Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is forex trading?

Forex staat voor ‘Foreign Exchange’. Dit houdt de handel tussen een bepaalde valuta met een ander in. Denk hierbij aan de wisselkoers van bijvoorbeeld Euro/Dollar. Hierbij wordt de waarde van een Euro uitgedrukt in US-dollars. Foreign exchange is het proces waarin de ene valuta wordt verhandeld met een andere valuta, voor verschillende redenen. Enkele redenen zijn markthandel, verkopen of toerisme. Volgens een driejaarlijks rapport van de ‘Bank for International Settlements’, bereikte het dagelijkse handelsvolume een grootte van 6,6 miljard US-dollar (5,66 miljard euro).

 

Wat is de forex markt?

De forex markt wordt ook wel de valutamarkt genoemd. Dit is de plek waar valuta’s worden verhandeld. Valuta’s zijn erg belangrijk, omdat zij de handel van goederen en diensten lokaal en over de grens mogelijk maken. Vaak moet er betaald worden in het land van herkomst met de daar lokale valuta. Hierdoor moeten valuta’s dus eerst ingewisseld worden voordat er handel gedaan kan worden.

Laten we zeggen dat wij in Nederland, als lid van de EU-lidstaten, een paar schoenen willen kopen in de Amerikaanse Verenigde Staten. De leverancier of exporteur moeten wij gaan betalen in US-dollars. Dit betekent dat wij eerst onze euro’s zullen moeten inwisselen voor US-dollars voordat wij onze betaling aan de verkoper van de schoenen kunnen voldoen.

Dit geldt ook voor reizen en toerisme. Als wij in Egypte de piramides willen gaan bekijken met een rondtour, kunnen we de reisleider niet gaan betalen in euro’s, omdat het daar niet de lokaal geaccepteerde valuta is. Hiervoor zullen wij als toeristen onze euro’s eerst moeten omwisselen in Egyptische ponden, voordat wij de reisleider kunnen betalen.

Wat uniek is aan deze internationale markt is dat er geen centrale plaats is waar al deze valutahandel plaatsvindt. Dat houdt dus in dat deze valutahandel gedecentraliseerd is. In plaats van een centrale plek waar al deze handel plaatsvindt, gebeurt dit wereldwijd, elektronisch, Over-The-Counter. Dat betekent dat alle transacties plaatsvinden via computernetwerken tussen handelaren over heel de wereld. De markt is 24 uur per dag open, vijf dagen per week. Valuta’s worden in deze periode verhandeld op verschillende financiële centra van Hong Kong, Londen, New York, Frankfurt, Parijs, Singapore, Tokio, Sydney en Zurich.

Deze financiële centra zijn gespreid over de dag geopend. Alle handelssessies lopen op elkaar over waardoor de markt 5 dagen per week non-stop open is. Door de verschillende en overlopende handelssessies zijn er ook verschillende handelsvolumes, op verschillende tijden, in verschillende valuta’s.

Wat is forex trading?

 

Een korte geschiedenis van forex trading

Eigenlijk bestaat de forexmarkt al eeuwen. Mensen hebben vroeger al valuta en goederen geruild om goederen en diensten aan te kopen. Deze ruilhandel die vroeger plaatsvond was dus ook een soort forex trading. De forex trading zoals wij dat nu kennen is eigenlijk een hele moderne uitvinding.

Na de instorting van het Bretton Woods akkoord in 1971, mochten een heleboel valuta’s opeens vrijelijk tegen elkaar ‘zweven’. De waarde van deze valuta’s varieert per stuk op basis van vraag en aanbod en circulatie. Ook worden ze gecontroleerd door valutahandelsdiensten. Het grootste deel van de handel op forexmarkten wordt verricht door commerciële- en investeringsbanken, namens hun klanten. Maar, er zijn ook speculatieve mogelijkheden voor professionele en individuele beleggers om de ene valuta te verhandelen tegen de andere.

Er zijn twee verschillende manieren voor handelaren (traders) om geld te verdienen met valuta’s:

  • Je kunt profiteren van het renteverschil tussen twee valuta’s
  • Je kunt profiteren van het veranderen van de wisselkoers

De eerstgenoemde manier waarbij een forex trader kan profiteren van het verschil in rente tussen twee valuta’s wordt ook wel een ‘carry trade’ genoemd. Wat er dan wordt gedaan is dat de valuta met de hogere rente wordt gekocht (long) en de valuta met de lagere rente wordt verkocht (short). Vroeger, voor de financiële crisis die plaatsvond in 2008, was het heel gewoon om de Japanse Yen (JPY) te verkopen en de Britse Pond (GBP) te kopen, omdat het verschil in rente erg groot was.

