Kiyoh score
jaarcijfers

Jaarcijfers

Jaarcijfers

De belangrijkste informatie die een beursgenoteerd bedrijf naar buiten brengt, zijn jaarcijfers. Waar de kwartaalrapportages vaak redelijk beknopt zijn, zijn de jaarcijfers veel uitgebreider. In de jaardocumentatie is onder andere terug te vinden: de balans van het bedrijf, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en worden de diverse onderdelen toegelicht.

In de balans is terug te vinden hoe de onderneming zich financiert en waar de financiering voor gebruikt is en de omvang van de onderneming. In de resultatenrekening is te zien wat de omzet is geweest en welke kosten zijn gemaakt om deze omzet te maken. Onderaan de streep is dan ook het bedrijfsresultaat te zien. In het kasstroomoverzicht is te zien hoe de inkomsten en uitgaven zijn verlopen.

Prestaties

Op basis van deze informatie kan men vele berekeningen maken om de prestaties van het bedrijf te meten met die van bedrijven uit dezelfde sector of uit dezelfde index. Ook worden koppelingen gemaakt tussen bedrijfsresultaten en de beurskoers om op die manier te bepalen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is.

Voor beleggers die op basis van fundamentele analyse beleggen, zijn de jaarcijfers (maar ook kwartaalcijfers) een grote bron van informatie. Uit de jaarcijfers blijkt duidelijk de hoe het bedrijf gepresteerd heeft en dus in hoeverre een bedrijf is geraakt door macro-economische of sectorale ontwikkelingen.

Publiceren wettelijk verplicht

Het publiceren van de cijfers is wettelijk verplicht, zodat aandeelhouders op hoogte worden gehouden van de jaarlijkse prestaties van een onderneming. Daarnaast moeten de cijfers goedgekeurd worden. Dit gaat via de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Op de AVA wordt ook dividend vastgesteld, bestuurders benoemd en de statuten goedgekeurd.

Jaarcijfers worden niet enkel door beursgenoteerde bedrijven gepubliceerd, vrijwel alle bedrijven zijn verplicht jaarlijks hun jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Echter, kleinere bedrijven zijn vaak vrijgesteld van uitgebreide financiële rapportages en soms is dan een fiscaal verslag voldoende.

jaarcijfers

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!