Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Hypotheek aflossen of beleggen

Veel mensen die wel eens van beleggen hebben gehoord stellen terecht de vraag; moet ik mijn hypotheek aflossen of beleggen? 

Bij een financiële meevaller of met gespaard geld kan ervoor worden gekozen, de hypothecaire lening vervroegd af te lossen. Het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening is in sommige gevallen een verstandige keuze, maar niet in alle gevallen. Er zijn situaties waarin het verstandiger is het gespaarde geld te investeren, zodat het je uiteindelijk meer oplevert dan wanneer je het zou sparen. 

 

Sparen levert niks op 

De keuze tussen een hypothecaire lening aflossen of beleggen gaat je waarschijnlijk in beide gevallen geld opleveren of besparen. Mensen die niks verdienen en niks besparen, zijn de mensen die het geld op een bankrekening laten staan. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de spaarrentes de aankomende tien jaar gaan stijgen. Hierdoor levert het geld dat op een spaarrekening staat niks op. Door inflatie wordt het geld zelfs minder waard. Door inflatie zal ook de koopkracht dalen. Het bedrag dat nu op een rekening staat, is over tien jaar een stuk minder waard. 

Wetende dat inflatie een negatieve invloed heeft op het kapitaal op een rekening, is het verstandig na te denken over het aflossen van een hypotheek of beleggen.  

 

Hoe werkt een hypothecaire lening?

Bij de aankoop van onroerend goed, zoals een woning, kiezen de meeste mensen voor het afsluiten van een lening (een hypotheek). De meeste mensen hebben niet genoeg kapitaal om een huis in één keer te kunnen betalen. Dit is de reden dat mensen vaak de grootste lening van hun leven afsluiten. Na het ondertekenen van de verplichte documenten, is de koper van het huis enkele verplichtingen aangegaan. De koper van het huis moet de verstrekker van de lening een maandelijks bedrag betalen. Dit moet de koper van het huis doen totdat het volledige bedrag is afgelost. De gemiddelde looptijd van een hypothecaire lening is tussen de 20 en 30 jaar.   

Het maandelijkse bedrag dat moet worden betaald aan de kapitaalverschaffer bestaat uit twee componenten. Een gedeelte van het bedrag dat betaald wordt, bestaat uit de aflossing. De openstaande schuld neemt maandelijks af met de hoogte van de maandelijkse aflossing. Het tweede component van het maandelijks te betalen bedrag is de rente. Dit is de vergoeding voor het lenen van het geld.   

De kapitaalverschaffer loopt altijd risico over het uitgeleende bedrag. Hierdoor moet er door de persoon die het geld leent een vergoeding worden betaald aan de verstrekker van het kapitaal, om het voor de kapitaalverschaffer interessant te maken. De hoogte van de rente kan sterk verschillen. De hoogte van de rente hangt af van de stand van de rentetarieven in de economie op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt. Ook de kredietscore van de lenende partij beïnvloedt de hoogte van de rente.   

Hypotheek aflossen of beleggen

 

Manier van aflossen

Het maandelijks te betalen bedrag bestaat uit twee componenten. De hoogte van dit maandelijkse bedrag kan na verloop van tijd veranderen. Ook de verhouding tussen de aflossing en de rente kan na verloop van tijd veranderen. Dit hangt af van de manier van aflossing. Er zijn twee verschillende manieren waarop kan worden afgelost.   

Lineair  

Bij een hypothecaire lening waarbij er op een lineaire manier wordt afgelost, loopt de schuld gelijkmatig af. Het bedrag dat wordt betaald aan aflossing, is iedere maand hetzelfde. Dit betekent dat er op het begin maandelijks meer wordt betaald, dan aan het einde van de looptijd. Dit komt doordat de openstaande schuld aan het begin hoger is, dus er moet op het begin meer rente worden betaald.   

Annuïteit   

De meeste hypothecaire leningen worden op een annuïtaire manier afgelost. Bij deze manier van aflossen wordt er een maandelijks vast bedrag betaald. In de eerste jaren verschilt de verhouding tussen interest en aflossing vergeleken met de laatste jaren. In de eerste jaren wordt er naar verhouding meer rente betaald, in de laatste jaren wordt er naar verhouding meer aflossing betaald. Dit is logisch omdat in de eerste jaren, er nog niet veel is afgelost. Er staat in de eerste jaren een groter bedrag open, hierdoor loopt de kapitaalverschaffer in de eerste jaren meer risico dan in de laatste jaren.   

Het verschil tussen de lineaire aflossing en de annuïtaire aflossing, is dat er bij een annuïtaire aflossing voor een langere tijd, er een grotere schuld open staat. In totaliteit wordt er bij een annuïtaire lening meer interest betaald. Klik hier om het aflossingschema van jouw hypothecaire lening zelf te berekenen.   

 

Hypotheek vervroegd aflossen  

Om antwoord te geven op de vraag ‘hypotheek aflossen of beleggen’, is het belangrijk dat je begrijpt wat een hypotheek vervroegd aflossen betekend.   