Waarom we valuta’s kunnen verhandelen

Valutahandel was voordat we internet hadden vrijwel onmogelijk voor de individuele forex trader. De meeste handelaren bestonden toen de tijd uit grote multinationals, hedge funds of particulieren met een groot vermogen, omdat forex trading vroeger veel kapitaal vereiste. Door de opkomst van het internet is er een markt ontstaan die is gericht op individuele handelaren en die ook gemakkelijke toegang biedt tot de forexmarkten via de banken zelf of via brokers.

De meeste brokers bieden een zeer hoge leverage (hefboomwerking) aan individuele handelaren die daardoor een grote transactie kunnen uitvoeren met relatief weinig kapitaal. In de EU gevestigde brokers zijn hiervoor gereguleerd tot een leverage van 1:30, om de handelaren te beschermen.

 

Een overzicht van verschillende forexmarkten

In het verleden werd de markt van forex trading voornamelijk gedreven door institutionele bedrijven en grote banken, die namens hun klanten werkten. Echter, is het in de afgelopen jaren meer gericht op de detailhandel. Ook zijn er handelaren en investeerders van verschillende groottes eraan begonnen.

Een interessant kenmerk van de wereldwijde markt van forex trading is dat er geen fysieke gebouwen zijn die dienen als centraal handelsplatform voor de markten. De forexmarkt is een verbinding van grote netwerken van computers en handelsterminals. Deelnemers in de markt zijn tegenwoordig instellingen, commerciële banken, particuliere beleggers en investeringsbanken.

De forexmarkt wordt doorgaans minder transparant beschouwd dan andere financiële markten. De valuta’s worden namelijk verhandeld op Over-The-Counter markten. Op deze markten is geen openbaarmaking verplicht. Een veelvoorkomend kenmerk van de forexmarkt is de grote liquiditeitspools van institutionele bedrijven. Doorgaans gaat men ervan uit dat economische parameters de grootste drijfveren van de waarderingen van valuta’s zijn.

Dit is helaas niet het geval. Uit onderzoek is gebleken is dat de grote financiële instellingen zorgen voor de meeste liquiditeit op de markt. Met andere woorden, de waardering van valuta’s is voornamelijk onderhevig aan de motieven van deze grote financiële instellingen in plaats van de werkelijke economische parameters.

Er zijn drie manieren waarop je kunt handelen op de forexmarkt. Dit is spot-, forward- en futureshandel.

 

Spotmarkt handel

Het handelsvolume is altijd het grootst op de spotmarkt, omdat het handelt in de onderliggende activa voor forward- en futureshandel. Dit is niet altijd zo geweest. Vroeger overtroffen de handelsvolumes op de forward- en futuresmarkten die van de spotmarkt. Door de opkomst en groei van elektronische handel en van forex-brokers heeft het handelsvolume op de spotmarkt nu de overhand.

Wanneer er wordt gesproken over de forexmarkt, wordt hier meestal de spotmarkt mee bedoeld. De forward- en futuresmarkten worden doorgaans voornamelijk gehandeld door financiële instellingen of bedrijven die hun valutarisico’s moeten afdekken tot een bepaalde datum in de toekomst.

Hoe de spotmarkt werkt

Valuta’s op de spotmarkt worden gekocht en verkocht op basis van hun verhandel prijs. Deze prijzen worden gedreven door vraag en aanbod en bepaald door verschillende andere factoren zoals rentetarieven, economische cijfers en prestaties, het marktsentiment ten aanzien van politieke situaties en de perceptie van toekomstige prestaties van een valuta ten opzichte van een andere.

Een definitieve transactie staat bekend als een ‘spot transactie’. Het is een wederzijds bindende transactie waarbij er een overeengekomen valutabedrag door de ene partij wordt geleverd aan de tegenpartij en een gespecificeerd bedrag van een andere valuta wordt ontvangen van de tegenpartij op een overeengekomen wisselkoerswaarde. De afwikkeling van de transactie vindt in contanten plaats op het moment dat de transactie is gesloten.

 

Forward- en futuresmarkten

Een forwardcontract is een onderhandse overeenkomst tussen twee partijen om op een toekomstige datum een valuta te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs, op de Over-The-Counter markten. Daar tegenover is een futurescontract een vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen om in de toekomst een valuta te ontvangen tegen een prijs die vooraf is bepaald.

