Kiyoh score
Risico bij obligaties

Risico bij obligaties

Als je beleggen overweegt, is het belangrijk om de verschillende soorten investeringen te begrijpen. Eén van die investeringen zijn obligaties. In dit artikel geven we een korte uitleg over obligaties, en bespreken we het risico bij obligaties.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn een soort lening die bedrijven of overheden uitgeven aan beleggers. Beleggers kopen obligaties met het bedrag dat ze willen lenen, plus een toeslag voor het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Deze toeslag is bekend als rente. Als de obligatie eenmaal is uitgegeven, ontvangt de belegger rente op het bedrag dat ze hebben geleend totdat de obligatie afloopt. Op het moment dat de obligatie afloopt, ontvangt de belegger het bedrag dat ze hebben geleend, plus de rente.

Obligaties zijn een veilige manier om geld te lenen, omdat ze meestal worden uitgegeven door bedrijven of overheden die minder kans hebben om failliet te gaan dan kleinere bedrijven. Beleggers kunnen echter nog steeds geld verliezen als de obligatiehouder failliet gaat, dus het is belangrijk om de risico’s te overwegen voordat je in obligaties belegt. Als je vragen hebt, overweeg dan om een financiële professional in te schakelen voordat je in obligaties belegt. Dit kan ervoor zorgen dat je beter geïnformeerd bent over de risico’s en kansen die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties.

Risico bij obligaties

Risico’s bij beleggen in obligaties

De risico’s van obligaties zijn divers. Zo is er het creditrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico, marktrisico, politiek risico en juridisch risico. Elk van deze risico’s kan een aanzienlijke impact op uw belegging hebben.

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat de uitgevende partij (het bedrijf of de overheid waar je geld aan leent) niet in staat is om de couponbetalingen en/of de hoofdsom te voldoen. Dit kan gebeuren als het bedrijf in financiële problemen komt, of als er iets anders gebeurt waardoor het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Het kredietrisico is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgevende partij. Partijen met een hogere kredietwaardigheid (AAA of AA) hebben een lager kredietrisico, terwijl partijen met een lagere kredietwaardigheid (BB of lager) een hogere kredietwaardigheid hebben.

Inflatierisico

Het inflatierisico is het risico dat de prijzen stijgen, waardoor de koopkracht van je geld minder wordt. Dit kan gebeuren als de economie sneller groeit dan verwacht, of als er een toename is in de vraag naar goederen en diensten. Deze stijging van de prijzen heet inflatie.

Het inflatierisico is afhankelijk van de economische omstandigheden. Als de economie sterk is, is het inflatierisico groter. Als de economie zwakker is, is het inflatierisico kleiner.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de rente verandert, waardoor de waarde van je obligatie kan stijgen of dalen. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de rente die door de overheid wordt vastgesteld.

Om het renterisico te kunnen begrijpen moet je de relatie begrijpen tussen rente en obligaties. Wanneer de rente stijgt, dan daalt de waarde van je obligatie. Hoe werkt dit precies? Laten we als voorbeeld nemen dat je een obligatie hebt van 3%. Wanneer de marktrente stijgt naar 4%, dan kunnen mensen dus obligaties kopen tegen 4% rente. Waarom zouden ze jouw bestaande obligaties in dat geval willen kopen? Ze krijgen meer rente bij nieuwe obligaties. In dat geval wordt door de stijgende rente jouw obligatie minder waard. Ook werkt dit effect van renterisico in tegengestelde richting.

 Valutarisico

Het valutarisico is het risico dat de waarde van de obligatie in een andere munt dan de euro daalt. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de wisselkoers tussen de euro en de andere munt.

Het valutarisico is afhankelijk van de economische omstandigheden en de wisselkoers tussen de euro en de andere munt. Als de economie sterk is, is het valutarisico groter. Als de wisselkoers tussen de euro en de andere munt gunstig is, is het valutarisico kleiner.

 Marktrisico

Het marktrisico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de marktomstandigheden. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de rente die door de overheid wordt vastgesteld.

Het marktrisico is afhankelijk van de economische omstandigheden en de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Als de economie sterk is, is het marktrisico groter. Als de rente laag is, is het marktrisico kleiner.

