Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is de quick ratio?

Wat is de quick ratio? De quick ratio is een indicator om de liquiditeitspositie van een onderneming op korte termijn te meten. De quick ratio meet het vermogen van een onderneming om met haar meest liquide middelen aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen.

De quick ratio geeft aan of een bedrijf wel of niet in staat is om met zijn contante activa (activa die snel in contanten kunnen worden omgezet) onmiddellijk aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen.  Om deze reden wordt het ook wel de snelle activa ratio of acid test ratio genoemd.

Quick ratio begrijpen

De zogenoemde quick ratio meet het bedrag aan beschikbare liquide middelen tegen het bedrag dat je aan kortlopende schulden hebt staan. Liquide activa worden ook wel vlottende activa genoemd. Onder vlottende activa worden activa verstaan die snel in contanten kunnen worden omgezet, met een minimale impact op de prijs die op de open markt wordt ontvangen. Kortlopende verplichtingen of kortlopende schulden zijn verplichtingen van een bedrijf die binnen één jaar aan de crediteuren betaald moet worden. Je meet als het ware dus of je genoeg middelen hebt om gelijk aan je kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Goede score quick ratio

Je weet nu wat de quick ratio precies inhoudt. Maar wanneer wordt deze als voldoende beschouwd?

Over het algemeen heb je te maken met een normale (voldoende) quick ratio bij een resultaat van 1. Een resultaat van 1 geeft aan dat het bedrijf volledig is uitgerust met precies genoeg activa om onmiddellijk te kunnen worden geliquideerd om alle kortlopende schulden te kunnen betalen.

Een bedrijf met een quick ratio lager dan 1, is mogelijk niet in staat om zijn kortlopende schulden op korte termijn volledig af te lossen, terwijl een bedrijf met een quick ratio hoger dan 1 direct van zijn kortlopende verplichtingen af kan komen.

Een quick ratio van 1,5 geeft bijvoorbeeld aan dat een bedrijf  €1,50 aan liquide middelen beschikbaar heeft om elke €1 van zijn kortlopende verplichtingen te dekken.

Hoewel dergelijke op cijfers gebaseerde ratio’s inzicht bieden in de levensvatbaarheid en bepaalde aspecten van een bedrijf, geven ze mogelijk geen volledig beeld van de algehele gezondheid van het bedrijf. Het is belangrijk om naar andere bijbehorende maatregelen te kijken om het ware beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

Zorg voor een goede quick ratio score

Formule quick ratio

De formule om de quick ratio te kunnen berekenen is als volgt:

Quick ratio= vlottende activa + liquide middelen – voorraden / vlottende passiva

Toelichting:

Vlottende activa: kasgeld, debiteuren etc

Liquide middelen: cash dat direct beschikbaar is

Vlottende passiva: kort vreemd vermogen

Let op! De voorraden worden niet meegenomen in de vlottende activa waarover de quick ratio wordt bepaald. Dit omdat voorraden meestal niet gelijk kunnen worden omgezet in geld, omdat deze eerst verkocht zouden moeten worden aan bijvoorbeeld bedrijven of consumenten.

Formule quick ratio

Wat als de quick ratio onvoldoende is?

Indien de quick ratio van een bedrijf onder de 1 ligt, kan dat voor problemen zorgen. Zelfs bij gezonde bedrijven kan er een liquiditeitscrisis ontstaan als zich omstandigheden voordoen die het moeilijk maken om aan de korte termijn verplichting te voldoen. Denk bij een korte termijn verplichting aan het terugbetalen van leningen of aan het betalen van werknemers of crediteuren.

Een voorbeeld van een verstrekkende liquiditeitscrisis uit de recente geschiedenis is de wereldwijde kredietcrisis van 2007-2008, waarbij veel bedrijven geen korte termijn financiering konden krijgen om hun onmiddellijke verplichtingen te betalen. Als er geen nieuwe financiering kan worden gevonden, kan het bedrijf worden gedwongen om activa te liquideren in een brandverkoop of faillissementsbescherming te zoeken.

Quick ratio versus current ratio

Naast de quick ratio heb je ook de current ratio om de liquiditeitspositie van een onderneming te meten. De current ratio houdt echter niet net als de quick ratio, rekening met de voorraden en andere vlottende activa die moeilijker in contanten kunnen worden omgezet. De quick ratio houdt dus echt alleen rekening met activa die gelijk in contanten kunnen worden omgezet. De current ratio rekent dus wel de voorraad en vooruitbetaalde onkosten mee.

In de meeste bedrijven kost het tijd om de voorraad te liquideren, hoewel een paar zeldzame bedrijven hun voorraad snel genoeg kunnen omzetten om het als een snelle aanwinst te beschouwen. Vooruitbetaalde kosten kunnen niet worden gebruikt om kortlopende verplichtingen te betalen, dus worden ze net als de voorraad, weggelaten uit de quick ratio.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website