>>>Rendement op obligaties

Rendement op obligaties

Rendement op obligaties bestaat uit twee onderdelen. Er kan rendement worden behaald op aanschafprijs ten opzichte van de nominale waarde van een obligatie. Dit wordt het aflossingsrendement genoemd. Het tweede onderdeel van het rendement is het couponrendement. Hierbij wordt jaarlijks gekeken hoeveel coupon er wordt verdiend ten opzichte van de aanschafprijs van de obligatie. Beide rendement worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld.

Een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie geeft 1% coupon met een nominale waarde van €1.000. De obligatie is uitgegeven in 2012, wat betekent dat deze anno 2016 nog zes jaar te gaan heeft. Stel dat de koers van deze obligatie 80 is, wat betekent dat deze obligatie €800 kost. Als een belegger besluit deze obligatie te kopen en de komende zes jaar te behouden totdat de obligatie wordt afgelost dan behaald de belegger een resultaat van €200. Dat betekent per jaar ongeveer €33 per jaar. Dan is het aflossingsrendement per jaar 4,2%.

Dakpanconstructie

Naast het aflossingsrendement haalt de belegger ook een rendement op couponbetalingen. De belegger ontvangt de komende zes jaar €10 per jaar, namelijk 1% van €1.000. Per jaar behaald de belegger een couponrendement van 1,25%, namelijk €10/€800.

In totaal behaald de belegger een rendement van 5,45% per jaar op deze obligatie.

Vanwege het redelijke zekere inkomen van obligaties (afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgever) kunnen obligaties goed gebruikt worden voor mensen die inkomen moet vergaren uit hun beleggingen, bijvoorbeeld mensen die hun pensioen ermee aanvullen. Daarbij maakt men vaak gebruik van de zogenaamde dakpanconstructie. Op die manier kan er stabiel rendement op obligaties worden gemaakt.

Bij een dakpanconstructie kiest men een bepaalde looptijd uit, bijvoorbeeld vijf jaar. De belegger wil over vijf jaar een vrij stabiel rendement uit de beleggingen halen om zijn pensioen aan te vullen. De belegger koopt ieder jaar een 5-jaars obligatie. Tegen de tijd dat de belegger met pensioen gaat zal ieder jaar een obligatie worden afgelost en zullen de overgebleven obligaties coupon uitkeren. Uiteraard kan de belegger doorgaan met ieder jaar weer een obligatie aanschaffen, maar dan zal hij nooit volledig gebruik kunnen maken van het inkomen dat vergaard wordt uit de verlopen obligatie, omdat dat weer in de nieuwe obligatie moet worden gestoken.

rendement op obligaties

2018-09-14T12:53:14+00:00

Geef een reactie

*