Kiyoh score
Duurzaam investeren duurzaam beleggen

Duurzaam investeren. Wat zijn de mogelijkheden?

Duurzaam investeren heeft veel voordelen. Zo is investeren überhaupt al een erg groot voordeel op zich! Mits je een goede investering hebt uitgekozen, natuurlijk. Daarnaast investeer je in de toekomst van onze planeet, zo kan jij een verschil maken. Ook kunnen er bij het duurzaam investeren fiscale voordelen komen kijken. Omdat de toekomst van onze planeet steeds meer welverdiende aandacht krijgt wordt duurzaam beleggen ook steeds populairder. Steeds vaker gaan particulieren beleggen in duurzame partijen, wat ook goed kan zijn voor de koersen van de aandelen. Maak een verschil voor de toekomst van onze planeet terwijl je ook rendement maakt!

Duurzaam investeren duurzaam beleggen

In het kort


Via de onderstaande inhoudsopgave kan je door het artikel navigeren;

Duurzaam investeren definitie


Duurzaam investeren of duurzaam beleggen houdt in dat er maatschappelijk verantwoord wordt geïnvesteerd. Dit betekent dat er bepaalde ethische aspecten meewegen in de beslissing tot investeren. De gevolgen voor mens en milieu van de betreffende investering worden bij deze keuzevorming meegenomen. Bij het maken van een beslissing voor een duurzame investering wegen daarom risico, rendement maar ook de effecten op maatschappij en leefomgeving mee.

Duurzaam beleggen vs groen beleggen

Vaak wordt er met duurzaam investeren ook groen beleggen bedoeld. Er zit echter een verschil tussen de twee. Wanneer duurzaam belegt wordt bedoeld men dat er belegt wordt in een schone toekomst. Zo wordt er bij duurzaam investeren veel belegt in schone alternatieven voor brandstof zodat de CO2-uitstoot steeds meer beperkt wordt. Bedrijven die veel vervuilen vallen dus niet onder duurzame beleggingen. Dit klinkt erg hetzelfde als groen beleggen, ofwel het investeren in een groene toekomst.

Groen beleggen gebeurd echter middels groenfondsen. Dit is officieel vastgelegd en is terug te zien in de verschillen tussen fiscale voor- of nadelen tussen de twee. Dit verschil is dus belangrijk om te kennen bij het maken van een investeringsbeslissing voor het duurzaam investeren. Voor het maken van een beslissing omtrent duurzaamheid komt ESG om de hoek kijken.

Beleggen in duurzame projecten

Duurzaam investeren, het is een stijl van leven. Kijk eens om je heen, en beschouw alles als een investering. Dit veranderd de kijk op je leven. Zo is het niet alleen zaak om winst te maken, maar ook om verliezen te beperken. Dit kan natuurlijk door te besparen!

  • Isolatie in huis

Het isoleren van je huis is een goede stap om te besparen voor de toekomst. Het goed isoleren van een pand kan per jaar zo’n 1.900 euro opleveren aan besparingen. Dit zijn voor beleggers geen geweldige investering als we de kosten afzetten tegen de opbrengsten. Er wordt winst gemaakt, maar niet erg veel. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de risico rendementsverhouding is deze wel iets gunstiger. Een investering als deze is namelijk niet afhankelijk van aandelenkoersen, wat het risico natuurlijk beperkt. Daarnaast stoot een goed geïsoleerd huis veel minder CO2 uit, zijn de energiekosten lager en is het klimaat binnenshuis een stuk beter te controleren.

Iedereen die een alternatief zoekt voor zijn spaarrekening wordt bijna altijd aangeraden om te beginnen met beleggen. Dit komt omdat mede door inflatie en negatieve rente spaarders verlies maken op het spaargeld. Natuurlijk is het niet verstandig om al je geld te beleggen, we raden iedereen ten alle tijden aan een buffer te hebben op de spaarrekening! Je weet nooit wanneer onverwachte uitgaven om de hoek komen kijken. Als men dan toch een spaarrekening moet hebben, kies dan voor een duurzame bank mits dit bij je past.

Banken die ethisch verantwoord omgaan met de financiën zijn erg belangrijk voor de toekomst van onze planeet. Onder andere een bank als Triodos is al langere tijd goed bezig met het focussen op het voeren van een erg duurzaam beleid waarbij duurzaam investeren een rol speelt.

