Soorten aandelen

Over het algemeen wordt het ‘normale’ type aandeel uitgegeven door onderneming. Er zijn echter meerdere soorten aandelen, die net even anders zijn dan de normale aandelen. Met een aandeel (waardepapier) krijg je een stukje van een bedrijf in handen. Gaat het dat bedrijf goed, dan profiteer je daarvan in de vorm van koerswinst of dividend. Een aandeel biedt daarnaast stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergadering. Bovendien krijg je vaak voorrang op het moment dat er nieuwe aandelen uitgegeven worden. In dit artikel lees je alles over de verschillende soorten aandelen.

Mede-eigenaar

Een aandeelhouder is mede-eigenaar van een bedrijf voor het aantal aandelen (uitgedrukt in procenten) dat hij bezit. Op de effectenbeurs worden aandelen van beursgenoteerde bedrijven verhandeld. Zaken als vraag en aanbod bepalen de waarde van een aandeel, net als economische en bedrijfsmatige ontwikkelingen. Overigens is een beursgenoteerde onderneming niet verplicht om dividend uit te keren. Er kan ook geïnvesteerd worden en zeker jongere bedrijven proberen zo hun bedrijf te laten groeien. Die groei is weer van belang voor de aandeelhouders. Deze groeibeleggers zijn minder geïnteresseerd in dividend, maar richten zich op de koerswinst van het aandeel.

 

Hieronder volgt een opsomming van de soorten aandelen:

Er bestaan een aantal verschillende soorten aandelen. De meest voorkomende soorten aandelen zijn:

  • Gewone aandelen;
  • Certificaten van aandelen;
  • Prioriteitsaandelen;
  • Preferente aandelen;
  • Cumulatief preferente aandelen;

Gewone aandelen

Gewone aandelen geven het recht op medezeggenschap. Daarnaast geeft een gewoon aandeel het recht op een deel van de winst. Dit winstaandeel wordt in de vorm van dividend uitbetaald.

soorten andelen

Preferente aandelen

Preferente aandelen geven aandeelhouders een aantal voorkeursrechten, zoals bijvoorbeeld het recht op dividend voordat de andere aandeelhouders dividend ontvangen. Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouders. Letterlijk verteld betekent dividend ‘verdelen’. Bij de vereffening van het bedrijf worden eerste de preferente aandeelhouders uitbetaald, voor de ‘gewone’ aandeelhouders uitbetaald worden. Ook kunnen preferente aandelen extra stemrecht bieden tijdens de Algemene aandeelhoudersvergadering, anders dan andere soorten aandelen.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief betekent opstapelend. Het woord preferent staat voor voorrang. Een cumulatief preferent aandeel is een aandeel dat recht geeft op de uitkering van alle dividenden van vorige jaren die echter niet zijn uitbetaald. Pas als die dividenden zijn uitbetaald aan de preferente aandeelhouders, mogen ook dividenden aan anderen uitgekeerd worden. Of simpeler: cumulatief preferente aandelen hebben hetzelfde recht als preferente aandelen met als extra kenmerk dat zij ook recht hebben op achterstallig dividend.

Prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandelen zijn in beginsel aandelen met meer medezeggenschap. Een dergelijk aandeel is een aandeel met speciale rechten. Over welke aandeelhoudersbesluiten die speciale rechten gelden, moet in de statuten worden opgenomen. Zo kan bepaald worden dat prioriteitsaandeelhouders bijvoorbeeld het eerste recht hebben om een commissaris of bestuurder voor te dragen. In dat geval is de voordracht ook gelijk bindend en moet de voorgedragen bestuurder of commissaris door de aandeelhoudersvergadering benoemd worden. Prioriteitsaandelen zie je vaak binnen familiebedrijven want op deze manier kunnen aandeelhouders hun zeggenschap houden over de rechtspersoon. Het komt ook voor dat dergelijke soorten aandelen in handen zijn van speciale stichtingen.

Certificaten van aandelen

Een certificaat van aandeel is een soort aandeel dat verbonden is aan een waardepapier. Met andere woorden; de aandeelhouder heeft wel recht op dividend, maar niet op medezeggenschap. Het certificaat volgt de koers (waarde) en staat wat betreft de opbrengst gelijk aan het onderliggende aandeel. Het daadwerkelijke certificaat kan wel verhandeld worden, dit geldt niet voor het aandeel zelf. Daarom ook heb je met een certificaat van aandelen geen medezeggenschap. Financiële instellingen bieden deze certificaten ook wel aan als product. Wat dat betreft kun je het vergelijken met beleggingsfondsen. Via de financiële instelling wordt een juridische entiteit gecreëerd, waardoor de klant het certificaat vervolgens kan kopen.

Lees ook:

 

Obligaties kopen

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer

Lees verder
Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!