In tegenstelling tot de spotmarkt, wordt er op de forward- en futuresmarkten niet in werkelijke valuta’s gehandeld. Wat er gedaan wordt is dat er handel plaatsvindt in contracten die claims vertegenwoordigen op een bepaald valuta type, een toekomstige datum voor de afwikkeling en een specifieke prijs per eenheid.

In de forwardmarkt worden Over-The-Counter de contracten gekocht en tussen twee partijen verkocht. Die twee partijen bepalen onderling de voorwaarden van de overeenkomst. Daarentegen wordt in de futuresmarkt het contract gekocht en verkocht op basis van een standaardomvang en een afwikkelingsdatum op openbare grondstoffenmarkten.

In de Verenigde Staten wordt de futuresmarkt gereguleerd door de National Futures Association. Futurescontracten hebben een aantal specifieke details. Het aantal verhandelde eenheden, leverings- en afwikkelingsdata en niet aan te passen minimumprijsverhogingen. De beurs is de tegenpartij van de forex trader en biedt vereffenings- en afwikkelingsdiensten.

Beide soorten contracten zijn bindend. Ook worden de contracten meestal cash afgerekend de desbetreffende beurs, ondanks dat contracten kunnen worden gekocht en verkocht voordat de contracten verlopen. De valuta forwards- en futuresmarkten kunnen bescherming bieden tegen risico’s bij het handelen van valuta’s. Doorgaans worden deze markten gebruikt door grote internationale organisaties om zichzelf in te dekken tegen toekomstige wisselkoersschommelingen. Echter nemen speculanten ook deel aan deze markt.

De termen FX, forex, valutamarkt en foreign exchange zijn allemaal synoniemen. Deze verwijzen allen naar de forexmarkt.

 

Forex voor hedging

Bedrijven die zakendoen in het buitenland lopen risico op het moment dat ze zakendoen in het buitenland. Dit komt omdat er op moment van levering een gunstigere of ongunstigere wisselkoers kan zijn dan op moment dat er betaald is of andersom. Hiervoor is er in de valutamarkt de mogelijkheid om het risico op koersverandering af te dekken. Dit wordt gedaan door een koers vast te stellen waartegen de transactie zal worden voltooid.

Om dit waar te kunnen maken kan een forex trader vooraf op de forwards- of swapmarkten valuta’s kopen, waardoor er een wisselkoers wordt vastgezet. Stel je nu voor dat er een bedrijf is dat in Europa keukenmachines wilt gaan verkopen, die gemaakt zijn in de Verenigde Staten. Op dit moment is de wisselkoers tussen de EUR/USD gelijk. Dit betekent dat de wisselkoers EUR/USD €1 tot $1 is.

De keukenmachine heeft productiekosten ter waarde van $100 en de producent gaat ze aan jou verkopen voor €150. Dit concurreert met de andere keukenmachines in Europa. Als het doorgaat maakt de Amerikaanse leverancier $50 winst op een keukenmachine, omdat de wisselkoers gelijk is. Helaas voor de producent stijgt de Amerikaanse dollar in waarde ten opzichte van de euro. De wisselkoers EUR/USD is nu 0,80. Dit betekent dat jij voor jouw €1 nu nog maar 0,80 Amerikaanse dollars krijgt. En het daartegenover nu 0,80 kost om €1 te kopen.

Het bedrijf wordt nu met het feit geconfronteerd dat de productie voor een keukenmachine nog steeds $100 kost, maar hij voor de verkoop naar Europa nog maar 0,80 keer €150 = $120 krijgt. Mits hij de concurrerende prijs van €150 aanhoudt. Een stijging in de dollar, resulteert dus in een lagere omzet voor de leverancier van de keukenmachines.

De leverancier van het bedrijf dat keukenmachines verkoopt, had dit risico in kunnen dekken door short te gaan op de euro of de Amerikaanse dollar kopen wanneer de koers gelijk stond. Op die manier zouden de winsten uit de handel de verminderde winst uit de verkoop van keukenmachines compenseren, in het geval van een stijgende Amerikaanse dollar. In het andere geval, wanneer de Amerikaanse dollar zou dalen, zou de gunstigere koers de winst uit de verkoop van keukenmachines verhogen, wat weer de verliezen in valutahandel zou compenseren.

