Debt to equity

Wat is debt to equity?

De debt to equity ratio geeft de verhoudingen weer tussen het vreemde vermogen van een bedrijf en de equity. Een bedrijf mag om te ondernemen geld lenen van een bank of andere partij. Dit geleende geld kan worden gebruikt voor een succesvolle investering waardoor het bedrijf harder kan groeien. Het kan ook voorkomen dat bedrijven te veel hebben geleend, dit in correlatie met slechte resultaten kan een probleem veroorzaken.

Een bedrijf leent geld omdat het bedrijf ervan overtuigd is, dit geld terug te kunnen betalen. Er kan van alles gebeuren in de markt, denk nog even aan een black swan event.  Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de resultaten van een het bedrijf. Denk aan investeringen die niet genoeg opleveren, oplopende kosten, groeiende concurrentie of een verandering in de regelgeving die het ondernemen bemoeilijkt. Al deze ontwikkelingen binnen een markt kunnen ervoor zorgen dat een bedrijf geen of niet genoeg winst maakt.

Bij het ondernemen weet iedere ondernemer dat er een reserve moet worden opgebouwd om bij tegenslagen alsnog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Deze reserves moeten zien te voorkomen dat er bij tegenslagen fors bezuinigd moet worden. Een bedrijf met onvoldoende kapitaal om haar verplichtingen na te kunnen komen, moet bij de eerste tegenslag al gaan bezuinigen. Een financieel gezond bedrijf kan ook bij een periode van minder resultaat haar verplichtingen nakomen.

Om te kunnen ondernemen moeten rekeningen worden betaald. Hier vallen medewerkers onder die de daadwerkelijke dienst of het product maken. Het afbetalen van schulden  valt hier ook onder. Het geleende geld moet op een bepaald moment terugbetaald worden. Als een bedrijf niet in staat is dit geleende geld terug te betalen, kan het bedrijf failliet worden verklaard. Bij een faillissement wordt het vermogen verdeeld over de partijen waar nog schulden openstaan. Het vermogen wordt niet evenredig verdeeld over de schuldeisende partijen. Het ene bedrijf heeft voorrang en krijgt zijn geld terug, het andere bedrijf krijgt geen of slechts een gedeelte van het openstaande bedrag terug.

Bij het verstrekken van een lening wil een bank inzicht hebben in hoeveel schulden een bedrijf heeft. Grote schulden betekent een grotere kans dat het bedrijf failliet gaat. Een bedrijf mag alleen een groot bedrag aan schulden hebben als daar tegenover voldoende equity staat.

De debt to equity ratio geeft de verhouding weer van het vreemde en eigen vermogen. Een hoge debt to equity ratio betekent dat de kans groot is dat het bedrijf in de toekomst niet kan voldoen aan haar verplichtingen. De bank kan er alsnog voor kiezen om een bedrijf met een hoge debt to equity ratio geld uit te lenen. De bank loopt bij dit bedrijf meer risico dan bij een bedrijf met een gezonde debt to equity ratio. Door de stijging van het risico voor de bank moet dit gecompenseerd worden met een hogere vergoeding. Hoe groter de kans dat de bank het geld niet terugkrijgt, hoe hoger de rente.

Debt to equity

Debt to equity berekenen

De debt to equity van een bedrijf kan berekend worden door het vreemde vermogen te delen door het eigen vermogen. Alle informatie om de debt to equity ratio te berekenen, is te vinden op de balans van een bedrijf. Balansen van bedrijven kunnen worden opgevraagd bij de kamer van koophandel. Om op de schulden van een bedrijf te komen moeten de kortlopende en langlopende schulden bij elkaar worden opgeteld.

Debt to equity formule

Er is geen bepaalde waarde bij de debt to equity ratio die als goed of slecht kan worden bestempeld. De hoeveelheid schulden ten opzichte van het eigen vermogen kan sterk verschillen per branche. Het beste is een zo laag mogelijke debt to equity ratio. De debt to equity ratio van een bedrijf kan wel worden vergeleken met die van haar concurrenten. In de meeste gevallen kan een debt to equity ratio met een waarde onder de 1 beschouwd worden als veilig.

Voorbeeld: Het Beleggingsintituut heeft een lening aangevraagd van 50.000 euro. Het eigen vermogen van het bedrijf is 100.000 euro. Door de 50.000 euro te delen door de 100.000 kan de debt to equity worden berekend. De debt to equity ratio is in dit geval 0,5. Voor elke euro dat het bedrijf leent, staan er 2 euro eigen vermogen tegenover.

Debt to equity niet waterdicht

Over het algemeen zijn de langlopende schulden het grootst bij het bedrijf en zorgen voornamelijk deze langlopende schulden voor een hogere debt to equity ratio. De kortlopende schulden zijn bij de meeste bedrijven van een aanzienlijk minder grote omvang. Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost. Alle schulden met een langere aflostermijn dan één jaar worden langlopende schulden genoemd.

Een investeerder kan een vertekend beeld krijgen van de risico’s die hij loopt door deze debt to equity ratio. Als een investeerder op korte termijn wil beleggen in een bedrijf hoeven de langlopende schulden niet direct een risico te vormen voor de investeerder. De investeerder kan in dit geval gebruik maken van de cash ratio. Om de cash ratio te kunnen berekenen moeten de liquide middelen met de waarde van de voorraad gedeeld worden door de kortlopende schulden.

cash ratio formule

Door deze cash ratio krijgt de investeerder een beeld of het bedrijf op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De waarde van de uitkomst van deze cash ratio is weer sterk afhankelijk van de markt waarin het bedrijf actief is. Bij de meeste bedrijven is een cash ratio met minimaal een waarde van 0,5 wenselijk.

De voorraad wordt in deze berekening meegenomen omdat deze in de meeste gevallen snel kan worden omgezet in liquide middelen. Het omzetten van voorraden in liquide middelen wordt ook wel de verkoop van producten genoemd. Met deze liquide middelen kunnen de kortlopende schulden worden betaald.

Niet alle bedrijven kunnen hun voorraad snel omzetten in liquide middelen. Als deze bedrijven hun cash ratio gaan berekenen, kan dit een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Het bedrijf gaat er dan vanuit dat de kortlopende verplichtingen kunnen worden betaald door de huidige voorraad te verkopen. Deze kortlopende verplichtingen moeten binnen een jaar worden afgelost. Een bedrijf die de voorraad meeneemt in de berekening terwijl dit bedrijf er niet zeker van is dat deze voorraad gedurende dit jaar volledig verkocht gaat worden, geeft investeerders hierbij foutieve informatie. Bedrijven waarvan de voorraden niet snel verkocht worden kunnen beter gebruik maken van de quick ratio. De Quick ratio is te berekenen door de liquide middelen te delen door de kortlopende schulden.

quick ratio formule

In dit artikel is in de voorbeelden telkens verwezen naar banken die hun geld terug willen. Wanneer is het voor een bank veilig om geld uit te lenen en wanneer niet? De debt to equity ratio wordt niet alleen gebruikt door banken maar ook door investeerders. Ook investeerders willen weten wat de bijkomende risico’s zijn. Als een bedrijf geen gezonde debt to equity ratio heeft, is het geen aantrekkelijke investeringsmogelijkheid vanwege de hoge risico’s. Wil je meer leren over risico’s bij het beleggen? Klik dan hier!

Inhoudsopgave

Stop met sparen start 
met beleggen

Gratis Beginners Cursus
t.w.v. € 99,-
Beginnen met beleggen

Bekijk ook onze andere blogs!

Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website