Wat is optie expiratie?

Het aflopen van een optiecontract noemt men optie expiratieOp een expiratiedag kan er veel fluctuatie en handel plaats vinden in de opties, omdat partijen dan hun posities zo gunstig mogelijk proberen af te wikkelen of door te rollen.

Expiratie van Nederlandse opties

Een optie heeft altijd een datum waarop de optie expireert(afloopt). Dit is altijd aan het eind van de looptijd. Voor de meeste opties zijn vasten looptijden afgesproken, dit is meestal de derde vrijdag van de maand. Nederlandse index opties expireren tussen 15:30 uur en 16:00 uur. De expiratiekoers komt tot stand doordat er tussen half vier en vier uur een gemiddelde wordt genomen van de stand op elke hele minuut. De Nederlandse aandelenopties expireren bij het sluiten van de beurs om 17:30 uur.

Expiratie van Amerikaanse opties

De Amerikaanse opties expiratie verloopt net zoals de Nederlandse optie expiratie op de derde vrijdag van de maand. Dit gebeurd voor vrijwel alle Amerikaanse opties bij het sluiten van de beurs om 22:00 uur. Er is één uitzondering en dat zijn de opties op de SPX. De opties op de SPX opties expireren bij de opening van de beurs om 15:30 uur.

Overzicht optie expiratie

optie expiratie

*op de derde vrijdag van de maand kunt u indexopties maar verhandelen tot 16:00 uur.

Expiratiedata

Opties worden verhandeld met verschillende expiratiedata. Met andere woorden; opties hebben een bepaalde levensduur en houden daarna op te bestaan. De expiratiedatum staat vast en heeft een vast interval. Er zijn drie vaste expiratiecycli.

  1.  Januari, april, juli, oktober
  2. Februari, mei, augustus, november
  3. Maart, juni, september, december

Al naar gelang de populariteit van een optie zijn er mogelijkheden met verschillende expiratiedata. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om in opties te handelen die een looptijd hebben van vele jaren. In ieder geval is het mogelijk om steeds te handelen in opties met een looptijd van minimaal negen maanden.

De laatste dag waarop nog gehandeld kan worden is op de expiratiedatum van de optie. Dit is de 3e vrijdag van de maand waarin de optie afloopt. Tot 16:00 kunnen er nog indexcontracten verhandeld worden. Contracten op individuele aandelen kunnen echter verhandeld worden tot en met sluitingstijd van de beurs.

De expiratiedatum van de optie loopt echter pas af op de volgende dag. Dit is van belang met betrekking tot de eventuele uitoefening van de optie! Uw opdrachten tot assignment of exercise kunt u dan ook (afhankelijk van de u ter beschikking staande faciliteiten) opgeven tot en met zaterdagmorgen 13.00 uur.

Meer over opties leren?

Bekijk onze online optie trainingen

Opties voor beginners

De basis van opties

Meer informatie

Opties voor gevorderden

Opties en constructies

Meer informatie