Wanneer je vermogen hebt opgebouwd zijn er verschillende manieren om deze voor je te laten werken. Je zou het op een spaarrekening kunnen zetten, je gaat beleggen op de beurs of je gaat investeren in vastgoed.

Beleggen in vastgoed is het investeren van geld in onroerende goederen, dus de grond en bijbehorende bebouwing dat vast staat aan de grond. Het doel hiervan is rendement behalen, zodat je uiteindelijk meer geld verdient als dat je hebt geïnvesteerd. Je kunt op verschillende manieren beleggen in vastgoed, vaak wordt er onderscheid gemaakt in direct- en indirect investeren in vastgoed.

Met direct beleggen bedoelt men het daadwerkelijk kopen van een vastgoedobject en indirect beleggen in vastgoed is op de beurs in gerelateerde vastgoedfondsen en instellingen.

Beleggen in vastgoed

Direct beleggen in vastgoed

Een belangrijk voordeel van direct investeren in vastgoed ten opzichte van sparen en beleggen in aandelen is dat het minder gevoelig is voor inflatie. Als de prijzen stijgen, dan stijgen over het algemeen de huurprijzen en de waarde van het vastgoed mee. Het wordt ook vaak gezien als het spreiden van risico. Als je bijvoorbeeld belegt in aandelen en obligaties, kan een vastgoedinvestering je beschermen tegen een daling van de beurs. Daarnaast  kies je zelf waar je in belegt. Vastgoed ook een soort productiemiddel, omdat je rendement ontvangt in de vorm van huurinkomsten, je hebt dus maandelijks profijt van je vastgoedinvestering. Hiermee betaal je de maandelijkse lasten en eventuele financiering van het pand. Wat daarvan overblijft, kun je opnieuw investeren of gebruiken om je inkomen aan te vullen.

Een nadeel bij direct beleggen in vastgoed is dat je toch wel kennis en deskundigheid nodig hebt, je moet namelijk wel een goede keuze maken waar je in belegt en ook dien je zelf in te staan voor de management- en beheertaken. Ten tweede is je belegging niet liquide in tegenstelling tot investeren in een vastgoedfonds waarbij je geld direct beschikbaar is. Daarnaast heb je bij direct beleggen in vastgoed meer eigen vermogen nodig.

Ook zijn er andere risico’s verbonden aan het beleggen in vastgoed. Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met leegstand en wanbetaling. Ook is het de vraag of de huur op lange termijn nog voldoende is om de stijgende rente te dekken.

Indirect beleggen in vastgoed

Er zijn verschillende voor- en nadelen bij beleggen in indirect vastgoed.  Ten eerste heb je geen specifieke kennis nodig. Daarnaast maken vastgoedfondsen het mogelijk om risico structureel te spreiden door te investeren in vastgoed in bijvoorbeeld verschillende locaties of soorten vastgoed. Het derde voordeel is dat in- en uitstappen bijzonder eenvoudig kan doordat je niet hoeft te wachten op een koper. Ook kun je met een relatief laag bedrag al beleggen in een vastgoedfonds.

Een nadeel bij beleggen in indirect vastgoed is dat je niet zelf kunt kiezen in welk vastgoedobject je belegt. Daarnaast kan de waarde van een aandeel sterk beïnvloed worden door het ‘gevoel’ op de beurs, terwijl de waarde van het vastgoed in werkelijkheid niet dezelfde beweging maakt.

Tijdens ons Beleggingsinstituut event spraken wij met Taco de Groot, CEO van Vastned over het beleggen in vastgoed voor beleggers op een indirecte manier. Bekijk onderstaande de presentatie.