 

Boetevrij aflossen 

Of het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening een aantrekkelijke optie is, wordt voornamelijk bepaald door de regels die zijn opgesteld bij het afsluiten van de hypothecaire lening. Bij sommige hypothecaire leningen mag slechts tien procent van het geleende kapitaal op jaar basis worden afgelost. De percentages kunnen per hypothecaire lening verschillen. Er zijn ook hypothecaire leningen waar te allen tijde het gehele bedrag in één keer mag worden afgelost. Als er extra kosten komen kijken bij het aflossen van de lening, is het in de meeste gevallen geen goede keuze om vervroegd de lening af te lossen.  

 

Interestvoet 

Het spreekt voor zich dat als de interestvoet hoog is, het aantrekkelijker is de lening vervroegd af te lossen. Doordat er in de eerste jaren het grootste gedeelte van de rente betaald wordt, is het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening in de meeste gevallen minder aantrekkelijk dan verwacht.  

Bij een hypothecaire lening wordt in de eerste 20 jaar vaak al meer dan 80 procent van de totale te betalen rente betaald. Een hypothecaire lening met een looptijd van 30 jaar, volledig aflossen na 20 jaar bespaart je dus niet één derde van de totale rentekosten. In de meeste gevallen wordt er met tien jaar vervroegd de lening aflossen, slechts 20 procent van de totale rentekosten bespaard.   

Voorbeeld: je sluit een annuïtaire lening af voor 200.000 euro met een looptijd van 30 jaar en een interestvoet van 3,5 procent. De totale interestkosten zijn hier 123.312 euro. De lening 10 jaar voordat het afloopt aflossen, bespaart je slechts 20.270 euro aan interestkosten. Dan te bedenken dat er na 20 jaar na afsluiting nog 100.000 moet worden afgelost.   

Door een lening vervroegd af te lossen, maak je eigenlijk alleen gebruikt van de duurste jaren van de lening. Op het moment dat het lenen van geld goedkoper wordt, trek je het geld uit de lening. Geld lenen kost altijd geld, dus is het niet onverstandig om te doen. Het bespaart hoe dan ook geld. Het geld waarmee de lening wordt afgelost, kan niet voor andere dingen worden gebruikt zoals het investeren.   

 

Voordelen hypotheek aflossen 

Mensen kunnen verschillende motieven hebben om hun hypothecaire lening vervroegd af te lossen. Een belangrijk voordeel dat gepaard gaat met het aflossen van de lening, is dat de vaste maandlasten van de persoon dalen. Deze maandlasten dalen doordat er geen aflossing, rentekosten en verplichte overlijdensverzekering meer hoeft te worden betaald. 

Er kan ook voor worden gekozen de hypothecaire lening vervroegd af te lossen om vermogensbelasting te ontduiken. Als mensen een grote som geld bezitten, betalen ze hier mogelijk het belastingpercentage uit box 3 over. Het betalen van de hypothecaire lening zorgt ervoor dat er minder belasting betaald hoeft te worden.  

 

Beleggen 

Om de vraag ‘hypotheek aflossen of beleggen?’ te kunnen beantwoorden moeten de potentiële besparingen worden afgewogen tegen de potentiële rendementen.   

Een belangrijk aspect dat besproken moet worden is het feit dat het vervroegd aflossen van een hypotheek zekerheid biedt. Door het aflossen van een lening hoeven er bepaalde interest kosten niet worden gemaakt. Het investeren van het geld biedt de mogelijkheid tot het maken van een rendement. De soort investering die gedaan wordt bepaald de hoogte van het risico en het rendement. Doorgaans geldt; hoe hoger de risico’s, hoe hoger de potentiële rendementen.   

Een rendement van 6,5% netto is reëel op de beurs. Als een hypothecaire lening met een openstaand bedrag van 100.000 euro, tien jaar vroeger wordt afgelost, bespaart dit ongeveer 20.000 aan rentekosten. Als deze 100.000 euro zou worden geïnvesteerd op de markt met een jaarlijks rendement van gemiddeld 6,5% netto gedurende tien jaar, zou dit 87.713,75 euro rendement opleveren. 

Dit rendement is aanzienlijk hoger dan de opbrengsten van het vervroegd aflossen van de lening. Dit komt niet alleen door het hogere percentage rendement, samengesteld interest speelt hierbij ook een belangrijke rol bij.   

Bij een rendement van 6,5% op jaarbasis, is het een stuk interessanter om het geld te investeren in plaats van vervroegd af te lossen. De keerzijde van de medaille is dat er geen garantie is op deze rendementen. Er kan wel worden gekozen voor een lager risico. Dat gaat wel gepaard met minder hoge rendementen 

 

Nadelen beleggen in plaats van aflossen  

Rendementen behalen op de markt is de afgelopen tijd niet moeilijk geweest. Toch bestaat er een kans dat er geen rendement behaald wordt. Op de markt kan er ook verlies gemaakt worden. Het zou extra vervelend zijn voor een persoon die verlies maakt op de markt, en tegelijkertijd ook nog de rentekosten van zijn hypothecaire lening moet betalen. Er moet alleen geld geïnvesteerd worden dat gemist kan worden.  

Vergroot de kans om rendement te maken op de beurs en bereid jezelf goed voor.  

  

  

 

 

 

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Stop met sparen start met beleggen - Tom Brouwers
Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website