Deze manier van hedging kan gedaan worden op de valuta futuresmarkten. Het voordeel voor de forex trader is dat futures contracten gestandaardiseerd zijn en vereffend worden door een centrale autoriteit. Echter, kan het zijn dat valuta futures minder liquide zijn dan de forwardsmarkten. De forwardsmarkten zijn namelijk gedecentraliseerd.

 

Forex voor speculatie

Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op het vraag en aanbod van valuta’s. Factoren zijn rentetarieven, handelsstromen, economische kracht, toerisme en politiek. Al deze factoren zorgen voor de dagelijkse volatiliteit op de forexmarkt. Bij forex trading is er de mogelijkheid om te profiteren van veranderingen die de waarde van een valuta ten opzichte van de andere kunnen verhogen of verlagen. Een voorspelling dat een valuta gaat stijgen in waarde is in theorie hetzelfde als een aanname dat de andere valuta in het paar gaat dalen in waarde. Dit is zo, omdat valuta’s altijd in paren worden verhandeld.

Als we als voorbeeld een forex trader (trader) nemen die verwacht dat de rente in het Verenigd Koninkrijk zal stijgen ten opzichte van de rente in Australië. Op dit moment is de wisselkoers GBP/AUD 1,80. Dit betekent dat we voor 1 Britse Pond, 1,80 Australische Dollars krijgen. De forex trader is van mening dat de hogere rentetarieven in het Verenigd Koninkrijk de vraag naar de Britse Pond doen toenemen. Daarom zal de wisselkoers GBP/AUD stijgen omdat er meer Australische Dollars nodig zijn om een sterke Britse Pond te kopen.

Laten we ervan uitgaan dat de forex trader gelijk heeft en dat de rente stijgt, wat leidt tot een koersstijging van GBP/AUD tot 1,90. Dit betekent dat er 1,90 Australische dollar nodig is om een Britse pond te kopen. Als de forex trader nu short was gegaan op de Australische dollar en dus Long was gegaan op de Britse Pond, want het bestaande paar is GBP/AUD, dan had de forex trader winst gemaakt. Zoals in dit voorbeeld is te zien dat je winst kan maken als er dus ingespeeld wordt op prijsveranderingen in wisselkoersen.

In werkelijkheid zijn de prijsschommelingen op dagbasis vele malen kleiner dan de in het voorbeeld genoemde 10 cent verschil. Een realistische prijsverandering op dagbasis in het valutapaar GBP/AUD zou van 1,84200 naar 1,84800 zijn. Om hiervan te profiteren is kapitaal en/of leverage nodig.

 

Forex trading: de beginners gids

Forex trading kan zowel riskant als complex zijn. De interbancaire markt kent verschillende mate van regulering. Helaas zijn forex instrumenten niet gestandaardiseerd. In sommige delen van de wereld is forex trading bijna helemaal ongereguleerd. De interbancaire markt bestaat uit banken die over de hele wereld met elkaar handelen. De banken zijn verplicht het soevereine risico en kredietrisico te bepalen en te accepteren. Ook hebben ze interne processen opgezet om zichzelf zo veilig mogelijk te houden. Zulke voorschriften zijn door de industrie opgelegd aan alle banken die deelnemen, ter bescherming van henzelf.

Doordat de markt wordt gemaakt door banken die elkaar constant aanbiedingen en biedingen doen voor bepaalde valuta, is het prijsmechanisme van de markt gebaseerd op vraag en aanbod. Omdat de bestaande handelsstromen binnen het systeem zo groot zijn is het voor individuele handelaren vrijwel onmogelijk om de prijs te beïnvloeden. Dit systeem helpt met het transparant houden van de markt voor handelaren met toegang tot interbancaire transacties.

De meeste individuele handelaren handelen met relatief kleine en soms ongereguleerde forex-brokers. Wat zij kunnen, en soms ook doen, is het opnieuw noteren van hun prijzen of handelen tegen hun eigen klanten. Afhankelijk van waar brokers zijn gevestigd, is er enige branche- en regelgeving. Maar dit is wereldwijd verschillend.

Wat de meeste particuliere beleggers zouden moeten doen is tijd besteden aan het onderzoeken van forex-brokers om erachter te komen of deze gereguleerd zijn in de VS of VK (brokers worden doorgaans meer onder toezicht gehouden in het VK of de VS dan elders) of in een land met lakse regels en slecht toezicht. Ook zou het voor handelaren een goed idee zijn om uit te zoeken wat voor soort accountbescherming er wordt aangeboden in het geval dat we in een marktcrisis treden of als bijvoorbeeld een broker insolvabel wordt.

