Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen zijn een veelvoorkomende manier voor een bedrijf om kapitaal aan te trekken. Maar wat zijn preferente aandelen eigenlijk? In dit artikel leggen we je uit wat het zijn en benoemen we de kenmerken die bij deze aandelen horen?

preferente aandelen

Om een beeld te schetsen, is het handig om eerst te weten wat gewone aandelen zijn. Aandelen zijn één van de vele financiële producten waarin belegd kan worden. Een aandeel is in feite een bewijs van deelname in een onderneming. Een aandeel is dus een soort eigendomsbewijs. Een bezitter van een aandeel wordt aandeelhouder genoemd. Alle aandeelhouders samen zijn eigenaar van de onderneming. Een aandeelhouder heeft doorgaans recht op medezeggenschap en recht op een winstuitkering (dividend).

 

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen, ook wel bekend als “prefs”, “preferred shares” of “preferred shares”, zijn aandelen van een onderneming met dividenden die aan de aandeelhouders worden uitgekeerd voordat de dividenden van gewone aandelen worden uitgekeerd.

Als de onderneming failliet gaat, hebben deze aandelenhouders recht op betaling uit de bedrijfsactiva voor gewone aandeelhouders. Preferente aandelen zijn in principe bijna hetzelfde als gewone aandelen, alleen kun je niet net als bij gewone aandelen meestemmen over het bedrijfsbeleid. Beleggen in preferente aandelen kan een manier zijn om een vast rendement te behalen, omdat de meeste preferente aandelen een vast dividend hebben ten opzichte van de nominale waarde, terwijl gewone aandelen dat over het algemeen niet hebben. Deze uitkering staat los van de gewone dividenduitkering die reguliere aandeelhouders ontvangen. Preferente aandelen zijn doorgaans minder volatiel en hebben een vaste dividenduitkering, wat betekent dat beleggers erop kunnen rekenen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen. In tegenstelling tot gewone aandelen ontvangen gewone aandeelhouders hun dividenden doorgaans voordat er uitkeringen worden gedaan.

Een voordeel van preferente aandelen ten opzichte van gewone aandelen is dat ze doorgaans minder risicovol zijn en een vaste dividenduitkering hebben, wat betekent dat beleggers erop kunnen vertrouwen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen.

Wat is het verschil tussen preferente aandelen en gewone aandelen?

Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje gezet:

  1. Stemrecht:  Het verschil tussen gewone aandelen en preferente aandelen is dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben over het bedrijfsbeleid, maar in plaats daarvan een vast percentage van de nominale waarde ontvangen als dividend.
  2. Prioriteit bij uitkering van dividend: Bij een dividenduitkering heeft de preferente aandeelhouder voorrang op gewone aandeelhouders. Dit betekent dat de preferente aandeelhouder eerst zijn vaste dividend ontvangt voordat gewone aandeelhouders een dividend krijgen.
  3. Rendement: Een voordeel van preferente aandelen ten opzichte van gewone aandelen is dat ze doorgaans minder risicovol zijn en een vaste dividenduitkering hebben, wat betekent dat beleggers erop kunnen vertrouwen elke periode hetzelfde bedrag aan dividenden te ontvangen.Dit maakt ze aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit hun beleggingen.
  4. Risico: Omdat preferente aandelen een vast dividend uitkeren voordat eventuele dividenden aan gewone aandeelhouders worden uitbetaald, hebben ze meestal een lager risico dan gewone aandelen. Dit betekent echter ook dat het potentieel voor groei en hogere rendementen bij preferente aandelen vaak beperkter is.

