de praktijk.

Wat zijn de beste dividend aandelen?

Zoals gezegd zijn de beste dividend aandelen niet persé de bedrijven die de hoogste dividenden aanbieden. Het is van belang om voor jezelf goed te bedenken wat voor jou belangrijk is, en welke beleggingsstrategie je hanteert. Graag geven wij je een aantal goede voorbeelden. Ter inspiratie hebben wij een lijst opgesteld met de beste dividend aandelen. We vertellen je waarom we denken dat dit goede opties zijn, zodat je vervolgens zelf ook kan bepalen welk dividend aandeel voor jou het meest geschikt is!

Wat is dividend uitkeren?

Dividend uitkeren is dus het uitkeren van een deel van de winst aan de aandeelhouders. Zoals vermeld kan dit wanhoop uitstralen. Aan de andere kant, en dit is meestal aan de orde, is het een teken van vertrouwen in de toekomst. In het geval van kleinere bedrijven kan het uitkeren van dividend ook voordeliger zijn dan het uitbetalen van een regulier salaris, dit kan voor ondernemers dus ook interessant zijn.

Wanneer wordt dividend uitgekeerd?

Dividend wordt uitgekeerd wanneer een bedrijf veel kasgeld in omloop heeft. Dit betekent dus dat het bedrijf als het goed is prima winst genereerd. Het uitkeren van dividend wordt bepaald op de ex dividend datum. Er volgt dan een periode van onbetaalde dividend, uiteindelijk zal het dividend aan de rechtmatige eigenaar betaald worden.

Hoe wordt dividend uitgekeerd?

Het uitkeren van dividend kan op de cash dividend- of de stock dividend methode uitgekeerd worden. Dit houdt in dat het dividend betaald kan worden in cash. Je krijgt dan een geldbedrag bijgestort op de rekening bij de broker waar jij handelt. Het is van belang om goed te kijken naar het type broker waar je mee in zee gaat. Voor dividend beleggers zijn andere brokers namelijk misschien voordeliger. Logischerwijs wordt het dividend in de vorm van aandelen ook bijgevoegd op de beleggersrekening bij jouw effectenhandelaar.

Hoeveel dividend krijg ik? Wat is dividend per aandeel?

De hoeveelheid dividend dat jij zal ontvangen verschilt jaarlijks. Het dividend wat je zal ontvangen hangt voor een groot deel af van de winst. Bedrijven die veel dividend uitkeren zijn ook vrij populair. Het dividend per aandeel is de hoeveelheid dividend die je zal ontvangen over één aandeel. Het dividend per aandeel wordt bepaald door een ‘payout ratio’. Dit is het percentage van de winst van het bedrijf wat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het percentage verschilt natuurlijk per bedrijf, maar ligt in veel gevallen boven de 50% van de winst. Er zijn ook verschillende soorten dividend ratio’s die je kunt indelen in 3 verschillende categorieën.

 1. Laag dividend ratio
  Dit zijn bedrijven met een dividend ratio van minder dan 2%.
 2. Medium dividend ratio
  Bedrijven met een dividend ratio van 2-4% vallen in deze categorie.
 3. Hoog dividend ratio
  Dit zijn de bedrijven met een dividend ratio van 4%+.

Hoe vaak mag je dividend uitkeren?

Wat is dividend, als je niet weet wanneer je het krijgt? In principe bepaald een bedrijf zelf hoe frequent er dividend uitgekeerd wordt. Het komt bijna niet voor, maar er zijn bedrijven die wekelijks dividend uitkeren. Wat ook voorkomt is dat er één keer per jaar uitgekeerd wordt. Het is over het algemeen gebruikelijk om het dividend eens per kwartaal uit te keren.

Wat kan dividend beleggen mij opleveren?

Zoals bij elke vorm van beleggen heb je het behalen van rendement volledig in eigen hand. Beleggen in dividend aandelen kan erg rendabel zijn mits dit goed wordt aangepakt. Er zijn twee factoren die specifiek van belang zijn voor dividend beleggers. Beide hebben ze te maken met het rente op rente effect. Wanneer een bedrijf hoge dividenden uitkeert wordt het interne rente op rente effect beperkt. Voor de groei van het bedrijf is dit dus niet gunstig.

Aan de andere kant krijgt de belegger meer direct uitbetaald. Het externe rente op rente effect is dus wel gunstiger voor dividend beleggers. Het uitkeren van dividend heeft echter wel effect op de waarde van het aandeel.

Wat voor invloed heeft het uitbetalen van dividend op de koersprijs?

Wat is dividend? Het uitkeren van een deel van de winst van een bedrijf, in de meeste gevallen. Wat is een koers? De bepaling van een koers hangt af van vraag en aanbod, dit hangt weer af van de prestaties en dus ook de winst van een bedrijf. Op het moment dat er dividend wordt uitbetaald, wordt er dus een hapje genomen uit de waarde van het aandeel.

Het komt vaak voor dat het percentage dividend wat wordt uitbetaald ongeveer gelijk staat aan het percentage waarmee het betreffende aandeel de dag na uitbetaling daalt bij een opening van de beurs . Dit is ook de reden dat sommige experts zeggen dat iedereen dividend krijgt, alleen dat het bij reguliere aandelen terug geïnvesteerd wordt in het bedrijf.

Is dividend beleggen een valide strategie voor mij?

Men belegt steeds meer in beleggingsproducten met dividend wanneer de spaarrentes laag zijn. Dit is meermaals het geval geweest. Veel mensen zien het dus als een goed alternatief voor sparen! Om te bepalen of dividend beleggen een valide beleggingsstrategie is voor jou, zijn er enkele factoren die je eerst moet bepalen.

Denk bijvoorbeeld aan het uitstippelen van de tijd die je maandelijks kwijt kan zijn aan het beleggen. Dit hangt samen met de keuze of je liever actief of passief beleggen wil. Zo zijn er nog enkele andere factoren die van belang zijn. Dividend beleggen kan een lucratieve passieve strategie zijn, het is dus voor veel beleggers geschikt!

ETF’s en dividend beleggen

Met name bij het beleggen met weinig geld is het beleggen in ETF’s een goede optie. Er zijn een hoop goede trackers die een leuk rendement genereren. Bij het investeren in een ETF heb je geen groot startkapitaal nodig. Met een lage drempel kan je een risicospreiding van 500 bedrijven realiseren.

Er zijn ontzettend veel ETF’s, deze volgen een bepaalde groep bedrijven of bedrijven in een bepaalde sector. Er is dus voor ieder wat wils, ook voor dividend beleggers dus.

Hoe werkt uitbetaling bij dividend ETF’s?

Er bestaat veel verwarring over dividend in combinatie met een ETF. Het is beslist de bedoeling dat een belegger in een ETF het dividend gewoon krijgt. Wanneer een bedrijf in een tracker dividend uitkeert, dan krijgt de houder van een ETF dit dus ook.

Dit betekent echter niet dat ETF’s die dividend uitkeren meer rendement opleveren. Het uitkeren van dividend heeft namelijk ook invloed op de prijs van het aandeel.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website