Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is Margin?

Wat is margin? Margin is het geld dat is geleend van een beursvennootschap om een investering/aandeel te kopen. Het is het verschil tussen de totale waarde van effecten op een beleggersrekening en het geleende bedrag van de makelaar. Kopen op margin is het lenen van geld om effecten te kopen. De praktijk omvat het kopen van een activum waarbij de koper slechts een percentage van de waarde van het activum betaalt en de rest leent van de bank of makelaar. De makelaar fungeert als geldschieter en de effecten op de rekening van de belegger fungeren als onderpand.

In een algemene zakelijke context is de margin het verschil tussen de verkoopprijs van een product of dienst en de productiekosten, of de verhouding tussen winst en omzet. Margin kan ook verwijzen naar het deel van de rente op een hypotheek met variabele rente dat wordt opgeteld bij de rente op de correctie-index.

Margin begrijpen

Margin verwijst naar het bedrag aan eigen vermogen dat een investeerder op zijn effectenrekening heeft. ‘Marges maken’ of ‘kopen met marge’ betekent het gebruiken van geld dat is geleend van een broker om effecten te kopen. U moet hiervoor een marge-account hebben in plaats van een standaard brokerage-account. Een margerekening is een brokersrekening waarin de broker de investeerder geld leent om meer effecten te kopen dan hij anders zou kunnen kopen met het saldo op zijn rekening.

Het gebruik van marge om effecten te kopen is in feite hetzelfde als het gebruik van de huidige contanten of effecten als onderpand te gebruiken voor een lening. De onderpandlening heeft een periodieke rente die moet worden betaald. De belegger gebruikt geleend geld of hefboomwerking, en daardoor zullen zowel de verliezen als de winsten worden vergroot. Marginbeleggen kan voordelig zijn in gevallen waarin de belegger verwacht een hoger rendement op de investering te behalen dan wat hij aan rente over de lening betaalt.

Als u bijvoorbeeld een initiële margevereiste heeft van 60% voor uw margerekening en u wilt €10.000 aan effecten kopen, dan is uw marge €6.000 en kunt u de rest van de broker lenen.

Wat is margin?

Kopen op margin

Kopen op marge is geld lenen van een broker om aandelen te kopen. U kunt het beschouwen als een lening van uw broker. Met margehandel kunt u meer aandelen kopen dan u normaal zou kunnen. Om op marge te handelen, hebt u een marge-account nodig. Dit is anders dan een gewone geldrekening, waarin u handelt met het geld op de rekening.

Volgens de wet is uw broker vereist om uw toestemming te verkrijgen voor het openen van een margerekening. De margerekening kan deel uitmaken van uw standaardovereenkomst voor het openen van een rekening of kan een volledig afzonderlijke overeenkomst zijn. Een initiële investering van minimaal €2.000 is vereist voor een marge-account, hoewel sommige brokers meer nodig hebben. Deze aanbetaling staat bekend als de minimale marge. Zodra de rekening is geopend en operationeel is, kunt u tot 50% van de aankoopprijs van een aandeel lenen. Dit gedeelte van de aankoopprijs dat u stort, staat bekend als de initiële marge.

Het is essentieel om te weten dat u niet tot 50% hoeft te marge. U kunt minder lenen, zeg 10% of 25%. Houd er rekening mee dat u voor sommige brokers meer dan 50% van de aankoopprijs moet storten.

U kunt uw lening zo lang houden als u wilt, op voorwaarde dat u aan uw verplichtingen voldoet, zoals het op tijd betalen van rente over het geleende geld. Wanneer u de aandelen op een marge-rekening verkoopt, gaat de opbrengst tegen terugbetaling van de lening naar uw makelaar totdat deze volledig is betaald.

Er is ook een beperking die de onderhoudsmarge wordt genoemd. Dit is het minimale rekeningsaldo dat u moet aanhouden voordat uw makelaar u zal dwingen meer geld te storten of aandelen te verkopen om uw lening af te betalen. Wanneer dit gebeurt, staat het bekend als een margestorting. Een margestorting is in feite een eis van uw broker om geld aan uw account toe te voegen of posities te sluiten om uw account weer op het vereiste niveau te brengen.

Als u de margestorting niet haalt, kan uw beursvennootschap alle openstaande posities sluiten om de rekening weer op de minimumwaarde te brengen. Uw beursvennootschap kan dit zonder uw toestemming doen en kan kiezen welke functie(s) zij wil liquideren. Daarnaast kan uw beursvennootschap u een commissie in rekening brengen voor de transactie(s). U bent verantwoordelijk voor eventuele verliezen tijdens dit proces en uw beursvennootschap kan voldoende aandelen of contracten liquideren om de initiële margevereiste te overschrijden.

Speciale overwegingen

Geld lenen is niet zonder kosten. Marge effecten op de rekening zijn inderdaad onderpand. U moet ook de rente over uw lening betalen. De rentelasten worden op uw rekening in rekening gebracht, maar niet als u besluit betalingen te doen. Na verloop van tijd neemt uw schuldniveau toe naarmate de rentelasten tegen u oplopen. Naarmate de schuld toeneemt, stijgen de rentelasten, enzovoort. Daarom wordt kopen op marge voornamelijk gebruikt voor kortetermijninvesteringen. Hoe langer u een investering houdt, hoe groter het rendement dat nodig is om break-even te maken. Als u gedurende een lange periode een belegging in marge houdt, wordt de kans dat u winst maakt tegen u gestapeld.

Een voorbeeld bij koopkracht

Stel dat u €10.000 stort op uw margerekening. Omdat u 50% van de aankoopprijs aanbrengt, betekent dit dat u €20.000 aan koopkracht heeft. Als u vervolgens €5.000 aan aandelen koopt, heeft u nog steeds €15.000 aan resterende koopkracht. U heeft voldoende geld om deze transactie te dekken en heeft uw marge niet benut. U begint het geld pas te lenen als u effecten koopt ter waarde van meer dan €10.000.

Dit brengt ons bij een belangrijk punt: de koopkracht van een marge-rekening verandert dagelijks afhankelijk van de prijsbeweging van de marge-effecten op de rekening.

Andere soorten gebruik van marge

Boekhoudingsmarge – In bedrijfsadministratie verwijst marge naar het verschil tussen inkomsten en uitgaven, waarbij bedrijven doorgaans hun brutowinstmarges, operationele marges en nettowinstmarges volgen. De brutowinstmarge meet de relatie tussen de inkomsten van een bedrijf en de kosten van verkochte goederen. De operationele winstmarge houdt rekening met dit, operationele kosten en vergelijkt deze met de inkomsten, en de nettowinstmarge houdt rekening met al deze kosten, belastingen en rente.

Marge in hypotheekleningen – Hypotheken met variabele rente bieden een vaste rentevoet voor een inleidende periode en vervolgens wordt de rente aangepast. Om het nieuwe tarief te bepalen, voegt de bank een marge toe aan een vastgestelde index. In de meeste gevallen blijft de marge gedurende de hele looptijd van de lening hetzelfde, maar verandert de indexrente. Om dit beter te begrijpen, stel je voor dat een hypotheek met een aanpasbaar tarief een marge van 4% heeft en wordt geïndexeerd in de Treasury Index. Als de Treasury Index 6% is, is het rentetarief op de hypotheek het indexcijfer van 6% plus de marge van 4%, of 10%.

Vaak wordt er door een broker Margin aangehouden wanneer je wilt handelen in bijvoorbeeld opties of futures. Het kan ook voorkomen dat wanneer je met margin werkt je een margin call vanuit de broker kunt krijgen.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website