Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Wat is de p/e-ratio?

Wat is de p/e-ratio? De p/e-ratio staat voor price-to-earnings ratio. In het Nederlands ook wel de koers-winstverhouding. Wat de p-e-ratio weergeeft? De p/e-ratio geeft de verhouding weer tussen de koers van een aandeel en de winst van het bedrijf.

P/e-ratio’s worden door bijvoorbeeld analisten of beleggers gebruikt om de relatieve waarde van de aandelen van een bedrijf te bepalen in een zogenoemde appels-tot-appelvergelijking. Ook kan het worden gebruikt om een bedrijf te vergelijken met zijn eigen historische record of om bijvoorbeeld geaggregeerde markten met elkaar te vergelijken. De p/e-ratio kan worden geschat op  twee manieren. Zo kan de p/e-ratio worden geschat op voorwaartse basis, waarbij er vooruit wordt gekeken, of op achterwaartse basis, waarbij er achteruit wordt gekeken.

 

P/e-ratio berekening

Om de p/e-ratio te kunnen berekenen, wordt de volgende formule gebruikt:

P/E ratio = marktwaarde per aandeel / winst per aandeel

Om de p/e-ratio te berekenen is dus geen lastige formule nodig. Men moet eenvoudig de huidige aandelenkoersen delen door de winst per aandeel. De huidige aandelenkoers kan heel eenvoudig gevonden worden door het tickersymbool van een aandeel op een financiële website in te toetsen. De concrete waarde van wat je voor een aandeel zou moeten betalen komt dan gelijk in beeld. Een tickersymbool is een combinatie van letters en/of cijfers, waaraan een effect kan worden geïdentificeerd. De winst per aandeel is daarentegen een iets lastiger cijfer om te identificeren.

De winst per aandeel is te identificeren in twee hoofdvarianten. Volgens TTM (een Wall Street-acroniem voor Trailing 12 Months). Dit geeft de prestaties van een bedrijf weer van de afgelopen 12 maanden. De winst wordt dus berekend op achterwaartse basis. De tweede variant om de winst per aandeel te kunnen vinden, is in de publicatie van de winst van een bedrijf, die vaak richtlijnen heeft om de winst te schatten van wat het bedrijf in de toekomst schat te verdienen. Bij deze tweede variant wordt de winst geschat op voorwaartse basis, waarbij er wordt gekeken naar de geschatte toekomstige winst.

 

P/e-ratio begrijpen

De koers-winstverhouding (P/E) is een veelgebruikt instrument waarmee de relatieve waardering van een aandeel bepaald kan worden. De P/E kan helpen bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is. Ook kan de koers-winstverhouding van een bedrijf worden vergeleken met andere aandelen in dezelfde sector, of met aandelen in een bredere markt, zoals bijvoorbeeld de S&P500 index.

Beleggers en analisten zijn geïnteresseerd in waarderingstrends op lange termijn, maar houden ook rekening met maatstaven als de P/E10 of P/E30-maatstaven, die het gemiddelde van de afgelopen 10 of de afgelopen 30 jaar opleveren. Deze maatstaven worden meestal gebruikt bij het meten van de totale waarde van een aandelenindex, zoals de S&P 500. Dit omdat deze maatregelen op langere termijn veranderingen in de conjunctuurcyclus kunnen compenseren.

Wat is de p/e-ratio?

Forward Price-to-Earings

Zoals eerder genoemd in deze blog, zijn er twee soorten statistieken om de koers-winstverhouding weer te geven, namelijk de ‘forward P/E’ en de ‘trailing P/E’.

De forward (of leidende) P/E gebruikt toekomstige winstbegeleiding in plaats van achterlopende cijfers. Deze toekomst gerichte indicator wordt ook wel ‘geschatte prijs t.o.v. inkomsten’ genoemd. Bij deze indicator worden de huidige inkomsten vergeleken met toekomstige inkomsten, waardoor er een duidelijker beeld komt van hoe de inkomsten er in de toekomst uit zullen gaan zien.

Er zijn wel wat problemen met de forward P/E-statistiek. Zo kunnen namelijk bedrijven de winst onderschatten,  om de geschatte P/E te verslaan wanneer de inkomsten van het volgende kwartaal worden aangekondigd. Daarnaast kunnen andere bedrijven de schatting juist weer overdrijven en deze later aanpassen in hun volgende winstaankondiging. Ook kunnen externe analisten schattingen geven, die kunnen afwijken van de bedrijfsschattingen, waardoor er verwarring kan ontstaan.