 

Aan de slag met forex trading

Forex trading is vergelijkbaar met het handelen in aandelen. Er zijn een aantal stappen die genomen moeten worden voordat er werkelijk gehandeld kan worden. Hiervoor een aantal stappen om te beginnen aan jouw forex trading avontuur.

 

Leer meer over forex

Op het eerste oog lijkt forex trading misschien niet zo ingewikkeld, maar forex trading is een project op zich en vereist absoluut de benodigde kennis. Het is namelijk zo dat de hefboomwerking bij forex transacties een stuk hoger zijn dan bij aandelen. Ook zijn de fundamentele drijfveren voor koersbewegingen verschillend van die van aandelen. Gelukkig is er door het internet tegenwoordig online veel informatie beschikbaar. Waaronder ook online cursussen.

 

Stel een brokers account op

Om überhaupt forex te kunnen traden is het van belang dat je een trading account bij een broker hebt. Over het algemeen brengen forex brokers geen commissies in rekening. Forex brokers verdienen geld via de spreads, dat is het verschil tussen de aan- en verkoopprijzen. Voor beginners is het slim om een micro forex tradingaccount te openen, met lage kapitaalvereisten. Zulk soort micro tradingaccounts hebben variabele handelslimieten en geven handelaren de mogelijkheid om de grootte van hun transacties te beperken tot slechts 1.000 eenheden van een valuta.

Bij een standaardaccount is de grote van een lot gelijk aan 100.000 eenheden van een valuta. En micro forex trading account is goed voor beginnende handelaren, omdat het ze eerst comfortabel laat worden met het forex traden en de kans geeft om een eigen strategie te bepalen.

 

Ontwikkel een handelsstrategie

Het is absoluut niet mogelijk om altijd marktbewegingen te voorspellen en te timen. Wat wel belangrijk is, is dat je altijd voorbereid de markt betreedt. Het ontwikkelen van een handelsstrategie zal zorgen voor eigen richtlijnen en een routekaart bij het handelen. Het is belangrijk dat je handelsstrategie is gebaseerd op de realiteit van jouw eigen financiële situatie. Hierdoor houd je rekening met de hoeveelheid geld die u bereid bent in te zetten en ook te verliezen. Ook houdt het rekening met de hoeveelheid risico die u kunt lopen zonder uit uw positie gehaald te worden.

Houd altijd in het achterhoofd dat er bij forex trading over het algemeen gebruikgemaakt wordt van grotere hefboomwerking dan je gewend bent. Dit bied aan de ene kant meer potentiële beloningen voor mensen die aan de andere kant bereid zijn het risico te nemen.

 

Wees altijd op de hoogte van je cijfers

Als je eenmaal begint met het traden van forex, controleer dan altijd je account en posities aan het einde van de dag. Gelukkig bieden de meeste handelssoftware al zulk soort boekhouding voor transacties. Zorg er dan ook altijd voor dat je weet hoeveel geld er op je trading account staat en hoeveel vrije marge je hebt voor nieuwe posities.

 

Zorg voor een emotionele balans

Forex trading is voor alle beginners een emotionele rollercoaster en vaak kampen ze met een heleboel onbeantwoorde vragen. Had je misschien je positie langer moeten laten staan zodat je meer winst had gemaakt? En hoe kan het nu dat je dat belangrijke economische rapport hebt gemist over het CPI, waardoor jouw positie in het verlies is getreden? Door al dit soort onbeantwoorde vragen kan het zijn dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om niet emotioneel gehecht te zijn aan uw posities. Het is belangrijk dat je je in een emotionele balans bevindt waarin de uitkomst van jouw posities niet jouw emoties beïnvloeden. Wees ook zo gedisciplineerd om uw posities te kunnen sluiten wanneer dat nodig is.

 

De forex trading taal

De beste manier om je avontuur als forex trader te beginnen is om te zorgen dat je de taal spreekt. Hier zijn de belangrijkste termen bij het forex trading voor je uitgelicht.

Forex-account: Dit is het account dat je gebruikt om de orders uit te voeren. Er zijn afhankelijk van de lot grootte 3 soorten forex-accounts:

  • Micro forex-account: Dit is een account waarin je 1.000 eenheden van een valuta in één lot kunt verhandelen.
  • Mini forex-account: Dit is een account waarin je 10.000 eenheden van een valuta in één lot kunt verhandelen.
  • Standaard forex-account: Dit is een account waarin je 100.000 eenheden van een valuta in één lot kunt verhandelen.

