Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is de solvabiliteitsratio?

Wat is de solvabiliteitsratio? De solvabiliteitsratio is een belangrijke maatstaf die gebruikt wordt om het vermogen van een onderneming te meten om aan haar lange termijn schuldverplichtingen te voldoen. Het solvabiliteitsratio wordt vaak gebruikt door potentiële zakelijke kredietverstrekkers.

Wat het solvabiliteitsratio precies aangeeft? Het solvabiliteitsratio geeft aan of de kasstroom van een bedrijf voldoende is om haar lange termijn verplichtingen te voldoen en is dus een maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Een onrustige ratio kan erop wijzen dat een bedrijf ‘ongezond’ is en waarschijnlijk niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt ook wel het solvabiliteitspercentage genoemd.

Wat is de solvabiliteitsratio?

Solvabiliteitsratio begrijpen

Het solvabiliteitsratio is een van de vele maatstaven die wordt gebruikt om te bepalen of een bedrijf op lange termijn ‘solvabel’ kan zijn of blijven. Het is een uitgebreide maatstaf voor de solvabiliteit, omdat het de werkelijke cashflow van een bedrijf meet, in plaats van het netto-inkomen door afschrijvingen en andere niet-contante uitgaven toe te voegen om het vermogen van een bedrijf te beoordelen.

Het meet de kasstroomcapaciteit ten opzichte van alle verplichtingen, in plaats van alleen kortlopende schulden. Op deze manier beoordeelt de solvabiliteitsratio de gezondheid van een bedrijf op lange termijn, door het terugbetalingsvermogen van zijn lange termijnschuld en de rente op die schuld te evalueren.

De solvabiliteitsratio’s kunnen van branche tot branche verschillen. Het is daarom belangrijk dat de solvabiliteitsratio van een bedrijf wordt vergeleken met die van concurrenten in dezelfde branche en deze niet afzonderlijk wordt bekeken.

De berekening van het solvabiliteitsratio wordt niet alleen gebruikt door bedrijven, maar ook door bijvoorbeeld banken of verzekeringsmaatschappijen. Zo worden bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen geëvalueerd door het vergelijken van de omvang van hun kapitaal, ten opzichte van de geboekte premies en het meten van het risico dat een verzekeraar loopt op claims die hij niet kan dekken.

Solvabiliteit begrijpen

Berekening solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio berekenen kan op drie verschillende manieren. De balans van je bedrijf is altijd het uitgangspunt voor het berekenen van de solvabiliteit van je bedrijf. Door de solvabiliteit te berekenen kan er vastgesteld worden of je een goede solvabiliteit hebt of dat je je zorgen moet gaan maken.

Berekening 1: totale bezittingen/vreemd vermogen*100%

Tel bij deze berekening het totale vermogen (activa) bij elkaar op (links op de balans). Doe dit ook voor het vreemd vermogen (rechts op de balans). Deel vervolgens het vreemd vermogen door het totale vermogen en vermenigvuldig het met 100%.

Voorbeeld:

Stel je hebt in totaal 60.000 euro aan totale bezittingen. Het vreemd vermogen bedraagt 40.000 euro. De berekening voor het solvabiliteitsratio wordt dan (60.000/40.000*100%=150). Een solvabiliteitsratio van 150 betekent dat van elke €1,50 dan €1,00 geleend is.

Berekening 2: eigen vermogen/vreemd vermogen*100%

Ook kan het solvabiliteitspercentage berekend worden door te kijken naar het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze berekening gaat precies hetzelfde als berekening 1, alleen vervang je het totale vermogen door alleen het eigen vermogen.

Voorbeeld:

Stel dat je een eigen vermogen hebt van 20.000 euro en een vreemd vermogen van 25.000 euro. De berekening van het solvabiliteitsratio wordt dan (20.000/25.000*100%=80). Dit betekent dat je eigen vermogen 0,80 keer zo groot is als het vreemd vermogen.

Berekening 3: eigen vermogen/totale bezittingen*100%

Met deze derde berekening bereken je hoeveel procent van het totaal vermogen uit het eigen vermogen bestaat. Je deelt bij deze berekening je totale bezittingen (totale activa) door het eigen vermogen en vermenigvuldigd dat dan met 100%.

Voorbeeld:

Stel je hebt een eigen vermogen van 30.000 euro en je totale vermogen is 55.000 euro. Je solvabiliteitspercentage is dan (30.000/55.000*100%=54,5%). Een solvabiliteitspercentage van 54,5% betekent dat 54,5% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.

Solvabiliteitsratio berekenen

Solvabiliteitsratio versus liquiditeitsratio

Er zijn naast de solvabiliteitsratio meerdere manieren om de liquiditeit van een bedrijf te kunnen beoordelen. Dit kan namelijk ook door middel van het liquiditeitsratio. De solvabiliteitsratio en het liquiditeitsratio zijn vergelijkbaar aan elkaar, maar hebben wel enkele belangrijke verschillen.

Beide ratio’s geven de gezondheid van een bedrijf aan, maar het belangrijkste verschil tussen beide is dat de solvabiliteitsratio is gericht op de liquiditeit van een bedrijf op lange termijn en dat het liquiditeitsratio gericht is op de liquiditeit van een bedrijf op korte termijn.

Bij de solvabiliteitsratio wordt er gekeken naar alle activa van een bedrijf, inclusief de langlopende schulden van een bedrijf. Onder de langlopende schulden worden de schulden verstaan die een looptijd hebben van langer dan één jaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld obligatieleningen met een looptijd langer dan één jaar.

Liquiditeitsratio’s kijken daarentegen naar de meest liquide activa, zoals contanten en verhandelbare effecten. Er wordt gekeken naar hoe de liquide activa (korte activa) gebruikt kan worden om op korte termijn om kortlopende schulden te dekken.

Beperkingen van de solvabiliteitsratio

Het solvabiliteitsratio is een goed middel om de liquiditeit van een bedrijf vast te kunnen stellen. Echter zitten er wel een paar beperkingen aan verbonden. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een laag schuldbedrag hebben, maar als zijn kasbeheer praktijken slecht zijn en de crediteuren als gevolg daarvan sterk stijgen, is zijn solvabiliteitspositie mogelijk niet zo solide als zou worden aangegeven door maatregelen die alleen schulden omvatten.

Ook is het belangrijk om naar verschillende ratio’s te kijken, om de ware financiële gezondheid van een bedrijf vast te kunnen stellen en te kunnen begrijpen. Zo geeft namelijk een getal op zich weinig indicatie. Een bedrijf moet worden vergeleken met zijn collega’s, met name met sterke bedrijven in de branche, om te bepalen of de verhouding acceptabel is of niet.

Een luchtvaartmaatschappij zal bijvoorbeeld meer schulden hebben dan een technologiebedrijf, alleen al vanwege de aard van haar activiteiten. Een luchtvaartmaatschappij moet vliegtuigen kopen en vliegtuigbrandstof kopen; kosten die aanzienlijk hoger zijn dan waar een technologiebedrijf ooit mee te maken zal krijgen. Zorg dus dat je altijd met bedrijven in je eigen branche  vergelijkt.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website