 

Trailing Price-to-Earnings

De trailing P/E of achterblijvende koers-winstverhouding, is gebaseerd op prestaties uit het verleden. De huidige aandelenkoersen worden gedeeld door de totale winst per aandeel in de afgelopen 12 maanden. Deze trailing P/E-statistiek is de meest populaire statistiek om de koers-winstverhouding in kaart te brengen. Dit omdat het de meest objectieve statistiek is (ervan uitgaande dat bedrijven hun winst nauwkeurig rapporteren). Ook kiezen beleggers voor deze strategie indien ze de winstberamingen van een ander niet vertrouwen.

Net als de forward P/E-statistiek, heeft ook de trailing-P/E-statistiek zijn tekortkomingen. Zo zijn namelijk de prestaties van een bedrijf in het verleden geen signaal voor het toekomstige gedrag van het bedrijf.

 

Beperkingen bij gebruik van de P/E verhoudingen

Het berekenen van de p/e-ratio is een van de vele manieren om beleggers te kunnen informeren over of een aandeel het waard is om te kopen of niet. Vaak denken beleggers dat er één enkele metric is die volledig inzicht kan geven in een investeringsbeslissing. Dit is echter niet het geval. Je moet nooit uitgaan van de cijfers van één en dezelfde metric. Zo heeft elke metric welk een beperking die je de kop kan kosten indien je blindelings van één metric uit zou gaan. Zo heeft ook de p/e-ratio een paar belangrijke beperkingen, waarmee rekening gehouden moet worden.

De eerste beperking komt aan het licht bij het berekenen van de p/e-ratio van niet-winstgevende bedrijven. Bedrijven die niet winstgevend zijn of een negatieve winst per aandeel hebben, vormen een uitdaging bij het berekenen van hun P/E, omdat de meningen over hoe dit verlies berekend moet worden, nogal verschillend zijn. Zo zeggen sommigen dat er een negatieve koers-winstverhouding is, maar wijzen anderen een koers-winstverhouding van 0 toe. Weer anderen zeggen gewoon dat de koers-winstverhouding van een niet-winstgevend bedrijf niet interpreteerbaar, niet beschikbaar is of niet bestaat, totdat een bedrijf winstgevend wordt.

Een tweede beperking komt naar voren bij het vergelijken van verschillende p/e-ratio’s van bedrijven. Dit omdat waarderingen en groeipercentages van bedrijven vaak enorm kunnen verschillen tussen sectoren, zowel vanwege de verschillende manieren waarop bedrijven geld verdienen als de verschillende tijdlijnen waarin bedrijven dat geld verdienen.

De koers-winstverhouding (P/E) moet dus alleen gebruikt worden als vergelijkingsinstrument bij het overwegen van bedrijven in dezelfde sector, omdat dit soort vergelijking de enige soort is die productief inzicht zal opleveren. Het vergelijken van bedrijven die niet in dezelfde sector zitten, zoals bijvoorbeeld het vergelijken van de koers-winstverhoudingen van een telecommunicatiebedrijf en een energiebedrijf, kunnen niet betrouwbaar aangeven of een bepaalde investering in het een of ander goed is of niet.

Een andere belangrijke beperking van koers-winstverhoudingen is er een die binnen de formule voor het berekenen van de P/E zelf ligt. Nauwkeurige en onpartijdige presentaties van koers-winstverhoudingen zijn afhankelijk van nauwkeurige gegevens over de marktwaarde van aandelen en van nauwkeurige schattingen van de winst per aandeel. De prijzen van de aandelen zijn moeilijk te manipuleren, want deze worden bepaald door de markt en haar continue veiling. Deze prijzen zijn verkrijgbaar bij een groot aantal betrouwbare bronnen.

De informatie over de winst is daarentegen makkelijker te manipuleren, omdat door het bedrijf zelf wordt gedaan. Doordat deze enkele gegevensbron makkelijker valse informatie naar buiten kan brengen, moeten investeerders erop vertrouwen dat de bedrijfsfunctionarissen nauwkeurige informatie verstrekken. Indien dit vertrouwen geschonden wordt, wordt het aandeel als risicovoller en dus minder waardevol beschouwd.

 

Wat zegt de p/e-ratio?

Je hebt nu antwoord op de vraag ‘wat is de p/e-ratio?’ Ook weet je hoe je deze kunt berekenen, maar wat zegt het eigenlijk? Stel je hebt een p/e-ratio van 15, wat betekent dat dan? Een p/e-ratio van 15 zou betekenen dat de huidige marktwaarde van het bedrijf gelijk is aan 15 keer de jaarlijkse winst. Letterlijk gezegd, stel je zou 100% van de aandelen van het bedrijf kopen, dan zou het 15 jaar duren voordat je de initiële investering terugverdiend via de doorlopende winsten van het bedrijf.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website