Wat is ESG en wat kun je ermee qua beleggen?

De tijd dat bij een bedrijf alles in het teken stond van maximale winst behalen, lijkt toch echt wel voorbij. Uiteraard is dit nog altijd één van de belangrijkste factoren om tot een succesvol bedrijf te komen. Tegenwoordig wordt dit wel vaak gecombineerd met veel andere zaken.

Factoren waar je aan kunt denken is het bijdragen aan een duurzame wereld, ontwikkeling van achtergestelde groepen in de samenleving, en investeren in de gezondheid van de mens. In de jaren ‘90, toen dit nog voor veel bedrijven een ver-van-mijn-bed-show leek, waren er al ontwikkelingen op de achtergrond gaande op dit gebied. Wij nemen je mee in de wereld ESG en leggen uit wat jij ermee kunt qua beleggen.

Wat is ESG en wat kun je ermee qua beleggen

Back to the 90’s

In de jaren negentig zagen wij de ‘Triple Bottom Line’ ontstaan, ook wel bekend als ‘People, Planet and Profits’ (PPP). Een concept dat stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P’s, en dus niet alleen op de profit-kant ervan. Zij stellen dat een bedrijf die dat wel doet, geen duurzame toekomst tegemoet gaat. Niet voor zichzelf en niet voor de omgeving.

Deze ontwikkelingen gingen verder en leidden uiteindelijk tot het zogenaamde ESG concept, voluit Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en de Wijze van besturen). Dit vormt vandaag de dag het uitgangspunt voor duurzaam en verantwoord beleggen, ook wel SRI (Sustainable & Responsible Investments) genoemd.

Wat doet ESG?

De normen van ESG geven milieucriteria die een beeld geven hoe een bedrijf bijdraagt aan milieu-uitdagingen (van verontreiniging, uitstoot broeikasgassen tot ontbossing), maar ook sociale criteria. Hierbij kijken ze hoe bedrijven met personeel omgaan qua werkomstandigheden maar ook op het gebied van gelijke kansen en gezondheid. Tenslotte kijken ze ook nog naar de Governance-criteria, ze onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt qua bonus-structuur, belastingafdrachten etc.

De holistische benadering van ESG is gebaseerd op de kerngedachte dat een sterk rendement voor een bedrijf alleen bereikt en geleverd kan worden, als de waarde voor alle stakeholders (van werknemers, klanten tot leveranciers) wordt meegewogen. Een analyse van ESG richt zich dan ook op de manier waarop bedrijven de maatschappij dienen. Niet hoe de maatschappij het bedrijf dient.

Waarom is ESG belangrijk bij beleggen?

Wie anno 2022 wil beleggen kan er niet meer omheen om dit met een zeker moreel kompas te doen. Het kan echter lastig zijn om goede afwegingen en keuzes te maken, het vergelijken van bedrijven is lastig. Daarnaast hangen bedrijven niet graag de vuile was buiten. Het ESG biedt daarom een goed uitgangspunt voor verstandige beleggingsbeslissingen.

Je maakt niet alleen een bewustere keuze voor de omgeving, inmiddels is ook wel vastgesteld dat investeren in een bedrijf wat hoog scoort op de ESG ladder op de lange termijn zich steviger positioneert in de markt. Een bedrijf wat positief werkt aan ESG zal daarom niet schromen om een dergelijke analyse uit te laten voeren.

Dat we in de wereld, van nationaal tot mondiaal niveau, geconfronteerd worden met enorme uitdagingen is niets nieuws. Maar dat dat momenteel harder nodig is dan ooit, dat kunnen we wel concluderen. Op de oude manier doorgaan met oogkleppen op is daarom niet meer haalbaar. Bedrijven zullen moeten innoveren om zich voor te bereiden op de toekomst. Om hieraan bij te dragen is het voor zowel jezelf als het bedrijf verstandig om bij je beleggingen te focussen op het brede spectrum van een bedrijf en je niet te beperken tot de balans en de winst- en verliesrekening.

Obligaties kopen

Obligaties kopen

Obligaties kopen kan op verschillende manieren, maar waar moet u op letten wanneer u handelt in obligaties? Wanneer

Lees verder
Beginnen met beleggen

Gratis cursus beginnen met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!