  • Zonnepanelen

Deze had je ongetwijfeld in dit rijtje terug verwacht. Zonnepanelen zijn al een lange tijd aanwezig, en blijven een goede duurzame investering. Het is een directe manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Sterker nog, per kWh opgewekte zonne-energie komt er 0,46 kg minder CO2 terecht in de atmosfeer. Zonnepanelen zullen de komende tijd naar verwachting een positieve investering blijven. Zo wil de overheid bijvoorbeeld ook dat men steeds duurzamer wordt, en doen ze dus hun best om het aantrekkelijk te maken.

Het rendement op zonnepanelen is echter niet enorm. Betreft duurzaam investeren is dit geen overtuigende moneymaker. In de meeste gevallen wordt de investering pas na 8 jaar terug verdiend. Hou het maken van een keuze voor je investering daarom rekening met de periode dat je nog van plan bent in het huis te wonen. Net als isolatie in huis is dit wel een investering met beperkt risico.

zon aandelen zonne energie

Afbeelding afkomstig van Instagram: Beleggingsinstituut.nl

Duurzaam investeren in alternatieve energie

Het investeren in alternatieve energie kan op verschillende manieren. Zo is het investeren in zonnepanelen zoals benoemd een manier om direct resultaat te zien. Er zijn echter ook andere manieren om duurzaam te investeren in alternatieve energie.

  • Hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit klinkt als een vrij lastige term. Het principe is echter vrij simpel; er wordt elektriciteit opgewekt door middel van vallend of stromend water. In een land als Nederland gebeurd dit relatief weinig. Er zijn ook situaties voorgekomen waar de opbrengst van hydro-elektriciteit in Nederland niet opwoog tegen de schade die het aan de natuurlijke omgeving zou hebben. Dit neemt het nut van ethisch beleggen natuurlijk een beetje weg. In landen als Albanië en Paraguay wordt deze methode wél heel vaak toegepast. Hydro-elektriciteit wordt ook wel blauwe elektriciteit genoemd.

  • Getijdenenergie

Getijden elektriciteit komt ongeveer op hetzelfde neer. Tidel energy wordt het in het Engels genoemd. De kracht van eb en vloed kunnen gebruikt worden om energie op te wekken. Daarnaast is dit een natuurlijk fenomeen wat altijd voor zal komen, wat een hoop risico wegneemt. Deze manier van groene energie opwekken is echter nog in de ontwikkelfase. Momenteel kan investeren in getijdenenergie nog niet als een rendabele investering voor beleggers gezien worden. Het is er echter wel degelijk een manier van duurzaam investeren om voor de toekomst in gedachte te houden.

  • Windenergie

Zeker in Nederland is investeren in windenergie hartstikke relevant. Dit is al jaren zo en zal naar verwachting nog lang zo zijn. Elke Nederlander weet dat het in Nederland nooit windstil is, daar kan van geprofiteerd worden. Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie, en windmolens produceren geen CO2. Er kan in windenergie geïnvesteerd worden op verschillende manieren. Dit kan al vanaf hele kleine bedragen. Het rendement ligt jaarlijks tussen de 2- en 5%.

  • Zonne-energie

Naast dat men kan investeren in zonnepanelen kan er ook op andere manieren in zonne-energie belegt worden. Er bestaan aandelen, obligaties en verschillende soorten fondsen die erg interessant kunnen zijn. Daarnaast kan er ook geparticipeerd worden in grootschalige projecten. Het principe van de belegging komt dan op ongeveer hetzelfde neer als het investeren in zonnepanelen voor je huis.

  • Biomassa

Biomassa energie komt voort uit een oud principe. Er wordt energie gecreëerd door biologisch materiaal zoals compost te verbranden. In energiecentrales wordt dit biologische afval verbrand, hier komen biobrandstoffen uit voort. Biomassa is een goed alternatief in vergelijking tot het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze manier van opwekken van energie is echter nog niet zo zuinig als concurrenten zoals zonne- en windenergie. Beleggen in deze vorm van energie kan door bijvoorbeeld in een bio-energiecentrale te beleggen. Het kabinet heeft in 2019 14 miljard aan subsidies uitgetrokken om te investeren in energie uit biomassa.

