Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Pensioen beleggen

Veel mensen zijn zelf niet bezig met pensioen beleggen. Dit komt doordat er voor mensen in loondienst het pensioen wordt geregeld. Een gedeelte van het loon wordt ingehouden door de werkgever. Het ingehouden inkomen dat wordt besteed aan de opbouw van het pensioen, wordt de pensioenpremie genoemd. De meeste werkgevers houden tussen de 15% tot 30% van het brutoloon in om pensioen op te bouwen voor de werknemer. Het bedrag dat gespaard wordt, beland in de meeste gevallen in een collectief pensioenfonds.

Doordat de levensverwachting van de mensen in Nederland toeneemt, maken steeds meer mensen steeds langer gebruik van dit collectieve pensioenfonds. Om alle mensen van pensioen te kunnen blijven voorzien moet er dus in totaliteit meer pensioen worden opgebouwd. Bij de meeste mensen in loondienst neemt het inkomen drastisch af op het moment dat de persoon met pensioen gaat.

Pensioen beleggen

 

Jaarruimte

De overheid hanteert een jaarruimte. Dit is het gedeelte van het inkomen van een burger dat zonder dat er belasting over hoeft te worden betaald, mag worden besteed aan het opbouwen van het pensioen. Er is een limiet aan deze jaarruimte, hierdoor kan er niet ongelimiteerd geld worden uitgegeven aan het pensioen zonder dat hier belasting over betaald hoeft te worden.

Zelfstandige ondernemers

Ondernemers hebben geen werkgever die automatisch een gedeelte van het loon inhoudt om pensioen op te bouwen. Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de jaarruimte om hun pensioen op te bouwen. De jaarruimte van een persoon kan worden berekend door het inkomen van de afgelopen 7 jaar te verminderen met de betaalde pensioenpremie. Klik hier om uw eigen jaarruimte te berekenen.

Aanvullend pensioen

Een medewerker in loondienst heeft ook het recht om volledig gebruik te maken van deze jaarruimte. In sommige gevallen wordt niet de gehele jaarruimte benut door de werkgever. In dit geval loopt de medewerker in loondienst belastingvoordelen mis. De medewerker kan ervoor kiezen de overige vrije ruimte alsnog te benutten door, buiten het opgebouwde pensioen door de werkgever, zelf pensioen op te bouwen.

 

Zelf pensioen beleggen

Het beleggen van geld waar geen inkomstenbelasting over hoeft te worden betaald klinkt waarschijnlijk als muziek in de oren. Pensioen beleggen heeft zeker zijn voordelen, toch zijn er aan pensioen beleggen ook nadelen aan verbonden.

Voordelen van pensioen beleggen

Pensioen Beleggen met brutoloon

Er kan geld worden belegd met het brutoloon, hierdoor kunnen er grotere sommen geld worden belegd. Grotere sommen geld beleggen betekent een hoger bedrag aan rendement. De meeste Nederlanders betalen rond de 30% aan inkomstenbelasting over hun totale inkomen.

Voorbeeld: Ga ervan uit dat het behalen van 6% rendement op jaarbasis op een belegging haalbaar is. Als een persoon zijn gehele netto-inkomen zou beleggen, belegt hij eigenlijk slechts 70% van zijn inkomen omdat 30% van zijn vermogen verloren gaat aan inkomstenbelasting. Het inkomen van deze persoon is op jaarbasis 35.000 euro. Er wordt hiervan slechts 70% belegt. Er wordt dus maar 24.500 euro geïnvesteerd. Door deze investering wordt er een rendement gerealiseerd van 1.470 euro. Als er geen inkomstenbelasting wordt betaald kan de gehele 35.000 euro worden geïnvesteerd waardoor het rendement geen 1.470 euro zou zijn maar 2.100 euro zou zijn.

Het is niet mogelijk om het volledige inkomen inkomstenbelasting vrij te beleggen voor de opbouw van het pensioen. Er is een limiet op het bedrag dat belastingvrij mag worden belegd. Het is belangrijk dat je begrijpt dat door gebruik te maken van de jaarruimte, er meer geld kan worden belegd. Dit zorgt voor een grotere groei in het vermogen vanwege de compound interest. Compound interest houdt in dat het geïnvesteerde vermogen weer wordt geherinvesteerd plus de gerealiseerde winsten. Het jaar daarop wordt er niet alleen rendement gemaakt op het geïnvesteerde bedrag maar ook op de eerdere winsten. Door de gerealiseerde winsten te herinvesteren is er sprake van rendement op rendement waardoor het vermogen exponentieel kan groeien.