Houd in het achterhoofd dat de handelslimiet voor elk lot margegeld omvat dat gebruikt wordt voor hefboomwerking. Dit houdt in dat de broker jou van kapitaal kan voorzien in een vooraf bepaalde verhouding, bijvoorbeeld 1:100. Dan leggen zij €100 in voor elke €1 die jij zelf inlegt. Op deze manier zou je maar €10 eigen vermogen nodig hebben om €1000 aan valuta’s te verhandelen.

Ask: De ask (vraag) is de laagste prijs waartegen u bereid bent een valuta te kopen. Laten we nou zeggen dat je een vraagprijs plaatst van €1,18450 plaatst voor GBP, dan betekent het genoemde bedrag de laagste prijs die u bereid bent te betalen voor een Britse pond in euro’s. De vraagprijs is bij forex trading doorgaans hoger dan de biedprijs.

Bid: Een bid (bod) is de prijs waartegen je bereid bent een valuta te verkopen. Een marketmaker in een bepaalde valuta is verantwoordelijk voor het constant uitbrengen van biedingen, als reactie op de vragen van kopers. Doorgaans is bij forex trading de biedprijs lager dan de vraagprijs.

Bear markt: Een bear markt houdt een markt in waarin doorgaans de prijzen voor valuta’s dalen. Een bear markt heb je ook in andere financiële markten. Een bear markt duidt op een neerwaartse trend. Vaak zijn ze het resultaat van deprimerende economische fundamentele factoren of een catastrofale gebeurtenis. Zo een gebeurtenis zou een financiële crisis of een natuurramp kunnen zijn.

Bull markt: Een bull markt houdt een markt in waarin doorgaans de prijzen voor valuta’s stijgen. Een bull markt is het tegenovergestelde van een bear markt en duidt op een opwaartse trend. Vaak zijn ze het resultaat van optimistisch nieuws over of positieve gebeurtenissen in de wereldeconomie.

Contract for difference (CFD): Een CFD is een derivaat. Met dit derivaat kunnen handelaren speculeren op prijsbewegingen valuta’s, zonder dat de forex trader de daadwerkelijk onderliggende waarde bezit. Handelaren die denken dat een prijs gaat stijgen zullen dus CFD’s kopen, daartegenover zullen handelaren die speculeren op een prijsdaling CFD’s verkopen voor het desbetreffende paar.

Hefboomwerking (leverage): Bij hefboomwerking wordt er gebruikgemaakt van geleend kapitaal om het rendement te vermenigvuldigen. De forexmarkt is kenmerkend voor het gebruik van hoge hefbomen. Handelaren gebruiken deze om hun posities te kunnen vergroten en versterken. Aan de andere kant is een minimale hefboom vereist, behalve als je een gigantisch kapitaal beschikbaar hebt. Met een gemiddeld beschikbaar kapitaal voor forex trading is er gewoon hefboom nodig om winst te kunnen maken over de kleine prijsbewegingen. Wat een forex trader kan doen is slechts €1000 eigen kapitaal gebruiken en €9000 aan kapitaal lenen van zijn broker om een transactie mee uit te voeren.

Als forex trader kun je aanzienlijk grote winsten maken op deze manier, mits de posities in de juiste richting gaan. Maar onthoud, deze mogelijkheden kunnen zich ook tegen je keren als de positie niet de juiste richting uit gaat. De grote hefboomwerking is een zwaard dat een twee kanten snijd; je kunt aanzienlijk grotere winsten behalen, maar dat geldt ook voor verliezen. Het kan dus heel hard gaan.

Lotgrootte: Het verhandelen van valuta’s gaat in standaardformaten, deze standaardformaten noem je lots. Er zijn 3 meest voorkomende lotgroottes: micro, mini en standaard lots. Micro lots bestaan uit 1000 eenheden van een valuta, mini lots bestaan uit 10.000 eenheden van een valuta en standaard lots bestaan uit 100.000 eenheden van een valuta. Enkele brokers bieden ook nano lots aan. Dit zijn lots ter grootte van 100 eenheden van een valuta. De lotgrootte heeft volledige invloed op de hoogte van het winst of verlies. Hoe groter het lot, hoe groter het winst of verlies.