  • Waterstof

En dan specifiek groene waterstof. Dit wordt door velen gezien als een van de beste investeringsmogelijkheden omtrent duurzame energie op dit moment. Deze vorm van duurzame energie vergt nog veel ontwikkeling alvorens het op het ontwikkelniveau van zonne- en windenergie bevindt. Dit betekent echter ook dat er nog een hoop groeipotentieel bestaat voor beleggers. Er zijn echter nog een aantal belangrijke obstakels te overwinnen. Een belegging in groene waterstof aandelen bijvoorbeeld, is zeker niet risicovrij.

  • Waterschaarste


Investeren in water? Dit is een ander soort vorm van duurzaam investeren. We gaan terug naar het begin; menselijke levensbehoeftes. Waterschaarste is al langere tijd een groot probleem in bijvoorbeeld Afrika, echter begint dit op meer plekken in de wereld een probleem te worden. Uitdroging is in de VS en Australië een probleem wat alleen maar in omvang toeneemt. Ook in Europa kan mede door de groei in bevolking en de klimaatveranderingen het een en ander aan problemen verwacht worden. Waar in Nederland de overheid zorgt voor schoon water is in de VS deze industrie geprivatiseerd. Hier kan dus in geïnvesteerd worden. De Lyxor World Water ETF is hier een goed voorbeeld van.

Duurzaam investeren rendement

Het investeren in duurzame initiatieven wordt steeds aantrekkelijker. De rendementen worden dan ook steeds hoger. Daarnaast is duurzaam investeren op twee manieren rendabel. Enerzijds wordt er rendement gegenereerd door te investeren in ethisch verantwoorde bedrijven. Anderzijds wordt er rendement weggenomen bij bedrijven waar men het geld liever niet wil stallen, de bedrijven die minder ethisch te werk gaan.

Het rendement bij het duurzaam beleggen in iets simpels als een ETF bedroeg vorig jaar zo’n 30% per jaar. Dit is de ‘sustainable world ETF’, uitgebracht door VanEck. Overigens zijn er ook belastingvoordelen te behalen bij duurzaam investeren. Bij duurzaam investeren in aandelen valt het onder de vermogensrendementsheffing. Bij beleggen in groenfondsen zijn fiscale voordelen aan de orde.

Duurzaam investeren, wat past bij mij?

Duidelijk is dus dat er veel mogelijkheden zijn om een steentje bij te dragen aan een mooie toekomst voor onze planeet, terwijl het ook nog eens geld oplevert. Er kan in het eigen pand geïnvesteerd worden, met projecten meegedaan worden of gebruik maken van beleggingsproducten. Dit kunnen aandelen, obligaties, klassieke fondsen en ETF’s zijn. Wanneer je pas sinds kort wil beginnen met beleggen dan kan een fonds erg geschikt zijn. Dan beleggen experts je geld en draag jij een klein percentage af. Wil je het iets meer zelf in de hand hebben, investeer dan in ETF’s! Dit is volgens velen  de beste manier om met relatief weinig risico te beginnen.

Ook obligaties beperken veel risico, maar leveren vrij weinig op. De risico-rendementsverhouding ligt bij ETF’s vaak gunstiger. Voor maximaal rendement is beleggen in aandelen de beste optie, hier is echter wel kennis en vaardigheid voor benodigd.

Duurzaam investeren

Je eerste duurzame investering

Wanneer men denkt aan duurzaam investeren, dan denkt met aan zon wind en de ander genoemde vormen van duurzame energie. Na wat verder vragen komt ook het besparen op energie door middel van bijvoorbeeld isolatie naar voren. Wat hebben deze investeringen met elkaar gemeen? Het is een investering in de toekomst. Een investering waar op langere termijn de vruchten van geplukt kunnen worden. Dit kan ook op een ander niveau van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een investering in jezelf!

Wanneer wordt gekeken naar een investering, is de risico-rendementsverhouding het allerbelangrijkst. Weegt het risico op tegen de te behalen winst? Wanneer je wil beginnen met beleggen is het van belang dat je weet waar je mee bezig bent. Men werkt ontzettend hard voor spaargeld, het is erg zonde om hier onzorgvuldig mee om te gaan.

Een investering in kwalitatief goede educatie kan ervoor zorgen dat je niet alleen grote verliezen beperkt, maar ook flinke winsten boekt! Voor het behalen van je autorijbewijs heb je ook lessen nodig, toch? Hier heb je ook een leven lang profijt van. Alvorens je begint met beleggen willen we je één ding echt op het hart drukken. Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden; laat je scholen door professionals en omarm een goede begeleiding voor een succesvol resultaat.

Kennispartners

Beginnen met beleggen

Gratis training beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis training nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!