Inkomstenbelasting tarief

Op het moment dat je gebruik gaat maken van je opgebouwde pensioen moet je bij het ontvangen van dit pensioen alsnog inkomstenbelasting betalen. Deze inkomstenbelasting is lager dan de inkomstenbelasting van een werkende Nederlander. Een gepensioneerde burger betaalt bij het ontvangen van het pensioen geen 30% aan inkomstenbelasting maar slechts 18%. Het lagere inkomstenbelasting tarief is niet het enige voordeel. Het uitstellen van deze inkomstenbelasting heeft ook financiële voordelen opgeleverd.

Doordat de inkomstenbelasting wordt uitgesteld kan er een groter bedrag worden belegd. Als deze inkomstenbelasting direct betaald hadden zou moeten worden, zou dit betekenen dat deze persoon een minder groot bedrag zou kunnen beleggen. Hoe hoger het startkapitaal, hoe sneller de compound interest je vermogen laat groeien.

Geen vermogensbelasting

Het opgebouwde pensioen wordt door de Nederlandse staat niet beschouwd als vermogen, hier hoeft dus geen vermogensbelasting over worden betaald.

Erfgenamen

Mensen die pensioen hebben opgebouwd bij een collectief pensioenfonds kunnen dit vermogen niet nalaten aan erfgenamen. Als iemand vroegtijdig komt te overlijden wordt het opgebouwde vermogen opgenomen in het vermogen van het pensioenfonds. Dit vermogen kan niet worden geschonken aan erfgenamen. Dit doet het collectieve pensioenfonds om de steeds ouder wordende burgers van Nederland te kunnen voorzien van een pensioen. Als het pensioen zelf opgebouwd wordt buiten een collectief pensioenfonds om, is het wel mogelijk om het vermogen na te laten aan erfgenamen.

 

Nadelen van pensioen beleggen

Minder geld

Een persoon die maximaal gebruik maakt van de jaarruimte, geeft het maximale bedrag uit dat kan worden gebruikt om pensioen op te bouwen. Dit betekent dat deze persoon aan het einde van de maand minder overhoudt omdat het geld wordt vastgezet in het pensioen.

Korte horizon

Voor beleggers met een korte horizon is dit niet de manier van beleggen. De horizon geeft weer op welke termijn je het geïnvesteerde vermogen uit een belegging zou willen halen om te genieten van de winsten. Als er vermogen opgebouwd moet worden voor het kopen van een huis of de aanschaf van een auto, is pensioen beleggen niet de manier. Het geld dat wordt belegd is voor de eigenaar van het geld niet meer beschikbaar. De persoon mag pas weer bij het vermogen als hij of zij de door de overheid bepaalde gedefinieerde pensioenleeftijd bereikt heeft. Als het geld toch aangeraakt wordt moet er een boete betaald worden en moet er alsnog vermogensbelasting over worden betaald.

 

Pensioen beleggen of sparen?

Bij het starten met het opbouwen van het pensioen is er altijd sprake van een lange horizon. Dit betekent dat het geld dat opzij wordt gezet pas na een lange periode weer gebruikt gaat worden door de persoon die zijn pensioen aan het opbouwen is. Doordat het geld ieder jaar minder waard wordt door de inflatie is het bij elkaar sparen van het pensioen niet aan te raden. Het kan zo maar zijn dat de 500.000 euro die door de persoon bij elkaar gespaard is nog maar een koopkracht heeft van 300.000 tegen de tijd dat de persoon met pensioen gaat.

Je kan jezelf beschermen tegen deze inflatie door het vermogen vast te zetten in bedrijven. Door pensioen beleggen bescherm je jezelf niet alleen tegen de inflatie, het vermogen kan door middel van beleggen exponentieel groeien. Meer leren over beleggen? Klik dan hier!

 

Conclusie

Veel mensen zijn niet bezig met pensioen beleggen, omdat het pensioen in de meeste gevallen automatisch wordt geregeld door de werkgever via een collectief pensioenfonds. Door de toenemende levensverwachting in Nederland moeten er meer pensioenen worden opgebouwd om alle mensen van pensioen te blijven voorzien. Ondernemers en medewerkers in loondienst kunnen gebruik maken van de jaarruimte om hun pensioen op te bouwen. Het beleggen van geld zonder inkomstenbelasting te betalen heeft voordelen, zoals het beleggen met brutoloon en het gebruikmaken van compound interest. Echter zijn er ook nadelen verbonden aan pensioen beleggen. Het is belangrijk om de limieten van de jaarruimte en de belastingregels te begrijpen voordat je begint met pensioen beleggen.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website