 Politiek risico

Het politiek risico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de politieke omstandigheden. Dit kan gebeuren als er verkiezingen zijn, of als er andere politieke gebeurtenissen plaatsvinden die de economische omstandigheden kunnen beïnvloeden.

Het politiek risico is afhankelijk van de politieke omstandigheden. Als er verkiezingen zijn, is het politiek risico groter. Als de politieke situatie stabiel is, is het politiek risico kleiner.

 Juridisch risico

Het juridisch risico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de wet- en regelgeving. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de belastingwetgeving, of als er andere wijzigingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving die de economische omstandigheden kunnen beïnvloeden.

Het juridisch risico is afhankelijk van de wet- en regelgeving. Als er veranderingen zijn in de belastingwetgeving, is het juridisch risico groter. Als de wet- en regelgeving stabiel is, is het juridisch risico kleiner.

Veilig beleggen in obligaties

Om veilig te beleggen in obligaties is het belangrijk om een aantal risico’s te overwegen. Zo kwamen net het inflatierisico, renterisico, valutarisico, marktrisico, politiek risico en juridisch risico al aan bod. Deze risico’s zijn allemaal factoren die de waarde van obligaties kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om deze risico’s te overwegen voordat je in obligaties belegt, zodat je weet wat er kan gebeuren en hoe je jezelf kunt beschermen.

 

Tips om veilig te beleggen

 

Tips om veilig te beleggen in obligaties:

  • Zorg ervoor dat je begrijpt hoe obligaties werken voordat je erin belegt.
  • Wees je bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties.
  • Kies obligaties die geschikt zijn voor jouw situatie en doelen.
  • Houd je portfolio divers, zodat je niet al je geld in één soort obligatie stopt. Let dus op spreiding!
  • Monitor je obligaties portfolio regelmatig, zodat je kunt inspelen op veranderingen in de markt.
  • Overweeg het gebruik van een financiële professional om je te helpen bij het beleggen in obligaties.

Dit zijn slechts enkele tips om veilig te beleggen in obligaties. Het is belangrijk om je eigen research te doen voordat je in obligaties belegt, zodat je weet wat voor soort risico’s je neemt. Als je vragen hebt, overweeg dan om een financiële professional in te schakelen voordat je in obligaties belegt. Dit kan ervoor zorgen dat je beter geïnformeerd bent over de risico’s en kansen die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties.

Veilige obligaties

Als je veilig wilt beleggen in obligaties, is het belangrijk om te weten welke obligaties veilig zijn. Er zijn veel verschillende obligaties, dus het is belangrijk om je research te doen voordat je in obligaties belegt. Sommige veilige opties voor het kopen van obligaties zijn onder meer:

  • Overheidsobligaties: deze worden uitgegeven door overheden en zijn meestal veilig, omdat overheden minder kans hebben om failliet te gaan dan bedrijven. Overheidsobligaties worden ook wel een staatsobligaties genoemd. De Nederlandse staat heeft bijvoorbeeld ook obligaties in bruikleen.
  • Bedrijfsobligaties: deze worden uitgegeven door bedrijven en zijn iets risicovoller dan overheidsobligaties, maar kunnen nog steeds een veilige investering zijn.
  • Munten: munten zijn een andere veilige optie voor het kopen van obligaties, omdat ze minder kwetsbaar zijn voor veranderingen in de economie.

Conclusie

Wil je in obligaties beleggen en daarmee vermogen opbouwen? Kijk eerst of een obligatielening voor je is weggelegd en neem dan een beslissing. Met obligaties kun je effectief rendement behalen. Een obligatiehouder krijgt namelijk een vast rentepercentage over het geleende bedrag. Obligaties hebben verschillende looptijden, dit kan een korte periode zijn, maar kan ook een paar jaar duren. Aan het einde van de looptijd dient altijd de aflossing van het gehele bedrag in rekening te worden gebracht. De vaste rente ontvang je bijvoorbeeld per maand. Bij het beleggen in obligaties houdt dan rekening met de risico’s en probeer te beleggen in veilige obligaties. De meest veilige belegging is die in een staatsobligatie.

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!