 

Preferente aandelen

Soorten preferente aandelen

Bij preferente aandelen kopen, is het belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn, elk met hun eigen voor- en nadelen ten opzichte van gewone aandelen. Er zijn heel veel soorten “prefs”, hieronder leggen we je de basistypen van preferente aandelen uit.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatieve prefs bevatten een bepaling op grond waarvan de onderneming de aandeelhouders alle dividenden, ook die welke in het verleden zijn nagelaten, moet uitbetalen voordat de gewone aandeelhouders hun dividenduitkeringen kunnen ontvangen. Deze dividenduitkeringen zijn gegarandeerd, maar worden niet altijd uitbetaald wanneer ze verschuldigd zijn. Niet-betaalde dividenden krijgen de naam “achterstallig dividend” en moeten wettelijk naar de huidige eigenaar van het aandeel gaan op het moment van betaling. Soms wordt aan de houder van dit soort aandelen een extra vergoeding (rente) toegekend.

Niet-cumulatief preferente aandelen

niet-cumulatieve prefs geven geen achterstallig of onbetaald dividend uit. Indien de onderneming ervoor kiest in een bepaald jaar geen dividend uit te keren, hebben de aandeelhouders van de niet-cumulatief gewone aandelen geen recht of bevoegdheid om op enig moment in de toekomst aanspraak te maken op dergelijke gederfde dividenden.

Financieringspreferente aandelen

ook wel financieringsprefs genoemd, zijn speciaal ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar vastrentende effecten. Dit zijn bepaalde prefs die worden uitgegeven om een onderneming te kunnen financieren. Financieringsprefs hebben als kenmerk dat zij een vast rendement opleveren. De reden hiervoor is dat zij niet zijn gekoppeld aan een bepaald bedrijfsresultaat, maar aan bijvoorbeeld de algehele rentevoet binnen de markt van het aandeel.

Participerende preferente aandelen

Participerende prefs geven hun aandeelhouders het recht op uitbetaling van dividenden in een bedrag dat gelijk is aan het algemeen vastgestelde percentage dividenden, plus een extra dividend op basis van een vooraf bepaalde voorwaarde. Dit extra dividend wordt gewoonlijk alleen uitgekeerd als het bedrag van de dividenden die de gewone aandeelhouders ontvangen hoger is dan een vooraf vastgesteld bedrag per aandeel. Als de onderneming wordt geliquideerd, kunnen deelnemende gewone aandeelhouders ook recht hebben op terugbetaling van de aankoopprijs van de aandelen en op een evenredig deel van de resterende opbrengsten die door gewone aandeelhouders worden ontvangen.

Converteerbare preferente aandelen

converteerbare prefs omvatten een optie waarmee aandeelhouders hun preferente aandelen kunnen omzetten in een bepaald aantal gewone aandelen, doorgaans op elk moment na een vooraf vastgestelde datum. In normale omstandigheden worden deze aandelen op verzoek van de aandeelhouder op deze wijze omgewisseld. Een onderneming kan echter een bepaling over dergelijke aandelen hebben die de aandeelhouders of de emittent toestaat de uitgifte te forceren. Hoe waardevol converteerbare gewone aandelen zijn, is uiteindelijk gebaseerd op de prestaties van de gewone aandelen.

 

preferente aandelen

Conclusie

Het verschil tussen preferente en gewone aandelen is dus dat het preferente aandeel als eerste dividend uitgekeerd krijgt. Hier staat tegenover dat preferente aandeelhouders geen stemrecht hebben ten opzichte van gewone aandeelhouders. Preferente aandeelhouders hebben dus verder geen zeggenschap in het bedrijfsbeleid. Wel loop je met preferente aandelen minder risico, omdat je als eerste uitbetaald krijgt. Ook bij een faillissement krijgen schuldeisers en preferente aandeelhouders eerst geld en daarna pas krijgen gewone aandeelhouders een uitbetaling. Ook hebben preferente aandelen een vast dividend.

Meer weten over beleggen? Volg onze online cursussen of verbreed u kennis met onze leerzame artikelen.

Preferente aandelen

Obligaties kopen

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer

Lees verder
bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties

In dit artikel bespreken we de verschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hoe bedrijven obligaties kunnen uitgeven en hoe

Lees verder
Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!