Marge: Met marge wordt het geld bedoeld dat op een rekening gereserveerd is voor de handel van valuta’s. Marge zorgt ervoor dat de broker verzekerd blijft en dat de forex trader solvabel zal blijven. Het zorgt er dus voor dat de forex trader in staat zal blijven zijn monetaire verplichtingen te voldoen. De hoeveelheid marge is geheel afhankelijk van het saldo van de forex trader en de klant gedurende een bepaalde periode. Marge wordt doorgaans gebruikt in combinatie met hefboomwerking bij transacties op de forexmarkten.

Pip: Een pip staat ook wel voor ‘percentage in point’. Het is de minimale prijsbeweging, gelijk aan vier decimalen achter de komma, gemaakt op de forexmarkten. 1 pip is gelijk aan 0,0001. 100pips is gelijk aan 0.0100 en 10.000 pips is gelijk aan bijvoorbeeld 1.0000. De waarde van pips kan ook afhangen van de standaard lotgrootte die de broker aanbiedt. Bij het gebruik van standaard lots, ter grootte van €100.000, heeft elke pip een waarde van €10. Omdat op de forexmarkten doorgaans een aanzienlijk hoge hefboomwerking wordt gebruikt kunnen ook de kleinere prijsbewegingen goede winsten opleveren voor handelaren.  Onderstaand ziet u de wisselkoers van EUR/USD, met 5 cijfers achter de komma.

Wisselkoers

 

 

 

 

 

Spread: De spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs voor een valuta. Doorgaans wordt er door forex brokers geen commissie gerekend. Zij verdienen geld door middel van de spreads. De grootte van de spreads wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk hierbij aan factoren als de grootte van je positie, de vraag naar de valuta en de volatiliteit.

Snipen en jagen: betreft de koop en verkoop van valuta’s op prijsniveaus die vooraf zijn bepaald, om zo de winst te maximaliseren. Dit soort momenten van het innemen van posities worden ook wel ‘sniper-entries’ genoemd.

 

Forex trading strategieën

De meest basis vormen van forex traden zijn een long en een short trade. Bij een long trade gaat de forex trader ervan uit dat de prijs in de toekomst zal stijgen, om zo van het prijsverschil te profiteren. Een short trade is het tegenovergestelde. Bij een short trade gaat de forex trader ervan uit dat de wisselkoers zal dalen in de toekomst. Vaak gebruiken handelaren ook handels strategieën op basis van bijvoorbeeld technische analyse, zoals een break-out of moving average, om hun handelsstrategie zo te verfijnen. Afhankelijk van het aantal handelstransacties en de duur ervan, wordt forex trading onderverdeeld in vier verschillende ‘stijlen’.

 

Scalpen

Scalpen bestaat doorgaans uit zeer korte transacties en vaak ook veel transacties. De posities worden ongeveer seconden tot minuten aangehouden. Bij scalpen wordt er van hele kleine prijsbewegingen geprofiteerd. De winsten worden ook beperkt tot slechts een aantal pips. Al deze transacties worden als cumulatief beschouwd. Door veel kleine transacties te doen levert dit aan het einde van de dag mogelijk toch een groot bedrag op. Handelaren die scalpen vertrouwen op de voorspelbaarheid van prijsschommelingen en kunnen maar een beperkte hoeveelheid volatiliteit aan. Vaak wordt de keuze gemaakt om de meest volatiele paren te handelen op de drukste handelsmomenten.

 

Day traden

Bij day traden worden doorgaans posities ingenomen op dezelfde dag als dat ze worden geliquideerd. Soms worden trades ’s nachts niet geliquideerd door de forex trader zelf en laten ze deze langer dan een dag staan. Daytraden is dus ook op de korte termijn. Day traders hebben een goede beheersing van technische analyse en maken gebruik van technische indicatoren om zo hun winst te maximaliseren. Net als bij scalpen wordt er bij day traden dus winst gemaakt afhankelijk van de prijsbewegingen op de dag termijn.

 

Swing traden

Bij het swing traden worden posities langer gehouden dan periodes van een dag. Doorgaans gaat het hier om meerdere dagen of zelfs weken. Swing traden is vooral handig voor trend traders, die de grotere bewegingen gebruiken om winst te maken. Ook zijn grote fundamentele aankondigingen, zoals nieuwsberichten of economische cijfers, bruikbaar voor een forex trader die swing trade. Het voordeel van swing traden is dat door de langere periodes die handelaren in posities blijven, er niet constant achter een computer de posities gemonitord te hoeven worden. Naast het gebruik van technische analyse is dus het gebruik van fundamentele analyse en economische aspecten ook belangrijk.

 

Positie traden

In het positie traden is het gewoonlijk om valuta’s voor een lange periode te houden, vaak zelfs maanden of jaren. Bij deze manier van handelen is veel fundamentele analyse vereist. Dit biedt voor het grootste deel de basis voor deze manier van traden.

 

Grafieken die gebruikt worden bij forex trading

Bij forex trading wordt voornamelijk gebruikgemaakt van drie verschillende soorten grafieken.

Lijngrafieken: Lijngrafieken zijn de makkelijkst te lezen grafieken. Voor beginners zijn deze het eenvoudigst te begrijpen. Deze worden ook het meest gebruikt om de algemene trend van een valuta te identificeren. Wat de lijngrafiek laat zien is een simpele lijn die gevormd wordt door alle slotkoersen voor de door de forex trader opgegeven tijdsperiode. Bijvoorbeeld het dagelijkse timeframe. De trendlijn die wordt gevormd. De gevormde trendlijnen die worden geïdentificeerd kunnen gebruikt worden om handelsstrategieën te vormen. Hieronder ziet u een voorbeeld van de lijngrafiek

lijngrafiek

 

Staafgrafieken: Net als andere gevallen waarin deze grafieken gebruikt worden, worden staafgrafieken gebruikt om specifieke tijdsperioden aan te duiden. Deze staafgrafieken geven meer informatie dan de simpele lijngrafieken. Elke staaf geldt voor een eenheid van de gekozen tijdsperiode. Op de dagelijkse grafiek geldt een gevormde staaf dus voor 24 uur, voor de 8-uur grafiek vanzelfsprekend voor 8 uur en voor de 1-uur grafiek voor een uur. Elke staaf bevat ook een OHLC (Open High Low Close). De staaf bestaat dus uit verschillende elementen. Hij bevat in het Nederlands dus de openingsprijs, het hoogste prijs level, het laagste prijslevel en de slotprijs.

Het streepje aan de linkerkant is de openingskoers en het streepje aan de rechterkant is de slotkoers. De bovenkant van de staaf is het hoogste prijs level en het laagste punt is het laagste prijslevel. De staaf die daartussen wordt gevormd toont alle beweging daartussen aan. Kleuren worden vaak gebruikt om prijsbewegingen aan te geven. Vaak zijn het de kleuren groen en rood, groen duidt een periode van prijsstijging aan en rood duidt een periode van prijsdaling aan. Hieronder ziet u een voorbeeld van de staaf gafriek.

Staafgrafiek

 

Candlestick grafieken: Candlestick grafieken stammen uit de 18e eeuw. Ze werden voor het eerst gebruikt door Japanse rijsthandelaren om specifieke tijdsperioden aan te geven. Ze zijn visueel aantrekkelijker en daarbij ook makkelijker om te lezen in vergelijking tot de eerder beschreven grafiektypen. Een candlestick bestaat uit een aantal elementen. De bovenste wick, de body en de onderste wick. De body wordt gevormd door het brede middelste stuk van de candle.

Wicks zijn de dunne ‘staartjes’ aan de onder- en bovenkant. De bovenkant van een body is bij een stijgende candle de slotkoers en bij een dalende candle de openingskoers. De onderkant van de body is bij een stijgende candle de openingskoers en bij een dalende candle de slotkoers. Een neergaande kaars wordt doorgaans aangeduid met een rode kleur en een stijgende kaars met een groene kleur. De formaties en vormen van de candlesticks worden gebruikt om de richting en bewegingen in een markt te identificeren.

Veel voorkomende formaties of patronen zijn de ‘hanging man’ en ‘morning star’. Wat de candlestick grafieken dus ook doen zijn verschillende formaties en patronen creëren die marktbewegingen en richtingen aanduiden, waarop een forex trader kan inspelen. Hieronder ziet u een voorbeeld van de candlestick grafiek

Candlestick grafiek

 

Tot slot

Voor handelaren, en vooral mensen met een beperkt kapitaal, is day- of swing trading in kleine hoeveelheden makkelijker in de forexmarkt dan andere financiële markten. Voor handelaren met een grotere horizon en voor grotere fondsen, zijn op de lange termijn gebaseerde trading of een carry-trade mogelijk interessant. Een focus op het begrijpen van de macro-economische en fundamentele drijfveren die invloed hebben op de waarden van valuta’s, samen met ervaring en kennis over technische analyse, kunnen beginnende forex traders helpen winstgevend te worden.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website